| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
UPORABA DEJAVNOSTI ODPRTOKODNEGA PROGRAMA MOODLE V KOMBINIRANEM IZOBRAŽEVANJU
Ester Bradač, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Kombinirano izobraževanje je v današnjem času vse bolj uveljavljena oblika izobraževanja. Zaradi svoje prilagodljivosti učitelju ter učencu predstavlja vez med klasičnim in e-izobraževanjem. Neprestan razvoj tehnologije nam nudi dovolj dobro tehnično podporo, čedalje večja dostopnost pa omogoča prenos uporabe tehnologije v izobraževalne ustanove. Današnji družbi lahko rečemo informacijska družba, kjer je uporabno znanje poglavitnega pomena. Zato je potrebno dovolj zgodaj spoznati informacijsko komunikacijsko tehnologijo, saj nam to znanje nudi možnost za vse življenjsko učenje. V svetu obstaja veliko programov za e-učenje, nekateri so plačljivi, drugi pa, kot na primer Moodle, odprtokodni programi, ki se zaradi svoje nravi izpopolnjujejo vsakodnevno. Uporaba takih programov je predvsem praktična, zato je pravilna uporaba poglavitnega pomena. Narobe uporabljena dejavnost lahko na učenca deluje odbijajoče in namesto da bi spodbujala željo po znanju, deluje ravno nasprotno — zaviralno. S samo uporabo se pri učencu spodbujajo ustvarjalnost, samodisciplina in organiziranost. Vse te lastnosti pa so še kako pomembne v nadaljnjem življenju.
Keywords: - Kombinirano izobraževanje - Moodle - E-izobraževanje
Published: 14.12.2009; Views: 1617; Downloads: 200
.pdf Full text (845,57 KB)

5.
E-IZOBRAŽEVANJE NA SLOVENSKIH UNIVERZAH
Maja Jagodič, 2010, master's thesis

Abstract: Z magistrsko nalogo smo predstavili teorijo o e—izobraževanju ter analizirali stanje na področju e—izobraževanja na slovenskih univerzah. V teoretičnem delu je predstavljena vrednost in pomen znanja, razložena je terminologija na področju izobraževanja in učenja. Nadalje predstavljamo terminologijo vseživljenjskega izobraževanja oziroma učenja ter izobraževanja na daljavo, ki je bilo predhodnik e—izobraževanja. Opisali in predstavili smo e—izobraževanje ter informacijsko—komunikacijsko tehnologijo (IKT). Predstavili in opisali smo vrste, oblike, načine in orodja e—izobraževanja. V raziskovalnem delu so predstavljeni rezultati raziskave e—izobraževanje med članicami slovenskih univerz. V raziskavi je sodelovalo 48 od 55 članic slovenskih univerz. Raziskava je pokazala, da članice slovenskih univerz v večini še nimajo vpeljanega e—izobraževanja ali kombiniranega izobraževanja. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da je med članicami slovenskih univerz sistem »Moodle« najpogosteje uporabljen portal za podporo e—izobraževanja. Na podlagi raziskave smo predstavili dejansko stanje na področju e—izobraževanja na slovenskih univerzah. Oblikovali smo predloge sprememb za izboljšanje e—izobraževanja na slovenskih univerzah. Predstavili smo odkrite, zlasti morebitne nove zakonitosti (priložnosti in težave) e—izobraževanja na slovenskih univerzah.
Keywords: - e – izobraževanje, - kombinirano izobraževanje, - informacijsko–komunikacijska tehnologija, - sistem »Moodle«.
Published: 11.01.2011; Views: 2104; Downloads: 382
.pdf Full text (4,87 MB)

6.
ERGONOMSKA ANALIZA POLOŽAJEV DELAVCA PRI DELU NA BRUSILNEM STROJU
Peter Miže, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo ergonomsko analizo položajev delavca pri delu na brusilnem stroju Herminghausen SR 3. Problem je zagotoviti pravilno držo in gibanje delavca pri delu na brusilnem stroju. Položaji stoječe drže in nepotrebno gibanje v delovnem času povzročajo delavcu utrujenost, obremenitve in bolečine v posameznih delih telesa. Namen je prilagoditi, omogočiti delavcu udobno, pravilno držo pri delu in gibanje pri najmanjšem fizičnem in psihičnem naporu brez naprezanja. Prilagojeno delovno mesto na brusilnem stroju neposredno vpliva na varnost, učinkovitost pri delu in ohranja zdravje delavca. Cilj naloge je: zagotoviti delo v stoječem in sedečem položaju, ukiniti nepravilne položaje drže, nepravilno držo pri dviganju bremen in omejiti nepotrebno gibanje delavca. S pravilno držo na kombiniranem delovnem mestu bomo odpravili utrujenost, bolečine v nogah in hrbtenici delavca. Z ergonomsko oblikovano delovno površino, boljšim zaporedjem operacij in dobro postavitvijo delovnih predmetov bomo odpravili nepotrebne gibe in zagotovili pravilno držo delavca pri delu. Reševanje problemov nepravilnih položajev drže smo se lotili z metodo OWAS. S pomočjo metode OWAS smo ugotovili, kdaj je položaj drže telesa delavca med delovnem časom nepravilen. V našem primeru so se pojavili položaji drže delavca, pri katerih je potrebno ukrepati takoj in jih ukiniti v čim krajšem času. Delo proučuje probleme obstoječega stanja položajev drže, opisovanje delovnih površin stroja in gibanje delavca. Za rešitev in natančno opredelitev problema drže in gibanja, se odločamo za kombinirano delovno mesto in oblikovanje novih delovnih površin brusilnega stroja. Ugotovitve kažejo, da s pomočjo kombiniranega delovnega mesta, na podlagi rezultatov metode OWAS, uvedbe stola, delovne mize, nastavljive po višini, zaščitnih sredstev, pripomočkov in učinkovitih navodil varnosti, omogočimo delavcu pravilno držo v sedečem in stoječem položaju, držo pri dviganju bremen; odpravimo nepotrebne gibe, zmanjšamo obremenitve in zagotovimo večjo varnost pri delu.
Keywords: · drža delavca, · obremenitev, · delovna površina, · kombinirano delovno mesto, · brusilni stroj
Published: 09.11.2011; Views: 2186; Downloads: 434
.pdf Full text (7,30 MB)

7.
E-IZOBRAŽEVANJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU
Olivera Novaković, 2011, master's thesis

Abstract: Razvoj novih tehnologij (predvsem IKT) ima pomemben vpliv tudi na izobraževanje, zato si danes težko zamislimo študij na daljavo brez uporabe vsaj nekaterih oblik in tehnologij e-izobraževanja. Razvoj v tej smeri je prišel do točke, ko ko je potrebno tradicionalno delitev na klasično izobraževanje in izobraževanju na daljavo preoblikovati v delitev na klasično in odprto izobraževanje, kjer v kontekstu slednjega e-izobraževanje postaja njegova glavna komponenta. Velik pomen e-izobraževanja so jasno zaznale številne javne in zasebne inštitucije, ki delujejo na področju univerzitetnega izobraževanja, o čemer pričajo številni raziskovalni in razvojni projekti v zadnjih dveh desetletjih, katerih pomembna značilnost je velika internacionalizacija projektnih skupin, kar jasno kaže na globalne dimenzije in potenciale e-izobraževanja. Izsledki teh raziskav in tudi izkušnje z že apliciranimi oblikami e-izobraževanjem na različnih stopnjah univerzitetnega študija, so zelo jasno pokazali ne samo zelo kompleksen nabor problemov, temveč tudi, da gre v veliki meri za kvalitativno nove oziroma konceptualno drugačne izobraževalne prijeme, ki ne morejo predstavljati enostavnega nadomestila oziroma tehnološke modernizacije klasičnega izobraževanja, saj bi s tem potencial e-izobraževanja ostal v veliki meri neizkoriščen. V tej zvezi bi omenili tudi relativno majhno pozornost, ki jo e-izobraževanju namenjajo temeljni dokumenti bolonjske reforme. Pregled stanja e-izobraževanje na doktorskem študiju v tujini (ZDA in Evropa), je pokazatelj, da je to v primerjavi z e-izobraževanjem na nižjih univerzitetnih ravneh še vedno precej redko. Razlogi za to so verjetno večplastni in jih v naši nalogi nismo posebej raziskovali. Domnevamo pa lahko, da je razloge za to potrebno iskati v veliko bolj individualiziranem študiju v primerjavi s študijem večjih skupin na dodiplomskih programih in posledično velike heterogenosti raziskovalnih (doktorskih) tem, večjih stroškov (per capita) za organizacijo in vzdrževanje sistema e-izobraževanja za manjšo populacijo študentov, v primerjalno večjem znanju računalniških tehnologij pri doktorskih študentih, ki tako pogosto razvijajo bolj »spontane« rešitve v komunikaciji s profesorji in medseboj... E-izobraževanje v Sloveniji, vsaj v obliki uradnih akreditiranih programov, še ni prisotno na slovenskih univerzah. Te sicer že poznajo in ponekod tudi prakticirajo e-izobraževanje na nekaterih dodiplomskih programih, toda tudi po našem mnenju tu še ni bil dosežen tisti razvojni prag, ki bi zahteval nadaljnje korake. Na primeru Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo v našem delu poskušali premisliti možnosti e-izobraževanja na doktorskem študiju. Glede na obstoječe pogoje in situacijo, pri kateri smo vpoštevali strukturo in temeljna pravila doktorskega programa Humanistika in družboslovje, število doktorskih študentov v zadnjih treh letih, kadrovsko infrastrukturo (učitelje in administativno podporo študiju) in aktualne tehnologije, ki jih FF UL ima za administrativno podporo študiju na dodiplomskih in podiplomskih ravneh, smo predvideli dva možna scenarija e-izobraževanja, ki smo ju poimenovali delno hibridno in hibridno e-izobraževanje. Temeljna tehnološka (in posledično tudi konceptna) razlika med njima je v platformi, ki omogoča različne oblike e-izobraževanja. Pri delno hibridnem scenariju je to VIS (Visokošolski informacijski sistem), platforma, ki je predvsem namenjena oziroma se jo danes uporablja za administrativno vodenje študijskega procesa, pri čemer omogoča nekatere oblike e-izobraževanja, medtem ko je pri hibridnem scenariju glavno vlogo odprtokodna platforma Moodle, ki naj bi se uporabljala izključno za procese in rešitve v samem izobraževanju (poučevanju), administrativna podpora bi bila še vedno domena VIS. Za vsakega od obeh scenarijev smo preiskali prednosti oziroma slabosti.
Keywords: e-izobraževanje, doktorski študij, Moodle, kombinirano e-izobraževanje, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, delno hibridno e-izobraževanje, hibridno e-izobraževanje.
Published: 23.02.2012; Views: 2340; Downloads: 165
.pdf Full text (3,76 MB)

8.
UPORABA E-UČENJA PRI IZOBRAŽEVANJU PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Sonja Turnšek, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije izjemno vpliva na naše življenje in tudi na proces izobraževanja. Vedno več je poudarka na e-izobraževanju. E-izobraževanje predstavlja učenje s pomočjo informacijske komunikacijske tehnologije. Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali lahko model kombiniranega učenja uporabimo na področju izobraževanja iz vsebin prve in nujne medicinske pomoči, ugotoviti, ali so predavatelji Vojaške zdravstvene enote dovolj seznanjeni z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in/ali bi jo znali pri procesu izobraževanja tudi uporabljati ter primerjati model e-izobraževanja z ostalimi evropskimi Nato državami. Raziskovalna metodologija. Raziskava temelji na kvantitativni in kvalitativni metodologiji z uporabo metode utemeljene teorije. Za kvantitativno raziskavo smo uporabili strukturiran in za kvalitativno raziskavo nestrukturiran vprašalnik. Pri kvantitativni raziskavi je sodelovalo 45 anketirancev. V kvalitativni raziskavi je sodelovalo 9 sodelujočih iz 8 različnih držav. Pri kvantitativni raziskavi smo za analizo podatkov uporabili hi-kvadrat test, pri kvalitativni raziskavi pa tematsko analizo podatkov. Rezultati. Sodelujoči menijo, da lahko model kombiniranega učenja uporabimo na področju izobraževanja prve in nujne medicinske pomoči v Slovenski vojski in da je model kombiniranega učenja primerljiv z ostalimi evropskimi Nato državami, kar so potrdili tudi rezultati vprašalnika. Statistično pomembnih razlik v odnosu na stopnjo dosežene izobrazbe in uporabo kombiniranega učenja v procesu izobraževanja prve in nujne medicinske pomoči nismo dokazali, prav tako nismo dokazali statistično pomembne razlike v odnosu med stopnjo izobrazbe in poznavanjem informacijsko komunikacijske tehnologije. Sklep. E-izobraževanje je kompleksna oblika izobraževanja. Na uporabo modela kombiniranega učenja v procesu izobraževanja prve in nujne medicinske pomoči je potrebno predavatelje predhodno usposobiti tako iz vsebin, ki se navezujejo na informacijsko komunikacijsko tehnologijo, kot tudi iz strokovnih vsebin. Prav tako je potrebno na kombiniran model učenja predhodno pripraviti in usposobiti kandidate, ki vstopajo v proces izobraževanja.
Keywords: E-izobraževanje, kombinirano učenje, učenje odraslih, učni proces, Vojaška zdravstvena enota.
Published: 01.02.2012; Views: 1702; Downloads: 225
.pdf Full text (1,61 MB)

9.
Uporaba e-učnih gradiv pri obravnavi osnovnih geometrijskih pojmov
Darja Antolin, Alenka Lipovec, 2010, published scientific conference contribution

Abstract: V prispevku predstavimo obliko kombiniranega (e-)izobraževanja, pri katerem se tradicionalne oblike in metode prepletajo z e-učenjem in smiselno uporabo druge IKT. Opišemo potek kombiniranega (e-)izobraževanja pri obravnavi osnovnih geometrijskih pojmov, ki je bil zasnovan kot manjši eksperiment v dveh oddelkih učencev 6. razreda kot primerjalnih skupinah. Glavna cilja eksperimenta, ki je trajal 2 tedna (10 ur matematike), sta bila ugotoviti vpliv uporabe interaktivnih e-gradiv na učne dosežke učencev ter raziskati, kakšna so stališča učencev do uporabe interaktivnih e-gradiv po izvedenem eksperimentu. Empirični rezultati so pokazali, da obstaja tendenca, da so rezultati učencev eksperimentalne skupine boljši od rezultatov učencev kontrolne skupine. Obenem se je pokazalo, da imajo učenci, pri katerih je pouk matematike v času trajanju eksperimenta potekal ob uporabi interaktivnih e-gradiv, izredno pozitivno stališče do novega načina poučevanja in učenja.
Keywords: IKT, kombinirano e-izobraževanje, e-učna gradiva, poučevanje matematike
Published: 07.06.2012; Views: 1569; Downloads: 75
URL Link to full text

10.
Študija primera "Kombinirano (blended) poučevanje in velike skupine"
Lučka Lorber, Matija Vidiček, Metka Zorič-Venuti, 2008, published professional conference contribution

Abstract: V okviru mednarodnega projekta Blend-xl smo na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru pri predmetu Prometna geografija izvedli akcijsko raziskavo problematike poučevanja velikih skupin z uporabo kombiniranega (blended) poučevanja ob podpori e-okolja Moodle. V prispevku je prikazan rezultat 1. ciklusa (analiza-> planiranje-> izvedba-> ovrednotenje) akcijskega raziskovanja s poudarkom na motivaciji in učinkoviti izvedbi učnih aktivnosti znotraj velike skupine študentov. Rezultati študentske ankete sporočajo, da študentje dajejo prednost izvedbi kombiniranega (blended) poučevanja pred klasičnim načinom, da so zelo dobro sprejeli Moodle, kvaliteta komunikacije se je zaradi uporabe Moodle orodij dvignila, radi imajo skupinske učne aktivnosti in pričakujejo od visokošolskih učiteljev na tem področju še veliko več.
Keywords: e-izobraževanje, e-gradiva, Moodle, kombinirano učenje, velike skupine, učne aktivnosti
Published: 07.06.2012; Views: 1264; Downloads: 78
URL Link to full text

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica