| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 124
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
52.
JEZIKOVNA USTREZNOST TURBOFOLK BESEDIL
Ksenija Vidali, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali so obravnavana turbofolk besedila jezikovno ustrezna, in sicer glede na sedem kriterijev besedilnosti: kohezijo, koherenco, namernost, sprejemljivost, informacijskost, situacijskost, medbesedilnost. Besedila sem preučevala in med seboj primerjala na nivoju mikro- in makrostrukture, pri čemer me je zanimala distribucija leksikalnih in skladenjskih enot, tematski izbor, komunikativno-pragmatične besedilne funkcije. S sondažno tehniko sem se osredotočila na dvajset izvirnih turbofolk besedil, kot protiutež teh besedil sem vzela še primer rokovskega besedila skupine Dan D »Voda«. Empirični podatki potrjujejo, da pri obravnavanih turbofolk besedilih obstaja tipična tematska struktura, ki se odraža tudi z zunanjo zgradbo. V izbranih besedilih je izbor tematike preprost, teme so vsakdanje, naslovniku znane, prisotno je močno razodevanje sporočevalca. Preučevana besedila so sestavljena iz 2–5 kitic in zmeraj zaokrožena z refrenom, ki ponavadi izraža glavno misel. Besedila so klišejska. Vzorci teh besedil so namerno zelo preprosti, da si jih poslušalec zelo hitro zapomni. Besedila so sporočilno in oblikovno nezahtevna (večstavčne, a nezapletene povedi, kratke kitice, ponavljanje vzorcev), izjemno jasna, gre za poenostavljanje (simplicizem). V obravnavanih besedilih prevladuje deskriptivni tematski razvoj (orisovanje, slog dinamične narave). Besedila so dinamična, saj vsebujejo veliko procesualne leksike, tj. glagolov, ki se ponavljajo. Pogosta je raba velelnika, avtor se želi z njimi neposredno približati naslovniku in vplivati na njegovo ravnanje. Besedila so zvrstno zaznamovana (izrazita narečna oz. pokrajinska obarvanost). Glede na jezikovna sredstva so videti približana govornemu oz. pogovornemu tipu besedila. V besedilih je močno prisotna kvalifikacijska in personalna deiktika. Obravnavana turbofolk besedila so peta besedila z glasbeno spremljavo, zato so jezikovna sredstva, zgradbena in oblikovna sredstva prirejena tako, da je uresničevan princip glasbenega ritma
Keywords: Turbofolk besedila, jezikovna ustreznost, kriteriji besedilnosti, distribucija leksikalnih in skladenjskih enot, tematski izbor, simplicizem, zvrstna zaznamovanost, kvalifikacijska deiktika.
Published: 19.04.2013; Views: 1380; Downloads: 231
.pdf Full text (1,07 MB)

53.
PRESOJA MOŽNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA NA PARTIZANSKI ULICI V SLOVENSKI BISTRICI
Jan Lukman, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pri rekonstrukciji križišč v urbanem okolju je potrebno skrbno pretehtati vse dejavnike in kriterije (projektno-tehnične, prometno-varnostne in kapacitetne) ter se na podlagi le-teh odločiti za najustreznejšo možnost rekonstrukcije. Predmet obravnave diplomske naloge je presoja možnih rešitev rekonstrukcije obstoječega križišča na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. Obstoječe nesemaforizirano štirikrako križišče brez pasov za leve zavijalce ne izpolnjuje več zastavljenih kriterijev - predvsem z vidika prometne prepustnosti in prometne varnosti. V diplomski nalogi je opravljena preveritev obstoječega stanja, predlog rekonstrukcije križišča v treh variantah ter na koncu izbor optimalne rešitve, ki bi na obravnavani lokaciji izpolnjevala največ zastavljenih zahtev.
Keywords: krožno križišče, nivojsko križišče, skupni prometni prostor, rekonstrukcija križišča, kriteriji za presojo upravičenosti
Published: 18.06.2012; Views: 1377; Downloads: 200
.pdf Full text (9,09 MB)

54.
55.
Ocenjevanje dobaviteljev v organizaciji : delo diplomskega seminarja
Snežana Šljivar, 2009, undergraduate thesis

Keywords: nabava, dobavitelji, ocenjevanje, kriteriji, kakovost, zadovoljstvo
Published: 30.05.2012; Views: 792; Downloads: 23
.pdf Full text (1,01 MB)

56.
ZAZNAVANJE MEJE MED REALNIM IN FANTASTIČNIM V FANTASTIČNI PRIPOVEDI PIKA NOGAVIČKA
Urška Wiegele, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge, z naslovom Zaznavanje meje med realnim in fantastičnim v fantastični pripovedi Pika Nogavička, je ugotoviti, ali se z naraščajočo starostjo otrok povečuje sposobnost zaznavanja meje med resničnostjo in fantastičnostjo, ter s tem preveriti teoretična izhodišča. V teoretičnem delu diplomske naloge je na podlagi znanstvene in strokovne literature opredeljena fantastična literatura in branje le-te. Predstavljene so fantastične literarne vrste (pravljica, fantastična pripoved, grozljivka, mit, basen, roman), estetika recepcije H. R. Jaussa in razvoj recepcijske zmožnosti oziroma t. i. bralni razvoj. Opisana je tudi otroška recepcija medijev. V nadaljevanju je govora o švedski pisateljici Astrid Lindgren, saj je za izvedbo praktičnega dela diplomske naloge uporabljeno njeno delo Pika Nogavička, ki je tudi podrobneje opisano. Predstavljena so poglavja, opisane fantastične in realistične prvine v njej ter definirani kriteriji za določanje fikcije, pri čemer je uporabljena Buckinghamova teorija razvoja otrokove zmožnosti ločevanja med resničnostjo in fikcijo. Ti kriteriji so kasneje uporabljeni pri analizi otroških odgovorov. V empiričnem delu je kot raziskovalni inštrument uporabljen anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo skupno 42 učencev 3. in 5. razreda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško – podružnična šola Debro. Ugotovljeno je bilo, da učenci 5. razreda natančneje razlikujejo resničnost in fikcijo v fantastični pripovedi Pika Nogavička kot učenci 3. razreda, kar se kaže v tem, da utemeljujejo fantastično bolj z zunanjimi Buckinghamovi kriteriji.
Keywords: zaznavanje meje med realnostjo in fantastičnostjo, učenci 3. in 5. razreda, Buckinghamovi kriteriji, Astrid Lindgren, Pika Nogavička
Published: 13.07.2012; Views: 1248; Downloads: 252
.pdf Full text (493,21 KB)

57.
INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO POSLOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
Niko Starman, 2012, master's thesis

Abstract: V današnjem času je v podjetjih potrebna nenehna informatizacija poslovnih procesov in ostalih dejavnosti z namenom ponuditi strankam kar se da najboljše produkte ter storitve. S tem nenehnim izboljševanjem si podjetje zagotovi korak pred konkurenco in tako vedno več strank, ki podjetju zaupajo. Pri uvajanju novih funkcionalnosti je potrebno upoštevati veliko faktorjev, ki so izredno pomembni. Tako je potrebno upoštevati različne vidike varnosti, predpisane zakone, stroške ter druge kriterije, ki omogočajo uspešno uvedbo nove rešitve. Časovni vidik je izredno pomemben pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Pri trgovanju je namreč za uspešno sklenjen posel pomembna vsaka milisekunda. Da zadeve delujejo tako kot morajo je potrebno imeti uvedeno posebno informacijsko rešitev, ki skrbi za podporo poslovanju z vrednostnimi papirji. V tujini je veliko rešitev lastnega razvoja, obstaja tudi nekaj zelo znanih rešitev, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. V Sloveniji sta najbolj znana dva ponudnika rešitev, ki delujejo pri trgovanju na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Rešitve tako omogočajo oddajo naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev preko standardnih poti – storitev je potrebno opraviti v banki oz. drugi finančni instituciji, ki lahko trguje s finančnimi instrumenti. Že od leta 1997, ko se je v Sloveniji pojavilo elektronsko bančništvo, se nenehno razvijajo nove storitve spletnega bančništva. Eno izmed njih je tudi v tujini zelo uveljavljeno spletno trgovanje z vrednostnimi papirji. V Sloveniji se zaradi majhnosti trga in drugih omejitev ta storitev šele počasi razvija. V nalogi smo analizirali številne rešitve ter ugotovili, da je pri vseh na voljo tudi modul, ki omogoča spletno poslovanje z vrednostnimi papirji. Potrebno je analizirati obstoječe stanje v Novi KBM, ki uporablja rešitev IBI Master in izbrati rešitev, ki bi zagotovila spletno oddajo naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Pri tem je potrebno upoštevati številne kriterije, ki bodo uporabnikom storitve spletnega trgovanja z vrednostnimi papirji ponudile najboljšo možno uporabniško izkušnjo, brez dodatnih omejitev, ob primerni varnosti ter z nizkimi stroški tako za uporabnika kot tudi za banko. Ob takšni analizi je nato potrebno odločiti, ali je uvedba nove funkcionalnosti v spletno banko smiselna ali ne.
Keywords: E-poslovanje, spletno bančništvo, informacijska varnost, digitalno potrdilo, informacijske rešitve za podporo poslovanja z vrednostnimi papirji, IBI Master, Shark, borza, Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Nova KBM d.d., Bank@Net, kriteriji za izbiro rešitve
Published: 22.10.2012; Views: 1477; Downloads: 141
.pdf Full text (3,56 MB)

58.
POSTOPEK IZBIRE IN OCENJEVANJA DOBAVITELJEV V DRUŽBI UNIOR D.D.
Jasna Vovk, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Proces raziskave nabavnega trga in izbira dobavitelja je proces, ki postaja vedno bolj in bolj pomemben v današnjem okolju. Podjetja se zato v današnjem času vse bolj posvečajo nabavi, saj tukaj lahko v veliki meri zmanjšajo stroške, kajti največji del vrednosti proizvoda predstavlja ravno nabavljen material. Nabavno poslovanje postaja vse bolj obsežno, dopolnjujejo ga sedaj že tržne funkcije, kot so proučevanje nabavnega trga, planiranje nabave, odločitve glede dobaviteljev, razvoj dobaviteljev, odločitve o oblikah in načinih nabavnega poslovanja ter nabavnih poteh. Nekdaj tradicionalno razumevanje odnosa kupec–dobavitelj, ki je temeljil na zniževanju cen in tekmovalnosti med udeleženci v menjalnem procesu, usmerjenim v proizvajanje dobrin, je zamenjal sodoben pristop, ki ima v celotni oskrbovalni verigi v središču končnega kupca in idejo, kako zadovoljiti njegove želje in potrebe. V Uniorju, d. d., smatrajo dobavitelje kot strateški kapital in ugled svojega podjetja, zato jim ni vseeno, kdo so njihovi poslovni partnerji. V ta namen vlagajo v razvoj dobaviteljev vse svoje znanje in hotenja, da bi lahko skupaj z njimi razvijali nove inovativne izdelke, nove procese in kljubovali vse močnejši globalni konkurenci. Zavedajo se, da bodo le skupaj povezani v celotni dobavni verigi uspeli čim bolj zadovoljiti potrebe, ki jih od njih pričakujejo njihovi kupci.
Keywords: nabava, dobavitelj, izbira dobavitelje, ocenjevanje dobaviteljev, kriteriji ocenjevanja
Published: 07.12.2012; Views: 1632; Downloads: 103
.pdf Full text (3,59 MB)

59.
DEVIZNI TEČAJ IN TEKOČI RAČUN NA DANSKEM
Mateja Robin, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Devizni tečaj je cena tuje valute izražena v domačem denarju in omogoča primerjavo domačih cen s tujimi in obratno. Ima zelo pomembno vlogo pri konkurenčnost domačega gospodarstva. V delu diplomskega seminarja je predstavljeno gibanje danske krone od leta 1999 do 2012. Danska krona je vključena v sistem tečajev ERM II, pri čemer ji je dovoljeno odstopanje +/- 2,25%. Tako je bila v opazovanem obdobju danska krona v primerjavi z evrom stabilna in ni bilo opaženih prevelikih nihanj. Prav tako, pa je na podlagi efektivnega deviznega tečaja opaziti dober konkurenčen položaj Danske v primerjavi s državami, s katerimi največ trguje. Tekoči račun plačilne bilance je pomemben makroekonomski pokazatelj delovanja države, določa namreč razvoj stanja obveznosti države do tujine. Država lahko ima primanjkljaj ali presežek na tekočem računu. Velikokrat je razlog za dolgotrajen primanjkljaj posledica neravnovesnega menjalnega tečaja. Danska ima v opazovanem obdobju vse skozi presežek v tekočem računu in je v začetku letošnjega leta dosegel 5,50% BDP.
Keywords: Nominalni devizni tečaj, realni devizni tečaj, efektivni devizni tečaj, tekoči račun, Maastrichtski konvergenčni kriteriji, Danska.
Published: 18.12.2012; Views: 954; Downloads: 52
.pdf Full text (792,50 KB)

60.
UPORABA METODE ODLOČANJA PO VEČ KRITERIJIH HKRATI PRI IZBIRI RAČUNOVODSKEGA PROGRAMA
Eva Jelen, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Uporaba računovodskih programov se zmeraj bolj uveljavlja v podjetjih, saj močno olajšuje delo računovodske stroke. V zelo kratkoročnem obdobju se je intenzivno povečala ponudba različnih programov za opravljanje računovodskih del. To pa je razlog, da je priporočljivo presoditi, kateri program je najbolj učinkovit in kakovosten ter hkrati cenovno dostopen, skratka vreden nakupa. V poslovni praksi poznamo več načinov odločanja, ki so lahko zelo zanimivi in koristni za uporabo, v delu diplomskega seminarja smo se odločili za večkriterijsko odločanje za izbiro med tremi računovodskimi programi – Pantheon, Minimax in e-Računi. Na voljo smo imeli veliko programov, omenjene tri smo izbrali zaradi zadostnih informacij na spletu. Poleg tega smo izbrali najboljši program, ki je primeren za računovodske servise. S pomočjo podatkov, ki so dostopni na spletnih straneh izbranih računovodskih programov, smo izoblikovali kriterije in podkriterije, na podlagi katerih smo ob pomoči programa Expert Choice skušali priti do cilja, ki smo si ga zadali na začetku: »Izbira najboljšega računovodskega programa«. Program Expert Choice, ki smo ga uporabili pri odločanju med računovodskimi programi, je računalniška podpora metodi analitičnega hierarhičnega procesa (metodi AHP). Za metodo AHP je značilno, da pri razvrščanju alternativ uporabimo razmerno skalo. Problem odločanja smo strukturirali v obliki odločitvenega drevesa, nato pa so sledili naslednji koraki: določitev uteži kriterijem in meritev vrednosti alternativ, čemur je sledila sinteza. Proces smo zaključili z izdelavo analize občutljivosti pridobljenih rezultatov. Izkazalo se je, da ima najvišjo vrednost program Minimax.
Keywords: računovodski program, odločanje po več kriterijih hkrati, AHP, Expert Choice, kriteriji, stroški, ugodnosti, alternativa, izbira
Published: 18.12.2012; Views: 1065; Downloads: 183
.pdf Full text (1013,49 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica