| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 135
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI STORITEV V OMREŽJU IP/MPLS TELEKOMA SLOVENIJE
Boštjan Lapornik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo vsebuje opise mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev v omrežjih IP/MPLS. Opisali smo stanje v omrežjih pred konvergenco in po njej ter razloge, ki so privedli do uvedbe mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev. Jedro diplomske naloge je predstavitev uvedbe mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev v omrežju IP/MPLS Telekoma Slovenije. Najprej smo predstavili nekatera izhodišča, ki so bila vodilo za nadaljnje konfiguracijske predloge. Nato smo za vsak omrežni element našega vzorčnega omrežja predstavili izbrani mehanizem za zagotavljanje kakovosti storitev in način, kako se ga uvede na omrežni napravi.
Keywords: telekomunikacije, omrežje IP, kakovost storitev, diferencirane storitve, varnost, konfiguriranje
Published: 09.06.2010; Views: 2982; Downloads: 314
.pdf Full text (4,19 MB)

32.
ANALIZA TRGA UPORABNIKOV KOZMETIČNIH STORITEV
Maja Majcen, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Izhodiščni cilj diplomske naloge je raziskava in analiza trga uporabnikov kozmetičnih storitev. V uvodnem delu so podani opredelitev problema, metodologija ter hipoteze, kar je bilo v pomoč pri izvedbi tržne raziskave. V teoretičnem delu sta predstavljena kozmetična dejavnost skozi marketinški splet 7 x P ter ciljno trženje. Del naloge smo namenili tudi strategiji trženja kozmetičnih storitev ter kakovosti in ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov kozmetičnih storitev. Prepoznavnost trga kozmetičnih storitev smo prikazali na konkretnem primeru podjetja. V sklopu marketinškega informacijskega sistema (MIS) je prikazana tržna raziskava z analizo, sledijo odgovori na hipoteze ter zaključek in priporočila.
Keywords: - kozmetična storitev - marketinški splet - kakovost kozmetičnih storitev - zadovoljstvo uporabnikov - anketni vprašalnik
Published: 18.08.2010; Views: 2810; Downloads: 1014
.pdf Full text (692,30 KB)

33.
KAKOVOST ZAPOSLENIH V POTOVALNIH AGENCIJAH V SLOVENIJI
Urška Vodlan, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju z naslovom »Kakovost zaposlenih v potovalnih agencijah v Sloveniji« obravnavamo zaposlene v potovalnih agencijah, in sicer njihovo za stroko relevantno splošno znanje (geografije), izkušnje, poznavanje storitev in odnos do strank. Glavni cilj diplomskega dela je bilo ugotoviti, kakšen pristop do strank uporabljajo zaposleni in na osnovi spoznanj izdelati predloge za izboljšanje trenutne situacije. V teoretičnem delu tega zaključnega dela smo opisali pojem kakovosti storitev in predstavili pomen standardov kakovosti. Nato smo se osredotočili na management kadrov, kjer smo se dotaknili pomena zaposlenih v storitveni dejavnosti ter prodajnega osebja in njihovih osebnostnih lastnosti, veščin in izobrazbe ter izkušenj. V nadaljevanju smo obravnavali še zadovoljstvo kupcev ter dejavnikov, ki vplivajo nanj. S pomočjo teoretičnih dognanj smo želeli vsem temo malce bolj približati. Ker smo na podlagi osebnih izkušenj v preteklosti predpostavljal, da je kakovost kontaktnega osebja v potovalnih agencijah v pretežni meri nezadostna, smo v praktičnem delu diplomskega seminarja opravili raziskavo s pomočjo metode skritega kupca, s katero smo potrdili osnovno trditev diplomskega dela. Sklepni del naloge predstavljajo priporočila, kaj in kako v analiziranih agencijah izboljšati, da bi dosegli boljšo kakovost storitev ter s tem višje zadovoljstvo kupcev.
Keywords: Kakovost, prodajno osebje, potovalne agencije, poznavanje storitev, odnos do strank, pomen zaposlenih in zadovoljstvo kupcev.
Published: 06.01.2011; Views: 1325; Downloads: 119
.pdf Full text (352,92 KB)

34.
OBVLADOVANJE STROŠKOV KAKOVOSTI ZA SERIJO HLADILNO-ZMRZOVALNIH APARATOV PODJETJA GORENJE, D.D.
Brane Jehart, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Kakovost je kategorija, ki ima svojo vrednost, ceno in stroške. Podjetje mora za te stroške zagotavljati vse potrebne informacije, da je z njimi kar najbolj seznanjeno, saj lahko le ob zadostni informiranosti te stroške obvladuje oziroma zmanjšuje. Problem, ki ga rešujemo bomo prikazali skozi stroške neustrezne kakovosti, podrobneje so to notranji stroški odpravljanja napak, saj proizvodi še niso dosegli končnih uporabnikov. Serija neustreznih izdelkov zajema 586 hladilno-zamrzovalnih aparatov. Ti aparati so že odpremljeni v poslovne enote Gorenja v Avstriji, Nemčiji in na Poljskem. Neustrezno kakovost predstavlja priključen delovni kondenzator P0, ki lahko ob tokovni špici poči, kar potencialno predstavlja tudi nevarnost požara. Tehnična rešitev problema je v menjavi priključenega delovnega kondenzatorja P0, z delovnim kondenzatorjem P2. Predvideli smo dve možni alternativi popravila, in sicer popravilo aparatov na trgu ali popravilo aparatov v Velenju. Za obe alternativi smo predstavili vse potrebne postopke, od prvega koraka, ki predstavlja izvedbo zapore za neustrezne aparate, pa do popravila aparatov na trgu ali v Velenju. Ekonomska analiza stroškov neustrezne kakovosti aparatov je temelj za odločitev o načinu popravila. Rezultati analize nedvomno kažejo, da je popravilo ugodnejše, če aparate popravimo v Velenju. Na to odločitev vplivajo tudi dejavniki, ki jih ne moremo ovrednotiti s stroški, njihova ocena pa potrjuje pravilnost odločitve o načinu popravila
Keywords: // kakovost // neustrezna kakovost // stroški kakovosti // delovni kondenzator // popravilo izdelkov // stroški materiala //stroški dela // stroški storitev // način popravila //
Published: 20.10.2010; Views: 1947; Downloads: 67
URL Link to full text

35.
OPNET SIMULACIJA SIP INTERNETNE TELEFONIJE
Simon Šegula, 2010, undergraduate thesis

Abstract: IP telefonija je rešitev pri kateri se podatki, ki nastanejo pri vzpostavljenem telefonskem klicu, pretakajo prek internetnega kanala. Za te telefonske pogovore se rezervira določena pasovna širina, ki je namenjena samo glasovnemu (ang. voice) prometu. Zaradi rezerviranega dela pasovne širine ter kakovosti storitev (QoS) se zraven glasovnega prometa po istem kanalu pretakajo tudi ostali podatki (ang. data). Zahvaljujoč slednjemu potrebujemo samo eno povezavo (ang. Trunk) med dvema lokacijama. S sodobnimi informacijskimi sistemi se želimo obraniti tudi pred nezaželenimi vdori, zato je zelo pomembna varnost podatkov. Potrebni nivo varnosti dosežemo z varnostjo informacijskega sistema (ang. IP security). To pa dosežemo s požarnimi pregradami in posebnimi filtrirnimi sistemi, ki takšne nepooblaščene vdore prepoznajo in jih onemogočijo. Namen diplomskega dela je preizkusiti rešitve telefonije prek interneta, rešitve varnosti omrežja ter izdelava virtualnega okolja računalniške mreže in IP telefonije v programskem paketu OPNET IT GURU. Virtualno okolje se izdela za izmišljeno podjetje, ki ima dve lokaciji, od koder uporabniki pridejo do internetnih strani, ftp-ja ter vzpostavljajo klice po IP protokolu. Na izdelanem omrežju v programskem paketu OPNET IT GURU smo spreminjali obremenitve povezav in ostale karakteristike ter opazovali, kako se obnaša kakovost storitev (ang. Quality of Service(QoS)) ter posamezni gradniki omrežja. S kakovostjo storitev smo telefonskemu prometu dali prednost pred podatkovnim prometom. Program nam omogoča izdelavo več podobnih scenarijev, zato smo izdelali tri scenarije, katere smo med seboj primerjali. Program na podlagi vhodnih podatkov izrisuje grafe kot so obremenitve povezav, količine pretečenih podatkov, itd… Na podlagi slednjih smo ugotovili, da je kakovost storitev uspešna le do določene meje obremenitev. V primeru da bi naše izmišljeno podjetje obremenjevalo povezave do meje, pri kateri QoS ni več zadovoljiva, bi morali povečati pasovno širino povezave ali le-to zamenjati z zmogljivejšo.
Keywords: kakovost storitev, IP telefonija, VoIP, SIP, OPNET simulacija
Published: 01.07.2010; Views: 3035; Downloads: 160
.pdf Full text (69,70 MB)

36.
VPLIV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA KAKOVOST STORITEV V AVTERA D.O.O.
Nejc Klement, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Raziskavo in potek diplomske naloge smo usmerili v raziskovanje vpliva elektronskega poslovanja B2B na kakovost storitev. Hiter razvoj elektronskega poslovanja podjetjem ponuja nove poslovne priložnosti. Elektronsko poslovanje B2B podjetjem omogoča optimizacijo posameznih delovnih procesov, s tem pa tudi možnosti izboljšanja kakovosti. Predstavljene teoretične predpostavke smo želeli povezati tudi s praktičnim primerom. V anketi, kjer je sodelovalo 20 anketirancev, smo ugotovili, da je vzpostavljeno elektronsko poslovanje B2B v podjetju Avtera d. o. o. imelo vpliv na povečanje kakovosti storitev. Poleg ankete uporabnikov aplikacije B2B pa smo v raziskavo vključili tudi zaposlene in podatke poslovanja podjetja Avtera d. o. o. Na podlagi analize interne ankete smo ugotovili, da tudi zaposleni vpeljavo aplikacije B2B povezujejo z dvigom kakovosti storitev. Z raziskavo smo na področju interne ankete ugotovili, da je uvedba aplikacije B2B pripomogla k razbremenitvi zaposlenih in zmanjšanju monotonega dela. Anketa uporabnikov pa je pokazala, da je nov sistem izboljšal kakovost poslovanja s poslovnimi partnerji: hitrejše podajanje informacij, manjše število logističnih napak, boljša sledljivost stanja naročil in njihove izvedbe itd. Na podlagi pridobljenih poslovnih rezultatov podjetja Avtera d. o. o. pa smo ugotovili, da so se po uvedbi B2B stroški poslovanja zmanjšali, število zaposlenih se kljub širjenju prodajnega asortimaja ni povečalo in najpomembnejše, da sta se povečala promet in dobiček. Skupaj s prednostmi, ki jih je povzročila vpeljava B2B, pa so se pojavile tudi težave zaradi pomanjkanja komunikacije zaposlenih s poslovnimi partnerji. Da bi si z B2B zagotovili predvsem prednosti in ne tudi težav, je podjetje Avtera d. o. o. že iskalo ustrezno rešitev za odpravo pomanjkljivosti na področju upada komunikacije in zato vpeljalo CRM.
Keywords: Kakovost, kakovost storitev, zadovoljstvo kupcev, B2B, CRM
Published: 18.01.2011; Views: 2173; Downloads: 151
.pdf Full text (988,18 KB)

37.
Smernice za izboljšanje kakovosti storitev Slovenske veteranske avto-moto zveze
Aleš Uranič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali, katere vrste storitev so porabnikom najpomembnejše in katerih bi se Slovenska Veteranska Avto Moto Zveza morala posluževati, da bi s tem med svoje člane oz. porabnike privabila več mladih, na drugi strani pa tudi obstoječim porabnikom nudila bolj kakovostne storitve. Kakovost storitev, možne izboljšave le teh in način izvajanja storitev smo obravnavali pri že obstoječih članih in pri želenih novih članih s pomočjo raziskave, ki smo jo naredili na celotnem območju Republike Slovenije. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da so člani SVAMZa starejše populacije in večinoma moški. Ukvarjanje s starodobnimi vozili jim predstavlja hobi v prostem času. Večina članov je mnenja, da se zanimanje za starodobna vozila v Sloveniji povečuje, vendar pa se jim zdijo podcenjena. Na področju delovanja SVAMZ pa pogrešajo tehnično-servisno podporo in oglaševanje dejavnosti SVAMZa. Pri nečlanih smo ugotovili, da večina ne pozna SVAMZa in se ne udeležuje njegovih srečanj. Po njihovem mnenju zanimanje za starodobnike v Sloveniji narašča, njih pa bi pritegnile dodatne ugodnosti pri včlanitvi in popestritev srečanj s popularnimi glasbenimi skupinami. Na podlagi analize rezultatov lahko izpostavimo naslednje ugotovitve in smernice, ki bi pripomogle k izboljšanju kakovosti storitev organizacije in pridobivanju novih mlajših članov: popestritev prireditev z nastopi glasbenih skupin, uveljavitev morebitnih dodatnih popustov za mlade, pomoč pri restavriranju starodobnih vozil tako z literaturo kot z izkušnjami ter povečanje reklamiranja v sredstvih javnega obveščanja.
Keywords: kakovost, kakovost storitev, storitve, zadovoljstvo porabnikov, izboljšanje kakovosti, SVAMZ
Published: 18.01.2011; Views: 1226; Downloads: 56
.pdf Full text (447,42 KB)

38.
STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA V PODJETJU SŽ - CENTRALNE DELAVNICE LJUBLJANA D.O.O.
Emir Kambur, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje SŽ - Centralne delavnice d.o.o. oz. njegove predhodnice se s svojo osnovno dejavnostjo vzdrževanja različnih vrst železniških vozil ukvarjajo že približno 150 let. V preteklosti so vzdrževale vozni park v lasti Slovenskih železnic in drugih manjših lastnikov oz. najemnikov železniških vozil na območju Slovenije. V zadnjem obdobju so v podjetju prišli do spoznanja, da je, ne le za nadaljnji razvoj in rast podjetja, ampak tudi za obstoj podjetja v takšni obliki kot je danes, nujno, da svoje delovanje razširi na tuje trge. S tem, ko so začeli na Slovenskih železnicah prenavljati svoj vozni park z novimi modernimi vozili in ob dejstvu, da v podjetju SŽ-CD niso sledili novim tehnologijam in niso investirali v potrebno opremo in znanje, se je seveda znižala možnost za sodelovanje s svojim največjim naročnikom. Prav tako je potrebno poudariti, da novejša vozila ne potrebujejo toliko vzdrževanja kot starejša, kar je prav tako razlog za zmanjšan obseg dela. V podjetju SŽ-CD so bili ob takih dejstvih prisiljeni začeti razmišljati o možnostih, ki jim jih za obstanek in nadaljnji razvoj ponujajo tuji trgi. Na podlagi svojega znanja in izkušenj so pričeli s sistematičnim raziskovanjem trga in z opredeljevanjem svojih sposobnosti izvajanja storitev, ki bi jih lahko ponudili tem trgom. V podjetju morajo biti pozorni tudi na tujo konkurenco, ki je v tehničnem smislu dosti bolj razvita in pripravljena na sodobne izzive vzdrževanja modernih železniških vozil. V diplomskem delu smo med drugim prišli do zaključka, da je konkurenčen položaj podjetja v veliki meri odvisen od internacionalizacije njegovega poslovanja.
Keywords: globalizacija, internacionalizacija podjetja, storitve, kakovost storitev, medorganizacijsko trženje, SWOT analiza, vrednostna matrika produktov
Published: 18.02.2011; Views: 1302; Downloads: 111
.pdf Full text (532,31 KB)

39.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA KUPCEV V PODJETJU MIK, D.O.O.
Tanja Tratnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V uvodnem delu je predstavljen problem, predstavitev okolja in metode dela. Temu sledi teoretični del, ki na kratko zajema pojme: opredelitev zadovoljstva, dejavniki zadovoljstva, merjenje zadovoljstva, zadovoljstvo in pričakovanja kupcev, opredelitev lastnosti storitev, temeljne značilnosti storitev ter kakovost storitev. Sledi kratka predstavitev podjetja MIK, d.o.o. V zadnjem, praktičnem delu je izvedena raziskava o zadovoljstvu kupcev, ki so kupili izdelke podjetja MIK, d.o.o. S pomočjo raziskave smo ugotavljali stopnjo zadovoljstva kupcev in na podlagi ugotovitev predlagali rešitve.
Keywords: Zadovoljstvo, merjenje zadovoljstva, storitev, kakovost storitev, kupec.
Published: 13.01.2011; Views: 1701; Downloads: 322
.pdf Full text (902,53 KB)

40.
Analiza kakovosti izvajanja hitre pošte v Pošti Slovenije : diplomsko delo
Alen Medanović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu naloge smo opredelili problem, ki je predmet raziskave, in opisali področje. Prav tako smo opredelili namen, cilje naloge, osnovne trditve, predpostavke in omejitve, nazadnje pa opredelili predvidene metode dela. V naslednjem poglavju smo opredelili teoretične osnove logistike, tj. vlogo, pomen in razvoj logistike, funkcijo logistike v podjetju, ter predstavili logistiko v storitveni dejavnosti. Nato smo opredelili transport, kakovost transporta ter pojem in pomen poštnega transporta in prometa ter infrastrukturo in suprastrukturo poštnega prometa. V praktičnem delu naloge smo predstavili podjetje Pošta Slovenije. V naslednjem poglavju praktičnega dela smo predstavili hitro dostavo pošiljk, razvoj dejavnosti, storitve kurirskih podjetij ter opredelili prihodnji razvoj same dejavnosti. Nato smo podrobneje predstavili Hitro pošto Slovenije, nekaj pozornosti pa smo namenili tudi izbranim konkurenčnim podjetjem Hitre pošte Slovenije. Na koncu diplomske naloge pa smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jih tudi grafično prikazali. V zadnjem delu naloge pa smo ovrednotili še zastavljene hipoteze.
Keywords: transport, logistika, hitra dostava pošiljk, kakovost storitev
Published: 30.11.2010; Views: 3639; Downloads: 716
.pdf Full text (2,10 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica