| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 244
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
UGOTAVLJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA MEDICINSKIH SESTER V SPLOŠNI BOLNIŠNICI
Samo Sedmak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta pomembna dejavnika v vsaki organizaciji. Je kot atmosfera delovnega okolja medicinskih sester, ki vključuje menedžerske ukrepe oziroma prakso, politiko in postopke, samo delo, podporo, zadostne vire, odnose, vrednote organizacije, družbeno okolje in pričakovanja. Raziskovanje organizacijske klime omogoča vodstvu vpogled v delovno okolje, v pogoje dela in zadovoljstvo zaposlenih. Zavedati se moramo, da zadovoljstvo zaposlenih prinaša večjo uspešnost organizacije. Namen diplomske naloge je ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na organizacijsko klimo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. Ugotoviti želimo zadovoljstvo medicinskih sester z delom v bolnišnici, pozitivne in negativne motivacijske faktorje za kakovostno opravljanje dela, vrednote zaposlenih in ukrepe za izboljšanje ugotovljenega stanja, ter prikazati kako pomemben dejavnik je raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. V empiričnem delu diplomskega dela smo za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja uporabili anketni vprašalnik. Rezultate smo statistično in grafično prikazali. Raziskava je pokazala, da imajo klimatske dimenzije organizacijske klime in zadovoljstva pri delu različen vpliv na organizacijsko klimo v splošni bolnišnici, od pozitivnega pa do negativnega. Na osnovi rezultatov raziskave smo podali predloge za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, saj je zadovoljen zaposleni eden izmed ključnih dejavnikov uspeha posamezne delovne organizacije.
Keywords: Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, zdravstvena nega, merjenje organizacijske klime …
Published: 27.09.2011; Views: 3177; Downloads: 529
.pdf Full text (4,84 MB)

82.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE
Aida Rozman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili raziskavo, ki je bila izvedena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na oddelku za intenzivno terapijo. Njen namen je bil ugotoviti, kako zaposleni doživljajo posamezne dimenzije organizacijske klime, poleg tega pa še njihovo zadovoljstvo in kaj jih najbolj motivira pri opravljanju dela. Teoretični del obsega predstavitev posameznih dimenzij organizacijske klime, njen vpliv na posameznikovo vedenje, načine njenega preučevanja in merjenja ter pomembnost zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, medicinska sestra, vodenje, motivacija.
Published: 16.12.2011; Views: 1582; Downloads: 167
.pdf Full text (1,44 MB)

83.
VPLIV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA USPEŠNOST PODJETJA
Alen Kolar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih je terminologija, ki jo uporabljamo za ugotavljanje, ali so zaposleni veseli in zadovoljni in ali lahko izpolnjujejo svoje želje in potrebe na delovnem mestu. Samo zadovoljni in motivirani kadri lahko izvajajo delo namreč tako, da se lahko podjetje uspešno razvija. Mnoga merila dokazujejo, da je zadovoljstvo zaposlenih pomemben dejavnik za motiviranost, doseganje ciljev, dobro delovno vzdušje in pozitivno delovno okolje. Dejstvo je, da samo zadovoljni zaposleni lahko pozitivno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Prav eden izmed ključnih ciljev diplomskega dela je bilo ugotoviti to soodnosnost zadovoljstva zaposlenih in celotne uspešnosti poslovanja podjetja.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva zaposlenih, zadovoljstvo kupcev, organizacijska klima, organizacijska kultura, uspešnost podjetja
Published: 03.11.2011; Views: 2916; Downloads: 521
.pdf Full text (790,62 KB)

84.
ETIKA V POSLOVANJU V SODOBNI DRUŽBI
Mirela Smajić Zuber, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili zvezo med etiko in organizacijsko klimo in kulturo v podjetju ter vpliv le-te na uspešnost poslovanja. Prikazali smo pomanjkljivosti sodobne družbe in omejitve le-te, pri ustvarjanju trajne, pozitivne organizacijske klime v podjetju. Na primeru podjetja smo izvedli anketni vprašalnik, kjer so zaposleni ocenjevali vzdušje v podjetju, svoja lastna ravnanja in odnos do etičnih vrednot. Tako smo ugotovili, da po eni strani anketiranci pozitivno doživljajo etične vrednote v poslovnem okolju, po drugi strani pa so vendar bolj kritični do ravnanja drugih in se premalo zavedajo lastne odgovornosti v procesu soustvarjanja pozitivne klime v podjetju. S predstavitvijo duhovnega vidika kot podlago za etično ravnanje, smo podali način za udejanjanje etike v prakso. Pokazali smo, kako duhovna revolucija sproži etično revolucijo, ki prinaša bodisi dolgoročne dobrobiti za poslovanje podjetij v sodobni družbi, bodisi dobrobiti za celotno družbo in okolje.
Keywords: etično ravnanje, stopnja zavednosti, notranji mir, organizacijska klima, okolje
Published: 09.03.2012; Views: 1557; Downloads: 125
.pdf Full text (497,97 KB)

85.
Organizacijska klima, zadovoljstvo in spremljanje zaposlenih v organizaciji
Urška Hirci Zadel, 2011, master's thesis

Abstract: Delovno okolje se nenehno spreminja, zato je nujno prilagajanje organizacije tem razmeram. Od organizacijske klime je odvisno, kako hitro se bo organizacija uspela prilagoditi novostim. Za uspešno poslovanje organizacije je bistveno spremljanje, poznavanje in razumevanje klime. Z organizacijsko klimo ugotavljamo, kako posameznik zaznava svojo organizacijo in kako dojema možnosti in razmere za delo v njej. Pri tem je pomembno vodenje zaposlenih, saj vodje lahko z usmerjanjem v želeno smer in dobrim odnosom do sodelavcev ustvarijo pozitivno klimo. Zadovoljni in visoko motivirani zaposleni delajo bolj kakovostno, so produktivnejši in pripomorejo k večji uspešnosti organizacije, pri tem se posamezniki dobro počutijo, so spoštovani in cenjeni. Kadri so tisti, ki ustvarjajo in določajo klimo in kulturo organizacije. Za ugotavljanje zadovoljstva, učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih ter doseganja strateških ciljev v organizacijah uporabljajo metode merjenja organizacijske klime. Empirični del naloge zajema raziskavo znotraj kadrovskega oddelka v organizaciji. V raziskavo sta bila vključena 102 anketiranca. Rezultati analize so pokazali, da zaposleni svoje delo opravljajo vestno in odgovorno. Najslabše strinjanje so izrazili v zvezi z delovnimi procesi in pravili poslovanja. S spremembo in izboljšanjem delovnih procesov, s popravljenimi in dopolnjenimi pravili bi bilo delo še kvalitetnejše. Pomembno je, da pri rednih oblikah komuniciranja z zaposlenimi vodje namenjajo več pozornosti poslanstvu, viziji, namenu in pomenu ter identiteti organizacije, v kateri skupaj z zaposlenimi povečujejo občutek zavezanosti in pripadnosti. Vsi zaposleni bi radi naredili več za organizacijo, vsi bi se radi izpopolnjevali in izobraževali, napredovali in si gradili kariero. Pri tem pa bi morali biti bolje informirani, da bi dosegali svoje cilje in cilje organizacije. Pozitiven odnos zaposlenih do organizacije se pokaže v občutku pripadnosti, jasno predstavljenih ciljih, spodbujanju samoiniciativnosti ter inovativnosti in izpostavljanju dosežkov pri delu. Zadovoljni zaposleni bodo delali bolje in učinkoviteje.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje, redni letni razgovor, ključni kader
Published: 10.02.2012; Views: 2136; Downloads: 383
.pdf Full text (1,46 MB)

86.
VPLIV INVESTICIJSKE KLIME NA NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE V DRŽAVAH BENELUKS
Vesna Horvat, 2011, final seminar paper

Abstract: Države združenja Beneluks so si med seboj podobne tako v ekonomskem kot v političnem smislu. Vse tri države so glede na geografsko površino majhna, zelo odprta, a zelo močna in razvita gospodarstva. Tudi zato imajo med seboj zelo podobno politiko do neposrednih tujih investicij (NTI). Prepovedi za vstop tujih investitorjev skoraj ni, obstajajo le omejitve za vstop v nekatere sektorje, kot so zagotavljanje javnega prevoza in varnosti, komunalnih in nekaterih drugih javnih storitev, proizvodnja živil, strelnega orožja itd. Prav tako imajo vse tri države zelo dobro razvit finančni sektor, pri čemer izstopa Luksemburg, ki predstavlja močno finančno središče. Ker so odprte, razvite, svobodne in mirne države, imajo dobro investicijsko klimo. Investicijsko klimo poslabšujejo visoki davki in dobra zaščita delavcev. Ker so si med seboj tako podobne, ne moremo odgovoriti na vprašanje, ali je katera izmed njih za investitorje občutno bolj ali manj privlačna.
Keywords: neposredne tuje investicije, investicijska klima, politika do NTI, ekonomska svoboda.
Published: 24.11.2011; Views: 1017; Downloads: 87
.pdf Full text (773,72 KB)

87.
OBLIKOVANJE USTVARJALNE KLIME V POŠTNI BANKI SLOVENIJE
Polonca Žertek, 2011, final seminar paper

Abstract: POVZETEK Pred pisanjem diplomskega seminarja sem si postavila hipoteze, ki sem jih s pomočjo pogovorov v podjetju lahko tudi potrdila. V veliko veselje mi je bilo, da sem spoznala kakšna je ustvarjalna klima v podjetju, saj sem se iz te izkušnje tudi veliko naučila. Predpostavljala sem, da imajo v Poštni banki Slovenije oblikovano ustvarjalno klimo, vendar klime v podjetju še niso opredelili. Z raziskovanjem sem ugotovila, da sta inovativnost in ustvarjalnost tesno povezana pojma in v današnjih razmerah predstavljata velik pomen za podjetje. Zaposleni so tisti, ki se bodo lotili reševanja problemov in bodo predlagali inovativne predloge za podjetje. Zato je pomembno, da vodje poskušajo oblikovati time, motivirajo zaposlene k večji ustvarjalnosti prav tako pa, da vpeljejo različne metode za spodbujanje ustvarjalnosti. Na ustvarjalnost v organizaciji vpliva veliko različnih dejavnikov. Brez ustvarjalne klime, motiviranih in ustvarjalnih vodij, nagrad, motiviranja zaposlenih, izobraževanja, želj zaposlenih po izboljšavah in sodelovanja, ustvarjalnosti ne bo. V Poštni banki Slovenije ustvarjalna klima, omogoča predvsem dobro počutje na delovnem mestu, saj večina časa zaposleni tam tudi preživijo. Klima v podjetju se odraža v pozitivnih in prijateljskih odnosih, medsebojnem spoštovanju, fleksibilnosti delovnega časa ter opremljenosti delovnega mesta s sodobnimi tehnologijami.
Keywords: Ključne besede: Ustvarjalnost, invencija, inovacija, ustvarjalna klima, tehnike ustvarjalnega mišljenja, Poštna banka Slovenije
Published: 08.12.2011; Views: 1121; Downloads: 87
.pdf Full text (451,04 KB)

88.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU VAR D.O.O.
Katja Makovec, 2011, final seminar paper

Abstract: Osrednja tema dela diplomskega seminarja je zadovoljstvo zaposlenih. V okviru zadovoljstva zaposlenih smo raziskovali tudi organizacijsko kulturo in klimo ter povezavo med njimi. Vsako delovanje organizacije se začne in konča pri človeku, tudi če je delovni proces povsem avtomatiziran. Pri obravnavanju zaposlenih kot človeških virov je potrebno poznati množico tako imenovanih osebnostnih lastnosti, ki neko osebo označujejo. Posplošeno lahko zadovoljstvo zaposlenih definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno stanje posameznika na delovnem mestu. Na zadovoljstvo pri delu vplivajo različni dejavniki, ki jih lahko razdelimo v več skupin, prav tako pa obstajajo tudi dejavniki, ki vplivajo na nezadovoljstvo pri delu. Pomembno je, da v organizaciji spremljajo zadovoljstvo zaposlenih, to pa storijo tako, da na podlagi anketnih vprašalnikov izvedejo raziskavo, ki jim omogoči vpogled na trenutno stanje. Rezultati so osnova za uvajanje aktivnosti, ki povečujejo zadovoljstvo na delovnem mestu. Organizacijska kultura pogosto ni izražena neposredno, temveč se posredno kaže v tem, kaj počnemo in kako, ter kakšen je naš odnos do sebe in okolja. Organizacijske kulture ne moremo meriti na podlagi vprašalnikov, temveč jo lahko ocenimo na podlagi kvalitativnih metod, kot je analiza jezika, obredov, mitov itd. V praksi so uveljavljene različne vrste kultur, ki imajo skupne značilnosti, vendar se vsaka kultura posameznih organizacij med seboj razlikuje. Klima je ozračje v organizaciji, ki ga oblikujejo zaposleni. Ko ugotavljamo kakšna je organizacijska klima, ni smiselno ugotavljati ali je dobra ali slaba, temveč govorimo o ustreznosti klime. Organizacijsko klimo merimo prav tako na podlagi vprašalnikov, ki so sestavljeni iz različnih dimenzij pomembnih z vidika organizacije in pričajo o ustreznosti klime. Temeljni cilj dela diplomskega seminarja je bil proučiti zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo v podjetju Var d.o.o. iz Gornje Radgone. Ugotovili smo, da so zaposleni z svojim delovnim mestom zadovoljni ter imajo o svojem podjetju dobro mnenje.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, merjenje zadovoljstva zaposlenih, organizacijska kultura, vrste organizacijskih kultur, organizacijska klima, merjenje organizacijske klime, podjetje Var d.o.o.
Published: 02.12.2011; Views: 2198; Downloads: 327
.pdf Full text (2,31 MB)

89.
Prenova spomeniško zaščitenih kmetijskih objektov
Simona Gologranc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Cilj naloge je bil raziskati področje kmetijske zakonodaje in izpostaviti problem prenove spomeniško zaščitenih objektov v državi. Opisali smo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kot primer smo vzeli hlev za govedo na domačiji Gologranc, ki je zaščiten in se gani smelo porušiti, ampak samo obnoviti oziroma dograditi. Pri pripravi idejnega projekta bomo upoštevali predpise za prenovo takšnih objektov. Idejni projekt je izdelan za 6 krav dojilj in 2 telici. Objekt bo imel pehala za hlevski gnojv obstoječemin v dograjenem delu hleva, prav tako bo povezan tudi krmilni hodnik. Objekt je obdržal zunanjo podobo, torejje fasada iz lesa.
Keywords: adaptacija, klima v hlevih, molža, molzni vrč
Published: 12.10.2011; Views: 1427; Downloads: 123
.pdf Full text (1,03 MB)

90.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU V PODJETJU ININ D.O.O.
Janja Buzeti, 2011, final seminar paper

Abstract: Danes organizacije govorijo o ljudeh kot o svojem največjem bogastvu. Le redke pa so tiste, ki to tudi upoštevajo. Večina jih je še vedno prepričanih, da ljudje bolj potrebujejo organizacijo kot ona njih. Dejstvo pa je, da morajo organizacije več časa posvetiti svojim zaposlenim, jih motivirati in poskrbeti, da se bodo počutili varni v svojem delovnem okolju, z veseljem opravljali svoje delo in jim dati možnost, da razvijajo svoj človeški potencial. Le tako bo organizacija uspešna in si tudi pridobila dolgoročno konkurenčno prednost. Zadovoljstvo zaposlenih pri delu se nanaša na povezanost zaposlenih z delom in poistovetenje s podjetjem. Pri tem težijo k čim večji usklajenosti med svojimi željami in dejanskim stanjem. Prevelike razlike vodijo k težavam, stresu, frustraciji, ki so posledica nezadovoljstva zaposlenih pri delu. Spoznali smo, da lahko zaposleni dosegajo uspešnost in učinkovitost, če so ljudje v organizaciji zadovoljni. Organizacija je tako uspešna in učinkovita le, če so uspešni in učinkoviti njeni zaposleni.
Keywords: Zadovoljstvo, nezadovoljstvo, potrebe, motivacija, poslovna uspešnost, organizacijska klima, medsebojni odnosi, oblike nagrajevanja, izobraževanje in usposabljanje, stres.
Published: 07.12.2011; Views: 2576; Downloads: 213
.pdf Full text (882,39 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica