| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 130
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
STATE CAPTURE - KRITIČEN POGLED NA NOVO OBLIKO KORUPCIJE V TRANZITNIH DRŽAVAH
Tamara Kovač, 2015, master's thesis

Abstract: Ko slišimo za pojem korupcija, takoj pomislimo na zlorabo javne službe za doseganje lastnih koristi. Posamezniki in podjetja podkupujejo administrativne uslužbence, da le-ti uredijo zadeve, ki morajo biti rešene. Gre torej za izsiljevanje rent od gospodarskih udeležencev in posledično od ekonomije same izključno za zasebne koristi politikov in uradnikov. Tovrsten pristop k obravnavanju pojava je v zadnjih letih začrtal popolnoma novo smer analiziranja in merjenja korupcije. Korupcija se predstavi v popolnoma novi podobi, v kateri posamezniki, skupine oziroma podjetja vplivajo na formulacijo zakonov, ali celo spreobračajo že oblikovana pravila igre, da bi si s tem zagotovili pomembne ugodnosti. Korupcija je in vedno bo obstajala v svetu, edina razlika je v tem, da se z razvojem družb spreminja, prevzema bolj prefinjene oblike, zaradi katerih jo je težje odkrivati in preprečevati. Vse bolj razsežne in destruktivne posledice, ki jih ima korupcija na gospodarsko rast in družbeno stabilnost, nujno zahtevajo praktične strategije omejevanja korupcije. Problem korupcije se ne omejuje na določeno regijo, kajti z njenimi grožnjami se ubadajo tako razvite države kot tudi države v razvoju in tranzitne države. V postsocialističnih državah so sočasni procesi razvijanja tržne ekonomije, oblikovanja novih političnih in socialnih institucij ter prerazporejanje družbene lastnine ustvarili rodna tla za pojav korupcije. Zaradi kompleksnosti fenomena in predvsem zaradi vse večjega zavedanja, da vzroki za prevzem države presegajo golo neučinkovitost in šibkost državne uprave, je potrebno za razumevanje in odpravljanje state capture razsvetliti problem širših strukturalnih povezav, kot so interna organizacija političnega sistema, odnosi in zveze med ključnimi državnimi institucijami, interakcije med podjetji in državo ter povezave med državo in civilno družbo.
Keywords: korupcija, state capture (oz. prevzem države), administracija (oz. državna uprava), tranzicija, politika, demokracija
Published: 10.04.2015; Views: 1022; Downloads: 159
.pdf Full text (878,71 KB)

62.
PROBLEMI ETIKE MANAGEMENTA V PODJETJIH
Tine Puhar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja je preučena in opisana poslovna etika, bolj podrobneje značilnosti in problemi etike managementa v podjetjih. V prvem delu diplomskega seminarja je predstavljena poslovna etika kot veda in njena pomembnost za poslovanje podjetij ter katera temeljna področja poslovne etike znotraj podjetja poznamo. V nadaljevanju podrobneje predstavimo etiko managementa, predvsem različne odzive na neetične situacije in opišemo postopek sprejemanja etičnih odločitev ter orodja, ki jih za ta namen lahko uporabimo. V drugem delu naloge identificiramo in predstavimo tri največje probleme etike managementa. Prvi problem, ki ga izpostavimo je korupcija, katere poznamo več vrst in tudi metod za zmanjševanje korupcije je več, zato podamo in opišemo nekaj primerov. Etični pritiski in dileme, katerim so managerji izpostavljeni so drugi problem s katerim se management pogosto sooča, medtem ko je tretji konflikt interesov posameznih udeležnecev. Prav tako definiramo temeljna področja iz katerih izhajajo razlogi za neetična ravnanja in opredelimo ter podrobneje predstavimo načela poslovno-etičnega vedenja, standarde dobrega etičnega ravnanja in etični kodeks kot tri možna orodja ali pripomočki za reševanje oziroma izboljševanje in minimiziranje etičnih problemov managementa.
Keywords: Poslovna etika, Management, Korupcija, Etika managementa, Etične odločitve
Published: 05.12.2014; Views: 1375; Downloads: 384
.pdf Full text (3,85 MB)

63.
Korupcijska tveganja in odgovornost županov pri oddaji naročil po postopku javnega naročanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Dragoljub Pavlović, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, ki je teoretičnega značaja in temelji na metodi proučevanja strokovne literature, pravnih aktov in sodne prakse, predstavlja korupcijska tveganja in odgovornost županov pri oddaji naročil po postopku javnega naročanja. Področje samoupravljanja lokalnih skupnosti je eno od korupcijsko najbolj izpostavljenih. Zadnji, tudi medijsko odmevni dogodki o vrsti razkritih nezakonitih in koruptivnih ravnanj lokalnih funkcionarjev − županov in javnih uslužbencev v slovenskih občinah − pri razpolaganju z javnimi sredstvi, ki so jih trošili netransparentno, nezakonito in po t. i. prijateljski liniji, dajejo jasen signal, da tudi na občinski ravni korupcija nikakor ni tuja. V diplomskem delu so tako prvenstveno predstavljene naloge in odgovornosti župana pri vodenju občine, s poudarkom na postopkih javnega naročanja z vidika korupcijskih tveganj in na kazenskopravni odgovornosti pri izvedbi teh postopkov.
Keywords: korupcija, preprečevanje, javna naročila, občine, župani, odgovornost, diplomske naloge
Published: 23.09.2014; Views: 1245; Downloads: 214
.pdf Full text (638,78 KB)

64.
Organizirani kriminal v Republiki Hrvaški : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Patrik Leiner, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen pisanja diplomske naloge je predstavitev, definiranje problematike in razumevanje organiziranega kriminala na Hrvaškem. Pri pojmu „organizirani kriminal“ se soočamo z velikim številom različnih kaznivih dejanj, ki so, ko gre za denar, v veliki meri neomejene. V nadaljevanju bomo skozi spremljanje dogodkov, predstavili, kaj se sedaj dogaja oz. kaj se je dogajalo na Hrvaškem. Ti dogodki so se pojavljali zlasti v oblikah korupcije in pranja denarja ter političnih pregonov, ki so pretresli politično in javno sfero. Odkrilo se je, da je bila tedanja vladajoča politična scena (HDZ) zelo korumpirana in mafijsko nastrojena. To pomeni, da je jemala denar v lasten žep iz vseh fondov in vseh inštitucij, zraven so bili tudi aktualni nakupi, ki so bili v veliki meri precenjeni, saj si je delež denarja prisvojila. Organizirani kriminal je zelo kompleksen. Za njegovo odkrivanje in preprečevanje je potrebno intenzivno mednarodno interdisciplinarno sodelovanje, le tako lahko strokovnjaki pridejo do informacij oziroma indicij in dokazov ter skušajo preprečiti organizirane skupine, ki se ukvarjajo s tovrstnimi kaznivimi dejanji. Pomanjkljivost raziskave je precej velik problem. Diplomska naloga vsebuje aktualne zadeve, ki se še vedno obravnavajo na sodišču. Omejitve so tudi v tem, da veliko število oseb noče oddati zaupnih informacij o teh zadevah, verjetno zaradi lastne varnosti.
Keywords: organizirana kriminaliteta, korupcija, Zemunski klan, Hrvaška, diplomske naloge
Published: 05.08.2014; Views: 1044; Downloads: 169
.pdf Full text (1,03 MB)

65.
Sistemska korupcija v Sloveniji : magistrsko delo
Ana Gajić, 2014, master's thesis

Abstract: Z vidika kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete je sistemska korupcija eden najbolj uničujočih pojavov moderne družbe. Posledice sistemske korupcije so vidne ob finančnem izčrpavanju države, paralizi državnega aparata, nezaupanju ljudi v politiko, družbeni degradaciji in kolapsu družbenih vrednot. Pri sistemski korupciji se soočamo z načrtno zlorabo države s strani političnih elit, ki sistemsko korupcijo dopuščajo oziroma je ne odpravljajo, zaradi svojih materialnih koristi. Politični odločevalci imajo monopol odločanja pri oblikovanju politik, legalizaciji oziroma uzakonjanju izbranih predpisov in implementaciji zakonodaje, zato imajo vse vzvode, da pripravljajo zakonodajo po svoji meri. Javni uslužbenci in politiki lahko v tej tako imenovani sistemski korupciji, ki jo razumemo tudi kot velika korupcija oziroma korupcija elit sodelujejo ali pa jih interesne grupacije izkoristijo zgolj kot instrument za dosego svojega cilja. Z analizo poglobljenih intervjujev z devetimi uglednimi slovenskimi strokovnjaki in raziskovalci smo skušali opredeliti pojem sistemske korupcije ter izpostaviti tveganja za njen obstoj. Ugotovitve kažejo, da imamo v Sloveniji največ težav z Veliko korupcijo v zdravstvu, gradbeništvu, bančništvu, posebej pa na področju javnih naročil. Sprego korupcije omogočajo posamezniki ali skupine, ki jim je pridobivanje lastne premoženjske koristi pomembnejše od svojega poslanstva, to je skrb za javno dobro. Na podlagi tega smo v Sloveniji priča zlorabam državnega aparata, pod pretvezo “demokratičnega” sprejemanja zakonodajnih rešitev. To dejstvo potrjujejo tudi ugotovitve, da je v Sloveniji skorajda nemogoče poimensko sledenje strokovnih svetovalcev, ki skrbijo za domnevno znanstveno zbrane informacije, na podlagi katerih odločevalci pripravljajo zakonske spremembe. S tem lahko govorimo o popolnem ujetju države kot tudi o onemogočenem delu državnih organov, ki pravzaprav ostajajo brez resnih orodij za odpravljanje sistemske korupcije. Obenem pa politika “skrbi” da se policija, tožilstvo, še manj pa neodvisni državni organi, ne zmorejo kadrovsko, finančno in strokovno boriti zoper to patološko boleznijo modernega časa, ki še zdaleč ni omejena zgolj na slovenski prostor.
Keywords: korupcija, sistemska korupcija, preprečevanje, Slovenija, magistrska dela
Published: 31.07.2014; Views: 2554; Downloads: 732
.pdf Full text (3,31 MB)

66.
RAZNOLIKOSTI, SKLADNOSTI IN SINERGIJA NOTRANJEREVIZIJSKE DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI FORENZIČNEGA RAČUNOVODSTVA
Barbara Javornik, 2014, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je preučiti skladnosti, raznolikosti ter sinergijo notranjerevizijske dejavnosti in dejavnosti forenzičnega računovodstva. Notranjerevizijska dejavnost je v Sloveniji že v zreli fazi, medtem ko je dejavnost forenzičnega računovodstva nova dejavnost, torej je v fazi razvoja. Tema, primerjava skladnosti, raznolikosti in sinergija notranjerevizijske dejavnosti ter dejavnosti forenzičnega računovodstva, ki je predmet te naloge, je v dosegljivi literaturi manj obravnavana. V prvem delu naloge preučujemo teoretične izsledke o izbranih dejavnostih ter prispevamo teoretični pogled na gospodarski kriminal. V drugem delu magistrske naloge obravnavamo analizo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen nosilcem notranjerevizijske dejavnosti in dejavnosti forenzičnega računovodstva. V teoretičnem delu smo opredelili notranjerevizijsko dejavnost, dejavnost forenzičnega računovodstva ter bistvene značilnosti gospodarskega kriminala. Poslužili smo se domače in tuje literature, tuje predvsem pri dejavnosti forenzičnega računovodstva, ki v Sloveniji še ni razvita tako, kot drugje. Opredelili smo naloge dejavnosti, odgovornosti, značilnosti, nosilce dejavnosti ter uporabnike njihovih storitev. Nadalje smo pomembne podatke obeh dejavnosti primerjali ter podali analizo in sintezo o skladnosti, raznolikosti in sinergiji med dejavnostjo forenzičnega računovodstva in notranjerevizijsko dejavnostjo. V drugem delu magistrske naloge smo preverili mnenje anketiranih notranjih revizorjev ter forenzičnih računovodij. Sestavili smo kratek anketni vprašalnik ter ga razposlali notranjih revizorjem, njihove elektronske naslove smo pridobili iz spletnih strani Slovenskega inštituta za revizijo. Anketiranci iz področja dejavnosti forenzičnega računovodstva so predvsem zaposlenci na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer v okviru Policije deluje oddelek Sektor za gospodarsko kriminaliteto, ki se ukvarja s preiskovanjem težjih oblik gospodarskega kriminala, s korupcijo, s poslovnim in javnim sektorjem ter s finančno kriminaliteto in pranjem denarja. Podatki pridobljeni s pomočjo ankete so nam služili za preverjanje štirih hipotez, ki smo si jih zastavili na začetku magistrske naloge. Postavljene hipoteze smo preverjali s pomočjo podatkov o frekvenčni porazdelitvi odgovorov ter s pomočjo t-testa. Analizi sta bili opravljeni v programu Excel, ki z dodatkom Data Analysis omogoča analiziranje statističnih podatkov ter v SPSS-u. V magistrski nalogi smo si zadali štiri hipoteze. H1: Dejavnost forenzičnega računovodstva in notranjerevizijska dejavnost sta dve različni dejavnosti. Hipotezo H1 smo preverili s frekvenčno porazdelitvijo in t-testom ključnih delovnih ciljev ter s t-testom pogostosti opravljanja preiskav in koristi delovanja dejavnosti. Hipotezo H1 nismo potrdili, saj se v praksi še ne kažejo jasne opredelitve ključnih ciljev in koristi ene in druge dejavnosti. H2: Vzpostavljen in delujoč sistem notranjih kontrol za preprečevanje in odkrivanje prevar je ključni element identifikacije gospodarskega kaznivega dejanja. Hipotezo H2 smo testirali s frekvenčno porazdelitvijo ter jo tudi potrdili. H3: Notranjerevizijska dejavnost in dejavnost forenzičnega računovodstva imata ob medsebojnem sodelovanju pomembne pozitivne sinergijske učinke na uspešnost poslovanja podjetij. Hipotezo H3 smo testirali s t-testom ter jo tudi sprejeli, saj je aritmetična sredina vseh odgovorov anketiranih oseb jasno pokazala pozitivne sinergijske učinke delovanja na uspešnost poslovanja podjetja. H4: Notranjerevizijska dejavnost in dejavnost forenzičnega računovodstva imata ob medsebojnem sodelovanju pomembne pozitivne sinergijske učinke na učinkovito obravnavo gospodarskih kaznivih dejanj. Hipotezo H4 smo testirali s t-testom, dobljene rezultate pa so potrdili tudi izračuni aritmetičnih sredin odgovorov anketiranih oseb. Izbrana tema je sicer odziv na aktualno dogajanje, saj dejavnost forenzičnega računovodstva v Sloveniji dobiva vedno večji pomen. Znanje forenzi
Keywords: Forenzično računovodstvo, notranja revizija, prevara, korupcija, gospodarski kriminal, notranji revizor, forenzični računovodja, obvladovanje tveganj, ocena tveganj, sistem notranjih kontrol, tveganje, notranji nadzor, notranje kontrole, preprečevanje prevar, odkrivanje prevar, kaznivo dejanje, etičnost, morala, dejavnost, dejavnost forenzičnega računovodstva, notranjerevizijska dejavnost.
Published: 10.03.2014; Views: 2052; Downloads: 417
.pdf Full text (1,67 MB)

67.
Načini upravljanja korupcije v sodobni družbi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Jure Gobec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je analizirati usklajenost sistemskih dejavnikov (institucij, zakonodaje itd.) v Republiki Sloveniji s sosednjimi državami ter z mednarodnimi institucijami. Osredotočimo se predvsem na načine upravljanja korupcije v naši državi in njene elemente za upravljanje ter institucije, ki te elemente implementirajo v družbeni sistem. Korupcija je kaznivo dejanje za pridobitev premoženjske koristi. Obstaja v družbi, a jo ta zanika, saj skoraj nobeden v družbi ni nedolžen. Korupcija zajema več pojmov, kot so pravo podkupovanje, nepravo podkupovanje itd. Poleg tega se korupcija deli še na različne vrste in oblike. Ta dejanja so podkupovanje, izsiljevanje, goljufija itd. Da bi ta dejanja lahko nadzorovali, so nam v pomoč različne državne in nedržavne organizacije, ki se s tem ukvarjajo, recimo OZN, Interpol, Evropska unija, Svet Evrope, Greco, Transparency International. Za Slovenijo in ostale države članice Evropske unije je pomembno mednarodno sodelovanje z organizacijami. Za uspešno doseganje ciljev pa je pomembno tudi oblikovanje strategij za upravljanje korupcije, tako na področju sistemske korupcije kot na področju organiziranega kriminala. Na prvem področju gre za pospešitev sodelovanja držav članic z mednarodnimi organizacijami, na drugem pa je pomembna implementacija inštituta obratnega dokaznega bremena. Omenjene strategije pa morajo v sistem implementirati organi nadzora korupcije, kot so policija, sodstvo, tožilstvo. To se razlikuje po posameznih državah. Osredotočimo se predvsem na naše sosednje države; na Hrvaško, Italijo, Madžarsko in Avstrijo. Vse te države imajo podoben sistem upravljanja s korupcijo, vendar imajo, predvsem zaradi položaja države na politični in gospodarski ravni, različno stopnjo korupcije. V Sloveniji in njenih sosednjih državah so kazalniki korupcije skoraj enaki; to so velika denarna plačila, sprejemanje daril itd. Konec koncev velikih razlik ni, dejstvo pa je, da se korupcija širi.
Keywords: korupcija, družba, družbeni sistem, diplomske naloge
Published: 26.02.2014; Views: 1008; Downloads: 153
.pdf Full text (925,34 KB)

68.
KLIENTELIZEM (kriminološki vidik)
Jerneja Lešnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem delu obravnavamo aktualno problematiko današnje družbe - pojav klientelizma. Poleg kronizma in nepotizma je klientelizem eden izmed pogosteje prisotnih koruptivnih pojavov znotraj državnih institucij in nasploh javne uprave, kot tudi v zasebnem sektorju. Klientelistična ravnanja povzročajo številne negativne posledice na področju razvoja gospodarstva in, kar je najhuje, hkrati pripeljejo tudi do množičnega nezaupanja ljudi v najpomembnejše državne institucije in v pravno državo. V naši družbi je klientelizem postal del vsakdana. Vzrok za to je moč najti v razmeroma visoki toleranci, ki dopušča bohotenje in razraščanje tega koruptivnega pojava znotraj javne uprave, predvsem pa v politiki, ki ima pomemben vpliv odločanja v državi. Glavna dilema se nanaša na pravno urejenost klientelizma, pri čemer Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ureja institut nasprotja interesov, ki služi odpravljanju in preprečevanju klientelizma in nepotizma javnih uslužbencev. V določbah, ki urejajo nasprotje interesov, ni jasne oziroma izrecne omembe klientelizma, kar samo še poveča zapletenost in nejasnost pravil ter zmedenost tistih, katerih se določbe tičejo. Sicer predstavlja nasprotje interesov v izvajanju javnih nalog v državi enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije, transparentnosti, enakopravnosti in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter razpolaganja z javnimi sredstvi. Za učinkovitejši in uspešnejši boj zoper klientelizem in nasploh korupcijo je potrebno dvigniti etične standarde in okrepiti integriteto ter pravno državo, s tem pa uveljaviti ničelno toleranco do prav vseh koruptivnih ravnanj. Za boljši nadzor nad delovanjem javnih uslužbencev ter funkcionarjev je nujno potrebna transparentnost in odgovornost pri njihovem opravljanju javnih funkcij.
Keywords: korupcija, klientelizem, politika, javna uprava, nasprotje interesov, nepotizem, kronizem, integriteta, transparentnost, etika.
Published: 10.01.2014; Views: 3665; Downloads: 259
.pdf Full text (1,27 MB)

69.
Korupcija v javnem sektorju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Peter Hrovatin, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Predstavljena diplomska naloga uvodoma pojasnjuje pojem korupcije v javnem sek-torju, kot ravnanja oseb z uradnimi pooblastili, storjena zaradi pridobivanja koristi z zlorabo uradnih pooblastil na področju javne uprave, strokovnih dejavnosti javnega pomena, ki jih organizira javna uprava neposredno s pomočjo oseb javnega prava, ki niso sestavni del uprave ali s koncesijami osebam zasebnega prava. V nadaljevanju naloga pojasnjuje problematiko pri ugotavljanju obsega korupcije in njenem zaznavanju. Naloga nadalje pojasnjuje splošne posledice, ki jo ima korupcija na družbo. Nato so našteti splošni vzroki korupcije iz makro-ekonomskega oz. političnega vidika ter dejavniki korupcije iz mikro-ekonomskega vidika. V nadaljevanju je predstavljena vrsta ukrepov za boj s korupcijo glede na identifikacijo vrste korupcije ter glede na dejavnike oz. vzroke, ki jo povzročajo. V zaključku so navedeni statistični podatki o pojavu korupcije v Sloveniji, tako iz vidika subjektivnega merjenja zaznavanja korupcije, ki jih izvajajo nevladne organizacije, kot z vidika dejanskega števila ovadb zaradi storjenih kaznivih ravnanj, ki jih poimenujemo z zbirnim pojmom korupcija, s katerimi ima opravka slovenska policija. Volja institucionalnega nosilca je še vedno odločilna. Temu ”monopolu” pa bi se odrekel le takrat, ko bi mu predstavniška demokracija pomenila več kot pa njegov monopolni zaslužek. Zato mora nosilec proti-korupcijskih naporov sam slediti načelom dobrega vladanja, kar pomeni preglednost politik in preglednost odločitev o socialnih vprašanjih; odzivnost na prioritetne potrebe; odgovornost politik in dela državnih uslužbencev; vladavina prava; neodvisen in učinkovit pravosodni sistem; institucionalni pluralizem in participacija ljudi v vseh odločitvah, ki se dotikajo njihovih življenj, če želi upravljati z javnim premoženjem.
Keywords: korupcija, javni sektor, javna uprava, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 09.12.2013; Views: 2052; Downloads: 354
.pdf Full text (3,12 MB)

70.
Analiza primera Tangentopoli : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Goran Gostan, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Politična afera pod imenom »Tangentopoli«, ki opisujem v diplomskem delu, je bila največja in najbolj odmevna politična afera, ki je pretresla Italijo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Odmevala je po celem svetu, saj je bilo v njo vpletenih nekaj tisoč posameznikov in podjetij, ki so segali od politike do gospodarstva. Ti posamezniki so bili na eni strani vidni člani takratnih vladajočih političnih strank, na drugi strani pa cenjeni javni uslužbenci (sodniki, policisti, zdravniki). Prav tako so se v preiskavo te afere ujeli tudi predstavniki največjih Italijanskih gospodarskih družb (na primer FIAT, ENEL), ki so plačevali velike podkupnine za pridobitev državnih poslov ali za politično zaščito. Pri preiskavah so ugotovili tudi močno povezavo mafije s takratnimi bankami v Italiji. V nalogi opisujem način in potek same preiskave ter vidne posameznike, ki so bistveno pripomogli k obsodbam in k temu, da se je korupcija v Italiji po izbruhu afere bistveno zmanjšala. Predstavljam razloge za razvejano politično korupcijo, ki je takrat vladala v Italiji, in raziskujem, kakšne so razmere v Italiji danes. Zadnje raziskave neodvisnih institucij namreč kažejo, da se Italija nevarno približuje situaciji, v kateri je enkrat že bila.
Keywords: korupcija, politika, gospodarstvo, preprečevanje, Italija, diplomske naloge
Published: 09.12.2013; Views: 703; Downloads: 66
.pdf Full text (546,89 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica