| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 129
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
Razvoj modela sistemske dinamike investiranja in donosnosti kapitala v organizaciji
Damijan Kozina, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo obravnava vpliv stopnje investiranja in zadolževanja posamezne organizacije na njeno finančno stanje. S pomočjo modela želimo opredeliti postopek, s katerim lahko določimo optimum med investiranjem in zadolževanjem v organizaciji. Ustrezno razmerje med investiranjem in zadolženostjo pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju organizacije in celotnega okolja. Obravnavanih je več možnih simulacijskih scenarijev. Prevelika zadolženost zavira gospodarsko rast, vendar po drugi strani premajhna stopnja investiranja tudi ne zagotavlja napredka. Z razvitim modelom kvantitativno podpremo strategijo organizacije za uspešno delovanje na dolgi rok. Razvit je bil delujoč simulacijski model, ki upošteva stopnjo investiranja in zadolževanja v obravnavani organizaciji in prikaže rezultate simulacije. Opredeljeni so ustrezni vhodni parametri modela, ki zagotavljajo kar najboljši rezultat za posamezno organizacijo. Uporabljena je metodologija sistemske dinamike z obravnavo ključih povratnih zank. Izdelan je simulacijski model, podprt z aplikacijo, ki je testirana z uporabo testnih primerov in vključenimi različnimi scenariji. Simulacijski model je izdelan z orodjem Powersim ter realiziran s programskim jezikom JavaScript, dostopnim na svetovnem spletu.
Keywords: sistemska dinamika, modeliranje in simulacija, investiranje, donosnost, zadolževanje, kapital, korupcija, integriteta, trajnostni razvoj, organizacija, JavaScript, SVG
Published: 18.08.2016; Views: 1547; Downloads: 89
.pdf Full text (978,44 KB)

42.
PROBLEM KORUPCIJE V ZDRAVSTVU
Sanja Drevenšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Korupcija je kompleksen pojav in vse večji problem v vseh državah tudi v Sloveniji. Pojavlja se v različnih oblikah, njene posledice pa so uničujoče za širšo družbo, državo kakor tudi za vsakega posameznika. Problematika je sicer v Sloveniji urejena z zakonodajo, ki je primerljiva z evropsko zakonodajo o preprečevanju korupcije. Ustanovljeno imamo tudi Komisijo za preprečevanje korupcije kot samostojen in neodvisen državni organ, katerega temeljno poslanstvo je doseči ničelno toleranco do korupcije na vseh ravneh. Posebej problematična je korupcija, ki se odvija znotraj javnega zdravstva. Med takšna dejanja sodijo predvsem jemanje in dajanje podkupnin, dejanja med statusom uradne osebe in dejanskim opravljanjem uradnega dejanja; nezakonita posredovanja, javna naročila. Vzrok, zakaj prihaja do korupcije v zdravstvu, je predvsem v sami profesionalnosti skrbi za zdravje; Ministrstvu za zdravje in upravljanje kadrov znotraj njega; distribuciji zdravil in zdravstvenih storitev; razpoložljivost proračuna; nabava zdravil in medicinske opreme. Posledice zadevajo predvsem področje zdravstva, podjetniško področje in makro-ekonomsko področje. Predvsem pa je problem korupcije v zdravstvu v tem, da ta zmanjšuje vire, ki so na voljo za zdravje; znižuje kakovost, pravičnost in učinkovitost zdravstvenih storitev ter zmanjšuje obseg in povečuje stroške opravljenih storitev. Takšne posledice občutimo vsi. Pregled stanja korupcije v zdravstvu in medijsko odmevni primeri kažejo na resnost problema. Posebej skrb vzbujajoče je dejstvo, da se kljub dogajanju premalo zgodb zaključi z epilogom.
Keywords: korupcija, zdravstvo, zakonodaja, mediji
Published: 22.07.2016; Views: 1589; Downloads: 274
.pdf Full text (566,59 KB)

43.
Model strategije vstopa na trge identifikacijskih dokumentov v Afriki
Simona Strnad, 2016, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih pospešena krepitev globalizacije in liberalizacija trgovine zahtevata od podjetij vključevanje in konkuriranje na globalnem trgu, z namenom izkoriščanja tržnih priložnosti za doseganje večje prodaje in dobička. Strateško zasnovana prisotnost na tujih trgih omogoča podjetjem ne le obstoj, temveč tudi rast in dinamičen razvoj. Pri tem pa se postavlja vprašanje izbire ustrezne strategije vstopa na tuji trg, kar je odvisno ne samo od zaznanih priložnosti in nevarnosti v okolju, temveč tudi od sposobnosti podjetja za ustvarjanje in učinkovito razporejanje resursov ter od opredeljene strategije rasti podjetja. Grafično podjetje Cetis se tega zaveda, zato skuša svoje prodajne aktivnosti razpršiti na vse štiri kontinente na področju prodaje celovitih rešitev identifikacijskih dokumentov, predvsem pa na afriške trge, in sicer zaradi manjše zasičenosti trgov. Z izbrano temo magistrskega dela bi želeli pomagati podjetju Cetis pri učinkovitem vstopu in razvoju tržne pozicije na afriških trgih. Namen raziskave v magistrskem delu je bil ugotoviti ustreznost uporabljenih strategij vstopa na izbrane afriške trge in spoznati potrebno prilagajanje strategij razvoja tržne pozicije zahtevam trga pri prodaji celovitih rešitev izdaje identifikacijskih dokumentov, in sicer zaradi tržnih in institucionalnih specifičnosti vsakega posameznega nacionalnega trga. Z raziskavo smo skušali tudi razumeti interese in vplive lokalnih institucionalnih akterjev na dodeljevanje poslov in proces trženja ter ugotoviti, kako tehnološka razvitost trga in povezovanje podjetij v ponudbene koalicije vplivata na prodajni uspeh. Rezultati raziskave so pokazali, da je vsak lokalni afriški trg specifičen, zato zahteva prilagojen tržni nastop že ob vstopu in razvoju začetne tržne pozicije, ter da je v vseh afriških državah prisotna visoka stopnja korupcije in s tem specifični subjektivni vpliv posameznih akterjev na dodeljevanje poslov. Ugotovljeno pa je bilo tudi, da se pri prodaji na tistih afriških trgih, ki so v fazi enostavne tehnološke razvitosti, lažje dosegajo večji prodajni uspehi, kot če bi prodajali na trgih visoke tehnološke razvitosti. Pri tem je povezovanje z lokalnimi partnerji na posameznem afriškem trgu v ponudbene koalicije nujnost, v nasprotju s povezovanjem s konkurenčnimi podjetji, saj ostaja grafično podjetje, zaradi svoje majhnosti, neprepoznavno na trgu.
Keywords: Globalizacija, mednarodni marketing, strategije vstopa na tuji trg, tržna pozicija, vpliv lokalnih institucionalnih akterjev, korupcija
Published: 30.06.2016; Views: 1433; Downloads: 63
.pdf Full text (1,73 MB)

44.
PODJETNIŠKE PREVARE V MIKRO IN MALIH PODJETJIH
Eva Čokelc, 2016, master's thesis

Abstract: Prevara je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot dejanje, s katerim kdo z določe¬nim namenom zavede koga v zmoto (2014, str. 268). Najbolj znano razvrščanje prevar je »drevo prevar«, ki ga je opredelilo Združenje preiskovalcev prevar (ACFE). Na takšno delitev prevar se sklicuje tudi večina slovenskih in tujih avtorjev. Prevare (drevo prevar) lahko razvrstimo v tri glavne skupine, in sicer korupcijo, poneverbo sredstev in prikrojevanje računovodskih izkazov. Cilj magistrske naloge je bil preučevanje podjetniškega okolja mikro in malih podjetij oziroma stanje prevar in korupcije pri mikro in malih podjetnikih v Sloveniji, v letu 2014, ter dejavnikov, ki vplivajo na njihov nastanek. Za preučevanje dejavnikov prevar in korupcije smo izvedli raziskavo. V raziskavi je sodelovalo 467 podjetij, ki so samostojno izpolnjevala vprašalnik v pisni obliki ali preko spleta. Podatke smo nato obdelali s programom SPSS. Mikro in mala podjetja so zaznala prikrojevanje računovodskih izkazov pri konkurentih ali poslovnih partnerjih v 31 odstotkih, od tega so mikro podjetja statistično pomembno pogosteje kakor mala podjetja zasledila prikrojevanje računovodskih izkazov pri poslovnih partnerjih ali konkurentih. Deset odstotkov anketiranih je priznalo prikrojevanje računovodskih izkazov ter izkazovanje manjšega dobička, prav tako je deset odstotkov anketiranih priznalo prikrojevanje računovodskih izkazov zaradi posojil, razpisov ali konkuriranja. Podjetniške prevare je zasledilo 16 odstotkov vprašanih, sum prevare pa 7 odstotkov. Podjetja so v največjem odstotku odkrila krajo materiala, blaga, izdelkov in inventarja. Ob sklenitvi posla je pri poslovnem partnerju skoraj polovica vprašanih zaznala pričakovanja koristi. Največ vprašanih je zaznalo pričakovanja provizije, sledi pričakovanje daril in podkupnine. Med tistimi, ki so zase pričakovali ugodnost pred sklenitvijo posla ali po njej prevladujejo poslovni partnerji, sledijo državni uslužbenci, člani političnih strank in bančni uslužbenci.
Keywords: mikro podjetja, mala podjetja, prevare, korupcija, prikrojevanje računovodskih izkazov, poneverba sredstev, podjetništvo v Sloveniji
Published: 14.06.2016; Views: 1342; Downloads: 181
.pdf Full text (2,95 MB)

45.
Poslovanje med etiko in korupcijo
Katja Lobnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem se osredotočila na dva pojma: etiko in korupcijo. V nadaljevanju sem raziskovala kako prva vpliva na odnos do druge. Preučila sem en primer korupcijskega ravnanja v Mariboru in njegove posledice. Na koncu diplomskega dela sem raziskala še kako z uporabo etike zmanjšat pojav korupcije na ravni posameznika, organizacije in družbe.
Keywords: etika, etična načela, etične dileme, korupcija, korupcijski posli, etično vedenje, neetična ravnanja, etika posameznika
Published: 15.04.2016; Views: 861; Downloads: 126
.pdf Full text (855,93 KB)

46.
Zgodovina korupcije in kriminaliteta belih ovratnikov v RS
Mitja Šoba, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Kaj je pravzaprav korupcija? »Po najpreprostejši razlagi, ki jo lahko izpeljemo iz zakonske definicije, gre za vsako kršitev dolžnega ravnanja, z namenom pridobiti korist zase ali za drugega. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije jo definira kot: "Vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega." Korupcija predstavlja perečo temo in problem za vse države na svetu. Tesno je povezana z organiziranim kriminalom, kriminalnimi skupinami ter s samim gospodarskim kriminalom oziroma samo kriminaliteto t. i. belih ovratnikov. Je velika grožnja in ogroža temelje demokracije v demokratičnih sistemih ter negativno vpliva na državo in njene državljane. O pojavu korupcije v Republiki Sloveniji lahko zadnjih nekaj let slišimo ogromno. Od kaznivih dejanj sprejemanja in dajanja daril, jemanja ali dajanja podkupnine, podkupnine pri volitvah ali od daleč najbolj odmevne korupcije v letu 2014, pravnomočne obsodbe v primeru Patria, nekdanjega premierja Republike Slovenije Ivana Janeza Janše. Vendar pa bi morali korupcijo dojemati širše. »Novo« in trenutno najbolj uporabljeno definicijo korupcije je doprinesel Zakon o preprečevanju korupcije, ki je bil sprejet v letu 2004. Seveda pa le-to definicijo vsebuje tudi sedaj veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (2010), ki korupcijo definira kot vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se lahko s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.
Keywords: korupcija, gospodarska kriminaliteta, kriminaliteta belih ovratnikov, preprečevanje, preiskovanje, Slovenija, diplomske naloge
Published: 22.10.2015; Views: 1478; Downloads: 215
.pdf Full text (1008,85 KB)

47.
Korupcija in Komisija za preprečevanje korupcije v očeh državljanov Republike Slovenije
Andreja Grašič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Korupcija je resen problem sodobne družbe. V Sloveniji je Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (v nadaljevanju KPK) tisti organ, ki si najbolj javno in intenzivno prizadeva za njeno preprečevanje, pregon ter odpravo. V diplomski nalogi smo predstavili problematiko korupcije ter pomen in vlogo KPK pri tem, s čimer želimo opozoriti na resnost problema korupcije v Sloveniji. V raziskovalnem delu naloge smo ugotavljali, kakšno zaupanje uživa institut KPK med državljani Republike Slovenije. Rezultati študije so pokazali, da anketirani poznajo pomen in vsebino korupcije in menijo, da je korupcija največji problem v javni upravi, da se korupcija širi iz dneva v dan in da gre za zelo resen problem. Delo KPK ocenjujejo niti kot učinkovito niti kot neučinkovito. Pri tem anketirani ne vedo, ali so člani KPK tudi sami udeleženci pri koruptivnih dejanjih. Večina jih meni, da KPK ni nepotrebna in da je ni potrebno ukiniti. Nova sestava KPK v letu 2014 pa se ni izkazala kot bolj učinkovita od prejšnje. Podatki kažejo na visoko zaskrbljenost državljanov ter hkrati nakazujejo, da ljudje še upajo v izboljšanje razmer s pomočjo KPK. Podobne ugotovitve smo zasledili tudi pri drugih predhodnih raziskavah. Predlogi izboljšav so: izobraževanje visokih državnih funkcionarjev, ozaveščanje najvišjih državnih funkcionarjev, bolj učinkovito izvajanje zakonov na področjih, kjer se izvaja korupcija; avtomatizacija nadzora in preventive, povečano sodelovanje organov, povečan nadzor inšpekcijskih služb in policije, vzpostavitev učinkovitega kazenskopravnega varstva, odprava oz. popravki zakonskih določil, ki otežujejo delo organov pregona, razvoj strategij in metod odkrivanja ter preiskovanja gospodarske kriminalitete.
Keywords: korupcija, preprečevanje korupcije, Komisija za preprečevanje korupcije, stališča, Slovenija, diplomske naloge
Published: 13.10.2015; Views: 1193; Downloads: 126
.pdf Full text (1,31 MB)

48.
Korupcija v zdravstvu
Stanislava Trstenjak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Gradnja velikih gradbenih projektov v zdravstvu zahteva veliko pozornosti, ker se pri tem porablja ogromno sredstev iz javne blagajne. V diplomskem delu sem se osredotočila na gradnjo Onkološkega Inštituta Ljubljana. Projekti se vodijo preko javnih razpisov, zato obstaja možnost pojava korupcije, ki je konflikt med interesi javnosti in trga. Problem se pojavi takrat, ko se posamezniki odločijo zanemariti zakone in pravila v svojo korist.
Keywords: korupcija, javna naročila, zdravstvo, primeri, Onkološki inštitut, diplomske naloge
Published: 14.09.2015; Views: 921; Downloads: 125
.pdf Full text (577,17 KB)

49.
Kazniva dejanja, ki jih lahko storijo javni uslužbenci in uradne osebe
Sanja Žlavs, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo podrobneje predstavlja kriminaliteto v javnem sektorju in kazniva dejanja, ki jih lahko storijo javni uslužbenci in uradne osebe, ter kdo so slednji. Dodani so primeri kaznivih dejanj in njihova statistika v Sloveniji. S kaznivimi dejanji javnih uslužbencev in uradnih oseb se v današnjem času kar pogosto srečujemo, jih pa institucije in organi, kot so Komisija za preprečevanje korupcije, policija, tožilstvo, sodišče, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava RS in inšpekcijske službe, zelo dobro zaznavajo, rešujejo in zmanjšujejo njihove pojave. V literaturi je zaslediti, da je najbolj razširjeno kaznivo dejanje podkupovanje. Ta podkupovanja se pojavljajo v različnih oblikah, ki so usmerjena v različne koristi. Jemanje podkupnin uradnih oseb je tudi najbolj koruptivno dejanje. Vzroki, ki pripeljejo do kaznivih dejanj, so skoraj vedno želja po izboljšanju socialnega položaja. Kazniva dejanja javnih uslužbencev oziroma koruptivnost se kaže tudi v javnih naročilih, zato je zakonodajalec sprejel natančne postopke, ki jih je opredelil v Zakonu o javnih naročilih. Kljub sprejetju tega zakona pa še vedno obstaja možnost korupcije v fazah javnega naročanja. V diplomski nalogi so obravnavana kazniva dejanja javnih uslužbencev, ki so določena v Kazenskem zakoniku (KZ-1) v Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Problem kaznivih dejanj javnih uslužbencev in uradnih oseb je resen tudi zato, ker uničuje zaupanje ostalih ljudi v pravičnost in učinkovitost pravnega sistema.
Keywords: kazniva dejanja, storilci, javni uslužbenci, uradne osebe, korupcija, diplomske naloge
Published: 09.09.2015; Views: 1147; Downloads: 207
.pdf Full text (613,47 KB)

50.
Gibanje korupcijskih kaznivih dejanj v času pred in med gospodarsko krizo
Nina Albreht, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Korupcija je pojav, ki je tesno povezan z gospodarsko krizo. Gospodarska kriza se je začela v ZDA leta 2008, kmalu pa razširila po celem svetu. Za prvo leto gospodarske krize v Sloveniji smo določili leto 2009, ko se je bruto domači proizvod prvič zmanjšal, in sicer za 8,1 %. Kazenski zakonik (2012) inkriminira osem korupcijskih kaznivih dejanj. Po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (2013), je policija zadolžena za opravljanje dejavnosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Pregon gospodarske kriminalitete, kamor spadajo tudi korupcijska kazniva dejanja, je zadnja leta prednostna naloga policije. Namen diplomskega dela je predstaviti korupcijska kazniva dejanja, obravnavati problematiko korupcije v Sloveniji ter na podlagi podatkov o delu policije od leta 2004 do 2013 preučiti število korupcijskih kaznivih dejanj v Sloveniji. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili rezultate, ki smo jih pridobili z obdelavo statističnih podatkov pridobljenih iz poročil o delu policije za leta od 2004 do 2013. Rezultati analize so pokazali, da je policija v času med gospodarsko krizo obravnavala več korupcijskih kaznivih dejanj kot v času pred krizo. Največ obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj je bilo s področja korupcije v javnem sektorju.
Keywords: korupcija, kazniva dejanja, gospodarska kriza, preiskovanje, statistični podatki, diplomske naloge
Published: 12.08.2015; Views: 852; Downloads: 104
.pdf Full text (469,93 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica