| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 244
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
VPLIV STILA KOMUNICIRANJA NA ORGANIZACIJSKO KLIMO
Izidora Bizjak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Za podjetja postaja človek vir konkurenčne prednosti. Podjetje, ki ima zmožnost, da preučuje organizacijsko klimo med svojimi zaposlenimi, se nanjo odziva in izvaja aktivnosti za njeno rast. Pri tem dela prve korake k priznavanju, da so zaposleni eden izmed glavnih konkurenčnih prednosti v poslovnem svetu. V diplomski nalogi smo prikazali vpliv stila komuniciranja na zaposlene. Izražen je v primerjavi med dvema opravljenima anketama, ki sta prinesli povsem različne rezultate. Prva anketa je bila opravljena v času, ko vodstvo podjetja ni posvečalo velike pozornosti preučevanju organizacijske klime med zaposlenimi, medtem ko je bila druga anketa opravljena po sistematičnem pristopu vodstva in srednjega managementa, ki sta si prizadevala, da bi spodbudila in motivirala zaposlene. Rezultati anket so pokazali, da boljše vzdušje med zaposlenimi vpliva na večjo ustvarjalnost, pripadnost in zavzetost zaposlenih pri vsakdanjem reševanju problemov, ki nastajajo pri delu. S takšnim pristopom vodij in vseh zaposlenih ter s takšnim načinom komuniciranja med seboj, bodo zaposleni začutili trajno pripadnost podjetju in pričeli cilje podjetja razumevali kot svoje. S tem bodi tudi sami prispevali k ustvarjanju pozitivne klime.
Keywords: organizacijska klima, organizacijska kultura, izražanje posameznika, organizacijsko komuniciranje, model vodenja, motivacija zaposlenih.
Published: 06.05.2011; Views: 1502; Downloads: 93
.pdf Full text (1,33 MB)

72.
73.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU VRVICA CELJE D.O.O.
Bojana Nemanič, 2011, master's thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in managementom, ki se ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi usposobljenost in motiviranost sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev. Težnja ljudi sili, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in izognejo nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike motivacije, velika razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato bi praktično nikoli ne smeli dovoliti, da bi v ljudeh gojili napačna pričakovanja, obljubljali stvari, ki jih ne moremo izpolniti. Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko število dejavnikov (delo samo, možnosti napredovanja, osebne karakteristike, stil vodenja), vendar pa je ravno organizacijska klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. V magistrski nalogi smo proučevali zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Vrvica Celje d.o.o. Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni vprašalnik. Osredotočili smo se na odgovore, ki so jih zapisali zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o. Dobljene rezultate smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS, ki se uporablja za statistično obdelavo podatkov. Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala, da so zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o. zadovoljni z delom, ki ga opravljajo na svojem delovnem mestu, so pa najmanj zadovoljni s plačo, z možnostjo napredovanja in s komunikacijo v podjetju.
Keywords: organizacijska klima, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
Published: 14.12.2011; Views: 2525; Downloads: 188
.pdf Full text (1,22 MB)

74.
POMEN KULTURE IN KLIME ZA USPEŠNOST PODJETJA
Nataša Pečečnik, 2011, master's thesis/paper

Abstract: V današnjem času se vse premalo podjetij zaveda, kako pomembno vlogo imata kultura in klima v podjetju, saj sta med najpomembnejšimi dejavniki in zato ključnega pomena za uspešnost podjetja. Kultura in klima podjetja pripomoreta k boljšemu vzdušju v podjetju in k večji motiviranosti ter pripadnosti podjetju, kar posledično pripomore tudi k večji konkurenčni prednosti podjetja. Pri njunem oblikovanju in razvoju pa ima veliko vlogo vodstvo podjetja oziroma top management, ki daje svojim zaposlenim zgled, jih spoštuje, jim zmeraj prisluhne in ki za svoje zaposlene primerno skrbi. V teoretičnem delu magistrskega dela smo na podlagi metode Pümpina in Prangeja (Pümpin in Prange, 1995) proučevali teoretična izhodišča življenjskega cikla, nadalje smo raziskovali teoretična izhodišča, ki opredeljujejo pomen kulture in klime podjetja za njegov uspeh, ter podrobneje predstavili tipologije kulture in dimenzije klime podjetja. V magistrskem delu smo podrobneje predstavili podjetje Urbano pleme, d. d., in proučevali življenjski cikel podjetja s pomočjo metode Pümpina in Prangeja (Pümpin in Prange, 1995) ter s tem določili, v katero življenjsko fazo se podjetje uvršča. Na primeru podjetja Urbano pleme, d. d., smo opredelili kulturo in moč kulture s pomočjo metode Camerona in Quinna (Cameron in Quinn, 1999), klimo podjetja pa s pomočjo metode Victorja in Cullena (Victor in Cullen, 1988).
Keywords: življenjski cikel podjetja, tip kulture podjetja, moč kulture, etična klima podjetja.
Published: 30.06.2011; Views: 2035; Downloads: 434
.pdf Full text (1,17 MB)

75.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V GORENJSKIH LEKARNAH
Amela Sipić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V sodobni družbi predstavlja človeško delovanje najpomembnejši dejavnik gospodarskega razvoja in poslovanja vsakega podjetja. Glede na to, da večino dneva preživimo na delovnem mestu, je še toliko bolj pomembno, kako se počutimo v delovnem okolju, kako se razumemo s sodelavci in vodstvom ter predvsem, koliko sebe smo pripravljeni žrtvovati na delovnem mestu za doseganje višjih ciljev in boljših rezultatov podjetja. Diplomska naloga je razdeljena na dva sklopa. V teoretičnem delu smo razložili pojme, vezane na zadovoljstvo zaposlenih, ki so pripomogli k lažjemu razumevanju raziskovalnega dela. Opredelili smo pojem, preučevanje, merjenje in spreminjanje organizacijske klime v organizaciji. Na osnovi tega smo v nadaljevanju predstavili vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih. V nadaljevanju smo opredelili zadovoljstvo zaposlenih, dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter metode merjenja zadovoljstva zaposlenih. Predstavili smo tudi odnos med zadovoljstvom zaposlenih in motivacijo. Podrobno smo tudi razčlenili, po raziskavah sodeč, najpomembnejše in za zadovoljstvo z delom ključne lastnosti delovnega mesta. Preučili smo tudi primere raziskav različnih podjetji, do kakšnih rezultatov so prišli ter kakšne ukrepe so uvedli. Izpostavili smo tudi absentizem in fluktuacijo kot posledici nezadovoljstva. Drugi del diplomske naloge je namenjen spoznavanju javnega zavoda Gorenjske lekarne. Posega v zgodovino organizacije, predstavitev lekarniške dejavnosti ter kadrovsko strukturo podjetja. V nadaljevanju diplomske naloge je predstavljena raziskava zadovoljstva zaposlenih v Gorenjskih lekarnah. Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika. Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da so zaposleni nezadovoljni s plačo, nagrajevanjem ter napredovanjem. V zaključku so podani predlogi za različne aktivnosti, ki bodo omogočile doseganje učinkovitejšega dela na področju ravnanja z ljudmi ter bodo vzpodbuda za naprej.
Keywords: Organizacijska klima, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, absentizem, fluktuacija.
Published: 22.08.2011; Views: 1254; Downloads: 139
.pdf Full text (10,98 MB)

76.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V SFERI GLASBENIH ŠOL
Darja Kolenc, 2011, master's thesis

Abstract: Organizacijska klima je temelj uspešnega poslovanja slehernega podjetja oziroma organizacije. Zadovoljni zaposleni s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in zavzetostjo predstavljajo ključni dejavnik uspešnosti vsakega podjetja. V podjetju in organizacijah se vse bolj pojavlja vprašanje medosebnih odnosov, zaupanja in ustvarjanja primernega delovnega ozračja oziroma primerne organizacijske klime. V magistrskem delu smo obravnavali organizacijsko klimo najprej s teoretičnega vidika, njeno proučevanje, merjenje in spreminjanje. Po predstavitvi glasbenih šol je osrednji del naloge namenjen analizi in primerjavi organizacijske klime v proučevanih glasbenih šolah. Organizacijsko klimo smo primerjali na podlagi dimenzij: organiziranost, pripadnost organizaciji, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, vodenje, odnos do kakovosti, notranji odnosi, notranje komuniciranje in informiranje, strokovna usposobljenost in učenje, inovativnost in iniciativnost, razvoj kariere, motivacija in zavzetost, nagrajevanje, odnos učitelj - učenev (dijak) in zadovoljstvo pri delu. V zadnjem delu magistrskega dela je podana interpretacija rezultatov ter predlogi za izboljšanje organizacijske klime. Temeljno spoznanje magistrskega dela je, da se zaposleni v glasbenih šolah, ne glede na geografsko področje glasbene šole, odločajo za enake dimenzije organizacijske klime, ki kažejo na ustrezno organizacijsko klimo. Še bolj enotni pa so zaposleni, ne glede na glasbeno šolo, pri odločanju o tistih dimenzijah organizacijske klime, ki zahtevajo ukrepe za njeno izboljšanje. Ocenili so jih z najnižjimi ocenami.
Keywords: organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime
Published: 18.11.2011; Views: 1489; Downloads: 252
.pdf Full text (484,62 KB)

77.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU JAGER D.O.O.
Nina Vorina, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali organizacijsko klimo in sicer tako teoretično kot praktično. V praktičnem delu naloge smo analizirali klimo v podjetju Jagros, d.o.o.. Pri zbiranju podatkov oziroma pri merjenju klime smo si pomagali z vprašalnikom SIOK za ugotavljanje organizacijske klime, ki smo ga v ta namen sestavili in malo prilagodili našim ciljem raziskave. Vprašalnik smo sestavili iz posameznih trditev, ki so izpeljane iz dimenzij organizacijske klime, pri katerih so zaposleni s pomočjo priložene lestvice podali svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s posamezno trditvijo. Dimenzije, v okviru katerih so zaposleni podali svojo oceno za posamezne trditve, so: organiziranost, pripadnost organizaciji, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, vodenje, odnos do kakovosti, notranji odnosi, notranje komuniciranje in informiranje, zadovoljstvo pri delu, strokovna usposobljenost in učenje, inovativnost, iniciativnost, razvoj kariere, motivacija in zavzetost ter nagrajevanje. Po opravljeni statistični obdelavi podatkov smo ugotovili, da je klima v podjetju Jagros, d.o.o. zelo dobra. Med trditvami so slabše ocenjene le tiste glede plač, kar pomeni, da so zaposleni s svojimi plačami nezadovoljni. Zaradi slednjega zato predlagamo, da v podjetju razmislijo o nagrajevanju in plačevanju delavcev, pri čemer bi bilo potrebno tudi raziskati plače pri konkurenčnih podjetjih. Res pa je tudi, da živimo v času recesije.
Keywords: organizacijska klima, vprašalnik SIOK, motivacija
Published: 20.11.2012; Views: 2021; Downloads: 481
.pdf Full text (182,70 KB)

78.
ANALIZA VREDNOT, KULTURE, KLIME IN ETIKE V PODJETJU GRADBENIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO JAMNIKER MARJAN, S.P.
Andreja Jamniker, 2011, final seminar paper

Abstract: Za vsako kakovost, učinkovitost in uspešnost je pomembno, da so cilji podjetja usklajeni z njegovimi organizacijskimi vrednotami in z vrednotami njegovih ljudi. Te pa z vrednotami podjetja. Zato je razjasnjevanje vrednot pomemben korak na poti k izboljšanim dosežkom in uspešnosti. Zaposleni v organizaciji predstavljajo pomemben dejavnik za uspešnost delovanja. Vendar ni dovolj, da samo opravljajo svoje delo, biti morajo tudi učinkoviti. Na to pa vpliva veliko dejavnikov, ki predstavljajo kulturo in klimo, ki vladata v podjetju. V diplomskem seminarju smo podrobneje preučevali organizacijsko kulturo in klimo, opredelili njene definicije različnih avtorjev, obrazložili njune dimenzije ter predstavili način merjenja in pomen njunega merjenja in proučevanja. Prav tako smo praktično izvedli meritev organizacijske kulture in klime v izbranem podjetju z metodologijo avtorice Mihalič. Namen merjenja kulture in klime v podjetju Gradbeništvo in prevozništvo Jamniker Marjan, s. p. je bil spoznati aktualno organizacijsko kulturo in klimo, jo analizirati in poiskati možnosti za njeno izboljšanje. Z našo raziskav smo ugotovili, da v podjetju Gradbeništvo in prevozništvo Jamniker Marjan, s. p., vladata ustrezna in zadovoljiva organizacijska kultura in klima. Do teh ugotovitev smo prišli s statističnimi podatki, ki smo jih pridobili z analizo odgovorov na vprašalnik namenjen ugotavljanju kulture in klime v podjetju. Ker današnja podjetja stremijo za dolgoročnim uspešnim poslovanjem in pridobivanjem dobička, je etika podjetja pri tem odlučojočega pomena. Podjetje, ki želi dolgoročno rasti in se razvijati mora pri svojem delovanju posebno pozornost posvetiti upravljanju z etiko podjetja. Uspešno upravljanje z etiko podjetja na vseh področjih delovanja podjetja podjetju zagotovi, ne samo obstoj, ampak tudi dolgoročno rast in razvoj.
Keywords: vrednote podjetja, kultura in klima podjetja, etika podjetja
Published: 13.01.2012; Views: 2203; Downloads: 250
.pdf Full text (513,51 KB)

79.
USPEŠNO VODENJE V ZDRAVSTVENI NEGI
Petra Planinšek, 2011, master's thesis

Abstract: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki predstavljajo največji odstotek zaposlenih delavcev v zdravstveni negi. Njihovo zadovoljstvo, motivacija, prijetna delovna in organizacijska klima na delovnem mestu, v veliki meri vplivajo na uspešnost dela, zadovoljstvo na delovnem mestu, posledično pa na kakovost opravljanja zdravstvenih storitev, le-to pa najbolj občutijo uporabniki storitev – pacienti. Uspešno in učinkovito vodenje, je temelj kvalitetnega in kakovostnega dela, ki se kaže s karseda visoko stopnjo zdravja, krajšimi ležalnimi dobami pacientov, saj le-to pripomore k hitrejšemu okrevanju. Ob tem pa ne smemo pozabiti na kakovostno komunikacijo na vseh nivojih. V magistrskem delu smo predstavili vodstvene spretnosti, stile vodenja, povezavo med vodenjem, motiviranjem in komuniciranjem. Spregovorili pa smo tudi o organizacijski klimi v zdravstvenih ustanovah. Teoretična izhodišča magistrskega dela smo nadgradili s kvantitativno raziskavo vodenja v dveh slovenskih bolnišnicah. Rezultati kažejo, da je za preiskovance motivacija na delovnem mestu ena izmed ključnih nalog vodje. Prav tako smo ugotovili, da je dobro vodenje dela povezano s prijetno delovno klimo. Ni pa se potrdila naša domneva, da zaposleni niso zadovoljni s priznavanjem in pohvalami vodje za dobro opravljeno delo. Med pomembnejše ugotovitve spada tudi nezadovoljstvo zaposlenih s številom kadra na oddelku, nezadovoljstvo s plačilom za delo, veliko zaposlenih tudi meni, da nimajo možnosti napredovanja. Zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi pogoji, opremo in materiali, potrebnimi za kvalitetno in učinkovito zdravstveno oskrbo, so bili prav tako slabo ocenjeni. Nasprotno pa so rezultati pokazali, da so zaposleni zelo zadovoljni z vedenjem vodje, ki je podrejenim vzgled za delo in nasploh z odnosi v negovalnem timu.
Keywords: vodenje, vodja, komunikacija, organizacijska klima, zdravstvena nega.
Published: 07.02.2012; Views: 3836; Downloads: 748
.pdf Full text (3,67 MB)

80.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V INŠPEKTORATU RS ZA NOTRANJE ZADEVE
Barbara Ščurec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem v organizaciji. Za vsako podjetje je zelo pomembna organizacijska klima, ki trenutno vlada. Organizacijska klima je skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih odnosov v organizaciji. Klima predstavlja trenutno stanje v organizaciji in jo proučujemo na podlagi vprašalnikov. Pomaga nam spoznati različnost človekovega vedenja v organizaciji. Zato si podjetja prizadevajo uresničiti takšno klimo, ki bi nudila najboljše rezultate in ki bi jo lahko poimenovali ugodna. Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju je prikazana opredelitev področja in opis problema. V nadaljevanju sledijo namen in cilji diplomskega dela s predpostavkami in omejitvami raziskave ter raziskovalne metode. V drugem poglavju je opisana organizacijska klima, zgodovina raziskovanja organizacijske klime, merjenje in dimenzije organizacijske klime. Zanimalo nas je še spreminjanje organizacijske klime in problemi, ki nastanejo pri preučevanju in razumevanju organizacijske klime. V tretjem poglavju smo predstavili organizacijo, v kateri smo izvajali raziskavo organizacijske klime, njene naloge in procese s pomočjo ankete. V četrtem poglavju smo predstavili rezultate ankete, ki smo jih izvedli v Inšpektoratu RS za notranje zadeve (IRSNZ). Diplomsko delo smo zaključili z ugotovitvijo, da v IRSNZ prevladuje pozitivna organizacijska klima z občasnimi neželenimi odstopanji.
Keywords: organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, merjenje organizacijske klime, organizacijska klima v inšpektoratu za RS za notranje zadeve.
Published: 03.11.2011; Views: 1484; Downloads: 151
.pdf Full text (1,01 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica