| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
11.
ELEKTRONSKI PRIROČNIK ZA RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE MLEČNIH IZDELKOV
Simon Pavlič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Elektronski učbeniki v primerjavi s klasičnimi »šolskimi« učbeniki s svojo interaktivnostjo in multimedijskimi vsebinami omogočajo privlačnejše, nazornejše in učinkovitejše podajanje snovi. Poleg tega so zaradi svetovnega spleta dostopni vedno in povsod. Tako lahko zainteresirane ciljne skupine prosto in brezplačno dostopajo do želenih vsebin. Predavanje, na osnovi katerega smo pripravili elektronski učbenik, govori o razvoju blagovne znamke lastnih mlečnih izdelkov vse od surovine, prek proizvoda in celostne grafične podobe, pa do izdelave embalaže. Izdelani elektronski učbenik smo skupaj s pripravljenim anketnim vprašalnikom o zadovoljstvu z uporabniško izkušnjo ciljni skupini poslali po elektronski pošti. Ugotovitve in rezultati ankete so pozitivni. Večina uporabnikov se je z interaktivnim elektronskim učbenikom srečala prvič. Podano vsebino so razumeli, takšen način podajanja znanja pa jim je bil zelo všeč.
Keywords: Xerte Online Toolkits, blagovna znamka, celostna grafična podoba, elektronski učbenik, interaktivnost
Published: 29.06.2016; Views: 1194; Downloads: 43
.pdf Full text (2,26 MB)

12.
Evalvacija matematičnega i-učbenika za gimnazije
Nika Tajnikar, 2015, master's thesis

Abstract: Živimo v času tehnološke revolucije, saj se z vsakim dnem tehnologija vedno bolj izboljšuje in prinaša mnoge družbene in tehnološke spremembe ter izzive. Tehnološki dosežki na področju komunikacije, informacije in računalništva niso spremenili le življenja slehernega posameznika in družbe kot entitete, pač pa so močno posegli tudi v vzgojno-izobraževalni sistem. Napredovanje izobraževalne tehnologije lahko opazimo v moderniziranih učilnicah z računalniki, diaprojektorji, interaktivnimi tablicami idr., prav tako pa tudi učenci pri svojem učenju in vsakdanjih dogodivščinah uporabljajo novodobno tehnologijo v obliki pametnih tablic in telefonov ter drugih tehnoloških izdelkov, ki so na voljo. Vdor tehnologije v izobraževanje prinaša s sabo tudi spremembe v obliki in načinu poučevanja ter uporabi sodobnejših pedagoških sredstev. Množično posluževanje elektronskega izobraževanja in uporaba elektronskih gradiv, katerih medij predstavlja računalnik, nadomeščajo klasična tiskana gradiva in tradicionalno poučevanje. In prav zaradi teh sprememb smo se v magistrskem delu z naslovom Evalvacija matematičnega i-učbenika za gimnazije odločili preveriti, kakšne so prednosti sodobnejšega načina izobraževanja in ali je pouk z elektronskimi gradivi res kvalitetnejši. Najprej smo v teoretičnem delu spoznali elektronsko izobraževanje in sodobno izobraževalno tehnologijo, opisali kombinirano izobraževanje, se poglobili v poučevanje z elektronskimi gradivi in podrobneje predstavili i-učbenik, ki smo ga v empiričnem delu evalvirali in analizirali, nato pa smo predstavili tudi tipe matematičnih znanj, podrobneje predstavili pristop k poučevanju geometrije in nazadnje umestili obravnavano snov geometrije v učni načrt. Empirični del zajema predstavitev pedagoškega eksperimenta, s pomočjo katerega smo primerjali učne dosežke dijakov pri tradicionalnem poučevanju s tiskanimi učbeniki in poučevanju z elektronskimi gradivi, natančneje z i-učbenikom za matematiko. Zanimali so nas rezultati med skupinama, torej kateri način pouka bo kvalitetnejši oz. katera skupina dijakov bo dosegla boljše učne rezultate. Najpomembnejše ugotovitve magistrskega dela so, da je učenje s sodobnimi elektronskimi gradivi res naprednejše in prinaša boljše učne dosežke, saj je eksperimentalna skupina ob koncu pedagoškega eksperimenta s finalnim testom dosegla višje rezultate oziroma se je povprečje med rezultati statistično značilno raziskovalo od kontrolne skupine, ki pa je glede na splošne matematične sposobnosti učencev bila primerljiva z eksperimentalno skupino. Ugotovili smo tudi, da i-učbeniki kljub svoji učinkovitosti in visoki stopnji dinamičnosti in interaktivnosti še vedno potrebujejo nekaj izboljšav (npr. za slabovidne), za kar menimo, da bodo v prihodnosti zagotovo poskrbeli.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, učni mediji, e-izobraževanje, kombinirano izobraževanje, interaktivnost, interaktiven pouk, e-učna gradiva, e-učbenik, i-učbenik, apleti, taksonomija znanj, poučevanje geometrije
Published: 08.12.2015; Views: 1006; Downloads: 118
.pdf Full text (8,31 MB)

13.
Evalvacija i-učbenika za 5. razred - vsebina: merske količine
Barbara Rozman, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Evalvacija i-učbenika za 5. razred – vsebina: Merske količine je vsebinsko razdeljeno na dva tematska sklopa, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so najprej predstavljeni elektronski učni mediji, e-učenje, značilnosti e-učnih gradiv in podrobneje i-učbenik. V nadaljevanju je predstavljena metodika sklopa merjenje za peti razred osnovne šole. Sledi empirični del, kjer smo uporabili pedagoški eksperiment, torej kavzalno-eksperimentalno metodo. V empiričnem delu je prikazan vpliv uporabe i-učbenika v praksi – pri poučevanju matematike. Raziskava je bila izvedena na neslučajnostnem vzorcu štiriintridesetih otrok dveh petih razredov iste osnovne šole. Oba razreda sta reševala dva preizkusa znanja – enega na začetku in drugega na koncu raziskave. Primerjali smo torej rezultate skupine, kjer so učenci učno snov predelali s pomočjo i-učbenika in skupine, kjer je pouk potekal ob uporabi klasičnega (tiskanega) učbenika. Rezultati raziskave so pokazali, da je poučevanje in učenje z i-učbenikom pripomoglo k boljšemu razumevanju snovi in posledično tudi k boljšemu reševanju finalnih preizkusov. Ugotovili smo, da je eksperimentalna skupina po le nekaj urah dela z i-učbenikom finalni preizkus rešila veliko bolje (12 %) od kontrolne skupine. Sklepamo lahko, da i-učbenik pripomore k boljšemu razumevanju učne snovi ter hkrati pripomore k večjemu veselju do učenja.
Keywords: Interaktivnost, e-učna gradiva, i-učbenik, prednosti i-učbenika, merske količine.
Published: 27.10.2015; Views: 978; Downloads: 141
.pdf Full text (2,72 MB)

14.
Didaktična analiza E-učbenika astronomskih vsebin pri pouku fizike v osnovni šoli
Urška Jagodič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu po predmetih in drugih dejavnostih predstavimo astronomske vsebine v osnovni in srednji šoli. Za vse astronomske vsebine raziščemo medpredmetne povezave. Namen medpredmetnega povezovanja je večja prenosljivost znanja, s čimer ustvarjamo pogoje za boljše razumevanje, večjo uporabnost znanja in s tem tudi večjo ustvarjalnost na vseh predmetnih področjih. Pri medpredmetnih povezavah poiščemo horizontalne in vertikalne povezave astronomije z drugimi predmetnimi področji. Učbenike, ki so bili do sedaj glavni vir znanja, vse bolj dopolnjuje informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) z različnimi multimedijski in interaktivnimi elementi. Zato je v nastajanju množica e-učbenikov, ki prihajajo kot del sodobnega, kakovostnega načina poučevanja in učenja. V diplomskem delu najprej predstavimo do sedaj pripravljene in dostopne e-učbenike in jih primerjamo med seboj, nato pa s sodelovanjem strokovnjakov s področja astronomije in didaktike raziščemo uporabnost E-učbenika pri poučevanju in izpeljemo sklepe, ki so potrebni za uspešno delo ob uporabi e-učbenika.
Keywords: fizika, astronomija, učni načrt, didaktični pristopi, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), e-učbenik, interaktivnost.
Published: 09.07.2013; Views: 1962; Downloads: 231
.pdf Full text (2,02 MB)

15.
UPORABA MULTIMEDIJSKIH VSEBIN IN DRUŽBENIH MEDIJEV ZA VEČJO PREPOZNAVNOST PODJETJA
Tine Verbole, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Klasično oglaševanje v vedno večji meri ne dosega več potrošnikov. Ti postajajo imuni na tradicionalne oglase na televiziji, radiu in v časopisih, zato se tržniki obračajo k alternativnim komunikacijskim kanalom. V zadnjem času predvsem izredno priljubljenim družbenim medijem. Za podjetja to pomeni, da se morajo kar se da hitro prilagoditi zakonitostim teh novih okolij. Hipertekst, interaktivnost, multimedija, recipročnost, te osnovne lastnosti spleta so prinesle nove možnosti, izkušnje in izzive tako za uporabnike, kot za ustvarjalce. Produkcijska sredstva in kanali promocije, ki so bili prej izključno v domeni velikih medijskih organizacij in oglaševalskih agencij so sedaj na voljo vsakemu posamezniku ali podjetju. Usmerjeni virusni marketing ni realistična strategija za večino organizacij, poleg tega pa kljub velikim vložkom uspeh ni zagotovljen. Podjetja morajo raje poiskati način, kako izkoristiti potencial vzajemnosti in razvoja osebnih odnosov, ki jih omogočajo družabna omrežja in podobne strani. Zbujanje pozornosti z atraktivnimi vsebinami je šele začetek. Enako pomemben, morda še pomembnejši faktor pri vzpostavljanju trajne in uspešne spletne strategije, je pristna vsakodnevna komunikacija z obstoječimi uporabniki. Skupnost ki nastane, ima moč podjetje predstaviti novim potencialnim kupcem bolje kot katerikoli prodajni strokovnjak. To je tisti resnični odmik od tradicionalne oglaševalske forme, ki že desetletja velja v množičnih medijih.
Keywords: multimediji, družbeni mediji, družabna omrežja, Facebook, Facebook vpogledi, blog, spletni dnevnik, Youtube, spletni video, virusni marketing, podcast, poddaja, kodek, interaktivnost, spletni marketing, digitalni marketing, spletno oglaševanje
Published: 14.05.2013; Views: 1666; Downloads: 320
.pdf Full text (1,50 MB)

16.
Značilnosti učnega pogovora pri učenju matematike z apleti
Samo Repolusk, 2013, doctoral dissertation

Abstract: V zadnjem obdobju smo priča vedno bolj razširjene uporabe apletov kot mediatorjev pri izgradnji matematičnega znanja, s katerimi lahko oblikujemo takšno učno okolje, v katerem lahko učenci doživijo izkušnjo uspeha ob ukvarjanju z matematiko. Zaradi aktualnosti uporabe apletov smo se v naši disertaciji odločili kritično raziskati nekatere karakteristike učnega pogovora pri učenju matematike z apleti. Doktorska disertacija je razčlenjena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo najprej predstavili temeljna izhodišča raziskave, teorije učenja, ki posebej poudarjajo pomen komunikacije med udeleženci učnega procesa, opredelili komunikacijo, učni pogovor in na izvirni način interaktivnost v procesu komunikacije, temeljne pojme elektronskih učnih medijev s poudarkom na apletih (opredelitev, klasifikacije, pedagoška vrednost) in nekatera dosedanja empirična spoznanja o uporabi apletov in drugih vizualnih reprezentacij pri pouku matematike ter njihovo vlogo pri spodbujanju učnega pogovora. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, zasnovano na pedagoškem eksperimentu kot študijo primera. Zanimal nas je vpliv uporabe apletov na učni pogovor med učenci ter med učiteljem in učenci pri skupinski obliki dela in metodi preiskovanja pri pouku matematike. Primerjali smo delo med skupino, kjer so učenci preiskovali z uporabo apletov (eksperimentalna skupina) in skupino, kjer so učenci preiskovali z uporabo slik (kontrolna skupina). V opazovanih primerih je bila pri učenju z apleti pogostost pojavljanj interakcij v učnem pogovoru višja kot pri učenju brez apletov. Prav tako so se na zunaj opazni nenadni uvidi rešitev problemov (aha-efekt) pojavili v veliki večini učnih pogovorov pri učenju matematike z apleti in v nobenem primeru učnega pogovora pri učenju matematike brez apletov. Pojav aha-efekta je bil vedno povezan s sočasnim upravljanjem apleta. Pri učenju z apleti so učenci kot mediator pri argumentaciji svojih trditev običajno uporabili aplet. Zaznali smo razlike med fanti in dekleti pri spontani uporabi apletov pri preiskovanju, in sicer so se fantje pogosteje usmerili k neciljni uporabi apletov, na primer k preizkušanju tehničnih zmožnosti in omejitev apletov. Učitelju in učencem so apleti pomagali pri premiku njihovih vlog, in sicer se je zmanjšala učiteljeva vloga pri vpeljavi novih pojmov (vlogo odkrivanja je prepustil učencem z apleti, sam pa ohranil predvsem vlogo koordinatorja aktivnosti), poudarila pa pri povzemanju spoznanj in korektnem oblikovanju sklepov. Ob sklepu smo kritično ovrednotili dobljene rezultate in na podlagi ugotovitev predlagali nekatere smernice za smiselno vključevanje apletov, kot učinkovitih mediatorjev pri izgradnji znanja, v neposredno učno prakso.
Keywords: aha-efekt, apleti, e-izobraževanje, interaktivni diagrami, interaktivnost, matematični diskurz, matematično izobraževanje, računalniško podprto izobraževanje, učni pogovor
Published: 26.04.2013; Views: 2105; Downloads: 298
.pdf Full text (4,66 MB)

17.
Evalvacija E-um gradiv
Alenka Lipovec, Irena Kosi-Ulbl, 2008, published scientific conference contribution

Abstract: V prispevku predstavljamo empirične dokaze o kvaliteti gradiv, ki so jih podali uporabniki. Dodatno smo empirično raziskovali vpliv avtorstva E-um gradiv na matematično, didaktično in seveda tudi računalniško znanje avtorjev.Pridobljena mnenja uporabnikov, tako dijakov kot učiteljev, so pozitivna. Preizkus matematičnega znanja dijakov kaže visok nivo matematičnega znanja, pridobljenega v virtualnem okolju, kljub temu pa pri dijakih še vedno opažamo močno odvisnost od učitelja kot posredovalca znanja. Učitelji razredne stopnje dojemajo E-um portal kot zbirko "računalniških igric", kar je v duhu raziskav s področja izobraževalne tehnologije na nižjih stopnjah treba interpretirati kot pozitivno. Rezultati kažejo, da zmanjšan nivo (računalniške) pismenosti ne predstavlja večjih težav pri uporabi E-um gradiv na primarni stopnji izobraževanja. Interaktivna omrežna učna gradiva običajno nastajajo v soavtorstvu. Učitelj zapiše scenarij, ki ga v virtualno okolje prelije računalnikar. Trdimo, da bi avtor moral biti en sam, in sicer bi moral učitelj pridobiti dodatna znanja računalništva. Le tako lahko avtor gradivo nenehno nadgrajuje in prilagaja trenutnim potrebam v razredu. Projekt E-um dokazuje, da je tak princip izvedljiv .
Keywords: vzgoja in izobraževanje, e-izobraževanje, matematika, pouk matematike, interaktivnost, e-gradiva, interaktivna e-gradiva, izobraževalna tehnologija, evalvacija
Published: 07.06.2012; Views: 2167; Downloads: 44
URL Link to full text

18.
Smernice za e-izobraževanje in E-um
Samo Repolusk, Bojan Hvala, 2008, published scientific conference contribution

Abstract: Med oblikami pouka, ki so v zadnjem času vse pogostejše v učni praksi predvsem na višjih stopnjah institucionalnega izobraževanja in na tečajih vseživljenjskega učenja, so tudi e-izobraževanje in različne oblike kombiniranega e-izobraževanja. Hkrati je e-izobraževanje tudi predmet kritičnih znanstvenih raziskovanj. Zaradi relativne mladosti te oblike izobraževanja se pedagogika oziroma didaktika e-izobraževanja šele razvija. V prispevku bomo predstavili nekaj spoznanj in smernic za učinkovitejše e-izobraževanje, ki so nastale na podlagi neposredne učne prakse. Zbrane smernice so lahko dobra osnova za premislek o načrtovanju e-izobraževanja s pomočjo spletnih učnih portalov, kot je na primer portal E-um za pouk matematike v osnovnih in srednjih šolah.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, e-izobraževanje, matematika, pouk matematike, interaktivnost, smernice
Published: 07.06.2012; Views: 2174; Downloads: 41
URL Link to full text

19.
Interaktivnost in e-učna gradiva E-um
Samo Repolusk, Blaž Zmazek, 2008, published scientific conference contribution

Abstract: Ena od pomembnih prednosti e-učnih gradiv v primerjavi s tradicionalnimi tiskanimi učnimi gradivi je interaktivnost tega medija, ki omogoča interakcijo med učencem in učno vsebino v e-učnem gradivu. Po pregledu znanstvene in strokovne literature smo ugotovili, da ni enotne opredelitve interaktivnosti, zato so nas v prispevku zanimale skupne značilnosti različnih opredelitev interaktivnosti in na podlagi tega smo nato predstavili tudi lastno opredelitev tega pojma. Na sprejetih teoretičnih izhodiščih v nadaljevanju so opredeljeni parametri za določanje stopenj interaktivnosti, splošna opredelitev interaktivnosti pa je aplicirana na opis interaktivnosti učnih medijev. Ob sklepu je podana analiza interaktivnosti gradnikov v e-učnih gradivih spletnega učnega portala E-um.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, e-izobraževanje, e-učna gradiva, matematika, pouk matematike, interaktivnost, stopnje interaktivnosti
Published: 07.06.2012; Views: 3610; Downloads: 126
URL Link to full text

20.
Izdelava e-gradiv na primeru matematičnih metod v logistiki
Marjan Sternad, Tomaž Kramberger, Maja Fošner, 2009, published scientific conference contribution

Abstract: Fakulteta za logistiko izvaja študij s kombinacijo tradicionalnega študija in študija s pomočjo tehnologije, ki jo svetovna strokovna literatura imenuje Blended Learning, pri nas pa smo ga poimenovali Blend FL na osnovi nam lastnih njegovih prilagoditev in osmišljenja. Blend FL je dinamični sistem za izdelavo, vzdrževanje in upravljanje elektronskih gradiv. Z njimi bomo hitreje izdelovali boljša e-gradiva, ki bodo fleksibilna, standardizirana in prilagodljiva za vsakega posameznika. Pri izdelavi e-gradiv gre za hitrejšo in sodobnejšo digitalno predelavo iz Worda ali LaTeX-a v spletno stran.
Keywords: blend FL, e-gradiva, interaktivnost, animacije
Published: 05.06.2012; Views: 1211; Downloads: 59
URL Link to full text

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica