| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 78
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
REGULATIVA OGLAŠEVANJA V EVROPSKI UNIJI
Maja Jagodič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Oglaševanje je zagotovo zelo dinamična gospodarska panoga, ki jo spodbuja kreativnost, a jo hkrati tudi zavira, ker prinaša nove in nove vrste oziroma načine oglaševanja, ki morajo biti primerni in pravilni, da so kos pravni regulaciji, ki jo spodbuja v njeni pozitivni konkurenčni naravnanosti in omejuje v nelojalni komercialnosti. Zaradi raznovrstnosti in spremenljivosti je oglaševanje nemogoče klasificirati kot zaokroženo pravno področje. Zakonodaja ne more dokončno opredeliti določene dejavnosti posamezne družbe. Temelji na dejstvih, ki jih je lahko dokazati. Pogosto je za dejavnost pomembno tudi ocenjevanje njene dobre prakse. Posamezna stroka želi znotraj svojega ustvarjanja vzpostaviti večjo raven strokovnosti ali se izogniti večji restrikciji s strani države. Panoge zato vzpostavijo lastna pravila, ki so dopolnitev zakonodaje npr. v obliki kodeksov.
Keywords: oglaševanje, samoregulacija oglaševanja, Slovenski oglaševalski kodeks
Published: 17.11.2009; Views: 1555; Downloads: 146
.pdf Full text (336,68 KB)

2.
ANALIZA FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJU X
Irena Zajc Satler, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Finančna funkcija je v današnjem času nepogrešljiva temeljna poslovna funkcija ne glede na velikost podjetja. Podjetnikom, predvsem pa izvajalcem so pri analizi in ureditvi finančne funkcije v podjetju v veliko pomoč slovenski poslovno-finančni standardi, ki imajo tudi podzakonsko veljavo. Dobro poznavanje standardov pripomore k boljšemu izkoriščanju različnih možnosti priskrbe sredstev ob najnižjih stroških financiranja, omogoča racionalno uporabo sredstev, uspešno gospodarjenje z njimi in optimalno investiranje. V majhnem podjetju, kot je v nalogi preučevano podjetje, finančna funkcija ni organizirana kot samostojna organizacijska enota. Glavno, torej odločilno funkcijo ima direktor (in lastnik) podjetja, posamezne naloge finančne funkcije pa so razdeljene med vodilni kader v podjetju. Kljub temu, da je podjetje Hermi, d. o. o. uspešno in posluje z dobičkom, bi bilo smiselno razmisliti o investiranju v informacijski sistem, ki bi podjetju omogočal vlaganje denarnih presežkov (in ne držanje teh), posvečanje več časa področju zalog ter spremljanje dogajanj na investicijskem trgu. Podjetje bi tako ob hkratnem zmanjšanju odhodkov (boljše upravljanje z zalogami in izkoriščanje novo nastalih priložnosti na trgu investicij) in povečanju prihodkov (vlaganje presežkov) še povečalo dobiček, kar bi mu omogočalo nadaljnjo rast in bi hitreje postalo najbolj prepoznaven ponudnik prenapetostne zaščite v državah nekdanje Jugoslavije, kar je cilj, ki si ga je zastavil lastnik podjetja.
Keywords: kodeks poslovno-finančnih načel, finančna funkcija, investiranje, financiranje, plačilna sposobnost podjetja, tveganje
Published: 26.03.2010; Views: 3181; Downloads: 466
.pdf Full text (483,90 KB)

3.
4.
5.
PRAVNA REGULACIJA LOBIRANJA V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
Roman Medved, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje pravno ureditev lobiranja v Sloveniji in Evropski uniji. Lobiranje je pomembna dejavnost, ob primerni pravni regulaciji predstavlja širši vidik demokracije v interesu javnosti. Lobiranje v Sloveniji ni enotno urejeno, temveč parcialno v različnih zakonih in podzakonskih aktih, ki nimajo namena urejati tega področja neposredno, temveč ga urejajo posredno. Tako je urejeno v mednarodno pravnih aktih, Ustavi Republike Slovenije, delno v zakonih, v Poslovniku Državnega zbora in Državnega sveta. Urejeno je tudi preko pravilnikov in kodeksov, ki jih izdajajo lobistična združenja. Lobiranje v Evropski uniji ni urejeno z zakonodajo. Ker je Bruselj postal pomembno lobistično središče, se poskuša pridobiti pregled nad lobisti. Evropska komisija je uvedla register zastopnikov interesov, ki omogoča prostovoljen vpis. Evropski parlament za lobiste, ki želijo vstopati v prostore parlamenta, zahteva vpis v register lobistov, na podlagi katerega se izda izkaznica, ki jim to omogoča. V diplomskem delu je prikazana tudi primerjava ameriškega in evropskega pristopa k ureditvi lobiranja. Na koncu delo prikazuje konkreten primer lobiranja nevladne organizacije Amnesty International Slovenije proti uvedbi paralizatorja v slovensko policijo.
Keywords: Pravna regulacija lobiranja, kodeks lobistov, register zastopnikov interesov, lobiranje v Evropski uniji, lobiranje nevladnih organizacij.
Published: 04.05.2010; Views: 3865; Downloads: 689
.pdf Full text (349,41 KB)

6.
VPLIV KOMUNICIRANJA NA ODNOSE MED ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJSKI ENOTI
Matej Beranič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom »VPLIV KOMUNICIRANJA NA ODNOSE MED ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJSKI ENOTI« sem analiziral vpliv komuniciranja na odnose med zaposlenimi na carinski Izpostavi Gruškovje. Predstavil sem odnose med posameznimi ravnmi zaposlenih v organizacijski enoti, in sicer komuniciranje med cariniki sodelavci horizontalno in komuniciranje carinikov z nadrejenimi vertikalno. Predstavil sem, kako vpliva komuniciranje na odnose med zaposlenimi ter na splošno organizacijsko in delovno klimo med zaposlenimi, z neposrednim vplivom etičnega kodeksa zaposlenih v carinski službi. V nalogi je predstavljena specifičnost komuniciranja v carinski službi. V državni upravi se ta vsebina v prvi vrsti nanaša na Uradni list Republike Slovenije, pravilnike in navodila Generalne carinske uprave ter ustne usmeritve nadrejenih za uporabo zgoraj omenjenih aktov, medtem ko, za primerjavo, te specifičnosti v gospodarskih družbah ni zaznati. Na teoretični ravni sem v nalogi osvetlil spoznanja o komuniciranju, komuniciranju v organizacijah, pojmu etike oz. etičnega kodeksa, organizacijski klimi, medsebojnih odnosih in zadovoljstvu zaposlenih. V raziskovalnem delu diplomske naloge sem na podlagi izvedene ankete proučil vpliv notranjega komuniciranja in uporabo etičnega kodeksa na organizacijsko in delovno klimo, zlasti na medsebojne odnose med zaposlenimi na carinski Izpostavi Gruškovje. Po jasni opredelitvi raziskovalnega problema sem naredil še načrt raziskovanja. Za definicije potrebnih hipotez in vzorčnih povezav so bili podatki in informacije pridobljeni iz razpoložljivih sekundarnih (literarnih) virov, ki so med navedenimi viri. Z izvedbo anonimne ankete so se potrdile ali ovrgle hipoteze, ki sem jih zastavil v samem začetku izdelave diplomske naloge. Anketa se je izvedla med zaposlenimi na carinski izpostavi Gruškovje.
Keywords: komuniciranje, etični kodeks, medsebojni odnosi, carina
Published: 13.09.2010; Views: 2790; Downloads: 349
.pdf Full text (1,12 MB)

7.
VKLJUČENOST ETIKE V RAČUNOVODSKO IZOBRAŽEVANJE
Nina Vlaj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Računovodski strokovnjaki morajo imeti poleg strokovne usposobljenosti razvite tudi etične sposobnosti, ki jim pomagajo, da pri svojem delu sprejemajo odločitve, ki so etično pravilne. Čeprav je etika vključena v kodekse poklicne etike, je pomembno, da je vključena tudi v računovodsko izobraževanje. Etično izobraževanje spodbuja študente k etičnemu razmišljanju ter razvija njihove poklicne vrednote in etično vedenje. S tem namenom je IFAC izdal IES 4 ter IEPS 1, ki so v pomoč pri izvajanju etičnega izobraževanja v računovodskih programih. Da bi ugotovili kako je etika vključena v računovodsko izobraževanje v Sloveniji, smo pregledali študijske programe na EPF v Mariboru in EF v Ljubljani. EPF trenutno ponuja dva izbirna predmeta iz etike, EF pa enega. Glede na stare študijske programe na EPF se je vključenost etike v bolonjskih programih povečala, medtem, ko je na EF vključenost etike enaka kot pri starih programih. Primerjali smo tudi vključenost etike v izobraževanju za strokovne nazive v Sloveniji in ZDA, kjer smo podrobneje pregledali zahteve za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor oz. CPA, kot ga imenujejo v ZDA. V Sloveniji se za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor preizkusi tudi znanje iz poslovne etike, medtem, ko se v ZDA zahteve za pridobitev strokovnega naziva CPA razlikujejo od države do države. Ugotovili smo tudi, da se etika v računovodskih izobraževalnih programih največkrat pojavlja kot sestavni del predmetov, kot sta računovodstvo in revizija, pod temo kodeksi poklicne etike računovodij in revizorjev.
Keywords: etika, kodeks poklicne etike, IES 4, IEPS 1, etično izobraževanje
Published: 23.09.2010; Views: 1490; Downloads: 209
.pdf Full text (531,60 KB)

8.
9.
PRAVILA DAVČNE REVIZIJE
Andreja Stopar, 2010, final seminar paper

Abstract: Slovenija upravlja davčni nadzor s kontrolo, inšpekcijskimi pregledi in davčnimi preiskavami. Kot je iz navedenega razvidno, se v Sloveniji še vedno nismo odločili za davčno revizijo kot posebno vrsto davčnega nadzora. Za razliko od inšpiciranja se davčni revizor ne zadovolji z ugotovitvijo, da kako dejanje ni pravilno, temveč poskuša obnoviti celoten potek procesa, ki je privedel do končne nepravilnosti in presoditi poslovanje v vseh njegovih stopnjah. Davčna revizija oziroma davčno revidiranje je zgolj ena od oblik davčnega nadzora, ki ga opravljajo davčni inšpektorji zaposleni na Ministrstvu za finance. Naloge davčne službe, med katere sodi tudi davčna revizija, v Sloveniji opravlja Davčna uprava Republike Slovenije. Pri svojem delu se opirajo na pravna pravila, strokovna pravila in poklicno-etična načela. Temeljni pravni predpis, ki ureja davčno revizijo je Zakon o davčnem postopku in Zakon o davčni službi. Poleg teh pa je potrebno pri delu davčne revizije upoštevati še predpise v Kazenskem zakoniku, Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o upravnem postopku in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. V Zakonu o davčnem postopku ni določb, ki bi davčne delavce opozarjale na varovanje etičnih vrednot, zato je Davčna uprava Republike Slovenije sprejela Kodeks etike davčnih delavcev. Po njem se mora ravnati vsak davčni delavec pri opravljanju nalog davčne službe. Ker samostojni poklic davčnega revizorja v Republiki Sloveniji ne obstaja, so načela za davčno revidiranje prilagojena po načelih, ki veljajo za preizkušenega davčnika.
Keywords: Davčna revizija, davčni revizor, Zakon o davčnem postopku, Zakon o davčni službi, Kodeks etike davčnih delavcev, Davčne utaje, DURS.
Published: 18.11.2010; Views: 1996; Downloads: 209
.pdf Full text (563,31 KB)

10.
PREDLOGI SPREMEMB KODEKSA POKLICNE ETIKE NOTRANJEGA REVIZORJA
Nina Tuš, 2010, final seminar paper

Abstract: Danes ima vsak uglednejši poklic svoj kodeks poklicne etike. Tako ima svoj kodeks tudi poklic notranjega revizorja. Ta jim služi kot vodilo pri opravljanju nalog revidiranja v smislu zapovedovanja kaj je prav in kaj narobe. V poslovnem svetu so nastali in še nastajajo razni računovodski škandali, ki jih kodeks kot ga poznamo sedaj, ni predvideval. Kodeks poklicne etike notranjega revizorja potrebuje spremembe in dopolnitve predvsem na področju prilagodljivosti. Načela, ki se nanašajo na strokovnost, neodvisnost in določila, ki se nanašajo na kršitve kodeksa bi potrebovala spremembe in dopolnitve v smislu večje prilagodljivosti na spreminjajoče se razmere v poslovnem svetu. Kodeks pri nas ni spoštovan v tolikšni meri kot bi moral biti. Da bi revizorji vsa načela lažje spoštovali, bi jih bilo potrebno malo spremeniti. Nekatera načela potrebujejo le majhne dopolnitve ali spremembe, nekatera pa so potrebna temeljite prenove.
Keywords: Notranji revizor, kodeks poklicne etike, neodvisnost, strokovnost, računovodski škandali.
Published: 03.12.2010; Views: 1478; Downloads: 129
.pdf Full text (479,55 KB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica