| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 129
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Model za izboljšanje preiskovanja ter pregona korupcije v Sloveniji
Darja Kodrič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opredeljuje področje korupcije, njenega preiskovanja in pregona ter se delno nanaša tudi na njeno prevencijo. Korupcija je oblika kriminalitete, ki sicer obstaja že vrsto let, a je vseeno bolj podrobno zanimanje javnosti prejela šele pred kratkim. Živimo namreč v dobi, ko so odmevnejša kazniva dejanja jasno predstavljena preko televizije, interneta ter ostalih medijev. Ravno zaradi povečanega zanimanja javnosti za korupcijo je potrebno postaviti jasne rešitve pri tem, kako se s korupcijo spopasti. Diplomsko delo se osredotoča na glavno raziskovalno vprašanje, ki je: Kakšna je ureditev preiskovanja korupcije v drugih državah ter kakšna je uspešnost te ureditve? S pomočjo odgovora na to vprašanje lahko pridemo do ugotovitev, ki nam pomagajo pri izdelavi učinkovitega modela. Za dosego tega cilja smo predelali literaturo, ki se osredotoča na preiskovanje korupcije v drugih državah ter tako skozi oči strokovnjakov prišli do ugotovitev, ki se jih da aplicirati na našo problematiko. Predstavljen je model, ki prikazuje, kako je za uspešnost preiskovanja korupcije v Sloveniji potreben organ, ki bo neodvisen od policije in ministrstev ter bo vseeno imel moč, da lahko začne preiskovanja in da lahko uporabi vsa pooblastila, ki jih ima drugače policija, da izvrši učinkovito preiskavo. Ključna ugotovitev pa je, da je potrebno sodelovanje med različnimi organi, saj se boj proti korupciji ne konča s preiskavo, ampak s pregonom, ki mora dobiti sodni epilog.
Keywords: korupcija, preprečevanje, preiskovanje, diplomske naloge
Published: 21.10.2016; Views: 567; Downloads: 56
.pdf Full text (375,03 KB)

32.
Ocena škodljivosti deviantnega vedenja policistov
Aljaž Hölzl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje imamo različne poglede na ravnanja ali dejanja posameznika. Nekaterim je nekaj, kar je kaznivo, moralno, spet drugim pa se ta stvar oziroma dejanje zdi nemoralno ali nesprejemljivo. Deviantna ravnanja imajo še večjo težo, če jih hote ali nehote izvršijo ljudje na pomembnih položajih ali uslužbenci javnega sektorja, med katere spadajo tudi policisti. Opravili smo raziskavo, v kateri nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo o različnih oblikah odklonskega vedenja policistov oni sami ter kaj si o tem mislijo prebivalci na območju Republike Slovenije. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili različne teme, ki se navezujejo na odklonsko vedenje. Kot prvo smo se za izhodišče dotaknili same legitimnosti policijskega dela ter javnega mnenja, kasneje pa smo predstavili dve zelo pomembni temi v policijski organizaciji, in sicer etiko in integriteto, kjer smo podrobneje opisali tudi moralo, norme ter vrednote policijskega dela. Poleg tega smo podrobneje opisali oziroma predstavili našo glavno temo, odklonsko vedenje policistov, kamor smo vključili tudi korupcijo ter policijsko subkulturo. Za konec pa smo opravili še pregled glavnih raziskav o korupciji in integriteti v Sloveniji. Empirični del predstavlja raziskavo, v katero smo vključili policiste in prebivalce Republike Slovenije. Za vzorec policistov smo uporabili predhodne podatke, medtem ko smo za prebivalce izvedli identično spletno anketo. Ta je zajemala štirinajst oblik odklonskega vedenja policistov, pri katerih smo zastavili tri podvprašanja. Ugotovili smo, da policisti v večji meri, napram prebivalcem, ocenjujejo opisana dejanja kot zelo resna, neprimerna in nevarna ter menijo, da bi jih kot taka ocenili tudi kolegi na njihovi policijski postaji, medtem ko prebivalci menijo, da policisti v njihovem kraju danih primerov ne bi šteli kot zelo resne. Prav tako so prebivalci mnenja, da večina policistov nikakor ne bi prijavila kolega, ki bi ravnal na opisan način, vendar odgovori policistov kažejo drugačno zgodbo.
Keywords: policija, policisti, etika, integriteta, kodeks policijske etike, odklonsko vedenje, korupcija, policijska subkultura, javnost, javno mnenje, stališča, vprašalniki, analize, diplomske naloge
Published: 21.10.2016; Views: 675; Downloads: 130
.pdf Full text (1,14 MB)

33.
Utjecaj korupcije na hrvatski turizam
Viktorija Atlija, 2016, undergraduate thesis

Abstract: U ovom diplomskom radu povezuju se turizam kao najbrže rastuća ekonomska grana, korupcija kao neiskorjeniva pojava društva koja utječe na sve gospodarske sektore, te državne institucije, destrukturirajući temelje pravne države, solidarnost i sigurnost građana. Predmet analiza su koruptivna kaznena djela u poveznici s turizmom. Jedinice promatranja jesu punoljetni počinitelji kaznenih djela i pravne osobe kao počinitelji kaznenih djela, a vrijeme promatranja jest kalendarska godina. Korupcija nije zakonski određena, nema jedinstvene definicije niti je riječ o jednoznačno određenom pojmu. U određivanju koruptivnih kaznenih djela, ponajprije se, u odnosu na pojedina kaznena djela s elementima korupcije, nastoji odrediti što je to korupcija u određenome pravnom sustavu. Pri utvrđivanju metodoloških osnova za ovaj rad vodilo se računa o trima obilježjima: zakonskim definicijama kaznenih djela, određenju koruptivnih kaznenih djela u praksi i konvencijskim obvezama. U odnosu na prethodno navedeno, za potrebe ovog rada u koruptivna kaznena djela uključeno je deset kaznenih djela: primanje mita, davanje mita, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku stečaja, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti te pranje novca. Svi korišteni podaci su javno dostupni, temeljeni su prema novinarskim i strukovnim člancima oslanjajući se na jedro Zakona primjenjivanih u Republici Hrvatskoj tijekom godina.
Keywords: turizam, korupcija, malverzacije, pretvorba, privatizacija
Published: 19.10.2016; Views: 828; Downloads: 72
.pdf Full text (1,45 MB)

34.
Primerjava podatkov o gospodarski kriminaliteti v Republiki Sloveniji in Zvezni republiki Nemčiji
Kaja Odar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Republika Slovenija je demokratična, pravna in socialna država. Prav tako kot veliko drugih držav vzhodne Evrope se spopada s problemom gospodarske krize, ki se je začela leta 2007. Poleg tega, da je ena najuspešnejših tranzitnih držav, pa je njen velik problem spopadanje s problemom nadziranja, odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete. Gospodarska kriminaliteta se spreminja tako kvantitativno kot kvalitativno in predstavlja velik problem. Lahko rečemo, da je nekakšno zrcalo vsakega družbenega in gospodarskega sistema posamezne države. Predstavlja veliko temno polje kaznivih dejanj, ki niso neposredno vidne, vendar se kažejo v oškodovancih. Vpogled v problem gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji (RS) smo prikazali z uradnimi statističnimi podatki in te primerjali s podatki Zvezne republike Nemčije (ZRN). Problem pri primerjavi podatkov so nam predstavljale uradne statistike, saj imata RS in ZRN zakonodajo gospodarske kriminalitete urejeno drugače. Velik problem pri analizi te oblike kriminalitete v obeh državah pa predstavlja njeno sivo polje, saj jo je težko odkrivati, preiskovati in kaznovati. Preko zabeleženih podatkov gospodarske kriminalitete smo ugotovili, da je odkrite gospodarske kriminalitete veliko, saj predstavlja kar 50–60 % škode, ki je zaradi kriminalitete povzročena prek celega leta. Pri odkrivanju gospodarske kriminalitete se pojavljajo različne težave, kot so: težavnost njenega odkrivanja za preiskovalce, pomanjkanje prijav kaznivih dejanj, težavnost sankcioniranja zaradi slabo urejene zakonodaje in nezainteresiranost funkcionarjev. Menimo, da bi se za izboljšanje oziroma uspešnost boja zoper gospodarsko kriminaliteto moralo povečati medsebojno sodelovanje državnih organov v Republiki Sloveniji. Ob primerjanju podatkov gospodarske kriminalitete obeh držav smo ugotovili, da ima Republika Slovenija večji delež in porast gospodarskih kaznivih dejanj v primerjavi z Zvezno republiko Nemčijo. Ključne spremembe bi morale temeljiti na zakonodaji ter zagotoviti ustreznejšo skupno izobrazbo sodnikov, tožilcev ter preiskovalcev s področja gospodarske kriminalitete. Poleg tega bi se Republika Slovenija morala bolj zavzemati za stabilno gospodarstvo.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, korupcija, finančna kriminaliteta, preiskovanje, preprečevanje, Slovenija, Nemčija, diplomske naloge
Published: 14.10.2016; Views: 563; Downloads: 52
.pdf Full text (496,60 KB)

35.
(Pre)zadolženost uslužbencev policije kot varnostno tveganje
Andreja Gvardjančič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko prezadolženosti uslužbencev policije in ugotavlja ali gre pri prezadolženih uslužbencih za večjo stopnjo varnostnega tveganja, kot pri uslužbencih, ki so plačilno sposobni. Po nekaj raziskavah, ki so bile opravljene med slovenskimi policisti se ugotavlja, da je v slovenski policiji stopnja integritete visoka, korupcijska tveganja pa nizka. Vendar kot navaja Calles (2008), smo lahko vsi podvrženi korupcijskemu tveganju, ne glede na to kako visoko je naše etično obnašanje. Navaja, da smo vsi že bili v skušnjavi, ko bi lahko naredili nekaj, za kar smo v naprej vedeli, da ni prav. In s korupcijo je enako. Specifičnost policijskega poklica omogoča, da je ta dnevno izpostavljen korupcijskemu tveganju. V kolikor govorimo o policistu, ki ima osebne finančne težave, je tveganje za korupcijsko ravnanje toliko večje. Namen naloge je bil pridobiti ustrezne podatke od pristojnih službi MNZ in jih ustrezno analizirati ter predstaviti skozi hipoteze diplomske naloge. Podatkov nismo dobili, saj smo od odgovornih prejeli odgovor, da podatkov o prezadolženosti posameznih uslužbencev ne zbirajo in z njimi ne razpolagajo. Osnovni cilj diplomske naloge je predstaviti finančne težave, s katerimi se uslužbenci policije srečujejo predvsem zadnjih nekaj let ter ugotoviti ali policija nad svojimi zaposlenimi vrši potrebno kontrolo – nadzor tudi z vidika finančne prezadolženosti in ali je takšen nadzor ustrezno pravno urejen. Nadalje smo pregledali zakonsko ureditev ter pristojnosti institucij, ki se ukvarjajo z nadzorom, preprečevanjem in odkrivanjem tveganj kaznivih ravnanj uslužbencev policije. Preučili smo par primerov uspešne protikorupcijske dobre prakse in osvetlili vzroke za nastanek finančnih težav. Ugotovili smo da v Sloveniji nimamo ustreznega (varnostnega) finančnega svetovanja za uslužbence, ki se znajdejo v podobnih težavah. Dobro prakso s področja finančnega svetovanja smo našli na Irskem, kjer začetki segajo že v leto 1992. Za konec smo preleteli stavkovne zahteve policijskih sindikatov ter navedli nekaj ukrepov za odpravo oziroma izboljšanje finančno materialnega položaja uslužbencev policije in ukrepov za preprečevanje tovrstnih varnostnih tveganj.
Keywords: policija, policisti, finančne težave, zadolženost, varnostno tveganje, korupcija, diplomske naloge
Published: 13.10.2016; Views: 1001; Downloads: 64
.pdf Full text (2,03 MB)

36.
Italijanska mafija
Gašper Pavšelj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja mafijo kot obliko organiziranega kriminala, mafijo v Italiji, njen razvoj, korupcijo v Italiji ter njen vpliv na Italijo. O resnosti problema mafije in korupcije v Italiji govorijo predvsem njune posledice. Problem korupcije se v Italiji pojavlja v javnem in zasebnem sektorju. Posledice mafije in korupcije v Italiji so ogromne. Mafija vpliva na državo, gospodarstvo, celotno družbo in državljane. Močan vpliv ima na politiko, kjer vpliva celo na določanje zakonodaje. Velik izvor zaslužka mafije je v zasebnih zdravstvenih klinikah in komunalnih storitvah (ravnanje z odpadki). Mnogi Italijani korupcijo, in s tem tudi mafijo, dojemajo kot sestavni del politične kulture. Državljani Italije mafijo dojemajo celo kot obliko oblasti. Pojavlja se močna negativna korelacija med korupcijo in ekonomsko rastjo. Mafija tako v Italiji ustvari izjemne izgube, ki prizadenejo državo ter njene državljane. Računsko sodišče navaja, da skupni neposredni stroški korupcije znašajo 60 milijard evrov letno. Na resnost problema kažejo tudi javnomnenjske raziskave. Ugotovili smo, da mafija v Italiji prigospodari dobičke v višini več deset milijard evrov letno in tako oškoduje državno gospodarstvo. Prav tako smo ugotovili, da kljub prizadevanju za boj proti korupciji, ta s strani vlade in politike ni zadosten oz. da je njihov prispevek pri takšnem boju premajhen.
Keywords: organizirana kriminaliteta, mafija, korupcija, Italija, diplomske naloge
Published: 13.10.2016; Views: 1870; Downloads: 191
.pdf Full text (363,00 KB)

37.
Trgovanje z občinskimi zemljišči kot oblika kriminalitete belega ovratnika - študija primera MO Koper
Matej Poljšak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Kriminaliteta belega ovratnika je kaznivo ravnanje, ki ga največkrat zagrešijo osebe višjih razredov oziroma osebe z nekim družbenim statusom, hkrati pa je povezana tudi z njihovim poklicem. Beloovratniško kriminaliteto je težko prepoznati in jo odkriti, pa čeprav so posledice dejanj lahko hude. Diplomsko delo z naslovom Trgovanje z občinskimi zemljišči kot oblika kriminalitete belega ovratnika - študija primera Mestne občine Koper se osredotoča na problematiko kriminalitete belega ovratnika v povezavi s trgovanjem z zemljišči Mestne občine Koper in primerom Sermin'g. Najprej smo v samem delu predstavili temeljne pojme, ki so potrebni za preučevanje zgoraj opisanega problema, nato smo preučili raziskovalne organe in nekatere službe nadzora, na koncu pa sledi analiziranje primera, ki smo si ga zastavili kot cilj naše diplomske naloge, pri katerem smo si pomagali s sodbo in obtožnico proti županu MO Koper, njegovi pomočnici ter sodnemu cenilcu. Skozi preučevanje in analiziranje sodbe o zadevi Sermin'g, kjer županu Mestne občine Koper Borisu Popoviču sodijo zaradi domnevne zlorabe položaja pri prodaji občinskih zemljišč, smo ugotovili, da sodba ni pravnomočna, saj jo je višje sodišče v Kopru razveljavilo in vrnilo v ponovno obravnavo. Ugotovljeno je bilo, da je prvostopenjsko sodišče spregledalo ali pa napačno ugotovilo določene okoliščine, vezane na prodajo zemljišč na Serminu.
Keywords: kriminaliteta, gospodarska kriminaliteta, kriminaliteta belega ovratnika, korupcija, občinska zemljišča, trgovanje z zemljišči, študije primerov, diplomske naloge
Published: 12.10.2016; Views: 682; Downloads: 18
.pdf Full text (710,03 KB)

38.
Korupcija pri zaposlovanju v javnem sektorju Republike Slovenije
Amadeja Malec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o korupciji pri zaposlovanju v javnem sektorju Republike Slovenije, prikazati sem skušala kako uradne osebe zlorabijo svoj javni položaj za pridobitev koristi zase ali koga drugega. V začetku diplomskega dela sem predstavila korupcijo na splošno, kakšne ravni jo sestavljajo in iz česa pravzaprav izhaja. Nadaljevanje se navezuje na korupcijo v povezavi z zaposlovanjem, skušala sem razložiti osnovne pojme, javni sektor, javni uslužbenec, javni uslužbenski sistem ter prikazati kakšen je postopek zaposlovanja v javnem sektorju Republike Slovenije. Korupcija obstaja od nekdaj, ampak smo nanjo pozorni šele v zadnjem obdobju, v medijih lahko vidimo, da je zelo razširjena na vseh področjih, ampak moje diplomsko delo je omejeno le na korupcijo pri zaposlovanju, zato sem se omejila na obravnavanje pojmov, ki so značilni za omenjeno korupcijo: nepotizem, klientelizem, integriteta in nasprotje interesov. Diplomska naloga je zaradi težke dokazljivosti teoretična in ne more biti raziskovalna, podprla sem jo s konkretnimi primeri iz medijev, ki dokazujejo resnost težave.
Keywords: javni sektor, zaposlovanje, korupcija, nepotizem, integriteta, diplomske naloge
Published: 26.09.2016; Views: 1254; Downloads: 115
.pdf Full text (1,89 MB)

39.
DELOVNOPRAVNO VARSTVO ŽVIŽGAČEV
Katarina Jeraj Podlesek, 2016, master's thesis

Abstract: Naloga obravnava delovnopravno zaščito žvižgača - delavca oz. javnega uslužbenca, ki na podlagi utemeljenih razlogov razkrije nezakonito, koruptivno, nepravilno ali škodljivo ravnanje delodajalca. Žvižgaču, ki na podlagi razumnih razlogov verjame v točnost razkritih obremenilnih informacij o delovanju njegove organizacije, je potrebno nuditi zaščito. Žvižgaštvo je eden izmed mehanizmov transparentnega delovanja javnega in zasebnega sektorja ter krepitve demokratične odgovornosti, poleg tega pa predstavlja temeljni vidik svobode izražanja in svobode vesti. Za uveljavitev žvižgaštva je potrebna jasna zakonodaja, ki nudi tudi učinkovito zaščito žvižgačem pred povračilnimi ukrepi delodajalca. V nalogi je na podlagi analize pravnih virov mednarodnega prava, slovenskih pravnih virov, ustrezne znanstvene in strokovne literature ter slovenske sodne prakse, najprej analizirana zaščita žvižgačev pred povračilnimi ukrepi, ki jo nudi obstoječa slovenska zakonodaja. V nadaljevanju so prikazane nekatere rešitve v drugih pravnih sistemih ter proučena pravna vprašanja, ki se nanašajo na ureditev delovnopravnega varstva žvižgačev. Na koncu naloga prinaša tudi nekatere predloge, ki bi pripomogli k učinkovitejši ureditvi področja žvižgaštva.
Keywords: žvižgač, whistleblowing, razkritje nepravilnosti, korupcija, povračilni ukrepi, diskriminacija, odpoved pogodbe o zaposlitvi, zaščita
Published: 20.09.2016; Views: 1766; Downloads: 403
.pdf Full text (1,62 MB)

40.
KORUPTIVNA DEJANJA V RAČUNOVODSTVU
Barbara Radolič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vzrok da koruptivno dejanje v računovodstvu nastane je, da računovodje namenoma ne razkrijejo pomembnih informacij v zvezi s poslovanjem podjetja in so prisotni pri dejanju poslovne goljufije, pranja denarja ali zlorabijo svoj položaj z namenom, da bi pridobili premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase ali za koga drugega. V diplomskem projektu smo raziskovali področje korupcije in se osredotočili na korupcijo v računovodstvu. S korupcijo se srečujemo v vsakdanjem življenju in se največkrat ne zavedamo njenega pomena in posledic, ki jih prinaša s svojim obstojem. Skozi pisanje smo se osredotočili na to, da smo predstavili negativne posledice in poudarili, kako negativen vpliv ima na razvoj države in celotne družbe. Ugotovili smo, da se korupcija v računovodstvu pojavlja le izjemoma, v zadnjih letih, so računovodje v povezavi s korupcijo omenjeni le nekaj krat. V diplomskem projektu so predstavljeni organi preprečevanja, odkrivanja, pregona in sankcioniranja koruptivnih dejanj v računovodstvu. Odkrivanje korupcije je oteženo, saj koruptivno dejanje nima klasičnih žrtev in oškodovancev, temveč imata koristi obe strani, ki sta v korupcijo vpleteni.
Keywords: korupcija, koruptivna dejanja, korupcija v računovodstvu, preprečevanje korupcije
Published: 08.09.2016; Views: 598; Downloads: 91
.pdf Full text (1,07 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica