| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 135
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
VPLIV USPOSABLJANJA NA KAKOVOST DELA V ZASEBNEM VAROVANJU , PODJETJU VARNOST MARIBOR D.D.
Aleš Škerlak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času je znanje vse bolj pomembno za uspešen razvoj podjetja. Zato je nenehno usposabljanje nasploh, kakor tudi v podjetjih nuja. To je tudi glavni vzrok, da smo z diplomsko nalogo izbrali temo o vplivu usposabljanja na kakovost dela v zasebnem varovanju. V sklopu tega smo opravili raziskavo v enem od večjih podjetjih v Republiki Sloveniji, katerega osnovna dejavnost je izvajanje varnostnih storitev in sicer v podjetju Varnost Maribor d.d. . Z raziskavo, ki smo jo izvedli v času od julija do avgusta letošnjega leta, smo želeli ugotoviti ali usposabljanje zaposlenih vpliva na kakovost in nasploh na izboljšanje opravljanja dejavnosti podjetja, ki ga vsakodnevno opravljajo. V okviru raziskave smo izvedli anketi, in sicer med zaposlenimi v podjetju Varnost Maribor d.d. , to je med varnostniki ter med podjetji, ki koristijo storitve varovanja podjetja Varnost Maribor d.d. .
Keywords: - varnost - varnostnik - kakovost storitev - usposabljanje - management kakovosti - usposabljanje za kakovost
Published: 14.12.2009; Views: 1747; Downloads: 228
.pdf Full text (1,38 MB)

22.
KAKOVOST V PODJETJU ISKRATELING D.O.O.
Tomi Držaj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Odločilni dejavnik trajnega uspeha podjetja je vsekakor kakovost. Podjetju daje upanje, da si bo pridobilo in obdržalo potrebno maržo. Kakovost je ta, ki privablja kupce, vpliva na njihovo zvestobo in iz njih celo naredi iskrene in prepričljivi glasnike. Seveda pa je potrebno omeniti tudi zaposlene, enega izmed najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost, saj organizacije predvsem z njimi ustvarjajo konkurenčno prednost. Zahteve odjemalcev se neprestano spreminjajo in postajajo vse bolj kompleksne, zato jim organizacija lahko uspešno sledi le ob stalnem učenju in razvijanju sposobnosti ljudi, zagotavljanju potrebnih virov in nenehnem izboljševanju proizvodov in procesov. Prav zaradi tega smo v diplomskem delu pisali o kakovosti v podjetju Iskrateling d.o.o. Podjetje Iskrateling d.o.o. pripisuje kakovosti zelo velik pomen. Vlaganje v znanje je stalnica v podjetja Iskrateling d.o.o. Usmerjenost na želje in potrebe kupcev ter močna pripadnost, velika odgovornost in zavezanost vodstva ter vseh zaposlenih za kakovost omogočajo stalno rast ter pozitivno prepoznavanje v okolju, kjer delujejo. V zadnjem delu diplomske naloge smo oblikovali anketni vprašalnik, s pomočjo katerega zaznavamo kakovost dela zaposlenih, proizvodov in storitev. Na podlagi analiziranega vprašalnika smo ugotovili, da je vlaganje podjetja Iskrateling d.o.o. v kakovost upravičena, saj so jo tako zaposleni kot kupci ocenili za zelo dobro. A kljub dobri kakovosti smo podali tudi lastno mnenje oziroma predloge, kako že obstoječo kakovost še izboljšati. Vsako kakovost se da izboljšati, pa naj še bo tako visoka. Zaposlene je potrebno motivirati, saj je motivacija gonilo, ki posameznika pripravi, da izkoristi svoje znanje, izkušnje in kreativnost za izvedbo določene naloge. Ker se čas hitro spreminja in znanje zastara, je potrebna prav tako stalnica rednega izobraževanja, ki se pojavlja v različnih oblikah: dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, delavnic, samoizobraževanje s pomočjo knjig in revij, nenehno sledenje novostim v stroki itd. Omeniti pa velja tudi timsko delo, ki prav tako pripomore k izboljšanju kakovosti. Timi so ključ za boljšo kakovost in konkurenčno prednost organizacije, saj je pretvorba znanja ljudi v proizvode učinkovitejša. Vsi poznamo pomen sinergije, ki pravi 1+1=3.
Keywords: Kakovost, Pomen kakovosti, Management kakovosti, Človeški viri, Kakovost storitev, Delo zaposlenih, ISO standardi
Published: 09.06.2010; Views: 2080; Downloads: 210
.pdf Full text (508,17 KB)

23.
NAVIDEZNO NAKUPOVANJE NA PRIMERU BANČNIH STORITEV
Gordana Jezernik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli pokazati, da je navidezno nakupovanje učinkovita metoda, s katero lahko organizacije, v našem primeru banke, izboljšajo kakovost storitev. Storitev teoretiki opredeljujejo kot neotipljiv proces med ponudnikom in uporabnikom. Kakovostna storitev je ključ do zadovoljnih uporabnikov, zato je za podjetja danes nujno, da le-to tudi merijo. Najprimernejši način merjenja je z vidika uporabnika. Ena izmed metod merjenja zadovoljstva uporabnikov, ki jo uporablja vedno več organizacij, je navidezno nakupovanje. Na ta način lahko podjetje ugotovi pomanjkljivosti pri izvajanju storitev in jih tudi odpravi še preden to zazna uporabnik. Navidezno nakupovanje se razlikuje od drugih raziskav po tem, da se uporablja izobražene ocenjevalce, ki igrajo običajnega kupca, nato pa nepristransko poročajo o svoji izkušnji. Na ta način lahko organizacija dobi natančno sliko o tem, kako njihovi zaposleni funkcionirajo v odnosu z uporabniki. Seveda pa je raziskava namenjena dvigu kakovosti in ne negativnim sankcijam. Izsledke raziskave organizacija kasneje uporabi kot osnovo za pripravo izobraževalnih programov za zaposlene. Po končani raziskavi bi morali biti zaposleni bolj motivirani za delo, uporabniki pa deležni kakovostnejših storitev. Z navidezni nakupovanjem običajno organizacije ocenjujejo zunanjost in notranjost organizacije oziroma njene poslovne enote ter zaposlene in njihovo delo. Poleg upoštevanja standardov je za uspešen projekt potrebno, da ima organizacija jasno zastavljene interne standarde ter cilje, da zaposleni vedo za raziskavo, da v raziskavi sodelujejo ustrezni in usposobljeni navidezni kupci, ki opravijo nalogo po dobro zastavljenem scenariju in vprašalniku. Po raziskavi pa je nujno potrebna predstavitev rezultatov, nagraditev zaposlenih in potrebno izobraževanje. Za tem se projekt navideznega nakupovanja začne znova. Organizacija z metodo navideznega nakupovanja dobi konkretne rezultate, na osnovi katerih lahko dela primerjave v času, med zaposlenimi, poslovnimi enotami in tudi s konkurenco. Organizacija tako identificira pomanjkljivosti še preden jih zaznajo uporabniki in jih tudi pravočasno odpravi. Navidezno nakupovanje je torej učinkovit način »zvonjenja pred točo«.
Keywords: navidezno nakupovanje, organizacija, uporabnik, kakovost storitev
Published: 12.07.2010; Views: 1740; Downloads: 76
.pdf Full text (329,83 KB)

24.
Prednosti sodobnih kombinacij cestnega in železniškega transporta : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Marko Jošt, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija postaja s svojo geografsko lego ključnega pomena za transport, saj naj bi s svojo infrastrukturo omogočala enakomeren pretok blaga, brez nepotrebnih negativnih učinkov na okolico. Živimo v času, ko smo priča številnim gospodarskim spremembam, hitremu gospodarskemu razvoju in tehnološkemu napredku na prav vseh področjih človekovega delovanja. Izrazit tehnološki napredek je opazen tudi na področju komunikacij, informacijske tehnologije in prometa. Naraščajo mednarodna menjava, intenzivno mednarodno povezovanje, globalizacija ter prenos upravljanja podjetij tudi preko državnih meja. Premagovanje prostora in časa je primarna potreba vsake sodobne družbe. Čedalje pomembnejše je dovolj celostno upravljanje toka dobrin in informacij, od proizvajalca do končnega potrošnika, od mesta nabave surovin (od izvora blaga in storitev) do mesta prodaje končnih proizvodov kupcem (do ponora blaga in storitev). Temeljno načelo logistike je, da mora proizvod priti ob pravem času, na pravo mesto, v zahtevani količini in kakovosti. Pri tem je potrebno čimbolj zadovoljiti potrošnikove potrebe in želje ter doseči čim manjše stroške. Geografska lega (majhne) Slovenije in v njej udeleženih raznovrstnih poslovnih subjektov mora doprinašati koristi ugodenega položaja in zaradi njega pospešiti razvoj transporta. Vse prevečkrat se namreč zgodi, da zaradi nepremišljenih potez ostajamo nekonkurenčni znotraj Evropske unije. Transport je sicer ključni dejavnik moderne ekonomske družbe, a se še zmeraj pojavljajo številna protislovja, kot na primer težnja po vse večji mobilnosti na eni strani, na drugi pa se pričakuje manj zastojev in slabih izvedb transporta. Ugotovljeno je, da je ob tem fenomenu nemogoče v nedogled povečevati zmogljivosti obstoječe infrastrukture, saj lahko to pomeni, da bomo uničili večino naše bivalne pokrajine. Odgovor na te težnje mora biti v čim večji optimizaciji transporta, kar zahteva razvoj ter povečevanje zmogljivosti in organizacije prevoza blaga. Moderne smernice transporta morajo biti prilagojene ekonomskemu in socialnemu vidiku ob tem, pa morajo odgovoriti na vsa vprašanje, ki se pojavljajo v zvezi z ekologijo, tj. varovanjem okolja in zagotavljanjem želene stopnje kakovosti življenja.
Keywords: cestni transport, železniški transport, cestni vlak, interoperabilnost, kakovost transportnih storitev
Published: 20.01.2010; Views: 2148; Downloads: 272
.pdf Full text (1,89 MB)

25.
PRIMERJAVA MED STANDARDOM ISO 9001:2008 IN STANDARDOM SIST EN 45011:1998
Jožica Pušaver, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Učinkovitost sistema managementa kakovosti je pogosto temeljni pogoj za uspešno nastopanje na razvitih konkurenčnih trgih. V takem konkurenčnem okolju je tudi podjetje Inštitut KON — CERT Maribor, ki je storitveno podjetje in se ukvarja s kontrolo in certificiranjem na področju ekološke pridelave/predelave in integrirane pridelave. Decembra 2007 je podjetje kot prvi in vodilni certifikacijski organ prejelo mednarodno akreditacijsko listino za certificiranje procesov ekološke pridelave/predelave. Organizacije, ki delujejo na področju certificiranja procesov in proizvodov, imajo vzpostavljen sistem managementa kakovosti po SIST EN 45011:1998. Večina teh organizacij že ima certificiran sistem managementa kakovosti po ISO 9001:2008. Diplomsko delo zajema predstavitev in primerjavo med tema dvema standardoma ter z analizo pokazati, da lahko organizacija, ki že izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 45011:1998, z določenimi, v diplomskem delu nakazanimi dejavnostmi pridobi tudi certifikat ISO 9001:2008. Ocenjujemo, da bi bila uvedba standarda ISO 9001:2008 v podjetje Inštitut KON — CERT Maribor primerna. Uvedba standarda bi v podjetju vplivala na poslovanje in uspešnost, večjo osredotočenost na poslovne cilje, višjo kakovost storitev ter predvidoma odprla nove tržne priložnosti in večjo možnost konkuriranja na trgu.
Keywords: management kakovosti, sistem managementa kakovosti, kakovost storitev, SIST ISO 9001:2008, SIST EN 45011:1998, certificiranje
Published: 12.04.2010; Views: 2614; Downloads: 332
.pdf Full text (370,40 KB)

26.
VPLIV MOTIVACIJE NA KAKOVOST STORITEV V ZDRAVSTVU
Suzana Šuklar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo iskali povezavo med kakovostjo zdravstvenih storitev in motivacijo zaposlenih v zdravstvu. Raziskava je potekala v mesecu decembru 2009 v štirih zdravstvenih domovih Pomurja. V anketo smo vključili zdravstveno osebje z različnimi stopnjami izobrazbe in iz različnih dispanzerjev. Anketirani kakovost pojmujejo predvsem kot strokovno, uspešno in dobro opravljeno delo, katerega cilj je zadovoljen bolnik in zadovoljno zaposleno osebje. Zaposleni se zavedajo, da sta motivacija in kakovost tesno povezana. Najpomembnejši motivacijski dejavnik za anketirane so: kakovostno opravljeno delo, zadovoljstvo na delovnem mestu, zadovoljstvo bolnikov z našim delom, varnost in stalnost zaposlitve, urejene delovne razmere, dobri medsebojni odnosi med sodelavci, dobri medsebojni odnosi z nadrejenim in samostojnost pri delu. Anketirani se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, zato bi se želeli izobraževati na področju kakovosti obravnave bolnika in kakovostni zdravstveni negi. Kot razloge za manj kakovostno delo navajajo anketirani predvsem pomanjkanje časa, motivacije in znanja ter neustrezne pogoje dela. Kot vzpodbudo za dvig motivacije za kakovostne storitve bi potrebovali finančne stimulacije, več izobraževanj, urejene delovne razmere, boljše delovne pogoje in sprotno reševanje težav.
Keywords: zdravstvo, kakovost storitev v zdravstvu, management kakovosti, motivacija, motivacijski dejavniki v zdravstvu
Published: 10.05.2010; Views: 3567; Downloads: 841
.pdf Full text (353,94 KB)

27.
VPLIV IZOBRAŽEVANJA AGENTOV NA KAKOVOST STORITEV KLICNEGA CENTRA V PODJETJU TELEKOM SLOVENIJE D.D.
Blanka Novak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Kakovost je danes tisti element v podjetju, ki je eden ključnih za konkurenčno prednost na trgu. V podjetjih, ki so storitveno usmerjena, je »trenutna« kakovost še toliko bolj pomembna, saj so želje in pričakovanja vsakega uporabnika različne. Da bi zadostili njihovim željam, morajo biti zaposleni kar najbolje pripravljeni na stik z različnimi uporabniki. To pa je razlog, da potrebujemo strokovne zaposlene, ki jim veščine komuniciranja niso tuje. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kako izobraževanje vpliva na kakovost storitve v klicnem centru Telekoma Slovenije. Na primeru podjetja Telekom Slovenije d.d. smo konec leta 2009 izvedli anketo o izobraževanju in kakovosti storitev, ki so jo izpolnili zaposleni v klicnem centru. Prav tako smo v tem času izvedli anketo med uporabniki storitev. Rezultati anketnih vprašalnikov so pokazali, da so mnenja med uporabniki in zaposlenimi podobna, tako glede kakovosti storitev kot tudi o izobraževanjih. Z raziskavo smo ugotovili, da na kakovost storitev močno vplivajo lastnosti agentov v klicnem centru. Najbolj cenjeni sta strokovnost in kultura sporazumevanja s kupci. Poleg tega smo ugotovili, da si uporabniki želijo, da so agenti hitrejši pri odgovarjanju, saj jim je pomemben točen odgovor v najhitrejšem možnem času. Vsi menijo, da se pomanjkljivosti lahko nadgrajujejo z izobraževanji. Poleg že izdelanega načrta izobraževanj so v letu 2009 v klicnem centru vpeljali še mentorstvo, s katerega rezultati so zelo zadovoljni. Ugotovili smo, da se zaposleni radi izobražujejo, vendar so včasih njihove želje po izobraževanju bolj na osebni kot na strokovni ravni. Kljub temu lahko povzamemo, da za kakovostno opravljanje storitev potrebujemo nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
Keywords: kakovost, kakovost storitev, zadovoljstvo kupca, izobraževanje za kakovost, mentorstvo
Published: 14.06.2010; Views: 1618; Downloads: 217
.pdf Full text (1,52 MB)

28.
ANALIZA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH TER UPORABNIKOV NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO ŽALEC
Mojca Cehner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana kakovost v socialnem varstvu. Socialno varstvene storitve spadajo med storitve, za katere je značilna usmerjenost v ljudi in zahtevajo visoko stopnjo soodvisnosti med izvajalcem in uporabnikom. V ta namen smo na Centru za socialno delo Žalec v času med 05.01.2009 in 15.03.2009 s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov izvedli raziskavo med zaposlenimi in uporabniki. V raziskavi za oceno zadovoljstva zaposlenih je sodelovalo 19 zaposlenih, medtem ko je na vprašalnike za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov odgovarjalo 335 naključnih uporabnikov storitev. S pomočjo raziskave smo ugotovili, katere so glavne karakteristike kakovosti, ki vplivajo na oceno, kakšne so želje zaposlenih in uporabnikov ter kje so potrebne izboljšave za dosego boljših rezultatov. Večina zaposlenih je dobro ocenila pogoje dela in organizacijo, izpostavili pa so potrebo po strokovnem usposabljanju. Uporabniki so v večini zadovoljni z delom strokovnih delavcev, želijo pa si boljšega sodelovanja med institucijami in zaposlenimi ter hitrejše reševanje zadev (postopkov). Na podlagi ugotovitev zadovoljstva zaposlenih in strank Centra za socialno delo Žalec smo podali smernice za izboljšanje. Zaposlenim je potrebno omogočiti dodatna izobraževanja ter celovito in sistematično urediti vodenje evidenc, s čimer bi razbremenili zaposlene. Uporabnikom je potrebno omogočiti lažji dostop do informacij, hkrati pa jim ponuditi prijazno in kakovostno storitev.
Keywords: management kakovosti, kakovost storitev, javni sektor, socialna organizacija, CAF, SERVQUAL, merjenje zadovoljstva
Published: 14.06.2010; Views: 2652; Downloads: 566
.pdf Full text (1,38 MB)

29.
PROBLEMATIKA TRŽENJA GRADBENIH STORITEV
Aleš Furlanič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko trženja gradbenih storitev s predpostavko, da ni samo najnižja cena ključni oziroma odločilni element uspeha pri pridobivanju poslov. S pomočjo raziskave in analize o ključnih elemenith trženja gradbenih storitev je mogoče sklepati, da so mehke spremenljivke tržnega spleta pomembne za kupca pri sprejemanju odločitev. Poudariti je potrebno, da bo uspelo le tisto podjetje, ki je konkurenčno s ceno, kakovostjo in ugodnimi dobavnimi roki ter seveda diferencira svoje storitve. Da bi lahko podjetje doseglo in uresničilo želene cilje je potrebno snovati strategijo trženja temelječo na analizi zunanjega in notranjega okolja podjetja. Prilagoditev tržnim zakonitostim se izraža z delom enote trženja, katera mora biti zelo hitra, usklajena in učinkovita če želi uspeh. Čedalje bolj je potrebno intenzivno in tesno sodelovanje z investitorjem, tako da lahko podjetje svetuje in izvede storitev po meri kupca. Zavedati se moramo, da si kupec želi in pričakuje kovostno, zanesljivo in cenovno sprejemljivo gradbeno storitev. Če povzamemo analizo literature in izide raziskovanja je za gradbena podjetja pri trženju svojih storitev pomembno, da se osredotoča na cenovno politiko ob zagotavljanju visoke kakovosti in izvedbo storitev v najkrajšem možnem času ter da gradi prepoznavnost podjetja in njegovo ime na podlagi zadovoljstva investitorjev, priporočil in referenc.
Keywords: gradbeništvo, storitve, trženje, trženje storitev, tržni splet, kakovost, cena
Published: 02.09.2010; Views: 2180; Downloads: 249
.pdf Full text (607,83 KB)

30.
Uporaba koncepta mehke logike pri presoji kakovosti storitev : magistrska naloga
Toni Avžner, 2009, master's thesis/paper

Abstract: V zadnjih desetletjih so postale storitvene dejavnosti najpomembnejši del sodobnih razvitih ekonomskih sistemov. Kakovost storitev pomembno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov in njihovo zvestobo. Če želimo izboljševati kakovost storitev, jo moramo meriti. Za ta namen se uporabljajo različne metode, med katerimi je najbolj razširjena SERVQUAL. Rezultati, ki so pridobljeni z anketiranjem porabnikov, so lahko zavajajoči, če ne upoštevamo ohlapne in subjektivne narave človeškega presojanja. Likertovo lestvico, ki se uporablja za zajem ocene porabnikov, nadomestimo z lingvističnimi spremenljivkami. V magistrskem delu je predstavljen postopek meritve kakovosti storitev v trgovini na drobno, ki nadomesti tradicionalne statistične metode. Dejavniki SERVQUAL lestvice so prilagojeni specifičnim zahtevam dejavnosti. Predlagan postopek temelji na modificirani obliki P-I analize. Meritve razkoraka med pomembnostjo in zaznavo so izvedene z uporabo predlaganega koncepta trikotnih mehkih števil, ki upošteva ohlapnost presoje porabnika. Primerjava opazovanih maloprodajnih objektov je izvedena s pomočjo TOPSIS metode, ki razvrsti maloprodajne objekte po rangu. Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na kakovost storitev ter periodično spremljanje trendov zagotovo pripomore managementu pri sprejemanju učinkovitih strategij za izboljšanje kakovosti.
Keywords: kakovost storitev, mehka logika, trikotna mehka števila, SERVQUAL, management kakovosti
Published: 27.05.2010; Views: 2851; Downloads: 427
.pdf Full text (2,07 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica