| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 82
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
11.
RAZVOJ PARAMETROV KAKOVOSTI JABOLK SORT GALA IN FUJI KOT POSLEDICA VPLIVA PROTITOČNE MREŽE IN POLOŽAJA PLODOV V KROŠNJI
Blaž Germšek, 2010, master's thesis

Abstract: V Sadjarskem centru Maribor — Gačnik smo v letu 2007 in 2008 proučevali razvoj parametrov kakovosti in zrelosti jabolk sort Gala/M9 tipa Brookfield in Fuji/M9 tipa Kiku 8 kot posledice vpliva protitočne mreže in položaja plodov v krošnji. Rezultati so pokazali, da plodovi pod črno protitočno mrežo pri obeh sortah dosegajo večjo povprečno maso, manjšo vsebnost topne suhe snovi (0,6 do 1 °Brix), manjši škrobni indeks, medtem ko vpliv mreže na trdoto mesa plodov ni konsistenten (p < 0,05). Rezultati začetnih meritev barve povrhnjice kažejo, da protitočna mreža vpliva na počasnejši začetek razkroja klorofila in formiranja rdečih pigmentov v povrhnjici plodov, vendar se ta vpliv v času optimalne tehnološke zrelosti zmanjša oz. ga v klimatsko ugodnih pogojih v času zorenja pri sorti Gala več ne zaznamo. Potrdilo se je, da ima položaj ploda močnejši in dolgotrajnejši učinek na dinamiko razvoja barve plodov, kot protitočna mreža. Pri obeh sortah je razkroj klorofila v povrhnjici plodov v senčnem delu krošnje počasnejši in v optimalnem roku obiranja glede na standardne parametre zrelosti v razvoju barve pri sorti Gala zaostaja v povprečju 7 dni in pri sorti Fuji 10 dni.
Keywords: Ključne besede: jablana, protitočna mreža, kakovost, položaj plodov
Published: 27.07.2010; Views: 3522; Downloads: 356
.pdf Full text (1,54 MB)

12.
ANALIZA UPORABNOSTI 0,0 RESIDUE PRIDELOVALNEGA PRISTOPA PRI PRIDELAVI JABOLK SORTE JONAGOLD
Boštjan Kristan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Cilj študije je bil ugotoviti, ali je v Sloveniji z omejeno porabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v drugem delu rastne dobe možno pridelati jabolka brez ostankov FFS. Izvedli smo praktični poskus v sadovnjaku (poskusni nasad FKBV), kjer smo imeli dve vrsti pridelave: standardno integrirano pridelavo (IPS), kjer smo izvajali ukrepe varstva rastlin po pravilih obstoječe integrirane pridelave in modificirano integrirano pridelavo (MIPS-0,0 RL), kjer smo izvajali spremenjeno varstvo jablan, in sicer na način, da so bila škropljenja do začetka julija enaka kot pri IP, potem pa smo v MIPS-0,0 RL uporabljali samo pripravke za biotično varstvo. S tem smo želeli zmanjšati koncentracije ostankov FFS v jabolkih ob spravilu pridelka. Med letom smo večkrat analizirali pojav bolezni in škodljivcev. Nato smo ob obiranju določili pridelek, kakovostne razrede jabolk in naredili analizo izgub pridelka. Prav tako smo ob obiranju odvzeli vzorce plodov za analizo ostankov FFS. Rezultati našega poskusa so pokazali, da bi lahko bil MIPS-0,0 RL sistem povsem uporaben.
Keywords: jablana, ostanki pesticidov, varstvo rastlin, bolezni, škodljivci
Published: 13.10.2010; Views: 2132; Downloads: 163
.pdf Full text (187,35 KB)

13.
Vpliv sredstva Basfoliar aktiv na krepitev jablane sorte 'Topaz'
Domen Jaunik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V letih 2007 in 2008 smo na posestvu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede izvedli poskus v ekološkem nasadu jablane sorte 'Topaz' s foliarnim gnojilom Basfoliar aktiv. V vsakem letu je bilo v poskus vključenih 40 nakjlučno izbranih dreves in sicer 20 dreves kontrole in 20 dreves tretiranih s foliarnim gnojilom Basfoliar aktiv. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen vpliv ima pripravek na krepitev rastlin oz. če in koliko se poveča količina in kakovost pridelka v primerjavi z netretiranimi drevesi. Ugotovili smo, da v letu 2007 ni bilo statistično značilnih razlik v količini pridelka in povprečni masi plodov med tretiranimi in netretiranimi drevesi. V letu 2008 pa so imela tretirana drevesa signifikantno večje število plodov, predvsem tistih debeline nad 65 mm.
Keywords: sadjarstvo, ekološka pridelava, jablana sorta 'Topaz', M9, Basfoliar aktiv
Published: 14.10.2010; Views: 3907; Downloads: 273
.pdf Full text (223,91 KB)

14.
Dinamika razvoja plodov jablane na različnih vrstah rodnega lesa
Katja Vrhunec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V letih 2008 in 2009 smo v Sadjarskem centru Maribor-Gačnik ugotavljali, kako različne vrste rodnega lesa vplivajo na dinamiko razvoja plodov različnih sort. Za posamezno sorto so bili izbrani plodovi iz terminalnega lesa, rodnega lesa,ki izrašča iz dvoletnega (dvoletni les)in rodnega lesa,ki izrašča iz triletnega lesa (triletni les).Meritve so bile opravljene v enotedenskih razmikih od začetka junija do obiranja.
Keywords: Jablana, rodni les, premer plodu
Published: 14.10.2010; Views: 1912; Downloads: 131
.pdf Full text (2,75 MB)

15.
VPLIV FORMULACIJE BAKROVIH PRIPRAVKOV NA STOPNJO UČINKOVITOSTI ZATIRANJA JABLANOVEGA ŠKRLUPA Venturia inaequalis (Cooke) Wint.
Suzana Petrovič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V letu 2009 je bil na poskusni postaji Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru izveden poljski poskus, v katerem smo preučevali vpliv različnih bakrovih formulacij (fungicidov in listnih gnojil) na stopnjo učinkovitosti zatiranja jablanovega škrlupa Venturia inaequalis (Cooke) Wint pri 7. sortah jablan (Zlati delišes, Gala, Fuji, Idared, Breaburn, Jonagold in Elstar). Pripravki na podlagi različnih kemičnih oblik bakra so bili uporabljeni v času cvetenja jablan in po njem 14-krat, vsakič v odmerku 200 g Cu++/ha. V poskusu smo imeli pripravke na podlagi snovi Cu-Ca-oksiklorid (standard poskusa), bakrovega sulfata in kompleksov bakra s peptidi, EDTA, sečnino in glukonsko kislino z delnim sistemičnim delovanjem. Poskusne formulacije delno sistemično delujočih listnih gnojil so imele skoraj enak nivo učinkovitosti zatiranja jablanovega škrlupa na listju (63-94 %) in plodovih (74-98 %) kot standardni pripravek na podlagi Cu-Ca-oksiklorida (60-85 % in 72-95 %). Pri zatiranju škrlupa na listju so sistemično delujoči pripravki pri več sortah jablan dali značilno boljše rezultate kot standardna formulacija. Dosežena stopnja učinkovitosti poskusnih formulacij je bila pri različnih sortah jablan značilno različna.
Keywords: formulacije bakrovih fungicidov, jablana, zatiranje, škrlup
Published: 11.01.2011; Views: 1732; Downloads: 177
.pdf Full text (277,55 KB)

16.
POVEZAVA MED RAZLIČNIMI NAČINI OBDELAVE TAL IN NJIHOV VPLIV NA RAST IN RODNOST JABLAN (Malus domestica B.) SORTE 'GALA'
Mitja Strašek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Na posestvu UKC Pohorski dvor smo v letu 2007 izvajali poskus zamenjave uporabe herbicidov v pridelavi jabolk sorte ′Gala′ z alternativnimi metodami obdelave tal. Obravnavanja so predstavljala herbicidni pas v širini 100 cm, ožji herbicidni pas v širini 60 cm, »sendvič« sistem obdelave tal v kombinaciji z naravno ozelenitvijo ter »sendvič« sistem obdelave tal v kombinaciji s posejanimi nizkimi travami. Širina herbicidnega pasu iz 100 cm na 60 cm ni imela pomembnega vpliva na rast in rodnost dreves ter kakovost pridelka. Nega tal po načinu »sendvič« sistema obdelave tal v kombinaciji z naravno ozelenitvijo ali posejanimi travami se potrdi kot primerna zamenjava uporabi herbicidov glede na rodnost in kakovost pridelka, vendar signifikantno zavre vegetativni razvoj mladih dreves pred njihovim vstopom v polno rodnost.
Keywords: jablana, rast, rodnost, kakovost, obdelava tal
Published: 02.09.2011; Views: 2208; Downloads: 260
.pdf Full text (223,96 KB)

17.
Vpliv različnih kalcijevih gnojil na parametre kakovosti pri jablani (Malus domestica Borkh.)
Alenka Kaučič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V letu 2010 smo na posestvu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede izvedli poskus gnojenja s kalcijevimi gnojili (PRP in LITHO KR+) v nasadih jablan sort 'Zlati delišes', 'Braeburn', 'Pinova' in 'Gala' na parceli Nad ribniki 3 in sorti 'Jonagold' na parceli Pod bloki. V poskus je bilo vključenih po 60 dreves posamezne sorte. Obravnavanje je predstavljala kontrola (brez dodatnega gnojenja s Ca gnojili), gnojenje 'PRP sol' v tla + foliarno s 'PRP EBV' in gnojenje s 'LITHO KR+' v tla. Ob obiranju je bil pridelek stehtan, plodovi so bili razvrščeni v kakovostne razrede glede na premer, in sicer pod 70 mm in nad 70 mm, in glede na obarvanost v razrede: 010 %, 1033 %, 3350 % in nad 50 % obarvanih plodov, ter testirani na trdoto mesa plodov, vsebnost suhe snovi, škrobni indeks in vsebnost kislin. Ugotovljeno je bilo, da je uporaba kalcijevega gnojila LITHO KR+ signifikantno izboljšala vigor jablan pri vseh sortah, razen pri sorti 'Zlati delišes'. V količini pridelka med obravnavanji ni bilo ugotovljenih statistično značilnih razlik. Izboljšanje trdote mesa plodov in višji Streifov indeks zrelosti (manj zreli plodovi) ob obiranju sta bila rezultat uporabe gnojila PRP. Uporaba gnojila PRP je pri sortah 'Pinova' in 'Breaburn' rezultirala s signifikantno boljšo obarvanostjo plodov.
Keywords: jablana, kalcij, zrelost, obarvanost plodov, kakovost
Published: 29.06.2011; Views: 3312; Downloads: 249
.pdf Full text (287,66 KB)

18.
Vpliv različnih načinov gnojenja pri jablani (Malus domestica B.) sorte ʹPinovaʹ na rast, rodnost in kakovost pridelka
Mojca Tomše, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V letih od 2005 do 2008 je bila v Sadjarskem centru Maribor v Gačniku izvajana raziskava vpliva gnojenja na rast, rodnost in kakovost pridelka jabolk (Malus domestica B.) sorte ʹPinovaʹ na podlagi M9. Proučevan je bil vpliv kombinacij količin dušičnih, fosforjevih in kalijevih gnojil. Gnojili smo z gnojili 222 kg/ha KAN-a, 570 kg/ha DC Hypercorna in 200 kg/ha Kalijevega sulfata ter kasneje dognojevali s 111 kg/ha KAN-a. V poskus smo vključili 10 obravnavanj (1 - NPK, 2 - NP, 3 - NK, 4 - NPK + N, 5 - NP + N, 6 - NK + N, 7 - NPK + 2 x N, 8 - NP + 2 x N, 9 - NK + 2 x N, 0 - brez gnojenja), ki so bila postavljena po sistemu naključnih skupin v štirih ponovitvah. Proučevali smo vegetativne (prirast debla in poganjkov) in generativne parametre (količino in kakovost pridelka). Prirasti debel in dolžine poganjkov so se spreminjali glede na leto. Povečevanje gnojenja z dušikom pa ni vplivalo na vegetativno rast. Različni načini gnojenja niso vplivali na količino in kakovost pridelka (p ‹ 0,05). Rezultati meritev trdote mesa, suhe snovi in skupnih kislin se niso statistično razlikovali, razlike so se pokazale med posameznimi leti.
Keywords: jablana, gnojenje, rast, rodnost, kakovost
Published: 27.06.2011; Views: 2408; Downloads: 171
.pdf Full text (401,47 KB)

19.
Vpliv foliarnega gnojenja s kalcijem pri jablani (Malus domestica B.) sorte Braeburn na kakovost plodov
Sandra Makovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V mladem nasadu jablan sorte »Braeburn« v Limbušu pri Mariboru na lokaciji Marles smo v letu 2010 proučevali vpliv kalcijevih foliarnih gnojil na pridelek. V proučevanje smo vključili naslednja foliarna gnojila: Protifert kalcij, LabiMovical, Basfoliar Combi-Stipp, Algo-Plasmin, HortyCa-Korektor, Horty-Ca BIO, Calciogren, Lithovit Forte, Coralite Kr+, Coralite foliar in kontrolo. Rezultati poskusa so pokazali, da so kalcijeva foliarna gnojila vplivala na povečanje trdote plodov, višjo vsebnost topnih suhih snovi in nižji škrobni indeks. Najvišjo trdoto (8,64 kg/cm2) smo izmerili pri plodovih, ki smo jih foliarno gnojili s Coralite foliar, najvišjo vsebnost topnih snovi (54,43 % Brix) pa pri plodovih, ki smo jih foliarno gnojili z Algo-Plasmin
Keywords: jablana, gnojenje, kalcij, pridelek, kakovost
Published: 27.06.2011; Views: 2974; Downloads: 97

20.
Vpliv oveska in odmerka dušika na parametre zrelosti in kakovosti pridelka jablan (Malus domestica B.) sorte Fuji
Zoran Pukšič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Leta 2005 smo na posestvu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (UKC Pohorski dvor) ugotavljali vpliv interakcije gnojenja z različnimi odmerki dušika (60 kg N/ha, 75 kg N /ha, 90 kg N/ha) in različnimi oveski (nizek – 25 do 35 plodov, srednji – 55 do 65 plodov ter visok – 90 in več plodov na drevo) na parametre zrelosti in kakovosti pridelka jablan sorte´Fuji´. Devet obravnavanj je predstavljalo kombinacije različnih odmerkov dušika in oveskov. Rezultati raziskave vpliva posameznega dejavnika so pokazali signifikanten vpliv gnojenja na trdoto mesa plodov (TMP) ter oveska na vsebnost skupnih titracijskih kislin (TK) in topne suhe snovi (TSS). Večanje odmerka dušika se je odrazilo v zmanjšani trdoti mesa plodov, večanje oveska pa v zmanjšanju skupnih titracijskih kislin. Interakcija testiranih dejavnikov je pokazala izrazit vpliv na proučevane parametre zrelosti in kakovosti (TMP, TSS, TK, sočnost), razen na povprečno maso plodov. Kot najuspešnejša glede kakovosti pridelka se je pokazala kombinacija srednjega oveska z nizkim in srednjim odmerkom dušika.
Keywords: jablana, ovesek, dušik, zrelost, kakovost
Published: 27.06.2011; Views: 2090; Downloads: 141
.pdf Full text (296,77 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica