| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 906
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vodenje in komunikacija
Sara Perovnik, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje ima vsaj enega vodjo, ki vpliva na svoje zaposlene z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Pomembno je razlikovati vodenje in management, saj je vodenje le funkcija managementa in pomeni vplivanje na ljudi. Tako kot se vodenje razlikuje od managementa, se tudi vodje in managerji med seboj zelo razlikujejo. Pomemben element vodenja je tudi komunikacija. V diplomskem delu smo raziskali, kako sta vodenje in komunikacija med seboj povezana. V prvem delu diplomskega dela smo najprej opredelili vodenje, predstavili glavne značilnosti in razlike med managerji ter vodji. Temu sledijo različni stili vodenja, predstavitev dejavnikov uspešnega vodenja ter lastnosti uspešnih vodij. Na koncu tega poglavja pa smo predstavili še, kako čustva vplivajo na samo vodenje ter vlogo in pomen odnosa med vodji ter podrejenimi. Sledi drugo poglavje z naslovom komunikacija, kjer smo najprej predstavili proces komuniciranja in katere komunikacijske kanale poznamo, opredelili smo vrste komunikacije glede na različne kriterije, predstavili morebitne ovire, ki se lahko pojavijo med procesom komuniciranja ter povezavo med vodenjem in komunikacijo. Sledi empirični del, kjer smo s pomočjo ankete raziskali komunikacijo v podjetju Tesnila GK, d. o. o. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da se najpogosteje med nadrejenimi in podrejenimi uporablja neformalen način komunikacije. Najpogosteje uporabljena oblika komuniciranja je sestanek. Rezultati so nas pripeljali do ugotovitve, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni in da jih nadrejeni s pomočjo komunikacije najbolj motivirajo k delu, če jih pohvalijo, jim namenijo kakšno lepo in spodbudno besedo.
Keywords: Vodenje, stili vodenja, komunikacija, komunikacijski kanali, ovire pri komunikaciji
Published in DKUM: 09.07.2024; Views: 51; Downloads: 3
.pdf Full text (1,20 MB)

2.
Spodbujanje komunikacije predšolskih otrok s pomočjo lutk : diplomsko delo
Anamarie Verbič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati in spodbujati vlogo lutk pri razvoju komunikacije predšolskih otrok. V teoretičnem delu so opredeljeni komunikacija, pedagoški vidiki komunikacije, zaznavanja v komunikaciji, razvoj komunikacije in odnosov vrtcu in družini, vključevanje lutk v vrtcu in kako lutke vplivajo na razvoj komunikacije, na otrokov razvoj in na razvoj socialnih veščin. V okviru praktičnega dela je bila izbrana skupina otrok drugega starostnega obdobja, starih od pet do šest let. Praktična izvedba je vsebovala pet vnaprej pripravljenih priprav različnih dejavnosti in seznanitev otrok z lutko medvedkom Brinom, ki je otroke spremljal skozi vse dejavnosti. Zadani cilji so bili skozi dejavnosti doseženi, in sicer otroci so prek lutke verbalno in neverbalno komunicirali z nami in med seboj, se izražali, razvijali socialne stike, širili svoj besedni zaklad, bili bolj motivirani, ravno tako pa so bili aktivnejši tudi bolj sramežljivi otroci.
Keywords: komunikacija, lutke v vrtcu, vloga vzgojitelja
Published in DKUM: 12.06.2024; Views: 82; Downloads: 6
.pdf Full text (2,18 MB)

3.
Komunikacija s preprostimi lutkami : diplomsko delo
Antonija Mulej, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Komunikacija predstavlja veliko vlogo pri razvoju otroka, zato je pomembno, da jo krepimo in izvajamo na primeren način. Lutke so ena izmed najbolj efektivnih načinov, kako pri otroku spodbudimo njegovo komunikacijo, saj se lahko z lutko poistoveti in ji popolnoma zaupa. Pri komunikaciji z lutko krepimo razvoj govora, domišljijo ter socialne veščine, saj lahko otroku preko nje predstavimo različne življenjske situacije, preko katerih se nauči komunicirati. Lutka se lahko uporablja v vrtcu tako v jutranjem krogu, kot pri vsakodnevnih dejavnostih. Če si otrok izdela lutko sam, ima le ta zanj še toliko večji pomen, saj dobi občutek, da je to njegovo in je vanjo vložil veliko truda. Z zaključnim delom Komunikacija s preprostimi lutkami smo želeli prikazati, kako lutke vplivajo na komunikacijo pri otrocih. Izvedli smo lutkovne delavnice, kjer so si otroci izdelali improvizirane lutke. Za vsako lutko jim je bila predstavljena neka situacija, o kateri so se z lutko pogovarjali. Otroke smo opazovali in si zapisovali njihove odgovore. Zastavili smo si cilje, s katerimi smo želeli doseči, da bi otrokom predstavili različne uporabe lutke, jim predstavili lutko kot sredstvo komunikacije ter jih seznanili z različnimi lutkovnimi tehnikami. Usmerjali smo jih skozi celoten proces izdelave lutk tako, da smo jim omogočili prosto pot domišljije pri samem ustvarjanju. Velik poudarek pa je bil na spodbujanju komunikacije z izdelanimi lutkami. Zadani cilji so bili doseženi, saj so otroci spoznali načine uporabe lutke in jih tudi sami znali animirati. Z lutkami so skozi celotne delavnice komunicirali med seboj in s tem krepili svoj govor. Pri samem ustvarjanju so imeli prosto pot in so lahko izbirali med različnimi materiali.
Keywords: predšolski otrok, lutke, komunikacija, izdelovanje lutk, pogovor
Published in DKUM: 04.06.2024; Views: 93; Downloads: 7
.pdf Full text (2,19 MB)

4.
Doživljanje komunikacije oseb obolelih z demenco in njihovih ožjih svojcev z zdravstvenimi delavci
Maruša Hebar, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Demenca je degenerativna bolezen, ki prinaša različne posledice za osebe, obolele z demenco, njihove svojce in zdravstvene delavce. Vsem vrstam demence je skupno, da prinašajo izzive, povezane s komunikacijo, zato je pomembno, da se zdravstveni delavci zavedajo pomembnosti teh izzivov in pomagajo osebam z demenco ter njihovim svojcem premagovati ovire, ki jih prinaša demenca. Metode: Pregledali smo znanstveno literaturo s področja doživljanja komunikacije oseb z demenco in njihovih ožjih svojcev z zdravstvenimi delavci. Pri iskanju smo uporabili ključne besede, ki so bile: communication, experience, adult living with dementia and family member, healthcare professional. Članki so bili iskani v naslednjih podatkovnih bazah: PubMed, CINAHL, SAGE in Web of Science. Potek iskanja literature je prikazan s pomočjo PRISMA diagrama. Rezultati: V podatkovnih bazah smo dobili 1200 člankov, v analizo je vključenih 5 člankov. S pregledom literature smo ugotovili, da negativne izkušnje, povezane s komunikacijo oseb, obolelih za demenco, in njihovih svojcev z zdravstvenimi delavci, še vedno prevladujejo pred pozitivnimi izkušnjami. Razprava in zaključek: Veliko pomembnost predstavljajo intervencije za izboljšanje izkušenj. Prav komunikacija in odnos zdravstvenih delavcev do pacientov z demenco in njihovih svojcev predstavljata pomemben dejavnik za uspešnejše zdravljenje in izvajanje celostne zdravstvene nege.
Keywords: komunikacija, doživljanje, oseba z demenco, družinski član, zdravstveni delavec
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 272; Downloads: 105
.pdf Full text (1,02 MB)

5.
Kreativnost na področju vizualne komunikacije
Lara Weingerl, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem se dotaknila temeljnih teoretičnih opredelitev kreativnosti in vizualne komunikacije. S pomočjo strokovne literature sem s poudarkom na kreativnosti preučila kreativne tehnike (kot so npr. nevihta možganov, prisilne povezave itd.) in uporabnost le-teh, za ustvarjanje in oblikovanje izvirnejših in uporabnejših idej. Prav tako me je zanimala kreativnost na različnih področjih vizualne komunikacije. Teorijo sem nato povezala s prakso in z uporabo kreativnih metod izdelala naslovnico za Eurotrip journal ter ključne glavne notranje strani.
Keywords: Kreativnost, vizualna komunikacija, ustvarjalnost, kreativne tehnike
Published in DKUM: 22.05.2024; Views: 209; Downloads: 28
.pdf Full text (1,88 MB)

6.
Vodenje krožnega inverznega nihala z oddaljenim merilnim mestom : magistrsko delo
Uroš Stiplovšek, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljena regulacija vpete palice na sistem, ki se vrti okoli lastne osi, pri čemer je cilj, da je ta sistem sposoben postaviti palico v pokončno lego in jo tam za nekaj časa zadržati. Pri tem je palica vpeta na vrtljivo os sistema. Najprej smo vzpostavili komunikacijo med glavnim mikrokrmilnikom in računalnikom. Sledila je vzpostavitev povezave s pomočjo NRF modula med glavnim mikrokrmilnikom in mikrokrmilnikom, ki se je nahajal na sistemu. Po uspešni povezavi smo se lotili branja kota palice in kota vrtenja samega sistema. Nato smo načrtali tri regulatorje: PID, polinomsko sintezo in regulator v prostoru stanj. Pri slednjem smo dobili najboljši odziv, zato smo ga tudi uporabili pri končnem sistemu. S prilagajanjem parametrov in poskušanjem smo dosegli cilj naloge. Na koncu smo izdelali tiskano vezje in s tem izboljšali videz sistema.
Keywords: regulacija nihala, regulacijski sistemi, NRF komunikacija, komunikacija dveh mikrokrmilnikov, branje kota, regulacija v prostoru stanj.
Published in DKUM: 26.04.2024; Views: 205; Downloads: 29
.pdf Full text (2,91 MB)

7.
Pomen komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom
Lana Gorenc, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Komunikacija med medicinsko sestro in pacientom je ključ do dobrega in kakovostnega dela, boljšega počutja in hitrejšega okrevanja pacientov. Operativni poseg pacientu predstavlja stres, strah in bolečino. Namen zaključnega dela je raziskati pomen komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom. Metode: Pri izdelavi zaključnega dela smo sistematično pregledali, analizirali in sintetizirali znanstveno literaturo na temo pomena komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom. Literaturo smo iskali v mednarodno priznanih podatkovnih bazah PubMed, CINAHL in ScienceDirect. Rezultati: Od pridobljenih 544 raziskav smo glede na primernost v analizo vključili deset člankov. Rezultate smo sintetizirali s pomočjo vsebinske analize, izbrali tri podkategorije in iz njih oblikovali proste kode. Razprava in sklep: Predoperativna komunikacija se je izkazala za zelo pomembno, saj se med medicinsko sestro in pacientom vzpostavi zaupljiv odnos, ki pomaga pacientu k boljšemu psihičnemu počutju in razumevanju procesa, kar posledično vodi do boljše pripravljenosti pacienta na operativni poseg, njegovega hitrejšega okrevanja in medsebojnega sodelovanja.
Keywords: komunikacija, medicinska sestra, pacient, operativni poseg
Published in DKUM: 22.04.2024; Views: 233; Downloads: 60
.pdf Full text (654,30 KB)

8.
Prevajanje javnih listin na primeru slovenskih in nemških dokumentov : magistrsko delo
Nika Zupan, 2024, master's thesis

Abstract: Pričujoče magistrsko delo analizira in primerja prevode slovenskih in nemških javnih listin ter uradnih dokumentov, ki jih potrebujemo pri morebitni zaposlitvi v tujini. Gre za medinstitucionalno komunikacijo, ki je v porastu glede na globalni in večjezični delovni trg, saj pri iskanju zaposlitve v tujini potrebujemo prevode različnih dokumentov, med katere sodijo tudi javne listine, s katerimi dokazujemo svojo identiteto, zakonsko zvezo ali izobrazbo. V našem primeru se bo raziskava osredotočila na posebnosti nemškega in slovenskega govornega področja. Javne listine pridobimo pri državnih organih, prevajajo se zato, da lahko tuje javne organe, ustanove in morebitne prihodnje delodajalce seznanimo z relevantnimi podatki, kot so izobrazba, mesto bivanja, zakonska zveza ali delovne izkušnje. V teoretičnem delu bomo opredelili pomen in vlogo javnih listin, predstavili njihove značilnosti in osvetlili prevode dokumentov v Sloveniji in na nemškem govornem področju. Oprli se bomo na teorijo skoposa (Reiß/Vermeer, 1984), ki v ospredje funkcionalnega pristopa postavlja namen in cilj prevoda ter pomen ciljne kulture. Predstavili bomo vlogo prevajalca oziroma sodnega tolmača kot medkulturnega posrednika in strokovnjaka za oba jezika. V empiričnem delu magistrske naloge bomo v raziskovalnem korpusu zajeli prevode in primere treh javnih listin – rojstnega lista, poročnega lista in diplome. Izbrane listine in dokumenti smo prevedli in primerjali z izvirnikom v slovenščini ali nemščini. V zaključnem delu magistrskega dela smo predstavili težave in izzive, s katerimi se prevajalci in sodni tolmači srečujejo pri prevajanju javnih listin in dokumentov v slovenskem in nemškem jeziku, saj gre za konvencionalna in kulturno zaznamovana besedila.
Keywords: medinstitucionalna komunikacija, sodno tolmačenje, prevajanje slovenskih in nemških javnih listin, teorija skoposa
Published in DKUM: 18.04.2024; Views: 173; Downloads: 15
.pdf Full text (4,37 MB)

9.
Delo tolmačev pri policijskem zbiranju obvestil : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Alja Rihter, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi v teoretičnem delu predstavljamo pojem tolmačenja pri policijskem zbiranju obvestil in vlogo ter namen tolmačenja pri tuje govorečih državljanih, ki so nezakonito prestopili državno mejo in ne govorijo ter ne razumejo uradnega jezika države, v katero so vstopili. Tovrstni posamezniki imajo v takšnih situacijah omejeno sposobnost sporazumevanja, zato je povpraševanje po tolmačih v Sloveniji zelo veliko in bistvenega pomena za izvedbo policijskih, v nadaljevanju pa tudi sodnih postopkov. V teoretičnem delu so predstavljene tudi razlike med konferenčnim in sodnim tolmačenjem ter povzete značilnosti posameznih vrst tolmačenja. Vsi policijski postopki, v katerih so osumljeni tuji državljani, zahtevajo tolmačenje, zato smo v raziskovalnem delu diplomskega dela preučili sodelovanje slovenske policije in tolmačev ter na osnovi opravljenih intervjujev podali mnenje policistov in tolmačev glede vloge ter pomena tolmačev pri policijskem zbiranju obvestil, bodisi v informativnih razgovorih ali preiskovalnih intervjujih. S pomočjo intervjujev smo ugotovili, da tolmači nimajo težav z vključevanjem v policijske postopke in da zelo dobro sodelujejo s policisti in kriminalisti na območju PU Koper. Tolmači menijo, da je izobrazba pri njihovem delu pomembna, veliko težo pa ima tudi osebnost posameznega akterja pri policijskem zbiranju obvestil. Prav tako menijo, da so lahko poznavanje kulture in verskih običajev obravnavanega tujca velikokrat v pomoč pri razumevanju ravnanja osebe v postopku, kar pozitivno pripomore k uspešnemu izidu postopka. Policisti so si bili z odgovori dokaj enotni. Tolmača vidijo kot tretjo, objektivno, nujno potrebno osebo v postopkih. Od njih pričakujejo predvsem pošteno in korektno tolmačenje. Večina pričakuje, da bodo tolmači znali povzeti, kar jim tujec pripoveduje in to strniti v bistvo, ki se jim zdi pomembno za uspešno zaključen predkazenski postopek. Vsi intervjuvani tolmači so bili enotni, da bi se z veseljem udeležili izobraževanj o vključevanju v policijske postopke.
Keywords: tolmači, policijsko delo, tuje govoreči državljani, intervjuji, komunikacija, diplomske naloge
Published in DKUM: 28.03.2024; Views: 264; Downloads: 45
.pdf Full text (859,20 KB)

10.
Search done in 1.83 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica