| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 61
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
Interno poslovno komuniciranje v izbranem podjetju
Danijela Kočnik, 2020, master's thesis

Abstract: V izbranem podjetju interno komuniciranje deluje kot temeljno orodje za doseganje ciljev podjetja. Komuniciranje z zaposlenimi poteka v skladu s hierarhijo izbranega podjetja. Temelji namen pričujoče magistrske naloge je bil preučiti pomen in vlogo internega poslovnega komuniciranja v izbranem podjetju na tehnološkem področju ter na osnovi rezultatov raziskave podati predloge za izboljšanje internega komuniciranja v tem podjetju. Anketirani zaposleni v izbranem podjetju so najbolj zadovoljni s stalnostjo svoje zaposlitve. Raziskava je pokazala, da anketirani zaposleni v izbranem podjetju s sodelavci in z nadrejenim najpogosteje komunicirajo osebno, starost in izobrazba zaposlenih pa nimata statistično pomembnega vpliva na uporabo komunikacijskega kanala, ki ga uporablja vodstvo podjetja. Anketirani zaposleni v izbranem podjetju bolje ocenjujejo komuniciranje z vodstvom podjetja kot z ostalimi zaposlenimi v podjetju, med zadovoljstvom z internim poslovnim komuniciranjem z vodstvom izbranega podjetja in zadovoljstvom zaposlenih z njihovim delom obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost. Na podlagi rezultatov raziskave smo predstavili svoje predloge izboljšav na področju internega poslovnega komuniciranja ter podali priporočila za nadaljnje raziskovanje. Pri tem imamo v mislih predvsem nove raziskave na tem področju, ki bi se periodično izvajale, s tem pa bi ugotavljali, ali se je interno poslovno komuniciranje v izbranem podjetju pozitivno ali negativno spremenilo ali pa je ostalo nespremenjeno.
Keywords: Interno poslovno komuniciranje, komuniciranje z nadrejenim, zadovoljstvo zaposlenih, podjetje, raziskava.
Published: 25.08.2020; Views: 235; Downloads: 45
.pdf Full text (3,52 MB)

2.
Interno komuniciranje v času spremembe blagovne znamke - študijski primer A1 Slovenija, d. d.
Nada Stegnjaić, 2018, master's thesis

Abstract: Osrednja tema magistrskega dela je interno komuniciranje v času spremembe blagovne znamke. V prvem delu se dotaknemo teoretičnih izhodišč korporativnega in internega komuniciranja, vlogi blagovne znamke v organizaciji, s pomočjo katerih bi omogočili bolje razumevanje procesov spremembe blagovne znamke in vpliva na interno javnost. Skozi študijo primera spremembe blagovne znamke podjetja A1 Slovenija, d. d. spoznamo komunikacijske faze projekta, interno kampanjo ter pregled internih aktivnosti pred in po spremembi blagovne znamke. V zaključku naloge predstavimo ugotovitve rezultatov merjenja klime, kako je sprememba blagovne znamke vplivala na interno javnost v podjetju A1 Slovenija, d. d.
Keywords: Korporativno komuniciranje, interno komuniciranje, interna javnost, interna klima, blagovna znamka
Published: 12.11.2018; Views: 691; Downloads: 7
.pdf Full text (2,73 MB)

3.
Kadrovski management v sodobni organizaciji
2017, scientific monograph

Abstract: Pričujoče delo obravnava nekatere ključne vsebine kadrovskega managementa. Obravnavamo planiranje kadrov, interno komuniciranje, kariere, izobraževanje in usposabljanje krizni management ter izzive zaposlovanja v 21. stoletju. Uvodni prispevek prikazuje vpliv 4. industrijske revolucije na strateško planiranje kadrov v organizacijah. Sledi predstavitev internega komuniciranja. Predstavljamo rezultate raziskave o tem, katere vsebine zaposlene sploh zanimajo. Mnogi zaposleni se v svoji kariere srečajo s problemom prehoda iz ene zaposlitvene kariere v drugo. Predstavljamo primer prehoda kariere vrhunskih športnikov. Realizacija strateškega plana kadrov je pogojena tudi z izobraževalnimi procesi. Predstavljamo prispevek o igrifikaciji. Igrifikacija je nov pristop k izobraževanju. Neprestane spremembe tehnologije in družbene spremembe seveda predstavljajo civilizacijski napredek, vendar hkrati povečujejo možnost za pojav kriz. Avtorji zato izpostavljamo vlogo kriznega managementa. Na koncu obravnavamo še spremembe na trgu dela, ki z novo ekonomijo, globalnim poslovanjem in novimi oblikami dela vplivajo na razvojne koncepte organizacij, posameznika in celotne družbe.
Keywords: kadrovski management, interno komuniciranje, kariera, igrifikacija, trg dela, krizni management
Published: 16.11.2017; Views: 820; Downloads: 239
.pdf Full text (3,13 MB)
This document has many files! More...

4.
NAČRT MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA V PODJETJU TA HUDA KLOBASA D.O.O.
Danilo Križe, 2016, specialist thesis

Abstract: Vsako podjetje, ki želi biti marketinško aktivno, mora vsakodnevno komunicirati. Zato ima na razpolago vrsto orodij marketinškega spleta. Uspešna podjetja so tista, ki ustrezno kombinirajo orodja oglaševanja, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, osebno prodajo in interno komuniciranje. Da bi pri tem bila še bolj uspešna, predvsem pa učinkovita, morajo dobro načrtovati. Osnova za dobro izvedbo je priprava primernega načrta marketinškega komuniciranja. Podjetje »Ta huda klobasa, d. o. o.« že načrtno uporablja določena orodja komuniciranja. To ne počne dovolj povezano in konstantno. Zato si bom v tem specialističnem delu prizadeval nadgraditi dosedanje komuniciranje podjetja z ustrezno izbiro instrumentov marketinškega spleta. S tem bom poskušal kar najbolje izkoristiti omejena finančna sredstva in jih ustrezno porazdeliti med različne aktivnosti komuniciranja. Specialistično delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, sem povzel teoretična spoznanja različnih avtorjev o marketinškem komuniciranju in opredelil posamezna marketinška orodja. V drugem, praktičnem delu, sem pripravil načrt marketinškega komuniciranja za podjetje »Ta huda klobasa, d. o. o.«. Ime podjetja je izmišljeno, uporabljeni podatki pa so bili pridobljeni od podjetja, ki ne želi biti imenovano. Načrt marketinškega komuniciranja sem pripravil na osnovi analize trenutnega stanja v podjetju, opredelitve ciljev in strategij, priprave proračuna za uporabljena orodja komuniciranja in metod merjenja učinkovitosti posameznih orodij ter s pomočjo modela SOSTAC.
Keywords: marketinško komuniciranje, oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi, interno komuniciranje.
Published: 19.12.2016; Views: 1762; Downloads: 203
.pdf Full text (2,22 MB)

5.
INTERNO KOMUNICIRANJE V PODJETJU BOVIN
Dijana Mitrevska, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Naša povezava z drugimi ljudmi temelji na komunikaciji. Če želimo doseči učinkovito komunikacijo, moramo imeti dobre komunikacijske sposobnosti. Pomembno je, da izražamo svoje misli s pravilno izbranimi besedami v jezik, ki ga druga oseba razume; da skrbno poslušamo, medtem ko ta oseba govori in da se zavedamo svojih reakcij. Te veščine nam pomagajo graditi dobre osebne in profesionalne odnose, ki so bistvenega pomena za učinkovito opravljanje delovnih nalog. To nas vodi do razmišljanja o doseganju uspeha pri delu v korist podjetja. Vsako podjetje je uspešno toliko, kolikor so motivirani njegovi zaposleni. Motivacija je ključ, ki odpira možnosti za razvoj. Kadar obstaja razvoj, so zadovoljni zaposleni in delodajalci, kar daje dober vtis ne le na interno, ampak tudi na zunanjo okolje. Delati v uspešnem podjetju pomeni, da se človek počuti varno, da je ponosen in zadovoljen. Ljudje, ki so odgovorni za uspeh podjetja so managerji, ki imajo moč in sposobnost, da izboljšajo delovanje, da vodijo podjetje, da sprejemajo odločitve in da motivirajo zaposlene. Njihovo vodstvo je povezovalec med notranjim in zunanjim okoljem. Ker njihova vloga odloča o sedanjosti in prihodnosti podjetja, je zelo pomembno imeti managerje z dobrimi komunikacijskimi in poslovnimi sposobnostmi.
Keywords: interno komuniciranje, komunikacijske sposobnosti, profesionalni odnosi, motivacija, vodenje
Published: 15.11.2016; Views: 650; Downloads: 80
.pdf Full text (1,29 MB)

6.
Organizacijska kultura v podjetju
Špela Lorenčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Kultura je pojem, ki nas obkroža vse življenje in nam je praktično položena v zibelko. Določa naš način življenja in komuniciranja z drugimi oziroma okoljem. Je človeška posebnost, tisto »nekaj« kar nas razlikuje od vseh drugih bitij in jo hkrati najdemo povsod v življenju kamor se podamo. Usmerjena je k zadovoljevanju človekovih potreb. Tako je prisotna tudi v različnih večjih ali manjših podjetjih oziroma organizacijah. Kot so prisotne različne kulture po svetu, imajo tudi podjetja med seboj različne kulture in ta njihova svojevrstna kultura loči posamezno podjetje od konkurence. Imenujemo jo organizacijska kultura, ki vsebuje številne sestavine, vrste ter tipologije različnih avtorjev in njihovega pogleda na kulturo. Kultura pa ne nastane takoj, sprva gre le za posameznike, ki imajo med seboj skupne cilje. Na podlagi izkušenj, mnenj, preteklih izkustev, vrednot, stališč različnih posameznikov pa se počasi začne oblikovanje kulture. Ker pa živimo v okolju, ki nenehno kliče po spremembah, je tudi spreminjanje kulture nekaj čemur se ne da izogniti. Pri tem ima ključno vlogo vodstvo podjetja, ki mora znati ohranjati obstoječo kulturo, jo znati izpopolnjevat in ohranjati vse udeležence te kulture na pravi poti. In ravno zaradi tega, ker je pri ohranjanju dobre organizacijske kulture pomemben odnos z zaposlenimi, ima tudi interni marketing velik pomen v sami organizaciji.
Keywords: organizacijska kultura, kultura, vodstvo podjetja, uspeh v podjetju, interni marketing, interno komuniciranje
Published: 14.11.2016; Views: 679; Downloads: 103
.pdf Full text (943,82 KB)

7.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE V DRUŠTVU FELICYTAS
Tjana Burger, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti načine komunikacije znotraj društva Felicytas in predstaviti, kako pomembna je komunikacija za informiranje članov, osveščenost ter kako vpliva na medsebojno povezanost in s tem na pripadnost društvu. Člani želijo pripadati neki zdravi okolici, kjer se počutijo dobro in tako sproščajo svojo stresno energijo. Cilj diplomske naloge je, da skozi raziskavo zbranih primerov iz osebnega arhiva najprej prikažemo konkretne primere komunikacijskih praks in opozorimo na tipične napake, ki se ob poslovnem komuniciranju pojavljajo.
Keywords: komuniciranje, poslovno komuniciranje, čustveni vidik komuniciranja, interno komuniciranje, elektronsko in telefonsko komuniciranje.
Published: 03.11.2016; Views: 477; Downloads: 38
.pdf Full text (583,58 KB)

8.
INTERNO POSLOVNO KOMUNICIRANJE V GRAWE ZAVAROVALNICI D.D.
Vesna Bahun, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Večino našega življenja namenjamo komuniciranju. Komuniciranje je življenjsko pomembna aktivnost, pomembna tako v našem zasebnem kot poslovnem življenju. V diplomskem delu se osredotočamo na pomembnost internega poslovnega komuniciranja, ki je v sodobni organizaciji del strateškega upravljanja, z namenom uresničevanja poslovnih ciljev. V globalnem poslovnem okolju so zaposleni poglavitni dejavnik uspeha. V zaposlenih se skriva ogromen potencial in uspeh organizacije je predvsem odvisen od tega, kako zna in zmore komunicirati. Z vzpostavljenim kakovostnim sistemom internega poslovnega komuniciranja so zaposleni motivirani, ustvarjalni, produktivni, učinkoviti in lojalni. V teoretičnem delu diplomskega seminarja govorimo o osnovah komuniciranja, poslovnem komuniciranju in internem poslovnem komuniciranju. V empiričnem delu predstavljamo GRAWE zavarovalnico, d.d. in njeno interno poslovno komuniciranje, analiziramo z raziskavo internega poslovnega komuniciranja v GRAWE zavarovalnici, d.d. pridobljene anketne rezultate ter oblikujemo anketne ugotovitve.
Keywords: komuniciranje, poslovno komuniciranje, interno komuniciranje, organizacija, zaposleni, GRAWE zavarovalnica, d.d.
Published: 24.08.2016; Views: 845; Downloads: 89
.pdf Full text (2,07 MB)

9.
ANALIZA INTERNEGA KOMUNICIRANJA V JAVNEM PODJETJU OKOLJE PIRAN D. O. O. IN UVAJANJE SPREMEMB
Sandra Martinčić Loboda, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Interno komuniciranje ima zelo velik pomen v vsakem podjetju. Zaposleni so ključen dejavnik uspešnega podjetja, ki lahko učinkovito, uspešno in motivirano delajo, če so seznanjeni s poslanstvom, vizijo in cilji podjetja in če delujejo skladno z njimi ter če pridobivajo povratne informacije o uspešnosti svojega dela in imajo možnost posredovati svoje predloge. Uspešno interno komuniciranje je proces, ki se ne oblikuje sam od sebe. Potrebno je spoznati celotno področje, vrste in orodja internega komuniciranja, kar bo prvi korak, s katerim bomo sprožili proces vzpostavitve sistema internega komuniciranja v podjetju Okolje Piran, d.o.o. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se seznanili s pomenom, cilji in vrstami internega komuniciranja, spoznali pomen, prednosti in slabosti vsakega izmed orodij internega komuniciranja ter proučili možnosti spremembe internega komuniciranja. V empiričnem delu naloge smo s poglobljenimi intervjuji vodij sektorjev analizirali stanje internega komuniciranja v podjetju. Na osnovi ugotovitev obstoječega stanja smo določili področje izboljšav, izdelali predlog ustreznih vrst in orodij internega komuniciranja ter predstavili predlog aktivnosti za izboljšanje internega komuniciranja.
Keywords: interno komuniciranje, orodja internega komuniciranja, model optimizacije izbora orodij internega komuniciranja.
Published: 20.07.2016; Views: 757; Downloads: 74
.pdf Full text (1,63 MB)

10.
IZBOLJŠANJE INTERNEGA KOMUNICIRANJA V GRADBENEM PODJETJU A OB PODPORI IT ORODJA BASECAMP
Jelka Tajnik Andrejc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava interno poslovno komuniciranje v gradbenih podjetjih na splošno in v obravnavanem gradbenem podjetju A. Razdeljeno je v dva sklopa. V prvem sklopu podaja osnovna teoretična izhodišča o poslovnem internem komuniciranju in o organizaciji malega gradbenega podjetja. V drugem, praktičnem sklopu sledijo opis gradbenega podjetja A, opis obstoječega načina poslovnega internega komuniciranja v obravnavanem podjetju A in predlog za izboljšanje. Predlaga se dopolnitev obsoječega sinhronega načina komuniciranja z asinhronim komuniciranjem – uporabo poslovnega portala Basecamp. Predstavljeni so osnovne karakteristike omenjenega portala, morebiten prikaz njegove uporabe v obravnavanem podjetju A in informativno ovrednotenje učinkov njegove uporabe na poslovanje podjetja.
Keywords: gradbena podjetja, organizacija podjetij, interno komuniciranje, orodja informacijske tehnologije, poslovni portal Basecamp
Published: 27.05.2016; Views: 672; Downloads: 80
.pdf Full text (2,06 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica