| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA TEŽJE TELESNO PRIZADETEGA POSAMEZNIKA
Katja Petek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Težje prizadeti posamezniki imajo ohranjeno zavest in mentalne funkcije, vendar so omejeni pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Pri tem potrebujejo veliko mero psihične podpore. Pacienti, ki so trajno poškodovani in priklenjeni na invalidski voziček, imajo na domu možnost obiska patronažne medicinske sestre, katere naloga je, da nudi kakovostno zdravstveno nego. Patronažna medicinska sestra se aktivno ukvarja s problematiko posameznika in družine. Obravnava ju celostno. Medicinska sestra s promocijo zdravja spodbuja, da pacient in njegova družina aktivno skrbijo za svoje zdravje.
Keywords: patronažna zdravstvena nega, medicinska sestra, komunikacija, invalid, paraplegik.
Published in DKUM: 10.01.2017; Views: 2030; Downloads: 201
.pdf Full text (1,05 MB)

2.
OBDAVČITEV INVALIDSKIH PODJETIJ V SLOVENIJI
Katja Ketiš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Problematika zaposlovanja invalidnih oseb je že od nekdaj zelo pereč problem za državo, zato je v ta namen omogočila ustanovitev invalidskih podjetij, v katerih so invalidi zaposleni in zaščiteni v skladu z zakonodajo. Prvi del diplomskega seminarja je namenjen invalidskim podjetjem, kjer bo opisana vsa pravna podlaga in zakonodaja, ki ureja poslovanje le-teh. Prav tako se bom dotaknila zakonodaje, ki ureja obdavčitev invalidskih podjetij. Velik poudarek bo predvsem v ukrepih, ki jih država zagotavlja za poslovanje ter katere subvencije in davčne olajšave lahko uporabi invalidsko podjetje pri zaposlovanju invalidnih oseb. Drugi del diplomskega seminarja je namenjen primerjavi invalidskega podjetja s podjetjem, ki nima statusa invalidskega podjetja, kjer bo na podlagi konkretnih izračunov prikazano, kako podjetje plačuje davek od dobička ter katere olajšave uporabi s strani države. Tretji del diplomskega seminarja je namenjen primerjalni obdavčitvi invalidskih podjetij v izbranih državah članicah EU s Slovenijo. Podrobno bo opisana primerjava obdavčitve invalidskih podjetij v Avstriji, Madžarski in Poljski.
Keywords: Invalid, invalidsko podjetje, kvotni sistem, spodbude, obdavčitev, davčne olajšave, davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost
Published in DKUM: 29.11.2016; Views: 1510; Downloads: 137
.pdf Full text (646,39 KB)

3.
PRAVICE DELOVNIH INVALIDOV
Gabriela Firšt, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene pravice delovnih invalidov, ki predstavljajo najštevilčnejšo skupino med invalidi. V Sloveniji nimamo enotnega zakona, ki bi podal definicijo invalida, temveč je teh več. Status delovnega invalida pa imajo le tisti, ki pridobijo katero od pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kljub temu, da zavarovanec uveljavlja pravice pri zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, je obveznost za uresničitev nekaterih od njih na strani delodajalca. Delovne invalide razvrščamo v različne kategorije invalidnosti, odvisno od tega kako težke posledice je invalidnost pustila pri zavarovancu. V kolikor postane zavarovanec popolnoma nezmožen za delo, mu pripada pravica do invalidske pokojnine, s katero se mu želi omogočiti čim boljše življenje. V primeru zmožnosti za delo, pa se poskuša delovnemu invalidu omogočiti čim večjo dejavnost na trgu dela v skladu z njegovo preostalo delovno zmožnostjo. Namen diplomske naloge je tudi predstaviti položaj delovnega invalida v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter vloga delodajalca pri pravicah delovnih invalidov. Invalidi se le stežka uveljavljajo na trgu dela, saj se jim delodajalci pogosto želijo izogniti zaradi obveznosti, ki jih s sabo prinaša zaposlitev invalida. Zato je še toliko bolj pomembno, da se pravice invalidov spoštujejo ter se jim s tem omogoči, da ne občutijo neenakosti in se lažje vključijo na trg dela.
Keywords: Invalid, delovni invalid, pravice invalidov, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, socialna varnost
Published in DKUM: 16.09.2016; Views: 3372; Downloads: 422
.pdf Full text (665,66 KB)

4.
ALI SISTEM INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V RS ZAGOTAVLJA USTREZNO SOCIALNO VARNOST VSEM DELOVNIM INVALIDOM?
Mitja Žiher, 2016, master's thesis

Abstract: Sistem invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji je v skladu z Ustavo RS del sistema socialne varnosti in je eden ključnih podsistemov, ki zagotavlja socialno varnost oseb, ki so bile oziroma so na podlagi vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene v pokojninski sistem. Temeljni namen magistrske naloge je v proučitvi, ali sistem invalidskega zavarovanja zagotavlja ustrezno socialno varnost vsem delovnim invalidom, pri čemer je poudarek na analiziranju ustavnega načela enakosti pred zakonom. Status delovnega invalida imajo le zavarovanci pri katerih je ugotovljena invalidnost in so pridobili katero od pravic iz invalidskega zavarovanja. Pri tem je posebej obravnavan postopek ugotavljanja invalidnosti, ki je podlaga za pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja, v okviru katerega je izpostavljena neenaka obravnave zavarovancev, ki so vključeni v zavarovanje na podlagi poklica, ki ga opravljajo, v primerjavi z ostalimi zavarovanci. Prav tako je posebej obravnavana enaka oziroma neenaka obravnava zavarovancev pri uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja, torej v postopku, kjer se ugotavljajo pogoji za pridobitev in odmero pravic. Magistrska naloga nadalje analizira inštitut pravice do poklicne rehabilitacije, ki bi naj zaradi zagotavljanja in varovanja zaposlitve delovnih invalidov od uveljavitve ZPIZ-1 postala na zakonski ravni temeljna pravica delovnega invalida, vendar v praksi še vedno ni zaživela. V magistrski nalogi so analizirane temeljne značilnosti sistema invalidskega zavarovanja v Nemčiji, prav tako pa so predstavljeni predlogi za spremembe invalidskega zavarovanje v prihodnji ureditvi.
Keywords: invalidsko zavarovanje, zavarovanec, invalidnost, delovni invalid, pravice iz invalidskega zavarovanja, nadomestila iz invalidskega zavarovanja, poklicna rehabilitacija.
Published in DKUM: 15.09.2016; Views: 1481; Downloads: 183
.pdf Full text (1,43 MB)

5.
BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV NA OBMOČJU CELJA
Vesna Božičkovič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Invalidi so največja manjšina na svetu, saj jih je po podatkih Združenih narodov več kot 650 milijonov. Če upoštevamo še družinske skupnosti, v katerih živijo invalidi skupaj z družinski člani, pridemo do dejstva, da se skoraj ena četrtina celotnega svetovnega prebivalstva neposredno spoprijema z invalidnostjo. Življenjska doba ljudi se podaljšuje, zato nas strokovnjaki opozarjajo, da se bo v naslednjih desetletjih število invalidov povečevalo in bo invalidnost v prihodnje pomembno družbeno vprašanje. Zato je tema Brezposelnost in zaposlovanje invalidov aktualna, še bolj bo v prihodnje. V Sloveniji je približno 160.000 invalidov. Od tega je zaposlenih le 33.000. Invalidi so ranljiva skupina, ki ima v povprečju nižjo izobrazbo in se težje vključuje v družbo. Ukrepi države - preko aktivne politike zaposlovanja - igrajo pomembno vlogo pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Brez tega bi bila verjetno brezposelnost invalidov v Sloveniji, in tudi na območju Celja, še mnogo večja. Opisali smo zakonske temelje pri zaposlovanju invalidov, spodbude, ukrepe, rehabilitacijo in oblike zaposlitve za njihovo vključevanje na trg dela. Posebno pozornosti smo posvetili primerjavi med območjem Celja in Slovenijo. Z empirično raziskavo smo zastavili tri hipoteze in preverjali njihovo veljavnost.
Keywords: invalid, brezposelnost, zaposlovanje, rehabilitacija, Celje
Published in DKUM: 04.07.2016; Views: 1616; Downloads: 160
.pdf Full text (1,18 MB)

6.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidni osebi
Katarina Budič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo se ukvarjali s problematiko zaposlovanja invalidov in njihovimi pravicami. Tako kot v državah po svetu, je tudi v Sloveniji brezposelnost invalidov večja od brezposelnosti ostalega prebivalstva. Da bi izenačili možnosti zaposlovanja invalidov, je v ta namen državna politika razvila vrsto ukrepov, ki jih je povzela iz drugih držav. Nekaterim pomembnejšim, kot so zaposlitvena rehabilitacija, zaščitna zaposlitev, podporna zaposlitev, zaposlitveni centri in vzpodbude za zaposlovanje smo posvetili več pozornosti. Primerjali smo tudi podatke Zavoda za zaposlovanje in Statističnega urada ob predpostavki, da je zaposlitvena možnost invalidov manjša kot pri neinvalidih. Poudarek smo dali na varstvene določbe, ki jih je zakonodajalec predvidel, da bi invalidom omogočil dodatno varstvo pri zaposlitvi, v času trajanja in pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Dejstvo je, da so pravice invalidov vključene v številne zakone in predpise, kar povzroča nepreglednosti in nejasnosti. Izpostavili smo tri najpomembnejše zakone, in sicer: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o poklicni rehabilitaciji in zaposlitvi invalidov.
Keywords: invalid, pravice invalidov, ustrezno delovno mesto, zakon o delovnih razmerjih, zakon o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
Published in DKUM: 04.07.2016; Views: 1611; Downloads: 158
.pdf Full text (1,02 MB)

7.
UKREPI SLOVENIJE PRI SPODBUJANJU ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
Maja Kolenc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Tema diplomskega dela je problematika na področju zaposlovanja invalidov. Osnovni namen je prikazati trenutno pravno ureditev v Sloveniji in predstaviti kakšne mehanizme je delodajalec predvidel za varstvo invalidov na področju zaposlovanja in kakšni so dejanski učinki v praksi.
Keywords: invalid, delovni invalid, pravice, zakon
Published in DKUM: 30.06.2016; Views: 938; Downloads: 78
.pdf Full text (1,19 MB)

8.
Kompetence in omejitve pri delu delovnih invalidov
Aida Rozman, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi smo predstavili teoretične osnove kompetenc s poudarkom na specifičnih kompetencah kot zdravstvene zahteve delovnih mest, ki jih moramo upoštevati kot zahtevo delovnega mesta pri zaposlitvi delovnega invalida. Delodajalec je dolžan na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika določiti posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni za določeno delo v delovnem procesu. V UKC Ljubljana se pri zaposlovanju in razvoju poklicne kariere delovnih invalidov soočamo s težavami, kako ob pridobljenih omejitvah pri delu in obremenitvah na delovnem mestu poiskati ustrezno delo. Želeli bi izboljšati njihov položaj, preprečiti diskriminacijo in zagotoviti enake možnosti do zaposlitve. Kot vodilo za pridobitev statusa invalida smo se v teoretičnem delu posvetili tudi zakonodaji, ki ureja pravice in dolžnosti tako delovnega invalida kot delodajalca. Marsikdo meni, da so invalidi najbolj zaščitena skupina zaposlenih v neki organizaciji. Vendar ni tako, tudi za delavca invalida obstaja možnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pogledali smo si kvotni sistem in njegove prednosti ter obveznosti. Z izvedeno anketo med zaposlenimi invalidi z omejitvami pri delu smo proučili razmere umeščenih omejitev v delovno okolje. Raziskali smo pogostost pridobljenih omejitev z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po posameznih poklicih in se posvetili analizi delovnih invalidov v zavodu zaradi njihovega pomena zaposlovanja oziroma predvsem ohranjanja zaposlitve delavcev invalidov. Opozoriti želimo na potrebo po sistematičnem delu z zaposlenimi, ki so lahko potencialni invalidi, in da bi se delo invalida vrednotilo kot prispevek k boljši kakovosti in ne kot strošek ali nezaželen problem.
Keywords: kompetence, delovno mesto, delovni invalid, delovna zakonodaja, zaposlovanje invalidov.
Published in DKUM: 29.06.2016; Views: 1739; Downloads: 275
.pdf Full text (1,49 MB)

9.
ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB
Katja Jagodic, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali problem zaposlovanja invalidov. Osredotočili smo se na rizično skupino, ki je že v času gospodarske rasti težko dobila delo. Po opredelitvi pojma »invalid« in »delovni invalid« smo opredelili še zakone na področju zaposlovanja invalidov. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je osrednji, ki je povečal število zaposlitev invalidov in omogočil njihovo bolj enakovredno udeležbo na trgu dela. Za spodbujanje zaposlovanja invalidov v Sloveniji so na podlagi tega zakona ustanovili tudi poseben sklad, ki podjetjem omogoča predvsem finančno pomoč. T. i. kvotni sistem iz tega zakona določa najmanjše število zaposlenih invalidov v podjetju. Invalidi se zaposlujejo v invalidskih in socialnih podjetjih. Invalidska podjetja prejemajo vrsto ugodnosti in spodbud pri zaposlovanju invalidov, kar velja tudi za socialna. Pri socialnih podjetjih moramo poudariti še posebno spodbudo za poslovodenje, s katero so upravičena do sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja poslovodnih oseb. V praksi je za invalide značilno, da pogosto opravljajo slabša dela, ki so nezahtevna, monotona in seveda slabo plačana. V zaključku naloge smo zato poudarili njihovo bolj kvalitetno izobraževanje. Menimo namreč, da bi jim boljša izobrazba omogočila določen osebni napredek in razvoj, s katerim bi dobili bolj kvalitetno delo.
Keywords: - invalid, - delovni invalid, - zaposlovanje invalidov, - invalidsko podjetje, - socialno podjetje.
Published in DKUM: 23.06.2015; Views: 1810; Downloads: 463
.pdf Full text (886,29 KB)

10.
Invalidi in njihova aktivna participacija v političnem življenju v Republiki Sloveniji
Mihael Kozina, 2014, specialist thesis

Abstract: V specialističnem delu smo opisali invalide kot največjo manjšino na svetu, vendar pa se kljub temu še niso nikoli aktivno zavzemali za svoje pravice v družbi. Šele gibanja v zadnjih časih so ta trend nekoliko poskušala spremeniti, vendar v časih velike gospodarske in družbene krize nekako ne pridejo v ospredje. Specialistično delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, v katerem najprej opišemo značilnosti in vrste invalidnosti, število takšnih oseb v Republiki Sloveniji in stopnjo brezposelnosti, možne rešitve za zmanjšanje le-te z aktivno politiko zaposlovanja v smislu uvajanja nekaterih predpisov, socialno politiko, možnosti poklicnega usposabljanja in poklicne rehabilitacije. V raziskovalnem pa predstavimo možnosti, kako bi invalidi sami lahko bolj aktivno krojili svojo usodo z morebitno ustanovitvijo svoje politične stranke in njeno izvolitvijo ter idejo, da bi se za pravice invalidov zavzemali invalidi sami, ki bi bili voljeni iz lastnih vrst. Opišem tudi politični program združenja Junijska lista, katerega so sestavljali tudi invalidi sami in ki je nastopila na volitvah v Državni zbor leta 2004, na katerih je prejela približno 1 % vseh glasov. Menimo, da bi lahko takšno politično združenje uspelo postati pomemben političen akter v družbi z uvedbo kvotnega sistema pri volitvah v Državni zbor za invalidne volilce, kakršen je že v veljavi za ženske. Uveljavitev poleg največjih strank v parlamentu tudi manjših strank. Ker večje stranke brez soglasja manjših stranke ne morejo same vladati, bi bilo poleg dveh članov narodnih skupnosti, ki imata že vnaprej zagotovljeno izvolitev, še vpeljava kvote najmanj dveh predstavnikov invalidov iz njihovih vrst-torej pravih invalidnih oseb in ne samo zdravih predstavnikov. Seveda pa bi morala biti ta dva člana prava predstavnika sredinske stranke, ki bi se zavzemala zgolj za pravičnost in pravo dobrobit vseh ljudi, tudi tistih z roba. Specialistično delo ima 119 strani, 21 diagramov, 8 slik in 27 tabel.
Keywords: invalid, brezposelnost, zaposlovanje in invalidi, socialna politika, invalidi in politika
Published in DKUM: 24.06.2014; Views: 1952; Downloads: 189
.pdf Full text (951,10 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica