| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
ANALIZA KAKOVOSTI JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V KRŠKEM
Rebeka Benčin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o javnem mestnem potniškem prometu v Občini Krško, natančneje o izvajanju mestnega prevoza in njegovi kakovosti, katero bomo s pomočjo ankete poskušali analizirati in podati morebitne predloge za izboljšavo. V začetku naloge predstavimo definicijo javnega potniškega prometa, od tehnologije in organizacije do zakonodaje na področju opravljanja storitev javnega cestnega potniškega prometa, prav tako se dotaknemo vrste in sistemov javnega mestnega potniškega prometa in opredelimo pojem kakovosti, ki je naše glavno vodilo diplomske naloge. V nadaljevanju se osredotočimo na javni prevoz potnikov v mestnem prometu v Občini Krško, kjer najprej spoznamo samo občino in njene značilnosti. Tako pridemo do ugotovitve, da je pri izvajanju mestnih prevozov zelo pomembno medsebojno sodelovanje med občino in izvajalcem prevozov, saj se s tem kakovost storitev izvajanja prevozov nadgrajuje in tako lahko pričakujemo povečanje števila uporabnikov javnega mestnega prevoza v Krškem, to pa je največji poudarek skozi celotno delo.
Keywords: javni mestni potniški promet, avtobusni prevoz, potniki, kakovost, anketa
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 1185; Downloads: 211
.pdf Full text (8,16 MB)

2.
UČINEK USKLADITVE SISTEMA JAVNEGA FINANCIRANJA PREVOZOV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA POVPRAŠEVANJE PO JAVNEM PREVOZU
Suzana Habjanič, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je na podlagi multikriterijske analize razvit prometni model oziroma metodologija za napovedovanje učinka uskladitve sistema javnega financiranja prevozov dijakov in študentov na povpraševanje po javnem prevozu. Z uporabo izdelane metodologije lahko izračunamo vpliv vzpostavljenega modela financiranja na zastavljene cilje. V delu je prikazan potek prometnopolitičnega ukrepa združevanja javnih finančnih sredstev, namenjenih prevozu dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, kot je bil izveden v letu 2012. Preveritev izdelanega matematičnega modela je potekala na realnih podatkih modificiranega modela subvencioniranih prevozov. Razviti model je bil umerjen na ugotovljenih spremembah v obsegu povpraševanja, ki je v letih 2010 do 2012 pokazal dvig števila uporabnikov za 61,39 % ob nespremenjenem obsegu skupaj uporabljenih finančnih sredstev. Ob učinkih večstopenjskega uteževanja ciljev je bilo ugotovljeno, da je možno izdelani znanstveni pristop z vsebinsko prilagoditvijo posameznih ciljev in ukrepov uporabiti za napovedovanje števila potnikov v GJS JPP. Izračun je pokazal, da bi se ob idealnih razmerah upravljanja in izvajanja integrirane GJS JPP potencialno število potnikov lahko dvignilo za kar 60,45 %. S pomočjo izdelane metodologije je možno napovedati, da bi učinek prenove GJS JPP lahko povzročil primerljiv dvig števila potnikov, kot se je to zgodilo v primeru prenove subvencioniranega sistema prevoza dijakov in študentov.
Keywords: javni potniški promet, subvencionirani prevoz, model financiranja, dvig števila potnikov, večkriterijska analiza
Published in DKUM: 29.03.2016; Views: 871; Downloads: 168
.pdf Full text (1,14 MB)

3.
MOBILNOST LJUDI V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Jožica Uršnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Večji del energije v Sloveniji se porabi za transport, poleg tega ima transport številne negativne vplive na ljudi in okolje. Posebno kritičen je cestni transport z osebnimi vozili. Z načrtovanjem urbane trajnostne mobilnosti se želi uvesti trajnostne oblike prevoza (javni transport in kolesarjanje). Trajnostna mobilnost pomeni zagotoviti učinkovito mobilnost za vse ljudi ob hkratnem zmanjšanju porabe neobnovljivih virov energije in negativnih okoljskih učinkov, kar se odraža v izboljšanju kakovosti življenja. Trajnostna mobilnost zahteva spoštovanje gospodarskih, socialnih in naravnih omejitev ter odgovorno ravnanje do prihodnjih generacij. V nalogi sem na primeru Občine Miklavž na Dravskem polju preučevala potovalne navade domačinov in uporabo transportnih sredstev pri vsakodnevnih opravilih (prevozi v službo in v prostem času ) in v času dopustov. Glavna ugotovitev raziskave glede mobilnosti odraslih oseb je, da večina ne uporablja javnega prevoza, čeprav je ta dobro organiziran; kljub relativno visoki ceni pogonskega goriva domačini še vedno najpogosteje uporabljajo osebni avtomobil. Tudi pri prevozih otrok v šolo prevladuje osebni prevoz ob rahlem naraščanju uporabe javnega prevoza. Večja uporaba sredstev javnega prevoza bi lahko izboljšala bivanjske pogoje domačinov.
Keywords: potovalne navade ljudi, promet v urbanem okolju, trajnostna mobilnost, dnevna mobilnost ljudi, mobilnost ljudi v času dopustov in počitnic, prevoz z osebnimi vozili, javni potniški prevoz.
Published in DKUM: 25.08.2015; Views: 1012; Downloads: 99
.pdf Full text (700,91 KB)

4.
MOŽNOST RACIONALIZACIJE POTNIŠKIH PREVOZOV V DRUŽBI IZLETNIK CELJE
Urška Marš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Javni cestni potniški promet v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih ne sledi tempu povečanja prometa z osebnimi in tovornimi vozili, zato je večina cest v državi preobremenjena, hkrati pa občutno povečanje prometa vpliva na hitrost prometnih tokov, obremenjevanje okolja, kakovost prometnih storitev in ne nazadnje na kakovost vsakdanjega življenja. Ko pomislimo na javni potniški prevoz, moramo misliti tudi na okolje, saj je prevoz pomemben dejavnik, ki ima negativen vpliv na okolje in prostor. Vendar pa brez prevoza nikakor ne gre, zato morajo podjetja, ki se ukvarjajo z javnimi potniškimi prevozi, nabavljati prevozna sredstva, ki so kar se da prijazni okolju ter zdravju ljudi, kar pomeni, da so manj hrupni, imajo manj izpusta strupenih plinov v okolje ter nudijo potniku varno in udobno vožnjo. V diplomskem delu sem predstavila racionalizacijo javnih potniških prevozov v cestnem prometu. Opisani so problemi, s katerimi se soočajo prevozna podjetja, kot je Izletnik Celje, in katere cilje želimo doseči za večjo uporabnost javnih prevozov (nižja cena vozovnice, uvedba avtobusov na zemeljski plin – metanbus, prenova avtobusnih postajališč in postaj, uvedba enotne vozovnice).
Keywords: javni potniški prevoz, Izletnik Celje, d. d., promet, potniki, varnost prevozov, cena prevozov, vozni park, avtobus, ekonomičnost, udobnost, moderniziranost.
Published in DKUM: 22.01.2014; Views: 1808; Downloads: 118
.pdf Full text (4,15 MB)

5.
PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA MED MAJŠPERKOM IN MARIBOROM
Erika Kozoderc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Slovenske občine se med seboj razlikujejo, tako po številu občanov, kot po gostoti poselitve. Večje občine imajo v javnem potniškem prometu vlogo vozlišč in so cilj številnih dnevnih migracij. Manjše občine izvajajo prometne povezave do vozliš. Mnogokrat je posledica prometnih povezav nerentabilnost linij. Pogosti problemi na obstoječem stanju linij med Majšperkom in Mariborom so: hitrost potovanja, usklajevanja pri prehodu med vrstami prometa iz enega načina potovanja na drugega. Obstoječe stanje javnega potniškega prometa sem opisala in raziskala s pomočjo ankete. Na osnovi raziskave, sem ugotovila, da je mogoče obstoječe stanje izboljšati z naslednjimi ukrepi, kot so: hitra linija avtobusnega prometa, strategija prestopanja, parkiraj in se pelji, najemi in se pelji, deli in se pelji in prevoz na klic. Vsak, od ukrepov je predstavljen v diplomski nalogi.
Keywords: javni potniški promet, obravnava avtobusnih in železniških linij, obravnava predlaganih ukrepov hitra linija avtobusnega prometa, strategija prestopanja, parkiraj in se pelji, najemi in se pelji, deli in se pelji, prevoz na klic.
Published in DKUM: 23.05.2013; Views: 1360; Downloads: 170
.pdf Full text (6,68 MB)

6.
Negativni vplivi cestnega prometa na okolje : diplomsko delo
Sandra Petrović, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Danes veliko groţnjo okolju predstavlja cestni promet. Vse več podjetij za distribucijo uporablja cestni prevoz, vedno več ljudi uporablja osebna vozila kot edino prevozno sredstvo ter tako povzroča precejšnjo škodo okolju in ogroţa svoje zdravje. Zaradi ugodne geografske lege Slovenije in posodobljene cestne infrastrukture je cestni tovorni promet v stalnem porastu in predstavlja škodljive vplive na okolje. Cilj evropske in slovenske prometne politike je preusmeriti cestni tovorni promet na bolj racionalne oblike transporta oziroma na kombinirani transport. V Sloveniji prevladuje motorizirani promet. Gosto cestno omreţje je povzročilo manjšo uporabo javnega potniškega prometa ter tako povečalo netrajnosten način prevoza oziroma individualni prevoz. Zaradi vse večje uporabe zasebnega prevoza so se povečali izpusti toplogrednega plina ogljikovega dioksida.
Keywords: cestni promet, kombinirani prevoz, javni potniški promet, toplogredni plini, varovanje okolja
Published in DKUM: 17.05.2011; Views: 4821; Downloads: 759
.pdf Full text (1,10 MB)

7.
Park&Ride sistemi in študija primerov v okviru Evrope : diplomsko delo univerzitetnega študija
Tina Cvahte, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se posveca opisu sheme Park&Ride, ki je oblika vecslojnega nacrtovanja javnega potniškega transporta ter parkiranja v mestu. Gre za sistem, kjer se uporabnik do obrobja mesta pripelje z lastnim osebnim avtomobilom, nato pa zamenja modaliteto ter pot do centra mesta nadaljuje z javnim potniškim prevozom. Za implementacijo tega sistema je potrebno skrbno nacrtovanje vseh vidikov sheme, od cene parkiranja na parkirišcih, ugodnosti javnega potniškega prevoza, pa vse do omejevanja prometa in parkiranja v centru mesta. Ta shema je v Evropi precej razvita, najdemo jo skoraj v vseh vecjih mestih. V nekaterih je razvita do te mere, da je njena uporaba zelo smiselna in razširjena, ponekod pa uporabo sheme Park&Ride ne spodbujajo z dodatnimi iniciativami, je predraga in podobno, zato shema uporabnikom ni privlacna in ni zaživela.
Keywords: javni potniški prevoz, omejevanje prometa, Park&Ride
Published in DKUM: 30.11.2010; Views: 2685; Downloads: 266
.pdf Full text (2,82 MB)

8.
ANALIZA UPORABE JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PREVOZA V MARIBORU
Dunja Špiljak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Uporaba javnega mestnega potniškega prevoza v Sloveniji z leti upada, saj se prebivalci raje odločajo za prevoz z osebnim vozilom, kar vodi do nasičenosti mest z vozili. Potreben je pristop, ki bo nudil sodoben, hiter, udoben, racionalen in varen prevoz ter tako ljudi vzpodbudil k uporabi javnega prevoza v mestih. Namen raziskave je bil ugotoviti v kolikšni meri meščani Maribora in okolice uporabljajo javni mestni potniški prevoz in s kakšnim namenom. Analizirano je bilo tudi, kako so potniki zadovoljni s ceno vozovnic, z voznim redom, s prijaznostjo voznikov avtobusov, z udobjem na avtobusu, z urejenostjo avtobusa in postajališč. Glavne ugotovitve raziskave so: - Dnevne potnike predstavljajo učenci in dijaki, tedenske uporabnike predstavljajo upokojenci. - Največ potnikov uporablja javni mestni potniški prevoz, ker nima druge možnosti prevoza. - Večina potnikov je zadovoljna s pogostostjo voženj oz. voznim redom. - Kljub nižji ceni vozovnice se večina anketiranih oseb ne bi pogosteje vozila z javnim mestnim potniškim prevozom. - Večina potnikov je dokaj zadovoljnih glede udobja in urejenosti mestnega avtobusa.
Keywords: Ključne besede: mobilnost, javni prevoz potnikov, javni mestni potniški prevoz, Veolia Transport.
Published in DKUM: 08.06.2010; Views: 2193; Downloads: 512
.pdf Full text (708,80 KB)

9.
10.
Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica