| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Komunikacijski model in njegova usmerjenost k razvoju kongruentne komunikacije na primeru raziskovanja skladnosti vrednostnih sporočil : doktorska disertacija
Marijan Spehnjak, 2021, doctoral dissertation

Abstract: Zaradi vpliva in napredka znanstvene in tehnološke civilizacije sta se spremenila način komunikacije in celoten način življenja ljudi. Osnova komunikacije je bila nekoč oseba, danes pa je poudarek na tehnologiji, zaradi česar so se izgubili osebni odnosi, prihaja pa do povezovanja/mreženja zaradi skupnih interesov. Prav ti novi komunikacijski pojavi so razlog, da je ta disertacija usmerjena k vsem uporabnikom komunikacije – komunikatorju/posamezniku kot pošiljatelju sporočila, ne da bi pri tem zanemarjali prejemnika sporočila. V tem kontekstu bo disertacija kot vzorec raziskala izbrano skupino nogometnih trenerjev kot svojevrstno skupino učiteljev, ki morajo pri vsakdanjem delu uporabljati neposredno komunikacijo iz oči v oči. S komunikacijsko-teoretičnega vidika in z uporabo filozofske refleksije, predvsem filozofije obstoja, v kateri človekovo zanimanje, pa tudi njegova komunikacija, omogoča globlje odkritje človeka kot komunikatorja in analizira njegove komunikacijske situacije, ki jo poleg Karla Jaspersa obravnavajo še številni drugi avtorji. V delu človeškega komunikatorja sebe vidimo kot zapleteno, ontološko dovršeno bitje, ki komunicira ne le s tehnološkimi sredstvi, temveč skozi celotno svoje bitje (Seneka). In da bi proučili in spoznali komunikatorja kot celoto, izhajamo iz dimenzijske ontologije Victorja Frankla (Frankl, 1996; 1998) in ga povezujemo z drugimi avtorji. V skladu s Festingerjevo teorijo notranje utemeljitve (1957), Schulz von Thunovo korespondenco s samim seboj in vsebino situacije (2005) ter Schwartzovim (1992) odnosom med konflikti vrednot je mogoče opaziti komunikacijsko kognitivno neskladje. Zato bomo v teoretičnem delu predstavili, analizirali in kritično proučili možnosti, prednosti in pomen intrapersonalne komunikacije, kongruentne komunikacije in komunikacijskega modela v kontekstu interpersonalne komunikacije: nogometni trener - igralec. Intrapersonalno komuniciranje smo opredelili kot actus humanus in kongruentno komunikacijo kot dialektični proces med komunikatorji. Empirična raziskava bo kvantitativno določila skladnost razmerja med sporočili o vrednotah s pomočjo (trenerjeve) samoevalvacije in zaznave igralca. V empiričnem delu naloge smo raziskovali vrednosti, ki temeljijo na Schwartzovi teoriji univerzalne vsebine in vrednostne strukture z novo različico „Portrait Values Questionnaire“ (2001). Skupni vzorec vprašanih je 495 (N= 495), od tega je trenerjev 122 (N=122), igralcev pa 373 (N=373). Raziskava je potekala v letih 2016 in 2017 v sodelovanju s Hrvaško nogometno akademijo. V disertaciji smo raziskali in analizirali hierarhijo sporočil o vrednotah, ki določajo trenerja, s katerimi se on identificira in jih kot komunikator/medij pošilja svoji okolici, natančneje svojim igralcem. Analiza pridobljenih rezultatov je zahtevala ujemanje med samooceno trenerjev in percepcijo igralcev ob uporabi doslednosti njihovih odgovorov na ponujene trditve. Če sporočila o vrednoti niso v skladu s igralčevo presojo, potem lahko pride do komunikacijskega neskladja, vrednotno neskladje pa izvira iz intrapersonalnega področja komunikatorja. Pojavlja se v trenutkih, ko komunikator pošlje sporočilo, ki ni v skladu z njegovim vrednotnim habitusom in načinom, kako ga posreduje igralcem. Tako smo z določitvijo združljivosti ali neskladja korelacijskih razmerij med sporočili o vrednotah ugotovili kongruentnost oziroma njihovo nekongruentnost. V disertaciji so opredeljeni primeri sporočil o vrednotah, v katerih obstaja kompatibilnost, torej primeri konflikta v korelacijskih razmerjih med sporočili o vrednotah. Da bi bolje razumeli empirične in teoretične vidike komunikacije, v disetaciji predlagamo tudi komunikacijski model, ki poudarja ontološko perspektivo komunikacijskega dejanja. Ta ponujeni model komunikacije poskuša pojasniti novo perspektivo intrapersonalne komunikacije in kongruence sporočil o vrednotah.
Keywords: Intrapersonalna komunikacija, komunikacijski model, kongruentna komunikacija, univerzalne vrednote, vrednostna sporočila, sporočila o vrednotah, komunikacijsko-kognitivno neskladje, nogometni trenerji, igralci
Published in DKUM: 20.10.2021; Views: 1296; Downloads: 125
.docx Full text (14,06 MB)

2.
INTERNA KOMUNIKACIJA V INTRANETU: PRIMER PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
Veronika Vodlan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Komunikacijo si predstavljamo kot kakršno koli sodelovanje med ljudmi. Pošiljatelj pošlje sporočilo preko komunikacijskega kanala prejemniku. Model po katerem potujejo sporočila imenujemo komunikacijski model. Uporabnikom je v komunikaciji na voljo veliko vrst medijev preko katerih si pošiljajo sporočila. Področje komuniciranja v okolju podjetja imenujemo poslovno komuniciranje, le to pa delimo glede na okolje podjetja, na zunanje in notranje oziroma interno komuniciranje. V komunikaciji poznamo več vrst orodij preko katerih le-ta poteka. Razvoj tehnologije nam omogoča vse večjo izbiro elektronskih orodij med njimi tudi internet in intranet. Bistvena razlika med njima je, da je intranet zaprto omrežje znotraj organizacije z omejenim dostopom, torej pokriva zgoraj omenjeno interno komunikacijo v organizaciji. Zaposlenim omogoča dostop do hitrih in ažurnih informacij. Dostop do internega omrežja je dovoljen le določenim registriranim uporabnikom. To omogoča visoka stopnja varnostne zaščite.
Keywords: komunikacija, organizacija, pošiljatelj, prejemnik, sporočilo, komunikacijski kanal, komunikacijski model, orodja komunikacije, internet, intranet, varnost, uporabnik, notranja komunikacija, medij
Published in DKUM: 27.11.2012; Views: 2417; Downloads: 224
.pdf Full text (2,23 MB)

3.
ZGODNJE POUČEVANJE NEMŠČINE NA PREDŠOLSKI STOPNJI-VLOGA PRAVLJIC
Petra Vinko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pravljica je literarna zvrst, ki življenje otrok vsestransko obogati, zato je njena uporaba didaktično in pedagoško dragocena. V diplomski nalogi bomo v teoretičnem delu s pomočjo strokovne literature predstavili razvoj in definicijo pravljic, njihov razvojni, psihološki, vzgojno-izobraževalni in socialni pomen za otrokov razvoj ter njihovo uporabo pri uri nemškega jezika na predšolski stopnji. Navedli smo argumente za in proti uporabi pravljic pri uri nemščine, po katerih kriterijih se orientiramo pri izbiri le-teh, katere cilje želimo doseči s pripovedovanjem/branjem pravljic v nemškem jeziku ter didaktično-metodične pristope posredovanja pravljic. V empiričnem delu smo predstavili rezultate, ki so bili pridobljeni s pomočjo anket. Rezultati so pokazali, kako pogosto učitelji nemščine uporabljajo pravljice in kakšni so njihovi razlogi za oz. proti uporabi le-teh ter kakšen pristop posredovanja pravljic imajo.
Keywords: zgodnje učenje, nemščina, predšolska vzgoja, pravljice, komunikacijski model
Published in DKUM: 13.07.2012; Views: 2307; Downloads: 284
.pdf Full text (1,34 MB)

4.
AVTOMATIZACIJA FREZALNEGA CENTRA V OBDELOVALNI CELICI
Matjaž Adler, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je opisan proces avtomatizacije modela obdelovalne celice MOFA. Opisan je celoten proces načrtovanja avtomatiziranega sistema, pri katerem so sinergijsko obravnavani vsi vidiki: mehanski, elektronski in informacijski. Kot krmilnik so bili uporabljeni trije sistemi: SIEMENS S200, SIEMENS S300 in komunkiacijski vmesnik PHOENIX contact, ki je bil krmiljen iz PC-ja z nameščenim Windows® XP. Za vsakega posebej smo uporabili pripadajoč program za programiranje posameznega krmilnika. Komunikacija med krmilnikoma (SIEMENS S200 in S300), PC-jem in obdelovalno celico je bila vzpostavljena s serijskimi kabli, medtem, ko je komunikacija med komunikacijskim vmesnikom ter PC-jem, potekala po Modbus/TCP protokolu. Obdelovalna celica je bila povezana s serijskimi kabli. Opisani so vsi uporabljeni protokoli, standardi, ter rešitve pri avtomatizaciji obdelovalne celice MOFA.
Keywords: avtomatizacija, model frezalnega stroja, PC-krmilnik, komunikacijski vmesnik
Published in DKUM: 31.01.2012; Views: 2229; Downloads: 200
.pdf Full text (2,17 MB)

5.
ODNOS ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA DO KNJIG O HARRYJU POTTERJU
Maja Kerneža, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko odnosa študentov Razrednega pouka do zbirke fantastičnih pripovedi Harry Potter. V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Namen empiričnega dela diplomskega dela je bil raziskati odnos študentov Razrednega pouka do zbirke fantastičnih pripovedi Harry Potter. Ugotoviti smo želeli, ali obstajajo razlike in kakšne so v odnosu študentov Razrednega pouka do Harryja Potterja in fantazijske književnosti glede na starost, odnos do mladinske književnosti in glede na to, kakšen tip bralca so. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili didaktiko mladinske književnosti, opisali komunikacijski model poučevanja, spregovorili o tipologiji branja in tipih bralcev, zapisali nekaj temeljnih podatkov o fantazijski književnosti in zajeli nekaj mnenj svetovnih in domačih avtorjev o zbirki fantastičnih pripovedi in fenomenu Harry Potter. Raziskavo smo izvedli med študenti Razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Razlike glede na prej navedene spremenljivke smo ugotavljali s pomočjo anketnih vprašalnikov. Z raziskavo smo potrdili generalno hipotezo, ki pravi, da obstajajo razlike med odnosom študentov Razrednega pouka do knjig o Harryju Potterju, glede na njihovo starost, odnos do mladinske književnosti in glede na to, kakšen tip bralca so. Mlajši študentje, tisti, ki so mladinsko književnost radi brali tudi v času otroštva in študentje, ki jim branje literature predstavlja nekaj prijetnega, imajo do zbirke fantastičnih pripovedi Harry Potter pozitivnejši odnos kot ostali študentje, prav tako pa bodo pri svojem delu uspešnejši kot preostali študentje.
Keywords: Harry Potter, didaktika mladinske književnosti, komunikacijski model poučevanja, tipologija branja, tipi bralcev, fantazijska književnost.
Published in DKUM: 11.11.2010; Views: 2980; Downloads: 444
.pdf Full text (1,88 MB)

6.
WALDORFSKI MODEL KNJIŽEVNE DIDAKTIKE V PRIMERJAVI S KOMUNIKACIJSKIM MODELOM KNJIŽEVNE DIDAKTIKE
Mateja Andrejašič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem diplomskem delu so predstavljene temeljne značilnosti waldorfske pedagogike in waldorfske osnovne šole, za tem pa primerjava trenutno veljavnih učnih načrtov slovenščine waldorfske in javne osnovne šole, in sicer vsebin prvega in drugega triletja, ki zadevajo pouk književnosti. V nadaljevanju sta natančneje predstavljena še waldorfski in komunikacijski model književne didaktike ter nazadnje njuna primerjava. Temeljni namen diplomskega dela je bil primerjava waldorfskega in komunikacijskega modela književne didaktike, kar je bilo uresničeno z natančnim pregledom dostopne literature o waldorfski pedagogiki, obiskom waldorfske osnovne šole in ogledom načina poučevanja književnosti v praksi ter s študijem literature o komunikacijskem modelu književne didaktike. Na podlagi primerjave na novo pridobljenih spoznanj o waldorfskem modelu književne didaktike iz prakse in literature ter spoznanj o komunikacijskem modelu književne didaktike je bilo mogoče ugotoviti, da med omenjenima modeloma obstajajo razlike, in sicer predvsem pri poteku obravnave mladinskega literarnega besedila, kljub temu pa se je med modeloma pokazalo tudi nekaj pomembnih podobnosti.
Keywords: waldorfska pedagogika, waldorfska osnovna šola, učni načrt, waldorfski model književne didaktike, komunikacijski model književne didaktike, primerjava
Published in DKUM: 07.07.2010; Views: 2877; Downloads: 565
.pdf Full text (561,49 KB)

7.
PRODUKTIVNA KNJIŽEVNODIDAKTIČNA METODA ROMAN PODAJANKA
Mojca Kohek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Bralni interesi mladih bralcev so zelo različni. Številne raziskave pa kažejo, da je otrokom najbližja t. i. trivialna mladinska književnost, ki je strukturno in slogovno preprostejša od visoke književnosti. Da bi se šola čim bolj približala interesom učencev, je pomembno vključevati v ure književnosti tudi tovrstna besedila. Odločitev zanje pa še ne pomeni tudi trivialne obravnave. Otrokom je treba trivialna mladinska besedila približati na način, ki jim bo omogočal zaznavanje in razumevanje strukturnih in slogovnih elementov. Diplomsko delo zato obravnava produktivne književnodidaktične metode v komunikacijskem modelu književne vzgoje, s katerimi omogočamo aktivno sodelovanje vseh učencev in s tem globlje literarnoestetsko doživetje. Namen eksperimenta je bil preizkusiti uspešnost produktivne književnodidaktične metode roman podajanka pri preverjanju razvoja zmožnosti zaznavanja, razumevanja in vrednotenja posameznih strukturnih elementov mladinskega trivialnega romana. V praktičnem delu je bila uporabljena metoda pisanja romana podajanke. Deset učencev petega razreda je intenzivno prebiralo knjige iz zbirke avstrijskega pisatelja Thomasa Brezine z naslovom Naša klapa irharjev. Sledila je poustvarjalna dejavnost, katere rezultat je mladinska kriminalka. Pred izvedbo praktičnega dela sta bili zastavljeni dve hipotezi, ki sta bili tudi potrjeni.
Keywords: komunikacijski model književne vzgoje, produktivne književnodidaktične metode, roman podajanka, trivialna mladinska književnost, zbirka Naša klapa irharjev.
Published in DKUM: 07.07.2010; Views: 2889; Downloads: 403
.pdf Full text (4,54 MB)

8.
TRANSMISIJSKI IN KOMUNIKACIJSKI MODEL KNJIŽEVNE VZGOJE - STALIŠČA UČITELJEV
Katja Bek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so strnjene ugotovitve že opravljenih raziskav, v katerih so ugotavljali stališča in mnenja učiteljev o posameznih spremembah, ki jih je s seboj prinesla devetletna osnovna šola. Nadalje je zapisana primerjava strukture in vsebine med učnim načrtom za slovenski jezik za osemletno osnovno šolo ter učnim načrtom za slovenščino za devetletno osnovno šolo, in sicer primerjava prvih dveh razredov osemletne osnovne šole s prvim triletjem devetletne osnovne šole. Opisan je tudi komunikacijski model poučevanja književne vzgoje in nenazadnje izpostavljene posamezne spremembe, ki jih je prinesel prehod od transmisijskega h komunikacijskemu modelu književne vzgoje. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, ki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, na osnovi katerih smo ugotavljali (ne)znanje in stališča učiteljev razrednega pouka prvega in drugega triletja o komunikacijskem modelu književne vzgoje ter razlike med njimi.
Keywords: komunikacijski model književne vzgoje, učni načrt, stališča učiteljev, znanje učiteljev, razredni pouk, primerjava
Published in DKUM: 15.04.2010; Views: 3305; Downloads: 316
.pdf Full text (1,31 MB)

9.
DIDAKTIKA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI ZA KNJIŽEVNO VZGOJO OTROK IN MLADOSTNIKOV Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
Erina Hodžić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga raziskuje primernost komunikacijskega modela didaktike mladinske književnosti za književno vzgojo otrok in mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Teoreticni del naloge je sestavljen iz dveh poglavij. Prvo poglavje preucuje sodobni pristop k recepcijski in didakticni komunikaciji ob recepciji mladinske književnosti oz. komunikacijski model didaktike mladinske književnosti. Drugo poglavje teoreticnega dela naloge opisuje otroke in mladostnike z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo oddelke vzgoje in izobraževanja ter umešcenost književne vzgoje v kontekst Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki opredeljuje izvajanje pedagoškega procesa v oddelkih vzgoje in izobraževanja. Empiricni del naloge prikazuje nacrt in izvedbo eksperimenta, ki s skupino mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju preverja pravilnost hipoteze. Slednja predpostavlja, da je komunikacijski model didaktike mladinske književnosti še posebej primeren za književno vzgojo otrok in mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ker najvecje število didakticnih metod izhaja iz nižjih semioticnih funkcij: odloženega posnemanja, ponavljanja, simbolne igre, otroške risbe in notranjih slik. Rezultati eksperimenta postavljeno hipotezo potrdijo.
Keywords: književna vzgoja, komunikacijski model didaktike mladinske književnosti, otroci in mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju, Posebni program vzgoje in izobraževanja.
Published in DKUM: 08.07.2009; Views: 4054; Downloads: 539
.pdf Full text (1,84 MB)

Search done in 2.03 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica