| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
KATEGORIZACIJA JAVNIH CEST V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC
Mitja Ovčjak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen celoten postopek oziroma način, kako se mora izvesti kategorizacija in prekategorizacija občinskih cest. Prikazani so vsi zakoni, predpisi in pravila ki so potrebni, da se kategorizacija, prekategorizacija izvede, opisan je potek dela na terenu in v pisarni ter priprava in urejanje podatkov v programu Banka cestnih podatkov. Predstavljeno je obstoječe cestno omrežje v Mestni občini Slovenj Gradec, plan novega cestnega omrežja, prometne obremenitve na javnih cestah ter opis samega vzdrževanja (zimsko vzdrževanje) in financiranja vzdrževanja javnih cest v občini.
Keywords: kategorizacija javnih cest, banka cestnih podatkov, cestno omrežje občinskih cest
Published: 06.09.2010; Views: 2310; Downloads: 289
.pdf Full text (2,33 MB)

12.
KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ - ENKRATNA PRILOŽNOST SLOVENSKEGA TURIZMA
Mojca Pondelak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj močnega turističnega položaja na svetovnem trgu lahko za državo predstavlja veliko prednost. Za doseganje takšnega položaja mora biti ponudba prilagojena tudi najbolj zahtevnim gostom. Prenovljeni hotel Palace predstavlja možnost razvoja turizma za najbolj zahtevne goste, saj je ponudba na najvišjem nivoju. K izboljšanju ponudbe dodatno prispeva menedžerski prevzem s strani hotelske verige Kempinski. V diplomskem delu je tako predstavljena ponudba hotela Palace in Kempinski hotelska veriga. Opredeljene so poslovne strategije, ključni trgi in pozicioniranje v očeh kupcev, kot tudi konkurenčni položaj. Naveden je prav tako prispevek Kempinski Palace Portorož k razvoju turistične ponudbe v Sloveniji.
Keywords: Hotel Palace, Kempinski, Kempinski Palace Portorož, Luksuzni hotel, Turizem, Kategorizacija
Published: 20.12.2010; Views: 7623; Downloads: 395
.pdf Full text (7,38 MB)

13.
AVTOMATSKA KATEGORIZACIJA IN PREDIKCIJA FINANČNIH TRANSAKCIJ
Matej Korošec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje razvoj sistema za kategorizacijo in predikcijo finančnih transakcij. Kategorizacija finančnih transakcij je proces gradnje ekspertnega sistema, ki izvaja preslikavo finančih transakcij v kategorije. Začetna množica transakcij se s preslikavo razdeli na več podmnožic, kar lahko pripomore pri napovedi bodočih transakcij. V tem delu je predstavljen razvoj opisanega sistema skozi vse sklope razvojnega cikla. V zaključku so povzeti rezultati testiranja, s poudarkom na vplivu dodatnih informacij o kategoriji transakcije na točnost napovedi novih transakcij.
Keywords: regresija, napoved, kategorizacija, klasifikacija
Published: 06.01.2011; Views: 1367; Downloads: 97
.pdf Full text (1,94 MB)

14.
VODENJE HOTELA
Matej Krmelj, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo govorili o vodenju hotela, lastnosti vodij, o njihovih izzivih in problematiki zaposlenih. Prvo poglavje vsebuje opredelitev problema, cilje in tezo, predpostavke in omejitve ter predvidene metode raziskovanja. V drugem poglavju smo opredelili vodenje, opisali managerja in kakšne so njegove naloge. Našteli smo najpogostejše stile vodenja ter temeljne sposobnosti vodenja. Naslednje poglavje je namenjeno predstavitvi kategorizaciji hotelov in največjim hotelskim združbam. Razložili smo tudi razliko med poslovanjem verige hotelov in individualnih hotelov ter problematika zaposlenih. Za konec smo vključili tudi analizo ankete in tako sprejeli nekaj odločitev ter ovrgli na začetku postavljeno tezo.
Keywords: Ključne besede: Hotel, vodenje, turizem, kategorizacija, verige hotelov, stil vodenja, problematika zaposlenih
Published: 13.12.2011; Views: 2741; Downloads: 479
.pdf Full text (720,07 KB)

15.
ZAKONSKI OKVIR ZA OPRAVLJANJE TURIZMA NA KMETIJI
Adrijana Kumer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo zapisali glavne točke iz Zakona o kmetijstvu in Zakona o gostinstvu, ki opredeljujejo opravljanje turizma na kmetiji. Opisali smo oblike turizma na kmetiji, glavne pogoje za delovanje turističnih kmetij ter zakonodajo, povezano s kategorizacijo in specializacijo turističnih kmetij ter obdavčitev dejavnosti turizma na kmetiji. Slovensko zakonodajo smo primerjali še z avstrijsko in prišli do ugotovitve, da je zakonodaja pri severnih sosedih fleksibilnejša in kmetu prijaznejša. Na turističnih kmetijah smo opravili intervjuje z nosilci turistične dejavnosti. Govorili smo o slabih točkah zakonodaje, o neskladju zakonov. Vprašali smo jih tudi, kaj bi pri zakonodaji spremenili in kako. S tem smo prišli do nekaj dobrih predlogov, kako spremeniti zakonodajo, da bi se več kmetov odločilo za to dodatno dejavnost.
Keywords: turizem, turizem na kmetiji, zakonodaja, kategorizacija, avstrijska zakonodaja
Published: 13.12.2011; Views: 1197; Downloads: 140
.pdf Full text (497,92 KB)

16.
17.
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI TURISTIČNIH KMETIJ V OBČINI LAŠKO
Katja Pusar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem najprej predstavila splošne značilnosti turizma na kmetiji, razložila pojma turizem na podeželju in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Teoretični del obravnava marketinški splet in instrumenti marketinško komunikacijskega spleta. Na razvoj turizma na kmetiji vplivajo različni dejavniki, zato sem predstavila značilnosti občine Laško in njene vire. S SWOT analizo sem analizirala prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turističnega območja Laško. V empiričnem delu sem uporabila metodo strukturiranega intervjuja in analizo. Ugotovila sem, da se morajo kmetije med sabo bolj povezati in da je uspeh odvisen od kakovosti ponudbe in dodatne specializacije.
Keywords: turizem na podeželju, vrste turističnih dejavnosti na kmetijah, kategorizacija turističnih kmetij, marketinški splet, instrumenti marketinško komunikacijskega spleta, SWOT analiza turizma na kmetijah v občini Laško
Published: 29.10.2013; Views: 923; Downloads: 139
.pdf Full text (327,15 KB)

18.
OBČINSKE JAVNE CESTE
Rok Berden, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je opisana in predstavljena tematika s področja občinskih javnih cest in vprašanj v povezavi z njimi. Občinske javne ceste spadajo med javne ceste, ki so v lasti občine, in predstavljajo javno dobro. Med občinske ceste spadajo lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti. Upravljavec le teh je občinska uprava, ki je dolžna zanje skrbeti in jih v ta namen tudi primerno vzdrževati. Za vzdrževanje (kategoriziranih) občinskih cest in poti morajo občine ustanoviti gospodarsko javno službo, katere splošni namen je zagotavljati javne dobrine-ceste-predvsem z namenom, da so le te v dobrem stanju in da služijo svojemu namenu. Vedno večjo vlogo na občinskih cestah imajo tudi inšpekcijske službe in občinski redarji. Za slednje se dozdeva, da s časom samo še pridobivajo na pomenu in imajo vedno več pristojnosti in pooblastil (predvsem zdaj na primer v "vročem in (ekonomsko) občutljivem" času na področju sankcioniranja prehitrih voznic in voznikov v Mestni občini Maribor z novimi stacionarnimi radarji; kakor tudi z vedno večjim obsegom pooblastil, katere jim daje-podeljuje zakon oziroma zakonodajalec na novih področjih).
Keywords: javne ceste, občinske ceste, občina, kategorizacija občinskih cest, vzdrževanje cest, občinsko redarstvo.
Published: 06.02.2013; Views: 2355; Downloads: 377
.pdf Full text (1,69 MB)

19.
IZVAJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBČINI POLJČANE
Maja Arzenšek, 1989, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem podrobneje predstavila izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Poljčane. Za boljše razumevanje sem najprej obrazložila pojem javne službe, ter vrste javnih služb in njihovo regulacijo. Kot pravni okvir mi je služil Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011). V nadaljevanju sem predstavila obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe v Občini Poljčane, ter navedla odloke, ki so pravna podlaga za njihovo izvajanje. Poudarek je bil na izvajanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, saj je nedavno prišlo do spremembe. Na tem področju je bila na novo podeljena koncesija za obdobje desetih let. Analizirala sem tudi koncesijsko razmerje, ki ga ima Občina Poljčane kot koncedent, s koncesionarjem, torej izvajalcem te gospodarske javne službe.
Keywords: Gospodarske javne službe, občinske ceste, vzdrževanje cest, kategorizacija cest, Občina Poljčane.
Published: 17.10.2013; Views: 909; Downloads: 121
.pdf Full text (94,28 KB)

20.
PREDVIDLJIVE CESTE
Jure Prestor, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana problematika koncepta predvidljivih SER-ces (ang. "Self Explaning Roads" (SER), v nadaljevanju SER-cest) ki skupaj s konceptom odpuščajočih cest tvorita osnovo za prometno varno načrtovanje cest. Oba koncepta sta zajeta tudi v nizozemski trajnostni prometni varnosti. SER-ceste človeka in njegovo percepcijo postavlja v ospredje pri oblikovanju cestnega okolja. Pravilno oblikovano cestno okolje v povezavi s percepcijo udeležencev v prometu tvori cestni ambient. Osnovni predpostavki koncepta SER-cest sta percepcija in kategorizacija. V magistrskem delu je opisan razvoj in primerjava koncepta SER-cest v Evropi ter izpostavljena problematika več prometno funkcionalnih "sivih cest". Opisani so tudi nekateri ukrepi, ki v standardizirani in kategorizirani obliki predstavljajo osnovo za izvajanje ukrepov SER za upravljanje z varno hitrostjo. Na podlagi analize kategorizacije cestnega omrežja na Nizozemskem, Danskem in v Nemčiji, analize osnovnih pogojev vzpostavitve cestnega omrežja SER ter analize obstoječe kategorizacije cestnega omrežja v Sloveniji je podan predlog optimalne SER-kategorizacije cestnega omrežja v Sloveniji.
Keywords: prometna varnost, trajnostna prometna varnost, kategorizacija cestnega omrežja, percepcija, pričakovanje, predvidljive SER-ceste, predvidljivi SER-ukrepi, odpuščajoče ceste, sive ceste, prometno varno načrtovanje
Published: 16.06.2014; Views: 1954; Downloads: 327
.pdf Full text (3,02 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica