| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
OPIS POKLICA ZDRAVSTVENI TEHNIK
Suzana Gartnar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zdravstvena nega je nujni del zdravljenja. Poklic zdravstveni tehnik ima že dolgo tradicijo. V diplomskem delu smo skušali čimbolj celovito zajeti ključne vsebinske značilnosti tega poklica in na podlagi javno dostopnih podatkov oceniti nekatere spremembe glede zaposlovanja, izobraževanja in nagrajevanja v tem poklicu. Na podlagi podatkov Kliničnega centra v Ljubljani od leta 1994 do 2007 ocenjujemo, da se je stanje v tem poklicu pomembno izboljšalo, med drugim se je pomembno povečalo število in delež zdravstvenih tehnikov, število bolnikov na zdravstvenega tehnika pa zmanjšalo. Po novem sistemu plač v javnem sektorju je osnovna plača v zdravstveni negi bolj ustrezno ovrednotena, zdravstvenim tehnikom pa večinoma pripadajo še posebni dodatki k osnovni plači.
Keywords: • zdravstvo • zdravstvena nega • zdravstveni tehnik • bolnišnična oskrba • plača • izbira kadrov
Published: 17.07.2009; Views: 4306; Downloads: 422
.pdf Full text (449,12 KB)

3.
UPORABA METOD ZA IZBIRO NOVEGA SODELAVCA NA PRIMERU PODJETJA UNIOR D.D.
Nina Lukavečki, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli poudariti pomen pridobivanja in selekcije kadrov ter seznaniti bralca s široko paleto različnih metod in tehnik izbire novih sodelavcev. Teoretičen del diplomske naloge je razdeljen v tri poglavja. V prvem poglavju smo opredelili problem, namen, cilje, trditve, predpostavke, omejitve diplomske naloge ter metode dela, ki smo jih uporabili. V drugem poglavju smo predstavili tri temeljne aktivnosti, povezane z zagotavljanjem ustreznih kadrov: analiza dela, pridobivanje in selekcija kadrov. Osrednje, tretje poglavje, je osredotočeno na opis različnih metod selekcije. Predstavili smo tako konvencionalne kot nekonvencionalne metode ter navedli prednosti in slabosti vsake izmed obravnavanih metod. Teoretični del smo zaključili s pregledom metod selekcije, ki jih uporabljajo organizacije v Sloveniji in nekaterih drugih državah članicah Evropske unije. V praktičnem delu diplomske naloge (poglavje štiri in pet) smo opisali podjetje Unior d. d. Navedli smo osnovne informacije podjetja, njihovo dejavnost, poslanstvo, vizijo in cilje ter predstavili organizacijsko strukturo podjetja. Peto poglavje je posvečeno procesu pridobivanja in selekcije v izbranem podjetju. Osredotočeni smo bili na metode in tehnike, ki jih organizacija uporablja pri izbiri novih sodelavcev, prav tako pa smo, na podlagi proučene literature, podali nekaj predlogov za izboljšavo, ki jih lahko podjetje aplicira v prakso. Pridobivanje in selekcija kadrov je časovno zahteven postopek, ki zahteva veliko dragocenega časa in sredstev. Nanj se je potrebno dobro pripraviti in mu nameniti ustrezno pozornost, če želimo, da se nam bo obrestovalo. Samo »pravi ljudje, na pravih mestih, ob pravem času«, lahko prispevajo k uspehu organizacije, zato mora organizacija izbrati kreativne in visoko motivirane delavce, z dobrimi osebnimi lastnostmi, ki se bodo dobro ujeli z delovnim mestom, timom in organizacijo. Napačne odločitve vodijo do različnih težav, za majhne organizacija pa so takšne napake lahko celo usodne. Boljše strategije pridobivanja in selekcije kadrov, vodijo do boljših poslovnih rezultatov. Bolj uspešne kot so organizacije pri pridobivanju in selekciji kandidatov, večja je verjetnost, da zaposlijo in zadržijo zadovoljne kadre. Uspešnost selekcijskega sistema vpliva na produktivnost in finančni uspeh organizacije, zato se organizaciji investicija v razvoj obširnega in veljavnega sistema selekcije močno obrestuje.
Keywords: analiza dela, opis dela, pridobivanje kadrov, izbira kadrov, metode pridobivanja kadrov, metode in tehnike izbire kadrov.
Published: 06.08.2010; Views: 2462; Downloads: 429
.pdf Full text (4,06 MB)

4.
PLANIRANJE IN IZBIRA KADROV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE
Damjana Šipec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Planiranje in izbira kadrov v Splošni bolnišnici Jesenice je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu smo se osredotočili na predstavitev planiranja kadrov in na kratko predstavili pojem in pomen planiranja kadrov, opisali pogoje, ki na planiranje kadrov vplivajo, preučili metode planiranja kadrov in nadaljevali z opisom procesa planiranja kadrov. V nadaljevanju smo posvetili pozornost pridobivanju kadrov, na koncu pa smo opisali tudi selekcijski postopek in predstavili metode izbiranja novih sodelavcev. V raziskovalnem delu smo najprej na kratko predstavili Splošno bolnišnico Jesenice, opisali dejavnost, vizijo in cilje podjetja. Analizirali smo strukturo zaposlenih in planiranje kadrov v Splošni bolnišnici Jesenice. V nadaljevanju smo se osredotočili le na enoto centralne administracije, ki je del skupnih služb Splošne bolnišnice Jesenice in analizirali strukturo zaposlenih v centralni administraciji, opisali planiranje in postopke pridobivanja ter metode izbiranja novih sodelavcev v tej enoti. Na koncu smo napisali ugotovitve in podali nekaj predlogov za izboljšanje stanja na področju kadrovske dejavnosti v Splošni bolnišnici Jesenice.
Keywords: Kadri Planiranje kadrov Pridobivanje kadrov Izbira kadrov Intervju Splošna bolnišnica Jesenice
Published: 13.09.2010; Views: 3392; Downloads: 264
.pdf Full text (686,67 KB)

5.
PRIDOBIVANJE IN IZBIRA KADROV V SLOVENSKIH BANKAH
Vildana Poznič Kralj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Uspeh podjetij je v sodobnem konkurenčnem poslovnem okolju odvisen predvsem od zaposlenih, zato je pridobivanje in izbira kadrov izrednega pomena. Dobro izbrani oz. pridobljeni kadri za podjetje predstavljajo konkurenčno prednost. Tako moramo pri postopku pridobivanja kadrov nameniti selekcijskemu procesu kar se da največ pozornosti. V svoji diplomski nalogi sem proučevala celoten postopek pridobivanja in izbire kadrov v sedmih slovenskih bankah. Ugotovila sem nekaj podobnosti, predvsem pa veliko razlik v postopkih kadrovanja v obravnavanih podjetjih. Analiza je bila primerljiva, saj gre za isto dejavnost. Iz podatkov, zajetih v tej raziskavi, omenjenih razlik ni mogoče zadovoljivo pojasniti. Morda so razlogi za pomembne razlike v ekonomiji obsega, morda pa v opravilih, ki jih ta raziskava ni zajela.
Keywords: Kadri, človeški viri, planiranje, pridobivanje in izbira kadrov, banke, zunanji izvajalci kadrovanja, metode izbirnega postopka.
Published: 05.01.2011; Views: 2038; Downloads: 140
.pdf Full text (1,02 MB)

6.
POSTOPEK ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU VRBNJAK S.P.
Valerija Vogrinec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Postopek zaposlovanja kadrov je zelo pomemben proces v podjetju, saj izbrani kadri vplivajo na kakovost opravljenega dela na določenem delovnem mestu, na delovanje tima in posredno tudi na delovanje celotnega podjetja. Še posebej je to pomembno v današnjem času, ko je edina stalnica nenehna sprememba, ko je okolje nepredvidljivo in se hitro spreminja. Najnovejša spoznanja kažejo, da je ravno človek vir konkurenčne prednosti. Veliko podjetij se tega ne zaveda dovolj, tako ostajajo nedojemljiva za spremembe in ukrepe na tem področju, zmožnosti ljudi pa ne izrabljajo in jih ne razvijajo. Ustrezno definirani potek in poglobljena raziskava kadrovskih procesov so ključnega pomena za vsako podjetje, ki želi uspešno delovati. V podjetju Vrbnjak s.p. takšnega poteka nimajo definiranega in prav to je bilo osnovno vodilo naše raziskave diplomskega dela. Tako smo v teoretičnem delu predstavili postopek načrtovanja, izbire, uvajanja in motiviranja kadrov. Navedli smo spoznanja iz področja kadrovanja. Za podjetje je namreč ključnega pomena, da pri poslovanju ne zanemari kadrovske funkcije, ki podjetju pomaga k optimizaciji rezultatov podjetja, v današnjih časih pa predstavlja tudi pomembno konkurenčno prednost. V empiričnem delu smo raziskali postopek načrtovanja, izbire, uvajanja in motiviranja kadrov v podjetju Vrbnjak s.p. in v zaključnem delu ugotovili pozitivne in negativne smernice posameznih postopkov in področij. Podali smo predloge, za katere smatramo, da bi jih kazalo v podjetju upoštevati.
Keywords: načrtovanje kadrov, izbira kadrov, uvajanje kadrov, motiviranje kadrov
Published: 17.03.2011; Views: 1717; Downloads: 153
.pdf Full text (999,09 KB)

7.
MODEL RAZVOJA IN IZBIRE KADROV V NOTRANJEM TRANSPORTU PROIZVODNEGA PODJETJA
Bogdan Kompari, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo problematiko izbire kadrov na področju notranjega transporta v podjetju Gorenje, d.d.. Izbira primernega človeka za določeno delovno mesto je na prvi pogled enostavna naloga, vendar pa s slabim in nesistematičnim spremljanjem razvoja delavcev znotraj podjetja pogosto spregledamo potencialnega kandidata med zaposlenimi, ki ima zahtevane kompetence ter že pozna podjetje in procese. V okviru magistrskega dela smo izdelali organizacijski in odločitvena modela, ki nam bodo pomagali pri reševanju praktičnih problemov, s katerimi se soočamo pri izbiri potencialnih kandidatov za delo v notranjem transportu. Z reorganizacijo procesa spremljanja razvoja kadrov in sistematičnim odločitvenim procesom lahko pričakujemo boljše rezultate (učinkovitost delovne sile) in konkurenčno prednost na trgu delovne sile. To pomeni, da bomo s pravilnim pristopom obdržali in pridobili najboljše ljudi. Prihodnost Skupine Gorenje ni v izdelavi cenenih aparatov, ki jih selimo na trg s cenejšo delovno silo, ampak razvoj visoko cenovnih aparatov, za kar pa potrebujemo najbolje usposobljene ljudi, motivirane k stalnemu razvoju in iskanju inovativnih rešitev. V magistrskem delu obravnavamo ključne delovne procese, ki vplivajo na razvoj vsakega posameznika v podjetju. Poleg tega smo le-te povezali z odločitvenim procesom s podporo informacijske tehnologije. Našo raziskavo smo omejili na področje notranjega transporta. Na podlagi analize problemskega stanja smo popisali procese in predlagali model za vrednotenje primernosti kandidata za zasedbo delovnega mesta. Izbranega kandidata je potrebno nato usposobiti in tudi spremljati v razvoju, za kar smo razvili ustrezen model.
Keywords: izbira kadrov, razvoj kadrov, odločitveni model, notranji transport, proizvodno podjetje
Published: 31.01.2012; Views: 1592; Downloads: 170
.pdf Full text (2,68 MB)

8.
RAZVOJ KADROV V PODJETJU GIVO, D.O.O.
Mirjana Josipović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v svetu hitrih sprememb, ki vplivajo tudi na razvoj podjetij. Podjetja morajo te spremembe znati obvladovati in jim slediti, saj v nasprotnem primeru ne morejo slediti zaostrenemu konkurenčnemu boju. Spremembe pa vplivajo tudi na razvoj kadrov v podjetju. Tako kot se mora podjetje sprotno prilagajati spremembam, se morajo tem spremembam prilagajati tudi zaposleni v podjetju. Zaposleni pa bodo pripravljeni slediti spremembam le v primeru, da bodo pravilno motivirani. V prvem delu diplomske naloge je predstavljen teoretični del kadrovske funkcije in razvoja kadrov v podjetjih. Predstavljene pa so tudi predpostavke in omejitve glede razvoja kadrovske funkcije v podjetju Givo d. o. o. Drugi del naloge pa je namenjen raziskavi, ki je bila opravljena med zaposlenimi v podjetju Givo d. o. o., in se nanaša na razvoj kadrov in kadrovsko funkcijo v podjetju. Po pregledu stanja v podjetju, ki smo ga pridobili s pomočjo ankete, pa so podani tudi predlogi za rešitev problema.
Keywords: Razvoj kadrov Kadrovska funkcija Izbira kadrov Kadrovski procesi
Published: 21.12.2011; Views: 1601; Downloads: 120
.pdf Full text (554,31 KB)

9.
10.
Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica