| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 232
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Obvladovanje konfliktov v organizaciji
Laura Mlakar, 2019, master's thesis

Abstract: V današnjem stresnem okolju so udeleženci organizacij zelo obremenjeni z nasprotji v odnosih z drugimi. Organizacije se zavedajo, da so medosebni odnosi med zaposlenimi izredno pomembni, dejstvo pa je, da imamo ljudje različne interese, misli, želje in ne nazadnje tudi različne zmožnosti. Konflikt v organizaciji lahko nastane v osebi sami, najpogosteje pa se pojavlja med dvema ali več osebami. Glavni razlog, zakaj do konflikta sploh prihaja, pa je vsekakor različnost ljudi. Ritem življenja je zelo dinamičen, še posebej na delovnem mestu. Zaradi želje po uspehu, dokazovanju in pretiranem tekmovanju med zaposlenimi prihaja do konfliktov. Za organizacijo je najpomembneje, da konflikte hitro prepozna in začne z reševanjem le-teh, saj je reševanje izredno oteženo, ko se konflikt razširi na večjo skupino ljudi. Pravočasno rešeni konflikti omogočajo organizaciji doseganje razvojnih možnosti. Posledično vodstvo organizacije vedno več časa in denarja posveča zaposlenim, ki so ključno področje za uspeh organizacije. Zaposleni zmorejo dosegati dobre delovne rezultate samo v primeru, ko se dobro počutijo in so zadovoljni. Pri reševanju konfliktov ima pomembno vlogo komunikacija, ki jo lahko opredelimo kot način sporazumevanja med osebami. Pri komuniciranju je najbolj pomembno, da določeno sporočilo enako razumeta obe strani, ki sta vključeni v komunikacijo. V nalogi bomo predstavili oblike komuniciranja ter motnje in ovire, ki se pojavljajo med komuniciranjem. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je teoretičen, kjer so podrobneje predstavljeni konflikti v organizacijah, izhodišča za obravnavo konfliktov, ter njihove temeljne značilnosti. Predstavljeno je tudi reševanje konfliktov v organizaciji ter značilnost poteka samega reševanja. Sledi vloga komunikacije v reševanju konfliktov in natančneje pojasnjeno reševanje konflikta s pomočjo komuniciranja. V teoretičnem delu se bomo natančneje posvetili konfliktom med delovnimi skupinami in poteku reševanja le teh. Drugi del magistrske naloge je empiričen del, kjer so predstavljena izhodišča za raziskavo, predstavitev organizacije v kateri smo opravili raziskavo, prikaz in obravnavo rezultatov raziskave, nato sledijo predlogi za izboljšanje komuniciranja v reševanju konfliktov v omenjeni organizaciji.
Keywords: konflikt, vzroki konfliktov, reševanje konfliktov, konflikt med delovnimi skupinami, komunikacija, reševanje konflikta s pomočjo komunikacije.
Published: 18.07.2019; Views: 600; Downloads: 201
.pdf Full text (1,50 MB)

2.
Razvoj integrirane marketinške komunikacije
Goran Arsenijević, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: OsredotočaNJE na marketinške komunikacije ter vse zadevne gradnike, ki na eni strani predstavljajo ključna izhodišča za razvoj komunikacije, na drugi strani pa učinkovito izvajanje le teh, upoštevajoč različne kanale ter vzpostavljanje in gradnjo odnosov. Pri razvoju modela razvoja in izvajanja IMK smo raziskali različne modele in na podlagi ugotovitev tudi razvili model, ki vključuje vsa pomembna izhodišča ter gradnike celovite komunikacije v dobi digitalne ekonomije in digitalnega potrošnika.
Keywords: Digitalna ekonomija, Integrirana marketinška komunikacije (IMC)Digitalni marketing, Analiza spletnega trga, Pozicioniranje, Razvoj komunikacije, Zagotavljanje izkušenj
Published: 18.09.2018; Views: 656; Downloads: 54
.pdf Full text (1,21 MB)

3.
Celostna grafična podoba in idejna zasnova vizualne podobe muzejske postavitve na primeru muzeja na Rogli
Andreja Krapše, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes smo večino časa obkroženi z mnogimi vizualnimi podobami, kar omogoča številne načine komuniciranja. Z razvojem vizualnih komunikacij so se spreminjale tudi ene izmed tradicionalnih in zgodovinsko usmerjenih ustanov – muzeji – in njihove postavitve. Zaradi uporabe vizualnega znotraj muzejskih institucij, smo v okviru diplomske naloge najprej raziskali teorijo muzejskih postavitev. Zatem smo se lotili človeških dejavnikov, na katere vplivajo različni (grafično)-oblikovalski elementi, saj je od tega odvisen pristop v oblikovanju. V drugi polovici teoretičnega dela smo obrazložili pomen celostne grafične podobe in njenih komponent; načina, kako javnosti predstavlja bistvo zastopane organizacije; ter njenega vpliva. V praktičnem delu smo preučeno teorijo uporabili tekom projektnega dela z negospodarskim in neprofitnim sektorjem ŠIPK 2016–2018 (naslovljeno Krepitev identitete Pohorcev), kjer smo izdelali lastno idejno zasnovo muzejske postavitve muzeja na Rogli in podpirajočo celostno grafično podobo.
Keywords: zasnova muzeja, vizualne komunikacije, psihološki vpliv, celostna grafična podoba
Published: 06.09.2018; Views: 964; Downloads: 108
.pdf Full text (4,35 MB)

4.
Arhiviranje avdiovizualnih vsebin v okolju mobilnih komunikacij
Mihael Kegl, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo opisuje načine in možnosti arhiviranja avdiovizualnih vsebin v okolju mobilnih komunikacij. V teoretičnem delu so najprej opisane tehnične lastnosti in zgodovinski razvoj avdiovizualnih vsebin. Sledi opis različnih avdiovizualnih formatov datotek in njihova uporaba. Predstavljene so tehnologije, ki so v mobilnih komunikacijah najbolj pomembne za nemoteno delovanje, prikazovanje ter arhiviranje avdiovizualnih vsebin. Raziskani in opisani so različni načini označevanja avdiovizualnih vsebin ter možnosti njihove kasnejše uporabe. Opisane so različne vrste sistemov za označevanje avdiovizualnih vsebin. V praktičnem delu je predstavljena izdelava mobilne aplikacije, ki uporabniku omogoča označevanje slik s ključnimi besedami in njihovo arhiviranje.
Keywords: mobilne komunikacije, avdiovizualne vsebine, arhiviranje, mobilna aplikacija.
Published: 11.07.2018; Views: 559; Downloads: 50
.pdf Full text (2,34 MB)

5.
Pomen podatkov o elektronskih komunikacijah za kriminalistično preiskavo
Suzana Ipavec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Pri odkrivanju in preiskovanju kriminalitete se policija vedno pogosteje srečuje s storilci, ki pri izvrševanju kaznivih dejanj uporabljajo različne elektronske naprave in medije. Elektronske komunikacije, predvsem svetovni splet in elektronska pošta, se zelo hitro širijo, pri svojih dejanjih pa jih uspešno uporabljajo tudi storilci kaznivih dejanj. Za učinkovito preiskavo je prav zato potrebno vse več znanja na tem področju kot tudi ustrezna tehnična opremljenost organov pregona. Na zakonodajnem področju se stanje v povezavi s proučevano tematiko nenehno spreminja, kajti proces globalizacije in s tem povezan razmah kriminala vedno znova odpirajo vedno nove pojavne oblike in razsežnosti kriminala. Na podlagi tega se spreminjajo tudi pristopi in pristojnosti policistov ter kriminalistov, ki te pojave preiskujejo. Predvsem pa je pomembno, da razvoju tehnologije in načinu izvrševanja kaznivih dejanj sledi tudi zakonodaja in tako omogoči učinkovito preiskavo in pregon kaznivih dejanj. Pomembnost problematike se močno odraža v številnih prvinah, vsebovanih v normativno-pravnih aktih na področju dela pravosodja in policije, tako na evropski kot tudi nacionalni ravni. Slovenska zakonodaja se na področju zasebnih komunikacij bistveno ne razlikuje od zakonodaje v drugih evropskih državah, hkrati pa je sodna praksa glede odreditve prikritih preiskovalnih ukrepov in pridobitve izpisa telekomunikacijskega prometa zelo odvisna od stališča posameznega preiskovalnega sodnika. Običajno ti sledijo predlogu državnega tožilca, v posameznih primerih pa se preiskovalni sodnik odloči predlog zavrniti. Preiskava elektronskih naprav zagotovo pomeni velik poseg v ustavno zagotovljeno pravico posameznika do zasebnosti in prav zato zahteva jasno določenost v zakonu in močno pravno varstvo. Vedno nove razsežnosti in oblike kriminalitete terjajo uvajanje novih rešitev in tehtanje med učinkovitostjo pregona in varovanjem prekomernih posegov v pravice posameznika.
Keywords: kriminalistično preiskovanje, elektronske komunikacije, prikriti preiskovalni ukrepi, pravica do zasebnosti, diplomske naloge
Published: 04.07.2018; Views: 617; Downloads: 56
.pdf Full text (976,51 KB)

6.
Pomen angleške literature iz področja medijev pri študiju medijskih komunikacij
Polona Kociper, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Uporaba angleščine se je v zadnjem času v svetu močno povečala, angleški jezik je postal prepoznan kot simbol globalizacije. Televizijski programi, serije in spletna socialna omrežja so s tem jezikom dosegli globalno občinstvo. Angleški jezik je najhitreje in najučinkoviteje do tako velikega števila ljudi prenesla britanska glasba. V diplomskem delu je predstavljen pomen angleščine za študente medijskih komunikacij. Namen diplomskega dela je bil raziskati, kako pomembno je znanje angleščine za nemoten študij medijskih komunikacij. S pomočjo anket, povpraševanj in podrobno pregledane spletne strani emka.si, smo prišli do ugotovitev, da je študentom znanje angleščine pomembno za opravljanje študija in kasneje tudi poklica. V knjigarni Mladinska knjiga v Mariboru ponujajo vso literature, kar je je na slovenskem trgu.
Keywords: Medijske komunikacije, študenti, slovenščina, angleščina, mediji, literatura
Published: 24.04.2018; Views: 921; Downloads: 90
.pdf Full text (455,78 KB)

7.
Pomen tiskanih grafičnih vsebin pri vizualizaciji blagovne znamke
Norman Fišer, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se lotili raziskave s področja tiskanih medijev, oglaševanja, množične komunikacije, grafičnega oblikovanja in trženja. Začeli smo s teoretično razlago komunikoloških okvirov tiskanih medijev, natančneje tiskanih promocijskih materialov in reklamnih grafik, kjer smo predstavili njihovo vlogo v današnji družbi in procese, ki se skrivajo za njimi. V razlagi na konkretnem primeru (Zavarovalnica Sava d. d.) smo predstavili priročnik celostne grafične podobe in opravili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo lahko analizirali vlogo tiskanih grafičnih vsebin pri vizualizaciji blagovne znamke.
Keywords: tiskani mediji, blagovna znamka, celostna grafična podoba, vizualne komunikacije
Published: 13.02.2018; Views: 1173; Downloads: 96
.pdf Full text (4,78 MB)

8.
Vloga in pravna ureditev medijev v Rusiji
Daria Tumanova, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Množični mediji so ena od najpomembnejših institucij sodobne družbe. Njihova vloga pri oblikovanju, delovanju in evoluciji družbene zavesti je ogromna.V diplomskem delu smo predstavili vlogo množičnih medijev v Rusiji, zgodovino njihovega razvoja ter preučili kako jih urejajo, predvsem pravno. Nato smo naredili primerjalno analizo pravne ureditve medijev v Rusiji in v Evropske Uniji, za predstavnico katere smo izbrali Nemčijo. Na koncu smo opredelili učinkovitost obstoječega sistema pravne ureditve in podali glavne smeri razvoja za njegovo izboljšanje.
Keywords: množični mediji, pravna ureditev, rusija, komunikacije
Published: 24.10.2017; Views: 442; Downloads: 29
.pdf Full text (574,40 KB)

9.
Učinkovito spletno komuniciranje na primeru podjetja Nakitko d.o.o.
Matevž Šmajs, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času je svetovni splet postal vodilo globalizacije in komunikacije. Podjetja stremijo k doseganju svojih poslovnih ciljev, ki pa jih lahko lažje opravijo s pomočjo spleta. Skozi analizo literature in virov smo poizkušali ugotoviti, kateri elementi sestavljajo učinkovito spletno komunikacijo. Seznanili smo se z oblikami tržnega komuniciranja, strategijami spletne komunikacije in kanali spletne komunikacije. Ugotavljali smo, katera spletna orodja omogočajo podjetjem učinkovito spletno komunikacijo in skozi katere kanale komunicirajo ter kako. Ugotovitve smo primerjali s tistimi, ki smo jih pridobili z analizo podjetja Nakitko d.o.o., in jih poizkušali preučiti.
Keywords: učinkovita spletna komunikacija, spletno tržno komuniciranje, kanali spletne komunikacije, socialna omrežja
Published: 24.10.2017; Views: 494; Downloads: 106
.pdf Full text (1,27 MB)

10.
Kontroling komunikacije – pojem in implikacije
Uroš Skledar, 2017, master's thesis

Abstract: Komunikacija je del vsakdanjega življenja, zato brez nje ne moremo obstajati. Komuniciramo oz. sporočamo že od vsega začetka, tj. od rojstva naprej. Komunikacija je proces, v katerem se udeleženci sporazumevamo preko mimike, znakov in govora. In kadar komuniciramo, torej beremo, pišemo in se pogovarjamo v živo ali preko telefona, se velikokrat sploh ne zavedamo, da s svojim sporočanjem sprožamo različne reakcije. Podjetja se tega dobro zavedajo, kar je razumljivo in pričakovano. V podjetju morajo imeti vsi zaposleni in vsak proces neko dodano vrednost. Zato je pomembno, da se podjetja in njihovo vodstvo zavedajo, da je treba komunikacijo speljati na način, ki motivira zaploslene v podjetju in pridobi zaupanje posameznikov zunaj podjetja. S tem, ko izboljšujemo komunikacijo, zvišujemo možnosti, da bodo naša sporočila dosegla želeni učinek in da bodo naši prejemniki angažirani, zadovoljni ter zagnani. Tukaj nastopi kontroling komunikacije, ki je eden izmed načinov, kako vzpostaviti in pomagati speljati proces komunikacije v skladu s cilji podjetja. Za doseganje teh ciljev je pomembno, da so zaposleni motivirani in da svoje delo opravljajo v skladu s pričakovanji, vrednotami in kulturo podjetja. Oddelek za odnose z javnostjo (od tukaj naprej PR-oddelek) in korporativno komuniciranje sta oddelka, ki v prvi vrsti komunicirata oz. skrbita za interno komunikacijo in komunikacijo izven podjetja, tj. z mediji in lokalno skupnostjo. Kontroling pa deluje na tak način, da nudi podporo dotičnima oddelkoma in tako zagotovi, da se vzpostavijo cilji, ki jih morata PR-oddelek ali korporativno komuniciranje doseči za to, da se vpelje prava strategija in da bi bili lahko ti cilji pravilno vrednoteni ter v skladu s cilji in strategijo podjetja. Cilj magistrskega dela je raziskati, kaj je kontroling komunikacije. Naša raziskava je pokazala, da je to predvsem proces, ki pomaga prepoznati ustrezen način načrtovanja v določeni situaciji (kaj, komu, na kakšen način in s kakšnim namenom) in spremljati odzive, prejemati povratne informacije ter dosegati želene rezultate. Lahko pa pomeni tudi iskanje novih rešitev za usklajevanje in implementiranje novih strategij. Torej z ustreznimi orodji zagotavlja ne le podatke, temveč ustrezne, relevantne, kredibilne in razumljive informacije o tem, kaj in koliko prispeva komunikacija k ustreznemu doseganju ciljev znotraj podjetja oz. v okolju, v katerem deluje.
Keywords: kontroling, komunikacija, kontroling komunikacije
Published: 19.05.2017; Views: 563; Downloads: 72
.pdf Full text (1,13 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica