| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 83
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
31.
USTAVNO-PRAVNA DILEMA IZOLACIJE/KARANTENE BOLNIKOV Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI
Marjetka Voda, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se prepletata na eni strani kršitev osebnostnih pravic na področju zakonodaje o preprečevanju nalezljivih bolezni in na drugi strani nujnost in primernost ukrepov za preprečevanje nalezljivih bolezni, kot sta ukrepa izolacije in karantene, ki sta potrebna zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni večjih razsežnosti, ki nevarno ogrožajo zdravje prebivalcev. Zaradi boljšega razumevanja tematik sem na samem začetku diplomskega dela predstavila ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni, kjer sem se osredotočila na ukrepa izolacije in karantene, ter opisala probleme in izzive, s katerimi se srečuje današnja družba ob uvedbi le-teh. Predstavila sem pravne akte, ki urejajo področje nalezljivih bolezni v Sloveniji. V tem poglavju sem tudi na kratko predstavila Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta, na ravni Evropske Unije in Mednarodni zdravstveni pravilnik Svetovne zdravstvene organizacije. Jedro naloge predstavlja poglavje Izolacija in karantena - pravno in etično sporna ukrepa, kjer sem opozorila na kontradiktornost med Ustavo Republike Slovenije (32.čl. (svoboda gibanja), 51.čl. (pravica do zdravstvenega varstva), 19.čl. (varstvo osebne svobode) in 25.čl. (pravica do sodnega varstva)), ter Zakonom o nalezljivih boleznih (18. čl.(izolacija) in 19. čl. (karantena)), v katerem zakonodajalec s posebnimi, prisilnimi ukrepi ščiti javni interes in posega v pravice posameznika. Tu sem predstavila mnenja tujih avtorjev in odločitev ESČP – primer Enhorn proti Švedski. Na koncu sem predstavila regulatorne organe Republike Slovenije, ki so namenjeni varovanju zdravja, opisala njihove naloge in področja dela. V diplomskem delu sem ugotovila, da sta ukrepa izolacije in karantene, kot ukrepa za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki so nevarne za javno zdravje, nujna in primerna ob upoštevanju strogega testa sorazmernosti.
Keywords: Izolacija, karantena, človekove pravice, varstvo osebne svobode, svoboda gibanja, pravno varstvo.
Published: 20.09.2016; Views: 867; Downloads: 210
.pdf Full text (1,05 MB)

32.
Robotizacija proizvodnega sistema za izdelavo elementov za toplotno izolacijo
Izudin Šekić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo v prvem delu vsebuje opis industrijskih robotov ter njihovo uporabo v robotiziranih proizvodnih sistemih. V drugem delu se nahaja poglavje, namenjeno predstavitvi toplotne izolacije. Delo se osredotoča na predstavitev robotizacije proizvodnega sistema za izdelavo elementov za toplotno izolacijo. V zadnjem delu je na praktičnem primeru predstavljen prenos 3D modela izolacijskega izdelka v kodo za vodenje robota. Namen diplomske naloge je bodočim uporabnikom predstaviti uporabo robotizacije proizvodnega sistema na področju toplotne izolacije.
Keywords: Robotika, industrijski robot, toplotna izolacija, CAD/CAM tehnologija, RobotStudio
Published: 19.09.2016; Views: 821; Downloads: 118
.pdf Full text (2,30 MB)

33.
PREUČITEV IN OBLIKOVANJE PREDLOGA TEHNOLOGIJE SPAJANJA IN IZOLACIJE TEMPERATURNIH SOND
Iztok Reherman, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so raziskane ter optimalno izbrane tehnologije izdelave platinastih temperaturnih sond. Opisani so različni tipi platinastih senzorjev, materiali vodnikov in izolacijskih cevk ter tehnike spajanja, ki jih uporabljamo za izdelavo temperaturnih sond različnih temperaturnih odvisnosti. Proti koncu naloge so materiali in tehnike izbrani ter opredeljeni za izdelavo senzorjev manjših in večjih temperatur (vse do 800 °C).
Keywords: temperaturne sonde, spajanje, izolacija.
Published: 08.09.2016; Views: 605; Downloads: 57
.pdf Full text (1,52 MB)

34.
RAZISKAVA VZROKOV ZA DEGRADACIJO HIDROIZOLACIJE STREHE INDUSTRIJSKE HALE PAPIRNICE A-PRINT S PREDLAGANO SANACIJO
Mitja Jordan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali ravno streho, kot najzahtevnejši konstrukcijski element zgradbe, ki jo obravnavamo kot bazen. Ker je ravna streha podvržena izrazitemu toplotnemu delovanju, moramo upoštevati poleg hidroizolacije tudi toplotno izolacijo. Pri izvedbi hidroizolacije pazimo na pravilno izbiro materialov, njihovo vgradnjo in skrbno izvedbo parne zapore. S stališča gradbene fizike delimo ravne strehe v osnovi na tople in hladne strehe. V delu je predstavljena topla ravna streha iz PVC-P hidroizolacije preplastena s poliuretansko hidroizolacijo. Preiskava je pokazala, da sanacija strehe s PVC-P membrano ni bila ustrezno izbrana.. Objekt leži v območju, kjer so pogosta neurja s točo, zato smo za sanacijo strehe izbrali kritino EPDM-Resitrix MB, ki je odporna na točo in ima dolgo življenjsko dobo.
Keywords: Ravne strehe, PVC-P membrane, poliuretanske kritine, parna zapora, toplotna izolacija, natezni preizkus
Published: 08.09.2016; Views: 694; Downloads: 53
.pdf Full text (1,74 MB)

35.
Sanacija fasade na stanovanjskem objektu
Tina Kodrič, 2015, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga govori o fasadah in fasadnih sistemih. Sestavljena je iz dveh delov in sicer teoretičnega in raziskovalnega. V teoretičnem delu je predtavljen pomen fasad, sestava fasad in fasadni sistemi. Raziskovalni del pa obsega sanacijo obstoječega stanovanjskega objekta v Kungoti. Prav sanacija stanovanjskega objekta je glavna tema te naloge. V teoretičnem delu je poudarek na podajanju informacij o samih fasadah in sicer kako so sestavljene, kakšni materiali so na tržišču, kakšne fasadne sisteme poznamo in pa najpogostejše poškodbe na fasadah z zaključnim ovojem iz ometa. V raziskovalnem delu pa so predstavljene poškode na obstoječi fasadi in nato tri rešitve, ki bi te poškodbe odpravile. Pri vsaki izmed rešitev je izračunana tudi gradbena fizika. Cilj naloge pa je najti najboljšo rešitev izmed treh raziskanih rešitev.
Keywords: Fasade, fasadni sistemi, zaključni sloj, toplotna izolacija
Published: 16.12.2015; Views: 1251; Downloads: 229
.pdf Full text (5,19 MB)

36.
Medsebojno vrednotenje in dolgoročna analiza okoljskih, tehniških in ekonomskih vidikov spodbud Eko sklada občanom za enostanovanjske stavbe
Janja Pokeržnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen preračun rabe energije stanovanjskih stavb na različnih področjih. Na osnovi dobljenih rezultatov smo izbrali spodbude Eko sklada ter ugotovili katera spodbuda Eko sklada se bo dolgoročno na vseh področjih najbolje obnesla. Predstavljeni so ukrepi, stroški ter učinki za posamezen ukrep ter posamezno hišo. V analizi je na osnovi ekonomskih in okoljskih učinkov predstavljena najboljša rešitev za posamezno stanovanjsko stavbo na izbranem področju.
Keywords: Eko sklad, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, ogrevalni sistem, toplotna izolacija, okoljski vpliv, ekonomski vpliv, varstvo okolja
Published: 14.12.2015; Views: 514; Downloads: 56
.pdf Full text (4,24 MB)

37.
ENERGETSKA SANACIJA STAREJŠE STANOVANJSKE HIŠE ZGRAJENE LETA 1973
Andrej Jug, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikazati celovit pristop energetsko učinkovite prenove stavbe s katerim posledično zmanjšamo rabo energije glede na izhodiščno stanje. Stavba je bila grajena leta 1973 in jo je treba zaradi pomanjkljive toplotne izolacije, dotrajanosti peči in veliki potrošnji energenta energetsko sanirati. Prikazan je postopek sanacije ovoja stavbe z dodatno toplotno izolacijo ter zamenjava oken ter ogrevalne naprave z učinkovitejšo in bolj ekonomično ter okolju prijaznejšo kurilno napravo v kombinaciji s toplotno črpalko. Ekonomična upravičenost energetske učinkovitosti stavbe je dokazana z izračuni in uporabo sodobnih materialov, kar je odraz pri porabi energenta za ogrevanje stavbe pred in kasneje po energetski sanaciji.
Keywords: energetska sanacija, toplotne izgube, izolacija, lesna biomasa, termografija
Published: 03.11.2015; Views: 2097; Downloads: 208
.pdf Full text (3,78 MB)

38.
Vrednotenje termoizolacije izpušne cevi s pomočjo analize prenosa toplote
Urban Repa, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen laboratorijski eksperiment določevanja učinkovitosti toplotnih izolacij na izpušni cevi pri avtomobilih in motorjih. Opravljenih je bilo šest primerjalnih testov. Med seboj smo primerjali neizolirano cev ter cev zaščiteno s petimi različnimi izolacijami. Pridobljeni rezultati so služili za inženirski izračun prestopnih koeficientov toplote ter kasneje temperatur na posameznih površinah in toplotnih izgub. Pripravljen je bil tudi numerični model eksperimentalnega postrojenja, kateri je bil osnova za numerične simulacije učinkovitosti toplotnih izolacij oziroma modeliranje sevanja in naravne konvekcije. V zaključku smo med sabo primerjali rezultate meritev, inženirske rezultate ter rezultate dobljene z numerično simulacijo.
Keywords: laboratorijski eksperiment, toplotna izolacija, numerična simulacija, toplotna prestopnost, analitični izračun, naravna konvekcija, sevanje
Published: 27.10.2015; Views: 766; Downloads: 42
.pdf Full text (2,77 MB)

39.
Osamitev in karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz vzorcev poplavne vode in prsti
Mojca Potočnik, 2015, master's thesis

Abstract: Clostridium difficile je patogena bakterija, ki povzroča črevesne bolezni pri ljudeh in živalih. Okužbe s C. difficile sodijo trenutno med najpogostejše bolnišnične črevesne okužbe v številnih državah. Število obolelih v zadnjih letih namreč vztrajno narašča. Raziskave o C. difficile v izvenbolnišničnem okolju so maloštevilne, zato smo v magistrskem delu proučevali prisotnost in tipe bakterije C. difficile v okoljskih vzorcih: v vzorcih poplavne vode in prsti iz različnih okolij (njiva, travnik, gozd, kompost, pašnik in skladišče drv).C. difficile smo iz vzorcev vode in prsti osamili na selektivnih gojiščih. Vzorce prsti smo testirali z dvema metodama, ki sta se razlikovali v načinu priprave suspenzije prsti (brez namakanja in z namakanjem). Izolate C. difficile smo karakterizirali z genotipizacijskima metodama toksinotipizacijo in PCR-ribotipizacijo. Analizirali smo 44 vzorcev poplavne vode in 44 vzorcev prsti. Pozitivnih je bilo 10 vzorcev vode (22,7 %), iz katerih smo pridobili 73 izolatov C. difficile. Iz skupno 16 pozitivnih vzorcev prsti (36,4 %) smo izolirali 178 izolatov. Izolate smo uvrstili v 21 različnih PCR-ribotipov in 5 toksinotipov, med katerimi sta toksinotipa IXb in XId nova. Skoraj polovica PCR-ribotipov iz vode in prsti se je ujemala s PCR-ribotipi, ki jih najdemo pri ljudeh in živalih v Sloveniji. Naši rezultati potrjujejo, da je C. difficile pogost tudi v izvenbolnišničnem okolju. Pokazali smo, da se genotipi C. difficile v okolju delno prekrivajo z genotipi, ki se pojavljajo pri živalih in ljudeh, kar kaže, da prst in luže lahko predstavljajo enega od rezervoarjev bakterije C. difficile. Kljub omenjenemu prekrivanju genotipov najdemo v zemlji in lužah tudi veliko genotipov, ki pri človeku in živalih še niso bili opisani.
Keywords: Clostridium difficile, okoljski vzorci, izolacija, PCR-ribotipizacija, toksinotipizacija
Published: 06.10.2015; Views: 1372; Downloads: 180
.pdf Full text (2,20 MB)

40.
Pregled in kriteriji za izbiro toplotnoizolacijskih materialov
Gregor Radonjič, Vojko Musil, 1995, review article

Abstract: V preglednem članku opisujemo vrste in lastnosti najpomembnejših toplotnoizolacijskih materialov, smisel in pomembnost pravilnega izoliranja kot tudi ključne kriterije za določitev optimalne izolacije. Poleg pravilne izbire ustreznega toplotnoizolacijskega materiala je potrebno vselej sistematično pristopiti tudi k izračunu debeline izolacijskega sloja. Med toplotnoizolacijskimi materiali je dan večji poudarek trdim poliuretanskim (PUR) penam. Za izboljšanje kakovosti trdih PUR pen je potrebno dobro poznavanje zakonitosti prenosa toplote skozi njihovo porozno strukturo, kar omogoča doseganje nizkih vrednosti toplotne prevodnosti. Podani so tudi izrazi za določitev efektivne toplotne prevodnosti, kakor tudi možnosti substitucije penilcev in recikliranja pri proizvodnji PUR pen.
Keywords: toplotnoizolacijski materiali, optimalna izolacija, trde poliuretanske pene
Published: 10.07.2015; Views: 1049; Downloads: 30
URL Link to full text

Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica