| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Soočanje staršev z izgubo hudo bolnega novorojenčka v enoti intenzivne nege in terepije
Kaja Kodrič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Izguba otroka je ena izmed najbolj bolečih in travmatičnih izkušenj v življenju staršev, ki pusti globoke rane in ima trajen vpliv na življenje staršev. Leta 2020 se je 2,4 milijona smrti, kar predstavlja 47 % vseh smrti pri otrocih, mlajših od pet let, zgodilo v neonatalnem obdobju. Ti podatki kažejo, da je izguba novorojenčka zelo aktualen problem. Namen zaključnega dela je ugotoviti, kako se starši soočajo z izgubo svojega hudo bolnega novorojenčka v enoti intenzivne nege in terapije. Metode: V namen priprave zaključnega dela smo pregledali znanstveno in strokovno literaturo. Literaturo smo iskali v podatkovnih bazah PubMed, CINAHL, SAGE in Web of Science, ter v podatkovni zbirki COBBISS in z brskalnikom Google Učenjak. Določili smo si vključitvene in izključitvene kriterije. Proces poteka iskanja in izbora literature smo predstavili v obliki diagrama po priporočilih PRISMA. Izbrane članke smo s pomočjo kontrolnega seznama Joanna Briggs Institute kritično ocenili. Za analizo in sintezo podatkov smo uporabili tematsko analizo. Rezultati: V podatkovnih bazah smo skupno našli 550 zadetkov. V končno analizo smo vključili pet člankov. Izvedena je bila tematska analiza, ki je izpostavila glavni temi 1) odziv staršev ob izgubi novorojenčka in 2) soočanje z izgubo novorojenčka. Razprava in sklep: Ugotovili smo, da se vsak starš z izgubo sooča drugače oziroma na svoj način in ob tem doživlja paleto različnih čustev ter občutkov in uporablja različne strategije za obvladovanje žalosti. Vsem žalujočim staršem pa je skupno to, da je biti starš hudo bolnemu novorojenčku, hospitaliziranemu v enoti intenzivne nege in terapije, izredno težko in naporno.
Keywords: smrt, novorojenček, soočanje, starši, intenzivna nega in terapija
Published in DKUM: 11.07.2023; Views: 347; Downloads: 73
.pdf Full text (1,30 MB)

2.
Zdravstvena nega pacienta po transplantaciji jeter
Maja Presečki, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Presaditev jeter je za bolnike s kronično jetrno odpovedjo edini učinkovit način zdravljenja. Za učinkovitejše in hitrejše okrevanje po presaditvi je pomembna strokovna individualizirana in optimatizirana obravnava pacientov ter timsko delo zdravstvenega tima. V zaključnem delu smo želeli ugotoviti, katere komplikacije se največkrat pojavljajo pri pacientih po transplantaciji jeter v enoti intenzivne terapije. Metode: Izvedli smo sistematični pregled z metodo pregleda, analize in sinteze znanstvene literature ter metodo kompilacije. Strokovno literaturo smo iskali v podatkovnih bazah PubMed, MEDLINE, ScienceDirect in Google Scholar. Pregled literature smo predstavili s pomočjo PRISMA diagrama; vključene vire smo analizirali z uporabo vsebinske analize. Rezultati: V analizo identificiranih virov smo vključili osem raziskav. Med najpogostejše komplikacije po presaditvi jeter spadajo odpoved presadka, dihalna odpoved, okužba ter razvoj delirija v enoti intenzivne terapije. Pomembno vlogo za razvoj ter predvidevanje možnih zapletov po presaditvi imajo tudi dejavniki tveganja. Razprava in sklep: Pregled in analiza literature sta pokazala, da je kljub napredku perioperativne medicine pomembna postoperativna oskrba in multidisciplinarnost zdravstvenega tima. Menimo, da je na tem področju še vedno opravljenih premalo raziskav s področja zdravstvene nege in oskrbe teh pacientov, ki bi jih bilo priporočljivo izvesti ter s tem izboljšati kakovost obravnave pacientov po transplantaciji jeter.
Keywords: jetra, zdravstvena nega, transplantacija, intenzivna nega
Published in DKUM: 04.11.2022; Views: 605; Downloads: 122
.pdf Full text (702,57 KB)

3.
Izboljšanje kakovosti procesa dokumentiranja v enoti intenzivne nege oddelka za travmatologijo
Monika Tacer, 2022, master's thesis

Abstract: Uvod: V enoti intenzivne nege Oddelka za travmatologijo se obravnavajo poškodbe, ki zahtevajo kompleksno zdravstveno oskrbo. Namen je predstaviti zdravstveno in negovalno dokumentacijo, ki je ključna pri procesni obravnavi pacienta. Metode: V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. V teoretičnem delu smo strokovno literaturo iskali s pomočjo različnih podatkovnih baz. V empiričnem delu smo s kontrolnim listom analizirali dokumentacijo, ki se uporablja v izbranem okolju. Kontrolni list smo razdelili na analizo temperaturno terapevtskega lista in na analizo negovalne dokumentacije. Raziskovalni vzorec je predstavljal dokumentacijo 20 hospitaliziranih pacientov, ki so bili obravnavani v enoti intenzivne nege Oddelka za travmatologijo. Rezultati: Ugotovili smo, da je v 45 % pregledanih dokumentacij prišlo do pomanjkanja prostora pri rubrikah: predpisovanje terapije, aplicirana terapija in beleženje vnosa tekočin. Pri analizi negovalne dokumentacije smo ugotovili, da pogosto prihaja do podvajanj vpisanih informacij iz različnih opazovalnih listov na temperaturno terapevtski list. Kadar je dokument beleženje intenzivnega opazovanja pacienta v uporabi, se vpisovanje vitalnih funkcij v 100 % podvaja. Razprava in sklep: Zaradi obsežnosti področja menimo, da bi morali v enoti intenzivne nege Oddelka za travmatologijo imeti prilagojeno tako zdravstveno kot tudi negovalno dokumentacijo. S tem bi lahko dvignili raven kakovosti dokumentiranja v enoti.
Keywords: dokumentacija, zdravstvena nega, kakovost, intenzivna nega
Published in DKUM: 29.08.2022; Views: 739; Downloads: 138
.pdf Full text (2,11 MB)

4.
Subglotična aspiracija in preprečevanje ventilatorske pljučnice
Teja Mukenauer, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Ventilatorska pljučnica je oblika bolnišnične pljučnice, ki nastane 48 ur ali več po intubaciji ali traheotomiji ter začetku mehanske ventilacije. Zaradi velikega deleža pojavnosti ter smrtnosti je pomembno, da izvajamo intervencije, s katerimi jo preprečujemo. Sem sodi tudi subglotična aspiracija, ki predstavlja odstranjevanje subglotičnih izločkov nad mešičkom tubusa, preden le-ti pridejo v spodnje dihalne poti. Namen diplomskega dela je predstaviti subglotično aspiracijo in preprečevanje ventilatorske pljučnice.V zaključnem delu smo izvedli sistematični pregled znanstvene in strokovne literature na temo subglotične aspiracije in preprečevanja ventilatorske pljučnice. Postopek iskanja in zbiranja literature smo prikazali s pomočjo diagrama PRISMA, rezultate smo sintetizirali s tematsko analizo. Kakovost člankov smo kritično ocenili s pomočjo kontrolnih seznamov JBI.V končno analizo in zaključno delo smo vključili 12 člankov, ki so se nanašali na našo temo. Rezultati so pokazali, da je subglotična aspiracija pomemben ukrep pri preprečevanju ventilatorske pljučnice. Njena uporaba je priporočena v veliko smernicah za delo z intubiranimi pacienti, kaže pa, da je njena uporaba še bolj učinkovita v kombinaciji z ostalimi intervencijami za preprečevanje nastanka ventilatorske pljučnice.
Keywords: Ventilatorska pljučnica, intenzivna nega, subglotična aspiracija
Published in DKUM: 13.04.2022; Views: 1200; Downloads: 248
.pdf Full text (575,15 KB)

5.
Znanje zdravstvenih delavcev o neinvazivni mehanski ventilaciji pacienta
Mihael Cifer, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: V diplomskem delu smo predstavili neinvazivno mehansko ventilacijo pacienta in s pomočjo vprašalnika ugotavljali, v kolikšni meri zaposleni v urgentnem centru in na oddelkih intenzivne terapije ta način zdravljenja poznajo in ga uporabljajo. Metode: Pri izdelavi zaključnega dela smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja z metodo anketiranja. Izvedli smo presečno deskriptivno raziskavo, ki je potekala meseca julija in avgusta 2020. V raziskavo smo vključili 68 medicinskih sester, ki delajo na urgenci in oddelku intenzivne terapije. Rezultati: S pomočjo vprašalnika smo ugotovili, da anketiranci le deloma poznajo neinvazivno mehansko ventilacijo. V naši raziskavi ugotavljamo, da 76,44 % anketirancev (n = 52) meni, da je njihovo znanje o NIV dokaj dobro. Znanje o NIV je 85,26 % anketirancev (n = 58) pridobilo od sodelavcev v službi in 60,27 % (n = 41) od zdravnikov na oddelku. Pri preverjanju znanja so anketiranci od skupno desetih vprašanj le pri treh odgovorili s skupnim rezultatom višjim od 50 %. Razprava in sklep: Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov in s pomočjo hipotez ugotavljamo, da med delavci, zaposlenimi v urgentnem centru, in delavci, zaposlenimi na oddelkih intenzivne terapije, ne obstajajo statistične pomembne razlike v znanju o neinvazivni mehanski ventilaciji. Prav tako ne obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, starost, izobrazbo in delovne izkušnje. Ugotovili smo tudi, da bi anketiranci potrebovali dodatna usposabljanja s področja neinvazivne mehanske ventilacije.
Keywords: Urgentni center, intenzivna nega, NIV, izkušnje
Published in DKUM: 02.02.2021; Views: 1060; Downloads: 107
.pdf Full text (1,09 MB)

6.
Simulacija uporabe volumetrične infuzijske črpalke
Tamara Štor, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišče in namen: Volumetrična infuzijska črpalka je medicinski pripomoček, ki se uporablja za dovajanje tekočin, hranil in zdravil bolnikom po intravenoznih poteh. Je ena izmed naprav, ki se uporablja na skoraj vseh oddelkih v bolnišnicah. Za uskladitvijo posamezne infuzijske črpalke s terapijo in bolnikom stojijo medicinske sestre. Namen zaključnega dela je predstaviti volumetrično infuzijsko črpalko in spletni simulator te črpalke ter ju med seboj tudi primerjati. Na podlagi primerjave smo želeli ugotoviti, ali nam lahko spletni simulator pomaga pri učenju uporabe črpalke. Raziskovalna metodologija in metode: Za kvantitativno metodologijo smo izvedli eksperimentalno raziskavo v kontroliranem simulacijskem centru. Kot raziskovalna modela smo uporabili volumetrično infuzijsko črpalko Alaris GP in spletni simulator te črpalke, Infusion Pump Simulation. Vsi poskusi so bili izvedeni na simulatorju SimMan. Rezultati: S pomočjo simulacij volumetrične infuzijske črpalke in spletnega simulatorja smo se spoznali z obema raziskovalnima modeloma in s samo uporabo volumetrične infuzijske črpalke. Uporaba spletnega simulatorja je pripomogla h kasnejši lažji uporabi prave črpalke. Diskusija in zaključek: Naše ključno raziskovalno vprašanje temelji na razlikah med volumetrično infuzijsko črpalko in spletnim simulatorjem. Osnovna razlika med obema raziskovalnima modeloma je nezmožnost namestitve infuzijskega sistema pri spletnem simulatorju. Spletni simulator nam ne nudi tipke za utišanje alarma naprave, ne nudi nam bolusa, možnosti ohranjanja odprte žile, titracije hitrosti, nima dnevnika dogodkov, pod povzetki doziranja in podrobnostmi črpalke pa ni ničesar.
Keywords: infuzija, infundiranje zdravila, intravenozna terapija, intenzivna zdravstvena nega, tehnologija infuzijskih črpalk.
Published in DKUM: 24.12.2019; Views: 1508; Downloads: 242
.pdf Full text (1,54 MB)

7.
Prednosti uporabe kenguru metode pri nedonošenčku
Ana Katarina Zorman, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Prezgodnji porod je vodilni vzrok za neonatalno umrljivost in obolevnost. Za nedonošenčke je značilno, da se soočajo s številnimi težavami v razvoju. Z namenom preprečevanja teh zapletov se uporablja kenguru metodo. Dokazano ima metoda številne prednosti za nedonošenčke in njegove starše. Metoda v revnih državah nedonošenčkom omogoča preživetje, v razvitih pa staršem omogoči boljšo povezanost z svojim nedonošenčkom. Raziskovalna metodologija: V zaključnem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Vključitveni kriteriji pri iskanju člankov so bili članki le v slovenskem in angleškem jeziku, ki so bili polno dostopni. Uporabili smo podatkovne baze EBSCOhost in PubMed ter Cobbis. Rezultati pregleda literature so predstavljeni s PRISMO. Zbrane podatke smo opisno predstavili. Rezultati: Uporaba kenguru metode ima veliko pozitivnih učinkov na nedonošenčka, le nekaj od teh je: nižja mortaliteta, fiziološka stabilnost, krajša hospitalizacija, močnejša vez med materjo, očetom in otrokom in lažje spoprijemanje s stresom. Diskusija in zaključek: Kenguru metoda pri nedonošenčku ima temeljni pomen za nadaljnji razvoj otroka. Učinki metode segajo še v odraslo dobo. Veliko vlogo pri metodi ima medicinska sestra, ki skrbi za izobraževanje staršev o nedonošenčku in njegovih potrebah.
Keywords: razvoj otroka, medicinska sestra, prednosti metode, prezgodnji porod, starši, intenzivna nega, izboljšana navezanost.
Published in DKUM: 11.11.2019; Views: 1156; Downloads: 167
.pdf Full text (490,18 KB)

8.
INTEGRIRANI KLINIČNI MONITORING HEMODINAMIKE V ENOTAH INTENZIVNEGA ZDRAVLJENJA
Benjamin Lorbek, 2016, specialist thesis

Abstract: V preteklosti se je za prikaz spremenljivk kliničnih monitorjev uporabljalo informacijsko tehnologijo golega prikazovanja posameznih spremenljivk brez kakršnekoli povezave med njimi. Takšen prikaz pa je od zdravstvenega delavca v enotah intenzivnega zdravljenja še dodatno predstavljalo oviro po pravilnem vrednotenju in oceni zdravstvenega staja bolnika. Z monitoringom hemodinamike v enotah intenzivnega zdravljenja, ki prikazuje podatke na multidimenzionalni način se lahko izboljša premagovanje ovir po pravilnem vrednotenju in oceni zdravstvenega staja bolnika. V specialistični nalogi se razišče trg kliničnih monitorjev in predstavi klinično platformo EV1000. Raziskana klinična platforma že na prvi pogled daje jasne in preprosto berljive spremenljivke hemodinamike bolnika, kar pa privede do boljšega odločanja v kritičnih situacijah. Na realni medicinski opremi Medicinske fakultete v Mariboru pa se razišče možnosti integriranih prikazov podatkov na hemodinamskih monitorjih, ter možnosti izvoza odčitanih podatkov.
Keywords: hemodinamski, monitoring, zasloni, grafika, ergonomija, intenzivna nega, klinična podpora, izobraževanje.
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1445; Downloads: 247
.pdf Full text (1,76 MB)

9.
SOOČANJE MEDICINSKIH SESTER S SMRTJO NOVOROJENČKOV V ENOTI INTENZIVNE NEGE IN TERAPIJE
Vlasta Lubej, 2014, master's thesis

Abstract: Zdravstvena nega kritično bolnih otrok močno vpliva na zdravstvene delavce. Nezmožnost spoprijemanja s smrtjo pacienta lahko ti občutijo kot psihično, čustveno, vedenjsko ali duhovno stisko, ki se na različne načine odraža pri strokovnem delu. Želeli smo predstaviti in raziskati dejavnike, ki vplivajo na umrljivost novorojenčkov in kako se medicinske sestre soočajo z njihovim umiranjem ter posledično s smrtjo.
Keywords: umrljivost novorojenčkov, intenzivna nega in terapija, etika, smrt novorojenčka.
Published in DKUM: 13.06.2014; Views: 2573; Downloads: 481
.pdf Full text (1,56 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica