| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 38
First pagePrevious page1234Next pageLast page
11.
SKLADIŠČENJE KONČNIH IZDELKOV V PODJETJU KRKA, D.D.
Jani Andolšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času, ko so potrebe in zahteve kupcev vse večje, zato morajo biti podjetja v koraku s časom, slediti najnovejšim trendom in biti sodobno organizirana, če želijo tem potrebam slediti in jih zagotoviti. Podjetja morajo storitve zagotoviti pravočasno, v pravi količini in kakovosti. V diplomskem delu je predstavljen proces skladiščenja končnih izdelkov v podjetju Krka d. d.. Skladišče je namenjeno shranjevanju izdelkov, ki so proizvedeni v tovarni v Novem mestu. Logistika in skladiščenje v farmacevtski industriji zahteva visoko stopnjo organiziranosti, doslednosti, standardizacije in sledljivosti, kar pa podjetje Krka d. d. zagotovo ima, saj sledi najsodobnejšim trendom na področju skladiščenja. V diplomski nalogi smo prikazali probleme, s katerimi se soočajo, in predstavil rešitve za odpravo nepravilnosti v procesu. Ker je pretok materiala skozi skladiščče izrazito velik, prihaja do zastojev na mestu, kjer se palete ovijajo v PVC folijo in pri pripravi nalepk za opremljanje pošiljke, ker se tiskalnik za tiskanje etiket nahaja na napačnem mestu v skladišču , zato se čas priprave balga na odpremo občutno podaljša. Za rešitev problema smo predlagali umestitev dodatnega ovijalca palet v PVC folijo in premestitev tiskalnika za tiskanje etiket na primernejšo lokacijo.
Keywords: skladiščenje končnih izdelkov, skladiščno poslovanje, predlogi za izboljšanje, kritična analiza.
Published: 06.05.2012; Views: 2202; Downloads: 299
.pdf Full text (1,94 MB)

12.
ZASNOVA SKLADIŠČA RAČUNALNIŠKE OPREME FAKULTETE ZA LOGISTIKO UM
Jasmina Božić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Skladiščna dejavnost in skladiščenje sta pomembni področji vsakega podjetja, saj si z zalogami zagotavlja nemoteno poslovanje. Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru največjo problematiko skladiščenja predstavlja neučinkovita skladiščna organizacija, ki je predvsem povezana s pomanjkanjem skladiščnega prostora. Pomanjkanje skladiščnega prostora pripelje do slabe preglednosti nad zalogami, neprimernega skladiščnega poslovanja, ki ni v skladu z navodili proizvajalca, kakor tudi do slabe organiziranosti. Cilj diplomskega dela je zasnova skladišča, namestitev opreme v prostor in izračun kapacitete skladišča. Na začetku diplomskega dela so predstavljene teoretične osnove, ki so nam pomagale pri izdelavi končnega izdelka. V nadaljevanju smo opisali obstoječe stanje in izdelali kritično analizo, s pomočjo katere smo opredelili težave, povezane z omenjeno problematiko, ter nakazali možne izboljšave. Predstavili smo dve različni varianti možne postavitve skladiščne opreme. Na podlagi dobljenih informacij o želeni zalogovni velikosti smo ugotovili, da dobljeni rezultati zadostujejo zahtevam in da je postavitev tovrstnega skladišča primerna ter smotrna, saj bo podjetju prinesla želene rezultate. Na koncu diplomskega dela so zbrani vsi dobljeni rezultati ter predlagana rešitev in podrobnejši opis stroškov investicije in prihrankov po uvedbi le-te.
Keywords: zasnova skladišča, skladiščno poslovanje, skladiščna tehnologija, kritična analiza.
Published: 30.09.2012; Views: 1111; Downloads: 71
.pdf Full text (3,12 MB)

13.
14.
PRENOVA PROCESA KOMISIONIRANJA BLAGA ODDELKA KEMIJE IN PAPIRJA V PODJETJU MERKUR, D.D.
Tadeja Lampret, 2012, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavano področje skladiščenja in procesa komisioniranja v podjetju Merkur, d. d. V uvodnem delu se bomo najprej osredotočili na osnove skladiščenja in komisioniranja blaga ter povzeli določene teoretične osnove za lažje razumevanje nadaljnjega dela. V praktičnem delu se bomo osredotočili na proces komisioniranja blaga v skladišču kemije in papirja. V nalogi bomo tudi podrobneje razčlenili obstoječe stanje procesa komisioniranja na oddelku kemije in papirja ter s pomočjo kritične analize prišli do glavne problematike, ki se pojavlja na samem oddelku (nepotrebne transportne poti in veliko število napak). Z namenom uspešne odprave problema znotraj procesa komisioniranja bomo poiskali vzroke za nastanek omenjenega problema. Nadaljevanje magistrskega dela bomo namenili predstavitvi določenih potencialnih rešitev, s katerimi bi izboljšali proces komisioniranja na omenjenem oddelku, in med seboj primerjali učinkovitost komisioniranja v obstoječem in prenovljenem uskladiščenju. V sklepnem poglavju bomo povzeli določene ugotovitve in prednosti v primeru realizacije predlaganih rešitev.
Keywords: skladiščenje, komisioniranje, kritična analiza, skladišče, analiza procesa komisioniranja.
Published: 07.09.2012; Views: 1254; Downloads: 118
.pdf Full text (3,91 MB)

15.
Logistična analiza skladiščnega poslovanja vhodne embalaže
Urška Struna, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Skladišče in skladiščno poslovanje sta izredno pomembno v vsakem podjetju. Proizvodno podjetje, ki smo ga opisovali, je eno večjih proizvodnih podjetij v Sloveniji. V diplomskem delu smo opisali procese skladiščenja vhodne embalaže v proizvodnem podjetju. Predstavili smo trenutno stanje v skladišču embalaže in opisali problem, na katerega smo naleteli. Skladišče embalaže ima majhno razkladalno ploščad, na kateri se večkrat pojavijo zastoji, ki onemogočijo delovanje prevzemnega procesa. V kritični analizi smo s pomočjo vzročno-posledičnega diagrama prikazali problem, ki smo ga zaznali, in ga podrobno opredelili. Zadnji del diplomskega dela na osnovi posnetka obstoječega stanja predstavlja predloge za izboljšavo. Našli smo dve možni rešitvi. Prva se nanaša na spremembo prevzemnega procesa, dobavitelje smo časovno porazdelili in s tem preprečili kopičenje dobaviteljev pred in na razkladalni ploščadi. Druga rešitev pa bi bila uvedba sistema Cargomatic, ki bi skrajšala čas prevzemanja blaga in s tem prihranila dodatne stroške.
Keywords: skladiščenje, skladiščno poslovanje, kritična analiza, Cargomatic, logistična analiza
Published: 19.12.2012; Views: 1308; Downloads: 113
.pdf Full text (1,69 MB)

16.
Zelene tehnologije v Sloveniji - primer dobre prakse uvajanja v podjetju Krka d.d.
Maja Lambreščak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Globalni trendi kažejo na vse večjo negotovost na vseh področjih našega življenja. Podnebne spremembe so neizogibne. Naša odgovornost je, da ukrepamo hitro in preoblikujemo gospodarstvo v smeri ohranjevanja okolja, da do hujših sprememb ne pride in tako preprečimo propad civilizacije. Eden izmed ukrepov za varovanje okolja, ki je čedalje bolj aktiven, je uvajanje zelenih tehnologij v dejavnosti podjetij. Te predstavljajo načine za nove priložnosti na globalnem trgu, spodbujajo inovativnost, prinašajo rešitve za znižanje stroškov in ponujajo nova delovna mesta. Slovenija ima velik potencial pri razvijanju zelenih tehnologij zaradi svoje biotske raznovrstnosti, premore pa tudi mogočna podjetja, kot je farmacevtsko podjetje Krka, d. d., Novo mesto, ki zna pametno izkoristiti njene prednosti in to brez večjega okolju nevarnega posega. Njihova gospodarnost in prednost na trgu se kažeta tudi z vlaganjem v zelene tehnologije.
Keywords: zelene tehnologije, zelene inovacije, varovanje okolja, investicije, kritična analiza, SWOT analiza
Published: 30.09.2012; Views: 2449; Downloads: 479
.pdf Full text (1,07 MB)

17.
Logistična analiza skladiščnega poslovanja v podjetju Kovinarstvo Sovič, Stane Sovič s.p.
Franc Vrčkovnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V podjetju Kovinarstvo Sovič, Stane Sovič s.p., se ukvarjamo s proizvodno dejavnostjo, katera mora imeti učinkovito podporo skladiščnega poslovanja. Po povečanju obsega del, se pomanjkljivosti skladiščnega poslovanja pokažejo še izraziteje. Podjetje potrebuje celovito prenovo in vpeljavo informacijske tehnologije skladiščnega poslovanja. Napredek podjetja in iskanje novih poslovnih partnerjev zahtevajo izpolnjevanje standardov in vpeljavo napredne tehnologije. Diplomsko delo v začetku predstavlja teoretične ugotovitve izbranih avtorjev, ki so osnova za predloge končnih rešitev. Nadalje je podrobneje predstavljeno obstoječe stanje skladiščnega poslovanja, kar smo ponazorili s procesnimi kartami in grafičnimi prikazi. V kritični analizi smo ugotovili pomanjkljivosti, ki so podlaga za iskanje predlogov učinkovitih rešitev. Predlagali smo uvedbo prevzemanja materiala s črtno kodo, ureditev skladiščnih regalov in učinkovitejše skladiščenje vhodnega materiala.
Keywords: notranja logistika, skladiščno poslovanje, informacijski sistem, kritična analiza, rešitve.
Published: 19.12.2012; Views: 1087; Downloads: 67
.pdf Full text (2,69 MB)

18.
Logistična analiza skladiščnega poslovanja v podjetju Veyance technologies Europe
Branimir Stojko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Spremembe v tržnem okolju zahtevajo nenehna prilagajanja podjetij razlicnim situacijam. Tako dobavitelji in kupci postajajo vse zahtevnejši, od svojih partnerjev pričakujejo hitrejše odzivne čase, zanesljivo in bolj pregledno poslovanje, kar je možno doseči z dobro informacijsko podporo vseh poslovnih funkcij in procesov v podjetju. V diplomskem delu obravnavamo analizo skladiščnega poslovanja v skladišču surovin podjetja Veyance Technologies Europe d.o.o. v Kranju. Problematika, ki smo jo obravnavali, obsega prevzem materiala, uskladiščenje in izdajo sestavnih delov zračnih vzmeti. Sestavni deli pomenijo veliko stroškovno obremenitev podjetja, saj pomenijo vec kot tretjino stroškov v lastni ceni zračne vzmeti. Cilj diplomskega dela je na osnovi posnetka obstoječega stanja predstavljena racionalizacija skladiščnih procesov, ki zagotavljajo dobavo sestavnih delov v proizvodnjo. Racionalizacija procesov je mogoča z boljšo izkoriščenostjo obstoječe informacijske podpore. Predlagana je uvedba skladiščnih lokacij in vnos sprememb v realnem času s pomočjo uvedbe RF omrežne računalniške opreme, kar omogoča optimizacijo delovnih nalog in prenos določenih s skladiščnih na proizvodne delavce. S prenovo procesa bomo v nalogi ocenili prihranke za podjetje.
Keywords: skladišča, skladiščni procesi, informacijska podpora skladiščnim procesom, kritična analiza
Published: 28.05.2013; Views: 1466; Downloads: 100
.pdf Full text (8,55 MB)

19.
KRITIČNA DISKURZIVNA ANALIZA NACIONALNIH ALEGORIJ SAMORASTNIKI IN VLAK V PAKISTAN Z VIDIKA FEMINISTIČNE TER NEOKOLONIALISTIČNE TEORIJE
Andreja Vinko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo procese nadvlade in podreditve v nacionalnih alegorijah Samorastniki Prežihovega Voranca in Vlak v Pakistan Khushwanta Singha. Za raziskavo smo uporabili metodo kritične diskurzivne analize (KDA), in sicer Faircloughov pristop (1995). V ospredje analize postavljamo strukturalni vpliv politično-ekonomskega sistema in diskurzov moči na izgradnjo identitet in s tem povezano vzpostavljanje drugosti ter pokažemo na medsebojno povezavo med ekonomsko-političnimi praksami in družbeno-kulturnimi obrazci (npr. patriarhat). Obravnavani deli izpostavljata zlasti naslednje politične kategorije, na osnovi katerih se hierarhično vzpostavljajo pozicije nadpostavljenih in podrejenih subjektov: spol, družbeni razred in etnija. Ugotavljamo, da je v Samorastnikih vzorec prevlade določen z družbenim spolom ter razredom in v Vlaku v Pakistan s kategorijo etnije. Deli poskušata odgovoriti na vprašanje, kako diskurz razmerij moči in poustvarjene drugosti nadomestiti z diskurzom enakosti in družbene pravičnosti. Avtorja vidita rešitev v sistemski spremembi in pozivata k revolucionarnemu boju za (spolno, narodnostno, razredno) enakopravnost.
Keywords: Samorastniki, Vlak v Pakistan, kritična diskurzivna analiza, družbeni spol, družbeni razred, nacija, neokolonializem, neoimperializem
Published: 08.07.2013; Views: 1555; Downloads: 265
.pdf Full text (1,10 MB)

20.
Vzdrževanje toplotne postaje
David Krivec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan in predstavljen proces ogrevanja na biomaso v podjetju Terme Olimia d.d.. Zaradi popolne avtomatizacije sistema je proces zelo zanesljiv, vendar potrebuje vsakodnevno kontrolo in vzdrževanje. Ker ima podjetje svojo vzdrževalno skupino, bodo večino vzdrževalnih opravil opravljali sami. Proces in vse izvršilne elemente bom preučil ter poiskal kritična mesta sistema. Rezultat naloge so podani preventivni ukrepi ter vzdrževalna opravila, ki pripomorejo k zmanjšanju kritičnosti sistema.
Keywords: vzdrževanje, preventivno vzdrževanje, FMEA analiza, kritična mesta, sistem;
Published: 17.10.2013; Views: 1153; Downloads: 92
.pdf Full text (4,12 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica