| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 44
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju v Sloveniji
Nina Jug, 2019, master's thesis

Abstract: Nenehne spremembe, ki jih povzroča hitra in stalna rast informacij, tehnologije, konkurenca in razvoj na vseh področjih našega življenja, zahtevajo od posameznikov, da se stalno in nenehno izobražujejo in izpopolnjujejo. Vseživljenjsko učenje je postalo potreba za preživetje, znanje pa dominantna konkurenčna prednost in ključ do uspeha posameznika ter navsezadnje tudi organizacije, kar vpliva na pojavljanje vedno večjega razkoraka med potrebami trga dela in formalno pridobljenim znanjem. Strokovni delavci se v svojem vsak dan, dandanes vse bolj soočajo z zelo hitrimi spreminjajočimi se potrebami, ki zahtevajo novo znanje, nove nize kompetenc in nove pristope k poučevanju. Zato se mora poklicna pot vsakega strokovnega delavca nenehno prilagajati v smeri doseganja boljših rezultatov udeležencev izobraževanja. V prvem delu magistrskega dela smo prikazali teoretične osnove izobraževanja odraslih v Sloveniji, predstavili smo razlike med andragogiko in pedagogiko. Opisali smo tudi andragoški ciklus, katerega poimenujemo tudi izobraževalni ciklus, s katerim se označuje zaporedje faz, ki so značilne za proces izobraževanja odraslih. V prvem delu teoretičnega dela smo na kratko opisali tudi izobraževalne programe za odrasle v Sloveniji, višje strokovno izobraževanje ter Skupnost VSŠ. V nadaljevanju teoretičnega dela smo predstavili osnove izpopolnjevanje, profesije in profesionalizma. Predstavili smo pet modelov profesionalnega razvoja pedagoško-andragoških delavcev, ki so sicer zelo enodimenzionalni in pomanjkljivo povezujejo vse dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj strokovnih delavcev, a nam vseeno teoretično konkretizirajo elemente različnih stopenj profesionalnega razvoja. Ker menimo, da so kakovostno in sistematično izobraženi ter usposobljeni strokovni delavci ključ do dobrih rezultatov, smo pripravili analizo odnosa strokovnih delavcev do izpopolnjevanj, njihovo udeležbo in dojemanje različnih vidikov izpopolnjevanja. Raziskava je pokazala, da med mlajšimi in starejšimi strokovnimi delavci ni razlik v želji po dodatnem izpopolnjevanju ter, da v Sloveniji primanjkuje kvalitetnih programov izpopolnjevanj. Kot glavno ugotovitev zaključnega dela lahko navedemo, da je opolnomočenje skozi izpopolnjevanja in usposabljanje tisto, kar lahko strokovnim delavcem in tudi izobraževalcem odraslih pomaga na njihovi poklicni poti tako najhitreje kot tudi najopaznejše. Posebno pozornost je potrebno nameniti predvsem tistim posameznikom, ki kažejo največjo potencial, samoiniciativnost in so najboljši na poti, da postanejo najboljši izobraževalci.
Keywords: Strokovni delavci, izpopolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje, vseživljenjsko učenje
Published: 14.01.2020; Views: 400; Downloads: 85
.pdf Full text (1,69 MB)

2.
VLOGA IN MOČ RAVNATELJA V PROCESU UVAJANJA NOVOSTI - SISTEMATIČNO PRIPRAVLJENEGA INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE V JAVNI OSNOVNI ŠOLI
Jana Zadravec, 2016, master's thesis

Abstract: Slovenska javna osnovna šola je zadnjo veliko spremembo doživela z uvedbo devetletne osnovne šole, ki jo je pričela uvajati v šolskem letu 1999/2000. Poleg ostalih, vstopajo v javno osnovno šolo tudi učenci s posebnimi potrebami, med katere štejemo učence z najrazličnejšimi boleznimi in motnjami, pa tudi nadarjene ter dvojno izjemne učence. Vsi ti v procesu vzgoje in izobraževanja, ob učiteljih in vzgojiteljih, potrebujejo pomoč strokovnjakov, ki jim nudijo dodatno socialno, čustveno in izobraževalno podporo. Z njimi tako delajo specialni in socialni pedagogi, defektologi, psihologi, logopedi in drugi. Vsi omenjeni strokovni delavci, pa tudi učitelji in vzgojitelji morajo, da bi svoje delo opravljali profesionalno, skrbeti za stalno izobraževanje ter izpopolnjevanje svojega znanja in usposobljenosti. Izvajanje osnovnega programa (pouk) v javnih osnovnih šolah, dodatne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih, aktivnosti v okviru posameznega predmetnega področja, vzgoja, sodelovanje s starši in drugo, so vsakodnevne naloge strokovnih delavcev v osnovni šoli. Zaradi vsega naštetega so le-ti izjemno obremenjeni. Zavedati se je treba, da morajo ob tem zadovoljevati še mnoge druge potrebe svojih učencev ravnateljev, staršev, lokalnega okolja in drugih. Ne pozabimo, da imajo strokovni delavci še lastne profesionalne cilje h katerim strmijo. Vse to je bil razlog za odločitev raziskovanja o izobraževanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki zagotavljata stalno strokovno delo in primerno usposobljenost za delovanje na različnih vzgojno izobraževalnih področjih. Raziskovanje uvedbe sistematičnega internega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v javni osnovni šoli je navrglo ugotovitev, da je vloga ravnatelja v tem procesu izjemnega pomena, njegova moč pa izhaja iz različnih virov, največkrat vzora. Obstoj internega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v javni osnovni šoli je bilo mogoče dokazati z anketiranjem ravnateljev; dokazov za obstoj sistematičnega internega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v slovenski javni osnovni šoli, pa kljub zagotavljanju nekaterih ravnateljev, da se izvajajo, ni bilo mogoče najti. Sistematično interno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev se mora namreč izkazati kot sistem, ki vsebuje nekatere obvezne sestavine: načrtovanje, izvedbo, evalvacijo in dokumentiranje izobraževanja in izpopolnjevanja. Sistematično interno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na kvalitetni prenos znanja in posledično višjo stopnjo izobraženosti strokovnih delavcev, posredno pa vplivajo na kvalitetnejše delo učencev, pozitivno delovno klimo ter lažje sodelovanje s starši in lokalnim okoljem. Ob tem lahko strokovni delavci zadovoljujejo lastne cilje, znižajo se stroški izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev, prav tako ne prihaja do izpada vzgojno izobraževalnega procesa zaradi izostankov strokovnih delavcev z delovnega mesta. Model sistematičnega internega izobraževanja strokovnih delavcev, ki je nastal na podlagi teoretičnih izsledkov in lastne raziskave je pripravljen tako, da ga lahko ob nekaterih prilagoditvah, uporabijo vse slovenske javne osnovne šole. Uvajati ga morajo ravnatelji javnih osnovnih šol, v sodelovanju z delovno skupino strokovnih delavcev. Ravnatelj pa je odgovoren tudi za načrtovanje, motivacijo, izvedbo, evalvacijo in dokumentiranje sistematičnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev.
Keywords: interno izobraževanje in izpopolnjevanje, sistematičnost, javna osnovna šola, strokovni delavci, profesionalna rast, načrtovanje, evalvacija, dokumentiranje
Published: 16.12.2016; Views: 764; Downloads: 110
.pdf Full text (1,49 MB)

3.
Pregled postopkov za pridobitev strojevodskega spričevala
Damir Frank, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomske naloge je bil predvsem v tem, da se bodočim kandidatom za strojevodjo v Republiki Sloveniji, kot polnopravni članici Evropske unije na enem mestu predstavi: • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za strojevodjo, • proces izobraževanja in usposabljanja za strojevodjo, • pogoje za pridobitev dovoljenja za strojevodjo in dopolnilnega spričevala za strojevodjo, • izpopolnjevanje za strojevodjo. Sama diplomska naloga vsebinsko sestoji iz dveh delov to je teoretičnega in raziskovalnega, pri čemer so v prvem-teoretičnem delu naloge predstavljeni pojmi izobraževanje, kot osrednji pojem, usposabljanje in izpopolnjevanje. V teoretičnem delu naloge je predstavljena tudi zgodovina in pomen izobraževanja v organizaciji v Sloveniji po drugi svetovni vojni, pri čemer je eno podpoglavje namenjeno izobraževanju na železnicah. Predstavitev podjetja SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o. smo umestili na začetek raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu naloge pa smo predstavili proces strokovnega usposabljanja za strojevodjo v Republiki Sloveniji po implementaciji Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta v slovenski pravni red.
Keywords: Strojevodja, izobraževanje, strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje, dovoljenje za strojevodjo, dopolnilno spričevalo za strojevodjo.
Published: 14.11.2016; Views: 940; Downloads: 95
.pdf Full text (5,78 MB)

4.
Ureditev strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja na področju detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Damjana Juhart, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava ureditev strokovnega usposabljanja kandidatov za detektive. Zakon o detektivski dejavnosti iz leta 2011 določa, da se posamezniki, ki bi želeli opravljati poklic detektiva, obvezno predhodno strokovno usposobijo po določenem programu. V letu 2013 je bil prvič izveden program strokovnega usposabljanja. Glavne pripombe na program usposabljanja so, da kandidati na usposabljanju še vedno ne prejmejo dovolj praktičnih znanj. Analiza programa strokovnega usposabljanja namreč pokaže, da gre za zelo kratke oblike usposabljanja. Program ni dovolj celovit, obsežen in časovno ustrezen. Ravno zaradi tega je tudi vsebinsko precej skop. Mnenja glede možnih sprememb so podali tudi detektivi in predavatelji na strokovnem usposabljanju. Med predlogi so povečanje časovnega obsega usposabljanja in dopolnitev le-tega s praktičnim udejstvovanjem, delovne izkušnje kot pogoj za opravljanje detektivske dejavnosti in obvezno pripravništvo kandidatov. Iz raziskave, opravljene za potrebe magistrskega dela, izhaja, da se težava pri prenosu teorije v prakso največkrat pojavi pri mlajših kandidatih in kandidatih brez predhodnih izkušenj s podobnih področij. Zato smo predstavili predlog, da bi na Fakulteti za varnostne vede pripravili študijski program, ki bi študente pripravil na detektivski poklic. Takšen predlog ima kar nekaj prednosti. Zaradi povečanja časovnega obsega bi lahko namreč vse predmete dodobra predstavili in program dopolnili z zadostnim naborom uporabnih znanj ter s praktičnim udejstvovanjem v obliki raznih vaj. Prav tako bi lahko določili obvezno študijsko prakso, kjer bi študentje pridobili izkušnje s terena. Predlogi, ki smo jih predstavili, so osnova za razmislek o spremembah na področju strokovnega usposabljanja kandidatov za detektive, ki bi prinesle želene spremembe.
Keywords: detektivska dejavnost, detektivi, izpopolnjevanje, usposabljanje, pripravništvo, detektivski izpiti, Slovenija, magistrska dela
Published: 05.10.2016; Views: 926; Downloads: 129
.pdf Full text (1,13 MB)

5.
USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
Janez Kraner, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Povzetek Današnje poslovno okolje kot tudi okolje, v katerem deluje javna uprava, se nenehno spreminjata. Tako se javni uslužbenci na vseh hierarhičnih ravneh srečujejo s spremembami zakonodaje in čedalje večjo zahtevnostjo strank po kvalitetnem in učinkovitem delovanju javne uprave. Na takšne spremembe se lahko profesionalno odzovejo samo strokovno usposobljeni javni uslužbenci, ki so pripravljeni in sposobni svoje znanje nenehno posodabljati in nadgrajevati. Vsled tega je nujno potrebna preobrazba javne uprave, v smislu, da tudi organizacije v sestavi javne uprave postanejo “učeče se organizacije”. V diplomskem delu smo se osredotočili na področje usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v občinski upravi Občine Hrastnik. Ugotovili smo, da Občina Hrastnik trenutno nima izdelanega letnega načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v smislu dokumenta, kot ga predvideva zakon. Kljub temu pa vsako leto v proračunu planira sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, v višini 3.000 €. Ugotovili smo tudi, da management in zaposleni zelo dobro poznajo zakonsko podlago za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev in se zavedajo pomembnosti pridobivanja in prenosa novega znanja za profesionalno delovanje občinske uprave. Podatke smo pridobili iz primarnih in sekundarnih virov. Podatke iz primarnih virov smo obdelali z Excel programom.
Keywords: - učeča se organizacija, - usposabljanje, - izpopolnjevanje, - management znanja, - načrt izobraževanja, - usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev
Published: 29.02.2016; Views: 643; Downloads: 123
.pdf Full text (1,41 MB)

6.
DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU NA OŠ OREHEK KRANJ
Tajda Fajfar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes je izobraževanje zaposlenih v podjetjih zelo razširjeno in tudi zelo pomembno. Zaposleni se izobražujejo zase in za podjetje, v katerem so zaposleni. Podjetja le tako lahko napredujejo in so v koraku s časom. Uspešno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje pa je odvisno od različnih dejavnikov. V raziskavi smo poskušali ugotoviti, kateri dejavniki najmočneje vplivajo na uspešnost izobraževanja. Diplomsko delo govori o teorijah izobraževanja, o usposabljanjih in izpopolnjevanjih in tudi o raziskavi na OŠ Orehek Kranj. V teoretičnem delu smo poskušali predstaviti kaj je izobraževanje, vrste izobraževanj, oblike in metode izobraževanj. Kasneje smo se usmerili na zunanje izvajalce izobraževanj. Sledile so vrste izobraževanj, konkretno seminarji. Pregledali smo si tudi katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev. Sledila je predstavitev ustanove oziroma organizacije OŠ Orehek Kranj, v kateri smo izvajali raziskavo. Na kratko smo opisali tudi organe upravljanja in strokovne organe šole. Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, kakšno je zanimanje za nadaljnje izobraževanje na OŠ Orehek Kranj. Predvsem smo se osredotočili na to, ali se učitelji oziroma delavci v večji meri odločajo za izobraževanje s svojega strokovnega področja ali s področja metod poučevanja in dela z učenci. Zaposlene smo povprašali, kako je s finančnimi sredstvi za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje. Mislimo, da je izobraževanje ključen dejavnik za uspešen osebni in poslovni razvoj, zato bi moralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nameniti več sredstev v ta namen. Na koncu smo podali predloge za rešitev obravnavane problematike.
Keywords: izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, zaposleni, osnovna šola, vzgoja
Published: 03.09.2014; Views: 1503; Downloads: 118
.pdf Full text (1,49 MB)

7.
IZOBRAŽEVANJE, STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V POŠTI SLOVENIJE, d.o.o., S POUDARKOM NA USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH NA POGODBENIH POŠTAH
David Vincekovič, 2014, master's thesis

Abstract: Zaposleni so največji kapital vsake organizacije, vendar je potrebno v ta kapital investirati, torej je potrebno zaposlene razvijati. Za to, da lahko zaposleni svoje zmožnosti optimalno in najbolje koristi in daje organizaciji, v kateri deluje največ, mora biti pravilno izobražen, usposobljen in kasneje umeščen v nadaljevalno strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje, usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje spada pod razvoj zaposlenih, ki pa mora biti v organizaciji pravilno obravnavan in implementiran. Razvoj zaposlenih je ključnega pomena za organizacije, saj lahko le tako ohranjajo konkurenčnost ali celo prednost pred konkurenco na trgu v katerem delujejo. Dobro vpeljan zaposleni močno vpliva na uspešnost celotne organizacije. Za uspešen razvoj zaposlenih morajo organizacije vnaprej sistematično pripraviti načrte izobraževanja, usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja, saj je lahko le na tak način program izbranega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja uspešen in učinkovit tako za posameznika, ki se ga udeleži, kot za organizacijo, v kateri deluje. Magistrska naloga obravnava izobraževanje, usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje v Pošti Slovenije d.o.o. z dodanim poudarkom na usposabljanju zaposlenih na pogodbenih poštah. Magistrska naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela. Prvi del se nanaša na analitični pregled literature, povezana z našo temo, in empirični del, v katerem smo s pomočjo raziskave predstavili rezultate statističnih analiz trditev. V teoretičnem delu je predstavljen management človeških virov, človeški viri in razvoj zaposlenih z vidika različnih domačih in tujih avtorjev . V empiričnem (raziskovalnem) delu smo najprej predstavili Pošto Slovenije d.o.o. in nove organizacijske oblike pošt – tako imenovane pogodbene pošte. Raziskava je bila razdeljena na dva dela (splošni seminar in strokovni seminar), po katerih smo med udeležence razdelili na vsakem delu merski instrument, s pomočjo katerega smo prišli do želenih podatkov. Na podlagi opravljene analize smo potrdili vseh sedem zastavljenih hipotez. Sklep zajema ključne misli in ugotovitve, ki smo jih ugotovili med izdelavo magistrske naloge. Na koncu smo prav tako podali predloge za izboljšavo mnenj respondentov o usposabljanju, ki jih podjetje lahko uporabi pri prihodnjih usposabljanjih.
Keywords: Management človeških virov, razvoj zaposlenih, usposabljanje, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje, pogodbene pošte
Published: 20.08.2014; Views: 1859; Downloads: 261
.pdf Full text (2,19 MB)

8.
ANALIZA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH V SLOVENSKI POLICIJI
Damjan Volavšek, 2012, master's thesis

Abstract: V Sloveniji je policija vladna organizacija, ki skrbi za vzdrževanje reda in miru, ter uveljavljanje sprejetih zakonov in predpisov. Na tej podlagi izvaja kot represivni organ mnogo različnimi nalog, s čimer posledično mnogokrat posega tudi v človekove pravice in svoboščine. Njeno delo je zaradi vrste dela in medijske izpostavljenosti pod stalnim nadzorom tako pristojnih služb, kot tudi vseh prebivalcev Slovenije oz. javnosti nasploh. Da bi lahko zaposleni v policiji izvajali svoje naloge v skladu s svojim poslanstvom, predvsem pa strokovno in zakonito, se morajo vseskozi izobraževati, usposabljati in izpopolnjevati. V današnjem turbulentnem času, polnem novitet in sprememb, bo le dobro usposobljen uslužbenec policije uspešno in učinkovito izvajal zaupane mu naloge, s čimer bo skrbel za varnost vseh državljanov Republike Slovenije in družbe nasploh. Policija se zgoraj navedenih dejstev dobro zaveda, zaradi česar organizacijsko gledano tudi dobro skrbi za področje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja svojih zaposlenih. V magistrski nalogi smo se v teoretičnem delu najprej osredotočili na pomen in vlogo vseh zaposlenih v policiji kot organizaciji, pri čemer je bil poudarek na njihovem usposabljanju in izpopolnjevanju. Po umestitvi policije v sistem državne uprave in predstavitvi Ministrstva za notranje zadeve kot višje inštance v omenjenem državnem aparatu, smo nekoliko podrobneje predstavili policijo in njeno organiziranost. Področje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ima v policiji posebno mesto, kar nedvomno dokazuje Policijska akademija, ki kot najvišja notranje organizacijska izobraževalna ustanova v policiji, bdi nad celotnim izobraževanjem vseh zaposlenih v policiji. Njeno poslanstvo je načrtovanje in izvajanje skoraj vseh izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj v policiji. V okviru predstavitve Policijske akademije smo se podrobneje osredotočili na Center za izpopolnjevanje in usposabljanje kot del Policijske akademije, ki ima pomembno vlogo pri procesu usposabljanj in izpopolnjevanj, saj skrbi za kvalitetno in strokovno usposabljanje vseh zaposlenih v policiji. Po omenjeni predstavitvi smo podrobneje analizirali področje usposabljanj in izpopolnjevanj v policiji v obdobju od 2008 do 2010. Zaradi lažje predstave delovanja policije, predvsem pa celotnega sistema usposabljanj in izpopolnjevanj, smo se najprej osredotočili na strukturo kadrov v policiji in njihovo fluktuacijo. Glede na vrsto dela ki ga zaposleni opravljajo, ima raznolikost kadrov velik vpliv na vrste in oblike usposabljanj in izpopolnjevanj. V tej povezavi smo glede na strokovna področja dela policije analizirali število udeležencev na izvedenih usposabljanjih in izpopolnjevanjih v obravnavanem časovnem obdobju. Enako smo za isto časovno obdobje analizirali tudi število izvedb programov različnih oblik usposabljanj in izpopolnjevanj po strokovnih področjih dela policije. Brez ustreznih finančnih sredstev namenjenih za usposabljanje in izpopolnjevanje le tega seveda ni mogoče izvesti, zato smo analizirali tudi to področje, v povezavi celotnega procesa usposabljanj in izpopolnjevanj pa smo analizirali tudi zadovoljstvo udeležencev posameznih vrst izvedenih programov usposabljanj in izpopolnjevanj. Teoretični del magistrskega dela smo zasnovali na osnovi dostopne literature s področja izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ter področja delovanja Ministrstva za notranje zadeve in policije z njenimi notranje organizacijskimi enotami. Predstavitev Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Policijske akademije in Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje smo zasnovali na podlagi javno dostopnih podatkov tako v fizični kot spletni obliki. Podrobnejšo opredelitev Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje smo povzeli po predstavitveni strani na internetu, ter pridobljenih internih gradivih policije. Podatke za opravljeno analizo podatkov smo črpali iz letnih poročil dela policije, poročil o izpopolnjevanjih in usposabljanjih po področjih dela
Keywords: policija, usposabljanje, izpopolnjevanje, človeški viri, kadri, razvoj, center za izpopolnjevanje in usposabljanje.
Published: 25.01.2013; Views: 1722; Downloads: 301
.pdf Full text (5,13 MB)

9.
TRENIRANJE NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU MERCATOR, D.D.
Darinka Penko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Temeljne značilnosti današnjega časa so nenehne spremembe in vedno hitrejši razvoj. Podjetja, ki le sledijo oziroma poskušajo s posnemanjem slediti razvoju, so dolgoročno obsojena na neuspeh. Znanje ima vedno večji pomen in omogoča posamezniku ter podjetju oceniti nove situacije in obvladovati spremembe. Podjetja, ki vlagajo v znanje in usposobljenost zaposlenih, se zavedajo, da bodo le tako uspešna in bo to njihova konkurenčna prednost pred ostalimi. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnih osnovah smo predstavili znanje in treniranje kot obliko prenosa znanja. V raziskovalnem delu smo predstavili Mercator, njegovo dejavnost in vizijo. Predstavili smo organiziranje trenerske mreže. Za ugotovitev stanja na področju delovanja trenerske mreže smo opravili anketo. Vprašalnike smo razdelili vodjem Mercatorjevih centrov, poslovodjem prodajaln in trenerjem. Zanimalo nas je, ali je trenerska mreža učinkovit in dober način prenašanja znanja na prodajalce, ali trenerji prispevajo k razvoju storilnosti in ali so udeleženci po končanem individualnem treniranju usposobljeni za samostojno delo. Cilj raziskave je bil vpogled v stanje trenerske mreže, opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ter predlagati izboljšave za večjo učinkovitost trenerske mreže.
Keywords: izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje, znanje
Published: 09.11.2012; Views: 1340; Downloads: 76
.pdf Full text (1,63 MB)

10.
TEHNIKA GIBANJA IGRALCEV MLAJŠIH KATEGORIJ BREZ ŽOGE V NOGOMETU
Aleksander Magdič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu "Tehnika gibanja v nogometu brez žoge" želim približati, pojasnti in predložiti nekaj rešitev vseh mogočih problemov pri delu nogometnih trenerjev, ki delajo z mladimi nogometašimi. Pomembnosti tehnike gibanja brez žoge ni potrebno posebej izpostavljati, saj vsi vemo, da je prav ta tehnika osnova za nadgradnjo v vseh športih. Predstavil bom vsa gibanja v nogometu, metodiko dela, teoretično (in praktično izvedljivo) obdelal postopnost pri usposabljanju in izpopolnjevanju. Potrudil sem se, da v delu podrobno, s pomočjo razpredelnic, skic in vaj, prikažem in predložim načine, na katere se lahko pozitivno reši vsak problem, vezan na tehniko gibanja brez žoge. Vem, da imajo kolegi trenerji svoje načine dela, ki so vsekakor odvisni od številnih notranjih in zunanjih dejavnikov. Želel bi jim pomagati in olajšati njihova prizadevanja, da bi uspešno rešili osnovni segement tehnike v nogometu. Zato sem v diplomski nalogi prikazal, da je gibanje igralca brez žoge ena najpomembnejših prvin za uspešno igro.
Keywords: usposabljanje in izpopolnjevanje, tehnika gibanja igralcev, načrtovanje in izvajanje, učenje.
Published: 13.07.2012; Views: 2312; Downloads: 264
.pdf Full text (1,18 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica