| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Upoštevanje kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi v centru starejših
Mojca Končan Marinček, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Zagotavljanje kakovostne in etično ustrezne nege ter oskrbe starostnikov v centrih starejših postaja glede na porast svetovnega staranja prebivalstva vedno bolj pomembno. Vpliva na njihovo dobrobit in dostojanstvo v poznem obdobju življenja, kjer ima človek svojo zgodbo, stiske, izgube in zdravstvene težave. Ključno orodje za usmerjanje etičnega delovanja v zdravstveni negi je Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Oskrba starostnikov zahteva celostni pristop, ki združuje medicinske kompetence, psihološko razumevanje in visoke etične standarde. Zdravstveni delavci se vsakodnevno soočajo z izzivi, ki izvirajo iz specifičnih potreb in ranljivosti starostnikov, pri čemer je treba odgovoriti nanje v skladu z etičnimi načeli. Namen: Analizirati stopnjo etičnega obnašanja do starostnikov s strani zdravstvenih delavcev v obravnavanih centrih starejših, raziskati zadovoljstvo starostnikov v centrih starejših z upoštevanjem etičnih načel in ugotoviti, kakšen vpliv ima vodstvo na zagotavljanje visoke stopnje etičnega obnašanja zdravstvenega kadra do starostnikov. Metode dela: Izvedli smo kvantitativno raziskavo z anketnimi vprašalniki v fizični obliki. Vprašalniki so bili razdeljeni v DEOS-centrih starejših med stanovalce, zdravstveni kader ter vodje zdravstvene nege in oskrbe. Raziskava je potekala v januarju 2024, zajemala je vzorec 55 zdravstvenih delavcev, 74 stanovalcev in 7 vodij. Teoretični del naloge je obsegal deskriptivno metodo s pregledom znanstvene literature preko podatkovnih baz PubMed, Google scholar in študij zakonodaje zdravstvenega področja. Rezultati: Pred začetkom raziskave smo postavili tri hipoteze. Odgovore anketnih vprašalnikov vseh treh sodelujočih skupin smo analizirali in primerjali med seboj. Hipotezo, da je večina starostnikov v centru starejših z zdravstveno nego in oskrbo zadovoljna, smo potrdili. Prav tako smo potrdili hipotezo, da večina zdravstvenih delavcev v obravnavanih centrih starejših upošteva etične smernice. Hipotezo, da ima vodja zdravstvene nege in oskrbe vpliv na spoštovanje Kodeksa etike zdravstvenih delavcev do starostnikov, smo ovrgli. Razprava in zaključek: Starostniki kot ranljiva populacija, ki ima za sabo življenjska potovanja, zgodbe in nemalokrat stiske, si zaslužijo obravnave, kjer njihovo dostojanstvo, avtonomija in počutje ostanejo na visokem nivoju. Delo z ljudmi, sploh na tako intimnem področju, kot je dom za starostnike, je specifično delo, ki ga ne zmore opravljati vsakdo. Le ljudje s čutom za sočloveka, razvito empatijo in etičnim delovanjem znotraj sebe lahko delo opravljajo kakovostno. Sposobnost videti in ceniti drugega kot enakovrednega posameznika prispeva k spoštovanju in ohranjanju dostojanstva stanovalcev. To je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostne oskrbe, ki spoštuje pravice in želje vsakega posameznika. Pomembno je, da je neprestano poveličevanje slednjih lastnosti, znanstveno raziskovanje na tem področju ter osebnostno izobraževanje, vključeno že v proces strokovnega izobraževanja mlade generacije zdravstvenih delavcev.
Keywords: kodeks etike, zdravstvena nega, starostniki, vodenje
Published in DKUM: 24.04.2024; Views: 237; Downloads: 21
.pdf Full text (1,18 MB)

2.
Pomen evropskega kodeksa policijske etike z vidika sodobne policijske dejavnosti : plenarno zasedanje
Milan Pagon, 2002, published professional conference contribution

Keywords: kodeks policijske etike, policijska etika, policijski kodeks, organizacijska etika, kodeks etike
Published in DKUM: 11.03.2024; Views: 156; Downloads: 6
.pdf Full text (197,78 KB)

3.
Etični vidik v poslovodnem računovodstvu
Anja Horvat, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Pojem etika se v širšem smislu ukvarja s področjem človeških ravnanj glede na to, kaj je dobro in kaj slabo, prav tako kaj je prav in kaj je narobe. Da pridemo do bistva, ali so naše odločitve dobre ali slabe, mora odločevalec primerjati svoje odločitve s standardi. To so standardi, ki ne izražajo statističnega odnosa, vendar zahtevajo od odločevalca, da oceni vrednote in položaj oseb, na katere vpliva odločevalec. Delo odločevalca je, da oceni rezultate odločitve in biti posledično odgovoren zanje. Standarde, ki nam služijo kot sodilo, imenujemo kodeks poklicne etike, po katerem presojamo svoja dejanja. V diplomskem seminarju smo želeli dokazati, da prihaja do kar nekaj neetičnih ravnanj v Sloveniji. Do želenih ugotovitev smo prišli s pomočjo literature in s kodeksom poklicne etike računovodij ter s pomočjo člankov izbranih avtorjev. Glede pritiskov za neetično ravnanje smo ugotovili, da ti pritiski obstajajo, vendar jih ni toliko, kot smo pričakovali. Obstaja možnost, da jih rezultati teh razpoložljivih raziskav ne razkrivajo, saj so viri teh pritiskov pogosteje notranji, torej nadrejenih, sodelavci in računovodjevi.
Keywords: poslovodno računovodstvo, etika, morala, kodeks poklicne etike, etične dileme, kreativno računovodstvo.
Published in DKUM: 30.03.2021; Views: 1473; Downloads: 196
.pdf Full text (629,28 KB)

4.
Ocena prebivalcev Slovenije o izpolnjevanju določil kodeksa policijske etike pri slovenskih policistih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Rok Jakomin, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni v policiji se pri svojem delu dnevno srečujejo s situacijami, v katerih so potrebne hitre in razumne odločitve. Svoje delo morajo opraviti pravilno tako z vidika zakonitosti kot etičnosti. Policijski poklic je z etičnega vidika zelo občutljiv, saj mora policist ščititi svobodo vseh državljanov pred nasilnim poseganjem kršilcev v svobodo in dostojanstvo drugih. V diplomski nalogi so uvodoma predstavljeni pojmi etika, morala, integriteta ter poslovna in poklicna etika. Različni etično-moralni kodeksi predstavljajo vzorec vedenja in delovanja v posamezni družbi. Policisti spadajo med javne uslužbence, ki morajo svoje delo in naloge opravljati v javnem interesu. Od njih se pričakuje odgovorno ravnanje in delovanje na podlagi splošno priznanih etičnih norm. Le policisti z visoko stopnjo integritete lahko svoje delo opravljajo v skladu s pričakovanji in z zahtevami družbe. Naloga se osredotoča na razumevanje določil kodeksa policijske etike s strani javnosti in preverjanje njegovega izpolnjevanja in upoštevanja s strani zaposlenih v policiji. V nalogi je podrobno opisana vsebina temeljnih načel in določb kodeksa, ki so v pomoč policistom pri opravljanju njihovega poklica. V empiričnem delu naloge je predstavljena metoda anketiranja in vsebina vprašanj, zastavljenih anketiranim. Glavni cilj raziskave je s pomočjo ankete pridobiti mnenje slovenske javnosti o pomembnosti načel Kodeksa policijske etike. Rezultati ankete kažejo, da je slovenska javnost z vsebino Kodeksa policijske etike seznanjena le v majhni meri. Vendar pa se anketirancem zdi uporaba načel, zapisanih v kodeksu, zelo pomembna za opravljanje vsakdanjega dela policistov, a so mnenja, da jih policisti pri svojem delu dejansko ne upoštevajo vedno. Iz rezultatov ankete je razvidno tudi, da je stopnja zaupanja v slovensko policijo visoka.
Keywords: diplomske naloge, etika, morala, integriteta, slovenska policija, kodeks policijske etike
Published in DKUM: 29.09.2020; Views: 981; Downloads: 93
.pdf Full text (1,20 MB)

5.
Kompetence diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji in njihova primerjava z Avstrijo
Primož Pernat, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preucevali kompetence diplomiranih medicinskih sester ter ugotavljali razlike med kompetencami omenjenega profila v Sloveniji in Avstriji.
Keywords: diplomirana medicinska sestra, kompetence, Slovenija, Avstrija, zdravstvena nega, kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi
Published in DKUM: 27.10.2016; Views: 2525; Downloads: 312
.pdf Full text (1,18 MB)

6.
Ocena škodljivosti deviantnega vedenja policistov : primerjava mnenj med prebivalci in policisti
Aljaž Hölzl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje imamo različne poglede na ravnanja ali dejanja posameznika. Nekaterim je nekaj, kar je kaznivo, moralno, spet drugim pa se ta stvar oziroma dejanje zdi nemoralno ali nesprejemljivo. Deviantna ravnanja imajo še večjo težo, če jih hote ali nehote izvršijo ljudje na pomembnih položajih ali uslužbenci javnega sektorja, med katere spadajo tudi policisti. Opravili smo raziskavo, v kateri nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo o različnih oblikah odklonskega vedenja policistov oni sami ter kaj si o tem mislijo prebivalci na območju Republike Slovenije. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili različne teme, ki se navezujejo na odklonsko vedenje. Kot prvo smo se za izhodišče dotaknili same legitimnosti policijskega dela ter javnega mnenja, kasneje pa smo predstavili dve zelo pomembni temi v policijski organizaciji, in sicer etiko in integriteto, kjer smo podrobneje opisali tudi moralo, norme ter vrednote policijskega dela. Poleg tega smo podrobneje opisali oziroma predstavili našo glavno temo, odklonsko vedenje policistov, kamor smo vključili tudi korupcijo ter policijsko subkulturo. Za konec pa smo opravili še pregled glavnih raziskav o korupciji in integriteti v Sloveniji. Empirični del predstavlja raziskavo, v katero smo vključili policiste in prebivalce Republike Slovenije. Za vzorec policistov smo uporabili predhodne podatke, medtem ko smo za prebivalce izvedli identično spletno anketo. Ta je zajemala štirinajst oblik odklonskega vedenja policistov, pri katerih smo zastavili tri podvprašanja. Ugotovili smo, da policisti v večji meri, napram prebivalcem, ocenjujejo opisana dejanja kot zelo resna, neprimerna in nevarna ter menijo, da bi jih kot taka ocenili tudi kolegi na njihovi policijski postaji, medtem ko prebivalci menijo, da policisti v njihovem kraju danih primerov ne bi šteli kot zelo resne. Prav tako so prebivalci mnenja, da večina policistov nikakor ne bi prijavila kolega, ki bi ravnal na opisan način, vendar odgovori policistov kažejo drugačno zgodbo.
Keywords: policija, policisti, etika, integriteta, kodeks policijske etike, odklonsko vedenje, korupcija, policijska subkultura, javnost, javno mnenje, stališča, vprašalniki, analize, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.10.2016; Views: 1384; Downloads: 224
.pdf Full text (1,14 MB)

7.
PRIMERJAVA ETIKE KNJIGOVODJE MALE DRUŽBE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO IN ETIKE KNJOGOVODJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
Špela Bolarič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na etiko knjigovodjev oz. primerjavo med etiko računovodij računovodskih servisov malih družb s pridobitno dejavnostjo in kjnigovodjev malih družb s pridobitno dejavnostjo. Na začetku smo predstavili pojav in pojem etike, ter kodekse in pravnoformalne vire, ki posegajo v etiko knjigovodstva in računovodstva. Zanimalo nas je s katerimi etičnimi dilemami in spornimi praksami se srečujejo knjigovodje računovodskih servisov in knjigovodje v malih družbah. Ugotovili smo, da se z etičnimi dilemami pri vodenju knjig pogosteje srečujejo knjigovodji, zaposleni v računovodskih servisih. Prednost pri odločitvah dajejo etičnemu kodeksu. Knjigovodji zaposleni v malih družbah se redkeje srečuejo z etičnimi dilemami, pri odločitvah sledijo zakonu.
Keywords: knjigovodja računovodskega servisa, knjigovodja male družbe, kodeks poklicne etike, etične dileme
Published in DKUM: 25.08.2016; Views: 1171; Downloads: 73
.pdf Full text (412,01 KB)

8.
PRIMERJAVA ETIKE KNJIGOVODJE V MALI DRUŽBI Z NEPRIDOBITNO DEJAVNOSTJO V PRIMERJAVI Z ETIKO KNJIGOVODJE V RAČUNOVODSKEM SERVISU S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
Sandra Planinčić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Etika je del vsakega posameznika, osebna etična stališča se prenašajo tudi v poslovni svet. V računovodstvu je pomen etike še posebej izrazit, saj je računovodja vpet v poslovno ravnanje in odgovarja različnim interesnim skupinam. Etično ravnanje računovodij je bistveno za ustrezen položaj in verodostojnost računovodske stroke zato se vse več pozornosti posveča samemu delovanju računovodske stroke ter upoštevanju njenih etičnih standardov. Kodeks poklicne etike računovodij predstavlja napotek in obvezo za poklicno delovanje računovodij. Računovodjem nudi oporo pri delovanju v skladu z osebnimi vrednotami in vrednotami okolja ter pomoč pri doseganju zaupanja nadrejenih in lastnikov. Opravili smo empirično raziskavo o odnosu do etike dveh ciljnih skupin računovodij, in sicer tisti, ki opravljajo svoje poklicno delo v nepridobitni dejavnosti in drugi, ki delo opravljajo v računovodskem servisu s pridobitno dejavnostjo. Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da računovodje pri opravljanju svojega poklicnega dela niso svobodni in neodvisni. Rezultat je vsekakor zaskrbljujoč, saj je posledično lahko vprašljivo ravnanje računovodij v skladu s pravili stroke in lastnim poklicno- etičnim prepričanjem.
Keywords: etika, računovodja, neodvisnost, kodeks poklicne etike
Published in DKUM: 25.08.2016; Views: 1126; Downloads: 91
.pdf Full text (1,93 MB)

9.
STANJE OZAVEŠČENOSTI ŠTUDENTOV IN UČITELJEV RAČUNOVODSTVA V SLOVENIJI O FORENZIČNEM RAČUNOVODSTVU IN GOSPODARSKEM KRIMINALU
Barbara Landeker, 2015, master's thesis

Abstract: Eden izmed najpomembnejših mehanizmov pri odkrivanju in preprečevanju gospodarskih kaznivih dejanj je forenzično računovodstvo. Na podlagi znanja, ki ga premore forenzični računovodja in orodij, ki se jih poslužuje pri opravljanju dela pomaga pravosodnim organom pri izvrševanju nalog v kazenskem postopku. Forenzično računovodstvo je v pomoč tudi vodstenemu organu podjetja pri vzpostavitvi notranjih kontrol ter odkrivanju že nastalih gospodarskih kaznivih dejanjih. V teoretičnem delu raziskave smo s pomočjo domače in tuje literature predstavili gospodarski kriminal in njegove pravne podlage v Sloveniji. Predstavili smo tudi kakšne so naloge in pristojnosti forenzičnega računovodstva, področje gospodarskega kriminala, ki ga pokriva forenzično računovodstvo, kako se bojuje in katera orodja uporablja pri odkrivanju. Empirični del raziskave je namanjen predvsem razrešitvi problema, saj v Sloveniji ni znano, kakšna je ozaveščenost študentov smeri računovodstva in revizije ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev na ekonomskih fakultetah o forenzičnem računovodstvu in gospodarskem kriminalu v Sloveniji. V ta namen smo pripravili anketni vprašalnik s trditvami, ki podajajo odgovore na zastavljene hipoteze: H1: Raven ozaveščenosti o vsebini forenzičnega računovodstva med študenti smeri računovodstva in revizije je nizka. H2: Raven ozaveščenosti o stanju gospodarskega kriminala med študenti smeri računovodstva in revizije je nizka. H3: Raven ozaveščenosti o vsebini forenzičnega računovodstva med visokošolskimi učitelji in sodelavci na ekonomskih fakultetah v Sloveniji je nizka. V vzorcu 1 so zajeti študentje smeri računovodstva in revizije, v vzorcu 2 pa profesorji računovodstva. Anketiranje je potekalo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru ter Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po opravljeni analizi vseh odgovorov smo v statističnem programu SPSS dobili zanimive rezultate. Rezultati so namreč pokazali, da so študentje zelo dobro ozaveščeni z vsebino forenzičnega računovodstva in stanjem gospodarskega kriminala. Tudi raven ozaveščenosti o vsebini forenzičnega računovodstva med visokošolskimi učitelji in sodelavci je visoka. Zavrgli smo vse tri zastavljene hipoteze in prišli do novih spoznanj.
Keywords: gospodarski kriminal, forenzično računovodstvo, forenzični računovodja, računovodske prevare, kreativno računovodstvo, davčne utaje, kodeks poklicne etike forenzičnega računovodja
Published in DKUM: 13.01.2016; Views: 2153; Downloads: 309
.pdf Full text (2,72 MB)

10.
Slovenski kodeks policijske etike : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Lucija Kosmač, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Funkcioniranje vsake skupnosti, družbe ali organizacije temelji na določenih pravilih, ki jih mora spoštovati vsak posameznik. Organizacije imajo sprejeta svoja pravila, po katerih se mora vsak zaposleni ravnati; le-ta so zbrana v določbah njihovih kodeksov. Tako imajo tudi policisti v Sloveniji svoj kodeks etike. Vsak zaposlen v policiji je z vsebino kodeksa seznanjen in ga mora sprejeti kot poslanstvo pri opravljanju svojega dela. V diplomski nalogi sem predstavila slovenski Kodeks policijske etike, sprejeti leta 2008, in ga primerjala s kodeksom iz leta 1992. Toda ali tudi družba pozna načela kodeksa policijske etike? Kakšno je mnenje javnosti o njegovem upoštevanju? Namen diplomske naloge je bil, pridobiti podatke javnosti, v kolikšni meri se jim zdijo pomembna temeljna načela kodeksa za izvajanje policijskega dela, na drugi strani pa, v kolikšni meri pa po njihovem mnenju policisti ta načela zares udejanjajo. Z empiričnim delom diplomske naloge sem prišla do želenih podatkov. Od vseh anketiranih jih je 90 % že bilo v stiku s policistom, a kodeks policijske etike jih je prebralo zgolj 8 %. V javnosti prevladuje mnenje, da na uspešno delo policista v večji meri vplivajo njegove delovne izkušnje in delovno mesto kakor njegove osebne lastnosti (spol, starost). Presenetili so me rezultati o mnenju javnosti glede upoštevanja načel ter o oceni povprečnega policista, saj sem bila na začetku opravljanja empiričnega dela mnenja, da v javnosti prevladuje bolj negativno mnenje o policistih. S pomočjo ankete sem ugotovila, da večina anketirancev zaupa slovenski policiji, jo spoštuje ter se v okolju, kjer živi, počuti varna.
Keywords: policija, kodeksi, etika, policijska etika, kodeks policijske etike, diplomske naloge
Published in DKUM: 19.11.2014; Views: 2969; Downloads: 614
.pdf Full text (744,97 KB)

Search done in 7.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica