| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
NARAVNOGEOGRAFSKI VPLIVI NA POJAVNOST GOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA IZBRANEM OBMOČJU SLOVENSKE ISTRE
Igor Paušič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Habitatni tip ali tip življenjskega prostora predstavlja fitocenozo in zoocenozo kot značilna dela ekosistema, povezana z abiotskimi dejavniki (prst, podnebje, prisotnost in kakovost vodnih virov, svetlobe itd.) na prostorsko omejenem območju. Vegetacija variira glede rastnih pogojev in razmer na rastišču. Običajno se pri fitocenoloških popisih ne oziramo na dejavnike okolja, saj je v ospredju našega zanimanja vrstna pestrost, morfologija in značaj združbe. Habitatni tip se določa glede na rastlinske vrste, ki sam habitatni tip opredeljujejo (vrste, ki karakterizirajo, so značilnice posameznega habitatnega tipa). V diplomskem delu predstavljamo inventar habitatnih tipov izbranega območja v Slovenski Istri. Na omenjenem območju smo primerjali zvezo med posameznimi relevantnimi naravnogeografskimi dejavniki (temperatura zraka, višina padavin, prst, geološka sestava, letna vrednost sončne energije, ekspozicija, nadmorska višina in naklon) na pojavnost gozdnih habitatnih tipov. V diplomskem delu nas je zanimalo, kje na izbranem območju posamezni tipi gozdov uspevajo in katere vrednosti nekega naravnogeografskega dejavnika posamezni gozdni habitatni tip na izbranem območju preferira. Izračunali smo stopnjo korelacije med gozdnimi površinami ter relevantnimi naravnogeografskimi dejavniki na izbranem območju Slovenske Istre. Za analizo podatkov ter izdelavo tematskih kart in grafikonov smo uporabljali programa ArcGIS 9.2 ter statistični program Weka-3-6.
Keywords: Slovenska Istra, vegetacija, kartiranje habitatnih tipov, habitatni tipi, naravnogeografski dejavniki, korelacije med naravnogeografskimi dejavniki in gozdnimi habitatnimi tipi
Published: 09.07.2009; Views: 2663; Downloads: 217
.pdf Full text (34,66 MB)

3.
FIGE V VINORODNIH HALOZAH
Sabina Zorko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Na območju vinorodnih Halozah je bil izveden popis in kartiranje fig. Na podlagi tega sem izdelala karto nahajališč. Vinorodne Haloze so klimatsko prehodno območje, ki daje ugodne pogoje za uspevanje vinske trte in sadnega drevja. Figa (Ficus carica L.) je drevo toplega sredozemskega območja, ki zaradi svoje prilagodljivosti in odpornosti dobro uspeva tudi v notranjosti Slovenije, v tem primeru v vinorodnih Halozah. Na terenu so bili nabrani tudi vzorci posameznih primerkov fig, iz katerih smo v laboratoriju izvedli izolacijo DNK in jih shranili za kasnejše raziskave na tem področju. Na podlagi primerjave morfoloških značilnosti posameznih primerkov fig z objavljenimi deskriptorji lahko sklepam, da gre na območju vinorodnih Haloz za več različnih sort fig.
Keywords: figa (Ficus carica L.), kartiranje, vinorodne Haloze, morfologija listov in soplodij, izolacija DNK
Published: 17.11.2009; Views: 2794; Downloads: 190
.pdf Full text (16,26 MB)

4.
Ploskovni zajem podatkov za potrebe termalnega kartiranja z uporabo termokamere
Roman Šumak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo podali povzetke strokovne literature, ki se vsebinsko nanašajo na uporabo termokamere ter termalnega kartiranja. Podali smo nov idejni koncept za uporabo termokamere ter na podlagi le-tega postavili hipotezi, ki smo ju kasneje z eksperimentom tudi potrdili. Ugotovili smo, da je termokamera mnogo bolj primerna za zbiranje podatkov kot IR senzor, saj je zaradi prostorske slike možen zajem velike količine podatkov, ki jih je možno uporabiti tudi za nadaljnje delo, hkrati pa je točnost podatkov boljša ter zbiranje mnogo hitrejše.
Keywords: termalno kartiranje, termokamera, zimske službe
Published: 10.06.2012; Views: 1297; Downloads: 141
.pdf Full text (6,05 MB)

5.
Ekološka kriminaliteta v Pomurju
Katja Eman, Gorazd Meško, Damir Ivančić, 2012, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Menimo, da je analiza kriminalitete zelo pomemben dejavnik za uspešno odzivanje policije, pa najsi bo le-to reaktivno ali proaktivno. Zato je bil cilj raziskave ugotoviti, katere oblike ekološke kriminalitete se pojavljajo na območju Policijske uprave Murska Sobota (PU MS) ter na podlagi ugotovitev pripraviti predlog ukrepov policije. Analizi primerov ekološke kriminalitete iz policijske statistike za obdobje 2008–2010 smo dodali še analizo kriminalitete z uporabo geografskih informacijskih sistemov (GIS) in pripravili karte z namenom vizualizacije porazdelitve ter morebitnih gostitev ekološke kriminalitete v Pomurju. V zaključku so podani predlogi ukrepov, pripravljeni na podlagi analize dobljenih rezultatov. Metodologija: Z uporabo GIS smo prenesli podatke o ekološki kriminaliteti v Pomurju in njihove lokacijske koordinate na karto Pomurja, s čimer smo omogočili lažjo analizo in prikaz lokacij kaznivih dejanj ekološke kriminalitete. Na podlagi dobljenih kart in vzorcev gostitev smo predlagali določene metode odzivanja ter preprečevanja ekološke kriminalitete na območju PU MS. Ugotovitve: Rezultati so pokazali, da na območju PU MS največji problem v zadnjih treh letih predstavljajo kazniva dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, še posebej onesnaževanje vode, mučenje živali in nezakonit lov ter tudi odpadki. Izrazita je gostitev ekološke kriminalitete v bližini odročnih predelov državne meje, ob porečju reke Mure in na območju naselij ob glavnih prometnicah med Gornjo Radgono in Lendavo. Omejitve raziskave: Zaradi pomanjkljivosti vnesenih koordinat odkritih dejanj ekološke kriminalitete približno pet odstotkov vseh zaznanih primerov nismo mogli vnesti pri kartiranju kriminalitete. Praktična uporabnost: Kartiranje kriminalitete in določitev gostitev oblik ekološke kriminalitete je dobro izhodišče za načrtovanje nadaljnjega dela policistov na območju Pomurja in tudi drugod po Sloveniji. S povečanim nadzorom na lociranih območjih bodo lahko policisti storilce onemogočali in ekološko kriminaliteto tudi preprečevali. Izvirnost/pomembnost prispevka: Ugotovitve raziskave in predstavljeni zaključki prispevka so med drugim namenjeni policiji oziroma PU MS pri njihovem odzivanju na ekološko kriminaliteto. Gre za prvo tovrstno študijo o ekološki kriminaliteti v Sloveniji, ki uporablja tudi GIS in kartiranje kriminalitete.
Keywords: ekološka kriminaliteta, GIS, kartiranje kriminalitete, policija, PU Murska Sobota
Published: 04.06.2012; Views: 1170; Downloads: 117
URL Link to full text
This document has many files! More...

6.
Kartiranje opuščenih kmetij na območju južnega Pohorja ter dinamika obdelovalnih površin
Mateja Ramšak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na območju južnega Pohorja kartirali opuščene kmetije, ki ležijo nad 800 m nadmorske višine. Na podlagi kvalitativnih intervjujev odprtega tipa z domačini in lastnega ogleda smo skušali opredeliti vzroke za opustitev kmetovanja. Ugotovili smo, da so na opuščanje kmetovanja vplivali okoljski in socioekonomski vzroki. Dejavnika, ki najbolj otežujeta kmetovanje in ki jih opredeljujemo kot glavna vzroka za zaraščanje, sta nadmorska višina in relief. Na podlagi primerjave razpoložljivif topografskih, katastrskih in kart rabe iz leta 1825 z ortofoto posnetki in karto rabe tal iz leta 2006, smo poskušali nakazati dinamiko obdelovalnih površin na teh kmetijah. Ugotovili smo, da je na območju južnega Pohorja 20 opuščenih kmetij. Večina kmetijskih zemljišč na opuščenih kmetijah se je že zarasla. Nekatere so še v fazi zaraščanja, predvsem zemljišča, ki mejijo na gozd in zemljišča na strmem reliefu. Zemljišča, ki so aktivna, so v najemu in jih obdelujejo drugi kmetje. Na nekaterih nekdanjih lokacijah kmetij so parcele razdeljene na več manjših parcel in na nekaterih od njih so postavljeni vikendi.
Keywords: kartiranje, opuščene kmetije, dinamika obdelovalnih površin na območju južnega Pohorja
Published: 26.07.2012; Views: 2315; Downloads: 223
.pdf Full text (5,37 MB)

7.
INTERAKTIVNA PREDSTAVITEV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA O KAZNIVIH DEJANJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
Klemen Lukman, 2013, master's thesis

Abstract: Ponovna uporaba informacij javnega značaja je panoga evropskega gospodarstva z veliko neizkoriščenega potenciala. V nalogi so predstavljena evropska poročila o ponovni uporabi informacij javnega značaja ter ocene vrednosti panoge, obravnavano je področje vizualiziranja in obdelave podatkov. V empiričnem delu naloge je predstavljen in analiziran projekt Krimistat.si, ki je primer ponovne uporabe informacij javnega značaja s področja kriminalitete v Republiki Sloveniji. Velika pozornost je namenjena varovanju osebnih podatkov in zagotavljanju anonimnosti le-teh. Naloga tudi obravnava pilotski podprojekt priprave informacij javnega značaja na ravni semantičnega spleta, ki je primeren za računalniško obdelavo v realnem času. V zaključku so podane ugotovitve in priporočila za ponudnike informacij javnega značaja.
Keywords: informacije javnega značaja, ponovna uporaba, infografika, vizualizacija podatkov, kartiranje kriminalitete
Published: 11.12.2013; Views: 1229; Downloads: 148
.pdf Full text (3,36 MB)

8.
Kartiranje varnostnih pojavov in proučevanje strahu pred kriminaliteto v Občini Trbovlje : magistrsko delo
Rok Hacin, 2014, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil analizirati in prikazati porazdelitev kriminalitete v Občini Trbovlje za obdobje 2008-2012 z uporabo geografskih informacijskih sistemov. Nadalje smo poskusili dokazati povezavo med stopnjo kriminalitete in stopnjo strahu pred kriminaliteto v krajevnih skupnostih Občine Trbovlje. Pregled literature in preteklih raziskav je pokazal na neraziskanost področja kartiranja strahu pred kriminaliteto. Analiza je bila izvedena z uporabo uradne policijske in geolokacijske statistike kaznivih dejanj. Za razlago temeljnih pojmov in pregled preteklih študij je bila uporabljena deskriptivna metoda. Glavnino magistrskega dela je zaznamovala študija primera Občine Trbovlje. Analize so za proučevano občino izpostavile pet kriminalnih žarišč. Premoženjska kriminaliteta je bila identificirana kot najpogostejša oblika kriminalitete. Povezava med stopnjo kriminalitete in stopnjo strahu pred kriminaliteto v krajevnih skupnostih Občine Trbovlje je bila dokazana, saj krajevne skupnosti z visoko stopnjo kriminalitete hkrati beležijo visoko stopnjo strahu pred njo. Omejitve raziskave so bile na nivoju krajevnih skupnosti Občine Trbovlje, saj bi bilo treba za poglobljeno raziskovanje izvesti analize na nivoju posameznih četrti. Izvirnost študije se kaže v prvem poskusu kartiranja strahu pred kriminaliteto v Sloveniji.
Keywords: kriminaliteta, strah pred kriminaliteto, varnost, varnostni pojavi, kartiranje, geografski informacijski sistemi, GIS, študije primerov, magistrska dela
Published: 11.07.2014; Views: 1088; Downloads: 326
.pdf Full text (1,53 MB)

9.
Uporaba ArcGIS programa pri analizi kaznivih dejanj tatvin motornih vozil v obdobju 2008-2012 v Ljubljani : diplomsko delo univerzitetnega študija
Eva Meglič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Tatvine motornih vozil so pogost pojav in problem v večjih mestih. Ljubljana je največje in glavno mesto v Sloveniji, zato ima tudi pretok motornih vozil temu primeren. Storilcem je na voljo široka izbira motornih vozil, ki so nemalokrat tudi neustrezno oziroma premalo zavarovani. Z uporabo ArcGIS programa smo opravili analizo tatvin motornih vozil za občino Ljubljano v obdobju od 2008 do 2012, ki nam je pomagala odgovoriti na postavljene hipoteze. Analizo smo delali tako za posamezna leta, kot tudi za vsa skupaj in rezultate posameznih let med seboj primerjali. Pri analizi smo gledali tako prostorske kot tudi časovne značilnosti tatvin motornih vozil. Po opravljenih analizah smo podali nekaj naših predlogov, ki bi morda lahko prispevali k zmanjšanju števila tatvin motornih vozil. Ugotovili smo, da se tatvine motornih vozil dogajajo predvsem na območjih, ki so od samega centra mesta nekoliko oddaljeni, vendar še vedno ležijo znotraj mestne obvoznice. Pojavljajo pa se predvsem na nezavarovanih parkiriščih v bližini bivalnih objektov. Pri časovni analizi smo prišli do sklepa, da so naša motorna vozila najbolj ogrožena v nočnem času, ko imajo storilci na voljo tudi zavetje teme in nepozornost prebivalcev. Glede na ugotovljeno predlagamo, da se posveča večja pozornost temu, kje se motorno vozilo pušča. Predvsem v nočnem času je pomembno, da so to osvetljena območja, ki so tudi vidna iz bližnjih objektov.
Keywords: kazniva dejanja, tatvine motornih vozil, kartiranje, geografski informacijski sistemi, Ljubljana, analize, diplomske naloge
Published: 04.11.2014; Views: 785; Downloads: 101
.pdf Full text (2,20 MB)

10.
Analiziranje izbranih oblik organizirane kriminalitete v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Tine Furdi, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Ena izmed večjih nevarnosti, s katerimi se danes Slovenija srečuje, je organiziran kriminal. Pri tem je v določenih oblikah zelo uspešen in močno izpodriva pravni red države, kar vpliva na ekonomsko-gospodarski in socialni status v državi. Najbolj nevarne oblike organiziranega kriminala so trgovina z drogo, ljudmi ter v manjšem obsegu trgovina z orožjem in drugimi nevarnimi snovmi, ki se poskušajo s svojimi metodami delovanja vsakokrat izogniti prejetju organom pregona, pri čemer z uspešnostjo širijo svoj kriminalni vpliv, moč in dobiček. Policija kot organ pregona oz. glavni mehanizem notranje varnosti je v Sloveniji zadolžena za preiskovanje vseh oblik kaznivih dejanj in se pri tem izrecno ukvarja s kriminaliteto. Vodi tudi evidenco kaznivih dejanj, s pomočjo katere smo analizirali posamezne oblike organizirane kriminalitete. Rezultati analize kažejo na zanimiva gibanja in premikanja kriminalitete na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri tem se skozi leta vidijo upadi ali povečanja kriminalitete na določenem kraju, obmejnih območjih in večjih mestih države. Ugotovili smo, da trgovina z drogami predstavlja najvišjo stopnjo vseh analiziranih kaznivih dejanj in storilcev v celotni analizi, ki se v različnih letih giblje drugače. Izpostavili smo, da sta drogi heroin in kokain najbolj problematični in se pojavljata v največjem številu. Ugotovljeno je bilo tudi gibanje kriminalitete trgovine z orožjem in drugimi nevarnimi snovmi po t.i. »južni« stezi Slovenije, saj se razteza po celotnem delu južnega obmejnega območja. Rezultati analize kažejo na največje število preprodaje »strelnega orožja« (vseh vrst) in streliva. Pri trgovini z ljudmi smo ugotovili, da se pojavlja v posebnih oblikah sekundarnih dejavnikov, kjer so izrazita različna okolja, gibanje kriminalitete in prevoznih sredstev. Tovrstna kriminaliteta se razteza od območja Ljubljane vse do Murske Sobote. Pri kriminaliteti zlorabe prostitucije je bilo ugotovljeno, da sta kot način zlorabe dejavna predvsem denar in sredstvo javnega obveščanja. Gibanje poteka na območju Ljubljane in je zaznano samo v letu 2008. V analizi smo združili vse izbrane oblike organizirane kriminalitete in prišli do ugotovitev, da se analizirane oblike kriminalitete pojavljajo v obliki križa čez celotno območje Republike Slovenije.
Keywords: organizirana kriminaliteta, kartiranje, analize, Slovenija, diplomske naloge
Published: 17.10.2014; Views: 2577; Downloads: 216
.pdf Full text (2,20 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica