| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 1568
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
42.
Razvoj modela ozaveščanja pacientov s pljučnim rakom
Ema Frelih, 2022, master's thesis

Abstract: UVOD: Rak pljuč je v svetu zelo pogosta bolezen, tako po stopnji obolevnosti kot tudi umrljivosti. Bolezen se pogosto odkrije že v napredovalni fazi, saj pacienti znake in simptome opazijo pozno. Pacient mora o svoji bolezni prejeti informacije, ki jih razume, saj ima to velik vpliv na izid zdravljenja. Pacientom, ki kadijo, je potrebno tudi razložiti, kako pomembno je, da le-tega opustijo. METODE: Raziskava temelji na deskriptivni metodi kvantitativnega raziskovanja. Podatki so zbrani s pomočjo strukturiranega vprašalnika. Sodelovalo je 100 pacientov, ki so bili hospitalizirani v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, na oddelku za interventno pulmologijo. Razdelili smo jih v dve skupini. Eksperimentalna skupina je prejela individualno prilagojeno zloženko obravnave in zdravljenja, kontrolna skupina pa je bila deležna standardne obravnave. Anketiranje smo izvajali na treh stopnjah, in sicer na dan hospitalizacije, na dan odpusta in teden dni po končani hospitalizaciji. Uporabljena je bila opisna statistika. REZULTATI: Oblikovali in izdelali smo individualno prilagojeni zloženki obravnave in zdravljenja z naslovom Moja bolezen pljučni rak in Opuščanje kajenja. Na dan hospitalizacije skoraj polovica anketirancev v kontrolni skupini (41 %) meni, da so slabo ali zelo slabo ozaveščeni o pljučnem raku, na dan odpusta je 64 % vprašanih ozaveščenih dobro ali zelo dobro. En teden po končani hospitalizaciji jih je večina (74 %) ozaveščenih dobro ali zelo dobro. V testni skupini je na dan hospitalizacije o pljučnem raku prav tako zelo slabo ali slabo ozaveščena skoraj polovica vprašanih (n=24, 48 %). Na dan odpusta je dobro ali zelo dobro ozaveščenih o bolezni 68 % vprašanih, teden dni po končani hospitalizaciji pa kar 90 % vprašanih. 84 % vprašanih se popolnoma strinja ali se strinja, da jim je bila individualno prilagojena zloženka obravnave in zdravljenja v pomoč pri razumevanju bolezni, obravnave bolezni in zdravljenja. RAZPRAVA: Izobraževalni materiali bistveno izboljšajo učinkovitost podajanja informacij pacientom s pljučnim rakom. Več kot imajo ljudje razumljivih informacij, manj je duševnih stisk, bolj so obvladljivi simptomi bolezni in izboljša se kakovost življenja ter zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo.
Keywords: Pljučni rak, ozaveščanje, izobraževanje pacientov, opuščanje kajenja.
Published in DKUM: 22.02.2023; Views: 453; Downloads: 29
.pdf Full text (2,51 MB)

43.
Kršitev temeljnih pravic otrok s posebnimi potrebami pri pridobivanju ustrezne izobrazbe : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Nina Kozarič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Področje temeljnih pravic otrok s posebnimi potrebami v izobraževalnem sistemu je v Sloveniji urejeno v številnih mednarodnih in nacionalnih pravnih aktih. Med osnovne pravice spada zagotavljanje enakih možnosti, nediskriminacija, spoštovanje in sprejemanje različnosti ter dostop do vključujočega izobraževanja. V realnem življenju pa pogosto prihaja do težav pri zagotavljanju teh pravic, na kar Slovenijo opozarjajo tudi mednarodni organi, kot je na primer Odbor ZN za pravice invalidov. V pričujočem diplomskem delu preučujemo temeljne pravice otrok s posebnimi potrebami v izobraževalnem sistemu preko pregleda pravnih in zakonodajnih podlag ter s pomočjo lastne raziskave. Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri so starši seznanjeni s pravicami svojih otrok s posebnimi potrebami na področju izobraževanja, kako pogosto se srečujejo s kršitvami teh pravic, kako le-te vplivajo na odnose in kakovost življenja v njihovih družinah ter kakšne spremembe izobraževalnega sistema bi bile potrebne, da bi se zagotavljale pravice otrok s posebnimi potrebami do enakovrednega izobraževanja. Na vprašanja smo odgovorili s pomočjo kvalitativne raziskave, pri kateri smo uporabili polstrukturirane intervjuje. Naše sogovornice so bile matere otrok s posebnimi potrebami, ki smo jih izbrali namensko po principu snežene kepe. Zbrane podatke smo vsebinsko analizirali v spletni aplikaciji Atlas.ti. Ugotovili smo, da so bile naše sogovornice zelo pomanjkljivo obveščene o pravicah svojih otrok s posebnimi potrebami, da so si informacije večinoma poiskale same, tj. preko spleta ali socialnih omrežij, da so bile kršitve pravic njihovih otrok pogoste ter da so imele negativne posledice za otroke in družine. Predvsem problematično je dejstvo, da je usoda otrok s posebnimi potrebami v izobraževalnem sistemu pogosto odvisna od posameznih učiteljev ali drugih strokovnih delavcev, ki ne sprejemajo vključujočega izobraževanja. V izobraževalnem sistemu so spremembe, ki bi zagotavljale spoštovanje pravic otrok s posebnimi potrebami, nujne.
Keywords: otroci, posebne potrebe, izobraževanje, kršitev pravic, diplomske naloge
Published in DKUM: 23.01.2023; Views: 417; Downloads: 52
.pdf Full text (1,04 MB)

44.
Sodobne perspektive družbe : umetna inteligenca na stičišču znanosti
2022, proceedings

Abstract: Vprašanja, ki se dotikajo prihodnosti družbe, so v veliki meri povezana z razvojem umetne inteligence (UI). V publikaciji, ki je pred vami, je UI odprto področje znanstvenega raziskovanja, kjer se srečujejo družboslovne, naravoslovne in tehniške znanosti. Nagovarja trenutno najbolj aktualno temo, ki jo lahko prosto povzamemo kot prednosti in slabosti hitrega razvoja UI z vidika njenega vpliva na moralo, psihologijo in izobraževanje. Vsebuje štirinajst člankov, razdeljenih v dva vsebinska dela, pri čemer se prvi osredotoča na presek med UI, filozofijo in etiko, drugi pa na presek med UI, psihologijo in izobraževanjem. Posebej so poudarjene tiste dimenzije vsebin, ki se nahajajo v preseku omenjenih področij. Takšna interdisciplinarnost predstavlja dodano vrednost te publikacije, saj uporaba vsaki vedi lastne raziskovalne metodologije v člankih pripomore k njihovi svojstveni obogatitvi v smislu vpliva UI na moralo, transparentnost in uporabnost. Ukvarjanje z raziskovalnimi problemi na opisan način pa poskrbi za raznolike, pestre in domiselne prispevke, ki pri ponujanju rešitev pogosto prestopijo meje ustaljenega.
Keywords: umetna inteligenca, moralna odgovornost, transparentnost, izobraževanje, singularnost
Published in DKUM: 09.12.2022; Views: 605; Downloads: 139
.pdf Full text (7,16 MB)
This document has many files! More...

45.
Matematični apleti v slovenskem srednješolskem izobraževanju : na enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj, izobraževalna matematika in izobraževalna kemija
Nika Jazbec, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava aplete v slovenskem srednješolskem izobraževanju in je razdeljeno na štiri dele - teoretični del, raziskovalni del, predstavitev novega apleta in vključitev nekaterih apletov v pouk matematike. V teoretičnem delu najdemo teoretsko obravnavo apletov, opis programa GeoGebra, ki ga uporablja veliko učiteljev in v katerem je narejenih veliko apletov, predstavljeni so tudi i-učbeniki, kjer je veliko apletov. Narejen je kratek pregled raziskav, ki obravnavajo učinkovitost GeoGebre pri učenju in poučevanju matematike. V raziskovalnem delu so najprej predstavljeni deli učnega načrta za matematiko za gimnazijo, kjer je priporočljiva uporaba IKT, dalje so predstavljene različne spletne strani, kjer lahko najdemo aplete, ki se lahko uporabljajo pri matematiki v srednješolskem izobraževanju ter še apleti, ki so za popestritve ur ali za kakšen matematični krožek. V tretjem delu je predstavljen nov aplet, ki smo ga izdelali. Predstavlja formulo za kvadrat 5-členika. V zadnjem poglavju so predstavljeni še konkretni predlogi za vključitev nekaterih apletov v pouk.
Keywords: aplet, GeoGebra, srednješolsko izobraževanje, IKT.
Published in DKUM: 09.12.2022; Views: 626; Downloads: 51
.pdf Full text (2,56 MB)

46.
Pouk na daljavo na nižji stopnji glasbene šole : magistrsko delo
Matic Trčko, 2022, master's thesis

Abstract: Na nižji stopnji glasbene šole učenci razvijajo svoje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja s pomočjo glasbenih izkušenj, učitelj pa je tisti, ki učenca vodi do pridobivanja le-teh. V okviru poučevanja na daljavo so se učitelji spoprijeli s spremembo prakse, ki so je bili do tedaj vajeni. Najbolj drastično se je spremenilo učno okolje, kar je prineslo veliko novih možnosti in izzivov. Medtem ko se klasični pouk v učilnici izvaja sinhrono oziroma sočasno, pouk na daljavo ponuja tudi druge možnosti, kot je na primer asinhrona (časovno neodvisna) izvedba učnega procesa. Ker ključni element pri izobraževanju na daljavo predstavlja kompetentnost pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in njenih orodij ter pripomočkov, nas je v empiričnem delu magistrske naloge zanimalo, ali se zaradi tega dejavnika med učitelji kažejo razlike v izvedbi učnega procesa na daljavo. Ugotovili smo, da se didaktična praksa učiteljev pri obravnavanem vzorcu v večjem deležu ne razlikuje glede na ta dejavnik.
Keywords: poučevanje na daljavo, glasbeno izobraževanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija
Published in DKUM: 08.12.2022; Views: 738; Downloads: 52
.pdf Full text (3,40 MB)

47.
Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju
2022

Abstract: Znanstvena monografija Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju prinaša recenzirane razprave, v katerih sta zaradi aktualnosti in posledično vse večjih potreb po usvajanju slovenščine kot nematernega jezika z vidika najsodobnejših didaktičnih, jezikoslovnih, kulturoloških in literarnovednih pristopov osvetljena pomen in vloga slovenščine kot drugega in tujega jezika v izobraževanju. Avtorji in avtorice razprav prihajajo s Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), z mariborske, ljubljanske in s primorske univerze kakor tudi iz Avstrije, s Hrvaške, iz Madžarske, s Češke in iz Ukrajine. Uredili sta jo Simona Pulko in Melita Zemljak Jontes z Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Zakonodaja, ki vključuje tudi člene o učencih priseljencih in učenkah priseljenkah, je splošna in šolska. V prvo skupino sodijo mednarodni dokumenti in splošna slovenska zakonodaja: Ustava Republike Slovenije (2006), Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (2002), Zakon o azilu (2006), Zakon o tujcih (2009, 2011) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) (2021). V drugo skupino sodijo Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), Zakon o osnovni šoli (2006), Zakon za uravnoteženje javnih financ (2012) in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (2013); v to skupino sodijo tudi Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007), Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009), Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012), Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017), Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (2018) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019). Slovenija je tudi podpisnica dokumenta osmih Ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje: evropski referenčni okvir (UL EU 2018/C 189/8). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) je dokument, ki vsebuje načela, cilje in strateške usmeritve vzgoje in izobraževanja, najprej splošna, v nadaljevanju po stopnjah šolanja (vrtec, OŠ, SŠ), v posebnem poglavju se načela, cilji in strategije nanašajo tudi na otroke priseljence in na otroke, rojene v Sloveniji, katerih materinščina ni slovenščina. Posebej pomembna je uzaveščenost o rabi jezikov v vzgoji in izobraževanju: slovenščina kot prvi in drugi jezik, materinščina in tuji jeziki (2011: 33–35). Spoštovanje vseh otrok, katerih materinščina ni slovenščina, se kaže predvsem v načelu spodbujanja medkulturnosti, saj je zavedanje o obči kulturni dediščini temeljni pogoj za sprejemanje in spoštovanje pluralizma kultur. Z različnih raziskovalnih vidikov napisane razprave posegajo na naslednja tematska področja: slovenščina kot drugi in tuji jezik v germanskem, južnoslovanskem, romanskem in madžarskem svetu; slovenska književnost na slavistikah v germanskem, južnoslovanskem, romanskem in madžarskem svetu; slovenščina v primerjavi s tipološko in genetsko (ne)sorodnimi jeziki; vloga književnih besedil pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; vloga strokovnih in poljudnoznanstvenih besedil pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; učbeniška gradiva za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika skozi čas; dvo- in večjezični avtorji ter avtorice pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; sodobni pristopi, metode in nove tehnologije v poučevanju in usvajanju slovenščine kot drugega in tujega jezika (na osnovnih in srednjih šolah ter gimnazijah, na univerzi ipd.); slovenska kulturna dediščina pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; kulturološki in ekološki tematski sklopi pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika; vloga arealov pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika.
Keywords: slovenščina kot drugi in tuji jezik, izobraževanje, medkulturnost, didaktika, jezikoslovje, literarna veda.
Published in DKUM: 02.12.2022; Views: 616; Downloads: 134
.pdf Full text (5,64 MB)
This document has many files! More...

48.
Izobraževanje na daljavo z vidika staršev osnovnošolskih otrok : magistrsko delo
Patricija Štrbuncl Jalovec, 2022, master's thesis

Abstract: Izobraževanje je v digitalni revoluciji dobilo nove oblike. Čeprav se izraz e-izobraževanje uporablja in je aktualen drugje po svetu že nekaj časa, se je v letu 2020 morala tudi Slovenija odločiti za tovrstni način izobraževanja. Tako imenovano e-izobraževanje spodbuja fleksibilno izobraževanje učencev, omogoča individualnost in samostojnost pri pridobivanju novega znanja ter ažurno spremljanje lastnega napredka (Jereb in Bernik, 2006). V magistrskem delu smo definirali e-izobraževanje, ga primerjali s tradicionalnim načinom izobraževanja ter predstavili ukrepe, ki so veljali v času e-izobraževanja. V raziskavi je sodelovalo 630 staršev osnovnošolskih otrok. Podatke smo zbrali z anonimnim anketnim vprašalnikom. V raziskavi nas je zanimalo, ali so otroci imeli doma vsa potrebna sredstva za nemoteno delo v času izobraževanja na daljavo, koliko starševske pomoči so potrebovali, kako je potekala komunikacija z učitelji ter kako so bili starši zadovoljni z izobraževanjem na daljavo. Izkazalo se je, da so otroci imeli doma vsa potrebna sredstva za nemoteno izobraževanje na daljavo. V času izobraževanja na daljavo so starši otrokom nudili pomoč do štiri ure vsakodnevno. Rezultati raziskave prav tako kažejo, da so učitelji s starši komunicirali vsaj enkrat tedensko, starši pa so menili, da bi se lahko izobraževanje na daljavo izvedlo bolje.
Keywords: Izobraževanje na daljavo, starši, covid-19.
Published in DKUM: 24.11.2022; Views: 683; Downloads: 148
.pdf Full text (1,34 MB)

49.
Sodobni načini izobraževanja v osnovni šoli Banović Strahinja
Nikša Novosel, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Znanstvena in tehnološka revolucija je naredila korenite spremembe v vseh družbenih in znanstvenih sistemih, še posebej v pedagoški znanosti, tehnične in digitalne naprave ter sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) so postale sestavni del pedagoškega procesa in predstavljajo imperativ sodobnega izobraževanja. Kot posledica omenjene informatizacije izobraževalnega procesa se poraja ideja o inovativni obliki učenja: elektronskem učenju (eng. e-learning), ki je način pridobivanja znanja in veščin ob pomoči izobraževalnih in informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Osrednja in ključna vloga študenta pri izobraževanju je, da ob pomoči sodobne tehnologije na kreativen in interaktiven način pridobiva znanje in potrebne kompetence za življenje in delo v sodobni družbi. V diplomskem delu raziskujemo sodobne učne metode v Osnovni šoli Banović Strahinja. V teoretičnem delu smo predstavili osnovne pojme tradicionalnega in sodobnega učenja v osnovni šoli. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o sodobnih metodah poučevanja med učenci Osnovne šole Banović Strahinja z lastnim vprašalnikom. Ugotovili smo, da jih izmed vseh omenjenih dejavnikov najbolj zanimata elektronsko učenje in uporaba digitalnih platform za učenje
Keywords: izobraževanje, e-izobraževanje, sodobne metode, IKT, internet, osnovna šola
Published in DKUM: 15.11.2022; Views: 361; Downloads: 36
.pdf Full text (1,38 MB)

50.
Motivacija za izobraževanje v podjetju x
Doris Tahirović, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali, kako aktivno zaposleni sodelujejo v izvedenih dodatnih izobraževanjih, koliko jih podjetje ozavešča o pomembnosti izobraževanj, koliko jih motivira k samemu aktivnemu sodelovanju na teh in v kolikšni meri preverja učinkovitost izobraževanj pri zaposlenih po končanem izobraževanju. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na aktivno sodelovanje zaposlenih, kaj je zaposlenim najpomembnejše pri izobraževanjih, zaradi česa in na katerem področju se radi izobražujejo ter katera tehnika preverjanja znanja po koncu izobraževanj jim najbolj ustreza ali ne ustreza. Pri teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije in kompilacije. Podatke o obstoječem stanju na področju izobraževanja pa smo pridobili s pomočjo ankete. Ugotovili smo, da na aktivno sodelovanje zaposlenih najbolj vpliva dober predavatelj, pridobljeno znanje, motivacija nadrejenega in način izobraževanja. S pomočjo izobraževanj bi si zaposleni želeli največ znanja pridobiti na področju informatike in tujega jezika. Intervju se jim zdi najbolj neprijeten način preverjanja znanja po zaključenem izobraževanju, nato pa reševanje testov ter intervju.
Keywords: motivacija, izobraževanje, aktivnost, zaposleni
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 437; Downloads: 83
.pdf Full text (1,73 MB)

Search done in 0.46 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica