| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 73
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
2.
ABUS : diplomsko delo
Radivoj Jelen, 1994, undergraduate thesis

Keywords: področno vodilo, multimaster koncept, mikrokrmilnik SAB 80535/80515, PC AT računalnik, programski jeziki
Published: 26.07.2007; Views: 1576; Downloads: 0

3.
Likovni koncept in njegova realizacija
Doroteja Gomboc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Likovni koncept in njegova realizacija vključuje predstavitev ustvarjalnih izkušenj, povezanih z oblikovanjem in realizacijo konceptualiziranega projekta, imenovanega Eksteriorizacija linije. Del vsebine zajema opis posameznih korakov ustvarjalnega procesa in s tem predstavitev lastnega projekta. Praktični opisni del je podkrepljen s teoretično vsebino, ki je plod dolgotrajnega proučevanja raznovrstnih virov in literature. Zajema pregled dogajanj zgodovine likovne umetnosti dvajsetega stoletja s poudarkom na konceptu in konceptualni umetnosti. Nastanek diplomskega dela je povezan z željo po predstavitvi osebne konceptualno-ustvarjalne izkušnje ter poglobljenem raziskovanju omenjenega likovno umetniškega področja.
Keywords: modernizem, postmodernizem, konceptualna umetnost, koncept, Eksteriorizacija linije, projekt, multimedija.
Published: 22.04.2009; Views: 3175; Downloads: 531
.pdf Full text (12,44 MB)

4.
Koncept vzdrževanja linije za izdelavo oken
Zlatko Ketiš, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vzdrževanje proizvodnih sredstev v večini podjetij predstavlja nekakšno nujno zlo, ki veliko stane, dobička pa ne prinaša. Zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu dobiva v zadnjem času tudi področje vzdrževanja v posameznih podjetjih vse večji pomen. Zavedati se pričnemo vloge sodobnega pristopa k vzdrževanju in prednosti, ki nam jih vzdrževanje prinaša. V diplomskem delu je predstavljen koncept vzdrževanja linije za izdelavo oken iz plastičnih mas. Zbrani so vsi ukrepi, ki jih priporočajo proizvajalci posameznih strojev, ki sestavljajo proizvodno linijo. Poleg priporočil proizvajalca so upoštevana tudi sodobna spoznanja uveljavljenih strategij vzdrževanja. Za vsak stroj posebej je podan opis delovanja stroja, v nadaljevanju pa sledijo opisi vzdrževalnih ukrepov. Jedro naloge tvorijo preglednice vzdrževalnih opravil, ki so razdeljene po posameznih strojih in glede na terminski interval posameznih vzdrževalnih ukrepov. Celotno delo je podprto z računalniško aplikacijo, ki omogoča hiter pregled vzdrževalnih pregledov in posegov za posamezen stroj po določenih obdobjih. Računalniški program omogoča vnos novih vzdrževalnih posegov, po potrebi ga je mogoče tudi razširiti. Rezultat diplomskega dela je v sistematičnem in načrtovanem vzdrževanju, ki ga do sedaj v podjetju nismo imeli, pomeni pa bistven prihranek na področju vzdrževanja.
Keywords: strategije in koncept vzdrževanja, linija za izdelavo oken, preventivno vzdrževanje, računalniško podprto vzdrževanje
Published: 09.03.2009; Views: 1939; Downloads: 192
.pdf Full text (2,40 MB)

5.
KONCEPT KOSTRUIRANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA OSKRBE STROJEV S TEHNOLOŠKE VODE
Toni Novak, 2008, specialist thesis

Abstract: V diplomskem delu sem poskusil predstaviti problem oskrbe strojev s tehnološko vodo ter ta problem teoretično in praktično obdelati. V podjetju sem kot obratni inženir vzdrževanja med drugim zadolžen tudi za snovanje, razvoj in vzdrževanje opreme, ki zagotavlja različne energente za nemoteno delo proizvodnje. Zaradi tega je nemotena dobava in oskrba proizvodnje z temi oblikami energije zelo pomembna in tehnološko tudi zahtevna naloga. V svojem diplomskem delu želim predstaviti in opisat korake, ki smo jih storili pri snovanju, konstruiranju strojnice tehnološke vode ter izdelavi planov za vzdrževanje te strojnice ter nenazadnje montaži in zagonu.
Keywords: Tehnološka voda, strojnica tehnološke vode, načini vzdrževanja, vzdrževanje strojnice tehnološke vode, FMEA analiza, strategija in koncept vzdrževanja, konstruiranje za vzdrževanje, energija
Published: 09.03.2009; Views: 3079; Downloads: 344
.pdf Full text (1,02 MB)

6.
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE GORIŠNICA
Borut Hergula, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava lokalni energetski koncept (LEK) občine Gorišnica, ki pomeni osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. V LEK-u se analizira: poraba energije v celotni občini in sicer za industrijo, javne zgradbe ter gospodinjstva; razpoložljivost obnovljivih virov energije in katere so kritične točke pri oskrbi energije v občini. Bilo je očitno, da so največji porabniki energije v občini Gorišnica gospodinjstva. Delež porabe energije za ogrevanje zgradb in tople vode je sledeča: 55 % kurilno olje in les 32 %. Prav tako je očitno, da specifična poraba električne energije za javno razsvetljavo presega dovoljene vrednosti, ki jih določa slovenska zakonodaja. Predlagane aktivnosti za razvoj trajne energije v občini Gorišnica so: izvajanje organizacijskih ukrepov, dvig energetske ozaveščenosti občanov, svetovanje o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, gradnja nizkoenergetskih - pasivnih hiš, ter javnih zgradb, uporaba biomase za ogrevanje objektov.
Keywords: energetski pregled, lokalni energetski koncept, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, energetski zakon.
Published: 10.07.2009; Views: 3309; Downloads: 236
.pdf Full text (2,00 MB)

7.
KONCEPT TRŽNEGA KOMUNICIRANJA DRUŽBENO ODGOVORNIH PODJETIJ
Petra Braček, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja, da z naraščanjem ozaveščenosti javnosti in zaposlenih v podjetjih so podjetja vedno bolj začela prevzemati svojo odgovornost pri reševanju okoljskih problemov. Tako podjetja vključujejo okoljske zahteve v strategije poslovanja, kar je razvidno tudi iz vse večjega uveljavljanja sistemov ravnanja z okoljem in okoljskih poročil. Ugotavljajo da ni dovolj samo izpolnjevanje minimalnih zakonodajnih zahtev, ampak se vse več uveljavljajo novi pristopi izraženi v večji okoljski učinkovitosti, ki imajo cilj ustvarjanje večje vrednosti ob zmanjšanju učinkov na okolje. Podjetja sprejemajo okolje kot izziv, vlagajo v tehnološke posodobitve in varstvo okolja, razvijajo okolju prijazne izdelke, sodelujejo pa tudi pri izobraževalnih aktivnostih in ozaveščanju širše javnosti. Svoje vplive na okolje vrednotijo, spremljajo in jih tudi javno objavljajo s pomočjo orodij tržnega komuniciranja, ki so podrobneje predstavljena na konkretnem primeru podjetja Gorenje, d.d.
Keywords: družbena odgovornost podjetij, družbeno odgovoren koncept trženja, tržno komuniciranje družbeno odgovornih podjetij, orodja tržnega komuniciranja.
Published: 02.02.2010; Views: 2227; Downloads: 347
.pdf Full text (1,32 MB)

8.
KONCEPT ODGOVORNOSTI ZAŠČITITI V TEORIJI IN PRAKSI
Miha Jovan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava temeljna izhodišča koncepta odgovornosti zaščititi, njegov nastanek in razvoj, vsebinske vidike ter primer uporabe koncepta v praksi. Koncept odgovornosti zaščititi izhaja iz pojmovanja suverenosti kot odgovornosti in določa, da temeljno načelo mednarodnega prava o državni suverenosti vsebuje tudi odgovornost držav, da zaščitijo svoje prebivalstvo pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. Koncept je utemeljen na treh med seboj povezanih in enakovrednih stebrih. Prvi steber zajema primarno odgovornost držav zaščititi svoje prebivalstvo pred navedenimi grozodejstvi, kar obsega preprečevanje teh zločinov, vključno z njihovim spodbujanjem, s primernimi in potrebnimi sredstvi. Drugi steber poudarja zavezanost mednarodne skupnosti pomagati državam pri izpolnjevanju te odgovornosti. Mednarodna pomoč zajema tri glavne oblike, in sicer spodbujanje, gradnjo zmogljivosti in pomoč državam pri zaščiti njihovega prebivalstva. Prednostna naloga in temelj odgovornosti zaščititi je preprečevanje grozodejstev v okviru prvega in drugega stebra. Kljub temu se lahko zgodi, da države niti z mednarodno pomočjo ne preprečijo najhujših kršitev človekovih pravic, zato je v teh primerih potrebno ukrepanje mednarodne skupnosti. Slednje omogoča tretji steber, ki zajema odgovornost mednarodne skupnosti zaščititi prebivalstvo pred temi grozodejstvi v primeru da države očitno ne izvajajo zahtevane odgovornosti iz prvega stebra. Ker se OZN močno zavzema za dialog in mirno reševanje konfliktov je koncept odgovornosti zaščititi zasnovan predvsem na uporabi širokega spektra miroljubnih sredstev, na katerih temelji preprečevanje grozodejstev. In tudi če slednje ni uspešno, odziv mednarodne skupnosti v okviru tretjega stebra ni nujno vojaške narave, saj so najprej predvidena miroljubna sredstva, in šele če ta ne zadostujejo, pridejo na vrsto prisilni ukrepi, ki vključujejo neoborožene sankcije in uporabo sile kot skrajnega ukrepa, ki jo mora vedno odobriti Varnostni svet OZN. O mednarodnopravnem statusu koncepta kot celote še ne moremo govoriti, kljub temu pa je koncept že močno usidran v obstoječih okvirih mednarodnega prava in lahko govorimo vsaj o mednarodnem pravu in statu nascendi.
Keywords: Koncept odgovornost zaščititi, humanitarna intervencija, preprečevanje grozodejstev, odgovornost držav, mednarodna pomoč, ukrepanje mednarodne skupnosti
Published: 22.12.2014; Views: 1309; Downloads: 215
.pdf Full text (818,06 KB)

9.
DIGITALNA UMETNOST
Darko Masnec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem analiziral digitalno umetnost in njene karakteristike. Teoretični del diplomske naloge se osredotoča na definicijo in razčlenitev osnovnih pojmov digitalne umetnosti, ter opisuje njeno evolucijo skozi razvoj tehnologije in medijev. Istočasno izpostavim digitalizacijo, konvergenco in interaktivnost, kot bistvene lastnosti digitalne umetnosti. Sledi analiza praktičnih primerov obravnavane teme, ki obenem ponazarja, kako lahko digitalna umetnost skozi digitalne medije in tehnologijo potencira svoj konceptualni pristop. V praktičnem delu je predstavljen lastni projekt, ki je opredeljen kot delo digitalne umetnosti, ločeno pa je analiziran tehnološki, medijski in konceptualni vidik projekta. S takšnim pristopom je praktično demonstrirano, kako se digitalna umetnost sklicuje na tehnologijo in digitalne medije, skozi opis koncepta pa je podano moje osebno videnje položaja digitalnih medijev, tehnologije in interakcije v sodobni družbi.
Keywords: digitalna umetnost, digitalizacija, konvergenca, interaktivnost, koncept, digitalni mediji, tehnologija.
Published: 08.10.2009; Views: 3579; Downloads: 391
.pdf Full text (4,69 MB)

10.
ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBA ODJEMALCEV STORITEV PODJETJA SI.MOBIL D.D.
Alja Dvorščak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge se nanaša na predstavitev podjetje Si.mobil d.d., prvega zasebnega mobilnega operaterja v Sloveniji, ter strategijo ohranjanja zadovoljstva in zvestobe obstoječih odjemalcev. Cilji diplomskega dela izhajajo iz njenega namena, to je prikazati pomembnost zadovoljstva in zvestobe odjemalcev nekega podjetja, objasniti pomembnost poznavanja odjemalčevih želja in potreb in kaj motivira odjemalce pri nakupnem odločanju, ustvarjanje dobrega imena podjetja skozi odzive odjemalcev. Vsi ti cilji so prikazani na primeru podjetja Si.mobil d.d., kjer se na podlagi raziskave o zadovoljstvu in zvestobi odjemalcev pripravi analiza rezultatov in analiza predlogov za izboljšanje programa zvestobe. Podjetja morajo zadovoljiti svoje odjemalce, saj lahko le tako pridobijo konkurenčno prednost, ki je tako pomembna v današnjem času. Uresničevanje tega cilja pa poteka s pomočjo marketinga, oziroma marketinškega koncepta, katerega podjetja čedalje več vpeljujejo v svojo strategijo. Začeti je potrebno z dobro opredeljenim trgom, osredotočiti se na potrebe in želje odjemalcev ter uskladiti vse aktivnosti, le na ta način lahko ustvarimo dobiček od zadovoljnega odjemalca. Zadovoljstvo odjemalcev je ena od najbolj želenih dosežkov podjetja, saj se podjetja zavedajo, da tako pridobijo najugodnejše in najučinkovitejše promoviranje podjetja skozi odjemalce same. Z zadovoljstvom krepimo tudi zvestobo odjemalcev, saj postanejo odjemalci neobčutljivi na ponudbo konkurence ter manj občutljivi na cenovne razlike. Zavedati pa se moramo, da je vzdrževanje obstoječih odjemalcev tudi cenejše od pridobivanja novih. Podjetja na različne načine vplivajo na zadovoljstvo odjemalcev, največkrat preko propagandnih materialov, kartic zvestobe, nagradnih iger. S podatki, pridobljenimi preko teh aktivnosti, pa lahko pripravi podjetje podrobne analize o tem, kaj pravzaprav odjemalci želijo in pričakujejo. Kar pa še vedno ni dovolj. Pristopiti je potrebno načrtno in z ustrezno metodologijo, katera nam omogoči boljše poznavanje svojih odjemalcev. Metode, ki se jih podjetje poslužuje za podrobnejše analize, so lahko sledeče: sistem predlogov in pritožb, ankete o zadovoljstvu odjemalcev, namišljeno nakupovanje in analiza izgubljenih odjemalcev. Ohranjanje obstoječih odjemalcev in vzgajanje novih zvestih odjemalcev postaja strateški cilj mnogih podjetij. Zvestoba odjemalcev potegne za sabo kar nekaj prednosti kot so prihranek, povečan prihodek, brezplačna propaganda s strani odjemalcev, zožen maneverski prostor konkurence, odjemalci so bolj dovzetni za spremembe, prispevajo več predlogov ter jim podjetje ostane v zavesti, tudi ko se odločajo za nakup v zadnjem trenutku. V povezavi z zvestobo odjemalcev pa lahko govorimo tudi o programih zvestobe, ki so usmerjeni v obrambno strategijo podjetja. Gre za strategijo, usmerjeno k razvijanju in poglabljanju odnosov z odjemalci, spodbujajo njihovo vračanje in višajo njihovo zvestobo. Program zvestobe mora biti dinamično orodje, saj je potreben hiter odziv na spremembe v tržnem okolju, program zvestobe je orodje za prilagajanje vsebine programov okolju. Ker pa program zvestobe zahteva stroške in energijo, moramo zagotoviti da ni le neko odvečno orodje, ampak zagotovi povečanje dobička in tržnega deleža. Zagotavljanje zadovoljstva in zvestobe odjemalcev pa ne moremo uspešno izvesti brez pomoči zadovoljnih zaposlenih. Odjemalci vrednotijo svoje izkušnje s podjetjem na podlagi tega, kakšno je vedenje tistih zaposlenih v podjetju, ki imajo neposreden stik z njimi. Za uresničevanje vizije in ciljev morajo zaposleni začutiti prijetno organizacijsko klimo, kar se bo odražalo tudi v odnosu z odjemalci. Podjetje Si.mobil d.d. je eno tistih podjetij, ki posvečajo veliko pozornosti svojim odjemalcem. Na telekomunikacijskem trgu so edina stalnica spremembe in prilagajanje le-tem je postalo nujno za konkurenčno prednost. Podjetje Si.mobil d.d. se za dobiček in za pridobivanje tržnega deleža poslužuje programov zvestobe.
Keywords: Koncept marketinga, zadovoljstvo odjemalcev, zvestoba odjemalcev, programi zvestobe.
Published: 22.06.2010; Views: 3303; Downloads: 456
.pdf Full text (1,23 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica