| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Program za pripravo papirnih modelov na podlagi 3D objektov
Damkina Lucija Ditz Pečnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Predstavljen je program Pepakura, ki je namenjen razvijanju virtualnega 3D modela v navodila za gradnjo iz papirja. 3D modeliranje uporabljamo za predstavitev realnih objektov v virtualnem svetu. Obstajajo različne tehnike prenosa objektov iz virtualnega sveta v realnega, najbolj znana je 3D tiskanje. Cenejše pa je sestavljanje papirnih modelov v izbrani 3D obliki. Ne potrebuje specializirane tehnologije in papir je med najcenejšimi materiali. Je pa gradnja iz papirja časovno zahtevna in so zanjo potrebne ročne spretnosti. Predstavljen je tudi primer uporabe v izobraževanju, kjer je papirni izdelek lahko učni pripomoček, ali pa sama priprava modela izboljšuje prostorsko predstavo učencev, gradnja pa izboljšuje koordinacijo in natančnost. Priložena šablona je namenjena tisku in izgradnji zlate ribe (Carassius auratus) v naravni velikosti.
Keywords: Papirni model, program, Pepakura, papir, 3D model, karton
Published: 11.03.2021; Views: 76; Downloads: 3
.pdf Full text (2,80 MB)

2.
Primerjava mišične moči in aerobno - anaerobne vzdržljivosti dijakov in dijakinj iz gorenjske regije leta 1991 in 2018
Svetlana Stjepanović, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti primerjavo sekularnih trendov mišične moči in aerobno-anaerobne vzdržljivosti dijakov in dijakinj generacij 1991 in 2018 iz gorenjske regije. Podatke smo pridobili na fakulteti za šport in jih uredili s specializiranim programom za statistične analize – SPSS programom. Z raziskavo želimo predstaviti razlike v gibalnih sposobnostih med dijaki in dijakinjami, saj menimo, da bodo tako športni trenerji kot tudi športni pedagogi presenečeni nad rezultati, in upamo, da jim bomo z našo raziskavo pomagali pri njihovem delu. Prav tako pa upamo, da bo naše diplomsko delo prišlo v roke staršev, ki bi jim radi odprli oči in razširili znanje o pomenu športne aktivnosti in neaktivnosti. S športom se ukvarjamo že od malih nog, zato smo z veseljem raziskovali, kako so se določene stvari pri dijakih in dijakinjah skozi različne parametre športnovzgojnega kartona spremenile v dokaj dolgem časovnem obdobju.
Keywords: šport, športnovzgojni karton, gibalne sposobnosti.
Published: 21.01.2021; Views: 95; Downloads: 11
.pdf Full text (2,25 MB)

3.
Povezanost učnega uspeha, športne aktivnosti staršev in sedentarnega načina življenja z gibalno učinkovitostjo desetletnikov s podeželja
Kristjan Kmetič, 2020, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je ugotoviti povezanost gibalne učinkovitosti ter sedentarnega življenjskega sloga otrok iz podeželskega okolja. Drugi namen je raziskati povezanost gibalne učinkovitosti z učnim uspehom otrok. Tretji namen pa je ugotoviti, ali obstaja povezanost med športno dejavnostjo staršev in gibalno učinkovitostjo njihovih otrok. V raziskavi so sodelovali 103 učenci petega razreda iz podeželskih osnovnih šol. S pomočjo testne baterije Športnovzgojni karton smo merili gibalno učinkovitost otrok. Z anketnim vprašalnikom, ki so ga izpolnili učenci, smo pridobili podatke o učnem uspehu, času sedenja otrok ter športni dejavnosti njihovih staršev. V magistrski nalogi je uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Podatke smo statistično obdelali s pomočjo nekaterih osnovnih deskriptivnih statistik ter t-preizkusom za neodvisne vzorce. Povezanosti med gibalno učinkovitostjo otrok s sedentarnim življenjskim slogom nismo potrdili. Raziskava je pokazala, da pri dekletih obstaja povezava med učnim uspehom ter njihovo gibalno učinkovitostjo. Ugotovili smo tudi, da obstaja povezava med športno dejavnostjo staršev in posameznimi testi gibalne učinkovitosti pri dečkih.
Keywords: učni uspeh, sedenje, aktivnost staršev, športnovzgojni karton
Published: 01.09.2020; Views: 152; Downloads: 18
.pdf Full text (1,20 MB)

4.
Gibalne dejavnosti otrok v času poletnih počitnic
Tadeja Spagnolo, 2017, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen vpliv ima čas poletnih počitnic na gibalne sposobnosti otrok starih med 8 in 11 let, ter morebitne spremembe v življenjskem slogu teh otrok v času poletnih počitnic v primerjavi s šolskim letom. V raziskavi je sodelovalo 54 otrok, od tega 23 dečkov in 31 deklic. Podatke o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih smo pridobili z izvedbo meritev športnovzgojnega kartona, ki smo jih izvedli dvakrat. Prvič v mesecu juniju in drugič v mesecu septembru. Učenci so ob obeh testiranjih izpolnili tudi anketni vprašalnik. V juniju se je nanašal na šolsko leto, v septembru pa na čas poletnih počitnic. Za ugotavljanje razlik med meritvami smo uporabili t-test. Statistična značilnost je bila ugotovljena na ravni tveganja P ≤ 0,05. Za povezanost odgovorov, ki so se nanašali na čas med šolskim letom in v času poletnih počitnic, pa smo uporabili χ² preizkus in Cramer's V. Rezultati so pokazali, da ima čas poletnih počitnic negativen vpliv na gibalne sposobnosti otrok, saj so se te, v omenjenem času, statistično značilno poslabšale. Največji negativen vpliv se je pokazal pri predklonu na klopci, premagovanju ovir nazaj, vesi v zgibi in teku na 600 metrov. Prav tako se čas poletnih počitnic negativno odraža v indeksu telesne mase, saj se je v tem obdobju povečalo število otrok z višjim indeksom le-te. Sicer pa se je izkazalo, da se življenjski slog v času poletnih počitnic bistveno ne razlikuje od tistega med šolskim letom, iz česar sklepamo, da so šolska športna vzgoja in dodatni športni programi v okviru šole tisti, ki naredijo bistveno razliko.
Keywords: gibalne aktivnosti, poletne počitnice, športnovzgojni karton, gibalne sposobnosti, življenjski slog
Published: 28.07.2017; Views: 703; Downloads: 114
.pdf Full text (1,98 MB)

5.
Gibalne sposobnosti učencev 4. in 5. razreda v povezavi z njihovim učnim uspehom in krajem bivanja
Denis Kokol, 2017, master's thesis

Abstract: Glavni namen magistrskega dela je bil raziskati, kako sta v posameznem okolju povezana učni uspeh in gibalna učinkovitost ter ugotoviti, ali obstajajo razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih glede na kraj bivanja. Vzorec je zajemal skupaj 307 otrok, ki prihajajo iz treh osnovnih šol v območju Slovenskih goric (podeželske) in iz treh osnovnih šol v Mestni občini Maribor (mestne). Podatki telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti so bili zbrani iz podatkovne zbirke športnovzgojni karton, osnovnošolci vključeni v raziskavo pa so bili razdeljeni glede na kraj bivanja (podeželje, mesto), razred (4. razred, 5. razred) in glede na učni uspeh oz. skupno povprečno oceno petih učnih predmetov (zelo nizka povprečna ocena, srednja povprečna ocena, dokaj visoka povprečna ocena, zelo visoka povprečna ocena). Podatki so bili obdelani s pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike, pri čemer smo razlike med telesnimi značilnostmi in gibalnimi sposobnostmi ugotavljali s t-preizkusom, povezavo učnega uspeha in gibalne učinkovitosti pa z analizo variance. Statistično značilne razlike smo določali na ravni tveganja P≤0,05. Rezultati kažejo pozitivno povezavo učnega uspeha in gibalne učinkovitosti, kar pomeni, da so učno uspešnejši učenci gibalno sposobnejši, ugotovitev pa velja za obe okolji bivanja ter obe starostni skupini. Ugotavljamo, da se v 4. razredu otroci podeželskih in mestnih šol med seboj ne razlikujejo v telesnih značilnostih, medtem ko so v 5. razredu podeželski otroci težji in imajo več podkožnega maščevja. Kot gibalno učinkovitejši so se v povprečju izkazali podeželski četrtošolci in petošolci, pri čemer so se v 4. razredu statistično značilne razlike v korist podeželskih otrok pokazale pri enem gibalnem testu, v 5. razredu smo takšno razliko opazili pri dveh gibalnih nalogah.
Keywords: športnovzgojni karton, telesni razvoj, gibalni razvoj, kraj bivanja, učni uspeh 
Published: 06.06.2017; Views: 846; Downloads: 144
.pdf Full text (1,45 MB)

6.
UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI DOLOČANJA VLAGE V TRDNIH ODPADKIH Z NESTANDARDIZIRANO IN STANDARDIZIRANO METODO
Nuša Edelbaher, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo ugotavljali, katera metoda določanja vlage v trdnih odpadkih je boljša, ali je to standardna metoda ali hitra metoda. Pri standardni metodi smo uporabljali sušilnik – suhi stabilizator serije EASY, za hitro metodo smo uporabljali merilno napravo EMCO AP 500 – M3. Za obe metodi določanja vlage smo uporabljali 5 različnih vzorcev po 3 paralelke. Pri obeh metodah smo meritve izvajali na dveh materialih, to je karton in SRF. Za SRF smo želeli tudi glede na dobljene izračune določiti merilno območje. Po dobljenih rezultatih smo lahko izračune primerjali in ugotovili, katera metoda je boljša.
Keywords: karton, SRF, vzorec, vzorčenje, meritve, vsebnost vlage, trdni odpadki
Published: 06.04.2017; Views: 810; Downloads: 70
.pdf Full text (1,81 MB)

7.
UVEDBA ELEKTRONSKEGA ZDRAVSTVENEGA KARTONA NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI
Biljana Grubišić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali uvedbo elektronskega zdravstvenega kartona pacienta za potrebe veterinarske klinike za male živali. To bi pripomoglo h kvalitetnejšemu zbiranju in analizi zdravstvenih podatkov pacientov, kar posledično lahko pripomore k uspešnejšemu strokovnemu nadzoru pa tudi boljšim poslovnim rezultatom. V prvem delu diplome so na splošno predstavljeni lastnosti zdravstvenih informacijskih sistemov v veterini in sam pomen zdravstvenega kartona pacienta. V drugem delu je predstavljeno obstoječe stanje in obstoječa programska rešitev Recepcija za male živali. Nato so razloženi razlogi za uvedbo nove rešitve in predstavljena je uporaba programske rešitev StringSoft Veterinary Management Software® (StringSoft Inc., Delaware, ZDA), katera uvedba v proučevani kliniki je v zaključku tudi ovrednotena.
Keywords: • uvedba • elektronski zdravstveni karton • veterinarska klinika • StringSoft
Published: 10.11.2016; Views: 601; Downloads: 53
.pdf Full text (2,22 MB)

8.
Vpliv žlebilnih parametrov na tvorbo žlebilne gube ter na pregibanje kartona GC2
Zdenko Hrestak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem raziskal vpliv ožjega žlebljenja na tvorbo žlebilne gube in pregibanje kartona GC2. Kartoni, ki so izdelani po novi tehnologiji z uporabo vzdolžnih sit, so sestavljeni iz manj slojev. Standardno žlebljenje ne da najboljših rezultatov. Imajo manj izrazit žleb, žlebilna guba pa je pogosto deformirana, zato nastopijo dimenzijski problemi pri lepljenju škatel. Probleme z žlebom in tvorjenjem žlebilne gube sem raziskal na primerih iz industrije ter na testni napravi vzorce žlebil z ožjo žlebilno konfiguracijo. Rezultati testiranja so potrdili smiselnost uporabe ožje žlebilne linije in ožje žlebilne priprave, kar bom predlagal kot nov postopek v industriji kartonske embalaže.
Keywords: karton, žlebljenje, žlebilna guba, pregibanje, kartonska embalaža
Published: 15.09.2016; Views: 648; Downloads: 48
.pdf Full text (2,42 MB)

9.
TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ UČENCEV OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA
Monika Trost, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo proučevali razvojni trend telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev in učenk OŠ Gornja Radgona. V vzorec merjencev so bili vključeni učenci in učenke od 1. do 9. razreda v razponu devetih let, in sicer med letoma 2006 in 2014. Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti smo proučili s pomočjo podatkov iz športnovzgojnega kartona, ki smo jih predhodno dobili na šoli. Rezultate smo primerjali med sabo in z rezultati slovenskega povprečja, na osnovi teh pa nato ugotavljali odstopanja. Ugotovili smo, da je poslabšanje vidno v tistih merah gibalnih sposobnosti, v katerih sta potrebna dolgotrajno naprezanje ter uporaba moči, gibljivosti in koordinacije. Spremembe telesnih značilnosti se nagibajo rahlo v negativno smer. Rast v višino ne izstopa, dekleta so nekoliko višja glede na slovensko povprečje. Rahlo se dviguje telesna teža in količina podkožnega maščevja, ki je pri dekletih nekoliko izrazitejša. Rezultati kažejo, da so učenci OŠ Gornja Radgona v gibalnih sposobnostih v obdobju 2006–2014 nekoliko nazadovali. Na začetku obdobja so bili še blizu oziroma nad slovenskim povprečjem, nato je sledil nekajletni trend padanja pod slovensko povprečje, ki se je pred nekaj leti umiril. V zadnjih letih se dosežki nekoliko izboljšujejo in se bližajo slovenskemu povprečju. Dinamika sprememb gibalnega in telesnega razvoja je prav gotovo povezana z mnogimi dejavniki. Med pomembnejšimi sta materialna in kadrovska podlaga športne vzgoje in njena vsebinska naravnanost. Velik vpliv pa ima tudi spremenjen način življenja otrok in mladostnikov, ki iz leta v leto vse bolj negativno vpliva na njihov gibalni in telesni razvoj.
Keywords: Gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, športnovzgojni karton.
Published: 16.11.2015; Views: 1026; Downloads: 182
.pdf Full text (2,44 MB)

10.
Preureditev skladišča surovin v podjetju Količevo Karton d. o. o.
Sabina Dukič Lorenci, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Količevo Karton je ena od sedmih evropskih tovarn koncerna Mayr-Melnhof Karton, ki je največji svetovni proizvajalec premaznih kartonov iz recikliranih vlaken, in ki si utrjuje položaj tudi med proizvajalci premaznih kartonov iz primarnih vlaknin. Podjetje Količevo Karton je specializirano za proizvodnjo kartonov, ki jih večinoma uporabljajo v živilski, kozmetični in farmacevtski industriji za embalažo, v katero pakirajo svoje izdelke. Ti potrošniki, ki imajo zelo visoka merila in zahteve, v zadnjem času povečujejo svoje povpraševanje po kartonu, izdelanem iz primarnih vlaknin. Zaradi tega sta se obe podjetji odločili za naložbo v obnovo enega od dveh količevskih kartonskih strojev v najnaprednejši tehnološko-tehnični dosežek, ki je sposoben v periodah proizvajati obe vrsti kartona, tako tistega iz recikliranih vlaken, kot tistega iz primarnih vlaknin. Z novim proizvodnim programom se bo precej spremenilo razmerje porabe surovin: več lesa in celuloze in manj vračljivega papirja. Cilj diplomske naloge je najti najbolj učinkovite, dolgoročno sprejemljive in ekonomične rešitve preureditve skladišča surovin, da bo lahko s svojo organiziranostjo brez težav podpiralo potrebe novega proizvodnega programa.
Keywords: Količevo Karton, naložba, kartonski stroj, premazni karton, primarne vlaknine
Published: 26.01.2015; Views: 1333; Downloads: 173
.pdf Full text (5,88 MB)

Search done in 0.38 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica