| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 137
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Reševanje konfliktov v vrtcu s pomočjo igre : diplomsko delo
Patricija Rožej, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Reševanje konfliktov v vrtcu s pomočjo igre je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature najprej opredelili, kaj konflikti sploh so, zakaj nastanejo in kako jih lahko najučinkoviteje razrešimo. V nadaljevanju smo nekaj pozornosti namenili igri, torej temu, kaj je igra, katere vrste iger poznamo, kako igre vplivajo na sam razvoj otroka in kakšno vlogo imajo pri igri vzgojitelji. Ker pa smo si za diplomsko nalogo izbrali praktično delo, smo na kratko opredelili še projektno delo, ki smo ga v vrtcu tudi izvedli. V empiričnem delu diplomske naloge smo zapisali svoja opažanja pri izvedbi projektnega dela v vrtcu. V okviru tega projektnega dela smo v vrtcu z otroki izdelali igro, s pomočjo katere so otroci samostojno poskušali reševati nastale medsebojne konflikte. Izdelavi te igre in njenemu preizkusu smo namenili pet dni. Najprej smo spoznali različna čustva, nato smo se pogovorili o aktivnostih, ki pomagajo pri reševanju konfliktov, ter jih narisali, tretji dan smo igro preizkusili s pomočjo konfliktnih situacij, naslednji dan so otroci ves dan sami uporabljali igro in zadnji, peti dan, smo skupaj izvedli še evalvacijo nastale igre.
Keywords: čustva, igra, konflikti, predšolski otrok, projektno delo
Published in DKUM: 13.02.2024; Views: 80; Downloads: 14
.pdf Full text (852,87 KB)

2.
Vloga zasebnih vojaških podjetij v sodobnih konfliktih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Marko Nikolić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava zasebna vojaška podjetja kot pravne entitete na trgu, njihov razvoj, pomen in vlogo v sodobnih konfliktih ter njihov nadaljnji razvoj, kakor tudi medsebojne razlike in enakosti med podjetji. Uvodno so raziskane pravna ureditev zasebnih vojaških podjetij na mednarodni ravni in razlike med zasebnimi vojaškimi podjetji in plačanci. Podjetja so v diplomskem delu ločena glede na državo, kjer imajo sedež. V delu sta opisana razvoj zasebnih vojaških podjetij in nacionalna pravna podlaga za njihovo delovanje izbranih državah. Za vsako podjetje sta prikazana razvoj in njihovo delovanje ter opisana glede na storitve, ki jih oziroma so jih opravljala po kategorizaciji Petersohna (2015). V delu so prikazani izbrani primeri držav, kjer so se v konfliktih uporabljala zasebna vojaška podjetja. Opisana sta njihov pomen in vpliv, tako pozitiven kot negativen. Na koncu so raziskani možni načini nadaljnjega razvoja zasebnih vojaških podjetij oziroma prihodnost vsake od treh storitev, ki jih navede Petersohn (2015). Ugotovitve so pokazale, da podjetja izvršujejo svoje storitve na različne načine in da so interesna področja zasebnih vojaških podjetij različna, saj prevladuje storitev bojevanja in varovanja. Interesi so različni tudi v lokaciji, ravno tako pa tudi namen izvajanja storitev. Zasebna vojaška podjetja ne bodo prevzela glavne vloge pri bojevanju in varovanju v konfliktnih območjih, saj so podjetja relativno omejena z opremo, infrastrukturo in vplivom, da bi lahko samostojno izvajala vojaške operacije in zaključevala sodobne konflikte, poleg tega bi taka podjetja dvignila veliko prahu v mednarodnem prostoru. Diplomsko delo odpre vrata v tematiko zasebnih vojaških podjetij in o njihovem vplivu ter omogoča nadaljnje študije na istem področju.
Keywords: vojne, zasebna vojaška podjetja, konflikti, pravo, diplomske naloge
Published in DKUM: 29.01.2024; Views: 115; Downloads: 28
.pdf Full text (1,65 MB)

3.
Primerjava reševanja konfliktov v zasebnem in javnem sektorju: vzgojna in izobraževalna dejavnost
Tina Drobnič, 2023, master's thesis

Abstract: Z magistrskim delom smo poskušali prikazati razlike med konflikti in reševanjem konfliktnih situacij v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V ta namen smo opredelili in opisali pojma javni in zasebni sektor ter opisali primerjavo med zasebnimi in javnimi izobraževalnimi ustanovami. Podrobno smo opisali shemo izobraževalnih ustanov in tu nakazali na razhajanja med javnim in zasebnim. Dalje smo opisali pojem konflikt ter se dotaknili tudi konflikta, ki se pojavi med delom in družino, saj obe sferi predstavljata velik del posameznikovega življenja in se velikokrat prekrivata. Preučili smo tudi vrste konfliktov ter samo reševanje konfliktov, kar nam je pomagalo pri tem, da smo lahko sestavili anketni vprašalnik, ki smo ga naključno preko e-maila poslali na različne javne in zasebne vzgojno izobraževalne ustanove. Zbrane anketne odgovore smo uredili s programom SPSS. Rezultate, ki smo jih zbrali, smo uporabili za potrjevanje oz. zavračanje hipotez. Ugotovili smo, da so zaposleni v javnem sektorju večkrat vpeti v konflikte zaradi uvedbe sprememb na delovnem mestu kot pa zaposleni v zasebnem sektorju. Dalje smo ugotovili, da se reševanje konfliktov med obema sektorjema ne razlikuje, prav tako med obema sektorjema ne zaznamo različnih konfliktnih tipov. Razlike smo zaznali tudi pri pozitivnih vidikih konfliktnih situacij med obema sektorjema. V splošnem pa smo ugotovili, da zaposleni konflikte večkrat doživljajo kot tretja oseba v sporu ter da se v večini poslužujejo reševanja sporov na način, da se z vpleteno osebo, s katero so v konfliktu, pogovorijo ter s pogovorom razrešijo težavo.
Keywords: konflikti, reševanje konfliktov, javni sektor, zasebni sektor, vzgojno-izobraževalne ustanove
Published in DKUM: 11.01.2024; Views: 142; Downloads: 9
.pdf Full text (1,86 MB)

4.
Dosjeji rock 'n' rolla: Mnenja fanov o vzponih in padcih skupine Guns N' Roses
Nuša Kos, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na vzpone in padce rock skupine Guns N' Roses, ki smo jih preučevali s psihološkega vidika. Namen naloge je ugotoviti, kako medosebni odnosi in konflikti v skupini vplivajo na vzpone in padce, pri čemer smo upoštevali tudi mnenja njihovih fanov, ki so predstavljali pomemben del naše metodologije. V teoretičnem delu naloge smo opisali vpliv psiholoških dejavnikov na delovanje benda ter njihove vzpone in padce. Pri tem smo si pomagali z že obstoječimi viri in literaturo, kot so avtobiografije, biografije, forumi in članki uglednih medijev, med drugim članki revije Rolling Stone in MTV-ja. V raziskavi pa smo s pomočjo rezultatov anketnega vprašalnika predstavili mnenje fanov o njihovih vzponih in padcih, saj so tudi fani in njihov prispevek pomemben dejavnik pri le-teh.
Keywords: vzponi in padci, Guns N' Roses, management, odnosi, konflikti
Published in DKUM: 07.08.2023; Views: 435; Downloads: 38
.pdf Full text (1,68 MB)

5.
Izzivi vodenja družinskega podjetja
Dijana Simončič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na teoretični in empirični del. Skozi teoretični del smo ugotovili, da se avtorji glede definicije družinskega podjetja še vedno niso poenotili. Preučili smo različne definicije družinskega podjetja ter se osredotočili predvsem na izzive, ki vplivajo na vodenje družinskega podjetja. Konflikti po mnenju mnogih avtorjev predstavljajo velike ovire pri poslovanju in so tako najpogostejši razlog za propad družinskega malega in srednje velikega podjetja. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se s pomočjo spoznanj strokovnjakov in avtorjev osredotočili na različne definicije družinskega podjetja, na nastanek konfliktov, ki se pojavljajo znotraj podjetja, in na različne metode reševanja teh konfliktov. Ugotovili smo, da so odnosi v družinskem podjetju zelo kompleksni, saj se znotraj teh odnosov prepletata družinski in poslovni sistem. Preučili smo povezavo med družino in podjetjem ter vpliv obeh sistemov na nastajanje neizogibnih konfliktnih situacij. Nadalje smo analizirali možne odnose znotraj družinskega podjetja ter konflikte, ki iz njih izhajajo. V naslednjem poglavju smo preučili možne načine spopadanja s konflikti ter načine za njihovo rešitev. V zadnjem poglavju smo se dotaknili problematike nasledstva, ki pogosto privede do razdorov v družini. Preučili smo proces nasledstva, nasledstvene možnosti in ovire, s katerimi se družinsko podjetje najpogosteje srečuje pri procesu predaje podjetja na naslednjo generacijo. Empirični del diplomske naloge vključuje študijo primera izbranega družinskega podjetja Sporti, d. o. o. S pomočjo intervjuja smo raziskali izzive vodenja, s katerimi se sooča izbrano podjetje, ugotavljali smo, kakšni so odnosi med ustanoviteljem in sinovoma naslednikoma ter v kakšnih odnosih sta sorojenca, ki sedaj vodita podjetje. Ugotovili smo, da sta odprta komunikacija in pravočasno načrtovanje prenosa podjetja pomembna dejavnika za uspešno vodenje podjetja. Ob tem je eden največjih izzivov dosledno usklajevanje in določanje ciljev med lastnikoma. Nazadnje smo ugotovili, da se lastniki podjetja Sporti, d. o. o., zavedajo pomena pravočasnega načrtovanja prenosa znanja na naslednjo, že tretjo, generacijo, kar je pomembno za uspešno izvedbo nasledstva ter kontinuirano in stabilno poslovanje v krogu družine.
Keywords: Vodenje, družinsko podjetje, družinski odnosi, konflikti, reševanje konfliktov, komunikacija, nasledstvo.
Published in DKUM: 19.07.2023; Views: 252; Downloads: 52
.pdf Full text (1,46 MB)

6.
Družinski odnosi in možni konflikti ter njihov vpliv na razvoj družinskega podjetja
Urška Bencak, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja so pomemben del slovenskega gospodarstva. Dva različna sistema družina in podjetje sta neločljivo povezana med seboj. Na delovnem mestu se vsakodnevno srečujejo ljudje z različnimi talenti, interesi in idejami. Zaradi te zaprtosti so konflikti neizogibni. V diplomski nalogi so bili proučeni družinski odnosi, možni konflikti in njihov vpliv na razvoj družinskega podjetja.V diplomskem delu so bili analizirani družinski odnosi in možni konflikti ter njihov vpliv na razvoj družinskega podjetja. Opredelili smo družinsko podjetje ter odnose in konflikte, ki jih pogosto zaznavamo v teh podjetjih. V družinskih podjetjih se prepletata dva sistema in sicer tako družina kot podjetje in tako so tudi člani družine nosilci različnih vlog hkrati. Močno prepletanje privede do različnih razlogov za nastanek konfliktov v podjetju na katere se osredotočamo tekom diplomskega dela, kakor tudi na reševanje in morebitne ovire pri reševanju le-teh. Krizna obdobja so v večini primerov povod za napeto ozračje, zato je smiselno da smo se dotaknili tudi načinov kako se družinska podjetja soočajo s finančnimi krizami, bodisi svetovnimi kot tudi manjšimi finančnimi krizami podjetja. V empiričnem delu naloge bo predstavljeno družinsko podjetje Tlakovanje Gomboc in analizirali odnose med družinskimi člani ter konflikte v podjetju.
Keywords: Družinski odnosi, konflikti, podjetje, družina, družinsko podjetje.
Published in DKUM: 16.01.2023; Views: 569; Downloads: 95
.pdf Full text (1,54 MB)

7.
Rusko-ukrajinski konflikt: vzroki in posledice : diplomsko delo Visokošolskega [i. e. visokošolskega] [študijskega] programa Varnost in policijsko delo
Nika Berlinger, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Rusija je 24. februarja 2022 izvedla napad na Ukrajino, vendar se je vojna v določenem obsegu začela že veliko pred invazijo. Odnosi so se začeli zaostrovati leta 2014, vzroki za konflikt, pa zaradi skupne zgodovine obeh držav v Sovjetski zvezi segajo daleč v preteklost. Marca 2021 je tako Rusija začela obsežno vojaško kopičenje vojakov in vojaške opreme ob meji z Ukrajino. Kljub tem dogajanjem so različni ruski vladni uradniki vse do dneva pred invazijo zanikali načrte za napad na Ukrajino. 21. februarja 2022 je Rusija priznala Ljudsko republiko Doneck in Ljudsko republiko Lugansk, dve samooklicani odcepljeni državi v Donbasu, naslednji dan pa je Svet federacije Rusije odobril uporabo vojaške sile in ruske enote so vstopile na obe ozemlji. Invazija se je začela 24. februarja zjutraj, ko je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal posebno vojaško operacijo za demilitarizacijo in denacifikacijo Ukrajine. V diplomskem delu tako povzemamo dogodke, ki so privedli do samega napada Rusije na Ukrajino leta 2022, hkrati pa prikažemo potencialne vzroke, ki so do invazije privedli in posledice, ki jih je vojna prinesla na različnih področjih. Vojna v Ukrajini je med drugim povzročila na desettisoče mrtvihi na obeh straneh in največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni v Evropi. Prav tako je povzročila tudi svetovno pomanjkanje hrane in nemalo drugih posledic, ki jih podrobno opišemo v diplomski nalogi.
Keywords: konflikti, vojne, vzroki, posledice, diplomske naloge
Published in DKUM: 03.01.2023; Views: 746; Downloads: 190
.pdf Full text (603,48 KB)

8.
Vloga družine v družinskem podjetju ko-trans d. o. o.
Katja Kostanjevec, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga v teoretičnem obravnava vloge družinskih članov in njihovih medsebojnih odnosov v družinskem podjetju. Dotaknili smo pa se tudi problematike nasledstva v družinskih podjetjih. V analitičnem delu pa smo teoretične ugotovitve povezali z primerom v praksi. Za primer v praksi smo izbrali družinsko podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo prevozništva. Družinska podjetja so posebna oblika podjetij. Njihova značilnost je pojav tesnega prepletanja družinskega in poslovnega sistema. Družinski člani so tisti, ki v največji meri vplivajo na družinsko podjetje. Ti člani imajo tako doma kot v podjetju različne vloge. Njihovi odnosi so ključni za uspeh podjetja. Ti morajo biti dobri in tesni, saj le tako lahko v podjetju gradimo zdravo delovno okolje. Ni pomembno samo, da imajo dobre medsebojne odnose člani družine, temveč tudi, da gradijo osebne in jasne odnose s svojimi zaposlenimi. Na tak način pri zaposlenih spodbujajo občutek pripadnosti in posledično vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Zaradi tesne povezanosti družinskega in poslovnega sistema, je v družinskih podjetjih več možnosti za nastanek konfliktov. Če so ti v zdravih mejah lahko cel pozitivno vplivajo na poslovanje, saj vzposdbujajo zdravo tekmovalnost. Če pa so prepogosti in jih sproti ne preprečujemo in/ali rešujemo pa imajo lahko za podjetje uničevalne posledice. Dotaknili pa smo se tudi teme nasledstva. Prenos nasledstva je faza v življenjskem ciklu podjetja, ki odločilno vpliva na njegov obstoj. Gre za zapleten proces v katerega so vpeti tudi psihološki dejavniki. Razlogi za nasledstvo so lahko osebni ali poslovni. Prav tako obstaja tudi več nasledstvenih možnosti. Nasledstvo se lahko prenese med družinskimi člani, lahko se podjetje odloči za začasnega/profesionalnega managerja, vačsih pa je edina rešitev prodaja podjetja ali pa njegova likvidacija. Pogosto se v podjetjih vprašanja nasledstva izogibajo in se ne zavedajo dovolj, kako nevarno je to lahko za podjetje. Nasledstva se je potrebno lotiti procesno najmanj tri leta pred dejansko predajo.
Keywords: Družina, družinsko podjetje, odnosi, konflikti, nasledstvo
Published in DKUM: 24.11.2022; Views: 538; Downloads: 63
.pdf Full text (1,33 MB)

9.
Mamilarski karteli v Mehiki : kriminaliteta in vojna
Jaka Ambrožič, Maja Garb, 2022, review article

Abstract: Namen prispevka: Namen prispevka je predstaviti širše področje rabe živega srebra in prikazati, kako zelo obširna in kompleksna je problematika onesnaževanja s to strupeno kovino. Metode: Z metodo analize in deduktivno metodo smo pregledali literaturo, pridobljene podatke preučili in analizirali z vidika ekološke kriminologije. Z deskriptivno metodo smo izpostavili številne vidike negativnega vpliva živega srebra na okolje in ljudi, ki ga ne zaznamo in se ga pogosto sploh ne zavedamo. Ugotovitve: Tematika uporabe in vpliva strupenosti živega srebra je izjemno široka in se dotika tako našega vsakdana kot tudi industrije. Čeprav se stroka zaveda, za kako zelo toksično kovino gre, je poizkusov, da bi našli alternative, ki ne vsebujejo uporabe živega srebra, oziroma da onesnaževanje z živim srebrom ne bi bilo stranski produkt industrijskih procesov, zelo malo. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek je pomemben predvsem z vidika ozaveščanja kot ene izmed nalog ekološke kriminologije. Izpostavljena problematika živega srebra je namreč tema, o kateri se na splošno sicer ne govori veliko in je zato splošna populacija ne dojema kot problem, ki potrebuje več pozornosti, intenzivnejše soočanje in reševanje izzivov z različnih področij. Če pa pride do kontaminacije ali zastrupitve z zaužitjem, so posledice velikokrat hude, lahko tudi usodne.
Keywords: mamilarski karteli, Mehika, kriminaliteta, oboroženi konflikti
Published in DKUM: 17.08.2022; Views: 369; Downloads: 20
URL Link to file
This document has many files! More...

10.
Konflikti med učitelji in starši ter njihovo reševanje
Urška Himelrajh, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Konflikti med učitelji in starši ter njihovo reševanje je v teoretičnem delu predstavljena komunikacija, ki je temelj dobrega medsebojnega odnosa med učitelji in starši, lahko pa vodi tudi v konflikta med njimi. V nadaljevanju teoretičnega dela je podrobneje predstavljen konflikt z vidika nastanka in reševanja, s podanimi usmeritvami in z apliciranjem na področju sodelovanja med šolo in starši. V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili rezultate raziskave, ki je temeljila na polstrukturiranih intervjujih z razrednimi učitelji osnovnih šol iz različnih regij Slovenije. Intervjuvanih je bilo 10 učiteljev različnih starostnih skupin, ki poučujejo v 1. ali 2. triadi. Ugotovili smo, da učitelji konflikt dojemajo negativno, in sicer kot nesoglasje, nasprotovanje, nestrinjanje, neusklajenost v stališčih in interesih sogovornikov. Konflikti so skoraj enako pogosto prisotni tako v 1. kot v 2. triadi osnovne šole. Najpogostejša tematika za nastanek konflikta so šolske ocene, sledi tematika starševske vzgoje učencev ter vedenje in odnos učencev v procesu vzgoje in izobraževanja. Razlik v pogostosti konflikta med učitelji in starši glede na starost učiteljev nismo ugotovili.
Keywords: komunikacija, konflikti, starši, učitelji, reševanje konfliktov
Published in DKUM: 20.07.2022; Views: 875; Downloads: 214
.pdf Full text (1,72 MB)

Search done in 0.42 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica