| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 124
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
IZBIRA NAJUSTREZNEJŠE RAZLIČICE POTEKA HITRE CESTE MED AVTOCESTAMA A1 IN A2
Aleš Kovačec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Transport je premikanje dobrin in ljudi z enega prostora na drugega. Vlaganje v razvoj infrastrukture je eden izmed bistvenih pogojev gospodarskega razvoja države. Cestna infrastruktura tvori mrežo, tako znotraj države kot tudi s sosednjimi in tudi bolj oddaljenimi državami, zato je dobro, da je vsak njen del smiselno uvrščen v celoto. Iz teh razlogov je potrebno biti izredno previden pri izbiri različice poteka nove ceste, saj je potrebno doseči maksimalno korist ob čim nižjih stroških, čim nižji okoljski škodi in čim višjimi pozitivnimi demografskimi učinki. Vplivi investicije v novo cestno infrastrukturo na gospodarski razvoj posamezne regije in širše so zelo raznoliki. Ločimo pozitivne in negativne vplive. Kot pozitivni se običajno omenjajo, da so avtoceste pospeševalci gospodarskih tokov in tokov prebivalstva, s čimer pomagamo preprečiti demografsko odmiranje oddaljenih območij. Negativni vpliv predstavlja izguba konkurenčnosti zaledja, saj se resursi in tržišča koncentrirajo bližje novi cesti. Na podlagi resničnih podatkov smo naredili analizo problema odločanja - izbire najustreznejše različice poteka hitre ceste med prometno zelo obremenjenima odsekoma avtocest v Sloveniji, to sta avtocesta Ljubljana – Maribor in Ljubljana – Zagreb. Trenutne cestne povezave so namreč neprimerne. Odločili smo se za uporabo metode večkriterijskega odločanja, to je metodo analitičnega hierarhičnega procesa. Uporabili smo program Expert Choice. Pri odločanju o več kriterijih hkrati smo sledili načelom trajnostnega razvoja, zato smo kot kriterije uporabili ekonomski, prostorski in okoljski vidik. Izbirali smo med šestimi alternativami. Pri analizi smo sledili korakom, od strukturiranja odločitvenega drevesa, določitve uteži za kriterije in preferenc do alternativ, do sinteze, s katero smo dobili končne vrednosti. Najustreznejši potek hitre ceste predstavlja različica, ki hkrati povezuje regionalni središči Celje in Novo mesto.
Keywords: transport, hitra cesta, investicija, učinki na gospodarski razvoj, spillover učinki, večkriterijsko odločanje, analitični hierarhični proces, AHP, Expert Choice, alternative, kriteriji, izbira
Published: 10.12.2012; Views: 1346; Downloads: 122
.pdf Full text (2,78 MB)

62.
Primerjava reaktorske tlačne posode II. in III. generacije
Gregor Gračner, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema splošno primerjavo reaktorske tlačne posode II. generacije z reaktorsko tlačno posodo III. in III.+ generacije, s konkretnimi predstavniki. Glavni del diplomske naloge je pregled scenarijev majhne izlivne nezgode za dva reaktorja III.(III.+) generacije in sicer EPR in AP1000. Za analize so uporabljeni rezultati, ki so pridobljeni s pomočjo testnega objekta APEX-1000, ki simulira reaktor AP1000 in testnega objekta PKL, ki simulira reaktor EPR. Rezultati prikazujejo termohidravlične razmere v primarnem sistemu reaktorja v primeru različnih scenarijev nezgod in potrjujejo začetno tezo, da so varnostni sistemi, v primeru majhne izlivne nezgode, zmožni popolnoma varno odvajati zaostalo toploto iz sistema.
Keywords: reaktor NEK, reaktor AP1000, reaktor EPR, reaktorska tlačna posoda, majhna izlivna nezgoda, termohidravlični kriteriji, pasivni varnostni sistem, testni objekt APEX-1000, testni objekt PKL
Published: 25.10.2012; Views: 1101; Downloads: 188
.pdf Full text (4,10 MB)

63.
Vključevanje dobaviteljev v procese razvoja izdelkov
Aleš Krel, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskovali področje vključevanja dobaviteljev v proces razvoja izdelkov. S pomočjo strokovne literature smo podal definicije osnovnih pojmov, kot so nabava, nabavni proces, razvoj novega izdelka ipd., ter pregled vključevanja dobaviteljev v razvoj izdelkov iz različnih zgodovinskih obdobij. Podali sem tudi glavne ugotovitve različnih avtorjev. V magistrskem delu smo prav tako predstavili gonilne dejavnike, dejavnike tveganje in uspeha, ki so povezani z vključevanjem dobaviteljev v razvoj novih izdelkov. Naredili smo tudi seznam kriterijev za uspešno ocenjevanje in izbiro dobaviteljev za vključitev v proces izdelave izdelka. Zaradi vključevanja dobaviteljev se je spremenil odnos med klientom in dobaviteljem, kar je tudi opisano v magistrskem delu. Vključili smo tudi raziskavo, v kateri so podrobno predstavljeni učinki procesa vključevanja dobavitelja v razvoj izdelka z vidika ciljev projekta, uspešnosti projektne skupine, podjetja ter uspešnosti pri samem oblikovanju izdelka.
Keywords: nabava, dobavitelji, izdelek, razvoj, vključevanje, kriteriji, dejavniki, učinkovitost projektne skupine, ocena dobavitelja, finančna uspešnost, uspešnost oblikovanja izdelka, uspešnost projektne skupine.
Published: 09.01.2015; Views: 773; Downloads: 126
.pdf Full text (2,03 MB)

64.
PRESOJA USTREZNOSTI REKONSTRUKCIJE NEDOVOLJENE OBLIKE KRIŽIŠČA V GORNJI RADGONI V MINI KROŽNO KRIŽIŠČE
Ana Matavž, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Predmet obravnave diplomskega dela je preveritev ustreznosti rekonstrukcije križišča v Gornji Radgoni v mini krožno križišče. V obravnavanem križišču je problematična predvsem geometrija križišča in prometna varnost. V diplomski nalogi so podane tri možne rešitve, ki bi izboljšale situacijo v križišču. In sicer sprememba kota priključevanja stranske prometne smeri na glavno prometno smer, delno kanaliziranje križišča in izvedba mini krožnega križišča. Za vsako od teh rešitev je preverjeno izpolnjevanje kriterijev za presojo upravičenosti izvedbe, na podlagi katerih je izvedena medsebojna primerjava variant. Iz medsebojne primerjave je nato določena optimalna rešitev.
Keywords: mini krožno križišče, rekonstrukcija, kriteriji upravičenosti, primernost izvedbe
Published: 08.05.2013; Views: 942; Downloads: 123
.pdf Full text (2,21 MB)

65.
SPLETNO OGLAŠEVANJE V TELEKOMUNIKACIJSKIH PODJETJIH
Iztok Koštomaj, 2013, undergraduate thesis

Abstract: S pojavom interneta se je začelo novejše obdobje v poslovnem življenju. Internet spreminja temelje vodenja podjetij in strukturo poslovnih procesov, vpliva na spremembo razmerja moči med tržnimi udeleženci in vzpostavlja nove odnose med njimi, hkrati pa podjetjem ponuja možnost za trženje in oglaševanje izdelkov na globalnem trgu. Posledica tega je spreminjanje tradicionalnih konceptov in uvajanje novih pravil za uspešno trženje. Za podjetja, ki stremijo k uspešnosti, je pristnost na internetu neizogibna. Internet danes postaja medij prihodnosti, število njegovih uporabnikov pa iz dneva v dan večje. Eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno poslovanje in predstavitev podjetja na trgu je predvsem uporabna ter interaktivna spletna stran. Za uspešno poslovanje je potrebno oblikovati spletno stran, ki bo ustrezala kriterijem in lastnostim kakovostnih spletnih strani. Pomembno vlogo ima že začetna stran, saj je mnogokrat ključen prvi vtis, ki ga uporabnik dobi, ko obišče spletno stran. Najpomembnejša na strani pa je vsebina. Potrebno je zagotoviti preglednost in ažurnost informacij, ki so predstavljene na spletni strani. Ključno vlogo na spletni strani igrata oblikovna podoba ter tehnični vidik. Spletne strani morajo biti namreč usklajene z najpogosteje uporabljenimi brskalniki, željeno pa je tudi da se hitro naložijo. Na podlagi anketne raziskave smo ugotovili, da le všečne, pregledne, razumljive ter uporabne spletne strani pritegnejo obiskovalce, jih na spletni strani zadržijo ter prepričajo, da se ponovno vrnejo. Pozitivna uporabniška izkušnja ima velik pomen. Analizirane spletne strani slovenskih ponudnikov telekomunikacijskih storitev v veliki meri ustrezajo opisanim kriterijem, vendar se na nekaterih straneh kljub temu najdejo napake. Le-te bi bilo potrebno odpraviti, da bi bile spletne strani bolj funkcionalne. Če bi nekako strnili spletno oglaševanje telekomunikacijskih podjetij v Sloveniji, bi lahko rekli, da so na podlagi njihovih spletnih strani na dobri poti. Njihovo prizadevanje, ki ga kažejo preko spletnega oglaševanja, je na dokaj visokem nivoju. Vlaganja v izdelavo in izboljšavo spletnih strani so vsak dan višja. Njihova prizadevanja pa vse bolj opazijo in cenijo tako njihovi uporabniki kot tudi naključni gledalci strani. Ne nazadnje pa se njihovi uporabniki storitev vse pogosteje odločajo za nakup ali naročanje njihovih storitev ali izdelkov kar na podlagi spletnih strani podjetij.
Keywords: Internet, spletno oglaševanje, modeli zakupa oglasnega prostora, spletna stran, kriteriji kakovostnih spletnih strani, napake spletnih strani, analiza spletnih strani.
Published: 10.07.2013; Views: 941; Downloads: 83
.pdf Full text (3,22 MB)

66.
POŠKODBE OTROK V VRTCU IN VLOGA VZGOJITELJA
Sandra Breznik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja temo Poškodbe otrok v vrtcu in vlogo vzgojitelja. Teoretični del smo razdelili na štiri sklope – najpogostejše poškodbe v vrtcu, prva pomoč, kriteriji varnega okolja ter vloga vzgojitelja. Navedli in opisali smo ukrepe v vrtcu v primeru poškodbe, opisali varnost v notranjih prostorih, varnost na prostem, varne igrače ter odgovornost vzgojitelja varnost otrok, načine ravnanja v primeru poškodbe otroka ter načrt vrtca za ukrepanje ob nujnih stanjih. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, izvedene v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica. V raziskavo je bilo vključenih 30 strokovnih delavk. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 18 vprašanj. Namen raziskave je bil ugotoviti poškodbe, ki se najpogosteje zgodijo med otrokovim bivanjem v vrtcu in vlogo vzgojitelja. Ugotovitve so pokazale, da so poškodbe, ki se najpogosteje pojavljajo v vrtcu, odrgnine in udarnine. Veliko vlogo v primeru poškodbe imajo vzgojitelji, za katere smo ugotovili, da znajo v danem primeru v večini dobro ukrepati.
Keywords: poškodba otroka, prva pomoč, kriteriji varnega okolja, vrtec vloga vzgojitelja.
Published: 24.09.2013; Views: 2418; Downloads: 325
.pdf Full text (778,68 KB)

67.
ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH PONUDNIKOV EKOLOŠKIH IZDELKOV
Simona Sukič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju z naslovom Analiza spletnih strani slovenskih ponudnikov ekoloških izdelkov smo analizirali spletne strani štirih najbolj znanih slovenskih spletnih trgovin, ki ponujajo ekološke izdelke. V teoretičnem delu smo opredelili elektronsko poslovanje, njegovo zgodovino, ter vrste in oblike. Elektronsko poslovanje je postalo pomemben del poslovanja podjetij, saj jim je prineslo veliko prednosti: prihranke pri času in stroških, večjo kakovost in učinkovitost itd. Ena izmed številnih sprememb je zagotovo spletna trgovina, ki je postala zelo razširjena, število uporabnikov pa iz dneva v dan narašča. V nadaljevanju smo opredelili spletno trgovino, razloge za nakup preko spleta, prednosti in pomanjkljivosti, plačevanje in varnost preko spleta. Za postavitev uspešne spletne trgovine je potrebno izpolnjevati več kriterijev. Oblikovati je potrebno spletno mesto, ki bo ustrezalo kriterijem in lastnostim kakovostnih spletnih strani, kar pa ni enostavna naloga. V nadaljevanju smo pojasnili, kakšno mora biti dobro spletno mesto. Zelo pomembno vlogo igra začetna stran, saj je velikokrat prav od nje odvisno, ali bo obiskovalec ostal na njej ali ne. Ostali pomembni dejavniki so: zanimiva vsebina, koristne informacije, privlačna vizualna podoba, tehnični vidik in enostavna navigacija. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo na podlagi teorije izvedli analizo štirih spletnih ponudnikov ekoloških izdelkov. Prišli smo do ugotovitev, da analizirane spletne strani v veliki meri ustrezajo določenim kriterijem, vendar kljub temu najdemo napake, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Vse strani so si med sabo podobne, vsaka ima nekaj prednosti in pomanjkljivosti.
Keywords: internet, elektronsko poslovanje, spletna trgovina, spletno mesto, struktura spletnih strani, kriteriji kakovostnih spletnih strani, analiza spletnih strani
Published: 15.11.2013; Views: 1096; Downloads: 97
.pdf Full text (551,20 KB)

68.
ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO ZAPOSLENIH V PODJETJU
Eva Berčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se bomo seznanili s problematiko zaposlovanja novih kadrov v podjetju. Do sedaj je bil ta proces dolg in precej zamuden, saj je moral zaposleni, ki izvaja razgovore sam presoditi, kateri kandidat je najbolj primeren in zakaj. To je določal na podlagi kandidatovega življenjepisa in odgovorov, ki jih je dobil od kandidata ob opravljenem intervjuju. Vse je potekalo s pomočjo papirologije in ob odsotnosti računalnika. Končna odločitev pa je bila še vedno sprejeta zgolj po občutku. Rešitev bo odločitveni model v programu za večparametersko odločanje katerega uporabljamo, kadar se soočamo s kompleksnimi problemi. Zaposleni bo v program vnesel karakteristike kandidata, program pa mu bo glede na prej določene kriterije, katere mora kandidat izpolnjevati, ponudil najboljšo izbiro. Zaposleni se bo kot vedno na koncu moral odločiti sam katerega kandidata bo zaposlil, vendar pa nam bo model pomagal pri sklepanju odločitev, skrajšal čas, ki smo ga do sedaj potrebovali za izbiro zaposlenih, predvsem pa definiral kriterije na podlagi katerih bo izbiranje bodočih zaposlenih potekalo.
Keywords: Odločitveni mode, parametri, kriteriji, DEXi
Published: 20.09.2013; Views: 950; Downloads: 54
.pdf Full text (5,73 MB)

69.
DRUŽBENO ODGOVORNO POROČANJE ZA DAVČNE POTREBE
Aleksandra Vehovar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega seminarje je bil preučiti razvitost družbeno odgovornega poročanja za davčne potrebe, torej opredeliti vidike družbene odgovornosti za davčne potrebe. Da bi dosegli zastavljen namen diplomskega seminarja, smo si zastavili kar nekaj ciljev, ki smo jih skušali doseči skozi celotno proučevanje družbeno odgovornega poročanja za davčne potrebe. Naša naloga je bila najprej opredeliti pojem družbene odgovornosti, proučiti kaj so družbeno odgovorna podjetja in kako delujejo ter določiti in proučiti zakonski okvir, znotraj katerega delujejo. Po opredelitvi osnovnih pojmov pa smo prešli na proučevanje konkretnih primerov, in sicer na treh poljubno izbranih tujih podjetij. Tako smo prišli do več različnih ugotovitev. Prva ugotovitev diplomskega seminarja je bila, da za družbeno odgovornost podjetij ne obstaja zgolj ena definicija, temveč da pojmovanje le te odvisno od kraja in časa v katerem se nahajamo. Ugotovili smo, da imajo različna podjetja različne sisteme oziroma načine sestavljanja poročila o davkih. Podjetja sestavljajo svoja poročila o davkih na načine, ki so jim glede na njihovo velikost ter dejavnost, ki jo opravljajo najbližje. Naslednja ugotovitev je bila, da družbeno odgovorno poročanje za davčne potrebe vedno bolj pridobiva na pomenu, saj je v zadnjem času, objavljenih vedno več strokovnih kot tudi nestrokovnih člankov in ostalih avtorskih del, pa tudi zakonski okvir družbeno odgovornega poročanja, se vedno bolj širi na področje družbeno odgovornega poročanja za davčne potrebe. Prišli smo tudi do ugotovitev, da je za slovenska podjetja to področje še precej neraziskano, čeprav se vedno bolj vidi napredek podjetij tudi na tem področju.
Keywords: Družbena odgovornost, družbeno odgovorno poročanje za davčne potrebe, kriteriji za davčno poročanje, primeri dobre prakse razkrivanja davčnih informacij.
Published: 21.10.2013; Views: 1100; Downloads: 154
.pdf Full text (625,61 KB)

70.
VPLIV MANAGEMENTSKEGA KONCEPTA NA POSLOVANJE PODJETJA BLAJ S.P.
Anita Goropevšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju sem predstavila managementske koncepte in opisala poslovanje podjetja Blaj s.p.. S SWOT analizo v podjetju Blaj s.p. sem izbrala managementski koncept 20 ključev, saj mi je za uresničitev zastavljenih ciljev najbolj ustrezal. Predstavila sem tudi pomen zaposlenih pri uvajanju sprememb v podjetju, saj jih je potrebno o tem natančno seznaniti. Sprva sem managementski koncept 20 ključev teoretično preučila in opisala njegovo celotno vpeljavo v podjetje Blaj s.p.. Opredelila sem kriterije, cilje in strategije ter opisala končno stanje po vpeljavi managementskega koncepta 20 ključev v podjetje Blaj s.p.. Ugotovila sem, da je sprva ključnega pomena ustrezna izbira managementskega koncepta na podlagi analize sedanje stanja v podjetju. Le z natančno opredeljenimi cilji lahko ustrezno uporabimo managementski koncept in pridobimo želene rezultate.
Keywords: managementski koncepti, podjetje Blaj s.p., sistem 20 ključev, SWOT analiza, kriteriji, cilji, strategije, končno stanje po vpeljavi managementskega koncepta 20 ključev
Published: 19.11.2013; Views: 1421; Downloads: 210
.pdf Full text (251,19 KB)

Search done in 0.37 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica