SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Sodobno konstruiranje zlepnih spojev
Marjan Potočan, 2009, master's thesis

Abstract: V nalogi je predstavljena tehnologija spajanja materialov s postopki lepljenja. Za samo tehnologijo lepljenja smo izdelali tudi analizo zunanjih vplivov, ki se pojavijo pri uporabi tehnologije lepljenja za spajanje materialov. Pri oblikovanju zlepnih spojev, smo upoštevali priporočila oziroma zahteve podjetij ter dodatno uporabljali tudi princip dobre laboratorijske prakse. Za vsak primer zlepnega spoja, smo pripravili določeno število vzorcev, realnih zlepnih spojev, ki smo jih kasneje tudi mehansko preizkusili. Z metodo mehanskih preizkusov, smo na osnovi dobljenih rezultatov ugotovili ustreznost izbranega lepila. Prav tako smo lahko ob pomoči izmerjenih rezultatov mehanskih preizkusov, določili najustreznejše parametre za oblikovan zlepni spoj. Rezultati, ki so bili izmerjeni v laboratorijih posameznih podjetij za katera so se izdelali praktični primeri lepljenja, so izpolnili vsa zahtevana merila glede trdnosti zlepnih spojev. Prav tako so zlepni spoji v času preizkušanja, delovali po pričakovanjih in predvidevanjih. Tudi kasnejši naključno odvzeti vzorci zlepnih spojev iz proizvodne linije, niso kazali bistvenih odstopanj pri rezultatih mehanskih preizkusov, v primerjavi z laboratorijsko pripravljenimi vzorci zlepnih spojev.
Keywords: Lepilo, lepljenje, zlepni spoj, adhezija, kohezija, tehnologija lepljenja, spajanje materialov, trdnostno preizkušanje lepil
Published: 19.05.2009; Views: 2601; Downloads: 354
.pdf Full text (14,15 MB)

2.
3.
ČLENKI V GOVORNEM BESEDILU
Sabina Kotnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Členki so v govornem besedilu pogost jezikovni pojav. Uporabljamo jih spontano in z njimi vzpostavljamo pomenska razmerja z govornim dogodkom: sporočevalec z njimi vzpostavlja stik z naslovnikom, signalizirajo mu, kako naj nekaj razume, vsebinsko se navezujejo na predhodno izjavo. Izražanje z njimi je strnjeno, okrajšano, zamenjujejo lahko cel stavek, imajo določeno informativno vrednost, z njimi razlagamo, vrednotimo, čustveno barvamo, ocenjujemo in stopnjujemo besedilo. So vezni elementi — kot navezovalniki se nanašajo na cel stavek, poved ali dele stavka. Kadar le-te povezujejo, izražajo logične, smiselne odnose med deli besedila. V nalogi raziskujem členke, ki se udejanjajo na semantični in besediloslovni ravni. Na podlagi meril za delitev slovenskih členkov sem določila pomen in vlogo členkov v stavku, povedi ali besedilu; s členki se v govornem besedilu izražamo strnjeno in okrajšano, zato sem členkom poiskala stavčne ustreznike in določila njihovo pogostnost. Členke v vlogi besedilnih povezovalcev razumem kot besedilna povezovalna sredstva, ki izražajo pomensko-logične odnose med povedmi oziroma deli besedila.
Keywords: Ključne besede: besediloslovje, členek, govorno besedilo, besedilni povezovalci, funkcijska slovnica, kohezija
Published: 23.12.2009; Views: 2483; Downloads: 336
.pdf Full text (984,17 KB)

4.
BESEDILOTVORNE LASTNOSTI JEZIKA TVORJENIH BESEDIL OSNOVNOŠOLCEV V DRUGI IN TRETJI TRIADI OSNOVNE ŠOLE (Na izbranem vzorcu)
Mojca Plaznik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomske naloge so besedilotvorne lastnosti tvorjenih besedil učencev druge in tretje triade osnovne šole. V nalogi so bile uporabljene opisna metoda, metoda klasifikacije, komparativna analitična in sintetična metoda ter primerjalna metoda. Namen diplomske naloge je s pomočjo analize besedil pokazati, da se jezik v zapisanih besedilih osnovnošolcev med četrtim in devetim razredom osnovne šole spreminja oziroma da je repertoar jezikovnih sredstev, ki jih uporabljajo starejši otroci, načeloma drugačen od tistega, ki ga uporabljajo mlajši otroci; hkrati je namen naloge pokazati razlike v repertoarju jezikovnih sredstev med dečki in deklicami. Proučevana je spetost delov besedila, stopnja avtonomnosti povedi, leksikalna bogatost besedila, zamenljivost delov besedila, umeščanje pojavov v določen časovni okvir in objektivnost oziroma subjektivnost v besedilih. Namen naloge je tudi proučiti besedila v izbranem vzorcu na makronivoju (tematska zgradba) in ugotoviti zgradbo in dolžino povedi (na mikronivoju) ter določiti rabo slogovnih postopkov v besedilih. V izhodiščnem poglavju je s pomočjo sodobnih jezikoslovnih izhodišč podan teoretični okvir sporazumevanja in sporočanja. V nadaljevanju so z empiričnimi analizami prikazane besedilotvorne lastnosti tvorjenih besedil izbranega vzorca.
Keywords: besedilotvorje, besediloslovje, sporočanje, slogovni postopki, kohezija, eksplikativnost, suksesivnost, aktualnost besedila, subjektivnost, tematska zgradba.
Published: 24.02.2010; Views: 2644; Downloads: 203
.pdf Full text (932,08 KB)

5.
SOCIALNA INTELIGENTNOST IN SOCIALNI KAPITAL ŠTUDENTOV FOV-A
Danijela Jerinić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Študentska populacija predstavlja velik del slovenske družbe, ki se danes prilagaja mnogim spremembam v izobraževalnem in gospodarskem sistemu. Želeli smo poudariti pomembnost aktivnega delovanja študentov v različnih okoljih, kot so študijsko, virtualno, okolje prostočasnih dejavnosti in poslovno okolje. Ustvarjanje vezi in poznanstev pomeni razvijanje socialnega kapitala, ki krepi zaupanje, širi socialna omrežja in povečuje občutek pripadnosti določeni skupnosti. Pri navezovanju stikov nam predvsem pomaga razumevanje samega sebe in sposobnost ustvarjanja okoliščinam primernih socialnih interakcij. Na Fakulteti za organizacijske vede Kranj smo z anketnim vprašalnikom izvedli raziskavo med študenti različnih študijskih smeri. Analiza ankete je pokazala, da študenti več pozornosti namenjajo neformalnemu druženju kot formalnemu, a še vedno obstaja velik delež anketirancev, ki se redko družijo s kolegi. Prosti čas večinoma preživljajo izven študijskega okolja in »mrežijo« preko prijateljev. Ideja študijske izmenjave večine ne privlači, prav tako jim ne ustreza sodelovanje pri projektih na FOV. Velika večina študentov pogosto uporablja spletna socialna omrežja, a za ohranjanje stikov se s prijatelji najraje srečujejo v živo, kljub razvoju moderne tehnologije. V nadaljnji statistični analizi smo potrdili ali zavrnili določene predpostavke. Diplomsko delo smo zaključili s predlogi za nadaljnji razvoj socialnega kapitala študentov, ki omogoča lažji in uspešnejši prehod iz študentskega življenja v formalni poslovni svet.
Keywords: socialna inteligentnost, socialni kapital, komunikacija, družbena kohezija, socialno omrežje
Published: 13.02.2012; Views: 1296; Downloads: 210
.pdf Full text (883,10 KB)

6.
Elipsa kot stavčnopovedni in besedilni pojav
Mira Krajnc Ivič, Andreja Žele, 2012, original scientific article

Abstract: The paper Ellipsis as a sentence and textual phenomenon presents ellipsis as a textual valence phenomenon and its recognition in text/discourse on the material of Slovene language. Ellipsis is a linguistically-systemically predictable omission. As a systemic phenomenon, it belongs (based on frequency of occurrence) primarily to the textual plane. Ellipsis can be seen as expressionless content, or the non-worded content of textual valence; it is therefore an expression of textual valence within the sentence structure (and broader) and often a stylistic phenomenon. Ellipsis is more likely to occur in narrower-interest dialogical texts with predominantly practical-communicative content and verbs with absolute semantic valence ranging from one- to three-valence verbs. One would expect the appearance of ellipsis to be less frequent in monological wider-interest texts: for instance, in speeches by members of city council. With its textuality, the text creates alternatives and provides a selection of these, so that recurrence of particular sections of text is either permitted or withheld in accordance with its participants (authors and recipients) beliefs and presuppositions, which are also reflected in the economy of language and in the flout or/and violation of the maxims of Grices co-operative principle. That is also connected to the functional sentence perspective with its possibility of adapting word order to the content or actual meaning of the sentence.
Keywords: slovenščina, besediloslovje, valenca, koherenca, kohezija
Published: 10.07.2015; Views: 396; Downloads: 41
URL Link to full text

7.
ANALIZA PRIPOVEDOVANJA V ŠALAH SLOVENSKIH STAND UP KOMEDIJ
Polona Kovač, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Stand up komedija je že vrsto let priljubljena v svetu. Z razvojem interneta je postala globalni fenomen in tako smo stand up komike dobili tudi v Sloveniji. Njihovi obrazi so z leti postali znani, oblikovali so si svoje ime in karakter. Zasledimo jih povsod: v klubih, gledališčih, na festivalih in prireditvah vseh vrst, v tiskanih medijih, na radiu in televiziji. Ob iskanju gradiva za našo nalogo ni bilo v slovenskem jeziku najti ničesar oprijemljivega, strokovnega o stand up komediji, zato smo morali poseči po tujejezični literaturi in se obrniti na kompetentne osebe, ki poznajo slovensko stand up sceno. Menimo, da je pričujoče delo doprinos k stand up komediji tudi v teoretičnem smislu. Osnovno sredstvo stand up komedije je humor. V nalogi smo predstavili teorije humorja, in sicer tri klasične: teorijo nadrejenosti, teorijo razbremenitve in teorijo neskladja ter dve sodobni teoriji: teorijo o humorju na osnovi semantičnega scenarija (SSTH) in splošno teorijo verbalnega humorja (GTVH). V teoretičnem delu smo opredelili besedilo in njegove značilnosti, pri čemer smo se osredotočili na govorjeno besedilo. Na podlagi teorije smo analizirali šale slovenskih stand up komikov. Analizirali smo način razvijanja teme, torej pripovedovanje, besedilo z vidika besedilotvornih in skladenjskih sredstev, opazovali značilnosti govorjenega besedila ter skladnost transkribiranih šal z značilnostmi stand up komedije.
Keywords: Jezikovno sporočanje, govorjeno besedilo, pripovedovanje, kohezija, teorije humorja, stand up komedija, leksikalni scenarij.
Published: 23.06.2016; Views: 415; Downloads: 90
.pdf Full text (1,17 MB)

8.
OPISOVALNI NAČIN RAZVIJANJA TEME
Lucija Hrženjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali opisovalni slogovni postopek, zanimala sta nas dva tipa opisovanja: statično opisovanje in dinamično opisovanje. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti lastnosti in značilnosti obeh tipov opisovalnega slogovnega postopka, kar smo dosegli s pomočjo več kriterijev. Pri opredelitvi opisovalnega slogovnega postopka smo si pomagali s teoretičnimi dognanji sodobnih slovenskih in tujih jezikoslovcev, dognanja smo predstavili v teoretičnem delu diplomskega dela. V analizo smo vključili 5 strokovnih besedil in 1 praktičnosporazumevalno besedilo; vsa izbrana besedila glede na slogovni postopek niso shematizirana, v njih ni le statično ali le dinamično opisovanje, saj se ta načina opisovanja ali prepletata ali se v enem pojavljajo fragmenti drugega. Poleg tega besedila predstavljajo sondažno raziskavo, saj je vzorec besedil zaradi obširne in poglobljene teme raziskovanja premajhen, zato posplošitev, ki bi celostno definirale opisovanje, nismo mogli narediti. Sporazumevanje je izmenjevanje sporočil in obsega sporočanje ter sprejemanje besedil, rezultat sporočanja je besedilo, ki mora biti smiselno, razumljivo in ima temo. Ta je opredeljena kot eden ali več stavkov oziroma misli, ki imajo skupni smisel. Razvijanje teme je razvijanje misli in nizanje razčlenjenih tematskih komponent, rezultat pa je zaporedje tematskih komponent, ki gradijo obseg vsebine besedila in enake logične odnose v temi. Glede na način razvijanja teme razlikujemo pet ubeseditvenih načinov oziroma slogovnih postopkov: obveščevalni, opisovalni, pripovedovalni, razlagalni in utemeljevalni ter glede na to obveščevalna, opisovalna, pripovedovalna, razlagalna in utemeljevalna besedila. V opisovalnem ali deskriptivnem načinu se tema razvija postopno z opisovanjem predmeta, osebe ali pojava, opisovanje pa je lahko statično ali dinamično. Pri statičnem opisovanju gre za podajanje tematskih pojavnosti, ki so najpogosteje podane kot enako hierarhizirane, značilnost dinamičnega opisa pa je procesualnost teme z določenim zaporedjem dejanj, postopkov ali opravil, ki ga ni mogoče spremeniti. V besedilih smo preučevali naslednje kriterije: sobesedilno spetost (kohezijo), zapovrstno nizanje besedilnih sestavin (enumerativnost), zamenljivost besedilnih sestavin (komutativnost), stilistiko besedila. Pri tem sta nas zanimali stilna zaznamovanost oz. nevtralnost besedišča in objektivnost oz. subjektivnost besedil. Ugotavljali smo tudi, katere besedne vrste prevladujejo v statičnem in katere v dinamičnem opisovanju, torej nas je zanimalo besedišče, ki v statičnem opisovanju učinkuje statično, v dinamičnem opisovanju pa dinamično. Na koncu nas je zanimalo, kateri tipi skladenjskih struktur prevladujejo v opisovalnih besedilih.
Keywords: besediloslovje, sporočanje, slogovni postopki, statično opisovanje, dinamično opisovanje, kohezija, enumerativnost besedila, komutativnost besedilnih enot, stilistika besedila, statično in dinamično besedišče
Published: 24.08.2016; Views: 1908; Downloads: 125
.pdf Full text (6,51 MB)

9.
Besedilna analiza člankov stalne rubrike Življenje nas uči revije Ognjišče
Marjana Širec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Revija Ognjišče izhaja že od leta 1965. Najprej je bil to majhen zvežčič, za katerega sta sprva skrbeli župniji Koper in Postojna. Imel je ožji krog bralcev in že takrat najdemo nekatere rubrike, ki so ohranjene še v današnji izdaji revije Ognjišče. Skozi zgodovino so se spreminjali oblika in velikost ter tudi obseg revije. Danes je do omenjene revije mogoče dostopati na več načinov; preko interneta, vendar ni mogoče prebrati celotnih člankov, potem lahko revijo kupimo v »cerkvenih« prodajalnah, naročimo na dom ali jo imamo naročeno preko župnije. Gradivo člankov iz rubrike Življenje nas uči smo poiskali v arhivu knjižnic Teološke fakultete in Univerzitetne knjižnice. Ker gre za vsebine, ki vsebujejo versko tematiko, gradivo ni vsesplošno dostopno. V nalogi smo predstavili teorijo komuniciranja, Griceovo sodelovalno načelo in Leechevo vljudnostno načelo. V teoretičnem delu smo omenili še govorno dejanje ter podrobno opredelili besedilo in njegove značilnosti. Na podlagi teorije smo analizirali stalno rubriko Življenje nas uči revije Ognjišče. Na podlagi skupnih tem člankov iz let 2004 in 2014 smo analizirali zunanjo zgradbo, slogovni postopek in notranjo zgradbo. Ugotavljali smo, katero načelo vsebujejo izbrani članki. Opazovali smo razlike v zgradbi člankov med letoma 2004 in 2014.
Keywords: komuniciranje, besedilo, kohezija in koherenca, verska tematika, revija Ognjišče.
Published: 19.10.2016; Views: 625; Downloads: 75
.pdf Full text (1,17 MB)

10.
Koncept in model teritorialne kohezije
Sabina Grižančič, 2014, original scientific article

Abstract: Oktobra 2008 je Evropska komisija izdala Zeleno knjigo o teritorialni koheziji, ki je sprožila obsežno diskusijo o konceptu teritorialne kohezije. Ta je skupaj z ekonomsko in socialno kohezijo cilj, ki ga zasleduje Evropska unija. Čeprav številni strokovnjaki opozarjajo, da implementacija teritorialne kohezije (TK) brez jasne definicije in kazalnikov ne more biti uspešna, ostaja koncept teritorialne kohezije še danes nedorečen. Pričujoči članek podaja povzetek obsežne študije koncepta teritorialne kohezije, ki se je ukvarjala z geografsko definicijo teritorialne kohezije (prostorske povezanosti), določitvijo kazalnikov in izdelavo modela za merjenje TK. Na koncu je predstavljen primer merjenja TK na primeru NUTS 3 regij Slovenije.
Keywords: ekonomska geografija, regionalno planiranje, regije, teritorialna kohezija, Slovenija
Published: 16.04.2018; Views: 150; Downloads: 34
.pdf Full text (528,10 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.78 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica