| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
ANALIZA KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA IN VOŽNJE ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI
Rok Seršen, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomske naloge smo v juliju 2009 naredili analizo kakovosti izobraževanja in vožnje enoslednih motornih vozil v Sloveniji. Slovenija je ena izmed najnevarnejših držav kar se tiče vožnje motornega kolesa. Zato smo s podrobno analizo Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) in procesa izobraževanja bodočih motoristov ugotavljali možne vzroke za trenutno stanje na slovenskih cestah. ZVCP bi moral podrobneje in z večjim ozirom na kakovost ter varnost opredeljevati izobraževanje bodočih motoristov, avtošole pa bi morale zagotavljati višji nivo usposobljenosti predavateljev in inštruktorjev ter izvajati varnejši in kakovostnejši proces izobraževanja. Za podkrepitev naših ugotovitev z dejstvi smo naredili tudi raziskavo med aktivnimi motoristi iz vse Slovenije. Vključena je vrsta predlogov za izboljšanje trenutnega stanja: za zagotavljanje višje kakovosti in varnosti na slovenskih cestah bi morali med drugimi popraviti in dodelati ZVCP, država bi morala z zakoni bolj »priviti« avtošole, da bi delo opravljali kakovostneje in z večjim poudarkom na varnosti bodočih motoristov.
Keywords: Varnost motoristov, Kakovost izobraževanja motoristov, Kakovost vožnje motoristov, Zakona o varnosti cestnega prometa, Šola varne vožnje
Published: 25.09.2009; Views: 2172; Downloads: 173
.pdf Full text (2,14 MB)

3.
IZRAŽANJE POKLICNE KOMPETENČNOSTI IN SPLOŠNE RAZGLEDANOSTI V REZULTATIH POKLICNE MATURE
Karmen Lemut, 2012, master's thesis

Abstract: Poklicna matura v Republiki Sloveniji je zrelostni izpit, ki je zakonsko opredeljen. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo in možnost vpisa v terciarno izobraževanje. V teoretičnem in empiričnem delu naloge smo uporabili deskriptivno metodo. Podatke smo zbirali na osnovi primarnih in sekundarnih virov. V raziskavi smo uporabili statistične vire, poročila, ocene in ugotovitve rezultatov vseh rokov poklicne mature 2010 in poklicnih matur v prejšnjih letih. Cilj raziskave je opredelitev kandidatov poklicne mature glede na njihovo uspešnost, starost, status, spol in glede na način opravljanja poklicne mature. V raziskovalnem delu smo z analizo podatkov ugotovili odvisnost med uspehom v zadnjih letnikih srednješolskega izobraževanja in uspehom na poklicni maturi ter kako se izražajo ključne in poklicne kompetence v rezultatih pri posameznih predmetih poklicne mature. Poklicno maturo 2010 je opravljalo 12.545 kandidatov in jo opravilo 11.705 kandidatov, kar predstavlja 93,3 % delež. Glede na status je bilo prijavljenih 66 % dijakov in 34 % »drugih«, ki so pretežno kandidati iz izobraževanja odraslih. Kandidati na poklicni maturi 2010 so bili med bolj uspešnimi generacijami od začetka poklicne mature 2002 dalje. Splošna razgledanost, merjena prek rezultatov pri prvem izpitnem predmetu (slovenščina) in pri tretjem izpitnem predmetu, vrednotena z ocenami med zadostno in odlično, je v spodnji meji srednje vrednosti. Povprečen uspeh, dosežen pri drugem predmetu poklicne mature 2010 znaša 2,74. To je več kot pri tretjem predmetu (2,67) in pri materinščini (2,65). Najboljšo povprečno oceno so kandidati dosegli pri četrtem izpitnem predmetu (3,71) in je približno enaka kakor v preteklih letih. Pri izračunu korelacije med uspehom ob koncu srednješolskega izobraževanja ali med vsoto ocen pri maturitetnih predmetih in splošnim učnim uspehom na poklicni maturi 2010 sta bili ugotovljeni statistično pomembni vrednosti Pearsonovega koeficienta (0,64 in 0,70). Zavod RS za šolstvo in svetovalci iz Centra za poklicni izobraževanje so izvedli v šolskem letu 2009/2010 več seminarjev in študijskih srečanj in s tem pripomogli k dvigu kakovosti izvedbe izpitov. Kadar umestimo ocenjeno splošno razgledanost pri poklicni maturi v okvire ključnih kompetenc sporazumevanja v maternem jeziku in tujih jezikih ter matematične kompetence, ugotovimo da je le-ta bolj kot ne na spodnji stopnji povprečja. Sprejem evropskega ogrodja kvalifikacij kot referenčnega ogrodja za kvalifikacije v nacionalnem sistemu in graditev kreditnega sistema v poklicnem izobraževanju, dajejo velik poudarek učnim dosežkom posameznikov, ki jih na srednješolski ravni izražajo z uspehom na poklicni maturi in so predmet priznavanja, prenosa in vrednotenja v skupnem evropskem prostoru izobraževanja in dela ter imajo velik pomen pri uveljavljanju nacionalne in evropske politike zaposlovanja.
Keywords: poklicna matura, rezultati poklicne mature, uspešnost izobraževanja, kakovost, ključne in poklicne kompetence.
Published: 17.08.2012; Views: 1434; Downloads: 105
.pdf Full text (2,19 MB)

4.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z IZOBRAŽEVANJEM V VRTCU MOJCA KRANJ
Ana Loc, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času si podjetja in organizacije ne morejo več privoščiti le vlaganja v same produkte, storitve in tehnologijo. Velik prispevek h konkurenčnosti ostalim podjetjem je vlaganje v svoje zaposlene. Največji prispevek, kar lahko podjetje da svojim zaposlenim, je vložek v njihovo znanje. Nenehno usposabljanje in izpopolnjevanje da zaposlenim ustrezno znanje, ki jim pomaga, da se znajo hitro prilagoditi novim izzivom, najti rešitve pri problemih, ki jim jih njihova delovna mesta prinesejo, in tako prispevati k boljši produktivnosti in konkurenčnosti organizacije. Prvi del diplomskega dela zajema teoretični del, kjer smo naprej predstavili teoretične osnove, ki opisujejo izobraževanje, kakovost izobraževanj ter motivacijo za izobraževanja. Na kratko smo predstavili tudi zavod, njihovo organizacijo ter trenutno stanje izobraževanj. Drugi del diplomskega dela zajema empirični del, kjer smo izvedli raziskavo s pomočjo ankete in analizirali rezultate, katere smo pridobili v vrtcu. Zanimalo nas je, kakšno je trenutno stanje v vrtcu z izobraževanji, kaj zaposlene motivira za udeležbo in kakšno je zadovoljstvo zaposlenih z njimi. Z analizo ankete smo odkrili, da so zaposleni le delno zadovoljni z izobraževanji. Kateri so tisti glavni razlogi za slabše zadovoljstvo zaposlenih z izobraževanji, pa smo natančneje opisali v samem zaključku skupaj s predlogi za izboljšavo
Keywords: izobraževanje, kakovost izobraževanja, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija
Published: 08.05.2015; Views: 803; Downloads: 89
.pdf Full text (1,28 MB)

5.
Model samovrednotenja učiteljev
Lijana Martinc, Mojca Bernik, Vladislav Rajkovič, 2009, original scientific article

Keywords: vzgoja, izobraževanja, učitelji, samovrednotenje, kakovost
Published: 10.07.2015; Views: 382; Downloads: 36
URL Link to full text

6.
INTERNA IZOBRAŽEVANJA V AUTOGRILL SCHWEIZ AG
Andreja Veber, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi raziskujemo interna izobraževanja v Autogrill Schweiz AG in njihovo strategijo za uspešno izvajanje. S teoretičnimi in praktičnimi vzorci želimo predstaviti združevanje vizije in poslanstva podjetja z njegovimi zaposlenimi preko osveščanja na internih izobraževanjih ter prikazati, kako je moč zadane cilje kratko- in dolgoročno doseči. V času neprestane konkurenčnosti se moramo zavedati, kako pomembno je delati in graditi odnose, da bomo kot podjetje, ki ga poznamo danes, obstajali tudi jutri. Laže reči, kot narediti. V podjetju Autogrill Schweiz AG se srečujemo z narodnostmi velikega dela tega sveta. Interno se zelo veliko časa in denarja investira v posredovanje navodil ter vedno znova ponavljajočih se razlag o delovnih nalogah posameznikom. Z razvojno strategijo, torej z internimi izobraževanji, stremimo k uspešni enotnosti zaposlenih na vseh kontinentih. Je sistematičen postopek prenašanja informacij in nalog od A do B. Zaposlene želimo čim bolj zavestno združiti s »srcem« podjetja. Na začetku se bomo dotaknili vodenja in njegove pomembnosti vplivati na druge, kasneje še komuniciranja, kako in s čim komunicirati, kako posameznik dojema razumevanje ter z njim povezane težave v komunikaciji. Izpostavili bomo pomembnost razumevanja povedanega na internih izobraževanjih. V diplomski nalogi predstavljamo analizo ankete, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v nemško govorečem delu Švice. V raziskavi ugotavljamo, kako vodje in njihove tehnike vodenja vplivajo na uspešnost podjetja. Pokazali bomo ugotovitve o pričakovanjih, osebnih ambicijah, želji po novem znanju ter uspešnosti njegovega prenašanja od zaposlenih in nanje, in sicer v primerjavi z internimi izobraževanji v prejšnjih letih.
Keywords: vodenje, vodja, komunikacija, tehnike komuniciranja, kakovost komuniciranja, interna izobraževanja
Published: 21.11.2016; Views: 393; Downloads: 50
.pdf Full text (1,88 MB)

7.
Didaktična analiza kontaktnih načinov in oblik dela v visokošolskem izobraževalnem procesu
Silvija Kukovec, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo z didaktično analizo teoretično in empirično osvetlili predavanje in seminar – v visokošolskem izobraževalnem procesu prevladujoča kontaktna načina oziroma obliki dela profesorjev s študenti. Predstavili smo didaktične značilnosti, funkcije, vloge in vidike teh dveh načinov dela ter njuno načrtovanje, pripravo, izvedbo, analizo in evalvacijo. Poudarili smo pomembnost vseh navedenih faz za njuno kakovost, saj lahko samo kakovostna predavanja in seminarji pri študentih spodbujajo usvajanje znanja, razvijanje kognitivnih sposobnosti in oblikovanje pozitivnih, zaželenih značajskih lastnosti, s čimer dobijo podlago za razvijanje specifičnih in splošnih kompetenc. Z izvedeno anketo na vzorcu 240 rednih študentov dodiplomskega študija smo preučili, kako se ti udeležujejo predavanj in seminarjev, katere značilnosti najpogosteje zaznavajo, kakšna pričakovanja imajo in kako se jim uresničijo. Pri tem nas je zanimal obstoj razlik glede na vrsto fakultete, na kateri študirajo, letnik študija, v katerega so vpisani, in njihovo uspešnost pri študiju. Rezultati kažejo, da se študenti seminarjev in sploh predavanj udeležujejo kar redno in da visoko ocenjujejo njihovo kakovost, so pa pri tem določene statistično značilne razlike glede na vrsto fakultete in uspešnost. Od predavanja in v glavnem tudi od seminarja imajo visoka pričakovanja, ki pa se jim nekoliko manj uresničijo. Menimo, da so možnosti za izboljšanje uresničitve njihovih pričakovanj predvsem v razvijanju in izboljševanju didaktičnih in metodičnih kompetenc profesorjev ter izboljševanju intelektualne in socialne didaktične komunikacije in interakcije med profesorji in študenti.
Keywords: kontaktni načini dela, predavanje, seminar, pričakovanja študentov od predavanja, pričakovanja študentov od seminarja, kakovost visokošolskega izobraževanja.
Published: 26.08.2016; Views: 678; Downloads: 64
.pdf Full text (2,85 MB)

8.
Organizacija in kakovost izobraževanja odraslih
Mojca Muhič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Izobraževanje odraslih vedno bolj pridobiva na pomenu kot ena izmed temeljnih in sodobnih oblik izobraževanja. Poseben pomen ima vseživljenjsko učenje. Odrasli se na poti do odločitve za nadaljnje izobraževanje oziroma usposabljanje soočajo s številnimi ovirami in omejitvami. Namen diplomskega dela je bil na podlagi opravljene raziskave ugotoviti, kje se pri odraslih, ki se izobražujejo, najpogosteje pojavljajo težave, na kakšen način lahko najdemo možne rešitve in kakšno vlogo ima pri tem izobraževalna ustanova, ki izobraževanja in usposabljanja izvaja. Tako smo ugotovili, da največjo oviro pri izobraževanju odraslih predstavljajo šolnine, da je večina odraslih, ki se izobražujejo, zaposlenih ter da na kakovost izvajanja izobraževanj in usposabljanj odraslih najbolj vplivajo učitelji.
Keywords: izobraževanje odraslih, organizacija izobraževanja, vseživljenjsko učenje, kakovost izobraževanja odraslih, zadovoljstvo udeležencev
Published: 03.10.2016; Views: 446; Downloads: 107
.pdf Full text (2,44 MB)

9.
Vloga učitelja v razvoju kakovosti pouka
Ingrid Škinjar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V sodobni družbi, za katero je značilen hiter družbeni razvoj in naraščanje obsega znanja, postaja kakovost pouka pomembno področje številnih aktualnih razmišljanj. V teh razmišljanjih ima usposobljen, kompetenten in učinkovit učitelj osrednjo vlogo. Učencem naj bi pomagal pri razvoju kompetenc, s katerimi bodo lahko razvili svoje potenciale, se vključili v družbo in postali dejavnik njenega razvoja. Namen diplomske naloge Vloga učitelja v razvoju kakovosti pouka je bil opredeliti kakovost izobraževanja in pouka ter preučiti in osvetliti vlogo učitelja v razvoju kakovosti pouka. V ta namen so v teoretičnem delu naloge opredeljeni kakovostno izobraževanje in kakovosten pouk, kriteriji ter dejavniki kakovostnega pouka, s poudarkom na vlogi učitelja v razvoju kakovosti pouka. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultate raziskave, ki je bila izvedena med učitelji osnovnih in srednjih šol. V vzorec je bilo vključenih 56 učiteljev. S pomočjo anketnega vprašalnika smo raziskali, kateri dejavniki in okoliščine vplivajo na vlogo učiteljev pri razvoju kakovosti pouka, kako učitelji zaznavajo svoj vpliv na kakovost pouka, kako pojmujejo kakovost pouka ter kako s svojim delovanjem razvijajo kakovost pouka. Pri tem so nas zanimale razlike med odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol ter razlike med učitelji z različno dobo poučevanja. Dobljeni rezultati kažejo, da učitelji ocenjujejo, da je njihov vpliv na kakovost pouka največji, poudarjajo predvsem socialno komponento in nekatere didaktične vidike kakovostnega pouka ter s svojim didaktično-metodičnim delovanjem razvijajo pouk v smeri kakovosti. Pri tem se niso pokazale statistično značilne razlike med odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol ter med odgovori učiteljev z različno dobo poučevanja.
Keywords: kakovost izobraževanja, kakovost pouka, kriteriji kakovostnega pouka, dejavniki kakovostnega pouka, učitelj
Published: 26.09.2016; Views: 1382; Downloads: 329
.pdf Full text (2,30 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica