| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Organizacija kadrovske službe v organizacijah
Lara Juteršek, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi sta predstavljena pomen in organizacija kadrov v podjetju glede na velikost podjetja, aktivnosti, ki se odvijajo v kadrovskih oddelkih, in nosilce kadrovskih odločitev. Namen diplomskega dela je predstaviti pomembnost kadrovskega oddelka kot strateškega in izredno pomembnega za konkurenčnost podjetja. Ker se je v zadnjih letih kadrovska funkcija močno razvila, bodo na kratko predstavljeni tudi kronološki razvoj in teorije, ki so veljale za določeno obdobje. Predvsem pa bo poudarek na razliki v pomenu kadrovske funkcije v velikih ali malih podjetjih
Keywords: Organizacija, kadrovski oddelek, procesi, funkcija, kadri, kadrovanje
Published: 15.10.2019; Views: 467; Downloads: 96
.pdf Full text (1,18 MB)

2.
Kadrovski management v malih podjetjih na Gorenjskem
Nina Lukan, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Podjetja, ki želijo obstati v današnjem konkurenčnem boju na trgu, se morajo zavedati, da je okolje nepredvidljivo in se hitro spreminja, kar pomeni, da se morajo podjetja z njim. Še posebej prilagodljiva morajo biti mala podjetja, če želijo preživeti v tem morju možnosti. Mala podjetja morajo pravočasno spoznati poslovno priložnost in se hitro odzvati na spremembe v okolju. Da pa bo uspeh zagotovljen, mora podjetje oziroma manager izbirati ljudi, ki so se pripravljeni spreminjati in prilagajati z njim. Razumljivo je, da si mala podjetja ne morejo privoščiti kadrovskega strokovnjaka, zato v večji meri to odgovornost prevzema kar vodja oziroma direktor sam. Mora pa biti sposoben se prilagoditi hitrim spremembam in prav tako biti pripravljen prisluhniti in uslišati želje njegovih zaposlenih. Magistrsko delo zajema v teoretičnem delu osnovne opredelitve oziroma definicije kadrovskega managementa za lažje razumevanje kadrovskih procesov. V nadaljevanju sledi opredelitev strateškega kadrovskega managementa, kadrovskih procesov, ki smo jih uporabili v anketni raziskavi ter opredelitev malih podjetij, saj smo se v raziskavi omejili le na mala podjetja Gorenjske regije. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kdo se ukvarja s kadrovskimi procesi v malih podjetjih, kateri kadrovski procesi se izvajajo ter kako se izvajajo. Zanimalo nas je, ali se planiranje kadrov, uvajanje kadrov, izobraževanje kadrov, usmerjanje kadrov, koordiniranje kadrov, razvoj kadrov ter mnenje o odgovornosti kadrovske službe razlikujejo med malimi podjetji na Gorenjskem, ki delujejo v proizvodnji in storitveni dejavnosti. Skladno s tem smo si nato zastavili sedem raziskovalnih vprašanj. Rezultati raziskave so pokazali, da so prevladovala anketirana podjetja, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo. V slabi polovici anketiranih podjetij je anketo izpolnjeval direktor oziroma lastnik, v ostalih podjetjih pa nekdo drug. Podjetja imajo v povprečju 25 zaposlenih. Najbolj so se strinjali s trditvami, da se potreba po novem delavcu načrtuje vnaprej, da se z novo zaposlenim najprej opravi razgovor, za zaposlene imajo v večini podjetij organizirana izobraževanja, zaposleni pogosto uporabljajo navodila za opravljanje svojih nalog, fluktuacija je nizka, zaradi nezadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, direktor oziroma lastnik obvešča svoje zaposlene o ciljih podjetja in pri zadnjem anketnem vprašanju, so se anketirana podjetja najbolj strinjala s trditvijo, da se s kadrovsko dejavnostjo ukvarja lastnik oziroma direktor podjetja.
Keywords: Kadrovski management, Strateški kadrovski management, Kadrovski procesi, Mala podjetja
Published: 30.08.2018; Views: 603; Downloads: 88
.pdf Full text (1,35 MB)

3.
KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU X D.O.O.
Selma Muslija, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Uspeh podjetja je odvisen predvsem od učinkovitosti kadrovske funkcije, ki jo opravljajo kadrovske službe. Nedvomno je človek postal pomemben dejavnik pri pripravi različnih kadrovskih metod, saj s svojimi znanji, sposobnostjo in motiviranostjo prispeva k boljšim poslovnim ciljem organizacije. Kadrovski procesi ne temeljijo samo na operativnem delovanju, pač pa imajo strateško vlogo, ki se v podjetjih premalo uveljavlja. V diplomski nalogi smo predstavili kadrovsko funkcijo in njeno delovanje v podjetju X d.o.o. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili nekaj konceptov s področja kadrovske funkcije. Predstavili smo kadrovske procese, ki so potrebni za uspešno delovanje podjetja, kot so: načrtovanje kadrov, pridobivanje kadrov, selekcija in izbor kadrov, sprejemanje in uvajanje kadrov, napredovanje in premeščanje kadrov ter izobraževanje kadrov. V nadaljevanju je predstavljena organizacija kadrovske službe. V empiričnem delu smo prikazali delovanje kadrovske funkcije v podjetju X d.o.o. Izvedli smo raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, kako zaposleni ocenjujejo kadrovske procese v podjetju X d.o.o., kot so zaposlovanje in izbira kadrov, uvajanje v delovni proces, nagrajevanje, napredovanje in izobraževanje. Na osnovi tega smo v nadaljevanju predlagali izboljšave.
Keywords: kadrovska funkcija, kadrovski procesi, kadri
Published: 06.10.2016; Views: 1535; Downloads: 346
.pdf Full text (1,28 MB)

4.
KADROVSKA FUNKCIJA V JAVNEM ZAVODU
Jure Kunstelj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Problematika, ki ji je posvečena diplomska naloga, je vloga kadrovske funkcije pri izobraževanju in usposabljanju kadrov v Javnem zavodu RTV SLO. Na samem začetku diplomske naloge smo prikazali nekaj teoretskih konceptov s področja kadrovske funkcije, kadrovske politike ter procesa izobraževanja. Nadaljevali smo s predstavitvijo javnega zavoda RTV SLO in organiziranostjo Izobraževalnega središča. V empiričnem delu smo najprej s pomočjo intervjujev znotraj kadrovske službe in izobraževalnega središča analizirali povezavo kadrovske funkcije z izobraževanjem in usposabljanjem sodelavcev RTV SLO. Na tej osnovi smo v nadaljevanju izvedli raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti dejanski potek in rezultate izobraževanj. Rezultati so prikazali, da so bili udeleženci izobraževanj zelo zadovoljni tako s predavatelji, kot s pridobljenim znanjem in da jim je tovrstno izobraževanje pomagali pri njihovem nadaljnjem delu. Izkazalo se je, da bi bilo potrebno večje sodelovanje med kadrovsko službo in izobraževalnim središčem RTV SLO, saj bi bila tako vsa ponujena izobraževanja zaposlenim zastavljena preglednejše in uspešnejše, ter predvsem fokusno.
Keywords: - kadrovska funkcija - kadrovska politika - kadrovski procesi - izobraževanje in usposabljanje kadrov - RTV Slovenija
Published: 27.11.2014; Views: 898; Downloads: 104
.pdf Full text (660,74 KB)

5.
KADROVSKI PROCESI V PODJETJU TOKO D.O.O.
Teja Kastelic, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskali kadrovske procese v podjetju Toko, d. o. o. Opredelili smo, kdo izvaja kadrovske procese in na kakšen način jih izvaja. Opisali in prikazali smo potek obstoječih kadrovskih procesov in na podlagi tega oblikovali model kadrovske dejavnosti. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili kadre – to so vsi zaposleni v podjetju in so pomembni pri uresničevanju ciljev organizacije, zato je potrebno pravilno vodenje in stalno izobraževanje. Kadrovska funkcija se nanaša na kadrovske potrebe. Opisali in našteli smo kadrovske procese ter predstavili osnovni kadrovski proces - kadrovanje, ki se v podjetju neprestano izvaja. Kadrovski procesi pa se v večini danes izvajajo s pomočjo kadrovskega informacijskega sistema. V empiričnem delu smo raziskovali kadrovske procese v podjetju Toko, d. o. o. Raziskovanje je potekalo na podlagi intervjuja z direktorjem podjetja in kadrovsko referentko. Zanimalo nas je, kdo izvaja kadrovske procese v podjetju, ali prihaja do podvajanja nalog, kajti kadrovsko funkcijo v podjetju Toko, d. o. o. izvajajo kadrovska referentka, direktor, administrativna služba in zunanji izvajalci. Kadrovske procese, ki se v podjetju izvajajo, smo opisali in jih grafično prikazali s programom Microsoft Visio 2010. V zaključku smo podali svoje ugotovitve, mnenje in nekaj predlogov za izboljšanje obstoječega stanja.
Keywords: Kadrovski procesi, kadri, kadrovska funkcija, kadrovanje, kadrovski informacijski sistem.
Published: 19.09.2012; Views: 2944; Downloads: 454
.pdf Full text (1,97 MB)

6.
ORGANIZACIJA KADROVSKE SLUŽBE V PERUTNINI PTUJ D.D.
Marina Topolovec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili organizacijo kadrovske službe v družbi Perutnina Ptuj d. d. Kadrovska služba je eden izmed najpomembnejši dejavnikov organizacije, saj nudi pomoč zaposlenim in organizira dela, ki so potrebna za izvajanje kadrovske funkcije. V prvem delu smo s pomočjo strokovne literature opisali definicijo organizacije. Danes se namreč organizacije na trgu dela srečujejo s konkurenco, zato se morajo organizacije strokovno izobraževati in usposabljati kadre, da lahko uspešno konkurirajo na tržišču. Kadri v organizacijah pridobivajo vse večji pomen, saj se organizacije zavedajo, da so kadri tisti, ki zadovoljujejo potrebe organizacije in skrbijo za njen razvoj. Organizacije uporabljajo različne modele za izvajanje kadrovske funkcije. Vse pogostejši model pri izvajanju kadrovske funkcije je Michiganski model, kateri govori, da je potrebno delovno silo izkoristiti. Novi elementi, ki obravnavajo kadrovsko funkcijo kot sistem, pa temeljijo na spreminjanju značaja človeka na področju usposabljanja in izobraževanja. Navedli smo pravne osnove za izvajanje kadrovske funkcije, katere je potrebno uporabiti in upoštevati pri zaposlenih. Opisali smo nekatere kadrovske procese, ki jih opravljajo kadrovski strokovnjaki pri urejanju delovnih razmerij. Opredelili in opisali smo sistemizacijo delovnih mest za ureditev nove sistemizacije dela. V drugem delu smo predstavili zgodovino in organizacijo Perutnine Ptuj d. d., ki se ukvarja s perutninarstvom, in sicer od pridelave osnovnih surovin, reje, do proizvodnje končnega izdelka. Predstavili smo gibanje števila zaposlenih v podjetju in število zaposlenih v Skupini Perutnina Ptuj. Predstavili smo število kadrovskih strokovnjakov po izobrazbeni strukturi in sistemizacijo dela z opisom delovnih nalog. Na podlagi strokovne literature dosedanjih delovnih mest, ki so preobsežna, smo sistemizirali novo delovno mesto »referent«. Nova sistemizacija delovnega mesta bi kadrovsko službo razbremenila, s čimer bi se povečala skrb za razvoj kadrov, ki je ena najpomembnejših funkcij kadrovske službe.
Keywords: Organizacija, kadrovska funkcija, kadrovski procesi, sistemizacija delovnih mest.
Published: 07.08.2012; Views: 3217; Downloads: 418
.pdf Full text (650,87 KB)

7.
8.
RAZŠIRJANJE FUNKCIONALNOSTI CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE MS DYNAMICS NAV 2009
Davorin Pandel, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali problematiko prilagajanja celovite informacijske rešitve Microsoft Dynamics NAV 2009. Poleg teoretične opredelitve rešitev ERP in poslovnih procesov kot osrčja poslovanja sodobnih organizacij, je bil glavni cilj prikaz možnosti prilagajanja omenjene rešitve podjetja Microsoft specifičnim potrebam organizacij. Ugotovili smo, da v splošnem za to obstajata dva načina – nastavljanje parametrov in razširjanje obstoječih funkcionalnosti – ter da so med glavnimi kriteriji pri odločanju med njima dobre prakse. Za demonstracijo smo identificirali obstoječ poslovni proces, izdelali predlog izboljšav in razširitev tudi implementirali. Pokazali smo, da mora biti razširjanje obstoječih funkcionalnosti zelo dobro premišljeno, saj lahko sicer izgubimo pridobitve celovite informacijske rešitve.
Keywords: razširjanje celovitih informacijskih rešitev, kadrovski poslovni procesi, dobre prakse, analiza poslovnih procesov, razvoj razširitev, informacijska prenova, reinženiring poslovnih procesov, upravljanje človeškega kapitala
Published: 12.04.2012; Views: 1639; Downloads: 123
.pdf Full text (2,48 MB)

9.
RAZVOJ KADROV V PODJETJU GIVO, D.O.O.
Mirjana Josipović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v svetu hitrih sprememb, ki vplivajo tudi na razvoj podjetij. Podjetja morajo te spremembe znati obvladovati in jim slediti, saj v nasprotnem primeru ne morejo slediti zaostrenemu konkurenčnemu boju. Spremembe pa vplivajo tudi na razvoj kadrov v podjetju. Tako kot se mora podjetje sprotno prilagajati spremembam, se morajo tem spremembam prilagajati tudi zaposleni v podjetju. Zaposleni pa bodo pripravljeni slediti spremembam le v primeru, da bodo pravilno motivirani. V prvem delu diplomske naloge je predstavljen teoretični del kadrovske funkcije in razvoja kadrov v podjetjih. Predstavljene pa so tudi predpostavke in omejitve glede razvoja kadrovske funkcije v podjetju Givo d. o. o. Drugi del naloge pa je namenjen raziskavi, ki je bila opravljena med zaposlenimi v podjetju Givo d. o. o., in se nanaša na razvoj kadrov in kadrovsko funkcijo v podjetju. Po pregledu stanja v podjetju, ki smo ga pridobili s pomočjo ankete, pa so podani tudi predlogi za rešitev problema.
Keywords: Razvoj kadrov Kadrovska funkcija Izbira kadrov Kadrovski procesi
Published: 21.12.2011; Views: 1691; Downloads: 128
.pdf Full text (554,31 KB)

10.
KADROVSKI PROCESI V VELIKIH PODJETJIH V SLOVENIJI
Janja Javoršek Plaznik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili kadrovske procese, ki se izvajajo v podjetjih, saj kadrovski proces zajema celoto dogodkov in aktivnosti pri planiranju, sprejemanju, razporejanju in razvoju kadrov ter skrbi za fizične in psihične pogoje dela. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili vse procese, ki bi bili potrebni za uspešno delovanje podjetij. Najbolj pomembni procesi za podjetja so: proces kadrovanja in razvoja kadrov, proces planiranja kadrov, proces izbire novih delavcev, proces pridobivanja in izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, proces usposabljanja, proces napredovanja, proces zagotavljanja celovitega varstva pred požarom, proces vodenja delovnopravnih postopkov, proces vodenja pogodbenih odnosov, proces varovanja objektov in materialne koristi, proces arhiviranja poslovne dokumentacije. V empiričnem delu pa smo izvedli anketo med 16 velikimi podjetji in tako ugotovili, kateri kadrovski procesi se v praksi uporabljajo in kateri ne. Velik problem je pri procesu štipendiranja in pripravništva, saj ga podjetja izvajajo vse manj in tako mladi ne dobijo ustrezne zaposlitve in delovnih izkušenj. Tudi proces odpravljanja in preprečevanja alkoholizma se ne izvaja v velikem številu, kar lahko zelo škoduje podjetjem. Proces reševanja stanovanjske problematike, proces organiziranja kulturne dejavnosti, proces zagotavljanja organiziranega letovanja, proces zagotavljanja rekreacije, podjetja izvajajo zelo redko, čeprav so ti procei med zaposlenimi zelo zaželeni, saj bi s tem prihajalo do velikega zadovoljstva zaposlenih in s tem posledično do boljših medsebojnih odnosov in rezultatov. Proces kadrovanja in razvoja kadrov, proces planiranja kadrov, proces izbire novih delavcev, proces usposabljanja, proces napredovanja, proces celovitega varstva pred požarom, proces vodenja delovnopravnih postopkov, proces vodenja pogodbenih odnosov, proces splošnih opravil in proces arhiviranja poslovne dokumentacije pa se izvajajo v skoraj vseh anketiranih podjetjih. Problem nastaja samo pri tem, da v nekaterih primerih kadri niso dovolj usposobljeni za svoje delo in se tako procesi ne izvajajo v celoti oz. niso dobro izvršeni.
Keywords: kadrovski procesi, velika podjetja, kadri
Published: 23.08.2011; Views: 3867; Downloads: 676
.pdf Full text (643,59 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica