| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
IZKUSTVENO UČENJE PO MODELU DAVIDA A. KOLBA V GALERIJI
Urška Babuder, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Izkustveno učenje po modelu Davida A. Kolba v galeriji« je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu naloge predstavljamo vzgojno in izobraževalno vlogo galerije. V nadaljevanju smo predstavili izkustveno učenje po modelu Davida A. Kolba, ki smo ga prenesli na vzgojno-izobraževalno delo v galeriji. V tem delu naloge bomo predstavili pedagoške aktivnosti v Umetnostni galeriji Maribor, pri katerih smo ugotovili, da že vsebujejo elemente izkustvenega učenja. Predstavili bomo didaktični pripomoček, naloge in igre, ki smo jih oblikovali po Kolbovem modelu in ki so primerni za uporabo v galerijskem izobraževanju ob razstavi Poletje, predlogi za stalno zbirko v UGM. Z diplomsko nalogo želimo pokazati pomembnost vključevanja izkustvenega učenja v vzgojno-izobraževalno delo galerije, kjer ima osrednjo vlogo osebna izkušnja učenca. Z anketnim vprašalnikom smo v empiričnem delu diplomske naloge predstavili mnenja učiteljev o didaktičnem vodenju po razstavi Poletje, predlogi za stalno zbirko in o uspešnem vključevanju izkustvenega učenja vanj. Ob vodenju smo galerijski animatorji kot pripomočke uporabljali didaktične igre in naloge, ki smo jih oblikovali po Kolbovem modelu izkustvenega učenja. Navedene didaktične pripomočke smo uporabljali pri različnih starostnih skupinah, ki smo jih priredili glede na njihove individualne in specifične lastnosti. Glede na lastne izkušnje in glede na rezultate anketnega vprašalnika smo ugotovili, da izkustveno učenje po Kolbovem modelu odlično vpliva na vzgojno-izobraževalno delo v galeriji, na obiskovalce in tudi na nas, izvajalce. Izkustveno učenje je dvosmerno učenje, ki je tudi nas obogatilo z novimi izkušnjami.
Keywords: GALERIJA, IZKUSTVENO UČENJE, DAVID A. KOLB, IZOBRAŽEVANJE V GALERIJI
Published: 10.03.2010; Views: 3551; Downloads: 583
.pdf Full text (50,14 MB)

2.
UČNI POLIGON MODRAŽE KOT UČILNICA V NARAVI ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
Sandra Časar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljeno dosedanje razumevanje trajnosti in trajnostnega razvoja, prikazan je pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki se začenja prav na nivoju predšolske vzgoje in sega vse do vseživljenjskega izobraževanja. Opisan je tudi pojem okoljskega izobraževanja, primeri le-tega v tujini in pri nas, cilji okoljskega izobraževanja in njegova zastopanost v Kurikulumu za vrtce. Ugotavljamo, da se namesto pojma okoljska vzgoja vse bolj uporablja »vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – VITR. Tudi v nalogi smo uporabili VITR, saj je to širši pojem od okoljske vzgoje (VITR zajema vzgojo in izobraževanje za okolje, ljudi in ekonomijo). Pomembno vlogo ima izkustveno izobraževanje, zato je v diplomskem delu podrobneje predstavljen Učni poligon Modraže, ki nudi pogoje za vzgojo in izobraževanje v naravi. V empiričnem delu diplomskega dela so podrobneje predstavljeni pogoji za VITR na učnem poligonu v Modražah. Posebno pozornost smo namenili izboru učnih okolij, ki so primerna za predšolsko vzgojo. Pripravili smo vsebine in metodološke pristope za uporabo izbranih učnih okolij v praksi predvsem za vzgojitelje, ki lahko potem na osnovi izkušenj iz učnega poligona Modraže prenesejo ideje v lastno šolsko okolje in vključijo izkustveno vzgojo in izobraževanje v vsakdanjem pedagoškem delu in življenju nasploh.
Keywords: trajnostni razvoj, učilnica v naravi, izkustveno izobraževanje, učni poligon Modraže, predšolska vzgoja, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.
Published: 03.01.2012; Views: 2313; Downloads: 203
.pdf Full text (1,92 MB)

3.
Geografsko in okoljsko izobraževanje v slovenskih splošnih gimnazijskih programih
Evelina Katalinić, 2011, master's thesis

Abstract: POVZETEK Magistrsko delo Geografsko in okoljsko izobraževanje v slovenskih splošnih gimnazijskih programih je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljena: • definicija in pomen okoljskega izobraževanja kot ene izmed dimenzij vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, • umeščenost učnega načrta Geografija (1998 in 2008), kurikula Okoljska vzgoja (2008) in učnega načrta Študij okolja (2008) v predmetnik splošnih gimnazij ter primerjava njihove ciljne naravnanosti okoljskega izobraževanja, • primeri dobrih praks kvalitetnega okoljskega izobraževanja na internacionalnem in nacionalnem nivoju, • značilnosti razvoja geografskih učnih pristopov in metod k okoljskemu izobraževanju zadnje desetletje. V empiričnem delu so predstavljeni: • rezultati vrednotenja učnega načrta Geografija splošnih gimnazijskih programov (1998 in 2008) v Sloveniji z vidika vključenosti okoljskih učnih ciljev, na podlagi primerjalne analize po izbranih kriterijih, • rezultati vrednotenja učnega načrta Okoljska vzgoja (2008) z vidika vključenosti geografskih učnih ciljev na podlagi primerjalne analize po izbranih kriterijih, • rezultati vrednotenja učnega načrta Študij okolja (2008) z vidika vključenosti geografskih učnih ciljev na podlagi primerjalne analize po izbranih kriterijih, • predlogi terenskih in problemskih nalog predmetnega področja geografije s poudarkom na akcijskih ciljih okoljskega izobraževanja kot primer učnih pristopov, ki temeljijo na izkustvenem učenju. Sklep magistrskega dela se nanaša na ugotavljanje potrebe po poudarku ciljev okoljskega izobraževanja, z ustreznimi izhodišči za njihovo didaktično uporabo znotraj obstoječa učnega načrta geografije (2008), njihovi ustrezni učbeniški podprtosti ter načrtnem usposabljanju učiteljev geografije za strokovno izvajanje tovrstnih vsebin, kar je v skladu z mednarodnimi tendencami razvoja okoljskega in geografskega izobraževanja (UNECE, IGU).
Keywords: Ključne besede: okoljsko izobraževanje, trajnostni razvoj, geografija, izkustveno učenje
Published: 09.07.2012; Views: 1716; Downloads: 240
.pdf Full text (2,22 MB)

4.
Učitelji o izkustvenem učenju in poučevanju pri predmetu spoznavanja okolja
Vlasta Hus, 2010, published scientific conference contribution

Abstract: Izkustveno učenje je s kurikularno prenovo osnovne šole v Sloveniji (1998) postalo temeljno vodilo pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja. Za njegovo implementacijo v prakso so zelo pomembna stališča učiteljev. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj o izbranih vidikih uresničevanja izkustvenega učenja menijo učitelji zajeti v vzorec iz severovzhodne Slovenije. Ugotovili smo, da ima večina učiteljev pozitivno stališče do izkustvenega učenja in poučevanja, vendar pa opozarjajo tudi na nekatere težave pri izvajanju izkustvenega učenja izven učilnice, ki se nanašajo na tako na organizacijsko, psihološko in materialno plat le tega.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, osnovna šola, izkustveno učenje, izkustveno poučevanje, spoznavanje okolja, stališča učiteljev
Published: 07.06.2012; Views: 1783; Downloads: 115
URL Link to full text

5.
UČNI POLIGON
Darja Gramc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljam Učni poligon „Kmetijstvo in ekoremediacije“, ki se nahaja na območju Šolskega centra Grm Novo mesto. Raziskovalno delo temelji na pisnih virih. Uporabljam neempirično metodo analize in interpretacijo sekundarnih virov. Opisujem značilnosti izkustvenega izobraževanja, ki se danes kaže kot najbolj inovativen način reševanja okoljskih problemov na področju vzgoje in izobraževanja. Predstavljene so tudi ekoremediacije, kot eden izmed načinov varovanja narave in učni poligoni. V drugem delu so predstavljene problemske izkustvene naloge, ki se lahko izvajajo na Učnem poligonu. Predstavljene so po posameznih učnih okoljih. Predstavljen je tudi pomen poligona za udeležence in regijo, ki kaže na pomembno vlogo poligona. Poligon pa dopušča še veliko možnosti, da bi se lahko njegova vloga okrepila.
Keywords: Učni poligon, ekoremediacije, izkustveno izobraževanje
Published: 11.06.2013; Views: 1015; Downloads: 118
.pdf Full text (1,27 MB)

6.
7.
Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta spoznavanje okolja
Maja Korban Črnjavič, Vlasta Hus, 2009, professional article

Abstract: V skladu s konstruktivizmom je izkustveno učenje pomemben del poučevanja, saj prinaša mnoge pozitivne učinke. Ne samo da se pri učencih povečujejo intelektualne sposobnosti, večata se tudi notranja motivacija ter želja po učenju in odkrivanju novega. Tako dosežemo večjo zapolnitev naučene snovi, globlje razumevanje obravnavane snovi, razvoj sodelovalnih veščin, povezovanje teorije s prakso. S prenovo osnovne šole je izkustveno učenje postalo temeljno izhodišče tudi pri pouku predmeta spoznavanje okolja. Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno stališče imajo učitelji do izkustvenega učenja in poučevanja. Ugotovili smo, da ima večina učiteljev pozitivno stališče do izkustvenega učenja in poučevanja, vendar pa opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, izkustveno učenje, osnovna šola, spoznavanje okolja, osnovna šola, stališče učiteljev
Published: 10.07.2015; Views: 744; Downloads: 104
.pdf Full text (977,05 KB)
This document has many files! More...

8.
Naravoslovne dejavnosti otrok v prostem času
Nika Golob, 2008, review article

Abstract: Način življenja v sodobni družbi velikokrat prinese tudi večjo ločenost človeka od narave in okolja. Otroci se tako vključujejo v sistem obveznega šolanja z veliko manj izkušenj, ki bi jih pridobili v zunanjem okolju, po drugi strani pa z veliko znanja, ki ga velikokrat ne znajo prav povezati z dogajanjem v okolju. Ta razkorak se v šoli še poglablja, če učitelji pri svojem delu niso pozorni tudi na vključevanje izkustvenega pouka v okolju, ki lahko učencem na začetni stopnji šolanja omogoči njihovi razvojni stopnji primerne aktivnosti, preko katerih so zmožni povezovanja znanja s pridobljenimi izkušnjami v okolju. Na vzorcu 468 otrok smo s pomočjo fenomenografske raziskovalne metode ugotovili štiri kategorije, ki opredeljujejo motivacijo otrok za obisk vodnega okolja v prostem času. Ugotovljene kategorije pojmovanj nudijo globlji vpogled v različno motivacijo otrok, ki lahko predstavlja temelj pri gradnji novega znanja, spreminjanju stališč ob lastnem zavedanju predhodnih pojmovanj oz. zavedanju učitelja o pojmovanju učencev
Keywords: vzgoja in izobraževanje, izkustveno znanje, naravoslovje, fenomenografsko raziskovanje, motivacija, vodno okolje
Published: 10.07.2015; Views: 660; Downloads: 71
.pdf Full text (105,89 KB)
This document has many files! More...

9.
Izkustveno učenje bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok
Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2008, review article

Abstract: Članek obravnava izkustveno učenje bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok v teoriji in praksi s poudarkom na značilnostih nekaterih zgodovinskih modelov profesionalnega izobraževanja, zlasti reflektivnega modela, ki poudarja vlogo in pomen praktične izkušnje. Pedagoško prakso obravnava kot del profesionalnega izobraževanja bodočih vzgojiteljev, kjer gre za učenje s pomočjo konkretnih izkušenj in refleksije lastne prakse.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, izkustveno učenje, predšolska vzgoja, vzgojitelji, pedagoška praksa, profesionalno izobraževanje
Published: 10.07.2015; Views: 628; Downloads: 69
.pdf Full text (112,04 KB)
This document has many files! More...

10.
Konceptualne dileme implementacije načel bolonjskega procesa
Rudi Kotnik, 2006, original scientific article

Abstract: Implementacija načel bolonjske reforme ima vsaj dva vidika. Eden je na ravni države, pri katerem gre za to, kako so ta načela formulirana v zakonih in predpisih. Drugi vidik je v načinu razumevanja zakonskih formulacij na ravni univerz. Država se z zavezanostjo uresničevanja bolonjskih načel postavlja v kontroverzno vlogo: je spodbujevalka zboljšanja kakovosti izobraževanja in hkrati zastopnica korporativnih interesov v razmerah globalizacije. To pomeni, da s tem spreminja temeljno vlogo izobraževanja v globalizirani družbi. Tudi avtonomija univerze ima kontroverzno vlogo: lahko pomeni varovanje akademskih standardov, da bi ne postala servis ekonomije in politike; hkrati pomeni ohranjanje rigidnosti za kvalitativne spremembe. Ta prispevek je zato poskus analize, ki bi hkrati pokazala na potencial, ki ga prinaša bolonjski proces, in na njegove pasti. Oboje ima podlago na eni strani v historičnem ozadju bolonjskega procesa in najnovejših analizah konceptualnih dilem bolonjskega procesa in njegovih dokumentov, kot je Tuning. Analiza vodi v sklep, da potrebuje visokošolsko izobraževanje v razmerah tranzicije namesto sprejemanja seznamov "kompetenc" izvirne rešitve, ki zahtevajo refiektiran pristop k predpostavkam in implikacijam bolonjskega procesa.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, kurikulum, kompetentnost, izkustveno učenje, filozofija, psihoterapija
Published: 10.07.2015; Views: 412; Downloads: 38
URL Link to full text

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica