| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
NAČRTOVANJE IN ODLOČANJE V MANAGEMENTU
Jasna Halilović, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Management je ustvarjalno reševanje problemov, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje za doseganje ciljev, poslanstva in vizije razvoja podjetja. Načrtovanje je proces, s katerim določamo cilje in načine, kako doseči te cilje. Je zamišljanje prihodnjega razvoja in poslovanja. Načrtovanje lahko predstavimo kot odločanje danes s posledicami v prihodnosti. Bistvo načrtovanja v podjetju je usklajevanje poslovnih funkcij v učinkovito celoto. V širšem pomenu načrtovanje zajema predvidevanje razvoja organizacije kot celote, njeno vizijo, cilje in predvidene rezultate. V ožjem smislu pa načrtovanje pojmujemo kot opredeljevanje delovnih ciljev, nalog in poti posameznim članom v organizaciji. Odločanje je najpogosteje definirano kot izbira ene izmed več alternativ, možnosti. Izbrati želimo tisto, ki najbolj ustreza našim ciljem. Odločanje je aktivnost, ki nastopa kot del reševanja problemov. Težavnost odločitvenih problemov je zelo raznolika, sega od enostavnih, rutinskih odločitev, katerih se večinoma niti ne zavedamo, do zahtevnih problemov skupinskega odločanja, na primer pri vodenju, upravljanju, načrtovanju. Proces odločanja obsega identifikacijo in določitev problema, snovanje alternativ, izbiro in izvedbo ene izmed zasnovanih alternativ.
Keywords: management, načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje, cilji, odločanje, alternativa, problem
Published: 25.09.2009; Views: 3172; Downloads: 542
.pdf Full text (417,92 KB)

3.
VODENJE USPEŠNIH PROJEKTOV
Marinka Čančar, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Organizacije se v splošnem primarno ukvarjajo z izvajanjem določenih del, katerih rezultat so izdelki ali storitve. Vse pogosteje se organizacije za razliko od ponavljajočih se rutinskih opravil srečujejo z deli, ki so začasna in enkratna. Pomen enkratnih procesov, projektov, je zelo velik na vseh področjih delovanja organizacije. Z uspešno vodenimi projekti se lažje dosegajo največji možni dosežki, kar je še posebej pomembno danes, ko živimo v obdobju neprestane konkurenčnosti. Hitro prilagajanje in obvladovanje sprememb je na sodobnem tržišču postalo vitalnega pomena. Vloga vodenja projekta zagotavlja med drugim tudi sprotno vrednotenje opravljenega dela in iskanje alternativnih poti k isti rešitvi. Naj se gre za ponavljajoče se aktivnosti ali projekte imamo opravka s skupnimi značilnostmi: delo izvajajo ljudje, omejeni smo z viri in delo je med izvajanjem planirano in kontrolirano. V magistrskem delu želim pokazati vodenje kot enega pomembnejših dejavnikov vplivanja, motiviranja, spodbujanja in usmerjanja projektne ekipe, da bi učinkovito izvajala naloge in tako pripomogla k doseganju zastavljenih ciljev, zato je cilj dela dokazati hipotezo, da je uspešnost izvedbe projekta povezana z ustreznim vodenjem projektne ekipe, še posebej v fazi uveljavljanja projekta. Na primeru uvedbe elektronskega poštnega predala se bom predvsem osredotočila na projekt, ne pa tudi na vzporedne vplive, ki so sicer tudi prisotni, ne bodo pa del mojega proučevanja. Osnovne predpostavke, na katerih bo temeljil primer projekta so, da bodo informacije, ki jih bom dobila v Pošti Slovenije točni. Omejitve, na katere bom naletela pri pisanju so predvsem podatki, ki so poslovna skrivnost podjetja, zato jih ni mogoče v celoti predstaviti v magistrskem delu. Magistrsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. V prvem poglavju, ki sledi sem najprej opredelila vodenje in predstavila različne načine vodenja ter vodij. Podrobneje sem predstavila potek komunikacij v procesu vodenja; opredelila sem tudi vlogo vodje pri motiviranju podrejenih sodelavcev. V drugem poglavju sem predstavila projekt in ravnanje projektov. Podrobneje sem predstavila faze življenjskega cikla projekta s poudarkom na uveljavljanje projekta. V tretjem poglavju je poudarek na vodenju projekta, opisala sem pomembnost sodelovanja vodje pri kadrovanju članov v projektno ekipo, pri njihovem motiviranju, komuniciranju ter pri vodenju, še posebej pri vodenju, ki je za delo pri projektih najustreznejše, s poudarkom na osebnostnih lastnostih vodje. V četrtem poglavju sem opisala ključno vlogo vodje projekta pri njegovi izvedbi V petem poglavju pa sem prikazala kako zgleda projekt v organizaciji in sicer projekt uvedbe elektronskega poštnega predala. Pošta posluje na številnih različnih trgih, saj se poleg osnovnih dejavnosti, kot so prenos pošiljk, plačilni promet in denarne storitve, ukvarja še z drugimi raznolikimi dejavnostmi. S konkurenco se srečuje pri trženju vseh navedenih storitev, s tem da gre običajno za konkurente specializirane za posamezno vrsto storitev. Pri prenosu pošiljk pa se srečuje s posredno konkurenco (telefon, telefaks, internet, direktna pošta ki jo podjetja pošiljajo posameznikom in gospodinjstvom v reklamne namene,..) in neposredno konkurenco, katero predstavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom različnih vrst pošiljk (DHL, GLS-General Logistics System, Intereuropa/UPS, Yellogisics, City Express, Door to Door, Slovenske železnice,..). V več kot 22 državah že uporabljajo elektronski sistem za dostavo poštnih pošiljk ByBox. Ta sistem se je izkazal za zelo učinkovitega in praktičnega. Slovenija si prizadeva slediti razvoju in trendom najrazvitejših držav Evropske unije in je pri tem tudi dokaj uspešna. Sistem elektronskih poštnih okenc bi bil v Sloveniji uspešen prav tako kot se je izkazal v drugih državah po Evropi.
Keywords: planiranje, organiziranje, vodenje, kontroliranje, usmerjanje zaposlenih, vplivanje zaposlenih, motiviranje zaposlenih, projekt, ekipa, ByBox, Pošta Slovenije d.o.o.
Published: 05.07.2011; Views: 2036; Downloads: 360
.pdf Full text (1,82 MB)

4.
PROUČITEV RAČUNOVODSKEGA NADZORA V PODJETJU GORENJE D.D.
Petra Hriberšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V mnogih, predvsem manjših podjetjih nadzor poslovanja pomeni dodaten strošek, ki presega prinešene koristi, zato izvajajo le neformalno sprotno kontroliranje poslovanja in pri tem ne potrebujejo posebaj formiranih oddelkov. Največkrat tudi računovodske storitve in analize poslovanja prepustijo zunanjim izvajalcem, zato računovodskega nadzora, kot dela poslovnega nadzora v organizaciji ne izvajajo. V večjih podjetjih, še posebno tistih, z decentralizirano strukturo je le-ta nujno potreben za obstoj podjetja, v nekaterih oblikah organizacij pa tudi zakonsko obvezen. Dober računovodski nadzorni sistem podjetjem prinaša mnoge koristi v smislu informacij o njihovem finančnem položaju in kar je najbolj pomembno, o vzrokih, ki so jih privedli do trenutnega položaja. Šele ko poznamo vzrok za nastalo situacijo namreč lahko razmišljamo o ukrepih za izboljšanje ali ohranjanje položaja podjetja in pripravimo vse potrebne vire, ki jih pri tem potrebujemo. Kljub omenjenim koristim, se nekatera podjetja premalo zavedajo pomena nadziranja in ga jemljejo le kot obveznost do zunanjih uporabnikov informacij. Takšna podjetja izvajajo le tako imenovane trde kontrole računovodskih podatkov, ki so najpogosteje vgrajen v informacijski sistem podjetja. Danes vedno kompleksnejše potrebe poslovodstva poleg teh zahtevajo tudi izvajanje mehkih kontrol, ki so manj formalne in jih najpogosteje ni mogoče vgraditi v informacijski sistem podjetja, kar pa še ne pomeni, da so manj pomembne. Njihovo dosledno izvajanje prav tako prinaša mnoge koristi, v smislu informacij, ki so potrebne za izboljševanje delovanja notranjih kontrol, ocenjevanje tveganja in načrtovanje izvajanja notranjih kontrol. Če želimo v poslovni proces vpeljali tudi mehke kontrole, je ključnega pomena politika vodstva, ki mora dopuščati zdravo mero demokracije in s tem vplivati na zaposlene, da se počutijo kot del podjetja. Ko dosežemo zaupanje zaposlenih in ko imajo le-ti občutek, da s svojimi predlogi in delom prispevajo k rasti podjetja ter da jim podjetje njihov vložek na nek način vrača, smo naredili velik korak pri vpeljavi mehkih kontrol. S takšnim načinom dela namreč dvigujemo etične in moralne vrednote, krepimo komunikacijo in tako izboljšujemo celoten nadzorni sistem.
Keywords: računovodski nadzor, revidiranje, kontroliranje, informacije, COSO, CoCo
Published: 21.10.2015; Views: 677; Downloads: 125
.pdf Full text (1,02 MB)

5.
RAZMERJE MED MANAGEMENTOM IN VODENJEM
Martina Šijanec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Management je skupek funkcij planiranja, organiziranja, kadrovanja, vodenja in kontroliranja, ki na uspešen in učinkovit način dosega planirane cilje organizacije; je proces oblikovanja in vzdrževanja okolja, v katerem posamezniki (zaposleni), delujoči v skupinah, opravljajo naloge in aktivnosti za doseganje ciljev opredeljenih s poslanstvom in z vizijo podjetja. Pomemben je manager, ki z združevanjem dela drugih ljudi poskrbi, da so stvari opravljene, in sicer tako, da sprejema odločitve, razporeja sredstva in usmerja delovanje drugih z namenom doseganja ciljev. Tako delovanje doseže z ustreznim motiviranjem, komuniciranjem ter z ustreznimi lastnostmi in načinom vodenja. Vodenje je najvišja sestavina managementa in managementskega procesa in ga ne nadomešča, dopolnjuje ali prekriva. Z vodenjem postanejo zamisli managerjev žive, uresničene; poskrbi, da se plan managementa začne izvajati s strani zaposlenih; je sprožitev in izvajanje planirane organizacije. Vodenje management olajša, oživi in ga naredi bolj učinkovitega. Vodenje je funkcija managementa, kjer so vodje in managerji isti ljudje.
Keywords: planiranje, organiziranje, kadrovanje, vodenje, kontroliranje, organizacija, manager, management, motivacija, komunikacija, cilj, upravljanje.
Published: 19.10.2015; Views: 402; Downloads: 132
.pdf Full text (562,64 KB)

6.
Logistični vidik organiziranja prireditev na primeru "ŠPORTNA POMLAD 2012"
Anja Gorenak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V javnem zavodu Športni objekti Maribor, katerega ustanovitelj je Mestna občina Maribor, se spremlja celoten proces organiziranja dogodkov, ki se bodo odvijali na športnih površinah ali v objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor. V ta proces je vključeno planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje, torej vse kompetence področja managementa. V diplomski nalogi v teoretičnem delu predstavimo pojem logistike, zavod Športni objekti Maribor in organiziranje dogodka. V praktičnem delu se osredotočamo na praktičen primer organiziranja prireditve »Športna pomlad 2012«, pri kateri smo tudi intenzivno sodelovali. Pri organiziranju dogodkov prihaja do različnih problemov, ki so predstavljeni v nalogi, ob tem pa so predstavljene tudi rešitve in izboljšave, ki so povod za boljše delovanje in poslovanje.
Keywords: Športni objekti Maribor, planiranje, organiziranje dogodka, vodenje, kontroliranje.
Published: 10.08.2016; Views: 528; Downloads: 68
.pdf Full text (1,26 MB)

7.
ANALIZA RAZVITOSTI KONTROLINGA V PODJETJU AHA EMMI D.O.O.
Jožica Španinger, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Za uspešen razvoj in rast podjetja je pomembno, da dobro opredeli vizijo, poslanstvo, strategijo in cilje. Ker pa je pomembno, da so rezultati skladni s cilji, jih je potrebno kontrolirati. Nosilci dejavnosti kontrolinga so najpogosteje kontrolerji, prejemniki informacij dejavnosti kontrolinga, so poslovodje. Obseg nalog kontrolerja je odvisen od več dejavnikov, od velikosti in organiziranosti podjetja, zapletenosti organizacije, panoge, njegove osebnosti in sposobnosti ter od zamisli najvišjega vodstva. Poslovodje najdemo v podjetju na vseh ravneh, glede kontrolerja pa stroka ni enotna. Ne glede na to, na kateri ravni v podjetju sta poslovodja in kontroler, je pomemben odnos med njima, sodelovanje, komuniciranje, pomembno je da si zaupata. Jedro uspešnega proizvodnega podjetja je dobro postavljen sistem. Poslovanja v trenutnih razmerah si ni več mogoče zamišljati brez dobre informacijske podpore. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretične vidike kontrolinga. Pojasnjen je pojem kontrolinga, razvojne stopnje dejavnosti kontrolinga, razloge za uvedbo kontrolinga, vlogo in naloge, ki jih opravlja kontroler in pregled nekaterih orodij kontroliga. V nadaljevanju spoznamo slovenjebistriško podjetje Aha Emmi d.o.o., osnovne podatke, mejnike in dejavnost podjetja. Organizacijska struktura družbe je prikazana v organizacijski shemi, prikazani so tudi procesi v podjetju. Vizija, poslanstvo in vrednote so jasno zapisani. Naloga zajema analizo razvitosti strateškega in izvedbenega kontrolinga in analizo razvitosti obstoječega kontrolinga po poslovnih področjih. Predstavitev prednosti in pomajkljivosti kontrolinga in predlogi za izboljšanje ter izpopolnitev kontrolinga v podjetju Aha Emmi d.o.o. sta sklepni točki diplomske naloge.
Keywords: kontroling, kontroler, stroški, načrtovanje, kontroliranje
Published: 09.08.2016; Views: 665; Downloads: 103
.pdf Full text (983,44 KB)

8.
Vloga kontrolerja pri usmerjanju podjetja
Špela Kuralt, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sposobnost pravočasnega in učinkovitega odzivanja na priložnosti in grožnje spreminjajočega se okolja je pogoj za učinkovito in uspešno poslovanje podjetij. Nadzor nad poslovanjem je zelo zahtevna naloga za poslovodstvo. Slednje se namreč ukvarja s pridobivanjem novih poslov, za pravilne in pravočasne odločitve pa mora imeti na razpolago pravočasne, ustrezne in popolne informacije. Tu pride do izraza kontroler, ki pozna cilje podjetja in razmere v njegovem okolju. Prvi del diplomskega dela je teoretičen. V njem smo predstavili pojmovne in vsebinske opredelitve kontrolinga. Zanimalo nas je, kaj dejansko je kontroling in kakšne pristope k njemu poznamo glede na različen razvoj, ki ga je doživel v svetu. Proučili smo njegovo organiziranost in umestitev v podjetju ter opisali njegove posamezne naloge. V praktičnem delu diplomskega dela smo predstavili praktičen primer podjetja N. N. in predloge za izboljšanje sodelovanja med poslovodstvom, oddelki in kontrolerjem, s tem pa možnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov podjetja.
Keywords: kontroling, kontroler, planiranje, kontroliranje (nadziranje), analiziranje, informiranje
Published: 13.10.2016; Views: 469; Downloads: 35
.pdf Full text (1,31 MB)

9.
Analiza proizvodnje pretočnega indukcijskega grelca za pralne stroje
Aljaž Andric, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je s preučevanjem teorije in primerom načrtovanja analizirati proizvodnjo za izdelek, kateri je bil razvit v sklopu projekta, kjer smo sodelovali študenti gospodarskega inženirstva s podjetjem Gorenje d.d. Ta izdelek je pretočni indukcijski grelec za pralne stroje, ki je novost v tehnologiji pranja in gretja vode v te namene. Zaradi večjih materialnih stroškov razvitega grelca z dosedanjim je pomembno, da je proizvodnji proces novega grelca čim cenejši brez padca kakovosti. V delu je obravnavan proces načrtovanja montaže grelca in vzpostavitev kontrole. Načrtovanje montaže zajema opis in postopke dela ter kalkulacije količin,časa in stroškov procesa. Kontroliranje je obravnavano iz vidika managementa primer vzpostavitve kontrole pa je narejen za sprotno in končno kontrolo.
Keywords: Proizvodnja indukcijskega grelca za pralne stroje, Montaža, Kontroliranje
Published: 25.09.2017; Views: 199; Downloads: 53
.pdf Full text (1,97 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica