| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
OPTIMIRANJE DOBAVNE VERIGE V PODJETJU B/S/H HIŠNI APARATI, D.O.O., NAZARJE
Romana Markelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila optimiranje dobavne verige v podjetju EUREL Poljčane. Prvi del diplomskega dela predstavlja teoretična izhodišča, ki se nanašajo na uvajanje t.i. vitke proizvodnje, metode za uvajanje vitke proizvodnje ter principe vitkih podjetij. Opisala in opredelila sem pojem upravljanje dobavne verige, vrste dobavnih verig, globalne dobavne verige, optimiranje dobavne verige, model integracije dobavne verige, ovire pri njihovi integraciji, ključne procese v njej ter opredelila bodoče trende in usmeritve na področju optimiranja dobavnih verig. V empiričnem delu sem predstavila podjetje B/S/H Hišni aparati, osnovne podatke o podjetju, kratek zgodovinski oris podjetja, proizvodni program ter politiko in strategijo podjetja. Praktični del diplomskega dela se nanaša na optimiranje dobavne verige v podjetju EUREL Poljčane. Ta del je pravzaprav raziskovalno delo, saj je bil projekt izveden pilotno in je predstavljal osnovo za izvedbo nadaljnjih projektov optimiranja dobavnih verig vseh dobaviteljev v žarišču. Pri projektu so sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, ki so nas usmerjali pri izvajanju različnih analiz: mapa/zemljevid vrednostnega toka, analiza vrednostnega toka, design vrednostnega toka. Izdelane analize so nam služile kot osnova za izdelavo akcijskega načrta, plana implementacije ter za dejansko implementacijo bodočega stanja. Zadnji korak optimiranja dobavne verige zajema kontrolno fazo, ki je namenjena prikazu in ovrednotenju rezultatov. Rezultati oz. koristi, ki izhajajo iz implementiranih izboljšav, se partnersko delijo med ključne udeležence dobavne verige.
Keywords: Upravljanje dobavne verige, vitka proizvodnja, mapa vrednostnega toka, analiza vrednostnega toka, design vrednostnega toka, Toyotin proizvodni sistem, Just in Time, Jidoka (neodvisen, samoupraven, avtonomen), Kaizen (aktivnosti nenehnega izboljševanja), tok proizvodnje, Pull-System (material je "povlečen" na delovno mesto), Outsourcing (zunanje izvajanje dejavnosti), Lead Time (časovna perioda med prejemom naročila odjemalca in dobavo končnega proizvoda odjemalcu), MRP-Material Requirements Planning (p
Published: 25.05.2010; Views: 5169; Downloads: 490
.pdf Full text (1,43 MB)

3.
KONTROLNE TOČKE ORGANIZIRANOSTI IN ZAGON POSLOVANJA PODJETJA
Timea Gönc, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Turbulentno okolje, v katerem živimo, zahteva od sodobnega podjetja nenehno prilagajanje, če želi ostati na trgu. Zato mora sodobno podjetje neprestano spremljati trg in se mu prilagajati. Vsako podjetje mora stremeti k rasti in razvoju, kar lahko uresniči takrat, ko deluje uspešno in učinkovito. Podjetja morajo imeti jasne cilje in jim slediti. Da bi podjetje dosegalo zastavljene cilje, mora biti uspešno in učinkovito. Za to je potrebno uvajati stalne izboljšave, ki pripomorejo k temu, da postane podjetje konkurenčno. Da bi podjetje tudi ostalo konkurenčno, mora iskati najboljše prakse, jih prilagoditi sebi in jih uvajati. Prilagajanje nenehnim spremembam terja od podjetja nenehno učenje. Zato je postala učeča se organizacija nuja v sodobnem poslovnem svetu. Za zagotovitev učeče se organizacije so potrebni zaposleni, ki so pripravljeni na nove izzive, sprejemanje sprememb in učenje. Izboljšave je potrebno uvesti v vse dele podjetja, od poslovnih procesov, izdelkov, storitev do podjetja kot celote. K učinkovitosti in uspešnosti podjetja v veliki meri pripomore tudi timsko delo, ki je v današnjem svetu neizbežno. Dobro uglašen tim lahko znatno pripomore k rasti in razvoju podjetja ter nenazadnje k doseganju konkurenčne prednosti, kar pa je v današnjem svetu brez tega zelo težko doseči.
Keywords: organizacija, učeča se organizacija, benchmarking, kaizen, timsko delo, odličnost
Published: 18.01.2011; Views: 1896; Downloads: 0

4.
Primerjava naprednih konceptov organizacije proizvodnje
Jernej Kuharič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Dobra organizacija proizvodnje je v današnjem času ključ do uspešnosti proizvodnje in posledično ključ do uspešnosti podjetja. V ta namen so se skozi zgodovino razvili različni napredni koncepti organizacije proizvodnje. Večinoma vsa sodobna podjetja imajo proizvodnjo organizirano po izbranem naprednem konceptu. S pravilno uvedbo koncepta v proizvodnjo, ki mora zajemati vse predpisane korake uvajanja, si podjetje lahko obeta dobre rezultate. Odločitev, kateri napredni koncept je najboljši, je praktično nemogoča, saj vsak v ospredje postavlja svoja področja v podjetju. Podjetje se mora odločiti za tak koncept, ki se najbolj sklada z njegovo dejavnostjo. Namen diplomskega dela je bil podrobno razdelati nekatere napredne koncepte organizacije proizvodnje in narediti primerjavo med njimi. Primerjava obsega predvsem glavne namembnosti vsakega od konceptov glavne prednosti in slabosti. Obravnavani so naslednji napredni koncepti organizacije proizvodnje: Kaizen, vitka proizvodnja, celostno produktivno vzdrževanje, ''ravno pravočasno'', prenova poslovnih procesov in celovito zagotavljanje kakovosti.
Keywords: Kaizen, vitka proizvodnja, celostno produktivno vzdrževanje, ''ravno pravočasno'', prenova poslovnih procesov, celovito zagotavljanje kakovosti
Published: 14.11.2012; Views: 1628; Downloads: 221
.pdf Full text (1,31 MB)

5.
METODE INFORMACIJSKE PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV
David Marsič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Za obvladovanje prenove poslovanja ni več zadostna funkcijska organizacija, temveč je potrebno preiti na procesno orientiranost. Razlogov za obvladovanje lastne informatizacije je veliko zaradi novih poslovnih priložnosti, ki se v globalnem in pa lokalnem prostoru pojavljajo. Cilji vsakršne prenove morajo biti skladni s strateško usmeritvijo, ki zagotavlja obstojnost uvedenih sprememb. Informacijsko prenovo poslovanja je potrebno najprej obvladovati na procesnem nivoju. Z medpodjetniško primerjavo in metodami za ustvarjalno reševanje problemov se lahko razmeroma hitro pripravi pobude za prenovo. Učinkovito upravljanje kakovosti procesov je prava smer in pogoj za doseganje poslovne odličnosti ter posledično uspeha. Informacijska prenova poslovnih procesov se v prvi vrsti izvaja z modeliranjem procesov. To je oblika grafične uprizoritve procesov, ki jo spremlja podroben opis lastnosti procesa. Danes je na voljo veliko orodij in tehnik za modeliranje procesov. Informacijska prenova je postala donosen posel za razvijalce informacijskih rešitev, strokovnjake in raziskovalce. Celovite informacijske rešitve so očiten dokaz, da se meje razumevanja ciljne skupine razvijalcev informacijskih rešitev majejo.
Keywords: Avtomatizacija, brainstorming, benchmarking, celovita informacijska rešitev, diagram poteka procesa, diagram toka podatkov, histogram, informacijska arhitektura, informatizacija, kaizen, management celovite kakovosti, modeliranje procesov, podatkovna skladišča, podatkovno rudarjenje, poslovni proces, poslovno-procesna usmerjenost, procesni management, reinženiring, shema procesa, sprotna analitična obdelava, strateški informacijski sistem
Published: 01.06.2012; Views: 2391; Downloads: 302
.pdf Full text (1,06 MB)

6.
PRESOJA PRIMERNOSTI OBLIKOVANJA STROŠKOVNE CENE BOVDEN POTEGA
Simona Čuček, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Spremljanje stroškov je za vsako podjetje bistvenega pomena. Vsako podjetje poskuša na svoj način priti do novih rešitev za zniževanje stroškov ter s tem doseči maksimalen dobiček. V strmenju po čim nižjih stroških so v avtomobilski industriji razvili metodo Target Costing oz. metodo ciljnih stroškov. Metoda se je razvila na Japonskem, v avtomobilskem koncernu Toyota. Ta metoda je uporabna tudi v drugih panogah. Zraven metode ciljnih stroškov poznamo še več novejših metod, npr. Kaizen stroški, ABC metoda, Analiza vrednosti, ki so uporabne kot samostojne metode ali pa kot sestavni del procesa zniževanja stroškov ob drugi glavni metodi, npr. metodi ciljnih stroškov. Poznamo pa še tradicionalne metode, torej spremljanje stroškov po stroškovnih mestih oz. po stroškovnih nosilcih, ki pa zaradi poznega vključevanja spremljanja stroškov ne dajejo zadostnih informacij. Glede na hiter razvoj v svetu, vedno večjo avtomatizacijo, kratko življenjsko dobo izdelkov in globalizacijo, je konkurenca na vseh področjih vedno močnejša, tako so podjetja prisiljena zmanjšati stroške, da lahko s svojimi izdelki konkurirajo na trgu. Osnovni cilj metod spremljanja ciljnih stroškov je spremljanje stroškov izdelka od razvoja do proizvodnje. Ta metoda spremljanja stroškov zahteva veliko časa, napora zaposlenih in tudi denarja. Praktičen primer smo predstavili na bovden potegu izdelka podjetja TBP d. d. Predstavili smo kalkulacijo stroškov določenega izdelka. Da bi dosegli ciljne stroške, pa smo poiskali alternative za znižanje le-teh.
Keywords: Ključne besede: bovden potegi, avtomobilska industrija, tradicionalne metode kalkuliranja stroškov, ciljni stroški, kaizen stroški.
Published: 22.03.2013; Views: 1026; Downloads: 287
.pdf Full text (10,64 MB)

7.
Uporaba načel vitke proizvodnje pri proizvodnji žarometov
Marko Šverko, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava možnost uvajanja principov vitkosti v proizvodnji avtomobilskih žarometov. Uvodoma so strnjeno obdelani nekateri sodobni koncepti modeliranja in vodenja proizvodnih procesov. Podana je primerjava glavnih poudarkov in identificirane so stične točke med njimi. Vitka proizvodnja je v nadaljevanju obravnavana bolj poglobljeno. Opisani so glavni gradniki sistema vitke proizvodnje in priporočeni pristopi k uvajanju vitkosti v organizacije. Glavno vodilo vitke proizvodnje je ustvarjanje vrednosti z vidika kupca in pri tem sistematično identificiranje in odpravljanje aktivnosti, ki izdelku ali storitvi ne dodajajo vrednosti. Konceptualno izhaja iz Toyotinega proizvodnega sistema. Principi, metode in orodja vitke proizvodnje se v zadnjem času poleg avtomobilske industrije intenzivno uvajajo tudi v ostalih industrijskih in storitvenih dejavnostih. Osrednji del naloge obravnava način optimiranja proizvodnega procesa montaže žarometov. Sistematično je obdelano izhodiščno stanje in utemeljena izbira metodologije vitke proizvodnje iz sicer obširnega nabora konceptov vodenja. Podrobneje so opisane nekatere uvedene rešitve. Velja poudariti, da je pri ocenjevanju stopnje vitkosti organizacije pomemben predvsem način reševanja problemov in uvajanja takšnih rešitev, ki organizacijo vodijo v smeri dolgoročne vizije. V sklepu je podana kritična ocena doseženega stanja, možnosti nadaljnjih izvajanj in nevarnosti, da uvedene rešitve ne bodo obstale dolgoročno.
Keywords: Vitka proizvodnja, Toyotin proizvodni sistem (TPS), proizvodnja ob pravem času, stalne izboljšave, kanban, kaizen
Published: 24.08.2012; Views: 2572; Downloads: 1320
.pdf Full text (5,30 MB)

8.
ANALIZA PROCESOV SKOZI OČI PRISTOPA KAIZEN
Tom Žumer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pristop Kaizen postaja vse bolj upoštevan, saj je vedno več podjetij, ki so po vpeljavi tega pristopa pričeli poslovati uspešno in učinkovito. Zato je bil naš namen preučiti pristop Kaizen in njegovo metodologijo ter oblikovati konceptualni model, ki nudi sistematičen in strukturiran način vpeljave stalnih izboljšav z vidika pristopa Kaizen. Na podlagi proučene literature smo zasnovali konceptualni model stalnega izboljševanja. S konceptualnim modelom smo prikazali shematično zasnovo za učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje po postopku PDCA ciklusa (planiraj, izvrši, preveri, ukrepaj). Ključni elementi konceptualnega modela so: vodenje v kontekstu opredelitve ciljev in podpornih dejavnosti, ustrezno usposobljeni timi ter orodja managementa kakovosti, ki omogočajo sistematično podporo izvajanja dejavnosti v okviru PDCA ciklusa. V študiji primera smo analizirali proces skladiščenja v neimenovanem podjetju, ki smo ga shematično prikazali z diagramom poteka. Nato smo v skladu s pristopom Kaizen identificirali izgube ter jih analizirali in podali predloge za njihove izboljšave. Rezultati študije primera so pokazali, da se je v procesu skladiščenja, največ izgub navezovalo na neustreznost IKT tehnologije. Navedena izguba v veliki meri vpliva na samo učinkovitost procesa, tako zaradi izvajanja dodatnih nepotrebnih dejavnosti, kakor tudi zaradi izgube časa. Velika priložnost se je pokazala tudi v izboljšanju timskega sodelovanja zaposlenih obravnavanega podjetja. Predpostavimo lahko, da je pristop Kaizen s svojo edinstveno filozofijo eden izmed ključnih dejavnikov podjetja. Pristop Kaizen vodi podjetje do uspešnosti in učinkovitosti s svojimi nenehnimi, majhnimi, stalnimi izboljšavami ter svojo osredotočenostjo na proces, pri katerem identificira vsakršne izgube ter jih v skladu s svojo filozofijo temu primerno odpravi.
Keywords: Prisop Kaizen, stalno izboljševanje, Kaizen kultura, analiza procesov, izgube
Published: 01.10.2012; Views: 1278; Downloads: 232
.pdf Full text (962,23 KB)

9.
Uporaba koncepta vitke proizvodnje v področju vzdrževanja
Primož Filipič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Vzdrževanje strojev in naprav predstavlja eno najpomembnejših področij učinkovitega poslovanja v podjetju. Vzdrževanje je pomembno predvsem za zagotavljanje zanesljivosti proizvodnih sistemov, kar pozitivno vpliva na vrednost dovoljenih stroškov. Čeprav se držimo klasičnih metod vzdrževanja, nas gospodarska in ekonomska kriza silita v nenehne novosti in izboljšave v podjetju, kot je uporaba vitke proizvodnje in uvajanje metod vitkega vzdrževanja. Vitke metode nam omogočajo visoko nadzorovane procese z dobrim vzdrževanjem, urejenostjo in čistočo, ki v svoja načela vključujejo celoten sistem, vse zaposlene v podjetju ter nenehne izboljšave. To so napredne in izpopolnjene metode, ki izvirajo iz Japonske, kjer imajo zelo visoke standarde v podjetjih. Tudi v nekaterih slovenskih podjetjih so vitke metode že zelo uveljavljene. Veliko dejavnikov vpliva na to, katera metoda vitkega vzdrževanja je primerna za posamezno podjetje. Podjetja običajno prilagajo te metode glede na svoje edinstvene potrebe in razmere. Namen diplomske naloge je prikazati splošno uporabo vzdrževanja v industrijskem podjetju, pomembnost njene funkcije, uporabo načel vitke proizvodnje in spoznavanje metode vitkega vzdrževanja.
Keywords: vzdrževanje, funkcija vzdrževanja v podjetju, TPM, vitko vzdrževanje, Kaizen, 5S, metoda 20 ključev, računalniška podpora v vzdrževanju, vpliv gospodarske krize
Published: 12.11.2014; Views: 1168; Downloads: 186
.pdf Full text (2,22 MB)

10.
Uvajanje vitke miselnosti v proizvodno podjetje
Tina Bokun, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vitka miselnost bi morala v tem sodobnem svetu postajati vsakodnevna praksa, saj nam pomaga k dolgoročni uspešnosti podjetij. Vendar se je samega uvajanja težko lotiti, saj taka miselnost ni zakoreninjena v naši družbi, prav tako podjetja niso deležna zunanje podpore. Namen diplomskega dela je predstaviti tri najbolj znane sisteme − The Toyota Way, KAIZEN in 20 ključev ter na podlagi dane literature povzeti glavne elemente vsakega. Te tri smo si izbrali tudi zato, ker so imeli največji vpliv pri uvajanju vitke miselnosti v proizvodno podjetje Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica. Če smo želeli spoznali, skozi kakšen proces mora iti neko podjetje, ki uvaja vitko miselnost, smo si natančno pogledali, kako so v obravnavanem podjetju izdelali svoj lasten sistem stalnih izboljšav. Tako smo podali nek model, ki bi lahko služil kot osnova za pomoč tudi drugim slovenskim podjetjem, ki se odločajo izboljšati svoje poslovanje na dolgi rok, brez velikih vložkov zunanjih svetovalcev. Verjamemo, da je vpeljava vitke miselnosti v podjetje Iskra Mehanizmi v veliki meri prispevala k uspešnosti tega podjetja. Dejstvo je, da je od začetka uvajanja novega pristopa minilo že več kot 20 let, a pri njem še vedno vztrajajo, ga nadgrajujejo in dnevno izboljšujejo, zato menimo, da je bil ta pristop uspešen.
Keywords: vitka oz. lean miselnost, KAIZEN, The Toyota Way, 20 ključev, uvajanje v podjetje
Published: 30.05.2016; Views: 587; Downloads: 66
.pdf Full text (3,48 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica