| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 36
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnikov z izgubo krvi v času anestezije in operacije
Vera Savić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti vlogo medicinske sestre pri obravnavi bolnikov z izgubo krvi v času anestezije in operacije, kakor tudi doseči zastavljene cilje, ki temeljijo na znanju in usposobljenosti anestezijskih medicinskih sester, da prepoznajo možnosti za nastanek krvavitve, poznajo načine dajanja transfuzije in pravilnega ukrepanja, ter zdravstveni negi pacienta v času operacije in nadomeščanja izgubljene krvi s transfuzijo. V sklopu diplomskega dela smo predstavili problem krvavitve in nadomeščanja izgube krvi s transfuzijo, kar v današnjem času predstavlja velik zdravstveni problem. V teoretičnem diplomskem delu smo uporabili deskriptivni raziskovalni pristop in metodo kompilacije. Delo je sestavljeno iz dveh teoretičnih delov, ki vsak po svoje opiše zastavljeno problematiko. V prvem, medicinskem delu, predstavimo anestezijo, operacijo, krvavitev, hemoragični šok in transfuzijo. V drugem delu pa opisujemo vlogo medicinske sestre pri problemu nadomeščanja krvi s sistemom za avtotransfuzijo Cell Saver 5, njegovo uporabo in delovanje ter kot najpomembnejše, zdravstveno nego takšnega pacienta, spremljanje njegovega stanja v času anestezije in operacije. Pomembno je, da anestezijska medicinska sestra s svojim znanjem in izkušnjami pripomore k doseganju ciljev tako samostojno kot v delovanju s celotnim timom v času operacije, da pravočasno prepozna znake, ki lahko vodijo v hemoragični šok, zna v določenem trenutku pravilno ukrepati in s tem pripomoči k ohranitvi bolnikovega življenja.
Keywords: medicinska sestra, izguba krvi, anestezija in operacija, obravnava bolnika
Published: 01.06.2009; Views: 3286; Downloads: 502
.pdf Full text (3,93 MB)

5.
VPLIV ENCIMSKE PREDOBDELAVE BOMBAŽNE TKANINE NA SORPCIJSKE IN EKOLOŠKE LASTNOSTI
Katja Polanec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Celulozna vlakna, med katera spada tudi bombaž, vsebujejo poleg celuloze še primesi in naravna barvila, ki vlakno obarvajo in motijo proces plemenitenja. Cilj diplomskega dela je tako bila primerjava med alkalnim in encimskim postopkom predobdelave, ki omogočata različno stopnjo odstranitve nečistoč in inkrustov iz tkanine ter doseganje ustrezne hidrofilnosti vlaken, kar je nujno za nadaljnje uspešno plemenitenje. S postopkom beljenja, ki sem ga izvedla po različni predobdelavi v eni ali dveh kopelih, pa dosegamo razgradnjo prisotnih barvil in pigmentov. Tako predobdelanim vzorcem bombažne tkanine sem analizirala sorpcijske in fizikalne lastnosti, belino in barvnometrične vrednosti obarvanih vzorcev z reaktivnimi barvili, vsem odpadnim kopelim postopkov predobdelav, beljenja in barvanja pa določila ekološke parametre. Na podlagi dobljenih rezultatov sem določila postopek, ki omogoča doseganje najvišjih sorpcijskih sposobnosti ob optimalni izgubi mase in primerni belini, ki zagotavlja doseganje optimalnih pogojev pri barvanju in nižjo obremenitev okolja z odpadnimi kopelmi.
Keywords: bombaž, encimska predobdelava, alkalna predobdelava, beljenje, izguba mase, sposobnost zadrževanja vode, barvanje, reaktivna barvila, barvna metrika, ekologija
Published: 17.09.2009; Views: 2644; Downloads: 218
.pdf Full text (2,02 MB)

6.
ZAPLEMBE PREMOŽENJA NA KOROŠKEM PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Nina Pečolar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zaplembe premoženja predstavljajo eno temeljnih vprašanj slovenske povojne zgodovine in njihovo poznavanje je eden od osnovnih pogojev za razumevanje nekaterih revolucionarnih sprememb in dogajanj, do katerih je prišlo v Sloveniji po končani vojni leta 1945. Zaplembe premoženja nam pomagajo spoznati, kako se je zasebna lastnina spremenila v državno oziroma družbeno. To je ena izmed najhujših oblik represije, ki jih je izvajala komunistična oblast po koncu druge svetovne vojne, ker zanjo ljudje niso dobili odškodnine. Žrtve zaplemb tako nacističnega kot komunističnega režima so bili predvsem industrijski podjetniki, trgovci, obrtniki in kmetje. Nacisti so želeli z zaplembami uničiti slovensko gospodarstvo, komunisti pa so želeli uničiti zasebni in ustvariti državni sektor. Velika večina medvojnih in povojnih zaplemb v Sloveniji se je nanašala na premoženje t. i. narodnih sovražnikov, to je tistih, ki so bili obtoženi, da so kakor koli sodelovali z okupatorjem in delovali proti narodnoosvobodilnemu gibanju ter revoluciji. V Jugoslaviji so po vojni začela delovati sodišča narodne časti, ki so sodila simpatizerjem oziroma pomočnikom okupatorja. Bila so pristojna za kazniva dejanja, kot so politično, kulturno, umetniško, pravno, gospodarsko ali kakršno koli drugo sodelovanje z okupatorjem. Sem je spadalo tudi opravičevanje okupacije, obsojanje NOB, vsakršno vzdrževanje prijateljskih zvez z okupatorjem. Kazni, ki so jih izrekala sodišča narodne časti, so bila izguba svobode, izguba narodne časti, kar je pomenilo izključitev iz javnega življenja in izguba državljanskih pravic, lahko ali težko prisilno delo ter popolna ali delna zaplemba premoženja v korist države. Če se je izkazalo, da je šlo za težja kazniva dejanja, je bilo sodišče narodne časti dolžno izročiti primer vojaškemu sodišču. Vojaška sodišča so obravnavala težja kazniva dejanja zoper vojaško oblast, izmikanje mobilizaciji, lažno prikazovanje osebnih podatkov itd
Keywords: zaplemba premoženja, zasebna lastnina, družbena lastnina, komunistična oblast, izguba svobode, izguba državljanskih pravic, lažje ali težje prisilno delo.
Published: 19.03.2010; Views: 2432; Downloads: 306
.pdf Full text (1,10 MB)

7.
ANALIZA UVAJANJA MEDNARODNEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA USALI V HOTELIH NA SLOVENSKEM
Milena Sagadin, 2010, final seminar paper

Abstract: Delo diplomskega seminarja obravnava enotni sistem računovodstva USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), ki je mednarodno uveljavljen standard poročanja o celovitem delovanju hotelov. Razdeljeno je na štiri poglavja. V uvodnem delu smo opredelili osnovni problem, opisali namen, cilje iz katerih izhaja vsebina naloge, osnovne trditve, predpostavke, omejitve in metode raziskovanja, ki so pripomogle k izdelavi naloge. V drugem poglavju, ki je teoretična osnova dela diplomskega seminarja, smo prikazali spremljanje in merjenje uspešnosti poslovanja v hotelski dejavnosti. Ugotavljali smo bistvene razlike statističnih poročil v Sloveniji in mednarodnega statističnega spremljanja. Pri prikazu merjenja uspešnosti poslovanja smo se omejili na ekonomsko uspešnost poslovanja v hotelskih podjetjih. Prikazali smo kazalce in kazalnike za ugotavljanje uspešnosti hotelirske dejavnosti ter računovodske rešitve za merjenje uspešnosti poslovanja po standardih USALI. Tretje poglavje predstavlja osrednji del naloge. Raziskali smo, kašne so možnosti uvedbe mednarodno uveljavljenega sistema poročanja USALI v slovensko hotelirstvo. S pomočjo primerjave računovodskih rešitev obeh sistemov smo ugotavljali bistvene razlike med njima. Prikazali smo izdelavo poročil za profitne centre in stroškovna mesta v hotelu po sistemu USALI. S pomočjo aplikacije računovodskih podatkov hotelskega podjetja v Sloveniji v sistem USALI smo analizirali možnosti uvedbe standardov USALI v obstoječi slovenski računovodski sistem spremljanja uspešnosti poslovanja hotelske dejavnosti. Analizirali smo poročila po USALI, kazalce in kazalnike, ki jih predpisujejo standardi USALI ter podali ugotovitve v zvezi z izdelavo poročil. V zadnjem poglavju smo presodili, ali smo dosegli glavne zastavljene cilje in osnovne trditve. Dodali smo predloge za možnosti uvedbe mednarodnega spremljanja uspešnosti poslovanja hotelov v obstoječi računovodski sistem v Sloveniji.
Keywords: računovodstvo, hotelirstvo, merjenje uspešnosti poslovanja, Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, USALI, poročila, ekonomski kazalniki, analiza, dobiček, izguba, stroški, prihodki, ADR, RevPAR, statistika
Published: 18.11.2010; Views: 4300; Downloads: 555
.pdf Full text (541,93 KB)

8.
MODELIRANJE ELEKTRIČNEGA PODSISTEMA NEK S PROGRAMOM APROS
Dejan Slovenc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava podsistem električnega napajanja znotraj NEK na 6,3 kV varnostnih zbiralkah in s tem preveritev programa Apros na električnem področju. V diplomi sestavljen model omogoča simulacijo odziva testa dizel generatorja na vklope in izklope črpalk v primeru signala izgube napajanja (BO signal). Model sestavljajo osnovni električni elementi kot so: tuja mreža, transformator, zbiralka, stikala, črpalka in generator. Zagotavljanje napajanja varnostne opreme je bistvenega pomena, saj zagotavlja hlajenje sredice jedrskega reaktorja v primeru nezgod. Program Apros je zmožen modeliranja celotne jedrske elektrarne, od same sredice, termohidravličnih analiz primarnega ter sekundarnega kroga, pa vse do električnega priklopa na omrežje.
Keywords: jedrska elektrarna, program Apros, izguba električnega napajanja, dizel generator
Published: 08.04.2011; Views: 1762; Downloads: 167
.pdf Full text (5,88 MB)

9.
OPTIMIZACIJA PROCESA SUŠENJA Z UVEDBO PROCESNE ANALITIČNE TEHNOLOGIJE (PAT)
Ciril Hiter, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je optimizacija tehnološkega postopka sušenja v farmacevtskem obratu PPI Prevalje, podjetja Lek d.d. V obratu je izvedena zamenjava obstoječe in-procesne kontrolne točke pri sušenju surovin s kontinuiranim spremljanjem nivoja vlage z NIR in-procesno sondo. Osnovni cilj je skrajšanje časa sušenja, kar omogoči povečanje proizvodne kapacitete v tej stopnji procesa. V optimiziranem tehnološkem postopku se z in-line NIR procesno sondo, ki je nameščena neposredno v vakuumskem sušilniku, sproti spremlja izguba vlage v surovini. Proces se ustavi takoj, ko je surovina ustrezno posušena in je temperatura sušene surovine dovolj nizka, da je primerna za izpraznitev posode. Kadar vročo surovino v času ohlajanja ohranimo pod vakuumom, se ta še vedno suši (doslej ni bilo podatka, za koliko). Z novo tehnologijo bo možno proces segrevanja ustaviti malo pred dosego specifikacijske meje in surovina se bo dokončno osušila v času ohlajanja. Delo je temeljilo na razvoju kalibracijskega NIR modela za sušeno surovino. Pri izgradnji modela smo uporabili referenčno analitsko metodo IPS (izguba pri sušenju), tako da smo določili ustrezno kalibracijsko enačbo. Za izdelavo kalibracijskega modela smo uporabili matematični postopek metode delnih najmanjših kvadratov (angl. Partial Least Squares, PLS). Za kalibracijski model smo kot validacijsko metodo uporabili validacijski niz. Čas sušenja se je po optimizaciji skrajšal za okoli 23 %, dosežena je večja ponovljivost rezultatov sušenja. Potrdili smo ekonomsko upravičenost naložbe v novo tehnologijo.
Keywords: procesna analitična tehnologija (PAT), bližnja infrardeča spektroskopija (NIR), izguba pri sušenju (IPS), metoda najmanjših kvadratov
Published: 23.06.2011; Views: 2892; Downloads: 321
.pdf Full text (5,85 MB)

10.
NOTRANJA KAKOVOST ZELENJAVE – VPLIV PRIDELOVALNIH SISTEMOV
Maja Mlasko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Skladiščna sposobnost belega zelja (Brassica oleracea L. var. capitata f. alba cv. 'Krajnsko okroglo') in rdeče pese (Beta vulgaris L. cv. ‘Rote Kügel’), pridelanih v različnih pridelovalnih sistemih, je bila analizirana z dekompozicijskim testom v obdobju dveh in štirih mesecev po spravilu pridelka v letu 2009. Vzorci so bili pridobljeni iz konvencionalnega, integriranega, ekološkega, biodinamičnega pridelovalnega sistema ter kontrole (brez uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev). Izguba suhe snovi in vidne spremembe so bile opažene v vzorcu, ki so bili 10 dni shranjeni v inkubatorju pod neoptimalnimi pogoji (dekompozicijski test). Rezultati ne kažejo vpliva pridelovalnega sistema na vzorce, ki so bili inkubirani drugi mesec po spravilu pri zelju in drugi ter četrti mesec pri rdeči pesi, razlike pa so bile statistično značilne četrti mesec po spravilu pri zelju, kjer je bila največja izguba suhe snovi izmerjena v integriranem pridelovalnem sistemu. Vidna sprememba vzorcev, ki se je ocenjevala z anketo, je bila največja pri zelju v kontroli in pri rdeči pesi v integriranem pridelovalnem sistemu.
Keywords: dekompozicijski test, pridelovalni sistemi, izguba suhe snovi, vidne spremembe
Published: 12.10.2011; Views: 2235; Downloads: 177
.pdf Full text (707,14 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica