| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
ORGANIZIRANOST RAČUNOVODSTVA V OBČINI MISLINJA
Suzana Seitl, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Če na kratko povzamemo bistvo diplomskega dela, ugotovimo, da le ustrezno organizirano računovodstvo lahko dobro opravlja svoje funkcije. V raziskavi o organiziranju računovodstva, ter njegovih sestavin smo preučili teorije ter mnenja različnih avtorjev. Analizirali smo organiziranost računovodske funkcije v Občini Mislinja, predlagali ukrepe in izboljšave v samem izvajanju računovodstva. V diplomskem delu smo preverjali naslednje trditve. Občina ima knjigovodenje in računovodsko predračunavanje dobro organizirano. Nadzor računovodskih izkazov, kot tudi zakonitosti in smotrnosti poslovanja, so naloge notranjega revizorja. Notranja revizija v okviru računovodskega nadziranja dobro poteka. Občina ima urejeno zunanje revidiranje ter nadzorni odbor. Občina ima slabo organizirano računovodsko analiziranje. Skozi raziskavo smo poleg že obstoječih trditev, ki smo jih preverjali, prišli še do treh pomembnih ugotovitev. Ugotovili smo da je kljub velikemu obsegu dela, ki ga opravljata samo dva zaposlena v računovodstvu, delo opravljeno strokovno, natančno, odgovorno, pošteno in zaupanja vredno. Prav tako smo ugotovili, da občina premalo sredstev nameni računalniški podprtosti. Več sredstev namreč pomeni velike prihranke pri času in predvsem natančnosti obdelave podatkov. Ugotovili smo tudi, da učinkovit računovodja predstavlja dodano vrednost v občini. Menim, da je uspešna in učinkovita občina tista, ki ima dobro organizirano računovodstvo, ki ceni zaposlene, vlaga v njihovo znanje, se zaveda pomembnosti računalniške podprtosti, ter se s pomočjo pridobljenih informacij pravočasno odziva na vplive iz okolja.
Keywords: sestavine računovodstva, občina, financiranje občine, proračun, revidiranje, analiziranje, zaključni račun, knjigovodenje
Published: 19.10.2015; Views: 942; Downloads: 173
.pdf Full text (1,37 MB)

2.
PRESOJA NOTRANJIH KONTROL PRI IZVAJANJU RAČUNOVODSKIH STORITEV ZA NAROČNIKA
Sabina Pirš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Naloga predstavlja kako deluje kontrolni sistem pri knjigovodenju osnovnih sredstev v računovodskem servisu Simfin. Praktični del je podkrepljen in zasnovan na podlagi teoretičnih izhodišč. S teorijo, ki predstavlja izhodišče za praktični primer sem dobila vpogled kako naj bi bil zasnovan in kaj vključuje sistem notranjega kontroliranja. Kakšen pomen in vlogo imajo notranje kontrole za podjetje in kakšna je sestava učinkovitega kontrolnega sistema. V praktičnem delu naloge sem dobila vpogled kako je kontrolni sistem vpeljan pri knjigovodenju osnovnih sredstev v podjetju Simfin. Ker je bil glavni namen naloge presoja notranjih kontrol, sem vsako sestavino notranjega kontrolnega sistema preučila in presodila ali je vpeljan sistem notranjih kontrol učinkovit. V podjetju Simfin se zaposleni in vodstvo zavedajo pomena notranjih kontrol. Kako pomembno je vpeljevanje in izvajanje kontrolnih postopkov v sam proces poslovanja. Filozofija vodstva in etične vrednote so prenesene na zaposlene. Zaposleni se zavzemajo za kakovostno opravljanje storitev, kar vključuje tudi redno izvajanje notranjih kontrol. Skozi nalogo sem ugotovila in presodila, da je delovanje notranjih kontrol na obravnavanem področju v podjetju Simfin učinkovito in uspešno. Tako prispeva k preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju napak in prevar.
Keywords: notranje kontrole, samoocenjevanje, COSO model, knjigovodenje osnovnih sredstev, računovodski servis
Published: 08.11.2013; Views: 1094; Downloads: 188
.pdf Full text (1,48 MB)

3.
OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI KNJIGOVODIJ
Sabina Krajnc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo raziskovali osebnostne značilnosti knjigovodij, v praktičnem delu pa smo predstavili osebnostne značilnosti knjigovodij v Tovarni bovdenov in plastike, d. d. Z anketnim vprašalnikom smo skušali ugotoviti osebnostne značilnosti knjigovodij in kako se le-te razlikujejo od drugih zaposlenih. Ugotovili smo, da se osebnostne značilnosti knjigovodij razlikujejo od zaposlenih v drugih dejavnostih. Osebnostne značilnosti knjigovodij se razlikujejo od zaposlenih v drugih dejavnostih po uvrstitvi pomembnih in manj pomembnih osebnostnih značilnosti za njihovo dejavnost, po uvrstitvi osebnostnih značilnosti, pomembnih za poklicno zadovoljstvo, in po uvrstitvi razlogov za zadovoljstvo s poklicem, ki ga opravljajo. Menimo, da lahko z ugotovitvijo, da se osebnostne značilnosti knjigovodij razlikujejo od drugih zaposlenih v posameznem podjetju, družbe spodbudimo, da pri izbiri delovnih kadrov ne bodo ocenjevale le dela, znanja, spretnosti in sposobnosti, temveč tudi osebnostne značilnosti posameznika. Trditev, da se osebnostne značilnosti knjigovodij razlikujejo od drugih zaposlenih v posameznem podjetju, drži, saj smo ugotovili, da so v posameznih dejavnostih različno pomembne osebnostne značilnosti za posamezno dejavnost, prav tako so različno pomembne osebnostne značilnosti za poklicno zadovoljstvo. Ugotovljeni so tudi različni razlogi za zadovoljstvo, in sicer glede na dejavnost. Trditev, da je knjigovodstvo povezano z drugimi funkcijami računovodstva v izbranem podjetju, drži, saj so udeleženci ankete potrdili trditev.
Keywords: osebnostne značilnosti, knjigovodja, knjigovodenje, odgovornost knjigovodij, delovanje knjigovodstva.
Published: 18.07.2013; Views: 1114; Downloads: 131
.pdf Full text (289,20 KB)

4.
POSLANSTVO IN VIZIJA RAČUNOVODSKEGA SERVISA
Mojca Valenta, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Tema mojega diplomskega seminarja je poslanstvo in vizija računovodskega servisa. Glede na to, da je dejavnost računovodskih servisov mlada dejavnost me je zanimalo nekaj splošnih informacij o panogi računovodskih servisov pri nas. Predstavila sem zgodovino le teh v Sloveniji, možne načine organiziranosti znotraj podjetja ali kot outsourcing. Proučila sem vlogo upoštevanja Kodeksa poklicne etike računovodij in vpliv uporabe le tega na zaupanje naročnikov in splošne javnosti. Glede na to, da pri nas niso posebej določeni pogoji, kdo sme delati kot računovodja v računovodskem servisu sem opredelila, na kaj mora biti pozoren naročnik pri izbiri računovodskega servisa in tudi, kako naj kakovosten računovodski servis izbira odjemalca svojih storitev. Žal se v Sloveniji premalo pozornosti posveča preverjanju kakovosti računovodskih servisov in postavljanju omejitev za njihovo ustanavljanje. V tem času, ko je ključnega pomena za preživetje podjetij dobro načrtovanje na podlagi resničnih računovodskih analiz menim, da je nujno uvesti poostrene kontrole na tem področju. Nato sem opredelila, kaj sploh pomenita opredeljena poslanstvo in vizija za podjetje na splošno in kaj za računovodski servis. Posebno pozornost sem v praktičnem delu posvetila temu ali obstaja kakšna povezava pri postavljanju jasnega poslanstva in vizije med računovodskimi servisi in njihovimi odjemalci, naročniki računovodskih storitev. Izbrala sem si računovodske servise, ki imajo opredeljeno vizijo in poslanstvo ter jih medsebojno primerjala, preverila ali je viden jasen vpliv na njihove odjemalce.
Keywords: Računovodski servisi, knjigovodenje, organiziranost, kodeks, kakovost, poslanstvo, vizija.
Published: 12.12.2012; Views: 1717; Downloads: 209
.pdf Full text (493,55 KB)

5.
KNJIGOVODSTVO NA KMETIJI
Martina Repa, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Knjigovodstvo je urejanje in obdelovanje poslovnih dogodkov, ki so nastali v poslovnem sistemu. V okviru vinogradniške dejavnosti se pojavljajo posebne značilnosti, ki v računovodstvu zahtevajo posebno obravnavanje. Za obdavčitev vinogradniške dejavnosti nam služi davčno knjigovodstvo. Davčni zavezanci so zaradi davčnega nadzora dolžni voditi poslovne knjige in razvide. Tako se ugotovi davčna osnova in davek. Za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so vrste in načini vodenja poslovnih knjig in evidenc določena s pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah. Zavezanci lahko ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, na podlagi normiranih odhodkov ali na podlagi katastrskega dohodka. Pri vodenju poslovnih knjig morajo zavezanci upoštevati SRS 39, ki je usklajen tudi z MRS 41 – Kmetijstvo.
Keywords: davčno knjigovodstvo, MRS 41, SRS 39, računovodenje, knjigovodenje, dohodnina, kmetijstvo, osnovna dejavnost, katastrski dohodek, dejanski dohodek, normirani odhodek, vinogradništvo
Published: 04.12.2009; Views: 4458; Downloads: 435
.pdf Full text (951,79 KB)

6.
POSEBNOSTI PROCESA KNJIGOVODENJA NA PRIMERU IGRALNICE X
Nina Petrič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V uvodu smo opredelili področje problema in opisali problem, postavili cilje, namen in osnovne trditve, navedli predpostavke in omejitve ter metode s katerimi smo kasneje raziskovali. Uvodnemu poglavju sledita dva teoretična ter dva praktična poglavja, zaključujemo pa s sklepnim poglavjem. Teoretični del diplomskega dela smo razdelili na dva dela. Predstavili smo knjigovodenje in opisali knjigovodski proces, ki poteka vse od nastanka poslovnega dogodka in se s knjigovodsko listino, kot dokazom nastanka poslovnega dogodka vpiše v poslovno knjigo, iz katere se kasneje sestavi računovodsko poročilo. V drugem delu pa smo opisali zakonski okvir, v sklopu katerega smo predstavili Zakon o igrah na srečo, iz katerega smo povzeli podatke, ki se navezujejo na proučevano temo in so se nam zdeli pomembni za bralca, ki se šele spoznava z igralništvom. Za igralnice velja enako kot za ostala podjetja, da morajo voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila v skladu z določbami Slovenskih računovodskih standardov, pri tem pa morajo upoštevati Zakon o gospodarskih družbah. Tukaj ni posebnosti, ki bi veljale samo za igralnico, zaradi tega jih nismo posebej opisovali, saj smo predpostavili, da bralec pozna standarde in je seznanjen z Zakonom o gospodarskih družbah. Omenili smo še dva interna akta, in sicer Pravilnik o računovodstvu in Interna navodila za delo družbe Hit d.d. V praktičnem delu diplomskega dela smo proučili konkreten proces prodaje igralniških storitev v igralnici Casino Perla. Najprej smo predstavili posebnosti knjigovodenja v igralnici, knjigovodske listine, ki nastajajo pri procesu prodaje igralniških storitev ter opisali kako poteka blagajniško poslovanje.
Keywords: blagajna igralnih avtomatov, blagajna igralnih miz, blagajniško poslovanje, diagram poteka, glavna blagajna, igralne mize, igralni avtomati, igralništvo, knjigovodenje, knjigovodske listine, proces knjigovodenja, Zakon o igrah na srečo.
Published: 23.11.2009; Views: 2318; Downloads: 496
.pdf Full text (492,36 KB)

7.
REVIDIRANJE SISTEMA NOTRANJIH KONTROL V KNJIGOVODENJU STORITVENEGA PODJETJA
Maja Kolenc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem delu smo proučili sistem notranjih kontrol, kontrolni pristop revidiranja računovodskih izkazov ter opredelili okvir notranjih kontrol v knjigovodenju. Teoretična spoznanja smo uporabili na praktičnem primeru. Na primeru podjetja smo izvedli praktični del diplomskega dela. Pridobili smo spoznanja o poslovanju podjetja, ki se navezujejo na finančno poročanje. Z uporabo kontrolnega pristopa revidiranja računovodskih izkazov smo pridobili razumevanje o računovodskih aktivnostih za izbrane procese. Pri tem smo opredelili pomembna tveganja in kontrole, ki obvladujejo več kot eno od navedenih tveganj. Za izbrane kontrole smo izvedli preizkušanje zasnove ter stalno in učinkovito delovanje. Ugotovili smo, da ima obravnavano podjetje vzpostavljene tako aktivne kot pasivne notranje kontrole ter da vodstvene kontrole nadzorujejo delovanje temeljnih kontrol. Za notranje kontrole, ki smo jih preizkusili, smo ugotovili, da so ustrezno zasnovane ter delujejo na način, ki zagotavlja preprečevanje ter odkrivanje in odpravljanje napak in prevar.
Keywords: Sistem notranjih kontrol, notranje kontrole, revidiranje notranjih kontrol, knjigovodenje, storitvena dejavnost, naris poteka.
Published: 19.11.2009; Views: 2918; Downloads: 607
.pdf Full text (622,15 KB)

8.
PRESOJA ORGANIZIRANOSTI NOTRANJIH KONTROL V PODJETJU MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D.
Mateja Rebernik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava teoretični in praktični vidik sistema notranjih kontrol. Praktični vidik notranjih kontrol smo prikazali na primeru podjetja Mariborske livarne Maribor in sicer s poudarkom notranjih kontrol, na osnovnih sredstvih in materialu. Poznamo veliko definicij notranjih kontrol. Notranje kontrole so kompleksen, skrbno premišljen način delovanja. Podjetje jih uvede z namenom, da se zagotovi zaščita sredstev in nemoten način poslovanja. Za podjetje je pomembno, da posveča pozornost petim glavnim komponentam notranjih kontrol. To so: kontrolno okolje, ocenitev tveganja, kontrolne aktivnosti, informacije in komunikacija ter nadzor. V diplomskem delu smo s pomočjo diagrama poteka prikazali, kako delujejo notranje kontrole pri nabavi OS in materiala. S pomočjo vprašalnika, ki smo ga sestavili za vodjo računovodstva in zunanje revizorje, smo poskusili oceniti delovanje notranjih kontrol v MLM. Spoznali smo, da je sistem notranjih kontrol v MLM ustrezno razvit. Strokovni zaposlenci v računovodstvu skrbijo, z nenehnim izobraževanjem in dopolnjevanjem svojega znanja, za učinkovito delovanje notranjih kontrol. Izboljšave so v vsakem podjetju vedno dobrodošle, tako velja tudi za Mariborsko livarno Maribor d.d.
Keywords: Ključne besede: notranje kontrole, knjigovodenje, osnovna sredstva, material, diagram poteka, vprašalnik notranjih kontrol.
Published: 19.11.2009; Views: 2951; Downloads: 534
.pdf Full text (517,02 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica