| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Vpliv prevoza na delo na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
Ivana Tušek, 2021, master's thesis

Abstract: Ritem življenja je danes zelo hiter in vsaka prosta minuta, ura pomeni zelo veliko. V Sloveniji imamo srečo, da je država majhna in so vsa mesta relativno blizu, ampak še vedno nam ura vožnje do službe pomeni ogromno. Ravno zaradi tega, ker je Slovenija majhna in smo, če ni gneče na cesti, v namembnem kraju dokaj hitro, nam je zelo pomembno, da je delovno mestu kar se da blizu doma. Ni pa vedno tako in veliko ljudi se v službo vozi v sosednji kraj ali pa v prestolnico, v Ljubljano. Zanima nas, kako ljudje, ki so redno zaposleni, hodijo v službo: ali se veliko poslužujejo javnega prevoza ali se raje vozijo z osebnim avtomobilom. Poleg tega nas zanima, koliko jim je pomemben prosti čas in čas, ki ga preživijo z družino ter najbližjimi. V raziskovalnem delu smo analizirali podatke, zbrane z anketo. Ciljnih skupin nismo imeli, želeli smo čim večji vzorec. Pri nas je javni prevoz slabo organiziran, povezave in vozni redi so slabi, vlaki niso zelo hitri, poleg tega ni velike razlike v porabi denarja, če se v službo peljemo z osebnim avtomobilom. Pri osebnih avtomobilih pa nastane problem parkirnih mest. Nima vsako podjetje dovolj parkirišča za vse zaposlene, zato se določeni vozijo v službo skupaj ali pa grejo prej od doma, da najdejo brezplačno parkirišče. Veliko ljudi ima fokus na karieri in ugledu, ampak poleg tega jim ogromno pomeni tudi prosti čas, ki ga preživijo sami ali pa s svojo družino, zato se za prevoz na delo odločajo za tisti transport, ki je najhitrejši in tudi najcenejši.
Keywords: javni prevoz, družina, prosti čas, zaposleni, delovni čas
Published: 02.04.2021; Views: 338; Downloads: 65
.pdf Full text (2,08 MB)

2.
Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
Klara Gradič, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Družbeno ekonomske spremembe so hitro odvijajoč se proces. Generira jih potreba po izdelkih, storitvah in delovni sili, kar terja mobilnost ljudi in predmetov. Pri tem se kaj malo zavedamo, da so pod težo neskončnih potreb in želja naše ceste vse bolj obremenjene. Posledica intenzivnega prometa je nezdravo okolje, kar močno vpliva na zdravje ljudi. Tako se je pojavila težnja, da promet peljemo v smeri, ki jo črta ekologija. Raziskovalne naloge smo se lotili v želji dodati drobec k izboljšanju kvalitete okolja Spodnje Savinjske doline, ki nam je dano na up. Prebivalcem smo ponudili anketne vprašalnike in dobili odgovore o njihovih potovalnih navadah. Rezultate smo prepletli z znanjem, pridobljenim s proučevanjem teorije. V veliko pomoč so nam bili obstoječi dokumenti lokalnih skupnosti, ki temeljijo na Celostni prometni strategiji Slovenije. Vse skupaj smo strnili v predlog novih linijskih povezav v regiji in spodbujanja kolesarjenja.
Keywords: mobilnost, kvaliteta življenja, celostna prometna strategija, javni prevoz, logistika
Published: 04.06.2018; Views: 482; Downloads: 48
.pdf Full text (1,31 MB)

3.
ANALIZA IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE JAVNEGA MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA V MURSKI SOBOTI
Jasna Bojnec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga temelji na analizi javnem mestnem avtobusnem prometu v Murski Soboti, ki smo jo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, intervjujem in terenskim ogledom. Namen analize je bila ugotovljena kakovost storitve, na podlagi analiziranega smo podali postopke in metode. Ugotovili smo stanje kakovosti obstoječega javnega mestnega potniškega prometa, ter podali predloge za izboljšanje stanja. Ugotovljeno kakovost, stanje javnega potniškega prometa je pozitivno, določene pomanjkljivosti so bile zaznane na področju infrastrukture (avtobusna postajališča), ki zaradi pomanjkanja sredstev niso več optimalno urejena in jih bo potrebno v prihodnje ustrezno nadgraditi. Z javnim potniškim prometom želimo zagotoviti minimalni prag mobilnosti za vse skupine prebivalcev.
Keywords: javni mestni prevoz, avtobusni promet, Murska Sobota, kakovost, dostopnost
Published: 05.10.2016; Views: 705; Downloads: 83
.pdf Full text (7,44 MB)

4.
ANALIZA KAKOVOSTI JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V KRŠKEM
Rebeka Benčin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o javnem mestnem potniškem prometu v Občini Krško, natančneje o izvajanju mestnega prevoza in njegovi kakovosti, katero bomo s pomočjo ankete poskušali analizirati in podati morebitne predloge za izboljšavo. V začetku naloge predstavimo definicijo javnega potniškega prometa, od tehnologije in organizacije do zakonodaje na področju opravljanja storitev javnega cestnega potniškega prometa, prav tako se dotaknemo vrste in sistemov javnega mestnega potniškega prometa in opredelimo pojem kakovosti, ki je naše glavno vodilo diplomske naloge. V nadaljevanju se osredotočimo na javni prevoz potnikov v mestnem prometu v Občini Krško, kjer najprej spoznamo samo občino in njene značilnosti. Tako pridemo do ugotovitve, da je pri izvajanju mestnih prevozov zelo pomembno medsebojno sodelovanje med občino in izvajalcem prevozov, saj se s tem kakovost storitev izvajanja prevozov nadgrajuje in tako lahko pričakujemo povečanje števila uporabnikov javnega mestnega prevoza v Krškem, to pa je največji poudarek skozi celotno delo.
Keywords: javni mestni potniški promet, avtobusni prevoz, potniki, kakovost, anketa
Published: 04.10.2016; Views: 1059; Downloads: 185
.pdf Full text (8,16 MB)

5.
INTEGRIRANE VARNOSTNE IN LOKACIJSKE STORITVE ZA VOZILA JAVNEGA PREVOZA
Gregor Černivec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena izvedba prototipa sistema z integriranimi varnostnimi in lokacijskimi storitvami. Cilj je bil izdelati napreden nizkoenergijski digitalni sistem video nadzora, ki poleg osnovne funkcije varovanja oseb in premoženja, vključuje lociranje vozila, napredno analizo videa, kot je štetje oseb in gibanje v napačno smer, ter lokacijsko odvisno oglaševanje. Za sledenje smo razvili program v programskem jeziku C#. Program omogoča iskanje zanimivih lokacij v trenutni okolici vozila ter njihovo izpisovanje na monitorju v vozilu. Izdelan prototip je primeren za vgradnjo v vse vrste vozil javnega prevoza.
Keywords: varnostne storitve, lokacijske storitve, javni prevoz, video nadzor, analiza videa
Published: 28.09.2016; Views: 1616; Downloads: 94
.pdf Full text (1,78 MB)

6.
UČINEK USKLADITVE SISTEMA JAVNEGA FINANCIRANJA PREVOZOV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA POVPRAŠEVANJE PO JAVNEM PREVOZU
Suzana Habjanič, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je na podlagi multikriterijske analize razvit prometni model oziroma metodologija za napovedovanje učinka uskladitve sistema javnega financiranja prevozov dijakov in študentov na povpraševanje po javnem prevozu. Z uporabo izdelane metodologije lahko izračunamo vpliv vzpostavljenega modela financiranja na zastavljene cilje. V delu je prikazan potek prometnopolitičnega ukrepa združevanja javnih finančnih sredstev, namenjenih prevozu dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, kot je bil izveden v letu 2012. Preveritev izdelanega matematičnega modela je potekala na realnih podatkih modificiranega modela subvencioniranih prevozov. Razviti model je bil umerjen na ugotovljenih spremembah v obsegu povpraševanja, ki je v letih 2010 do 2012 pokazal dvig števila uporabnikov za 61,39 % ob nespremenjenem obsegu skupaj uporabljenih finančnih sredstev. Ob učinkih večstopenjskega uteževanja ciljev je bilo ugotovljeno, da je možno izdelani znanstveni pristop z vsebinsko prilagoditvijo posameznih ciljev in ukrepov uporabiti za napovedovanje števila potnikov v GJS JPP. Izračun je pokazal, da bi se ob idealnih razmerah upravljanja in izvajanja integrirane GJS JPP potencialno število potnikov lahko dvignilo za kar 60,45 %. S pomočjo izdelane metodologije je možno napovedati, da bi učinek prenove GJS JPP lahko povzročil primerljiv dvig števila potnikov, kot se je to zgodilo v primeru prenove subvencioniranega sistema prevoza dijakov in študentov.
Keywords: javni potniški promet, subvencionirani prevoz, model financiranja, dvig števila potnikov, večkriterijska analiza
Published: 29.03.2016; Views: 769; Downloads: 148
.pdf Full text (1,14 MB)

7.
MOBILNOST LJUDI V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Jožica Uršnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Večji del energije v Sloveniji se porabi za transport, poleg tega ima transport številne negativne vplive na ljudi in okolje. Posebno kritičen je cestni transport z osebnimi vozili. Z načrtovanjem urbane trajnostne mobilnosti se želi uvesti trajnostne oblike prevoza (javni transport in kolesarjanje). Trajnostna mobilnost pomeni zagotoviti učinkovito mobilnost za vse ljudi ob hkratnem zmanjšanju porabe neobnovljivih virov energije in negativnih okoljskih učinkov, kar se odraža v izboljšanju kakovosti življenja. Trajnostna mobilnost zahteva spoštovanje gospodarskih, socialnih in naravnih omejitev ter odgovorno ravnanje do prihodnjih generacij. V nalogi sem na primeru Občine Miklavž na Dravskem polju preučevala potovalne navade domačinov in uporabo transportnih sredstev pri vsakodnevnih opravilih (prevozi v službo in v prostem času ) in v času dopustov. Glavna ugotovitev raziskave glede mobilnosti odraslih oseb je, da večina ne uporablja javnega prevoza, čeprav je ta dobro organiziran; kljub relativno visoki ceni pogonskega goriva domačini še vedno najpogosteje uporabljajo osebni avtomobil. Tudi pri prevozih otrok v šolo prevladuje osebni prevoz ob rahlem naraščanju uporabe javnega prevoza. Večja uporaba sredstev javnega prevoza bi lahko izboljšala bivanjske pogoje domačinov.
Keywords: potovalne navade ljudi, promet v urbanem okolju, trajnostna mobilnost, dnevna mobilnost ljudi, mobilnost ljudi v času dopustov in počitnic, prevoz z osebnimi vozili, javni potniški prevoz.
Published: 25.08.2015; Views: 894; Downloads: 88
.pdf Full text (700,91 KB)

8.
SISTEM ZA IZDELAVO VOZNIH REDOV IN NJEGOVA INTEGRACIJA V NAČRTOVALNIK ZA MARIBOR
Marko Burjek, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo analizirali trenutno dostopne načrtovalnike javnega prometa za mesto Maribor ter podatke, ki so potrebni za izdelavo lastnega načrtovalnika. Predstavili smo način snovanja sistema za izdelavo voznih redov, ki iz podatkov mariborskega upravljalca javnih prevozov, primestnega avtobusnega prometa in informacij o lokacijah in linijah v javno dostopni podatkovni zbirki OpenStreetMap izdela vozne rede primerne za uporabo v načrtovalniku. Vozni redi so uporabljeni v izdelanem načrtovalniku javnega prometa za Maribor.
Keywords: OpenStreetMap, General Transit Feed Specification, načrtovalnik poti, javni prevoz, vozni redi
Published: 06.03.2015; Views: 1367; Downloads: 131
.pdf Full text (4,38 MB)

9.
MOŽNOST RACIONALIZACIJE POTNIŠKIH PREVOZOV V DRUŽBI IZLETNIK CELJE
Urška Marš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Javni cestni potniški promet v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih ne sledi tempu povečanja prometa z osebnimi in tovornimi vozili, zato je večina cest v državi preobremenjena, hkrati pa občutno povečanje prometa vpliva na hitrost prometnih tokov, obremenjevanje okolja, kakovost prometnih storitev in ne nazadnje na kakovost vsakdanjega življenja. Ko pomislimo na javni potniški prevoz, moramo misliti tudi na okolje, saj je prevoz pomemben dejavnik, ki ima negativen vpliv na okolje in prostor. Vendar pa brez prevoza nikakor ne gre, zato morajo podjetja, ki se ukvarjajo z javnimi potniškimi prevozi, nabavljati prevozna sredstva, ki so kar se da prijazni okolju ter zdravju ljudi, kar pomeni, da so manj hrupni, imajo manj izpusta strupenih plinov v okolje ter nudijo potniku varno in udobno vožnjo. V diplomskem delu sem predstavila racionalizacijo javnih potniških prevozov v cestnem prometu. Opisani so problemi, s katerimi se soočajo prevozna podjetja, kot je Izletnik Celje, in katere cilje želimo doseči za večjo uporabnost javnih prevozov (nižja cena vozovnice, uvedba avtobusov na zemeljski plin – metanbus, prenova avtobusnih postajališč in postaj, uvedba enotne vozovnice).
Keywords: javni potniški prevoz, Izletnik Celje, d. d., promet, potniki, varnost prevozov, cena prevozov, vozni park, avtobus, ekonomičnost, udobnost, moderniziranost.
Published: 22.01.2014; Views: 1709; Downloads: 106
.pdf Full text (4,15 MB)

10.
PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA MED MAJŠPERKOM IN MARIBOROM
Erika Kozoderc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Slovenske občine se med seboj razlikujejo, tako po številu občanov, kot po gostoti poselitve. Večje občine imajo v javnem potniškem prometu vlogo vozlišč in so cilj številnih dnevnih migracij. Manjše občine izvajajo prometne povezave do vozliš. Mnogokrat je posledica prometnih povezav nerentabilnost linij. Pogosti problemi na obstoječem stanju linij med Majšperkom in Mariborom so: hitrost potovanja, usklajevanja pri prehodu med vrstami prometa iz enega načina potovanja na drugega. Obstoječe stanje javnega potniškega prometa sem opisala in raziskala s pomočjo ankete. Na osnovi raziskave, sem ugotovila, da je mogoče obstoječe stanje izboljšati z naslednjimi ukrepi, kot so: hitra linija avtobusnega prometa, strategija prestopanja, parkiraj in se pelji, najemi in se pelji, deli in se pelji in prevoz na klic. Vsak, od ukrepov je predstavljen v diplomski nalogi.
Keywords: javni potniški promet, obravnava avtobusnih in železniških linij, obravnava predlaganih ukrepov hitra linija avtobusnega prometa, strategija prestopanja, parkiraj in se pelji, najemi in se pelji, deli in se pelji, prevoz na klic.
Published: 23.05.2013; Views: 1231; Downloads: 147
.pdf Full text (6,68 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica