| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 243
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
Marija Rjavec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu želim obravnavati možnosti usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Opisala bom teoretične podlage, ki v sodobnem poslovnem svetu narekujejo ukrepanje v smislu izboljšanja počutja zaposlenih. Predstavila bom tudi postopek pridobitve certifikata »Družini prijazno podjetje«, gumarsko podjetje Poslovne skupine Sava, ki je certifikat pridobilo in akcijske ukrepe, ki so bili izvedeni na podlagi pridobitve certifikata. Predstavila bom tudi učinke, ki jih je uvedeni projekt prinesel. Z nalogo želim dokazati, da uvedba certifikata Družini prijazno podjetje v organizacijo prinaša veliko pozitivnih učinkov, ki imajo vpliv predvsem na zadovoljstvo zaposlenih. Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabila deskriptivno metodo dela – študija literature in primer dobre prakse ter praktičnih izkušenj iz podjetja, kjer sem zaposlena. Spoznanja raziskovalnega dela bom uprla na kvalitativno metodo in sicer z izvedenimi intervjuji zaposlenih.
Keywords: organizacijska klima, motivacija, zadovoljstvo, pripadnost, certifikat, družini prijazno podjetje, akcijski načrt, uvedeni ukrepi, aktivnosti, priporočila, mnenje, intervju
Published: 03.06.2009; Views: 4376; Downloads: 822
.pdf Full text (4,41 MB)

32.
KLIMA IN KONFLIKTI V ORGANIZACIJI JAVNEGA SEKTORJA
Hasnija Tabaković, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Današnji čas hitrih tehnološko-informacijskih sprememb in svetovne globalizacije terja od sodobnega človeka, da večino svojega časa preživi na delovnem mestu, v delovni organizaciji. Današnje organizacije svojo uspešnost vrednotijo ne samo skozi dosežene cilje, ampak tudi skozi uspešne medosebne odnose, kvalitetno komunikacijo in močno interakcijo med vodilnimi in zaposlenimi. V teoretičnem delu smo se seznanili s pojmi: organizacija, javna uprava, medosebni odnosi, komunikacija, konflikti, klima. Predstavili smo tudi načine reševanja konfliktov in posledice nerešenih konfliktov ter načine merjenja in spremljanja klime v organizaciji. V metodološkem delu smo predstavili rezultate merjenja klime na Zavodu RS za šolstvo. Analizirali smo dobljene rezultate in podali predloge za izboljšanje tistih področij, ki so bila slabše ocenjena. Na splošno so rezultati pokazali, da je organizacijska klima na Zavodu RS za šolstvo dobra, vendar je potrebno zgraditi močnejšo interakcijo med zaposlenimi in vodilnim kadrom, izboljšati informiranje in posodobiti način vodenja ustanove.
Keywords: - klima - konflikt - javni sektor - organizacija - komunikacija
Published: 02.06.2009; Views: 2403; Downloads: 318
.pdf Full text (574,64 KB)

33.
ORGANIZACIJSKA KLIMA PODJETJA YDRIA MOTORS D. O. O.
Adrijana Vampelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje so temeljni pogoj za obstoj in delovanje vsake organizacije. S svojim delovanjem omogočajo uresničevaje namena delovanja podjetja, njegovo poslovanje in doseganje uspešnosti. Uspešna podjetja so vedno korak pred konkurenco, so drugačna od nje. Drugačnost pa zagotavljajo ljudje. Vedenje posameznika je odvisno od številnih dejavnikov, vrednot, ki jih ima posameznik, in njegovih stališč. Vsi zaposleni v podjetju in hkrati vsak posebej ustvarjajo v podjetju organizacijsko klimo. Pojem organizacijske klime, njene dimenzije in vpliv na organizacijo so v diplomskem delu predstavljeni v teoretičnem delu. Ker že nekaj časa opažamo v podjetju Ydria Motors d.o.o. nihanja v razpoloženju zaposlenih, njihovo nejevoljo in nemotiviranost do dela, je naš cilj ugotoviti, kakšna organizacijska klima prevladuje v podjetju. Ugotoviti želimo dejansko stopnjo zadovoljstva zaposlenih v podjetju in opredeliti tiste dejavnike, ki ustvarjajo negativno klimo. V raziskovalnem delu je predstavljeno podjetje Ydria Motors d.o.o. Ta del temelji na predstavitvi rezultatov ankete, s katero smo pridobili mnenja oz. prepričanja zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju in pogojih dela ter sami organizaciji. S pomočjo analize rezultatov so podani predlogi vodilnemu osebju pri sprejemanju odločitev, katere izboljšave uvesti za dvig organizacijske klime in izboljšanju počutja zaposlenih.
Keywords: - Organizacijska klima - Zadovoljstvo pri delu - Dimenzije organizacijske klime - Merjenje organizacijske klime
Published: 03.06.2009; Views: 2943; Downloads: 589
.pdf Full text (12,81 MB)

34.
MERJENJE ANGAŽIRANOSTI SODELAVCEV V IZBRANEM PODJETJU
Gordana Cvijanović, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni in sodelavci so edinstvena konkurenčna prednost vsakega podjetja. Njihova učinkovitost in angažiranost, torej pripravljenost za delo sta maksimalni, kadar so zadovoljni. Zadovoljni sodelavci pa soustvarjajo uspešna podjetja. Namen tega diplomskega dela je, prikazati zadovoljstvo in angažiranost zaposlenih in vodij področja v izbranem podjetju na treh tržiščih – slovenskem, hrvaškem in bosansko-hercegovskem. Raziskava merjenja angažiranosti, ki smo jo v podjetju izvedli prvič, je pokazala, da nezadovoljstvo sodelavcev povzroča nezadostna komunikacija v podjetju. Zaradi pomanjkanja informacij so vodje področja do novega vodstva podjetja in smeri razvoja nezaupljive. V diplomski nalogi smo podrobneje opredelili pojem organizacijske klime in njenega vpliva na podjetje. Odgovorili smo na vprašanji: »Kolikšna je angažiranost v slovenskem podjetju - med vodjami področja in v primerjavi z zaposlenimi?« in »Kateri dejavniki v največji meri vplivajo na (ne)zadovoljstvo vodij področja, ki delujejo v Sloveniji?«. Glede na rezultat raziskave smo v zaključnem delu naloge podali tudi nekaj predlogov za izboljšanje.
Keywords: - Organizacijska klima - Zadovoljstvo sodelavcev - Indeks angažiranosti sodelavcev - Komunikacija
Published: 04.06.2009; Views: 1637; Downloads: 126
.pdf Full text (630,81 KB)

35.
KULTURA V NAŠIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH
Natalija Krempl, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen naloge je bil ugotoviti vpliv šolske klime na uspeh učencev in kakšna kultura prevladuje v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V ta namen sem uporabila deskriptivno metodo dela, kjer gre za preučevanje na nivoju opisovanja dejstev, odnosov, procesov, brez vzročnega opisovanja. Na podlagi knjig, člankov in internetnih virov sem primerjala poglede različnih avtorjev in predstavila njihove glavne ugotovitve. V nalogi sem si zastavila naslednje raziskovalne hipoteze: 1.) Kultura je del socialnega sistema in eden najpomembnejših dejavnikov za razumevanje delovanja ustanov. 2.) Kultura je stabilna in strukturira okolje. 3.) Glede na to, kakšna je klima, lahko napovemo uspešnost šole. 4.) Jedro kulture predstavlja ideologija. 5.) V slovenski kulturi so vzgojno-izobraževalne ustanove storilnostno naravnane, kjer je otrokova uspešnost pomembnejša kot sreča in zadovoljstvo. Ugotovila sem, da ima šolska klima precejšen vpliv na uspeh učencev, saj je več socialnih interakcij tam, kjer prevladuje zdrava šolska klima, prav tako se učinkovitost kaže z boljšim učnim uspehom. Ugotovila sem, da so slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove storilnostno naravnane, kjer je uspešnost pomembnejša kot otrokova sreča in zadovoljstvo. Vzrok za to vidim v vsej slovenski kulturi, ki ima visoka pričakovanja, saj je povprečnost v današnjem času označena za sivo, žalostno in nevredno.
Keywords: Ključne besede: šolska kultura, socialna klima, kakovostna šola, vzgoja, vzgojni stili, uspešnost.
Published: 11.05.2009; Views: 2198; Downloads: 500
.pdf Full text (529,33 KB)

36.
UGOTAVLJANJE OSEBNIH, SKUPINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POTREB V PODJETJU PIKAPOKA D.O.O.
Maja Hren, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Okolje, v katerem se nahajajo današnja podjetja, je vedno bolj nepredvidljivo, edino, kar je predvidljivo, so spremembe. Na trgu se nenehno pojavlja nova konkurenca, ki skuša bolje zadovoljiti potrebe odjemalcev. Da bi se podjetje lahko uspešno spoprijelo s konkurenco in spremembami, ki se nenehno pojavljajo na trgu, mora najprej obvladati svoje notranje okolje – to so njeni zaposleni. Kar danes ločuje uspešne organizacije od neuspešnih, niso izdelki, storitve ali vrhunska tehnologija, ampak dejavnik, iz katerega vse našteto izvira, to so motivirani in lojalni zaposleni. Dobri poslovni rezultati temeljijo na uspešno vodenem sistemu motiviranja in nagrajevanja zaposlenih. Podjetja, ki se tega sistema poslužujejo, so sposobna zadržati ključne kadre, ki k organizacijskemu razvoju in uspešnosti največ pripomorejo. Da bi podjetje lahko uspešno obvladovalo svoje zaposlene, pa mora poznati njihove potrebe, predvsem tiste, ki jih najbolj motivirajo pri njihovem delu. Obstaja mnogo motivacijskih teorij, ki na različne načine opredeljujejo potrebe ljudi, podjetje pa mora najti tisti model, ki mu glede na profil zaposlenih najbolj ustreza. Kot sem že omenila, sem v omenjenem podjetju tudi sama zaposlena, moje delo je na področju kadrovanja, zato je bila raziskava narejena zaradi osebnega zanimanja, kakšna je splošna stopnja zadovoljstva zaposlenih v podjetju Pikapoka d.o.o. Namen izvedene raziskave je bil predvsem ugotoviti potrebe zaposlenih ter stopnjo njihove zadovoljenosti. Rezultati raziskave so pokazali, da so potrebe zaposlenih v omenjenem podjetju v povprečju enake, kot so potrebe zaposlenih v drugih slovenskih podjetjih. Potrebe, ki so v podjetju najmanj zadovoljene, so plača, sistem finančnega nagrajevanja (stimulacije) in komuniciranje med zaposlenimi ter vodstvom podjetja. Zaposleni so zraven tega manj zadovoljni tudi z možnostjo napredovanja. Kljub temu pa so zaposleni v splošnem zadovoljni z dobrimi delovnimi odnosi med sodelavci na delovnem mestu in dobro delovno klimo.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: zaposleni, potrebe, motivacijske teorije, zadovoljstvo zaposlenih, delovni odnosi, delovna klima, motiviranje.
Published: 26.02.2010; Views: 2601; Downloads: 258
.pdf Full text (865,55 KB)

37.
KLIMA V DELOVNEM OKOLJU PODJETJA MINERVA ŽALEC
Silva Goršek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima, kot način kako zaposleni razumejo podjetje kot celoto je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost podjetja. Podjetja se morajo zavedati, da so ljudje ključni izvor uspešnosti, vendar pa morajo imeti tudi ustrezne zmožnosti kot so znanje, sposobnosti in biti motivirani, da jih pri delu uporabljajo. Odnos zaposlenega do podjetja in njegova prizadevnost za doseganje ciljev podjetja sta bistvenega pomena za dolgoročno delovanje podjetja, zato mora vodstvo v največji možni meri zadovoljiti potrebe zaposlenih. Zaposleni morajo pozitivno zaznati odnos vodstva do njih, medsebojne odnose med zaposlenimi, motivacijo, notranje komuniciranje, informiranje, vodenje in odnos do podjetja. Zgoraj naštete dimenzije morajo biti pozitivno zaznane s tem bo posledično izzvano želeno vedenje zaposlenih in vzpostavljeno pozitivno vzdušje v podjetju. Pozitivna klima pa bo posredno pomagala uresničiti zastavljene poslovne cilje. V diplomskem delu smo obravnavali organizacijsko klimo in sicer tako teoretično kot praktično. V praktičnem delu naloge smo analizirali klimo v podjetju Minerva Žalec d.d. Pri zbiranju podatkov oziroma pri merjenju klime smo si pomagali z Vprašalnikom za ugotavljanje organizacijske klime, ki smo ga v ta namen sestavili. Vprašalnik smo sestavili iz posameznih trditev, ki so izpeljane iz dimenzij organizacijske klime, pri katerih so zaposleni s pomočjo podanih odgovorov podali svoje strinjanje oz. nestrinjanje s posamezno trditvijo. Dimenzije, v okviru katerih so zaposleni podali svojo oceno za posamezne trditve so: organiziranost, vodenje, komuniciranje in informiranje, medsebojni odnosi, motivacija, razvoj kariere, odnos do kakovosti, nagrajevanje, inovativnost in iniciativnost, poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev.
Keywords: - organizacijska klima, - zadovoljstvo zaposlenih, - komuniciranje, - medsebojni odnosi, - nagrajevanje.
Published: 16.07.2009; Views: 2660; Downloads: 285
.pdf Full text (1,18 MB)

38.
39.
40.
ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA V PODJETJU TERME MARIBOR D.D.
Bernarda Brus, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Uspešna podjetja se zavedajo, da so človeški viri v organizaciji najpomembnejši faktor in tako predstavljajo dolgoročno konkurenčno prednost podjetja. Aktiviranje, vrednotenje in razvoj ter upravljanje človeškega kapitala mora postati osrednja naloga kadrovske funkcije. Ljudje s svojim znanjem, spretnostmi in sposobnostmi prinašajo podjetju prednost pred drugimi. Od kulture podjetja je odvisno, kakšni so odnosi med sodelavci, saj le-ti vplivajo na klimo in končno na zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni so na delovnem mestu in pri delu lahko učinkoviti in uspešni, če so zadovoljni. To je dejstvo in tega se v podjetjih še vedno premalo zavedajo. Če bodo zaposleni ustrezno motivirani in nagrajeni ter bodo imeli možnost usposabljanja in izobraževanja, bodo imeli še večji zagon za doseganje želenega skupnega rezultata. Za uspešno doseganje ciljev podjetja je potrebna kombinacija zadovoljstva zaposlenih, vključevanje zaposlenih v procese oblikovanja dela, obogatitev dela ter materialno in nematerialno nagrajevanje zaposlenih.
Keywords: kultura, klima, človeški viri, znanje, uspešnost, zadovoljstvo, motivacija, nagrajevanje, usposabljanje, izobraževanje.
Published: 26.02.2010; Views: 2758; Downloads: 380
.pdf Full text (1,02 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica