| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 45
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
KORISTI UVEDBE REŠITVE NAVISION, NA PRIMERU PODJETJA INTEGRAL LENDAVA D.D.
Andrej Čeh, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Uvedba celovite rešitve je za podjetja velik finančni zalogaj in lahko traja več mesecev ali celo več let. Zagotovo so cilji vsakega podjetja, ki pristopi k projektu koristi, ki bi morale biti ob zaključku projekta večje od stroškov, ki so bili potrebni za izvedbo projekta. Podjetja z investicijami v informacijske sisteme pričakujejo večjo konkurenčnost, nižje stroške dela, optimalnejši poslovni proces, izboljšanje kakovosti, zagotavljanje potrebnih informacij vodstvu, itn. V želji za uspehom pa premalo upoštevajo dejavnike, ki so ključnega pomena za uspešno izvedbo implementacije. Med pomembnejše ključne dejavnike uvajanja uvrščamo podporo vodstva, prenovo poslovnih procesov, ustreznost strojne opreme, izobraževanje, vključevanje končnih uporabnikov, hitro implementacijo. Celotni projekt je lahko hitro ogrožen, če se pojavijo težave le na enem od navedenih področij. Navedeni dejavni so bili ključnega pomena tudi pri uvedbi rešitve Navision v podjetje Integral. Kritična točka pri uvedbi rešitve v Integralu je bila neodločnost vodstva, ki je skoraj ogrozilo ves projekt le kak teden pred pričetkom produkcije. Rezultat raziskave o uvedbi ERP rešitev v podjetju Integral je pokazal, da so koristi večje od vložka. Koristi so prikazane po področjih in z različnimi metodami. Glede na koristi je zagotovo ena izmed pomanjkljivosti uvedbe ta, da se implementacija ni zgodila že prej.
Keywords: ERP, Microsoft Dynamics NAV, implementacija, koristi uvedbe, ključni dejavniki, stroški uvedbe, Integral Lendava d.d.
Published: 18.06.2009; Views: 2952; Downloads: 371
.pdf Full text (1,40 MB)

3.
ŠTUDIJ SKLOPLJENEGA PRENOSA TOPLOTE IN VLAGE V ZELENIH STREHAH
Nataša Teraž, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja osnovne lastnosti in prednosti zelenih ravnih streh, sklopljeno analizo prenosa toplote in vlage v ravnih strehah ter ekonomsko analizo izvedbe takšne strehe. Za izbran konstrukcijski sestav zelene strehe smo analizo prehoda toplote in vlage računali na dva načina; po standardni Glaserjevi metodi in s pomočjo računalniškega programa Wufi. Na osnovi ekonomske analize opredelitve stroškov in koristi smo ovrednotili dane stroške projekta in njegove koristi. S fizikalno in ekonomsko analizo parametrov zelene ravne strehe smo tako dobili celostno podobo smotrnosti investicije v takšno konstrukcijo.
Keywords: fizika zgradb, prenos energije in snovi, modeliranje, zelene ravne strehe analiza stroškov in koristi, ekonomsko ovrednotenje investicije, stroški
Published: 23.12.2009; Views: 2371; Downloads: 200
.pdf Full text (2,95 MB)

4.
VPLIV MANAGEMENTSKEGA KONCEPTA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI NA POSLOVANJE PODJETJA - PRIMER SLOVENSKIH ŽELEZNIC
Leon Didič, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Predstavljeno magistrsko delo obravnava problematiko družbene odgovornosti podjetij. V literaturi enotna definicija družbene odgovornosti podjetij ne obstaja. Opredeljena je le temeljna značilnost, ki po mnenju mnogih avtorjev opredeljuje pojem. To seveda ne prispeva k njegovi jasnosti, prav tako je težko ugotoviti, katere opredelitve so imeli pri svojem razumevanju družbene odgovornosti v mislih. Gre za razumevanje ki pravi, da je družbena odgovornost resen poskus reševanja družbenih in socialnih problemov, v celoti ali delno povzročenih s strani podjetij. Družbeno odgovorno podjetje je torej tisto, ki je odgovorno do vseh subjektov, ki so kakorkoli vpleteni v njegovo delovanje. S problematiko družbene odgovornosti se je aktivno začela ukvarjati tudi Evropska unija, in sicer v okviru Lizbonske deklaracije, sprejete leta 2000. Pri ugotavljanju uspešnosti podjetij in izvajanju njihove družbene odgovornosti se neprestano zastavlja vprašanje odnosa med družbeno odgovornostjo nekega podjetja in njegovo poslovno uspešnostjo. Pri iskanju povezav med družbeno odgovornostjo in poslovno uspešnostjo so številne raziskave naletele na problem opredelitve spremenljivk merjenja družbene odgovornosti in na problem pomanjkanja splošno sprejete definicije družbene odgovornosti. Zagovorniki družbene odgovornosti podjetij do danes niso dokazali trdne vzročne kvantitativne povezave med družbeno odgovornimi aktivnostmi podjetja in finančnimi kazalci poslovanja. Mnogi avtorji so mnenja, da se nekateri pozitivni vidiki družbene odgovornosti ne vidijo nujno neposredno v finančnih rezultatih podjetja, pač pa opozarjajo predvsem na dolgoročne koristi, ki jih podjetjem prinašajo družbeno odgovorne aktivnosti. Nekateri avtorji so tudi mnenja, da podjetja z ustvarjanjem dobička, ob sočasnem zadovoljevanju kriterijev etičnega vedenja, v očeh javnosti dosegajo ugled, ki pomeni njihovo edinstveno konkurenčno prednost pred tekmeci. Ob koristih, ki jih družbeno odgovorno ravnanje podjetju prinaša, pa nastajajo tudi določeni stroški, zaradi katerih se podjetja redkeje odločajo za družbeno odgovorno ravnanje, kot si jo javnost in ostale skupine deležnikov to želijo. Podjetja se namreč zavedajo, da uvajanje programov družbene odgovornosti zahteva dobro upravljanje in njihovo vpetost v dolgoročno razvojno strategijo podjetja, saj je od razlike med stroški in prednostmi, odvisen pozitivni učinek na poslovne rezultate. Ob tem je pomembno dejstvo, da se uvajanje programov družbene odgovornosti podjetij dotakne prav vseh deležnikov podjetja. V slovenskih podjetjih je več kot polovica družbeno odgovornih aktivnosti občasnih in v večji meri nepovezanih s poslovno strategijo. Slaba polovica malih in srednje velikih podjetij kot glavno oviro za nesodelovanje v družbeno odgovornih aktivnostih navaja pomanjkanje denarja, kar kaže na to, da slovenska podjetja dojemajo družbeno odgovornost kot strošek in ne kot naložbo v prihodnost. SŽ s prevozom potnikov po železniških tirih opravlja obvezno gospodarsko javno službo s katero zagotavlja storitve javnega železniškega potniškega prometa, kar je v javnem interesu. SŽ delujejo v logistični branži, vendar je za prebivalstvo daleč najbolj pomemben njihov prispevek k povečanju mobilnosti prebivalcev in s tem k večji uporabi javnih prevoznih sredstev. Omejitve večje mobilnosti prebivalstva so povezane z infrastrukturnimi pogoji, ki preprečujejo približevanje storitev železniškega prometa ciljnim skupinam potnikov. Raziskava je pokazala, da se podjetje zaveda svoje odgovornosti do odjemalcev in do zaposlenih. Zelo pomembno vlogo ima socialna odgovornost podjetja, zato podjetje nenehno teži k ohranjanju in zagotavljanju delovnih mest. Zaposleni v veliki meri družbeno odgovorno delovanje podjetja povezujejo z zadovoljstvom pri delu in varnimi in prijaznimi delovnimi pogoji. Poleg tega je raziskava tudi pokazala, da se bistveno ne razlikujejo pogledi vodstvenih delavcev in ostalih zaposlenih na družbeno odgovornost. Kot zaključ
Keywords: družbena odgovornost management zaposleni poslovanje strategija uspešnost učinkovitost ugled konkurenčna prednost delovanje koristi okolje javnost spoštovanje dialog
Published: 02.07.2010; Views: 3614; Downloads: 516
.pdf Full text (1,19 MB)

5.
PRIMERJAVA ZAZNANE VREDNOSTI IZDELKOV V RAZLIČNIH KULTURNIH OKOLJIH
Sebastian Koren, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zaznana vrednost izdelka je razlika med vsemi zaznanimi žrtvami in koristmi določenega izdelka ter nam pove, kolikšno vrednost posameznik le-temu pripisuje. V teoretičnem delu naloge smo predstavili osrednja izhodišča, ki se nanašajo na obravnavano temo. Osrednji namen praktičnega dela diplomske naloge pa je bil primerjati zaznano vrednost energijske pijače Red Bull, trgovske verige H&M ter frizerskih storitev med Dunajem, Budimpešto in Mariborom. Dodatno nas je zanimalo še, kako anketiranci v izbranih treh mestih ocenjujejo vrednost preučevanih izdelkov. V diplomski nalogi smo uspeli doseči vse zastavljene cilje, vendar nam je uspelo potrditi zgolj štiri izmed devetih hipotez, ki smo si jih postavili v uvodu. Ugotovili smo, katere so po mnenju anketirancev najpomembnejše koristi in žrtve energijske pijače Red Bull, trgovske verige H&M ter frizerskih storitev in da so te povečini enotne med tremi mesti. Zanimalo nas je tudi, ali se zaznana vrednost obravnavanih izdelkov razlikuje med spoloma, pri čemer se je statistično značilna razlika v zaznani vrednosti med spoloma pokazala zgolj v primeru Red Bulla v Budimpešti in frizerskih storitev v Mariboru. Rezultati raziskave so pokazali, da se zaznana vrednost energijske pijače Red Bull, prodajne verige H&M ter frizerskih storitev pri posameznikih, starih od 19 do 26 let med Dunajem, Budimpešto in Mariborom statistično značilno ne razlikuje. Razen v primeru frizerskih storitev med Dunajem in Mariborom ni bilo nobene statistično značilne razlike v splošni oceni vrednosti obravnavanih izdelkov med preučevanimi mesti. Čeprav je raziskava pokazala, da ni nobene statistično značilne razlike v zaznani in splošni oceni vrednosti energijske pijače Red Bull, prodajne verige H&M ter frizerskih storitev med Dunajem, Budimpešto in Mariborom, je na takšen rezultat lahko vplivalo več dejavnikov. Eden izmed teh je lahko premajhen statistični vzorec; povsem upravičeno lahko sklepamo, da bi bil rezultat raziskave nekoliko drugačen, če bi bil vzorec večji. Prav tako je verjetno, da bi razlike v zaznani vrednosti bile statistično značilne, če bi v vzorec bile vključene vse starostne skupine. Na splošno je bil osnovni namen diplomske naloge predstaviti problematiko zaznane vrednosti izdelkov ter vpeljati idejo, da se le-ta lahko tudi pri standardiziranih izdelkih v različnih kulturnih okoljih razlikuje. Prepričani smo, da smo z diplomsko nalogo ta namen tudi dosegli.
Keywords: zaznane koristi, zaznane žrtve, zaznana vrednost izdelka, posledice zaznane vrednosti izdelkov, Red Bull, H&M, frizerske storitve, Dunaj, Budimpešta, Maribor.
Published: 22.09.2010; Views: 2546; Downloads: 556
.pdf Full text (1,02 MB)

6.
PROUČITEV OKOLJSKIH IN TEHNO-EKONOMSKIH DEJAVNIKOV ZA UČINKOVITO RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI
Anja Bašič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučili okoljske vidike ravnanja z biološkimi odpadki in tehno-ekonomsko ustreznost posameznih načinov ravnanja z biološkimi odpadki, med katerimi smo se podrobneje posvetili kompostiranju. Tako smo seznanili bralca s problemi onesnaževanja okolja, mu podali možne rešitve za zmanjšanje nastajanja odpadkov in predstavili, kako na družbi in okolju sprejemljiv ekonomičen način odstraniti nastale biološke odpadke. Pri tem smo predstavili načine ravnanja z odpadki, kot so odlaganje, sežiganje, recikliranje, aerobno in anaerobno kompostiranje odpadkov ter Zero Waste Management. Spoznali smo, da ekonomska optimizacija načinov ravnanja z odpadki žal ne pomeni tudi minimizacije negativnih vplivov na okolje. Stroški pri ravnanju z odpadki so najnižji v primeru, da odpadke odložimo na deponijah, najvišji pa v primeru kompostiranja s pridobivanjem bioplina. Ekonomsko optimalen način ravnanja z odpadki torej ni enak okoljsko optimalnemu načinu ravnanja z odpadki. Okoljsko optimalen način ravnanja z odpadki je kompostiranje odpadkov s pridobivanjem bioplina, za katerega pa so potrebni visoki stroški obdelave. Odlaganje odpadkov je ekonomsko optimalen način ravnanja z odpadki, vendar pa ni okoljsko optimalen. Z okoljskega vidika so primernejši načini ravnanja z odpadki, pri katerih ni potrebno odlagati ali uničevati odpadkov, sicer pa je s stroškovnega vidika ceneje odlaganje odpadkov kot pa katerikoli drugi način ravnanja z odpadki. Ugotovili smo, da Slovenija ne more postati družba brez odpadkov, kajti odpadka se ne more venomer obdelovati in nadalje uporabljati kot material. Čeprav se s takšnim načinom prihrani poraba surovih naravnih virov, zmanjša emisije na okolje in zmanjša količino odloženih odpadkov. Pri ravnanju z odpadki pa moramo tudi upoštevati, da se s časom sestava odpadkov spreminja glede na stopnjo razvitosti družbe, ekonomskih možnosti, geografske sredine in pogojev, stopnje splošnega standarda prebivalstva, lokalnih razmer, življenjskih navad in razvad ter še bi lahko naštevali. Na podlagi zgoraj naštetih demografskih dejavnikov lahko ugotovimo, da določen ekonomsko ali okoljsko optimalen način ravnanja z odpadki v drugih državah ni nujno enak ekonomsko ali okoljsko optimalnemu načinu ravnanja z odpadki v Sloveniji.
Keywords: ravnanje z odpadki, kompostiranje, biološki odpadki, tehnološki razvoj, ekonomska analiza stroškov in koristi, finančna analiza stroškov in koristi
Published: 17.09.2010; Views: 2546; Downloads: 307
.pdf Full text (3,33 MB)

7.
VARSTVO KORISTI OTROK/UKREPI ZA VARSTVO KORISTI OTROK
Saša Podbrežnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Korist otroka je osrednje načelo Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter predloga Družinskega zakonika. Določa, da je potrebno v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom upoštevati njegovo korist. Ugotovitve prakse in spoznanja teorije kažejo, da so v vseh sestavnih delih Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pravne praznine in pomanjkljivosti, pa tudi določena neskladnost z novejšimi mednarodnimi akti, zato je potrebno, da se celovito uredi družinskopravna snov v novem predpisu- Družinskem zakoniku. Predlagana pravna ureditev ukrepov države za varstvo koristi otrok temelji na načelu, da so za otrokovo vzgojo in varstvo odgovorni predvsem otrokovi starši in da mora otrok za poln in skladen razvoj svoje osebnosti odraščati v družinskem okolju. Zato daje poudarek preventivnim ukrepom in milejšim ukrepom, pri katerih otroka ni treba izločiti iz družine. Nova pravna ureditev ureja sistem nujnih ukrepov, začasnih odredb in ukrepov trajnejše narave, ureja enotne pogoje za izrekanje teh ukrepov, takojšnji sodni nadzor utemeljenosti izrečenega ukrepa in nenehno preverjanje, ali je izvajanje ukrepa za varstvo koristi otroka še potrebno. Pomembne novosti se nanašajo na skrbno ločitev pristojnosti sodišča od pristojnosti Centrov za socialno delo, pri izrekanju ukrepov za varstvo koristi otrok ter njihovo medsebojno sodelovanje.
Keywords: Otrokove pravice, korist otroka, roditeljska pravica, starševska pravica, Družinski zakonik, pravica otroka do posebnega varstva in skrbi, spoštovanje družinskega življenja, posegi države v družino, ogroženi otrok, ukrepi za varstvo koristi otrok, nujni ukrepi.
Published: 08.09.2010; Views: 3803; Downloads: 554
.pdf Full text (881,28 KB)

8.
LIBERALIZACIJA V ZRAČNEM TRANSPORTU EVROPSKE UNIJE
Janja Rat, 2010, final seminar paper

Abstract: Pomen zračnega transporta se je izjemno razširil v zadnjih nekaj desetletjih. Razloga za hitro širitev sta predvsem odprava omejitev in zmanjšani stroški. Mednarodni zračni transport na splošno igra pomembno vlogo v procesu mednarodne integracije in vpliva na razvoj drugih sektorjev gospodarstva. Letalski prevozni sistem je določen s strani svoje infrastrukturne sposobnosti, regulacijskega okvira, vozil in sposobnosti. V Evropi se je v devetdesetih letih pojavil interes po liberalizaciji zračnega transporta in želja po odpravi zaščitne vloge države. Sistem regulacije ni več ustrezal povečanemu povpraševanju in visokim stroškom, saj so prevozniki nudili storitve znotraj svoje domače države v vlogi monopola. Po dereguliranju zračnega prometa v ZDA je sledila tudi Evropa. Liberalizacija se je tako izkazala za izredno učinkovito, saj je število potnikov hitro začelo naraščati, cene prevozov so padale. V Evropi velja politika odprtega neba od leta 1993, ko so bili razveljavljeni dvostranski sporazumi med članicami. Omogočen je bil dostop na trg in odpravljen monopol. Liberalizacija zračnega transporta je prinesla več pozitivnih kot negativnih učinkov, saj se zračni transport in gospodarski razvoj med seboj dopolnjujeta. Tako zračni transport zaposluje ogromno ljudi, prispeva k povečanju BDP-ja, nudi socialno-ekonomske koristi.
Keywords: zračni transport, deregulacija, liberalizacija, bilateralni sporazumi, ekonomske koristi, gospodarska rast
Published: 02.12.2010; Views: 1321; Downloads: 105
.pdf Full text (996,68 KB)

9.
FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU
Kaja Rizmal, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Pritiski kompleksnega, nepredvidljivega in dinamičnega poslovnega okolja, globalne tržne konkurence in organizacijske spremembe silijo podjetja k nenehnemu iskanju načinov za doseganje in vzdrževanje konkurenčne prednosti. Kritični pri doseganju konkurenčnosti so človeški viri, katerih aktivnosti prispevajo k doseganju le-te. Ena izmed aktivnosti človeških virov je tudi mentorstvo kot metoda razvoja zaposlenih. Čeprav se mentorski odnosi razlikujejo po času trajanja, se na splošno pomikajo skozi štiri predvidljive, med seboj povezane faze. Vsako fazo opredeljujejo določene čustvene izkušnje, funkcije razvoja in vzorci vzajemnega delovanja, ki se oblikujejo na osnovi individualnih potreb ter organizacijskih okoliščin. Mentorstvo prinaša koristi mentorju, mentorirancu in organizaciji kot celoti. Mentorirancu omogoča hitrejšo asimilacijo v organizacijo in jasno začrtano karierno usmeritev. Pogosto »oživi« mentorja in mu omogoči napredovanje v karieri, organizaciji pa prinaša koristi skozi hitrejše uvajanje v delo, povečanje zaposlovanja, motivacijo in komunikacije. Problemi mentorstva izhajajo predvsem iz metod izbire mentorjev in mentorirancev, medsebojnih interakcij med mentorji in mentoriranci, moči položaja ter problemov organizacije dela. Neobvladovanje problemov negativno vpliva na mentorja, mentoriranca in organizacijo kot celoto. Vsaka organizacija mora oblikovati takšen mentorski program, ki bo v skladu z njeno kulturo in potrebami njenih zaposlenih. Najprej je potrebno določiti jasne cilje, na osnovi katerih se bo meril napredek, mentorski program pa mora biti splošno sprejet. Tako mentor kot mentoriranec morata biti skrbno izbrana in nanj dobro pripravljena. Mentor in mentoriranec morata začeti mentorski odnos s poznavanjem temeljnih pravil mentorskega odnosa in imeti jasno idejo o ciljih le-tega. Osnovna prioriteta začetka izvajanja mentorskega programa je vzpostaviti mentorski odnos kot tak. Mentor in mentoriranec pogosto z mentorskim planom ukrepov vnaprej načrtujeta, kako bosta dosegla cilje mentorskega programa. Podjetje potrebuje sistem povratnih informacij in vrednotenja, da bo vedelo, če mentorski odnosi uspešno funkcionirajo. Na osnovi pridobljenih informacij se nato odloči ohraniti, razširiti, prilagoditi ali prenehati z mentorskim programom. Pridobljene informacije vplivajo tudi na prihodnjo strategijo mentorskega programa. Formalno mentorstvo vpliva na blaginjo zaposlenih z izpolnjevanjem pogojev psihološke pogodbe, ki vodi predvsem do povečanja zadovoljstva pri delu in zadržanja zaposlenih v organizaciji in z obvladovanjem ravnovesja med delom ter zasebnim življenjem, kar prinaša koristi tako posameznikom, kot tudi njihovim družinam in organizacijam. Informacijska doba spreminja dinamiko mentorskih odnosov. E-mentorstvo omogoča obstoj mentorskih odnosov, ki rušijo geografske, časovne in kulturne ovire. V primerjavi s tradicionalnim ima specifične koristi, saj ga je lažje upravljati, je cenejše, hitrejše in bolj enakopravno.
Keywords: razvoj zaposlenih, mentorstvo, koristi, problemi, vzpostavitev, izvajanje, vrednotenje, blaginja zaposlenih, e-mentorstvo
Published: 11.05.2011; Views: 2699; Downloads: 472
.pdf Full text (886,16 KB)

10.
Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica