| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 129
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
Korupcija in testi integritete : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Jasmina Urbas, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Javnomnenjske raziskave v Sloveniji kažejo, da je korupcija prisotna v javnih institucijah in politiki. Testi integritete so se pojavili že v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Skozi tok zgodovine, vse do danes, so se testi integritete razvijali in izboljševali. Namen testov oziroma cilj, kaj naj bi z njimi dosegli, pa je vseskozi ostal isti. Cilj oziroma namen testov integritete je zaposlovanje ljudi z visoko stopnjo le-te, ter s tem zagotavljanje profesionalnega dela v javnih institucijah. Teste integritete se lahko uporablja za lažje iskanje že zaposlenih oseb v javnih institucijah, ki so ravnale v nasprotju z moralno-etičnimi normami. Imajo tudi preventivni učinek na ljudi, ki so v fazi zaposlovanja v javni instituciji. Dober test integritete prepreči, da bi se v javni instituciji zaposlile osebe z nizko stopnjo integritete. Na tak način se krepi integriteta posameznika, institucije in navsezadnje tudi integriteta države. Poznamo več vrst testov integritete, to so pisni testi, psihofizični testi in situacijski testi. Delimo jih lahko tudi na ciljne in naključne teste. Ciljni testi so namenjeni za posameznike. Naključni testi so namenjeni za preverjanje integritete institucije, ko cela institucija kaže na odklonsko delovanje oziroma nagnjenost k nepoštenemu opravljanju svojega dela. Slovenija je morala začeti spreminjati in izpopolnjevati zakonodajo na področju korupcije, ko je pričela s pristopnimi pogajanji za vstop v Evropsko unijo marca leta 1998. Evropska komisija in Slovenija sta prav tako pričeli pogajanja leta 1998. V evropskih merilih je bila Slovenija med letoma 1995 in 2000 uvrščena med najmanj skorumpirane države. Leta 2001 je bil ustanovljen Urad za preprečevanje korupcije, ki je imel nalogo pripraviti zakon o preprečevanju korupcije. Da bi lahko preprečevala oziroma omejevala korupcijo v javnih institucijah se je morala slovenska zakonodaja uskladiti z mednarodnimi konvencijami o korupciji. V Sloveniji je bil tako narejen Načrt integritete, ki služi kot preventivni ukrep in protikorupcijski program, ki zagotavlja zmanjševanje vzrokov, pogojev in okoliščin, ki omogočajo korupcijo. Kazenski zakonik bolj podrobno opredeljuje več oblik korupcije in sankcije za koruptivna dejanja. Slovenska zakonodaja prav tako opredeljuje koruptivna dejanja tudi kot prekrške, saj so nekatera dejanja, povezana s korupcijo, bolj neznatnega pomena, vendar še vedno kazniva.
Keywords: korupcija, preprečevanje, integriteta, testi integritete, diplomske naloge
Published: 02.12.2013; Views: 1339; Downloads: 146
.pdf Full text (438,22 KB)

72.
Korupcijska tveganja pri javnih naročilih : diplomsko delo univerzitetnega študija
Katja Premerl, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Javno naročanje je dejavnost, ki predstavlja oskrbo javnega sektorja z blagom, storitvami in gradbenimi deli s ciljem pridobiti na podlagi vnaprej določnega postopka in na podlagi pridobitve več konkurenčnih ponudb najugodnejšega ponudnika. Zaradi neupoštevanja temeljnih načel javnega naročanja in etičnih meril javnih uslužbencev ter posledičnega nepravilnega ravnanja v postopkih javnega naročanja (ki so lahko tudi posledica nepoznavanja veljavnih predpisov) pogosto prihaja do koruptivnih dejanj v postopku. Nemalokrat se zgodi, da naročnik prilagodi javno naročilo ali njegov element določenemu ponudniku in mu tako omogoči, da je izbran v postopku. Kljub nadzoru določenih institucij nad postopki, korupcija še vedno spodjeda sistem javnega naročanja, kar dokazujejo prijave sumov koruptivnih dejanj s strani neizbranih ponudnikov. Niti sprememba zakonodaje ali še bolj poostren nadzor nad delom naročnikov in ponudnikov ne bosta mogla zatreti korupcije v sistemu javnega naročanja.
Keywords: javno naročanje, javna naročila, korupcija, preprečevanje, nadzor, diplomske naloge
Published: 25.11.2013; Views: 1624; Downloads: 376
.pdf Full text (578,04 KB)

73.
Korporativne prevare in goljufije ter njihov vpliv na gospodarstvo : diplomsko delo univerzitetnega študija
Tanita Planinšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Korporativne prevare in goljufije so del kriminalitete belega ovratnika, ki jo lahko izvrši posameznik ali skupina ljudi pri opravljanju poklica, upravljanju ali vodenju podjetja oz. korporacije. Zaposleni namerno ne razkrijejo ključnih informacij ali zlorabljajo svoj položaj, z namenom pridobitve dobička ali povzročitve izgube za osebno korist, in sicer s sprejemanjem podkupnin, dajanjem uslug določenim ljudem, izdajo oz. prodajo notranjih, zaupnih informacij v škodo podjetja v katerem delajo in v korist konkurenčnega podjetja, si protipravno pridobivajo premoženjske koristi s krajo denarja ali fizičnih sredstev ter s poneverjanjem dokumentov. Prepoznavanje in razumevanje storilcev prevar in goljufij ni lahka naloga, saj je odkrivanje prevar in goljufij zelo zahtevno in mnogokrat neuspešno zaradi dobre organiziranosti in iznajdljivosti storilcev. Pozorni moramo biti na nekatere vedenjske indikatorje, ki lahko nakazujejo, da zaposleni v organizaciji opravljajo protizakonite dejavnosti. Pri tem pa so nam v pomoč različni motivi in osebne situacije, ki lahko povečajo verjetnost, da bo nekdo zagrešil kaznivo dejanje prevare ali goljufije. Ti pa so lahko pohlep in finančne potrebe, jeza in maščevanje, težave pri delu, razdeljena zvestoba med podjetjem, kjer so zaposleni in konkurenčnim podjetjem, ranljivost izsiljevanja, menijo, da so nad pravili in, da ta zanje ne veljajo, ali pa so odvisni od drog ali alkohola. Pravni pregon korporativnih prevar in goljufij je mnogokrat zelo zahteven in dolgotrajen proces, saj je to kriminaliteto izredno težko dokazati. Pri odkrivanju, preiskovanju in dokazovanju korporativnih prevar in goljufij pa si preiskovalci pomagajo z različnimi dejavniki, kot so na primer prijave oškodovancev, prijave notranjih nadzornih služb in sumljivih dejanjih pri sklepanju poslov določenih podjetij. Korporativne prevare in goljufije, še posebej v velikih korporacijah za seboj pustijo posledice, katerih vplivi se kažejo ne le v gospodarstvu na splošno temveč tudi v vsakdanjem življenju posameznikov in uspešnem obratovanju države. Primeri korporativnih prevar, ki sem jih v diplomskem delu predstavila so Enron, WorldCom, BCCI banka in Satyam Computers.
Keywords: prevare, goljufije, korupcija, gospodarstvo, primeri, diplomske naloge
Published: 19.11.2013; Views: 1361; Downloads: 109
.pdf Full text (681,13 KB)

74.
Pomen žvižgača pri odkrivanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
Katja Šimunič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v hitro razvijajočem se svetu in svetu nenadnih sprememb. To se kaže tudi pri pojavljanju novih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in preiskovanje povzroča organom pregona nemalo težav. Tradicionalne metode boja proti kriminalu ne ustrezajo več sodobnim oblikam organiziranega kriminala, zato je potrebna uporaba drugačnih sredstev. V zadnjem času največjo gospodarsko škodo povzroča gospodarska kriminaliteta, kot so goljufije, pranje denarja, razne finančne nepravilnosti in korupcija. Prav korupcija je kaznivo dejanje, ki ga je izmed vseh skoraj najtežje preiskovati in dokazovati. Dejstvo je, da imajo pri taki obliki kriminala vsi udeleženci korist, hkrati pa se običajno za korupcijo skriva še vrsta drugih nelegalnih dejanj. Obveščevalna dejavnost je lahko v veliko pomoč pri odkrivanju kriminala z zbiranjem in obdelovanjem podatkov, ki jo izvajajo specializirane državne institucije, kot so obveščevalno varnostne in varnostne službe. Pri zbiranju takih podatkov sodelujejo prikriti preiskovalci. V vlogi informatorja, eni izmed oblik prikritih preiskovalcev, lahko nastopi vsak občan, ki policiji posreduje informacije o kaznivih dejanjih. Žvižgač, t.i. legitimni informator, je posameznik, zaposleni ali bivši zaposleni v določeni organizaciji, ki javnosti, policiji ali drugemu organu razkrije informacije in podatke o nepravilnostih v organizaciji, ki lahko škodujejo ožji skupini ljudi, širši javnosti ali okolju. Posledice, ki jih lahko prinese takšno posredovanje informacij, so lahko za žvižgača uničujoče. Doletijo ga lahko premestitev na nižje delovno mesto, ukinitev bonusov, mobing ali izguba delovnega mesta. Posledice se lahko kažejo tudi v zasebnem življenju, kot so občutek izolacije, nepripadnosti in težave v odnosu z družino in drugimi. Pomembna je pravna zaščita, s katero se lahko takšne posledice preprečijo. Ameriška in britanska zakonodaja imata urejeno zakonodajo za zaščito whistleblowerjev, v Sloveniji pa nanjo še čakamo.
Keywords: kazniva dejanja, gospodarska kriminaliteta, korupcija, preiskovanje, informacije, informatorji, žvižgači, žvižgaštvo, pravna ureditev, primeri, diplomske naloge
Published: 09.07.2013; Views: 1674; Downloads: 468
.pdf Full text (317,04 KB)

75.
Vpliv korupcije na pravno državo v Republiki Sloveniji : doktorska disertacija
Jure Škrbec, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Namen doktorskega dela je bil raziskati elemente a) korupcije, b) pravne države, z namenom c) ugotavljanja vpliva korupcijskih ravnanj na (pravno) državo v Sloveniji, njeno okolje in državljan(k)e. Po pregledu literature smo s poglobljenimi strukturiranimi intervjuji s strokovno javnostjo, raziskovalno metodo analize besedil ter s pomočjo programske opreme ATLAS.ti6 opravili kvalitativno in kvantitativno analizo stališč strokovne javnosti ter načelnih mnenj, zaključnih ugotovitev, mnenj in pojasnil Komisije za preprečevanje korupcije o koruptivnih ravnanjih, s čimer smo ugotovili vpliv ter značilnosti korupcije na (pravno) državo. Raziskava je bila omejena na stališča slovenske strokovne javnosti (45 oseb) in korupcijska ravnanja storjena v Sloveniji (167 primerov), rezultati pa so uporabni predvsem za Slovenijo. Rezultati analize kažejo, da ima korupcija negativni vpliv na pravno državo, saj se preko kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb zmanjšuje zaupanje ljudi v institucije, povzroča negativne ekonomske učinke in uničuje življenjsko okolje. Iz študije primerov korupcije prav tako izhaja, da je bilo s korupcijo največkrat kršeno načelo vezanosti izvršilne oblasti na ustavo in zakon ter načelo pravne varnosti oziroma enakopravnosti, pri čemer se takšna ravnanja najbolj kažejo pri upravnih postopkih, pri postopkih javnih naročil, pri razpolaganju s premoženjem, v obliki nasprotja interesov in pri delovanju funkcionarjev. Slovenija bi morala pri preprečevanju korupcije predvsem vzpostaviti mehanizme za avtomatično zaznavo ravnanj, povečati pogostost izobraževanj in osveščanj, urediti nadzor in implementacijo predpisov ter urediti področje javnih zavodov. Z rezultati omenjene analize korupcijskih ravnanj in strokovnih stališč smo tako pridobili edinstven vpogled v a) naravo in značilnosti korupcijskih ravnanj in pravne države ter b) v naravo in značilnosti vpliva korupcije na državo, njeno pravno nrav, okolje in njene državljane. Na podlagi tako identificiranih dejanskih značilnosti in medsebojnih vplivov c) smo tako lahko predlagali izboljšave preventivne politike, pri čemer smo omogočili identifikacijo poglavitnih vzrokov za nastanek korupcije, ki bodo služili kot kazalci za razvoj preventivnih ukrepov ter učinkovitejšega boja proti korupciji. Z raziskavo bi radi še vzpodbudili strokovno javnost h kvantitativnim analizam tovrstnih pojavov.
Keywords: korupcija, pravna država, dolžno ravnanje, zaupanje, funkcionarji, Slovenija, doktorske disertacije
Published: 15.05.2013; Views: 3346; Downloads: 569
.pdf Full text (2,76 MB)

76.
Odklonsko vedenje policistov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Jasmina Kolednik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Policija je državni organ, ki ima pomembno funkcijo pri zagotavljanju in ohranjanju miru in varnosti v državi. Za izvrševanje te pomembne funkcije pa potrebuje posebna pooblastila. Policija je ena najštevilnejših in najbolje opremljenih vladnih agencij, ki lahko proti posamezniku uporabi tudi silo. Prav zato je proučevanje odklonskega vedenja zelo pomembno, kajti situacije, v katerih posredujejo policisti, lahko privedejo do prekoračitve njihovih pooblastil. Odklonsko vedenje je prepoznavno po agresivnosti, brutalnosti, nasilju, mobbingu idr. Vzrok za nastanek odklonskega vedenja so lahko različni dejavniki, kot so stres, predsodki, policijski cinizem, socialno spodkopavanje. Takšno vedenje je lahko prepoznavno kot spolno nadlegovanje, korupcija, ustrahovanje, agresivno in nasilno vedenje. Kot zloraba policistovega položaja ali pooblastil se upošteva vsako ravnanje, ki ogrozi ali bi lahko ogrozilo zmožnost korektnega, doslednega in nepristranskega opravljanja policijskih nalog ter ima namen osebne koristi. Namen diplomskega dela je proučevanje odklonskega vedenja policistov. Predstavljeni bodo odklonski pojavi, ki se pojavljajo pri delu policistov, kot so: policijska korupcija, vrste policijske korupcije, agresivno vedenje, nasilje in ustrahovanje na delovnem mestu, spolno nadlegovanje, posledice le-tega ter njihovo upravljanje.
Keywords: policija, policisti, odklonsko vedenje, korupcija, ustrahovanje, spolno nadlegovanje, preprečevanje, notranji nadzor, diplomske naloge
Published: 10.05.2013; Views: 1894; Downloads: 255
.pdf Full text (495,30 KB)

77.
Pravna država v Nemčiji in korupcija : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Nadja Topolnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela sem se osredotočila na pojem pravne države. Predstavila sem pojem in naravo ter koncept splošno, potem sem se opredelila na pravno državo v Nemčiji. Po proučevanju literature sem ugotovila, da se je ideja pravne države pravzaprav začela v državi Nemčiji s pojavom neformalnih institucij, ki so se skozi čas spreminjale in dopolnjevale. V nadaljevanju sem predstavila koncept in tipologijo institucij v Nemčiji, odnos med formalnimi in neformalnimi institucijami in poglavje pravne države zaključila z razlago karakterističnih sredstev institucij, ki se uporabljajo kot grožnja za politične odločitve. V naslednjem delu diplomskega dela pa sem opredelila korupcijo, na kratko predstavila problem le-te v Sloveniji in Nemčiji in s pomočjo podatkov mednarodne organizacije o odkrivanju korupcije analizirala stanje problema korupcije v omenjenih državah čeprav je korupcija v večini primerov prikrita, zato jo stežka odkrivamo, še težje je stvar dokazati, saj gre največkrat za podkupnino iz roke v roko. Zaradi visoke stopnje korupcije v obeh državah trpi zaupanje v koncept pravne države, saj nam tudi mediji skoraj vsak dan ponujajo različne zgodbe (bodisi resnične, bodisi gre samo za sum) o pojavu korupcije. Ljudje tako postajajo vedno bolj skeptični, ob večini političnih premikov izkazujejo svoje nezaupanje z različnimi karakterističnimi sredstvi. Vendar pa se ljudje ne zavedamo, da bi s krepitvijo pravne države, z zaupanjem, s skupno močjo lahko veliko prispevali k preprečevanju korupcije ali vsaj k omejevanju. Če bi upali spregovoriti.
Keywords: korupcija, pravna država, neformalne institucije, Nemčija, diplomske naloge
Published: 26.03.2013; Views: 1247; Downloads: 129
.pdf Full text (620,39 KB)

78.
Opeke ne lažejo - korupcija v gradbeništvu analizirana na slovenskem primeru : diplomsko delo univerzitetnega študija
Rok Konečnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Korupcija je tako ali drugače prisotna v vseh družbah in lahko predstavlja veliko nevarnost tako za državo kot za posameznika. Šele podrobna analiza nam lahko prikaže dejanske posledice korupcije in njene učinke. Ker mora korupcija delovati prikrito in za svoje delovanje potrebuje čim manj pozornosti, je zanjo najboljše okolje tisto, v katerem se o korupciji ne razglablja, debatira in govori. To so idealni pogoji za to, da se korupcija globoko zakorenini na nekem področju. Velikokrat pa se tam ne ustavi, saj je najpogostejši spremljevalec korupcije neskončni pohlep. V Sloveniji se je to pokazalo na primeru gradbenega sektorja, kjer se je šele po izbruhu afer, ki so privrele na plan predvsem zaradi pretiranega pohlepa, predrl gradbeni mehurček, posledica dolgih let korupcije pa je bilo sesutje skoraj celotnega gradbenega sektorja. Določen problem pri preganjanju korupcije predstavlja že sama definicija, saj obstaja veliko dilem o tem, kako korupcijo sploh definirati. Prav tako veliko težav pri preganjanju in omejitvi korupcije povzroča dejstvo, da pri dejanjih korupcije ne nastane klasična žrtev, zaradi katerih imata obe strani koristi in zaradi tega je pogosto korupcijo težko zaznati. Diplomska naloga predstavlja problem korupcije in njene definicije, učinke na posameznika in državo, obravnava gradbeništvo kot področje, ki je še posebej dovzetno za koruptivna dejanja ter skozi analizo slovenskega primera na konkretnem primeru predstavlja, kakšne so lahko posledice le-te. Diplomska naloga opozarja tudi na pomen integritete in prikaže nekaj smernic za strategijo boja proti korupciji.
Keywords: gradbeništvo, korupcija, Slovenija, analiza primera, diplomske naloge
Published: 21.03.2013; Views: 1009; Downloads: 136
.pdf Full text (765,89 KB)

79.
Korupcija in financiranje političnih strank : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Aleš Klančar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Korupcija je danes eden največjih problemov, s katerimi se sooča sodobna družba. Pojavlja se v različnih oblikah in pri tem povzroča veliko materialne škode. Največja nevarnost pri korupciji je, da jo težko zaznamo in še težje ocenimo njeno škodo. Vedeti moramo, da korupcija poteka stran od oči javnosti ter da so vse vpletene strani zainteresirane, da korupcijska dejanja ostanejo prikrita. Ena izmed hujših oblik je politična korupcija, ki je povezana tudi s financiranjem političnih strank. Politične stranke so telesa, v katera se ljudje včlanijo, da bi podprli in izvajali tista prepričanja, ki so temelj teh strank. So temelj demokracije in za svoje delovanje potrebujejo finančna sredstva. Ta sredstva prihajajo iz javnih in zasebnih virov in so pogosto netransparentna. Razmerja med javnim in zasebnim financiranjem se pogosto razlikujejo, saj obstajajo različni sistemi financiranja političnih strank. V sedanjem času politika izgublja svoj ugled pri državljanih in to se pozna tudi na financah političnih strank. Finance pa so ključni dejavnik, ki omogoča preživetje in tudi rast politične stranke. Zato se politične stranke poslužujejo tudi nezakonitih oblik financiranja. Koruptivno financiranje političnih strank omogoča določen vpliv tistih, ki so prispevali finančni prispevek politični stranki. Drugi način vplivanja na politiko je skozi lobiranje, ki je v večini primerov zakonito dejanje, čeprav obstajajo tudi negativne oblike lobiranja. Lobiranje je usmerjeno predvsem na tiste, ki so že na oblasti, medtem ko je koruptivno financiranje prisotno tudi pri tistih strankah, ki si prizadevajo priti na oblast. Žal je koruptivno financiranje pogosto v senci drugih koruptivnih dejanj. Vse to meče slabo luč na politiko, ki bi morala biti prva za zgled državljanom pri izogibanju korupciji ter etičnem in moralnem ravnanju. Problematiko financiranja političnih strank lahko reši samo konkretna volja politike, ki si pred tem ne bo zatiskala oči. Ukrepi naj bi temeljili predvsem na večji transparentnosti, učinkovitem nadzoru in sankcijah ter primerih dobre prakse. Vse to pa mora podpirati ustrezna zakonodaja, ki ne sme biti sama sebi namen. Večji poudarek mora biti tudi na ustrezni podpori državnim in nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s to problematiko. Potrebna pa je seveda tudi volja političnih strank, saj se vsi ti ukrepi nanašajo na njih.
Keywords: politične stranke, lobiranje, korupcija, financiranje, diplomske naloge
Published: 18.03.2013; Views: 1421; Downloads: 244
.pdf Full text (640,00 KB)

80.
Korupcija in vzpon tajkunov v Sloveniji in tujini : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Selma Mahmutović, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Čeprav je v preteklosti prevladovalo prepričanje, da je temeljni vzrok korupcije revščina, je danes jasno, da se korupcija pojavlja tako v revnih kot v bogatih državah in da ni le posledica revščine, temveč je tudi revščina posledica korupcije. Primeri nerazvitih držav so pokazali, da so številne med njimi ujete v začaran krog revščine, za kar nosijo zaradi svoje korumpiranosti velik del odgovornosti prav vladajoče elite. Svetovna banka ocenjuje, da dosega bogastvo korumpiranih afriških voditeljev, ki so ga ti prenesli v tuje banke, kar nekaj milijard ameriških dolarjev. Z zlorabljanjem nacionalnega bogastva so nedvomno prispevali k revščini svojega ljudstva. Vse to ima seveda velik vpliv na družbeni in ekonomski razvoj. Zato je korupcijo potrebno obravnavati tudi kod vzrok revščine, ne pa zgolj kot njeno posledico (Svetovna banka, po Transparency International, 1999:4). Slovenija ni nobena izjema v zgodbi tajkunov. Pri nas so iznajdljivi posamezniki našli vmesno pot med zakonodajo in svojimi interesi in tako s pomočjo politike uspeli, napolnili svoje žepe a spravili na rob propada slovensko gospodarstvo. V poglobljenem pregledovanju tajkunskih zgodb zasledimo mnoga sporna in nezakonita ravnanja za katera do sedaj ni nihče odgovarjal.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, korupcija, tajkuni, preiskovanje, obrnjeno dokazno breme, diplomske naloge
Published: 11.03.2013; Views: 1518; Downloads: 262
.pdf Full text (682,03 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica