| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 244
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
Branka Kragelj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V delovnem okolju prihaja do različnih pogledov, ciljev in interesov posameznikov, ki so si marsikdaj v nasprotju. Konflikti se v organizaciji pojavljajo vsakodnevno, vodstvo podjetja pa jih mora z zaposlenimi ustrezno reševati. Nepravilno postopanje v primeru konfliktov lahko pripelje do cele vrste negativnih posledic, nerešen konflikt se bo kopičil in povzročil še močnejšo konfrontacijo. Vplival bo na slabšanje organizacijske klime, nižanje ravni motivacije in nezadovoljstvo. Pogled na konflikte se je skozi čas spreminjal. Danes vemo, da ima konflikt tudi pozitivne lastnosti in zavedati bi se morali predvsem teh. Konflikt je nujen in koristen, kjer je organizacija postala statična, nedovzetna za spremembe in brez inovacij. Za zaposlene pomeni gonilo, da pričnejo aktivneje sodelovati pri poslovanju, razmišljati o novih načinih dela, omogočajo, da bolje spoznamo sebe in drugega ter poglobimo in obogatimo odnos. Pomembna je miselnost, da je vsak konflikt mogoče rešiti, ne glede, kje je nastal, med kom poteka ter kako intenziven je postal. Za uspešno obvladovanje konfliktov je potrebno razvijati sposobnost prepoznavanja konfliktov ter sposobnost konstruktivnega delovanja v konstruktivni situacijah, kot tudi uporabne tehnike za soočanje s konflikti. Dobri medsebojni odnosi so ključnega pomena za uspešnost organizacije in zadovoljstvo zaposlenih.
Keywords: Ključne besede: konflikti, preprečevanje konfliktov, medosebni odnosi, organizacijska klima, komuniciranje, obvladovanje konfliktov, reševanje konfliktov.
Published: 04.08.2010; Views: 2244; Downloads: 418
.pdf Full text (461,93 KB)

52.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC
Andreja Fužir, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili problem absentizma in fluktuacije v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo pojasnili kaj je absentizem, kateri so vzroki absentizma, kakšne vrste absentizma poznamo, ter kaj je fluktuacija, vrste fluktuacije in vzroki fluktuacije. Pisali smo tudi o medsebojnih odnosih, plači, komuniciranju, informiranju, delovnih razmerah, ter organizacijski klimi in organizacijski kulturi. V empiričnem delu smo na kratko predstavili organizacijo, izračunali absentizem in fluktuacijo po različnih profilih v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ter analizirali rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih. Na osnovi rezultatov smo podali ugotovitve ter predloge za izboljšanje stanja.
Keywords: absentizem, fluktuacija, zadovoljstvo, medsebojni odnosi, organizacijska klima
Published: 21.06.2010; Views: 1952; Downloads: 260 
(1 vote)
.pdf Full text (634,19 KB)

53.
KADROVSKA FUNKCIJA IN SPREMLJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME V PODJETJU KRKA D.D.
Katja Pelko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima je niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki vplivajo na motivacijo in vedenje zaposlenih in nastaja na podlagi interakcij med člani organizacije. Nanjo vplivajo najrazličnejši dejavniki kot so: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina podjetja, tehnologija, informacijski sistemi, delovni postopki in organizacija dela, nagrajevanje ter zastavljeni cilji in vrednote podjetja. Organizacijska klima skozi zadovoljstvo zaposlenih neposredno vpliva na uspešnost poslovanja, odraža se tako na organizacijskih ciljih kot na kakovosti delovnega okolja. Zaposleni ocenjujejo organizacijo na podlagi vprašalnika, ki vključuje različne vidike in delovanje organizacije. Namen raziskovanja organizacijske klime je, da podjetje ugotovi šibke točke in jih z ustreznimi ukrepi omili oz. odpravi. Pri tem poleg vseh nivojev managerjev, igra veliko vlogo kadrovska funkcija v podjetju; kadrovski strokovnjaki, ki s svojim delom pomembno doprinesejo k uspešni implementaciji ukrepov v organizacijo.
Keywords: kadrovska funkcija, organizacijska klima, merjenje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 07.09.2010; Views: 2061; Downloads: 336
.pdf Full text (385,31 KB)

54.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU SLOWATCH D.O.O.
Violeta Mićić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava tematiko zadovoljstva zaposlenih v podjetju Slowatch d.o.o. V njej sem se posvetila predvsem spoznavanju pojma organizacijska klima. Raziskala sem, kakšna organizacijska klima vlada med zaposlenimi v navedenem podjetju ter pogledala dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Raziskovalni del diplomske naloge temelji na raziskavi zadovoljstva zaposlenih v maloprodaji, torej v trgovinah oziroma poslovalnicah, ki jih ima podjetje Slowatch d.o.o. v Sloveniji. Organizacijska klima v podjetju je odvisna od stališč zaposlenih do dela, od lastnosti dela, organiziranosti dela, plač, ugodnostih, ki jih podjetje nudi zaposlenim in medsebojnih odnosov ter od načina vodenja. Raziskava je pokazala, da so zaposleni zadovoljni s pogoji dela, ter da so za svoje delo primerno motivirani in nagrajeni. Izrazitega nezadovoljstva med zaposlenimi ni zaznati. Ob upoštevanju rezultatov raziskave, ki sem jo izvedla med zaposlenimi in ob hkratni uvedbi morebitnih novih aktivnosti, vpeljavi manjših sprememb v organizaciji, bo podjetje doseglo še boljšo organizacijsko klimo ter posledično višjo kakovost storitev, zadovoljstvo strank ter na koncu večji izplen dobička.
Keywords: • organizacijska klima, • zadovoljstvo, • zaposleni.
Published: 20.08.2010; Views: 2558; Downloads: 310
.pdf Full text (558,51 KB)

55.
MANAGEMENTSKI VIDIKI ZAPOSLOVANJA
Mihaela Breznik, 2010, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar: »Managementski vidiki zaposlovanja«, se s svojo vsebino dotika predvsem procesa zaposlovanja in sicer, da se ustrezna izbira primernega kandidata, njegovo vrednotenje in motiviranje definitivno splača. Pri tem se osredotoči na človeka, kot na skupek osebnosti, veščin, znanj in sposobnosti, skratka na človeka, ki je premoženje podjetja. Na človeka ki je kot oseba ključnega pomena, da bo podjetje uspešno konkuriralo na trgu, da bo imelo visok dobiček in da bo ohranjalo dobro ime. Skozi diplomski seminar tako potujemo od začetkov, kjer predstavimo človeka iz psihološkega vidika, njegovo osebnost, njegove značilnosti in kakšna je njegova vloga v podjetju. S pomočjo teoretičnih dognanj različnih avtorjev in strokovnjakov želimo skozi diplomski seminar pojasniti pomen osebnostnih lastnosti človeka in pomen kadrovske funkcije za podjetje in s tem hkrati omogočiti edinstven vpogled na dogajanje v podjetju, ki je tesno povezano s človekom samim, tako kot z njegovimi lastnostmi, veščinami in znanji. Diplomski seminar se zaključuje s izsledki raziskave, ki smo jo opravili v podjetju »EOC d.o.o.«, izvedena je bila s pomočjo anketnega vprašalnika in sicer na vzorcu 20 zaposlenih. Na podlagi raziskave ugotovimo, kako pomembna se zaposlenim zdi zaposlitev ustreznega kandidata, ki je tako kakovosten kot usposobljen. Preseneti nas izsledek, da na motivacijo zaposlenih ne vpliva zaposlitev kandidata, ampak poleg finančne stimulacije drugi bonusi in bonitete, kot so na primer daljši dopust, parkirno mesto in službeni telefon. Rezultati nam prikažejo tudi katere lastnosti so najbolj zaželene pri zaposlenih in podobno. Zaključimo z raziskavo hipotez in hkrati ugotovimo, da so največja dragocenost za podjetje ljudje, ki za podjetje delajo in s tem prispevajo k doseganju in uresničevanju zastavljenih ciljev. Potrebno pa je tudi poudariti, da je hkrati pomembno ohranjati motiviranost, nagrajevati zaposlene, jih primerno vrednotiti in nenazadnje ohranjati pozitivno klimo, v kateri zaposleni delajo. Stroje je mogoče kupiti, klime, vzdušja, počutja ter načina dela pa ne. Le-tega moramo ustvarjati, razvijati in neprestano vzdrževati. V podjetju je človek nenadomestljiv in je najpomembnejše sredstvo, s katerim lahko managerji stremijo k doseganju vizije in zastavljenih ciljev.
Keywords: Kadrovanje, kadrovska funkcija, komunikacija, management, management človeških virov, manager, motivacija, nagrajevanje, organizacija, organizacijska klima, planiranje, teorije osebnosti človeka, vodenje, zadovoljstvo pri delu, zaposleni, zaposlovanje
Published: 15.11.2010; Views: 1655; Downloads: 216
.pdf Full text (3,18 MB)

56.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU LUNCA D.O.O.
Sonja Polajžer, 2010, final seminar paper

Abstract: Dobra organizacijska klima v podjetju je zelo pomembna, saj močno vpliva na uspešnost podjetja. Če hoče biti podjetje danes uspešno, mora biti drugačno, neposnemljivo, kar zagotavljajo zaposleni v podjetju. Diplomski seminar je osredotočen na raziskavo nekaterih izbranih dimenzij organizacijske klime, ki nam povedo kakšna je komunikacija, medosebni odnosi, napredovanje, motiviranost, organiziranje ter odgovornost v preučevanem podjetju. Te dimenzije smo preuredili glede na potrebe prodajnega sektorja Lunca d.o.o., kjer smo izvedli tudi meritve. V diplomskem seminarju smo opredelili, kdo meri in kako merimo organizacijsko klimo ter kako jo lahko spremenimo. Pridobljena mnenja so nam pomagala pri iskanju rešitev za izboljšavo organizacijske klime v preučevanem podjetju Lunca d.o.o, da bo delovno okolje v njem prijetnejše in učinkovitejše. Z našo raziskavo smo ugotovili, da v prodajnem sektorju preučevanega podjetja vlada neustrezna organizacijska klima na področju nagrajevanja, motiviranja in organiziranja. Do teh ugotovitev smo prišli s statističnimi podatki, ki smo jih pridobili z analizo odgovorov na vprašalnik, namenjen ugotavljanju organizacijske klime v podjetju.
Keywords: organizacijska klima, motiviranje, nagrajevanje, interno komuniciranje, medosebni odnosi, organiziranje, odgovornost
Published: 24.01.2011; Views: 1196; Downloads: 166
.pdf Full text (333,37 KB)

57.
UGOTAVLJANJE KLIME V IZBRANI FINANČNI INSTITUCIJI
Sašo Vidovič, 2010, final seminar paper

Abstract: Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo organizacijo kot celoto, ter se kaže kot delovno zadovoljstvo in vpliva na učinkovitost pri delu. Klima označuje vzdušje v delovni organizaciji, ki je posledica znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja. Vpliva na vrednote ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Če hočemo klimo v organizaciji spreminjati, moramo najprej ugotoviti njene značilnosti, preučiti je treba, zaradi česa je nastala in kakšne so njene posledice na zadovoljstvo zaposlenih in njihovo učinkovitost. Spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih ključnih situacij tako, da pri zaposlenih izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča doseganje postavljenih ciljev. Raziskovanje organizacijske klime s pomočjo anketnih vprašalnikov je učinkovit instrument za ugotavljanje stopnje zadovoljstva zaposlenih, odnosa vodstva do zaposlenih, sprejemanja odgovornosti in medsebojnih odnosov. Izbrana finančna institucija se je z vključitvijo v projekt raziskave organizacijske klime pridružila tistim podjetjem, ki jim ni vseeno, kako zaposleni dojemajo njihovo organizacijo in kako so cilji organizacije komplementarni s potrebami, željami in cilji zaposlenih. Pomembno je, da je izbrana finančna institucija pristopila k raziskavi z resnim namenom, da bo tisto, kar so sodelavci v anketah zaupali, tudi služilo uvedbi ukrepov za izboljšanje stanja.
Keywords: Organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, preučevanje in merjenje organizacijske klime, spreminjanje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih.
Published: 18.11.2010; Views: 1639; Downloads: 252
.pdf Full text (4,15 MB)

58.
59.
Organizacijska klima in zadovoljstvo učiteljev vožnje in predpisov v podjetju Prah izobraževalni center : magistrsko delo
Lidija Prah Sovinc, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Vsako podjetje ima za cilj uspešno poslovanje in željo biti vedno najboljši — korak pred ostalimi. Eden najpomembnejših dejavnikov, ki doprinese k doseganju dobrih rezultatov in uresničevanju zastavljenih ciljev, je dobra organizacijska klima. Zadovoljni zaposleni so motivirani za kvalitetno delo, za doseganje ciljev, s tem pa dvigujejo ugled podjetja in doprinesejo k dobičku. Zadovoljni zaposleni se le redko odločajo za odhod iz organizacije. Običajno jo najprej zapustijo tisti, ki zaradi svoje izobrazbe in izkušenj hitro najdejo nove in boljše zaposlitve. Le redko se zgodi, da odidejo tisti, ki jih organizacija laže pogreša. Zaposleni so za podjetje vir, potencial in kapital, torej moramo zagotoviti, da bodo ti viri maksimalno izkoriščeni in da bodo pri tem zaposleni zadovoljni. Cilj magistrske naloge je ugotoviti stopnjo zadovoljstva zaposlenih in organizacijsko klimo med učitelji vožnje, rezultate primerjati z rezultati organizacijske klime v slovenskih organizacijah ter vodilnim predlagati možne izboljšave.
Keywords: organizcijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, učiteljiv vožnje in predpisov
Published: 03.09.2010; Views: 1815; Downloads: 200
.pdf Full text (1,76 MB)

60.
Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica