| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 83
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
61.
EKONOMSKI IN TEHNIČNI VIDIK ENERGETSKE SANACIJE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V KAMNICI
Denis Slanič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava energetsko učinkovito sanacijo stanovanjskih stavb kot okoljsko upravičeno investicijo in temu primerne ukrepe, s katerimi pozitivno vplivamo na učinkovito rabo energije v stavbah in posredno tudi na kakovost bivanja. V diplomski nalogi je predstavljen večstanovanjski objekt v Kamnici za katerega se na podlagi analiz in ugotovitev izdela predlog energetske sanacije toplotnoizolacijskega ovoja stavbe. Skladno z novim Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES2) je izračunana energetska bilanca objekta pred in po sanaciji ter predlagana rešitev ogrevanja s koriščenjem obnovljivih virov energije. V primerjavi z obstoječim energetskim stanjem objekta je izdelana ekonomska analiza vseh ukrepov, ki kot rezultat navaja predvideni prihranek energije pri ogrevanju in s tem dokazuje ekonomsko upravičenost investicije.
Keywords: energetska sanacija, stroškovno učinkoviti ukrepi, toplotna izolacija, obnovljivi viri energije
Published: 14.09.2011; Views: 2034; Downloads: 207
.pdf Full text (3,04 MB)

62.
LINIJSKI TOPLOTNI MOST OB ODPRTINAH V OVOJU LAHKIH KONSTRUKCIJ
Klara Pucko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava izračun toplotnih mostov na stiku okenskega okvirja in lahke konstrukcije. Predstavljene so vrste ter načini vgradnje toplotne izolacije glede na izbrano konstrukcijo. Podrobneje je razčlenjen del standarda SIST EN ISO 10211, ki je najpomembnejši za izračun. Obravnavana sta dva različna sistema vgradnje: (1) klasična vgradnja brez žaluzij ali rolet in (2) detajl vgradnje skritih žaluzij. Izračun temelji na sedaj veljavnem slovenskem standardu za izračun toplotnih mostov SIST EN ISO 10211 in je opravljen s pomočjo računalniškega programa AnTherm, ki omogoča tudi vizualizacijo in prikaz porazdelitve površinskih temperatur ter gostote toplotnega toka. Na koncu je podana primerjava med obema primeroma in predlogi določenih izboljšav.
Keywords: toplotna izolacija, toplotni most, toplotna prevodnost, površinska temperatura, gostota toplotnega toka, standard SIST EN ISO 10211, program AnTherm
Published: 05.09.2011; Views: 2786; Downloads: 440
.pdf Full text (3,71 MB)

63.
Primerjava različnih metod izolacije DNA pri bezgu (Sambucus spp.)
Eva Leopold, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Cilj študije je bil ugotoviti, katere izolacije DNA so kvalitativno, časovno in stroškovno najbolj smotrne za uporabo. V raziskave smo vključili štiri različne metode izolacije DNA, in sicer klasično CTAB metodo ter tri metode izolacije s kompleti: Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega), Total DNA Purification Kit (Invitrogen) in avtomatsko metodo izolacije z napravo QIAcube (Qiagen) in kompletom DNeasy plant Mini Kit (Qiagen). Vzorce bezga (Sambucus spp.) smo v letih 2010 in 2011 izolirali v laboratoriju za genetiko Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Izhodiščni material bezga je bil iz narave, iz rastlinjaka in iz tkivnih kultur. Izolirano DNA smo pogledali na agaroznem gelu in fluorometrično izmerili koncentracijo DNA. Po statistični obdelavi podatkov smo ugotovili, da metoda izolacije statistično značilno vpliva na kakovost in donos izolirane DNA, hkrati pa sta kakovost in donos povezana s stroški izolacije. Pri dražjih metodah izolacije je izolirana DNA bolj kakovostna, donos izolirane DNA pa nižji. Časovno je izolacija DNA z že pripravljeni kompleti precej krajša, stroškovno pa dražja v primerjavi z uveljavljeno in pogosto uporabljeno metodo CTAB.
Keywords: izolacija DNA/ bezeg/ Sambucus spp.
Published: 27.06.2011; Views: 3134; Downloads: 439
.pdf Full text (2,09 MB)

64.
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA OKUŽENEGA Z VANKOMICIN REZISTENTNIM ENTEROKOKOM
Tina Kašič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Bolnišnične okužbe, povzročene z VRE, predstavljajo po vsej Evropi pomemben javnozdravstveni problem. Prenos in širjenje VRE lahko preprečimo z ustreznimi ukrepi. Mednje sodijo osamitev bolnikov, koloniziranih z VRE, upoštevanje higienskih predpisov (razkuževanje rok, uporaba zaščitnih sredstev), čiščenje in razkuževanje neposredne bolnikove okolice, predmetov in opreme, izobraževanje zaposlenih ter pravilna uporaba antibiotikov. Diplomsko delo zajema opis širjenja VRE po svetu in pri nas, ustrezne ukrepe za preprečevanje prenosa VRE in pomembno vlogo medicinske sestre pri obravnavi okuženega pacienta. V raziskavi, ki smo jo izvedli na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, smo ugotavljali znanje medicinskih sester o okužbi VRE in o zaščitnih ukrepih. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji, anketo smo izvedli z anketnim vprašalnikom. Ugotovili smo, da imajo medicinske sestre z daljšo delovno dobo več znanja o okužbi z VRE, načinu prenosa ter zaščitnih ukrepih ter kažejo manj strahu pred okužbo z VRE kot medicinske sestre s krajšo delovno dobo.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: vankomicin rezistentni enterokok - VRE, zdravstvena nega, pacient, okužba, izolacija, medicinska sestra
Published: 11.05.2010; Views: 4208; Downloads: 817
.pdf Full text (871,88 KB)

65.
VPLIV IZOLACIJE NA PACIENTA V ČASU HOSPITALIZACIJE
Špela Unuk, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je preučiti vpliv izolacije na pacienta v času hospitalizacije. V teoretičnem delu diplomskega dela opišemo izolacijo, namen izolacijskih ukrepov, kategorije in vrste izolacij, ter ukrepe za preprečevanje prenosa okužb. Opišemo odnos zdravstvenega osebja do pacienta kot subjekta ali objekta v izolaciji, predstavimo pacienta v izolaciji ter opišemo njegovo socializacijo, občutke, psihično počutje in skrbi, ki ga v izolaciji obremenjujejo. Vključimo vpliv okolja in dejavnike osebnosti kot razlog pozitivnih oziroma negativnih posledic izolacije. V empiričnem delu diplomskega dela analiziramo 44 anketnih vprašanj, na katere je podalo svoje mnenje 60 anketiranih pacientov, hospitaliziranih v izolaciji, na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani. Z raziskavo smo želeli ugotoviti pozitivne razloge pacientovega spoprijemanja z izolacijo, ter vzroke negativnih čustvenih reakcij: zaskrbljenost, spremenjeno obnašanje, nesodelovanje, razdražljivost.Na podlagi rezultatov smo prišli do zaključka, da so pacienti z daljšim obdobjem izolacije bolj izpostavljeni tveganju za duševne spremembe, ravno tako oslabijo odnosi s svojci. Pacienti s časovno krajšim obdobjem v izolaciji sprejemajo izolacijo drugače — pozitivno,imajo upanje, medtem ko časovno daljša izolacija pacientu razblinja upanje v ozdravitev.
Keywords: izolacija, zdravstveno osebje, pacient, vpliv izolacije, spoprijemanje z izolacijo.
Published: 24.12.2009; Views: 3295; Downloads: 412
.pdf Full text (817,59 KB)

66.
FIGE V VINORODNIH HALOZAH
Sabina Zorko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Na območju vinorodnih Halozah je bil izveden popis in kartiranje fig. Na podlagi tega sem izdelala karto nahajališč. Vinorodne Haloze so klimatsko prehodno območje, ki daje ugodne pogoje za uspevanje vinske trte in sadnega drevja. Figa (Ficus carica L.) je drevo toplega sredozemskega območja, ki zaradi svoje prilagodljivosti in odpornosti dobro uspeva tudi v notranjosti Slovenije, v tem primeru v vinorodnih Halozah. Na terenu so bili nabrani tudi vzorci posameznih primerkov fig, iz katerih smo v laboratoriju izvedli izolacijo DNK in jih shranili za kasnejše raziskave na tem področju. Na podlagi primerjave morfoloških značilnosti posameznih primerkov fig z objavljenimi deskriptorji lahko sklepam, da gre na območju vinorodnih Haloz za več različnih sort fig.
Keywords: figa (Ficus carica L.), kartiranje, vinorodne Haloze, morfologija listov in soplodij, izolacija DNK
Published: 17.11.2009; Views: 3019; Downloads: 210
.pdf Full text (16,26 MB)

67.
NELINEARNE MULTIVARIATNE STATISTIČNE METODE ZA SPROTNO ODKRIVANJE NAPAK V INDUSTRIJSKIH PROCESIH
Božidar Bratina, 2009, dissertation

Abstract: Disertacija obravnava odkrivanje napak v tehničnih sistemih z uporabo multivariatnih statističnih metod, prilagojenih realnim (nelinearnim) industrijskim procesom. Z vidika napak v tehničnih sistemih, ki so neizbežne in s tem povezanih ekonomskih izgub zaradi izpadov proizvodnje, je za povečanje kakovosti in učinkovitosti proizvodnje potrebno proizvodne procese sprotno nadzorovati in nadgrajevati s sistemi za odkrivanje napak. Le-ti temeljijo na primerjavi delovanja procesov z matematičnimi modeli, pri katerih pa je ključnega pomena točnost modela procesa, saj se tako izogne večjemu številu lažnih alarmov. Prispevki disertacije so osredotočeni na razvoj in optimizacijo sistema za odkrivanje napak, ki vsebuje modele procesa pridobljene na osnovi procesnih podatkov, ter razširitve multivariatne statistične metode glavnih komponent na nelinearne procese. Nelinearna metoda glavnih komponent je realizirana z avto-asociativno strukturo umetne nevronske mreže, kjer nevronski model predstavlja nelinearni model procesa. Delovanje takšnih algoritmov je podrejeno specifičnim pogojem industrijskega okolja in zmogljivosti opreme, zato sta optimizacija delovanja algoritmov in izvedba v realnem okolju bistvenega pomena. Predstavljen je razvoj avto-asociativne umetne nevronske mreže in optimizacija njene strukture in delovanja po Taguchi postopku načrtovanja s poskusi, ki se je v svetu industrijske proizvodnje že večkrat dokazala. Na podlagi sprotnega spremljanja oblike in obnašanja izluščenih nelinearnih glavnih komponent sistema je mogoče sklepati na nepravilnosti v delovanju procesov in potencialne napake ter izvajati preventivne ukrepe v proizvodnji. S kvalitetnim modelom procesa, ustreznim znanjem o procesu in vključenimi pod-modeli napak, se izvaja izolacija ter diagnostika sistemov. Predlagane rešitve so preučene in potrjene na simulacijskem modelu in realnem objektu.
Keywords: odkrivanje napak, izolacija napak, residuum, multivariatne statistične metode, metoda glavnih komponent, nevronske mreže, načrtovanje s poskusi
Published: 16.10.2009; Views: 2810; Downloads: 321
.pdf Full text (11,07 MB)

68.
69.
70.
Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica