| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
NAPOVED PRIDELKA JABOLK V ŠVICI S POMOČJO OBDELAVE DIGITALNE FOTOGRAFIJE
Martin Dorič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Poskus napovedovanja pridelka jabolk s pomočjo obdelave digitalne fotografije je potekal med leti 2005 in 2008 v sklopu napovedi pridelka jabolk v treh kantonih Švice (Thurgau, Wallis in Waadt). V poskus so bile vključene sorte Gala, Braeburn, Jonagold, Maigold, Idared in Zlati delišes. Namen poskusa je bil proučiti natančnost napovedi pridelka jabolk s pomočjo obdelave digitalne fotografije. Hkrati pa s statističnim vrednotenjem ugotoviti morebitne vplive regije in sorte na natančnost napovedi pridelka jabolk in možnosti izboljšanja napovedi v prihodnje. Vsako leto smo v juliju najprej fotografirali vzorčna drevesa, nato pa s pomočjo računalniške obdelave napovedali pričakovani pridelek. Statistična analiza je pokazala vpliv regije na natančnost napovedi pridelka jabolk (Thurgau Io = 0,9 do 1,17; Wallis Io = 0,98 do 1,37; Waadt Io = 0,92 do 1,06). Najboljšo napoved smo dosegli pri sorti Gala (Io = 0,99), najslabšo pa pri sorti Braeburn (Io = 1,19) Standardni odklon razlike N-T je pokazal, da se pri nekaterih sortah pojavljajo občutne razlike med napovedanim in dejanskim pridelkom ob obiranju (najmanjši pri sorti Jonagold σr = 3.798 kg/ha, največji pri sorti Gala σr = 18.718 kg/ha). Ugotavljamo da metoda omogoča precej uspešno napovedovanje, vendar obstaja še precej nepojasnjenih faktorjev.
Keywords: Ključne besede: jabolka / število plodov / vizualizacija / obdelava fotografije / napoved pridelka
Published: 02.03.2009; Views: 2489; Downloads: 101
.pdf Full text (4,87 MB)

3.
MOŽNOST UPORABE METODE ANALIZE SLIKE ZA ZGODNJO NAPOVED PRIDELKA JABOLK V SLOVENIJI
Edvard Tomše, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo leta 2008 izvajali poskus zgodnje napovedi pridelka jabolk s pomočjo analize slike v okviru napovedovanja pridelka jabolk za evropski program Prognosfruit. Poskus je potekal na območju Prekmurja, Slovenskih goric, okolice Maribora s Slovensko Bistrico, okolice Celja ter v Savski dolini z okolico Krškega. V poskusu so bile vključene sorte Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Idared, Jonagold ter Zlati delišes. Namen poskusa je bil napovedati pridelek jabolk za Slovenijo v letu 2008 ter proučiti natančnost napovedovanja pridelka jabolk z uporabo metode analize slike. Ob tem pa s statističnim proučevanjem ugotoviti morebitne vplive pridelovalca, pridelovalnega območja ter sorte na natančnost napovedi pridelka jabolk, hkrati pa iskanje možnosti izboljšanja napovedi pridelka v prihodnje. V začetku julija 2008 smo fotografirali izbrana drevesa v sadovnjakih, nato pa s pomočjo računalniške analize slike napovedali pričakovan pridelek. Statistična analiza za pridelovalce je pokazala, da se napovedan in tehtan pridelek statistično značilno najbolj razlikujeta pri pridelovalcu številka 5, najbolj točno napoved pa smo podali pri pridelovalcu številka 9, kjer je bila razlika med napovedanim in dejanskim pridelkom 99 kg/ha. Po pridelovalnih območjih je bila največja razlika v Prekmurju (Io = 2,04), najmanjša razlika med napovedanim in dejanskim pridelkom pa je bila v pridelovalnem območju Maribor (Io = 1,00) oziroma 146 kg/ha razlike Najmanjše odstopanje pri sorti Gala (Io = 1,02) oziroma 531 kg/ha, največje odstopanje pa je bilo pri sorti Fuji in sicer za 8.760 kg/ha. Rezultati ugotovitev potrjujejo hipotezo, da metoda omogoča natančno napovedovanje pridelkov, vendar obstaja še precej faktorjev, ki bi se jih dalo izboljšati.
Keywords: jabolka / število plodov / vizualizacija / obdelava fotografije / napoved pridelka / Slovenija
Published: 04.06.2009; Views: 2188; Downloads: 86
.pdf Full text (5,54 MB)

4.
JABOLKO V ŠOLI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Natalija Ožek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Trajnostni razvoj je pomembno vodilo k boljšemu življenju za vse in na vseh področjih življenja. V diplomskem delu je pokazana povezava med trajnostnim razvojem in uživanjem jabolk v šoli. Osnova naše raziskave je bil projekt Jabolko v šoli, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Na petih šolah iz okolice Celja smo izvajali polstrukturirani intervju o prehranjevalnih navadah učencev prvega triletja. Hkrati nas je zanimalo kaj učitelji naredijo za to, da bi učenci pojedli več jabolk. Ugotovili smo, da je kar nekaj šol s ponudbo jabolk na ožjem področju celjske okolice. Rezultati so pokazali, da učenci v šoli jedo jabolka v katerikoli obliki, najpogosteje celo. Na šolah, ki ponujajo jabolka, kar 70 % učencev poseže po jabolku, medtem ko to stori na šoli brez ponudbe jabolk le 25 % učencev. Spodbujanje uživanja jabolk poveča pogostost uživanja tega nadvse koristnega sadeža.
Keywords: trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog, prehrana, sadje, jabolka, prvo triletje
Published: 06.07.2009; Views: 2092; Downloads: 234
.pdf Full text (601,62 KB)

5.
NATANČNOST DOLOČANJA POZICIJE SADOVNJAKOV ZA POTREBE ZGODNJEGA NAPOVEDOVANJA PRIDELKOV JABOLK
Jure Damše, 2009, undergraduate thesis

Abstract: UDK: 531.73:634.11:631.559:004(043.2)=863 V diplomskem delu smo preučevali natančnost določanja pozicije vzorčenja v sadovnjakih za potrebe zgodnjega napovedovanja pridelka jabolk s pomočjo dlančnika, ki ima vgrajen GPS sprejemnik. Pri delu smo si pomagali z javno dostopno bazo GERK, ki temelji na dejanskem stanju v naravi. Zgodnja in natančna napoved pridelka temelji na računalniškem štetju in merjenju plodov, vendar je v veliki meri odvisna od natančnosti podatkov v bazah. Leta 2009 smo iz registra kmetijskih gospodarstev pridobili 245 intenzivnih nasadov, ki reprezentativno opisujejo vzorec celotne populacije slovenskih nasadov jablan po zastopanosti sort, letniku sajenja in vzgojni obliki. Poskus je obsegal ročne meritve v nasadih z dlančnikom s programsko opremo FK mobile za dlančnik in FK PC aplikacijo za osebni računalnik. Sinhronizirane podatke s terena smo nato v laboratoriju na osebnem računalniku preverili v bazi GERK. Rezultati poizkusa so pokazali uporabnost pa tudi težave razvite programske opreme. Napačnih meritev je bilo 19,6%, kar je preveč za dovolj natančno zgodnjo napoved pridelka jabolk v Sloveniji. Pokazale so se možnosti za izboljšavo načina opravljanja meritev.
Keywords: GPS, jabolka, napoved pridelka, dlančnik, GERK, register
Published: 05.11.2009; Views: 1700; Downloads: 104
.pdf Full text (1,56 MB)

6.
PRIMERJAVA VPLIVA INTEGRIRANE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE JABOLK (Malus domestica B.) NA KAKOVOST IN SKLADIŠČNO SPOSOBNOST PLODOV
Maja Škrinjar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V sadjarskem centru Maribor — poskusna postaja Gačnik smo primerjali vpliv integrirane in ekološke pridelave jabolk (Malus domestica B.) na kakovost in skladiščno sposobnost plodov v enakih talnih in klimatskih pogojih. Primerjali smo odporne sorte 'Santana', 'Topaz' in 'Dalinbel' ter sorto 'Gala', neodporno na bolezni škrlup in plesen. Iz rezultatov je razvidno, da način pridelave ni vplival na kvaliteto in količino pridelka. Vpliv je imel voluhar, ki je nekatera drevesa bolj prizadel in s tem vplival na količino ter kakovost pridelka. V skladišču so se močneje pojavile bolezni v ekološkem načinu pridelave sort 'Santana' in 'Gala'. Pri oceni organoleptičnih lastnosti nismo ugotovili razlik v načinu pridelave.
Keywords: jabolka, integrirana pridelava, ekološka pridelava, pridelek, skladiščne bolezni, degustacija
Published: 13.10.2010; Views: 2369; Downloads: 239
.pdf Full text (794,86 KB)

7.
Spremljanje vegetativne rasti jablan s pomočjo analize slike
Matic Korošec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomskega dela smo leta 2008 izvajali poskus — spremljanje vegetativne rasti jablan z analizo slike. Poskus je potekal na posestvu Benediktinskega dvora, d. o. o., v sadovnjaku v Limbušu. V poskus so bile vključene triletne jablane sort ´Fuji´ in ´Mairac´. Med vegetacijo smo trikrat fotografirali jablane in jim z računalniško analizo fotografije določili listno površino. Ugotavljali smo vpliv obremenitve dreves in terminov fotografiranja na listno površino. Pri sorti ´Mairac´ se je listna površina pri visoko obremenjenih drevesih (3,13 m2) statistično razlikovala od listnih površin pri srednje (3,23 m2) in nizko (3,26 m2) obremenjenih drevesih. Listna površina se je statistično razlikovala pri vseh terminih fotografiranja. 5. junija 2008 je znašala 3,24 m2, 27. junija 2008 3,29 m2 in 28. julija 2008 3,09 m2. Pri sorti ´Fuji´ se je listna površina pri visoko obremenjenih drevesih (3,17 m2) statistično razlikovala od listnih površin pri srednje (3,26 m2) in nizko (3,26 m2) obremenjenih drevesih. Listna površina pri drevesih fotografiranih 27. junija 2008 (3,11 m2) se statistično razlikuje od listnih površin fotografiranih 5. junija 2008 (3,29 m2) in 28. julija 2008 (3,29 m2). Ugotovili smo, da je z metodo računalniške analize slike mogoče določiti listno površino proučevanih dreves, vendar je za vsako naslednjo sorto in velikost dreves potrebno izdelati lasten algoritem.
Keywords: jabolka, vegetativna rast, pridelek, list, listna površina, obremenitev drevesa, digitalna fotografija
Published: 13.10.2010; Views: 1908; Downloads: 88
.pdf Full text (1,97 MB)

8.
Možnost izboljšanja napovedi pridelka jabolk z analizo slike z dodatnim vzorčenjem
Vanja Švagan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zgodnja in natančna napoved pridelka jabolk je izjemnega pomena za organizacijo obiranja, pripravo hladilniškega prostora, odbire sadja za daljše skladiščenje in določanje prodajnih cen in poti, saj je jablana najpomembnejša sadna vrsta v Sloveniji. Leta 2009 smo na širšem sadjarskem območju Slovenije z intenzivno pridelavo jabolk izvajali poskus, v katerega so bile vključene glavne slovenske sorte jabolk: ´Braeburn´, ´Elstar´, ´Fuji´, ´Gala´, ´Idared´, ´Jonagold´ in ´Zlati delišes´. Želeli smo preveriti možnost povečanja natančnosti napovedi pridelka jabolk po metodi analize slik, v katero smo poleg prvega, rednega vzorčenja v juliju dodatno vključili še septembra. Pri izvajanju meritev smo uporabili dlančnik ASUS 565 z vgrajenim GPS sprejemnikom, ki nas je pripeljal do željenega nasada in kamero za fotografiranje dreves. Po zaključenem delu na terenu, smo s pomočjo računalniške analize slike v laboratoriju napovedali pričakovani pridelek. Dobljeni rezultati po sortah so pokazali, da je julijska napoved v povprečju podcenila pridelek za 7 %, septembrska pa ga je nasprotno precenila le še za 2 %. Septembrska napoved je pri 13 pridelovalcih od 21 v povprečju precenila pridelke le za 4 %, medtem ko ga je julijska napoved v povprečju podcenila za 9 %. Rezultati po pridelovalnih območjih so pokazali, da se je septembrska napoved v primerjavi z julijsko izboljšala na pridelovalnih območjih Slovenske gorice, Posavje in Osrednja Slovenija, saj je bila septembrska napoved v povprečju precenjena le za 6 % v primerjavi z julijsko, ki je v povprečju podcenjena za 9 %. Dobljeni rezultati so vzpodbudni, saj nam je uspelo z dodatnim vzorčenjem v septembru pri nekaterih napovedih zmanjšati razliko med napovedanim in tehtanim pridelkom pod 5 %. Kljub temu je še nekaj odstopanj, ki jih pripisujemo specifičnosti posameznih lokacij in jih z univerzalnim pristopom ni možno popolnoma opisati in zajeti v algoritem za napoved.
Keywords: jabolka / dlančnik / GPS / vizualizacija / napoved pridelka
Published: 03.05.2011; Views: 1614; Downloads: 75
.pdf Full text (4,99 MB)

9.
MOŽNOST UPORABE ANALIZE SLIKE ZA OCENO CVETNEGA NASTAVKA IN ŠTEVILA PLODIČEV PRI SORTI 'MAIRAC'
Valentina Kokošinek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V nasadu jablan Sadjarskega centra Maribor v Gačniku smo v letu 2013 s pomočjo metode analize slike želeli natačno napovedati pridelek jabolk sorte ´Mairac´. Poizkušali smo napovedati pridelek z metodo avtomatskega štetja cvetov in ga primerjati z ročnim štetjem. Namen poskusa je bil ugotoviti natančnost digitalnega štetja cvetov in plodičev ter možnost zamenjave dosedanjega ročnega štetja z novejšo metodo analize slike. Poskus smo opravili v štirih razvojnih fazah: rdeči balon, polno cvetenje, T-stadij plodičev in po junijskem redčenju plodičev. Po opravljeni statistični obdelavi podatkov smo rezultate predstavili s Pearsonovim koeficientom linerarne korelacije. Dobljeni rezultati so pokazali, da je znašal Pearsonov koeficient v času rdečega balona r = 0,33, v fazi polnega cvetenja r = 0,37, pri plodčih pred redčenjem r = 0,27 in v fazi plodičev po redčenju r = 0,14. Ugotovili smo, da so enačbe linerne regresije dobro ocenile število socvetij in plodičev v vseh fazah. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da bi po izboljšanju metode analize slike in programa za štetje cvetov in plodičev le-to vpeljali kot bolj učinkovito metodo.
Keywords: jabolka, napoved, cvetovi, plodiči, ´Mairac´
Published: 01.09.2014; Views: 688; Downloads: 102
.pdf Full text (1,86 MB)

10.
MOŽNOSTI MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA BREZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV MA PRIMERU KMETIJSKEGA PODJETJA
Andrej Ocepek, 2014, master's thesis

Abstract: Marketinško komuniciranje je sestavni del vsake organizacije, odnos do marketinškega komuniciranja je različen od organizacije do organizacije. V podjetju, ki ga obravnavamo, je želja po obsežnem marketinškem komuniciranju, hkrati so dvomi v potrebo po marketinškem komuniciranju. Poleg dvoma podjetju primanjkujejo tudi finančna sredstva in kadri za marketinško komuniciranje. Podjetje želi dobre prodajne rezultate in prepoznavnost na trgu. Izdelki so si med seboj različni in enoten jim je le proizvajalec, torej podjetje Meja Šentjur in kampanja »Kupujem slovensko«. Podjetje proizvaja jajca, jabolka in lešnike in jih prodaja preko organizacij do končnih potrošnikov. Končni potrošniki imajo ob svoji odločitvi za nakup širok izbor izdelkov podjetja in izdelkov konkurence. Končne potrošnike je potrebno opozoriti, oziroma pritegniti k nakupu izdelkov podjetja. Podjetje izvaja marketinško komuniciranje s svojimi izdelki, poskuša najti načine za čim več oblik marketinškega komuniciranja. Brez finančnih sredstev so mnoga orodja marketinškega komuniciranja nedostopna, zato išče možne poti do brez proračunsko dostopnih orodij marketinškega komuniciranja. Možnosti marketinškega komuniciranja brez proračuna za marketinško komuniciranje so, vendar minimalne. Brez denarja, vendar z izdelki, je možno marketinško komuniciranja. Potrebna je neke vrste inovativnost, iskanje drugačnosti od ostalih. Izdelki morajo odstopati od konkurence, ker so v prvi bojni črti na prodajni polici za končnega porabnika. Posrednikom je potrebno predstavljati nove možnosti pri skupnem nastopu do končnih porabnikov. Končnih porabnikom je potrebno nuditi čim več informacij o izdelku, o možnosti uporabe izdelka. Vedno je potrebno biti pripravljen za sodelovanje z vsemi javnostmi in na dolgi rok javnosti vračajo naklonjenost podjetju.
Keywords: marketinško komuniciranje, proračun, jajca, jabolka, lešnik
Published: 08.10.2014; Views: 725; Downloads: 51
.pdf Full text (926,72 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica