| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Strategije statističnega načrtovanja eksperimentov pri kristalizaciji proteinov, primer lizocima
Jelenko Jandrić, 2020, master's thesis

Abstract: Lizocim je encim, ki hidrolizira vezi med N-acetil muraminsko kislino in N-acetil-D-glukozaminskimi preostanki znotraj peptidoglikana v bakterijski celični steni, kar pomeni, da ima baktericidni učinek. Lizocim je naravno prisotna molekula v nekaterih živilih živalskega izvora in velikokrat deluje kot naravni konzervans. Namen raziskave je bil ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na proces kristalizacije lizocima, oblikovati lestvico za oceno rezultatov kristalizacije ter na osnovi dobljenih načinov kristalizacije lizocima in izvedene raziskave oblikovati strategijo kristalizacije lizocima. Z uporabo delnega faktorskega načrta poskusov smo preučevali vplive treh soli in njihovih koncentracij, koncentracije glicerola, različnih vrednosti pH, temperature, načinov mešanja vzorcev in različnih koncentracij lizocima na njegovo kristalizacijo. Nastali kristali so bili slikani z robotskim sistemom za slikanje kristalov, rezultati uspešnosti kristalizacije pa so bili ovrednoteni po lastni lestvici. Uporabili smo linearno regresijo za ugotavljanje statistično značilnih povezav in metodo podpornih vektorjev za napovedovanje kristalizacije. Pokazali smo, da višje koncentracije NaCl in PEG 4000, nižji pH in nižje temperature, višje koncentracije proteina v raztopini vodijo do kristalizacije lizocima. Model podpornih vektorjev se je izkazal pri napovedovanju kristalizacije – površina pod ROC krivuljo je bila 0,84. Z uporabo eksperimentalnih načrtov, statistične analize opravljenih poskusov, linearne regresije in uporabo umetne inteligence lahko načrtujemo bolj optimalne korake kristalizacije proteinov.
Keywords: lizocim, kristalizacija, statistična analiza, načrtovanje eksperimentov
Published in DKUM: 04.01.2021; Views: 746; Downloads: 72
.pdf Full text (3,00 MB)

2.
VPLIV NUKLEATORJEV NA LASTNOSTI POLIPROPILENA
Žiga Kvar, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo proučevali vpliv α, β in kombinacije α/β nukleatorjev na reološke, termične in mehanske lastnosti polipropilen homopolimera (PPH) in polipropilen kopolimera (PPC). Reološke lastnosti smo opazovali z meritvami indeksa tečenja (MFI - melt flow index), termične lastnosti smo proučevali z diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC - differential scanning calorimetry), s trgalnim preizkusom smo proučevali mehanske lastnosti. Nukleatorji so imeli večji vpliv na reološke lastnosti v primeru modifikacije PPC, na PPH je imel vpliv samo dodatek α/β - nukleatorja. Z dodatkom nukleatorjev k PPH in PPC smo opazili povišanje temperature kristalizacije. Prav tako smo v primeru modifikacije PPC povišali stopnjo kristaliničnosti. Pri PPH smo z dodatkom β - nukleatorja opazili padec kristaliničnosti. Temperaturni pik taljenja se je, zaradi promocije β - kristalitov, v primeru β - nukleatorja znižal, ostali vzorci so imeli pik v področju α - kristalitov. Vzorec PPHα1 je povišal čas oksidativne razgradnje (OIT - oxidative induction time), vsi ostali opazovani vzorci so ga znižali. Rezultati kažejo na povišanje togosti modificiranega PPH (razen v primeru β - nukleatorja) ter modificiranega PPC in zmanjšanje natezne trdnosti na meji plastičnosti (razen v primeru β - nukleatorja) za oba modificirana PP. Opazili smo povezanost trdote s togostjo; β - nukleator je v PPH znižal togost in povišal trdoto. Pri modifikaciji PPC so vsi nukleatorji povišali trdoto.
Keywords: polipropilen, nukleator, kristalizacija, DSC, OIT
Published in DKUM: 14.10.2016; Views: 1710; Downloads: 181
.pdf Full text (2,74 MB)

3.
KRISTALIZACIJA NATRIJEVEGA ACETATA TRIHIDRATA
Dejan Menoni, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje različne načine vodenja procesa kristalizacije natrijevega acetata trihidrata v mešalnem kristalizatorju v podjetju Tanin Sevnica, d. d.. Z različnimi načini vodenja procesa smo morali doseči določen čas kristalizacije enega kristalizatorja (48 ur), kar nam je omogočilo predelati (skristalizirati) vso vhodno surovino. Hkrati smo ob krajšanju časa kristalizacije spremljali izplen kristalizacije. Pri doseganju cilja smo si pomagali z računalniškim sistemom za vodenje in nadzor procesov (SCADA, WIN CC ­ Siemens). Rezultati kažejo, da nam je uspelo doseči želeni cilj, čas kristalizacije skrajšati na 48 ur, vendar smo pri tem izgubili del proizvedenega produkta. Iz rezultatov je razvidno, da vsako krajšanje časa kristalizacije pomeni izgubo produkta. Tako pri vsakem kristalizatorju izgubimo 9,6 % produkta, kar pomeni 425 kg manj produkta iz enega kristalizatorja kot pred krajšanjem časa kristalizacije. To se dogaja zaradi krajšanja posameznih faz kristalizacije (nastajanja kristalov in rasti kristalov). Iz rezultatov izhaja, da se z optimizacijo sicer da skrajšati čas kristalizacije enega kristalizatorja, ne da pa se zadržati enake količine pridobljenega produkta, kar pomeni, da vsaka faza v procesu kristalizacije zahteva določen čas, ki ga s krajšanjem izgubimo.
Keywords: kristalizacija, kristalizator, kristal, natrijev acetat trihidrat, kristalno jedro, rast kristalov
Published in DKUM: 15.07.2016; Views: 1476; Downloads: 75
.pdf Full text (2,62 MB)

4.
Spoznavanje nekaterih pojmov (procesov) preko naravoslovnih poskusov v vrtcu
Darija Petek, 2010, professional article

Abstract: Osnovni namen raziskave je bil, postaviti naravoslovni poskus kot izhodišče, ki pomaga otroku lastno zamisel potrditi in nadgraditi ali jo spremeniti in razumeti. Otroci so pred in med poskusi ter po njih iskali možne odgovore na zastavljena vprašanja, razmišljali in se ukvarjali z rešitvijo problema. Tako smo pridobili njihove prvotne zamisli, ki so se z izvajanjem poskusa potrdile ali pa so jih otroci morali spremeniti zaradi ugotovitev, ki jih je dal poskus. Z lastno aktivnostjo so zmogli naivno razlago spremeniti in jo tudi razumeti.
Keywords: naravoslovni poskus, zgodnje poučevanje naravoslovja, topnost, izhlapevanje, kristalizacija, konzervacija
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1339; Downloads: 180
.pdf Full text (106,97 KB)
This document has many files! More...

5.
KRISTALIZACIJA IN RAZVOJ MIKROSTRUKTURE TANKIH PLASTI K 0.5 Na 0.5 NbO 3 -SrTiO 3 PRIPRAVLJENIH S SINTEZO IZ RAZTOPIN
Tanja Pečnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V delu opisujemo študij kristalizacije in razvoja mikrostrukture tankih plasti na osnovi trdne raztopine 0,85 K0.5Na0.5NbO3 – 0,15 SrTiO3 (KNN-STO), pripravljenih s sintezo iz raztopin, na platiniziranih silicijevih podlagah. Raztopino KNN-STO smo pripravili iz kalijevega acetata KO2C2H3, natrijevega acetata NaO2C2H3, niobijevega etoksida Nb(OEt)5, titanovega propoksida Ti(OC2H4CH3)4 in stroncijevega nitrata Sr(NO3)2. Kot topilo smo uporabili 2-metoksietanol CH3OCH2CH2OH. Plasti smo segrevali po dvostopenjskem in štiristopenjskem postopku segrevanja, kar pomeni, da smo jih po stopnji pirolize segrevali do končne temperature po vsakem drugem, oziroma po vsakem nanosu raztopine s koncentracijo cM = 0,4 M na podlago. Plasti, pripravljene iz raztopin različnih koncentracij (0,1 M, 0,2 M, 0,4 M), smo segrevali do končne temperature po vsakem nanosu raztopine na podlago. Rentgenski difraktogrami plasti kažejo, da vse plasti, ki smo jih segrevali po opisanih postopkih do temperatur med 500 °C in 700 °C, kristalizirajo v perovskitni fazi s psevdo-kubično osnovno celico brez izrazite kristalografske usmerjenosti. Mikrostruktura plasti je odvisna od pogojev priprave. Plasti, pripravljene iz raztopine KNN-STO s koncentracijo 0,4 M z dvostopenjskim segrevanjem, imajo enakomerno mikrostrukturo z enakoosnimi zrni, velikimi ~20 nm, medtem ko je mikrostruktura plasti, pripravljenih s štiristopenjskim segrevanjem, heterogena z zrni velikosti od ~20 nm do ~100 nm. Mikrostruktura plasti, ki smo jih pripravili iz raztopin KNN-STO z različnimi koncentracijami in segrevali po vsakem nanosu, je heterogena, z zrni velikosti od ~50 nm do ~150 nm. Pogoji priprave tankih plasti KNN-STO vplivajo tudi na njihove dielektrične lastnosti. Plasti, pripravljene z dvostopenjskim segrevanjem, imajo večjo vrednost dielektrične konstante kot plasti, pripravljene s štiristopenjskim segrevanjem. Vrednost dielektričnosti se povečuje z naraščajočo temperaturo in časom segrevanja. Plast KNN-STO, pripravljena z dvostopenjskim segrevanjem pri temperaturi T=700 °C in času t=15 min ima največjo dielektričnost in nizke dielektrične izgube, in sicer 700 in 0,04 pri sobni temperaturi in pri frekvenci 100 kHz. Izmerili smo temperaturno in frekvenčno odvisnost dielektričnosti in dielektričnih izgub omenjenega vzorca in ugotovili, da kaže značilen relaksorski odziv, podobno kot volumenska keramika z enako kemijsko sestavo.
Keywords: Tanke plasti, K0.5Na0.5NbO3 – SrTiO3, sinteza iz raztopin, mikrostruktura, kristalizacija, dielektričnost.
Published in DKUM: 23.07.2012; Views: 2044; Downloads: 183
.pdf Full text (3,29 MB)

6.
OPTIMIZACIJA PROCESNIH POGOJEV KRISTALIZACIJE FARMACEVTSKE UČINKOVINE
Urška Ivić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Kristalizacija je pomembna kemijska in tehnološka operacija, s katero iz produkta odstranimo nečistoče, zagotovimo pravilno polimorfno obliko ter želeno velikost in obliko delcev. Pri kristalizaciji je pomembna izbira primernega topila, saj je od tega odvisna uspešnost čiščenja. Diplomsko delo predstavlja določitev najprimernejšega topila za kristalizacijo in študijo vplivov procesnih parametrov na potek kristalizacije surovega produkta SIK-a (4'-[(2-Butil-4-okso-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-karbonitril). SIK je ključni intermediat za sintezo zdravilne učinkovine Irbesartan, ta pa se v farmacevtski industriji uporablja kot učinkovina za zdravljenje bolezni srca in ožilja, centralnega živčevja, glavkoma, retinopatije ter diabetične nefropatije. Z določitvijo najprimernejšega topila za kristalizacijo in procesnih parametrov, smo na koncu izolirali produkt SIK, ki je ustrezal vsem zahtevam (oblika, čistota, izkoristek, IR, NMR, EA).
Keywords: kristalizacija, procesni pogoji, topilo, cianoirbesartan (SIK)
Published in DKUM: 23.06.2011; Views: 2785; Downloads: 313
.pdf Full text (2,41 MB)

7.
OPTIMIZACIJA PROCESA KRISTALIZACIJE FARMACEVTSKE UČINKOVINE
Annamaria Kiraly, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi opisujemo eksperimentalno načrtovanje optimizacije kristalizacije farmacevtske učinkovine s Taguchijevo optimizacijsko metodo, ki jo že izvajajo v industrijskem merilu. Glede na kriterije optimiranja, ki so minimiziranje časa kristalizacije ob maksimiranju izkoristka in izboljšanju selektivnosti med produktom in nečistočami smo predpostavili, da na kristalizacijo vplivajo trije parametri in sicer hitrost ohlajanja, vrtilna frekvenca mešala in količina dodanih topil. Parametre kristalizacije smo proučevali na treh nivojih, njihov vpliv pa določali z analizo eksperimentalno dobljenih vrednosti optimizacijskih parametrov pri različnih pogojih eksperimenta s statistično metodo ANOVA.
Keywords: optimiranje, Taguchijeva metoda, kristalizacija, industrijski proces
Published in DKUM: 28.09.2010; Views: 2386; Downloads: 295
.pdf Full text (2,42 MB)

8.
Zasteklitev letečega pepela iz sežiga komunalnih odpadkov : magistrsko delo
Franc Berk, 2010, master's thesis

Abstract: Sistem celovitega ravnanja z odpadki vključuje možnost termične izrabe odpadkov kot virov. Po prednostnem redu ravnanja z odpadki je termična izraba odpadkov uvrščena pred odlaganje, zato se v bodoče zaradi nujnega zmanjšanja količin odloženih odpadkov in posledičnega nedoseganja okoljskih ciljev pričakuje upoštevanje prednostnega reda ravnanja z odpadki. V Sloveniji je zgrajena prva sežigalnica komunalnih odpadkov, ki obratuje v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki. Glede na sestavo in omejeno možnost snovnega recikliranja preostanka komunalnih odpadkov sta potrebna še vsaj dva obrata za termično obdelavo. Kot stranski produkt termične izrabe komunalnih odpadkov nastajajo večje količine odpadkov, med katerimi je kot nevarni odpadek tudi »leteči pepel«, ki ga brez obdelave in stabilizacije v Sloveniji ni mogoče odlagati ali predelati v uporabne v produkte. V magistrskem delu smo raziskali možnost stabilizacije in deloma inertizacije letečega pepela iz sežiga pretežno komunalnih odpadkov z lokalnim — slovenskim odpadnim pretežno komunalnim steklom do zahteve, da bi ga bilo mogoče uporabiti za predelavo v koristne izdelke, ali za stabilno, okolju čim manj škodljivo in dolgoročno kontrolirano končno dispozicijo odlaganja skladno z zakonodajo. Za dosego tega cilja smo izvedli proces zasteklitve — vitrifikacije (produkt je steklo) in proces naknadne kristalizacije — devitrifikacije (produkt je steklokeramika). Za vodenje in nadzor procesov zasteklitve in kristalizacije ter ugotavljanje fizikalno-kemijskih in mehanskih lastnosti produktov so bile uporabljene metode preskušanja in analiziranja: mikrokemična analiza EDS, diferenčna dinamična kalorimetrija DSC, svetlobno in elektronsko mikroskopiranje, fazna analiza 2D-XRD, tlačni preskus, meritve trdote po Vickersu in kemijski analizni metodi ICP-MS ter ionska kromatografija za ugotavljanje kemijske obstojnosti eksperimentalno pridobljenih produktov. Analize kažejo na zadovoljive rezultate glede kemijske obstojnosti dobljenih produktov stekla in steklokeramike, saj omogočajo predelavo v uporabne produkte in v skrajnem primeru tudi odlaganje na odlagališčih za nenevarne odpadke. Posebej smo bili pozorni na parameter antimon (Sb) v vzorcih stekla S2 in S3 ter steklokeramike SK2 in SK3, ki prekoračuje predpisane mejne vrednosti parametrov izlužka za odlaganje na odlagališčih za inertne odpadke. Vzorca S1 in SK1 ne prekoračujeta omenjenih mejnih vrednosti. Analize kažejo, da vrednosti izluževanja težkih kovin iz vzorčnega letečega pepela zelo prekoračujejo predpisane mejne vrednosti za odlaganje na odlagališča za nenevarne odpadke, kar kaže na pomembnost raziskave, ki je bila opravljena v tem delu. Tudi mehanske lastnoste pridobljenih produktov (trdota po Vickersu 580 HV (5800 MPa) — 718 HV (7180 MPa), tlačna trdnost 55MPa — 148 MPa) so zadovoljive in omogočajo koristno predelavo ali v skrajnem primeru odlaganje na odlagališčih za nenevarne odpadke. Z rezultati, ki smo jih pridobili z raziskavo, potrjujemo možnosti vključevanja tehnologij termične izrabe odpadkov v celostno infrastrukturo, ki omogoča gospodarno, ekonomsko in okoljsko učinkovito izrabo odpadkov kot virov. Sekundarni odpadki, kot je leteči pepel, namreč ne predstavljajo omejitve za vključevanje tovrstnih tehnologij v celostno ravnanje z odpadki v Sloveniji.
Keywords: sežig komunalnih odpadkov, leteči pepel, odpadno steklo, zasteklitev, kristalizacija, steklo, steklokeramika, kemijske lastnosti, fizikalne lastnosti
Published in DKUM: 26.02.2010; Views: 3460; Downloads: 286
.pdf Full text (8,43 MB)

9.
10.
Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica