| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Obvladovanje kompleksnosti produktov s pomočjo PLM konfiguratorja znotraj koncerna proizvodnih podjetij in prodaje : magistrsko delo
Aleš Ješovnik, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen konfigurator kot aplikacija v sistemu PLM/PDM, ki pomaga k organiziranemu razvoju in poslovanju podjetij, v današnjem svetu kompleksnih izdelkov. Opisan je pomen kompleksnosti, s katero imajo današnja podjetja težave, kako jo primerno obvladovati. Opisana sta sistem PLM in njegova vloga v podjetju. Opisano je tudi, kako je sestavljen ter kako se prekriva in povezuje z drugimi sistemi. Predstavljene so tudi nekatere aplikacije v sistemih PDM, podrobneje pa je opisana aplikacija Product Configurator iz Teamcentra, ki je bila testirana v namen obvladovanja kompleksnosti izdelka v koncernu Containex. Končni rezultat magistrskega dela je konfigurator za produkt terase in bivalne enote. Predstavljene ugotovitve in rezultati testov bodo služili pri nadaljnjem odločanju o nakupu aplikacije Product Configurator v Teamcentru.
Keywords: življenjski cikel izdelka, upravljanje življenjskega cikla izdelka, kompleksni izdelki, kompleksnost, konfiguracija izdelka, informacijska podpora, podatki, upravljanje podatkov, programsko orodje, modeliranje
Published in DKUM: 30.11.2018; Views: 822; Downloads: 141
.pdf Full text (4,60 MB)

2.
Analiza in prenova procesa podpore strankam
Janja Kolarič, 2018, master's thesis

Abstract: V podjetju za računalniški inženiring, kjer se ukvarjamo z razvojem in prodajo programske opreme, smo z empiričnimi podatki analizirali kompleksnost in zmogljivost procesa podpore strankam. Z deskriptivno metodo sistematičnega pregleda literature smo razjasnili pomen uporabljene metodologije in ISO standarda in tako podrobno raziskali delovanje procesa v informacijski rešitvi, ki se vsakodnevno uporablja v podjetju. Prav tako smo raziskali vpliv procesa AS-IS in TO-BE na samo kompleksnost in zmogljivost. S pomočjo analize in sinteze ter dopolnilno deskriptivno metodo, ki zajema proces podpore strankam, smo v podjetju nadaljevali z merjenjem in analiziranjem porabljenih virov pri reševanju zahtevkov. Na ta način bo podjetje pridobilo bolj realno sliko nerentabilnih strank ter ustrezno ukrepalo pri morebitni izgubi in/ali pridobivanju financ in drugih sredstev. V podjetju smo poskušali izboljšati samo poslovanje in rast podjetja ter delovanje posameznih aktivnosti znotraj procesa podpore strankam.
Keywords: ITIL, ISO 9001:2015, proces podpore strankam, kompleksnost, zmogljivost
Published in DKUM: 13.08.2018; Views: 753; Downloads: 83
.pdf Full text (2,96 MB)

3.
Analiza in primerjava tehnik za shranjevanje podatkov na mobilnih napravah
Klemen Sagadin, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo raziskali področje tehnik za obdelavo podatkov na mobilnih napravah in opredelili potrebe po lokalnem shranjevanju in obdelavi podatkov. Na podlagi preliminarne analize smo izbrali tehnike shrambe podatkov, ki smo jih na podlagi komparativne metode in eksperimentov podrobneje analizirali z vidika njihove uporabnosti za razvijalca, zmogljivosti delovanja in kompleksnosti pri razvoju programskih rešitev. V analizo smo vključili relacijsko bazo SQLite, objektno bazo Realm in relacijsko-objektni preslikovalnik OrmLite. Ugotovili smo, da tehnika shrambe podatkov vpliva na analizirane koncepte, saj med izbranimi tehnikami obstajajo signifikantne razlike v njihovi uporabnosti za razvijalca, zmogljivosti delovanja in kompleksnosti pri razvoju programskih rešitev.
Keywords: tehnike obdelave in shrambe podatkov na mobilnih napravah, analiza zmogljivosti, kompleksnost razvoja z uporabo shrambe podatkov, funkcionalnosti tehnik shrambe podatkov, objektna podatkovna baza Realm, relacijska podatkovna baza SQLite, preslikovalnik OrmLite
Published in DKUM: 28.08.2017; Views: 902; Downloads: 159
.pdf Full text (5,00 MB)

4.
OCENJEVANJE KVALITETE PROGRAMSKE OPREME S TEORIJO KAOSA
Andi Jankovič, 2016, master's thesis

Abstract: Začetek magistrskega dela vsebuje predstavitev temeljev in karakteristik programske opreme. Nato opišemo splošne principe testiranja programske opreme in evaluiramo najbolj znane programske metrike. Predstavimo tudi alfa metriko, ki zaradi karakteristik teorije kaosa predstavlja glavno izhodišče za nadaljnjo praktično analizo. Nato izvedemo praktični del, v namen katerega implementiramo lastno aplikacijo, s pomočjo katere na šestdesetih projektih izvedemo statistično analizo. Za projekte izračunamo vrednosti najbolj znanih programskih metrik in alfa metrike. Z analizo na podlagi statističnih zakonov pokažemo, da obstaja povezava med programskimi metrikami, ki merijo atribute kvalitete programske opreme, in alfa metriko, ki bazira na teoriji kaosa. Z dokazom povezave pokažemo, da so karakteristike teorije kaosa dobro izhodišče za merjenje kvalitete programske opreme.
Keywords: programska oprema, kvaliteta programske opreme, programske metrike, alfa metrika, kompleksnost, teorija kaosa
Published in DKUM: 04.07.2016; Views: 996; Downloads: 131
.pdf Full text (2,76 MB)

5.
Sintezno proučevanje družbene kompleksnosti - primer vrednotenja politik
Bojan Radej, 2012, original scientific article

Abstract: Spoznanje, da je družba postala kompleksna, pomeni, da resnica o družbenih zadevah, kot recimo o tem, kaj je skupno dobro ali kako uspešno je njegovo doseganje, ni več ena sama, tista na oblasti, ampak o pomembnih stvareh obstaja več dobro utemeljenih in enako veljavnih resnic. Zadeve iz domene javnega upravljanja so kompleksne, zato različni pogledi nimajo skupnega imenovalca, zato je treba razlike med njimi obravnavati kot nesomerne oz. globoke in nepremostljive. Družbene pojave je tako treba proučiti v zlatem rezu njihove dvojnosti, razpenjajoči se med razlago primarnih pomenov, ki so za sistem konstitutivni, vendar na razdvajajoč način, in razlago sekundarnih pomenov, ki edini podajo celovit pogled na vrednoteni pojav, vendar le v vsebinah, ki za nikogar niso bistvene.
Keywords: vrednotenje, kompleksnost, politika
Published in DKUM: 21.12.2015; Views: 610; Downloads: 32
URL Link to full text

6.
The planetary model as an organizational framework for the generation of innovation : a critical reflection on today's innovation practice
Gerald Steiner, 2006, original scientific article

Abstract: In this paper the "Planetary Model" is introduced as a meta-model for dealing with the complexity of sustainable innovation. Based on a sociocybernetic point of view, the "Planetary Model" can support innovators and their teams to organize innovation processes for the uncertainty and dynamics of complex innovation problems. Consequently, the importance of creative problem-solving is stressed. These interdependences also lead to a permanently changing pattern. Circularity instead of linearity becomes the determining element. Finally, provocative questions on the ability of science itself to be innovative and deal with complex problems are asked.
Keywords: inovacije, inovativnost, kompleksnost, sistemi, ustvarjalnost, reševanje problemov, modeli
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 708; Downloads: 29
URL Link to full text

7.
Okvirni postopek za večkriterijsko odločanje
Vesna Čančer, 2007, professional article

Keywords: večkriterialno odločanje, odločanje, kompleksnost, sistematika
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1014; Downloads: 101
URL Link to full text

8.
ORGANIZACIJA KOMPLEKSNIH PROJEKTOV ŠPORTNIH PRIREDITEV
Miha Farkaš, 2015, master's thesis

Abstract: Organizacija velikih športnih prireditev vključuje različne materialne in nematerialne vire, časovno omejenost in tveganost, zanje pa je odgovorna določena skupina ljudi. S temi lastnostmi lahko povežemo športne prireditve s projekti. Z drugimi besedami, organizacije velikih športnih prireditev se lahko lotimo kot projektov. Če omenjenim lastnostim prištejemo še medsebojno prepletenost vključenih aktivnosti, sočasnost njihovega izvajanja, raznolikost sodelujočih pri projektu itd., pa govorimo o kompleksnosti projekta. Za obvladovanje kompleksnosti različnih dejavnikov moramo vzpostaviti primerno projektno organizacijo. Pri oblikovanju projektne organizacije za kompleksne projekte športnih prireditev moramo zagotoviti prilagodljivost, formaliziranost, splošno centraliziranost in nizko stopnjo diferenciacije. Prav tako mora biti inovativna, da omogoča hitro komunikacijo, koordinacijo in kontrolo. Najprimernejša oblika je zato čista projekta organizacija, ki ustreza vsem zahtevanim lastnostim. Takšna oblika je bila vzpostavljena tudi pri organizaciji evropskega prvenstva v košarki – projekta EuroBasket 2013, ki velja za največjo športno prireditev, organizirano na slovenskih tleh.
Keywords: projekt, kompleksnost, športna prireditev, projektna organizacija, EuroBasket 2013.
Published in DKUM: 27.05.2015; Views: 1325; Downloads: 295
.pdf Full text (1,96 MB)

9.
Pajki (Arachnida: Araneae) na izbranih travnikih subpanonske biogeografske regije Slovenije
Davorin Horvat, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Členonožci (Arthropoda) predstavljajo velik del celotnega bogastva vrst na travniških ekosistemih. Kot plenilci so pomemben člen v prehranjevalni verigi, hkrati pa so hrana mnogim vretenčarjem. Študije so pokazale, da so pajki bioindikatorji vrstne pestrosti kopenskih členonožcev. So tipična, številčno in vrstno zelo bogata živalska skupina, ki jo najdemo v vseh kontinentalnih ekosistemih, še zlasti na travnikih. Obsežna košnja le-teh prispeva k zmanjševanju populacij in osiromašenju tako živalskih kot rastlinskih vrst. Na diverziteto pajkov vpliva več biotskih dejavnikov, kar sem v diplomskem delu opredelil kot kompleksnost vegetacije. Ta vključuje zastopanost različnih rastlinskih združb, gostoto in višino vegetacije ter njeno pokrovnost. Namen diplomskega dela je ugotoviti razliko v biodiverziteti pajkov vlažnih in suhih travnikov subpanonske biogeografske regije glede na kompleksnost vegetacije. Ugotavljam, da je bila favna pajkov na izbranih lokalitetah relativno revna zaradi kratkega časa vzorčenja: zaradi omejenega obdobja (samo v mesecu septembru) in zaradi časovne omejitve (pol ure vzorčenja). Prav tako so opazne razlike v zastopanosti rodov pajkov glede na tip travnika in raziskovane biotske dejavnike. Raziskava, opravljena na štirih izbranih lokalitetah subpanonske biogeografske regije Slovenije, izkazuje, da na biodiverziteto pajkov vplivata višina vegetacije in tip travnika.
Keywords: Pajki, Araneae, biodiverziteta, kompleksnost vegetacije, travniki, subpanonska regija, diplomsko delo.
Published in DKUM: 05.12.2013; Views: 1796; Downloads: 243
.pdf Full text (2,99 MB)

10.
SODOBNI TRGI IN INOVATIVNI PRISTOPI K VODENJU PODJETIJ
Marko Kavzar, 2012, master's thesis

Abstract: Teoretični del magistrskega dela predstavljajo prva tri poglavja. V tem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelil osnovne pojme (kompleksnost, fleksibilnost, ustvarjalnost in mehke veščine managerjev), ki so pomembni za pravilno razumevanje postavljenih hipotez. Ker v magistrskem delu opisujem inovativne pristope vodenja podjetij, sem opredelil tudi pojme v invencijsko-inovacijskem managementu. V tem poglavju sem predstavil inovativno družbo, ki zajema tistih 20 odstotkov svetovnega prebivalstva, ki so zato najbogatejši. V njihovih podjetjih in drugih organizacijah – kot poslovnih sistemih – prevladuje inovativno poslovanje. Takšna podjetja morajo zato voditi inovativni managerji, ki spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost vseh zaposlenih. Teoretične vidike managementa in vodenja opisujem ob koncu teoretičnega dela v tretjem poglavju magistrskega dela. Empirični del magistrskega dela obsega prav tako tri poglavja. S pomočjo najnovejše IBM-ove globalne študije, v kateri je sodelovalo več kot 1500 predsednikov uprav in generalnih direktorjev iz 60 držav ter 33 industrijskih panog vsega sveta, sem opisal lastnosti sodobnih trgov ter podal predloge, kako lahko z inovativnim vodenjem pridemo do konkurenčne prednosti. Ugotovil sem, da je sedanje okolje bistveno bolj nestanovitno, negotovo in kompleksno. Kompleksnost okolja se bo po mnenju anketiranih direktorjev v naslednjih petih letih še povečala. Takšnega mnenja je bilo 79 odstotkov anketiranih direktorjev iz IBM-ove globalne študije. V magistrskem delu tudi ugotavljam, da je za uspešno vodenje podjetja v nestanovitnem, negotovem in vedno bolj kompleksnem okolju potreben ustvarjalni vodja, ki ima razvite mehke veščine. Tako je kar 60 odstotkov anketiranih direktorjev iz IBM-ove globalne študije izbralo ustvarjalnost, kot najpomembnejšo lastnost, ki jo mora imeti direktor pri vodenju podjetja v sodobnem poslovnem okolju. Ustvarjalnost je tako osnova za inovativnost in stalno nove izume. S temi ugotovitvami se strinjajo tudi števili drugi avtorji, katerih mnenja sem povzel v magistrskem delu. V zaključku magistrskega dela še ugotavljam, da se je potrebno na vsako ponujeno priložnost v sodobnem gospodarskem okolju odzvati hitro, za kar pa je potrebna fleksibilnost celotne organizacije.
Keywords: kompleksnost, fleksibilnost, ustvarjalnost, mehke veščine, vodenje, management, inovativni vodja, inovativni manager, sodobni trgi
Published in DKUM: 25.01.2013; Views: 2088; Downloads: 433
.pdf Full text (1,58 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica