| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 126
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Model povezovanja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov v procesu več-kriterijskega odločanja
Marjan Brelih, 2020, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava problematiko kombiniranja kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev znotraj odločitvenega modela. Poleg cilja razviti ustrezno hibridno metodologijo smo si zastavili cilj uporabe tega pristopa na praktičnem primeru izbora najprimernejših projektov na področju upravljanja sistemov za oskrbo s pitno vodo in tako verificirati in validirati predlagano metodologijo. Za dosego zastavljenih ciljev smo pregledali strokovno in znanstveno literaturo s področja sistemske teorije in ekspertnih sistemov, večkriterijskega odločanja ter oskrbe s pitno vodo. Seznanili smo se z delom in poslovanjem izvajalca ter s cilji naročnikov. Za izdelavo kakovostnega odločitvenega modela smo se seznanili z izvedbo projektov tehnične in ekonomske optimizacije sistemov za oskrbo s pitno vodo. Rezultat doktorske disertacije je nova, inovativna in v praksi preizkušena hibridna odločitvena metodologija, ki omogoča evalvacijo odločitvenih variant s kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev. Metodologija je preizkušena na realnem problemu s področja sistemov za oskrbo s pitno vodo. Med raziskovalnim delom smo potrdili vsa raziskovalna vprašanja. Možno je izdelati novo, v praksi uporabno hibridno metodologijo, ki omogoča združevanje tako kvantitativnih kot kvalitativnih zalog kriterijev znotraj istega odločitvenega modela. Združevanje kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev znotraj istega odločitvenega modela omogoča ohranjanje izvornih, natančnih kvantitativnih ocen variant ob pretvorbi v manj natančne kvalitativne ocene. Ravno ohranjanje izvornih ocen variant, brez pretvorb, omogoča ohranjanje razlik med variantami, vse do končne ocene. Pri vsakem agregiranem kriteriju tako poleg kvalitativne ocene razpolagamo z intervalno kvantitativno oceno ali obratno, kar omogoča razvrščanje variant znotraj istega kvalitativnega razreda. Odločevalci vidijo prednost predstavljene hibridne metodologije v tem, da lahko pri vsakem kriteriju uporabijo primerno zalogo vrednosti, ki jim najbolj ustreza in jo lažje razumejo. Zaradi kombiniranja kvantitativnih in kvalitativnih zalog vrednosti vidijo prednost v bogatejših končnih analizah, ki pripomorejo k sprejetju boljše odločitve. Nadaljnje delo in raziskave bodo potekali v smeri testiranja in izpopolnjevanja postopkov združevanja kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev znotraj istega odločitvenega modela. Postopke želimo uporabiti na čim večjem naboru odločitvenih problemov. Nove ideje in postopke želimo vključiti v izobraževalni proces na različnih stopnjah.
Keywords: hibridna metodologija, večkriterijska odločitvena analiza, kvantitativni kriteriji, kvalitativni kriteriji, upravljanje vodnih virov, tehnična in ekonomska optimizacija sistemov za oskrbo s pitno vodo
Published: 05.06.2020; Views: 511; Downloads: 66
.pdf Full text (3,74 MB)

2.
Vizija štiriletnega dela, programi in kriteriji izbora plavalne reprezentance Slovenije 2013-2016
Miha Potočnik, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljeno moje delo v vlogi selektorja plavalnih reprezentanc Slovenije v olimpijskem ciklusu 2013–2016. Obsega področje bazenskega in daljinskega plavanja. V nalogi smo predstavili kriterije izbora posameznih reprezentanc, norme za nastop na pomembnejših – ciljnih – tekmovanjih posamezne starostne kategorije, programe reprezentanc ter možnost sodelovanja s panožnim timom (v nadaljevanju PT) Plavalne zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) v smislu vključevanja strokovnjakov mejnih znanosti s področja medicine, športne prehrane, športne psihologije, kondicijske priprave, fizioterapije in masaže, analize tehnike, treningov in tekmovanj ter ne nazadnje odnosov z javnostjo. Diplomska naloga predstavlja razširitev avtorskega dela kandidature za selektorja 2013–2016 z naslovom ''Vizija štiriletnega dela, programi in kriteriji plavalne reprezentance Slovenije 2013–2016''. Cilj diplomske naloge je predstavitev dela selektorja in ugotavljanje ustreznosti postavljenih norm. Podana je bila analiza ustreznosti norm pri doseganju ciljnega rezultata, ki ga predstavlja doseženo šestnajsto mesto na ciljnem tekmovanju v objektivno merljivih disciplinah (p-vrednost, stopnja značilnosti). S statistično obdelavo podatkov (T-test in ANOVA) je bilo ugotovljeno, da povprečje norme in rezultata po tekmovanju ni statistično značilno. Znotraj povprečja posameznih disciplin se je ohranila statistična značilnost.
Keywords: plavanje, selektor, reprezentanca, kriteriji, norme, program, panožni tim
Published: 18.09.2019; Views: 323; Downloads: 56
.pdf Full text (1,32 MB)

3.
Odličnost glasbenega nastopanja
Ženet Vidovič, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen magistrske naloge je predstaviti veščine uspešne psihične priprave na glasbeni nastop. Cilj je opredelitev glasbenega nastopanja, predstavitev kriterijev odličnosti glasbenega nastopanja in dejavnikov, ki vplivajo na glasbeno nastopanje. Poglaviten cilj je predstaviti optimalno psihično pripravo na glasbeni nastop in strategije za doseganje le-te. Magistrsko delo na to tematiko prinaša novosti in je odprto za raziskovanje, zato je metodološko razdeljeno na že znane (znanstvene) vire, primerjave le-teh in morebitna nova odkritja. V empiričnem delu s pomočjo vodenja doživljajskega dnevnika lastnih zunanjih in notranjih vplivov in občutij na telo pred, med in po glasbenih nastopih spoznavam, ali strategije optimalne psihične priprave in zunanji dejavniki vplivajo na moje glasbene nastope.
Keywords: glasbeno nastopanje, osebnost, kriteriji odličnosti, psihična priprava, strategije psihične priprave
Published: 11.06.2019; Views: 760; Downloads: 110
.pdf Full text (505,71 KB)

4.
Izbira dobaviteljev z uporabo metode TOPSIS
Jasmina Lorber, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Pri metodah večkriterijskega odločanja je pomembno, da imajo alternative več parametrov, ne le enega. Pri obravnavi večkriterijskega odločanja imamo na voljo različne metode, ki so bolj preproste, lahko pa tudi bolj kompleksne in tako bolj ustrezne pri reševanju večjih in težjih odločitvenih problemov. Metoda TOPSIS je ena od najbolj uporabnih metod večkriterijskega odločanja, ki je relativno preprosta in jo je lahko izvesti. Je ena izmed klasičnih metod večkriterijskega odločanja, ki temelji na razvrščanju posameznih alternativ glede na podane kriterije in parametre. V diplomski nalogi smo predstavili nekaj teoretičnih izhodišč nabavne funkcije in spoznali način večkriterijskega odločanja. Za praktični primer smo izbirali med štirimi dobavitelji dodatne opreme, tako da smo med seboj primerjali različne kriterije. Na osnovi analize smo ugotovili, kateri dobavitelj najbolj ustreza zahtevam podjetja. Za primer izbire najprimernejšega dobavitelja smo uporabili metodo TOPSIS, kar pomeni v angleščini Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution.
Keywords: nabavna funkcija, večkriterijsko odločanje, dobavitelji, metoda TOPSIS, kriteriji ocenjevanja
Published: 11.06.2019; Views: 708; Downloads: 77
.pdf Full text (1,81 MB)

5.
Postopek izbire najugodnejšega dobavitelja
Anja Plohl, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Postopek izbire najugodnejšega dobavitelja V tem diplomskem delu se bomo ukvarjali z izbiro najugodnejšega dobavitelja v izbranem podjetju. Izbrano podjetje se ukvarja s predelovanjem kovin, zaradi katerega pa potrebuje dobavitelje za različne stvari za uspešno proizvodnjo. Ukvarjali se bomo samo s tremi, za njih najpomembnejšimi dobavitelji. Pri dobaviteljih bomo analizirali najpomembnejše kriterije to so čas dobave, tehnološko zmogljivost dobavitelja, potek reševanja reklamacij, kakovost, cena in plačilne pogoje. Za analizo anketnega vprašalnika smo uporabili postopek AHP modela. V prvem delu diplomske naloge smo s pomočjo izbrane literature povedali nekaj teoretičnih osnov o nabavi in kriterijih za izbiro dobavitelja. V nadaljevanju smo govorili o različnih odločitvenih modelih. Mi smo izbrali večkriterijski odločitveni model AHP model. V raziskovalnem delu smo s pomočjo računskega postopka po Kunzu dobili rezultate in ugotovili, kateri dobavitelj je najugodnejši.
Keywords: nabava/dobava, dobavitelj, odločitveni modeli, kriteriji za izbiro dobavitelja, AHP model
Published: 25.01.2019; Views: 485; Downloads: 57
.pdf Full text (1,45 MB)

6.
Uporaba evra kot nacionalne valute v Črni gori in njen vpliv na delovanje države
Urban Bratina, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Republika nekdanje Jugoslavije, ki je prva uvedla evro, je Črna gora. Njena pot proti Evropi se je začela že pred osamosvojitvijo, ko je po konverziji iz nemške marke, ki jo je uporabljala do leta 2002, njena valuta postala evro. Nominalna konvergenca v EU se zagotavlja preko Maastrichtskih pravil ali konvergenčnih kriterijev, ki natančno opredeljujejo štiri področja. Države članice EU morajo za izpolnitev pogojev za vstop v EMU upoštevati pravila na vseh področjih. Črna gora teh kriterijev ni izpolnjevala, vendar lahko uporablja evro. Slednji je v Črni gori omogočil stabilizacijo na področju inflacije, prav tako se je podvojil nominalni BDP države, kar lahko pripisujemo tudi velikemu pritoku neposrednih tujih investicij. Želja države ni zgolj uporaba evra, vendar želi postati tudi polnopravna članica EU in kasneje tudi ekonomske in monetarne unije. Državi je status kandidatke za članstvo v EU že odobren. Potrebno je sprejeti še vrsto ukrepov, tudi na področju monetarne politike, poleg katerih obstaja tudi strah, da bo ČG morala uvesti lastno valuto.
Keywords: Črna gora, evro, Maastrichtski kriteriji, Evropska unija, ekonomska in monetarna unija, monetarna politika.
Published: 25.10.2018; Views: 870; Downloads: 105
.pdf Full text (1,24 MB)

7.
Pisno deljenje z dvomestnim deliteljem
Tadej Polutnik, 2017, master's thesis

Abstract: Pisno deljenje je ena težjih snovi in učencem predstavlja in povzroča precej težav. Še posebej težavno je za učence pisno deljenje na krajši način, saj verjetno učitelji temu načinu deljenja namenijo premalo časa za razlago. Za učence je pravilna ponazoritev pisnega deljenja izjemno pomembna. Tu si mora učitelj vzeti dovolj časa, da učencem na enostaven in njim razumljiv način prikaže postopek deljenja. Brez dobre učiteljeve razlage imajo učenci v nadaljevanju lahko precej večje težave, kot bi jih imeli sicer. V magistrski nalogi sem se zato posvetil podrobni predstavitvi pisnega deljenja na daljši način, in sicer tako z enomestnim kot z dvomestnim deliteljem kot tudi predstavitvi pisnega deljenja na krajši način. Opredelil sem tudi vse pomembne pojme, ki so povezani z deljenjem, predstavil kriterije deljivosti in pregled ciljev po učnem načrtu iz matematike, ki se navezujejo na deljenje. Poleg tega sem opravil tudi raziskavo, s katero sem želel preveriti znanje učencev pri pisnem deljenju z dvomestnim deliteljem. Ugotovil sem, da jim ta snov predstavlja velike težave. Največ napak se je pojavilo pri vmesnem računanju, ker si večina učencev sprotnih računov ni pisala na list, ampak so računali na pamet. Rezultati testa so bili nekako pričakovani, učenci so namreč dobro rešili naloge z manj zahtevnimi primeri, medtem ko so težji primeri bili precej slabše rešeni.
Keywords: dvomestni delitelj, pisno deljenje, enomestni delitelji, krajši način pisnega deljenja, daljši način pisnega deljenja, kriteriji deljivosti
Published: 26.09.2018; Views: 1479; Downloads: 0

8.
Hiše na drevesu: kriteriji umeščanja v prostor
Teja Osek, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali hiše na drevesu in kriterije njihovega umeščanja v prostor. Povzeli smo zgodovino hiš na drevesu ter obravnavali njihove splošne značilnosti. Na podlagi analize referenčnih primerov smo določili glavne kriterije njihovega umeščanja v prostor. Podatke za analize smo pridobili z anketnim vprašalnikom in iz literature. Na podlagi kriterijev in primerjave z referenčnimi primeri smo v zaključnem delu izvedli preizkus primernosti izbrane testne lokacije Vonarje za postavitev hiše na drevesu. Primerjalno analizo smo izvedli s pomočjo naslednjih kriterijev: lokacija, velikost, višina od tal, vrsta gozda, kjer je umeščen objekt, način pritrditve in vrsta drevesa, vrsta materiala za izgradnjo, način dostopa v objekt, podnebja in namembnost objekta.
Keywords: hiše na drevesu, drevesne hiše, kriteriji umeščanja, prostor.
Published: 13.07.2018; Views: 428; Downloads: 61
.pdf Full text (3,60 MB)

9.
Analiza majhnih modnih spletnih trgovin
Ines Popušek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna tehnologija je poskrbela za to, da ima elektronsko poslovanje v zadnjih letih velik pomen na področju spletne trgovine. Podjetjem namreč omogoča hitrejše, širše in enostavnejše poslovanje. Uporabniki so dobro informirani in težje zadovoljivi, saj je na trgu veliko konkurenčnih elektronskih trgovin. Da bi pritegnila kupca, mora biti novoustanovljena e-trgovina inovativna. Za uspešnost poslovanja je potrebno upoštevati želje ter potrebe kupcev spletne strani, saj bodo v prihodnosti prav slednje edini vir, na osnovi katerega bo podjetje gradilo svojo poslovanje. Elektronsko poslovanje je utemeljeno na procesiranju in prenašanju podatkov, kar pomeni sklepanje posla v elektronski obliki. Podjetja lahko z odjemalci komunicirajo na različne načine; poznamo namreč elektronsko poslovanje med podjetjem in potrošnikom (B2C) ter poslovanje med podjetjem in podjetjem (B2B). Prehod podjetja na e-poslovanje pomeni natančnejše in lažje dostopanje do informacij o stanju podjetja. Hitrost poslovanja je večja od klasičnega poslovanja, saj se prilagaja spremembam na trgu. Diplomski projekt obravnava spletne trgovine, njihove značilnosti ter prednosti in slabosti. Sledi podrobnejši opis kriterijev kakovostnih spletnih strani, ki se med seboj dopolnjujejo.
Keywords: Elektronsko poslovanje, spletna trgovina, kriteriji kakovostnih strani, analiza strani, primerjava strani.
Published: 13.11.2017; Views: 628; Downloads: 75
.pdf Full text (1,15 MB)

10.
Pogovor z učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja o likovnih delih
Nina Sagadin, 2017, master's thesis

Abstract: Likovna dela umetnikov imajo pri pouku likovne umetnosti posebno vlogo. Opazovanje del in pogovarjanje o njih učencem omogoča razvijati občutljivost za likovno umetnost, hkrati pa prinaša prednosti tudi na drugih področjih, kot so razvijanje empatije, zmožnost opazovanja, uporaba domišljije itn. Namen in cilj magistrskega dela je raziskati, ali učitelji v pouk vključujejo reprodukcije likovnih del umetnikov, kaj se ob tem pogovarjajo z učenci, kako izbirajo likovna dela in vključevanje originalnih del v pouk likovne umetnosti. Magistrsko delo zaokrožata dve med seboj povezani celoti – teoretični in empirični del. V prvem sta predstavljeni dve večji poglavji, in sicer pouk likovne umetnosti v osnovni šoli (opredelitev predmeta, cilji, načrtovanje pouka). Temu sledi še poglavje o likovnih delih pri pouku likovne umetnosti (kriteriji za izbiro likovnih del, pogovor o likovnih delih, razlike med prikazovanjem originalnih del in reprodukcij). Pri zbiranju podatkov je uporabljena triangulacija, zato so v empiričnem delu rezultati oziroma odgovori predstavljeni na podlagi intervjujev z učitelji, anketnih vprašalnikov za učence in opazovanja pouka likovne umetnosti. V raziskavo je bilo vključenih 10 razredov, in sicer štirje prvi razredi, trije drugi in trije tretji razredi s treh mariborskih osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da se v raziskanih razredih likovna dela umetnikov premalo vključujejo v pouk likovne umetnosti in da je ob vključitvi likovnega dela le majhen delež ustrezno vključenih del. To pomeni, da je postopek, ki poteka ob vključitvi likovnega dela neustrezen. Izsledki raziskave so pokazali še, da je najpogostejša tema pogovora ob likovnem delu likovni motiv, likovnoteoretični problem in likovna tehnika. Rezultati so pokazali tudi, da so bila prikazana likovna dela ustrezna, zaskrbljujoči pa so podatki o številu strokovnih napak pri pouku likovne umetnosti.
Keywords: likovna dela umetnikov, prikazovanje reprodukcij, pogovor o likovnih delih, kriteriji za izbiro likovnih del, originalna likovna dela
Published: 27.09.2017; Views: 502; Downloads: 86
.pdf Full text (2,92 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica