| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Postopek posodobitve kmetije s pomočjo nepovratnih sredstev iz javnega razpisa
Tea Baklan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V delu smo se osredotočali na prikaz in izvedbo praktičnega primera posodobitve kmetije skozi nepovratna sredstva iz javnega razpisa za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva. Prav tako pa smo želeli ugotoviti, ali je za uspešno kandidaturo potrebna pomoč strokovnjakov. V prvem delu smo na kratko predstavili slovenski Program razvoja podeželja 2014–2020 ter ukrepe, ki se v sklopu le-tega izvajajo. Nato smo opisali postopek pridobitve nepovratnih sredstev. Tega smo izdelali na podlagi naložbe kmetije v izgradnjo dvorišča, krmilnice, silosa in novega hleva za prosto rejo krav molznic z novim molznim strojem ter ostalo opremo. Začeli smo z opisom priprave vloge ter njene obravnave, nadaljevali pa s prošnjami za spremembe in z vlaganjem zahtevkov za izplačilo sredstev. Znotraj vloge smo izdelali poslovni načrt kmetije. Ta zajema opis kmetije in naložbe, analizo trga in dejavnosti, pregled konkurence in trženja ter izdelavo finančne analize vpliva naložbe. Analizo smo izdelali s pomočjo statističnih podatkov. Z rezultati iz bilance stanja in uspeha, ekonomskega toka ter finančnih kazalnikov, kot so neto sedanja vrednost naložbe, interna stopnja donosnosti ter ekonomski učinek javnih sredstev, smo predstavili smiselnost naložbe. Na koncu smo na primeru kmetije opisali obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev. Na podlagi izračunanih kazalnikov iz finančne analize smo prišli do ugotovitve, da se naložba kmetije splača. Prav tako pa, da je zanjo najverjetneje potrebna pomoč poslovnih svetovalcev oziroma drugih oseb, ki so kvalificirane za izdelavo vlog in zahtevkov za javne razpise. Vidimo, da njihova pomoč zniža možnost za napake pri izdelavi vloge za pridobivanje nepovratnih sredstev, hkrati pa zviša možnost za končni uspeh kandidature kmetije na razpisu.
Keywords: Program razvoja podeželja 2014–2020, poslovni načrt, finančna analiza, javni razpis, posodobitev kmetije
Published: 21.10.2020; Views: 257; Downloads: 41
.pdf Full text (3,25 MB)
This document has many files! More...

2.
Proces pridobitve finančnih sredstev EU skladov za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov
Matej Rajšp, 2018, master's thesis

Abstract: Podpora Evropske unije za izpeljavo projektov in programov se izkazuje na najrazličnejših področjih. Z izvajanjem kohezijske politike stremi k odpravi ekonomskih in socialnih razlik v razvitosti med posameznimi regijami. Na podlagi kohezijske politike se sredstva usmerjajo premišljeno, z namenom dviga zaposlovanja, dodatnih naložb v raziskave in razvoj, zmanjšanja vpliva na podnebne spremembe, dviga nivoja izobraževanja in zmanjšanja revščine ter socialne izključenosti. V magistrski nalogi smo podrobneje opisali in predstavili kohezijsko politiko, ki kot ena izmed glavnih naložbenih politik v Evropski uniji preko strukturnih skladov in kohezijskega sklada zagotavlja potrebne vire za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov. Analizirali smo tudi uspešnost Republike Slovenije pri črpanju sredstev za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov ter predstavili proces pridobitve finančnih sredstev za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov na primeru javnega razpisa RRI 2.
Keywords: Evropska unija, kohezijska politika, strukturni skladi, kohezijski sklad, Strategija pametne specializacije, javni razpis, raziskovalno-razvojni projekti, proces pridobitve sredstev.
Published: 24.09.2018; Views: 700; Downloads: 150
.pdf Full text (1,23 MB)

3.
Skrb za zapuščene živali v občinah
Vesna Mihovilovič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Zapuščenim živalim se mora zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, zavetišče pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvaja, kot gospodarska javna služba. Če je neka dejavnost potrebna za normalno delovanje družbe in je zato ni mogoče prepustiti zasebnemu sektorju v upravljanje, se jo podredi javnopravnemu režimu javne službe, ki je v organizaciji države ali lokalne skupnosti. Javne službe delimo na negospodarske in gospodarske, slednje se lahko zagotavlja v različnih oblikah: režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, s podeljevanje koncesij. Koncesija je neke vrste pooblastilo, ki ga po predpisanem postopku in obliki, podeli država ali lokalna skupnost osebi civilnega prava, torej opravljanje neke dejavnosti se prenese v zasebno sfero, ampak ostaja pod nadzorstvom javne oblasti. Koncesija je tudi najbolj pogosta oblika izvajanja gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču, ki se je poslužujejo Slovenske občine. Zakon o gospodarskih javnih službah točno določa po kakšnem postopku morajo izbrati koncesionarja. Prvo sprejmejo odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe, sledi koncesijski akt na podlagi katerega se objavi javni razpis, nato se o izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo ter z njim sklene koncesijsko pogodbo. Občina Škofja Loka v tem delu ni spoštovala zakonodaje, kljub temu da ima sklenjeni pogodbi z dvema zavetiščema za oskrbo mačk in psov na njenem območju, pa za to ni sprejela ustrezne pravne podlage in opravila izbire izvajalca na podlagi javnega razpisa. Seveda pa ni osamljen primer, velik odstotek občin po Sloveniji skrbi za zapuščene živali, nima urejene v skladu z zakonodajo. S tem, ko niso sprejele ustrezne pravne podlage in objavile javnega razpisa, kršijo načelo ustavnosti in zakonitosti ter prepovedi diskriminacije - zagotovitev enakih možnosti za vse potencialne prijavitelje, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zavetišča za zapuščene živali.
Keywords: zapuščene živali, zavetišče, občina, gospodarska javna služba, koncesija, koncesijski akt, koncesijska pogodba, javni razpis
Published: 21.09.2018; Views: 827; Downloads: 129
.pdf Full text (905,08 KB)

4.
Proces podelitve radijskih frekvenc z elektronsko javno dražbo
Janja Varšek, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Učinkovito podeljevanje radijskih frekvenc je ključnega pomena za zagotovitev dostopa do sodobnih mobilnih komunikacij čim širšemu krogu prebivalstva. V letu 2014 je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije prvič izvedla podelitev radijskih frekvenc s pomočjo javnega razpisa. Ker se je s tem postopkom srečala prvič, je bilo potrebno pridobiti nova znanja in izvesti mednarodne primerjave. V skladu z zastavljenimi cilji, najboljšimi praksami na mednarodni in evropski ravni ter ob upoštevanju konkurenčnih postopkov dodelitve radijskih frekvenc se je kot najučinkovitejša izkazala podelitev frekvenc z javno dražbo. Vedno pa so možnosti za izboljšavo procesa. V magistrski nalogi sta opisana proces podelitve radijskih frekvenc z javnim razpisom z izvedbo elektronske in neelektronske dražbe. Na podlagi opisa sta pripravljena modela izvedbe obeh procesov. V nadaljevanju je narejena kritična analiza predvsem z vidika porabljenih virov in stroškov ter predlog izboljšav obeh procesov vključno z modeloma prenovljenih procesov.
Keywords: — proces — radijske frekvence, — javni razpis, — javna dražba, — javne komunikacijske storitve
Published: 04.10.2016; Views: 714; Downloads: 39
.pdf Full text (10,33 MB)

5.
POSODOBITEV KMETIJE S KANDIDATURO NA JAVNI RAZPIS
Marjeta Režonja, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ker je kmetijska proizvodnja v veliki meri odvisna od vremenskih razmer, ki so zelo neugodne zaradi vse pogostejših suš, investicije v kmetijstvu pa so velike, je diplomska naloga osredotočena na definiranje in postopek prijave modela kmetijskega gospodarstva na javni razpis za sofinanciranje investicije v namakalni sistem. V diplomski nalogi je predstavljena zakonska podlaga javnega razpisa, pregled razpisov v kmetijstvu in opredelitev poslovnega načrta. Predstavljeni so kriteriji javnega razpisa, ki jih mora prijavitelj na razpis izpolnjevati, v kolikor želi pridobiti sredstva za sofinanciranje investicije. Izdelan je poslovni načrt, ki vsebuje analizo nabavnega in prodajnega trga, finančno analizo ter statične in dinamične metode na podlagi katerih ocenjujemo ali je naložba v investicijo ekonomsko upravičena. Rezultati poslovnega načrta kažejo, da kmetija z uvedbo investicije realizira večji hektarski donos, za katerega ima tudi trg, posledično pa so višji tudi stroški, ki se pokrivajo iz te bruto realizacije. Preko pozitivnega denarnega toka so zagotovljena sredstva za investicijo, pozitivni sta neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti, kar pomeni, da kmetija izpolnjuje pogoje javnega razpisa in s tem tudi ekonomsko upravičenost investicije.
Keywords: kmetijstvo, javni razpis, poslovni načrt, uspešnost investicije
Published: 30.09.2016; Views: 612; Downloads: 113
.pdf Full text (449,21 KB)

6.
ODLOČITVENI MODEL ZA PODPORO JAVNIM RAZPISOM ZA NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME
Simeon Bolte, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V proučevani organizaciji imajo zaradi narave dela velike potrebe po uporabi računalniške opreme. Odločili smo se, da bomo pri izbiri nakupa zaposlenim pomagali z računalniškim programom za večparametrsko odločanje. Med prispelimi ponudbami različnih ponudnikov, prijavljenih na javni razpis za nakup računalniške opreme za potrebe naročnika, smo poiskali najprimernejše ponudbe in izbor utemeljili. Glede na dane kriterije naročnika smo izbrali 4 najprimernejše dobavitelje računalniške opreme. Pri izdelavi diplomske naloge smo primerjali njihove ponudbe. Pri tem smo upoštevali celotno vsebino ponudbe - tako strojno kot programsko opremo. Pri izbiri smo si pomagali s programoma Vredana in Dexi. Zgradili smo odločitveni model, ki nam je na podlagi vnesenih kriterijev pomagal izbrati najprimernejšo varianto. Končne ocene rezultatov obeh programov smo med seboj primerjali. Ugotovili smo, da je bila izbira najboljše variante pri obeh podobna. Uporaba tovrstnih programov je zaželjena v primerih, ko imamo večje število parametrov in bi bilo njihovo reševaje problema časovno predolgo. Postavljeni pa smo v situacijo, ko so potrebne hitre, jasne in ekonomične rešitve.
Keywords: - javni razpis računalniška oprema - odločitveni model - Dexi - Vredana
Published: 14.05.2013; Views: 1240; Downloads: 98
.pdf Full text (869,90 KB)

7.
VIRI FINANCIRANJA IN POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA GRADENJ
Janja Piko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diploma podaja pregled nad financiranjem in potekom izvedbe javnega naročila gradenj na nivoju občine, ki je delni investitor naložbe. Opisuje potek sofinanciranja s strani lastnih sredstev občine ter postopek pridobivanja nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Prav tako predstavlja razpisno dokumentacijo s priloženimi splošnimi obrazci. Lažji predstavi celotnega procesa pa služijo diagrami poteka na primeru financiranja in izvedbe javnega naročila gradnje »Ureditve mestnega jedra Prevalj«, ki ga je izvedla Občina Prevalje.
Keywords: javno naročilo, javni razpis, investitor, naročnik, ponudba, ponudnik, izvajalec, financiranje, sofinancerska sredstva
Published: 26.07.2012; Views: 1635; Downloads: 200
.pdf Full text (3,39 MB)

8.
9.
10.
PRIPRAVA PONUDB IN PRODAJA GRADBENIH OBJEKTOV IN STORITEV
Urška Hribernik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo opredelili naloge komercialnega oddelka v gradbenem podjetju. Opisali smo celotno shemo procesa prodaje gradbenih objektov in storitev od priprave ponudbene dokumentacije, oddaje ponudbe, do pridobitve dela. Primer postopka izdelave ponudb smo povzeli po srednje velikem gradbenem podjetju v Sloveniji. Natančneje smo preučili postopke in načine razpisov za oddajo del, prodajne poti v gradbeništvu ter prodajo in distribucijo gradbenih objektov. V zadnjem sklopu smo preučili pospeševanje prodaje in oglaševanje gradbenih proizvodov.
Keywords: gradbeno podjetje, prodaja gradbenih objektov, javni razpis, tržne poti, oglaševanje, pospeševanje prodaje
Published: 19.01.2012; Views: 3124; Downloads: 305
.pdf Full text (1,74 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica